Етикет телефонної розмови

Зміст


Вступ

Функціональне призначення розмови по телефону як форми спілкування

Основні вимоги до етикету телефонної розмови

Правила ведення телефонної розмови

Обмеження при телефонній розмові

Підготовка до ділової телефонної розмови

Висновки

Список літератури


Вступ


У суспільстві здавна існують правила поведінки, які назвали етикетом. Багато з ним мало знайомі і часто роблять помилки. Якщо якісь правила вже застаріли і забуті, то більшість все ще діє. Правила етикету, які проявляються в конкретних формах поведінки, вказують на єдність двох його сторін: морально - етичної і естетичної. Перша сторона виражає моральні норми; запобігливої турботи, поваги, захисту та інше. Друга сторона - естетична - свідчить про красу, витонченість форм поведінки. Виділяють декілька типів етикету: мовленевий, столовий, «вихідного дня» (при відвідуванні різних культурних місць), релігійний, повсякденний, сл6ужбовий (а також студентський, шкільний і т.д.), святковий, професійний (спеціалізований), дипломатичний, траурний і т.д. Я пропоную розглянути мовленевий вид етикету, а саме етикет під час ділової телефонної розмови.

Сучасне ділове життя неможливо уявити без телефона <#"justify">Підготовка до ділової телефонної розмови


При підготовці до ділової бесіди по телефону <#"justify">Висновки


Отже, телефонна <#"justify">Список використаної літератури


1. Гладіліна Г. Г., Сеніна В. К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. К., 1997.

. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. К., 2000.Ділова українська мова: Навч. посібник / За ред. О. Д. Горбула. К., 2000.

. Коваль А. Л. Слово про слово. К., 1986. Коваль А. П. Ділове спілкування. К., 1992.

. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. Львів, 1996.

. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. К., 1990.

. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К.: Література ЛТД, 2003. - 480 с.

. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова. К., 2000.


Теги: Етикет телефонної розмови  Реферат  Этика, эстетика
Просмотров: 41913
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Етикет телефонної розмови
Назад