Основи бухгалтерського обліку

Класифікація майна підприємства за складом (засоби)


. Операційний цикл.

. Необоротні активи

. Оборотні активи

. Витрати майбутніх періодів

Операційний цикл

Операційний цикл - це проміжок часу, за який підприємство здійснює один раз повний цикл своєї діяльності. Операційний цикл у виробничого підприємства - це проміжок часу, що необхідний, щоб з розрахункового рахунку витратити гроші на закупівлю матеріалів, із цих матеріалів на машинах й устаткуванні за допомогою людей, що володіють навичками й уміннями виготовити продукцію, реалізувати цю продукцію покупцям й одержати гроші на розрахунковий рахунок.

Операційний цикл у торгівлі - це проміжок часу, що необхідний підприємству, для того щоб гроші з розрахункового рахунку витратити на закупівлю товарів, розмістити ці товари в магазині, розрекламувати, розфасувати, продати покупцям, одержати гроші в касу або на розрахунковий рахунок.

Операційний цикл у будівельного підприємства - це проміжок часу, що необхідний підприємству для того, щоб одержати замовлення на будівництво, закупити будівельні матеріали, виконати креслення, геофізичну розмітку ділянки будівництва, звести будинок, одержати гроші на розрахунковий рахунок від замовника.

Операційний цикл у сільськогосподарського підприємства, що займається рослинництвом - це проміжок часу, що необхідний, щоб гроші з розрахункового рахунку витратити на насіння, зорати, засіяти, обробити від шкідників і бур'янів, зібрати й продати врожай й одержати гроші на розрахунковий рахунок.

Таким чином, самі довгі операційні цикли в будівництві, суднобудуванні, тваринництві. Самий короткий операційний цикл у торгівлі. Для цілей бухгалтерського обліку вибирають більшу з величин операційний цикл чи рік.

Всі цінності називають активами підприємства. Активи відповідають на запитання «що?». Якщо цінності служать на підприємстві більше року або операційного циклу, то вони називаються необоротними активами.

Необоротні активи

10 Основні засоби - це засоби праці, матеріальні цінності, які використаються більше роки й коштують більше 1000 грн. До основних засобів відносять будинки, машини й устаткування, транспорт, офісну техніку, меблі.

Малоцінні необоротні матеріальні активи - це меблі, прилади, устаткування, спецодяг, інструменти, інвентар, які використаються більше року й коштують менше 1000 грн.

Нематеріальні активи - не мають фізичної форми, являють собою інформацію, викладену на носії (папері, диску, дискеті). Використання нематеріальних активів надає підприємству економічні вигоди - зменшення витрат або збільшення доходів завдяки нематеріальному активу. До нематеріальних активів відносять - право на телефонний номер, ліцензійні комп'ютерні програми, право на здійснення будь-якої діяльності, торговельну марку, сорт рослин, авторські права.

Капітальні інвестиції - це вкладення підприємства в будівництво, придбання основних засобів. Всі витрати підприємства на будівництво, до моменту введення в експлуатацію будинку називаються капітальними інвестиціями, після введення в експлуатацію це вже об'єкт основних засобів. Витрати підприємства на придбання устаткування, його перевезення від постачальника на наше підприємство, збирання, монтаж називаються капітальними інвестиціями по придбанню основних засобів. З моменту початку роботи придбаного устаткування воно з розряду капітальних інвестицій перетворюється в об'єкт основних засобів.

Фінансові інвестиції - це вкладення коштів в акції іншого підприємства, вкладення грошей у статутний капітал іншого підприємства.

Оборотні активи

Оборотні активи - це матеріальні цінності, які служать на нашому підприємстві тільки один операційний цикл або рік.

Виробничі запаси - це предмети праці, з яких виготовляють продукцію.

Сировина - це добуті корисні копалини або продукція сільського господарства. Матеріали - це сировина, що пройшло первинну обробку.

Комплектуючі вироби - це такий вид предметів праці, які пройшли більшу частину технологічного процесу й після складальних робіт перетворяться в готову продукцію. Напівфабрикати - це продукти праці, які не пройшли обробку у всіх підрозділах підприємства, вони можуть бути продані, якщо представляють якусь споживчу цінність для зовнішніх споживачів.

Паливо (бензин, дизельне паливо й т.д.).

Будівельні матеріали (фарба, цемент, шпалери т.д.)

Запасні частини - це окремі частини або вузли автомобілів, машин, верстатів, які не можуть функціонувати окремо не в складі пристрою.

Витрати виробництва - усе, що необхідно витратити підприємству для виготовлення продукції. До витрат виробництва відносять вартість витрачених матеріалів; нараховану заробітну плату працівникам; зайнятим виготовленням продукції; знос техніки; податки від заробітної плати виробничих працівників; вартість витраченої електроенергії та інших послуг, отриманих від сторонніх підприємств - кредиторів.

Малоцінні швидкозношувані предмети - це інструменти, інвентар, спецодяг, що використається менше року або операційного циклу. Наприклад, респіратор як засіб індивідуального захисту на станції техобслуговування для працівника, зайнятого фарбуванням автомобілів; рукавиці вантажника, зайнятого навантаженням цегли.

Готовою продукцією називають продукт праці, що пройшов, всі стадії технологічного процесу й призначений для реалізації покупцям.

Каса - це приміщення, обладнане ґратами на вікнах і залізними дверима. У касі перебувають готівкові кошти, які необхідні підприємству на господарські потреби, виплату зарплати, відрядження.

На поточному рахунку в національній валюті зберігаються в банку кошти, які необхідні підприємству, щоб розрахуватися з постачальниками, фондами соціального страхування. бюджетом по податках.

Дебітори - це фізичні або юридичні особи, які винні нашому підприємству. Заборгованість дебіторів нашому підприємству вважається активом, тому що в майбутньому дебітори віддадуть свою заборгованість і у нашого підприємства стане більше грошей або матеріальних цінностей.

Заборгованість інших підприємств нашому по отриманим від них векселям (борговим розпискам). Наприклад, покупець або замовник одержав від нашого підприємства товар, роботу або послугу, а оплатити її вчасно не може. Наше підприємство одержує від підприємства боржника вексель (боргову розписку), у якій зазначено: хто кому винен, у який строк буде погашена заборгованість, на який розрахунковий рахунок й у якій сумі наше підприємство одержить від боржника суму в погашення боргу.

Заборгованість інших підприємств нашому підприємству по виданим авансам (передоплаті). Наприклад, постачальник відвантажить нашому підприємству товари за умови одержання передоплати. Наше підприємство перерахувало з банківського рахунку постачальникові оплату за товар, а постачальник ще не виконав свою частину зобовязань. В цьому випадку він для нашого підприємства дебітор.

Заборгованість покупців нашому підприємству. Наприклад, у ході угоди з покупцем наше підприємство відвантажило товар покупцеві, а покупець ще з нами не розплатився.

Заборгованість підзвітних осіб нашому підприємству. Наприклад, перед від'їздом у відрядження посадовій особі видана з каси прогнозна сума витрат, із цього моменту підзвітна особа стає для нашого підприємства дебітором - боржником на суму виданого йому авансу. Коли підзвітна особа по приїзду з відрядження відзвітує й підтвердить свої витрати документами (квитками, чеками, квитанціями на оплату) його дебіторська заборгованість підприємству зменшиться. рахунок бухгалтерській облік

Заборгованість інших підприємств нашому по пред'явленим їм претензіям. Наприклад, заборгованість постачальника нашому підприємству за недоброякісний товар, що ми вже оплатили.

Заборгованість матеріально-відповідальних осіб нашому підприємству. Наприклад, заборгованість продавця нашому підприємству по нестачі товарів.

Витрати майбутніх періодів

39 Витрати майбутніх періодів. Всі операції в бухгалтерському обліку нашого підприємства повинні бути обовязково документовані. Бухгалтерський облік всіх операцій ведеться по періодах: місяцям, кварталам. За кожен квартал підприємство повинне підрахувати суму всіх своїх витрат і доходів, які відносяться до цього звітного періоду. Іноді підприємство змушене оплатити послуги, які будуть отримані нами в майбутніх періодах. Наприклад, ми орендуємо приміщення, за яке потрібно платити наперед за майбутній квартал орендну плату. Орендна плата за місяць 400 грн. У грудні (останньому місяці 1У кварталу ми заплатили 1200 грн за січень, лютий і березень - три місяці першого кварталу). 1200 грн, заплачені в грудні вважаються витратами майбутніх періодів. Прийшов січень, ми можемо списати 400 грн із витрат майбутніх періодів на витрати січня орендну плату. Тепер витрат майбутніх періодів залишилося тільки 800 грн. Прикладом витрат майбутніх періодів є ще й оплата вартість підписки періодичних видань. У листопаді нашим підприємством оплачена підписка професійного видання для бухгалтера «Все про бухгалтерський облік» - 600 грн за 1 півріччя майбутнього року. Для листопада ці 600 грн - витрати майбутніх періодів, тому що ми оплатили наперед вартість журналів, які одержимо тільки в майбутніх періодах.


Класифікація майна підприємства за джерелами утворення


. Власний капітал.

. Забезпечення майбутніх виплат і платежів

. Довгострокові зобовязання

. Поточні зобовязання

. Доходи майбутніх періодів

Власний капітал

40 Статутний капітал. Підприємства бувають різної форми власності. Якщо підприємство засноване на власності приватних осіб воно називається приватним. Якщо підприємство засноване на власності міста або іншого адміністративного цента його форма власності комунальна. Якщо підприємство утворене на кошти державного бюджету, то форма власності такого підприємства - державна. Основним документом, що регламентує діяльність підприємства, є Статут. Статут складають засновники, у ньому вказуються форма власності підприємства, види діяльності, орган, керуючий підприємством, порядок розподілу прибутку, порядок ліквідації й реорганізації підприємства. Майно й кошти, які засновники обіцяють дати в Статуті своєму підприємству, називаються статутним капіталом. Засновники реєструють Статут у державній реєстраційній палаті при виконкомі у своєму адміністративному центі. Державна реєстраційна палата видає підприємству Свідоцтво про державну реєстрацію. Дата свідоцтва є датою утворення юридичної особи. Юридична особа - це підприємство, що має свій Статут; статутний капітал - початкову суму коштів з якої ми почнемо роботу; свій рахунок у банку; власну або орендовану територію, на якій буде проводитися господарська діяльність; свій штат працівників; печатку, що підтверджує достовірність наших документів; власний бухгалтерський облік, окремий від бухобліку інших підприємств.

Додатковий капітал. Якщо нашому підприємству засновники або інші юридичні або фізичні особи безоплатно передадуть машини, устаткування або інше майно, крім внесків до статутного капіталу - то це буде додатковим капіталом нашого підприємства. Додатковий капітал збільшується якщо наше підприємство дооцінює (збільшує вартість) основних засобів до вартості по якій їх можна продати. Якщо наше підприємство є акціонерним товариством, то номінальна вартість акцій, що надрукована на кожній акції в сумі складає статутний капітал. Якщо фактично наше підприємство реалізувало власні акції за вартістю більшою, ніж номінальна вартість акцій, то сума, що перевищує номінальну вартості реалізованих акцій є додатковим капіталом Додатковий капітал збільшує власний капітал

Резервний капітал. Резервний капітал утвориться за рахунок прибутку підприємства. Резервний капітал - це сума грошей на розрахунковому рахунку, що не залучається у фінансові угоди підприємства. Якщо підприємство збанкрутує й змушене буде ліквідуватися, то за рахунок резервного капіталу буде погашена кредиторська заборгованість підприємства перед вкладниками, бюджетом по податках. Резервний капітал збільшує власний капітал.

Прибуток. Доход підприємства - це сума коштів за реалізовані товари, продукцію, роботи або послуги. Доход - це кількість реалізованих товарів або послуг, помножена на ціну реалізації. Якщо доходи підприємства перевищують витрати, то фінансовим результатом діяльності підприємства буде прибуток. Прибуток збільшує власний капітал підприємства.

Збиток. Якщо витрати підприємства перевищують доходи, то фінансовим результатом діяльності підприємства буде збиток. Збиток зменшує власний капітал підприємства.

Вилучений капітал. Якщо один із засновників виходить із складу співвласників підприємства, йому виплачуються гроші, що дорівнюють частині його майна. Таким чином у підприємства активів стає менше, а вилучений капітал зменшує власний капітал.

Неоплачений капітал. Неоплачений капітал - це дебіторська заборгованість засновників (власників) підприємству по зареєстрованим (обіцяним), але фактично не внесеним внескам до статутного капіталу. Неоплачений капітал зменшує власний капітал.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

471 Забезпечення виплат відпусток. Якщо наше підприємство не має рівномірного на протязі року надходження доходів від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, а витрати умовно постійні, то в літні місяці - у розпал відпусток підприємство може відчувати нестачу грошей для оплати відпусток і податків від цих сум. У такому випадку підприємство може створити резерв на виплату відпусток, тобто щомісяця відносити на собівартість продукції або послуг частина майбутніх витрат на виплату відпусток. Одержавши від покупця доход, суми, які відносяться до забезпечення оплати майбутніх відпусток, накопичуються на розрахунковому рахунку й не залучаються у фінансові операції підприємства. З місяця на місяць забезпечення виплат відпусток росте, а влітку, накопичена сума буде витрачена на відпустки.

Забезпечення гарантійних зобов'язань. Цей вид резерву створюється аналогічно забезпеченню виплат відпусток. Наприклад, наше підприємство торгує побутовою технікою, комп'ютерами, то ми видаємо гарантійні талони на рік або більше покупцям. У випадку, якщо покупець вимагає виконання нами гарантійних зобов'язань ми можемо за рахунок накопиченого раніше резерву на забезпечення гарантійних зобов'язань виконати ремонт.

Цільове фінансування. Це суми, отримані від інших підприємств або вищестоящих організацій на певну мету. Суми цільового фінансування не можуть бути витрачені нашим підприємством на іншу мету, вони не повертаються. Наприклад, кілька підприємств «у складчину» утримують дитячий сад. Наше підприємство одержує ці гроші й з дорученням інших підприємств витрачає гроші на утримання дітей у садку, зарплату вихователів і т.д. Таким чином, гроші, отримані від інших підприємств на цю мету не можуть бути витрачені на будь що інше.

Довгострокові зобов'язання

Кредитори - це юридичні або фізичні особи, яким винне наше підприємство. Якщо за умовами договору наше підприємство погасить свою заборгованість перед кредитором більше чим через рік або операційний цикл, то така кредиторська заборгованість називається довгострокової.

Довгострокові позички банку. Це заборгованість нашого підприємства по отриманому кредиті, що буде повернутий більш ніж через рік. Наприклад, кредит на будівництво цеху.

Зобов'язання по фінансовій оренді. Фінансова оренда - це оренда з наступним викупом. Наприклад, наше підприємство узяло в оренду вантажний автомобіль у кредитора. Автомобіль коштує 64800 грн. Строк фінансової оренди - 3 роки тобто 36 місяців. За умовами оренди наше підприємство повинне щомісяця оплачувати 100 грн орендної плати плюс одну тридцять шосту частину вартості вантажівки. Наше підприємство викупить автомобіль більш ніж через рік і така заборгованість по фінансової перед кредитору буде вважатися довгострокової.

Поточні зобов'язання

Якщо за умовами договору наше підприємство погасить свою заборгованість перед кредитором у межах року або операційного циклу, то така кредиторська заборгованість називається поточною.

Короткострокові позики банку. Це заборгованість нашого підприємства перед банками по кредитах, отриманим на строк від однієї доби до одного року.

Розрахунки по векселях виданим. Це заборгованість підприємства перед фірмою - кредитором, з якої підприємство не може розрахуватися вчасно й тому просить відстрочку в оплаті - видає вексель. По закінченню терміна векселя наше підприємство перерахує грошові кошти кредитору і наша кредиторська заборгованість буде погашена.

Розрахунки з постачальниками. Це заборгованість нашого підприємства постачальникам за отримані від них товари, матеріали або інші матеріальні цінності. Наприклад, наше підприємство одержало комплектуючі від постачальників, а сплатить пізніше пізніше, у такий спосіб у момент одержання комплектуючий борг нашого підприємства постачальникам збільшується.

Розрахунки з бюджетом по податках. Це заборгованість підприємства в бюджет по податках. Якщо в підприємства є власний транспорт, то залежно від потужності двигуна, вираженої в кубічних сантиметрах і ставок податку, виникає заборгованість перед бюджетом по податку на транспорт. Якщо в підприємства є прибуток, то нараховується заборгованість перед бюджетом по податку на прибуток. Якщо підприємство продає товари, то частина доходу підприємство - це борг бюджету у вигляді податку на додану вартість. Прибуток, доходи, зарплата й т.д. - це об'єкти оподатковування від яких розраховується (нараховується) заборгованість перед бюджетом по податках.

Розрахунки з фондами соціального страхування. Це заборгованість підприємства перед фондами по податкам від зарплати. Підприємства є платником податків від заробітної плати в Пенсійний фонд, фонд страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, народження й смерті, фонд страхування від безробіття, фонд страхування від нещасного випадку. По закінченню місяця підприємство нараховує заробітну плату працівникам. Від суми нарахованої заробітної плати визначається сума заборгованості перед фондами соціального страхування. У день, коли підприємство одержує готівку з розрахункового рахунку на виплату заробітної плати необхідно розрахуватися з фондами соціального страхування - зменшити свою заборгованість перед фондами.

Розрахунки із працівниками по оплаті праці. Це заборгованість нашого підприємства працівникам по нарахованої, але не виплаченої їм заробітній платі, відпускним, преміям, лікарняним. Наприклад, працівники відробили сьогоднішній день, у табелі обліку відзначено, що кожний з них відробив по 8 годин, виходить, виникла кредиторська заборгованість підприємства перед працівниками по нарахованій заробітній платі. Коли в перших числах наступного місяця з каси працівникам буде видана заробітна плата, то борг підприємства працівникам зменшиться

Розрахунки по авансах отриманим. Це заборгованість нашого підприємства тим підприємствам, які перерахували нам передоплату. Покупці й замовники в цьому випадку свою частину зобов'язань виконали, а наше підприємство ще товари, роботи або послуги покупцям не віддало. Значить наше підприємство винне кредиторам по отриманих авансах, передоплаті.

Розрахунки із кредиторами. Кредитори роблять нам послуги або виконують роботи. Цей вид розрахунків обліковує заборгованість нашого підприємства перед кредиторами за отримані послуги й роботи.

Доходи майбутніх періодів

69 Доходи майбутніх періодів. Це виручка за товар, роботу або послугу, що підприємство одержує «наперед». Наприклад, наше підприємство здає в оренду автомобіль. Щомісячна орендна плата становить 200 грн. За умовами договору з орендарем ми одержуємо орендну плату за три майбутніх місяці наприкінці кожного кварталу. У нашому прикладі ми одержали в останньому місяці 1 кварталу - березні 600 грн орендну плату за П квартал (квітень, травень, червень). У березні отриманий доход за майбутні місяці вважається доходом майбутніх періодів.


Рахунки бухгалтерського обліку


Підприємницька діяльність у будь-якій формі являє собою неперервний кругообіг засобів (майна),які починають, завершують і відновлюють свій рух. Для відображення динаміки бізнесу в бухгалтерському обліку використовують систему рахунків.

Система бухгалтерських рахунків-спосіб економічного групування, поточного відображення та оперативного контролю за господарськими операціями.

Рахунок являє собою двосторонню таблицю, ліва частина якої-дебет (лат. Debet-винен ), права-кредит (лат. Credit- він вірить). Він складається з таких частин: залишок (сальдо), оборот по дебету, оборот по кредиту.

Кожен рахунок ведеться в призначеному для нього бланку. У теорії бухгалтерського обліку ми будемо вести рахунки в схемах. Для зручності запису в рахунку діляться на дві частини «дебет» й «кредит». Рахунку, відкриті на основі активу балансу називаються активні. Рахунку, відкриті на основі пасиву балансу називаються пасивними.

Відкрити рахунок - це записати початкове сальдо в рахунку. Сальдо в рахунку пишеться з тієї сторони, з який рахунок знаходиться в балансі. Активні рахунки знаходяться в балансі ліворуч, виходить, сальдо по рахунку записують ліворуч, тобто в дебеті. Пасивні рахунки знаходяться в балансі праворуч, значить, залишок по рахунку записують праворуч, тобто в кредиті. Записи збільшень по рахунку записують завжди під сальдо: в активному рахунку по дебету, а в пасивному рахунку по кредиту. Записи зменшень по рахунку записують у протилежній від сальдо стороні. В активному рахунку зменшення записують у кредиті, а в пасивному рахунку зменшення записують у дебеті.

Сума всіх операцій по дебету без початкового сальдо називається оборотом по дебету. Сума всіх операцій по кредиту без початкового сальдо називається оборотом по кредиту.

ДАктивний рахунокКДПасивний рахунокКСальдо на початок місяцяСальдо на початок місяцяОбороти по дебету запис всіх господарських операцій по збільшенню на рахункуОбороти по кредиту запис всіх господарських операцій по зменшенню на рахункуОбороти по дебету запис всіх господарських операцій по зменшенню на рахункуОбороти по кредиту запис всіх господарських операцій по збільшенню на рахункуСальдо на кінець місяцяСальдо на кінець місяця

Щоб знайти сальдо на кінець місяця по будь-якому рахунку необхідно до сальдо початкового додати обороти збільшень по рахунку й відняти обороти зменшень по рахунку.


Сальдо на кінець місяця в активному рахунку = сальдо на початок місяця по дебету + обороти по дебету - обороти по кредиту.

Сальдо на кінець місяця в пасивному рахунку = сальдо на початок місяця по кредиту + обороти по кредиту - обороти по дебету.


Приклад. На початок місяця в нашого підприємства було інвентарю, інструментів, спецодягу терміном служби до одного року на 450 грн. Необхідно відкрити рахунок. Мова йде про рахунок 22 Малоцінні швидкозношувані предмети. Рахунок стосовно балансу активний. На протязі місяця відбувалося надходження й вибуття малоцінних швидкозношуваних предметів.

. Придбані з підзвітних сум ріжучі й абразивні інструменти й пристосування терміном служби до одного року на суму 170 грн.

. Видані робітникам індивідуальні засоби захисту (рукавиці, окуляри, фартухи) термін служби до одного року 130 грн.

. Виготовлені на підприємстві в ремонтно-інструментальному цеху змінне устаткування (частини машин, використані для заміни відповідних зношених частин без ремонту) на 310 грн.

. Отримані від постачальників лампочки електричні 100 вт на суму 10 грн.

. Списано вимірювальні пристосування рулетки на потреби будівельної бригади 8 грн.


ДМШП 22 АКСальдо на початок місяця 450 грн1) 1702) 1303) 3105) 84) 10Обороти по дебету сума всіх господарських операцій по збільшенню на рахунку (без початкового сальдо) 490 грнОбороти по кредиту сума всіх господарських операцій по зменшенню на рахунку 138Сальдо на кінець місяця = сальдо на початок місяця 450 грн + обороти по дебету 490 грн - обороти по кредиту 138 грн = 802 грн

Приклад: На початок місяця заборгованість нашого підприємства банку по позичці строком на один місяць склала 1000 грн. Мова йде про пасивний рахунок 601 «Короткострокові позички банку». Відкрити рахунок - це записати початкове сальдо. Залишок по рахунку 601 ми запишемо із сторони кредиту, тому що рахунок пасивний. У плині місяця.

. Перераховано банку з розрахункового рахунку в погашення заборгованості по позичці банку 1000.

. Нарахована заборгованість підприємства перед банком по відсотках за користування позичкою (1000 грн * 15% річних / 365 днів року * 31 день місяця) 12,74 грн.

. Перераховані з розрахункового рахунку банку відсотки за користування позичкою 12,74 грн.

. Отримана від банку позичка на один квартал 7000 грн.

ДКороткострокові позички банку 601 ПКСальдо на початок місяця 1000 грн1) 10002) 12,743) 12,744) 7000Обороти по дебету сума всіх господарських операцій по зменшенню на рахунку 1012,74Обороти по кредиту сума всіх господарських операцій по збільшенню на рахунку (без початкового сальдо) 7012,74Сальдо на кінець місяця = сальдо на початок місяця 1000 грн + обороти по кредиту 7012,74 грн - обороти по дебету 1012,74 грн = 7000 грн

Синтетичний й аналітичний облік


Синтетичними рахунками називаються рахунки для узагальнюючого групування й обліку активів або пасивів.

Аналітичні рахунки деталізують зміст синтетичних рахунків по окремих видах господарських засобів, їхніх джерел і господарських процесів.

Наприклад. Синтетичний рахунок 201 матеріали. Аналітичні рахунки до нього - сталь прокатна, чавун, мідь листова.

Синтетичні рахунки ведуться тільки в грошовому вимірнику (у гривнях). Аналітичні рахунки ведуться в грошовому й натуральному вимірнику. Натуральними вимірниками є одиниці маси (грами, кілограми, тонни); одиниці довжини (см, м, км); одиниці площі (см2, м2, гектари); одиниці об'єму (см3, м3, літри).

Синтетичні рахунки відображаються в балансі. Баланс підприємства - це залишки по синтетичних рахунках на перше число кожного місяця. Аналітичні рахунки в балансі не відображаються.

Наприклад, залишок будівельних матеріалів на складі 725грн - це дані синтетичного обліку. У балансі залишок по цьому рахунку відобразиться в статті балансу «Виробничі запаси». Більше детальний опис залишку будівельних матеріалів на складі нам дає аналітичний облік. На складі на перше число місяця значилися: 1) шпалери 45 рулонів за ціною 9 грн за 1 рулон на суму 405 грн; 2) фарба 12 банок по 3 кг 36 кг за ціною 20 грн за 1 банку на суму 240 грн; 3) шпаклівка 16 коробок по 450 м за ціною 5 грн за 1 коробку на суму 80 грн.

З наведеного приклада видно, що сума сальдо на початок місяця аналітичних рахунків дорівнює сальдо на початок місяця синтетичного рахунку. Між синтетичним рахунком й аналітичними рахунками до нього існує тісний взаємозв'язок. Сума оборотів по дебету аналітичних рахунків дорівнює обороту по дебету синтетичного рахунку. Сума оборотів по кредиту аналітичних рахунків дорівнює обороту по кредиту синтетичного рахунку. Сума сальдо на кінець місяця аналітичних рахунків дорівнює сальдо на кінець місяця синтетичного рахунку.

Якщо синтетичний рахунок активний, то й аналітичні рахунки до нього теж будуть мати ознаки активного рахунку. Якщо синтетичний рахунок пасивний, то й аналітичні рахунки до нього будуть мати ознаки пасивного рахунку.

Наприклад. На початок цього місяця заборгованість підзвітних осіб підприємству склала 4007 грн, у тому числі дебіторська заборгованість Бондаренко Д. А. підприємству 4000 грн, заборгованість Писанко И.А. 7 грн. На протязі місяця відбулися наступні опреції:

. Оприбуткований у касу залишок невитрачених сум від Писанко И.А. 7 грн.

. Бондаренко Д.А. відзвітував й надав документи, що підтверджують витрати у відрядженні 4000 грн.

. Видано з каси Сергиенко М. Ю. - 520 грн.

. Оприбуткований на склад товар, придбаний Сергиєнко М.Ю. відповідно до чека на суму 560 грн.

. Видана з каси Сергиєнко М.Ю. сума перевитрати по звіті про використання підзвітних сум 40 грн.

. Видано аванс із каси Бондаренко Д.В. на придбання матеріалів 1000 грн.

Відкриємо синтетичний рахунок 372 розрахунки з підзвітними особами й відобразимо на ньому операції за місяць. На рахунку відображається заборгованість підзвітних осіб підприємству.


Д372 Розрахунки з підзвітними особамиКСальдо на початок місяця 4007 грн3) 5201) 75) 402) 40006) 10004) 560Обороти по дебету сума всіх господарських операцій по збільшенню заборгованості підзвітних осіб підприємству 1560 грнОбороти по кредиту сума всіх господарських операцій по зменшенню заборгованості підзвітних осіб підприємству 4567 грнСальдо на кінець місяця = сальдо на початок місяця 4007 грн + обороти по дебету 1560 грн - обороти по кредиту 4567 грн = 1000 грн

Відкриємо аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 372 розрахунки з підзвітними особами й відобразимо на них операції за цей місяць. Аналітичними рахунками будуть рахунки розрахунків з конкретними підзвітними особами по-прізвищам. Всі аналітичні рахунки в цьому прикладі будуть мати якості активного рахунку.


ДБондаренко Д А.КДПисанко И. А.КДебіторська заборгованість на початок місяця 4000 грнДебіторська заборгованість на початок місяця 7 грн6) 10002) 40001) 7Обороти по дебету 1000 грнОбороти по кредиту 4000 грнОбороти по дебету 0Обороти по кредиту 7Сальдо на кінець місяця 1000Сальдо на кінець місяця 0

ДСергиєнко М. Ю.КНезакінчених розрахунків на початок місяця не було 3) 5204) 5605) 40Обороти по дебету 560Обороти по кредиту 560Сальдо на кінець місяця 0

Сумова оборотна відомість аналітичного обліку до синтетичного обліку 372 розрахунки з підзвітними особами


Найменування контрагентаЗалишок на початок місяцяОбороти за місяцьЗалишок на кінець місяцяДКДКДКБондаренко Д. А.4000100040001000Писанко И. А.770Сергиєнко М. Ю.05605600Разом4007156045671000

Підсумковий рядок сумової оборотної відомості по аналітичних рахунках звіряємо з даними схеми синтетичного рахунку 372 розрахунки з підзвітними особами. Підсумкові дані аналітичного обліку сходяться з даними синтетичного рахунку.

Приклад. Відкрийте синтетичний рахунок 201 „Матеріали і аналітичні рахунки до нього. Проведіть запису по рахунках. Визначите обороти по дебету й по кредиту рахунків, сальдо на кінець місяця. В аналітичних рахунках всі записи зробіть окремо в натуральному, і окремо у вартісному вираженні.

У підприємства на початок місяця значилося на обліку

а) 40 кг цукру за ціною 2.10 на суму 84 грн;

б) 80 кг борошна за ціною 1.90 на суму 152 грн;

в) 15 кг солі за ціною 0.25 на суму 3.75 грн;

Загальна вартість залишку матеріалів на складі на початок місяця - 239.75 грн.

На продовженні місяця було надходження й списання матеріалів.

. Отримано від постачальників:

а) цукор 300 кг за ціною 2.10 на суму 630 грн;

б) борошно 600 кг за ціною 1.90 на суму 1140 грн;

в) сіль 50 кг за ціною 0.25 на суму 12.5 грн.

Загальна вартість, що надійшли від постачальників матеріалів - 1782.5 грн.

. З підзвітних сум закуплене борошно 100 кг за ціною 1.90 на 190 грн.

. Визначено вартість недостачі солі 2 кг за ціною 0.25 на суму 0.50 грн.

. Передано безкоштовно дитячому будинку: а) цукор 50 кг за ціною 2.10 на суму 105 грн. б) борошно 70 кг за ціною 1.90 на суму 133 грн. Загальна вартість відданих безкоштовно матеріалів - 238 грн.

. Бачено матеріали на виробництво тістечок: а) цукор 250 кг за ціною 2.10 на суму 525 грн. б) борошно 500 кг за ціною 1.90 на суму 950 грн. в) сіль 3 кг за ціною 0,25 грн на суму 0,75 грн

Загальна вартість витрачених на виробництво матеріалів - 1475.75 грн.

Відкриємо синтетичний рахунок і рзнесем по ньому операції, визначимо сальдо на кінець місяця


Д201 МатеріалиКСальдо на початок місяця 239,75 грн1) 1782,503) 0,502) 190,004) 2385) 1475,75Обороти по дебету вартість матеріалів, що надійшли за місяць, на склад 1972,50 грнОбороты по кредиту вартість всіх списаних матеріалів зі складу 1714,25Сальдо на кінець місяця = сальдо на початок місяця 239,75 грн + обороти по дебету 1972,5 грн - обороти по кредиту 1714,25 грн = 498 грн

Всі аналітичні рахунки в цьому прикладі будуть мати якості активного рахунку.

Д201 Борошно за ціною 1,90КДЦукор за ціною 2,10КНа початок місяця на складі борошна значилося 80 кг на суму 152 грн.На початок місяця на складі цукру значилося 40 кг на суму 84 грн.Надійшло на склад за місяць борошна 600 кг на суму 1140 грн 100 кг на суму 190 грнСписано за місяць борошна зі складу 70 кг на суму 133 грн 500 кг на суму 900 грнНадійшло на склад за місяць 300 кг на суму 630 грнСписано цукру зі складу за місяць 50 кг на суму 105 грн 250 кг на суму 525 грнОбороти по дебету 700 кг на суму 1330 грнОбороти по кредиту 570 кг на суму 1083 грнОбороти по дебету 300 кг на суму 630 грнОбороти по кредиту 300 кг на суму 630 грнСальдо на кінець місяця 210 кг на суму 399 грнСальдо на кінець місяця 40 кг на суму 84 грн

ДСіль за ціною 0,25 КНа початок місяця на складі солі значилося 15 кг на суму 3,75 грн.Надійшло на склад за місяць 50 кг на суму 12,50 грнСписано зі складу за місяць 2 кг на суму 0,50 грн 3 кг на суму 0,75 грнОбороти по дебету 50 кг на суму 12,50 грнОбороти по кредиту 5 кг на суму 1,25 грнСальдо на кінець місяця 60 кг на суму 15 грн

Кількісно сумова оборотна відомість аналітичного обліку до синтетичного рахунку 201 «Матеріали»


Вид матеріальних цінностейЕд. измЦіна, грнЗалишок на початок місяцяНадійшло за місяцьВитрачено за місяцьЗалишок на кінець місяцяКількістьВартістьКількістьВартістьКількВартістьКількВартістьЦукоркг2,1040843006303006304084Борошнокг1,908015270013305701083210399Сількг0,25153,755012,5051,256015Разом239,751972,51714,25498

Підсумковий рядок кількісно-сумової оборотної відомості по аналітичних рахунках до рахунку 201 звіряємо з даними схеми синтетичного рахунку 201 Матеріали. Підсумкові дані аналітичного обліку сходяться з даними синтетичного рахунку.


Подвійний запис і кореспонденції рахунків


Подвійний запис - це один з методів бухгалтерського обліку. Подвійний запис - це спосіб відображення однієї господарської операції двічі: по дебету одного рахунку й по кредиту іншого рахунку в одній і тій же сумі. Бухгалтерською мовою кожна господарська операція звучить як «проводка». «Проводкі» необхідні для того, щоб записати господарську операцію в бланк не словами, а шифрами. У бланках є таблиці. У кожній таблиці рядки - це дебети рахунків, а графи - це кредити рахунків. Таким чином, кожну господарську операцію або суму однакових операцій з одною кореспонденцією можна записати в бланк в одну клітинку на перетинанні рядка (дебету) і графи (кредиту)

Щоб з господарської операції визначити кореспонденцію, потрібно:

. Визначити які два рахунки беруть участь у господарській операції. Написати їхні номери.

. Потрібно визначити які це рахунку стосовно балансу (активні або пасивні).

. Потрібно визначити, що відбувається з рахунками під впливом господарської операції (збільшення або зменшення).

. Потрібно визначити дебет і кредит кореспонденції, скориставшись правилами записів операцій в активні й пасивні рахунки

. Записуємо проведення: на початку дебет рахунку, потім кредит рахунку


ДАктивний рахунокКДПасивний рахунокКСальдо на початок місяцяСальдо на початок місяця+----+Сальдо на кінець місяцяСальдо на кінець місяця

Важливо при визначенні зменшення або збільшення по рахунку розрахунків з дебіторами й кредиторами пам'ятати - що позначає цей рахунок. Рахунку розрахунків з дебіторами позначають борг дебіторів підприємству. Рахунку розрахунків із кредиторами позначають борг підприємства кредиторам. Наприклад

Рахунок 372 служить для обліку заборгованості підзвітних осіб підприємству.

Рахунок 361 служить для обліку заборгованості покупців підприємству.

Рахунок 375 служить для обліку заборгованості матеріально відповідальних осіб підприємству.

Рахунок 631 служить для обліку заборгованості підприємства постачальникам.

Рахунок 641 служить для обліку заборгованості підприємства бюджету по податках.

Рахунок 601 служить для обліку заборгованості підприємства банку по позичках.

Рахунок 661 служить для обліку заборгованості підприємства працівникам по заробітній платі.

Рахунок 65 служить для обліку заборгованості підприємства фондам соціального страхування.

Рахунок 685 служить для обліку заборгованості підприємства перед кредиторами

Наприклад:

. У касу отриманий залишок невитраченого авансу від підзвітної особи. У цій господарській операції беруть участь два рахунки 301 каса й 372 розрахунки з підзвітними особами.


301 каса372 розрахунки з підзвітними особамиГрошей у касі стало більше, а виходить, активний рахунок 301 збільшується по дебетуЗаборгованість підзвітної особи підприємству зменшилася, а це значить, що активний 372 зменшується по кредиту.

Кореспонденція рахунків виглядає так: Д 301 К 372

. Нарахована заробітна плата працівникам виробництва. У цій господарській операції беруть участь два рахунки 23 витрати виробництва і 661 розрахунки із працівниками по оплаті праці.

23 видатки виробництва661 розрахунки із працівниками по оплаті праціВитрат виробництва у підприємства стало більше, тому що бухгалтер підрахувала, скільки зарплати необхідно виплатити працівника. 23 активний рахунок збільшується по дебетуЗаборгованість підприємства працівникам по зарплаті збільшилася, тому що працівники відробили норму часу або виконали норму по виготовленню продукції й тепер підприємство повинне виплатити їм зарплату. 661 пасивний збільшується по кредиту

Кореспонденція рахунків виглядає так: Д 23 К 661.

. Видано заробітну плату з каси. У цій господарській операції беруть участь два рахунки 301 каса й 661 розрахунки із працівниками по зарплаті


301 каса661 розрахунки із працівниками по зарплатіГрошей у касі стало менше і активний рахунок 301 зменшується по кредитуЗаборгованість підприємства працівникам по зарплаті зменшилася, тому що працівники одержали свою зарплату в касі. 661 пасивний зменшується по дебету

Кореспонденція рахунків виглядає так: Д 661 К 301.

. Нарахована заборгованість підприємства перед постачальниками за паливо. У цій господарській операції беруть участь два рахунки 203 паливо й 631 розрахунки з постачальниками


203 паливо631 розрахунки з постачальникамиПідприємство оприбуткувало паливо на склад, значить палива у підприємства стало більше. активний 203 збільшується по дебетуЗаборгованість підприємства постачальникам збільшилася раз ми одержали від постачальників паливо. Пасивний 631 збільшується по кредиту

Кореспонденція рахунків виглядає так: Д 203 К 631

. Із заробітної плати працівника утриманий податок з доходів фізичних осіб. У цій господарській операції беруть участь два рахунки 661 розрахунки із працівниками по заробітній платі й 641 розрахунки з бюджетом по податках.


661 розрахунки із працівниками по заробітній платі641 розрахунки з бюджетом по податках.Підприємство повинне працівникам заробітну плату. На підприємство покладена державою обов'язок: із зарплати кожного працівника забирати (утримувати) на користь держави податки. Таким чином, якщо підприємство утримує для держави із зарплати податок, те тепер заборгованість підприємства перед працівником зменшується. 661 пасивний зменшується по дебетуЗаборгованість підприємства бюджету збільшилася, тому що підприємство із зарплати працівників утримало податки і тепер ці податки повинне державі. 641 пасивний збільшується по кредиту.

Кореспонденція рахунків виглядає так: Д 661 К 641.

. З розрахункового рахунку перерахована заборгованість кредиторам за послуги. У цій господарській операції бере участь два рахунки 685 розрахунки із кредиторами й 311 поточний рахунок у банку в національній валюті.


685 розрахунки із кредиторами311 поточний рахунок у банкуЗаборгованість підприємства кредиторам за послуги зменшилася, тому що підприємство розплатилося із кредиторами. 685 пасивний зменшується по дебетуГрошей на розрахунковому рахунку стало менше, а виходить, активний рахунок 311 зменшується по кредитуКореспонденція рахунків виглядає так: Д 685 К 311

. З каси видано підзвітній особі аванс на відрядження. У цій господарській операції беруть участь два рахунки 301 каса й 372 розрахунки з підзвітними особами.


301 каса372 розрахунки з підзвітними особамиГрошей у касі стало менше, а виходить, активний рахунок 301 зменшується по кредитуПеред відрядженням бухгалтер розрахувало передбачувану суму витрат у відрядженні, і цю суму авансом видали підзвітній особі. Заборгованість підзвітної особи підприємству збільшилася, а це значить, що активний 372 збільшується по дебету

Кореспонденція рахунків виглядає так: Д 372 К 301

. З підзвітних сум витрачено на придбання товарів. У цій господарській операції беруть участь два рахунки 28 товари й 372 розрахунки з підзвітними особами.


28 товари372 розрахунки з підзвітними особамиПідзвітна особа придбала товар і здала цей товар на склад підприємства. Товарів у підприємства стало більше. 28 активний «Товари» збільшується по дебетуПідзвітну особу виконав завдання, гроші, отримані від підприємства, витрачені на потрібну мету. Витрати підтверджені документами на придбаний товар. Заборгованість підзвітної особи підприємству зменшилася. Виходить, що активний 372 зменшується по кредиту.

. Отримано короткострокову позичку банку на поточний рахунок у національній валюті. У цій господарській операції беруть участь два рахунки 311 поточний рахунок у національній валюті й 601 розрахунки з банком по короткострокових позичках.


311 поточний рахунок у банку601 короткострокові позички банкуГрошей на розрахунковому рахунку стало більше, а виходить, активний рахунок 311 збільшується по дебетуТому що підприємство одержало від банку позичку, значить заборгованість підприємства банку збільшилася Пасивний 601 збільшується по кредитуКореспонденція рахунків виглядає так: Д 311 К 601.

. Передано технологічну лінію іншому підприємству в рахунок інвестицій по методу участі в капіталі. У цій господарській операції беруть участь два рахунки 14 фінансові інвестиції й 104 машини й устаткування.


14 фінансові інвестиції104 машини й устаткуванняНаше підприємство стало співвласником-засновником іншого підприємства Із-за того, що підприємство вклало (інвестувало) у статутний капітал іншого підприємства матеріальну цінність, то фінансових інвестицій у нашого підприємства стало більше. Активний 14 рахунок збільшується по дебетуТехнологічна лінія перестала бути власністю нашого підприємства, а виходить, машин і устаткування стало менше. Активний 104 зменшується по дебету

Кореспонденція рахунків виглядає так: Д 14 К 104

Тема «Основні процеси промислового підприємства»

На виробничому підприємстві операційний цикл складається із трьох процесів основної діяльності - процесу придбання матеріалів, процесу виробництва продукції, процесу реалізації продукції.

Процес придбання запасів

Виробничі запаси - це предмети праці, з яких буде виготовлена продукція виробничого підприємства. До виробничих запасів відносять:

«Сировина й матеріали», 202 «Покупні напівфабрикати й комплектуючі» - повністю споживаються в технологічному процесі, 203«Паливо» (паливо мастильні матеріали), 205 «Будівельні матеріали», 22 «Малоцінні швидкозношувані» - приймають участь в створенні продукції, але не включаються в масу виробу або в його хімічний склад


Характеристика 201 рахунку «Матеріали»

Д201 А МатеріалиКСальдо на початок місяця вартість матеріалів, які були в наявності на складі на початок місяцяОбороти по дебету - вартість всіх матеріалів, що надійшли, за місяць за ціною придбання в постачальників без ПДВ і транспортно-заготівельних витрат Д 201 К 631 оприбутковані на склад матеріали від постачальників; Д 201 К 372 оприбутковані на склад матеріали, придбані з підзвітних сум. Д 201 К 23 оприбутковані на склад матеріали, не використані на виробництві.Обороти по кредиту - вартість всіх списаних матеріалів за місяць зі складу за ціною придбання в постачальників без ПДВ і транспортно-заготівельних витрат Д 23 К 201 витрачені матеріали на потреби виробництва; Д 91 К 201 витрачені матеріали на загальновиробничі цехові витрати Д 92 К 201 витрачені матеріали на адміністративні загальногосподарські витратиСальдо на кінець місяця вартість матеріалів, які були в наявності на складі на кінець місяця

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗР) - це витрати, які супроводжують придбання матеріалів від постачальників до складу нашого підприємства


Характеристика 289 рахунку «Транспортно-заготівельні витрати»

Д289 «Транспортно-заготівельні витрати»КСальдо на початок місяця сума ТЗР, що відноситься до залишку матеріалів, які були в наявності на складі на початок місяцяОбороти по дебету - сума ТЗР по матеріалам, що надійшли за місяць Д 289 К 203 витрачений бензин або дизельне паливо на перевезення матеріалів від постачальника на склад нашого підприємства; Д 289 К 372 визначені добові, витрати на проїзд і проживання підзвітної особи у відрядженні, пов'язаної із придбанням матеріалів; Д 289 К 661 нарахована заробітна плата працівникам, що зайняті закупівлею матеріалів. Д 289 К 65 нарахована заборгованість перед фондами соціального страхування від заробітної плати працівників, зайнятих закупівлею матеріалів. Д 289 К 685 нарахована заборгованість перед кредиторами за послуги по супроводженню, перевезенню пошуку придбаних матеріалівОбороти по кредиту - вартість списаних ТЗР за місяць, пропорційно витраченим матеріалам Д 23 К 289 списані ТЗР по матеріалам, витраченим на виробництво; Д 91 К 289 списані ТЗР по матеріалам, витраченим на загальновиробничі цехові потреби Д 92 К 289 списані ТЗР па матеріалам, витраченим на адміністративні потребиСальдо на кінець місяця сума ТЗР, що відноситься до залишку матеріалів, які були в наявності на складі на кінець місяця

Процес виробництва продукції

Собівартість виготовленої продукції - це сума всіх витрат на виробництво продукції.

Витрати, які можна віднести на собівартість конкретного виду виробу називаються прямими виробничими й обліковуються на активному 23 рахунку «Виробництво».

Витрати цеху, які можна віднести відразу до декількох видів продукції називаються загальновиробничими і обліковуються на активному рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».


Д23 «Виробництво»КСальдо на початок місяця - це вартість незавершеного виробництва на початок місяцяОбороти по дебету - сума всіх виробничих витрат за місяць Д 23 К 201, 202, 22 витрачені матеріали, комплектуючі і напівфабрикати, МШП на виготовлення виробів. Д 23 К 289 списуються транспортно-заготівельні витрати по вматеріалам, витраченим на виробництво Д 23 К 661 нарахована заробітна плата виробничим працівникам Д 23 К 651 проведені нарахування на зарплату виробничих працівників у пенсійний фонд Д 23 К 652 проведені нарахування на зарплату виробничих працівників у фонд страхування на випадок тимчасової втрати працездатності Д 23 К 653 проведені нарахування на зарплату виробничих працівників у фонд страхування від безробіття Д 23 К 656 проведені нарахування на зарплату виробничих працівників у фонд страхування від нещасного випадку Д 23 К 685 нарахована заборгованість перед кредиторами за послуги, спожиті для виробничих потреб Д 23 К 131 нарахований знос основних засобів, що використовуються на виробництві Д 23 К 372 з підзвітних сум витрачено на потреби виробництва. Д 23 К 91 списані загальновиробничі витрати й розподілені між собівартістю окремих видів продукціїОбороти по кредиту - це собівартість виготовленої готової продукції Д 26 К 23 списані витрати виробництва, оприбуткована готова продукція на склад з виробництва по фактичній собівартості.Сальдо на кінець місяця - це вартість незавершеного виробництва на кінець місяця

Щоб визначити собівартість виготовленої продукції, необхідно до вартості незавершеного виробництва на початок місяця (сальдо поч. 23) додати виробничі витрати за місяць (обороти по Д 23) і відняти незавершене виробництво на кінець місяця (сальдо кін.23)

Процес реалізації продукції

Кожне комерційне підприємство здійснює свою господарську діяльність із метою одержання прибутку. Прибуток - це фінансовий результат роботи підприємства, коли чисті доходи перевищують витрати. Збиток - це фінансовий результат роботи підприємства, коли витрати перевищують чисті доходи.

Доход - це вартість реалізованої продукції, товарів, робіт або послуг (кількість реалізованого помножити на ціну реалізації із ПДВ).


Характеристика рахунку 701 Доходи від реалізації продукції

Д701 ПКСальдо на початок місяця відсутній, рахунок у балансі не відображаєтьсяОбороти по дебету сума зменшення доходу від реалізації продукції Д 701 К 641 за рахунок доходу від реалізації продукції нараховане податкове зобов'язання перед бюджетом по ПДВ (1/6 частина доходу) Д 701 К 79 списаний чистий доход (доход за винятком ПДВ) на фінансовий результат у порядку списання рахунку 701 (дохід - ПДВ)Обороти по кредиту визнаний, нарахований доход відображається в момент відвантаження продукції покупцеві й збільшенню заборгованості покупців нашому підприємству 361 К 701Обороти по дебету 701 завжди дорівнюють оборотам по кредитуСальдо на кінець місяця відсутній, рахунок у балансі не відображається

Характеристика рахунку 92 Адміністративні витрати

Д92 АКСальдо на початок місяця відсутній, рахунок у балансі не відображаєтьсяД 92 К 641 Нараховані податки (комунальний, податок на землю, на транспорт, збір за забруднення навколишнього середовища, збір за використання прісних водних ресурсів)Д 92 К 661 нарахована заробітна плата адміністративному й загальногосподарському персоналуД 92 К 651 проведені нарахування на зарплату адміністративних і загальногосподарських працівників у пенсійний фонд Д 92 К 652 проведені нарахування на зарплату адміністративних і загальногосподарських працівників у фонд страхування на випадок тимчасової втрати працездатності Д 92 К 653 проведені нарахування на зарплату адміністративних і загальногосподарських працівників у фонд страхування від безробіття Д 92 К 656 проведені нарахування на зарплату адміністративних і загальногосподарських працівників у фонд страхування від нещасного випадкуОбороти по кредиту 92 рахунку завжди дорівнюють оборотам по дебету. Наприкінці місяця 92 рахунок у порядку закриття рахунку списується на 79 Д 79 К 92Д 92 К 39 списані витрати на підписку періодичних видань із витрат майбутніх періодів на адміністративні витрати поточного місяцяД 92 К 131, 132, 133 нарахована амортизація основних засобів, МНМА, нематеріальних активів, що перебувають у користуванні адміністративного апарата.Д 92 К 209 канцелярські витрати - списані бланки, видаткові матеріали до офісної техніки й ін.Д 92 К 372 витрати на відрядження адміністративних працівниківД 92 К 685 витрати по врегулюванню справ підприємства в судових органах, витрати на зв'язок, комунальні платежі загальногосподарського характеру, отримані послуги від кредиторівД 92 К 311 розрахунково-касове обслуговування в банкуОбороти по дебету 92 завжди дорівнюють оборотам по кредитуСальдо на кінець місяця відсутній, рахунок у балансі не відображається

Характеристика рахунку 93 «Витрати на збут»

Д93 АКСальдо на початок місяця відсутній, рахунок у балансі не відображаєтьсяД 93 К 661 нарахована заробітна плата працівникам, пов'язаних зі збутому, рекламою, маркетингомОбороти по кредиту 93 рахунку завжди дорівнюють оборотам по дебету. Наприкінці місяця 93 рахунок у порядку закриття рахунку списується на 79 Д 79 К 93Д 93 К 651 проведені нарахування на зарплату працівників, пов'язаних зі збутому, рекламою, маркетингом у пенсійний фонд Д 93 К 652 проведені нарахування на зарплату працівників, пов'язаних зі збутому, рекламою, маркетингом у фонд страхування на випадок тимчасової втрати працездатності Д 93 К 653 проведені нарахування на зарплату працівників, пов'язаних зі збутому, рекламою, маркетингом у фонд страхування від безробіття Д 93 К 656 проведені нарахування на зарплату працівників, пов'язаних зі збутому, рекламою, маркетингом у фонд страхування від нещасного випадкуД 93 К 131, 132, 133 нарахована амортизація основних засобів, МНМА, нематеріальних активів, які використаються на підприємстві з метою реалізації продукції, товарів або послугД 93 К 204 списані пакувальні матеріалиД 93 К 372 витрати на відрядження працівників, зв'язаних зі збутому, рекламою, маркетингом віднесені на збільшення витрат на збутД 93 К 685 заборгованість нашого підприємства перед кредиторами по послугах, пов'язаним з реалізацією продукції: перевезенням, страхуванням продукції, комунальні платежі по приміщеннях, які використаються з метою збуту продукції або товарівОбороти по дебету 93 завжди дорівнюють оборотам по кредитуСальдо на кінець місяця відсутній, рахунок у балансі не відображається

Характеристика 79 рахунку Фінансові результати

Фінансові результати діяльності підприємства визначаються шляхом порівняння чистих доходів і витрат на рахунку 79 фінансові результати. Як і всі рахунки 7 й 9 класу рахунків 79рахунок сальдо на початок і на кінець місяця немає. Обороти по дебету дорівнюють оборотам по кредиту.


Д79 Фінансові результати А-ПК

Сальдо на початок місяця відсутній, рахунок у балансі не відображаєтьсяД 79 К 26, 28 списана собівартість реалізованої продукції або товарів на фінансовий результатД 701 К 79 Списаний чистий доход від реалізації продукції на фінансовий результатД 79 К 92 списані адміністративні витрати на фінансовий результатД 702 К 79 списаний чистий доход від реалізації товарів на фінансовий результатД 79 К 93 списані витрати на збут на фінансовий результатД 703 К 79 списаний чистий доход від реалізації послуг на фінансовий результатПопередні обороти (загальна сума витрат, списаних на фінансовий результат)Попередні обороти (загальна сума доходів, списаних на фінансовий результат)Різниця між сумою більших оборотів і сумою менших оборотів записується з боку менших попередніх оборотів для досягнення рівності між оборотами. Ця сума і є фінансовий результат. У випадку перевищення чистих доходів над витратами фінансовим результатом буде прибуток Д 79 К 441У випадку перевищення витрат над чистими доходами фінансовим результатом буде збиток. Д 442 К 79Остаточні оборотиОстаточні обороти


Теги: Основи бухгалтерського обліку  Вопросы  Бухучет, управленческий учет
Просмотров: 44630
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Основи бухгалтерського обліку
Назад