Патологічні зміни живих організмів від нестачі та надлишку цинку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Інститут екологічної безпеки

Кафедра екології


Курсова робота

з дисципліни «Біогеохімія»

на тему

«Патологічні зміни живих організмів від нестачі та надлишку цинку»


Виконала: студентка 201 групи ІЕБ

Микульська О.В

Прийняв

Доцент кафедри екології

Бовсуновський Є.О


Київ 2014


ВСТУП


Цинк (рис. 1) - хімічний елемент <#"97" src="doc_zip1.jpg" />

Рис. 1 Цинк у таблиці Менделєєва


Цинк:

·необхідний для продукції сперми і чоловічих гормонів;

·необхідний для метаболізму вітаміну E;

·важливий для нормальної діяльності простати;

·бере участь у синтезі різних анаболічних гормонів в організмі, включаючи інсулін, тестостерон і гормон росту;

·необхідний для розщеплення алкоголю в організмі, оскільки входить до складу алкогольдегідрогенази;

·сполуки цинку використовують в медицині <#"justify">Токсичність:

При тривалому надходженні в організм у великих кількостях всі солі цинку , особливо сульфати і хлориди , можуть викликати отруєння через токсичність іонів Zn2 + . 1 грама сульфату цинку ZnSO4 достатньо, щоб викликати важке отруєння . У побуті хлориди , сульфати і оксид цинку можуть утворюватися при зберіганні харчових продуктів в цинковій та оцинкованої посуді.

Цинк - важливий біогенний елемент , в живих організмах міститься в середньому 5.10 -4 % цинку. Але є і виключення - так звані організми - концентратори (наприклад , деякі фіалки )

Мета роботи : проаналізувати біологічну роль цинку в живих організмах і визначити які патологічні зміни викликає його надлишок та нестача.

Завдання роботи:

) проаналізувати глобальний цикл цинку, його біологічну роль, вміст у земній корі, грунті і живих організмах;

) дати характеристику проявів патологічних змін від нестачі та надлишку вмісту кальцію в організмах людини, тварин та рослин.


РОЗДІЛ 1. ВМІСТ ЦИНКУ У ЗЕМНІЙ КОРІ, ГРУНТІ, ЖИВІЙ РЕЧОВИНІ

цинк організм передозування грунт

1.1 Вміст цинку у земній корі і грунті


Загальний вміст цинку в земній корі 0,02 вагових %. Головне природне з'єднання цинку - мінерал сфалерит ( цинкова обманка ) ZnS . У СНД родовище цинку є в Казахстані , на Уралі. Північному Кавказі , в Сибіру і на Далекому Сході. У магматичних породах цинк розподілений , мабуть, досить однорідне. Спостерігається лише невелике збагачення ним слабке збіднення кислих порід ( 40-60 мг). Концентрації цинку в глинистих опадах і сланцях підвищені ( до 80-120 мг / кг) , а в пісковиках і карбонатних породах значно нижче - 10-30 мг / кг. Середній вміст цинку в поверхневих шарах грунтів різних країн і США змінюються в межах 17-125 мг / кг. У вапняних грунтах Південного Китаю відносно високий вміст цинку ( 236 мг / кг) при діапазоні коливань 54-570 мг .

Найбільші середні величини вмісту цього елемента встановлені для деяких алювіальних грунтів , солончаків і каштанових грунтів , найнижчі - для світлих мінеральних і органічних грунтів. Для умов СНД межі коливань вмісту цинку в поверхневому шарі грунту наступні (мг / кг): для підзолів і піщаних грунтів 3,5-57 ; для лесових і пилуватих 40-55 ; для суглинних і глинистих 9-77 ; алювіальних 34-49 ; гідроморфних 26,5-79 ; каштанових і бурих 32,5-54,0 ; солонців і солончаків 44-155 , чорноземів 39-82 ; лугових грунтів 31-192 : торф'яних і ін органічних грунтів 7,5-74 ; лісових грунтів 42.5-118 (А. Кабата - Пендіас , X. Пендіас , 1989).

Фоновий вміст цинку в грунтах СНД для різних типів грунтів становить . 30-80 , в грунтах світу 50 мг / кг. Найвища фонове вміст цинку встановлено у вапняних грунтах Китаю - 236 мг / кг .


1.2 Концентрації і значення цинку у живій речовині


Цинк як один з біогенних елементів <#"justify">Висновок


Загальний вміст цинку в земній корі 0,02 вагових %. Фоновий вміст цинку в грунтах СНД для різних типів грунтів становить 30-80 , в грунтах світу 50 мг / кг. Найвища фонове вміст цинку встановлено у вапняних грунтах Китаю - 236 мг / кг . Цинк як один з біогенних елементів постійно присутній в тканинах рослин і тварин.

Середній вміст цинку у більшості наземних і морських організмів - тисячні долі відсотка. Багаті цинком гриби, особливо отруйні, лишайники, хвойні рослини і деякі безхребетні морські тварини, наприклад устриці (0,4% сухої маси). У зонах підвищеного вмісту цинку у гірських породах зустрічаються концентруючі цинк т.з. галмейниє рослини . В організм рослин цинк потрапляє з грунту і води, тварин - з їжею.


РОЗДІЛ 2. ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЖИВОЇ РЕЧОВИНА ВІД НЕСТАЧІ ЦИНКУ


2.1 Патологічні зміни рослин від нестачі цинку


Функції елементу: Цинк надходить у рослину в виді іонів Zn2+ . Середній вміст цинку в рослинах 0,002 %. В рослинах елемент не приймає участі в окислювально-відновлювальних реакціях, оскільки не змінює ступінь окислення. Він входить у склад більш 30 ферментів, в тому числі фосфатази, карбонгідрази, алкогольдегідрогенази, РНК-полімерази та ін. Карбоангідраза каталізує розклад гідрату окиси вуглецю на воду і вуглекислий газ. Ця реакція важлива для процесу фотосинтезу.

Вуглекислий газ, надходячи у клітину, розчиняється у воді, утворюючи Н2СО3: СО2 + Н2О НСО3 + Н+ Фермент карбоангідраза, каталізуючи вивільнення СО2 з гідрату окиси вуглецю, сприяє його використанню в процесі фотосинтезу.

Цинк відіграє важливу участь при утворенні фітогармону ауксину. Це пов'язано з тим, що цинк впливає на утворення амінокислоти триптофану - попередника ауксину. Внесення цинку підвищує вміст ауксинів і помітно відображується на темпах росту рослин. При дефіциті цинку підвищується проникність мембран, що свідчить про значення цього елементу в структурі мембран, в підтримці їх інтеграції. Цинк впливає на білковий синтез, на активність РНКази. Виявленні білки, містячи цинк і приймаючі участь в реплікації ДНК і транскрипції. Цинк входить до складу одного із факторів регуляції транскрипції в з'єднанні з залишками гістидину і цистеїну («цинкові пальці»).

Наслідки нестачі:

·короткі міжвузля, карликовість рослин;

·зниження вмісту білка і цукру;

·низька холодо - і морозостійкість рослин.

Наявність і поводження елементу в ґрунті: в ґрунті знаходиться в розчинних органічних сполуках. Підвищення рН знижує засвоєння цинку. Симптоми дефіциту проявляються в низинних ґрунтах.

Симптоми прояву дефіциту (загальні):

·нестача цинку призводить до сильного скорочення міжвузля пагонів, що робить враження розеточного захворювання листків, листки малі, вузькі, розміщені близько один від одного на пагоні, між головними прожилками листків та по їх краях утворюється хлороз у формі яскраво-зелених плям;

·в умовах значної нестачі цинку верхівки пагонів відмирають;

·бічні пагони, що виростають із верхньої частини пагонів, короткі і також відмирають;

·квіткові бруньки не розвиваються, що приводить до слабого цвітіння та плодоносіння, плоди дрібні, мало соковиті та часто несиметричні;

·хлороз між жилками або плямистість нижніх листків;

·крайовий хлороз листків (кукурудза);

·дрібнолистість і скручування листків (томати).

Культури чутливі до дефіциту: кукурудза, льон, виноград, плодові, соя, горох, цукрові буряки, соняшник, цибуля, картопля, капуста, огірки, ягідники.


Табл. 1. Описання і зображення наслідків гострого дефіциту цинку у рослин

Zn КукурудзаРіст затримується, міжвузля короткі, рослини низькі; на старих листах з'являються блідо-жовті хлоротичні смуги, які розповсюджуються від основи до верхівки листа, молоде листя майже білого забарвлення; цвітіння затягується або взагалі не настає; в качанах утворюються деформовані зерна.Zn СоняшникОбмежений ріст рослин; листя уражене хлорозом, спостерігається його обілення з подальшими бурими плямами.Zn ПерецьРіст рослин дуже обмежений. Листки набувають жовтувато-зеленого відтінку, який поступово переходить в коричневувато-білі некротичні плями. Симптоми проявляються як на старих, так і на молодих листках.Zn ОгірокРіст обмежений. На старих листках утворюються жовтувато-зелені, жовтувато-білі некротичні плями. Пізніше листки відмирають. Молоді листки дрібні. Цвітіння слабке.Zn Яблуня Груша СливаХарактерний симптом - дрібні листки. Утворення бруньок не відбувається. Листки вузькі, деформовані, прямостоячі, з'являється міжжилковий хлороз. Ріст гілок обмежений, взимку вони відсихають. Плоди дрібні, на м'якуші сливи з'являються коричневі плями.(яблуня) (груша)(слива)Zn ПерсикГілки короткі. На старих листках з'являються хлоротичні плями. Листки деформовані, вузькі.Zn ВиноградНа листках між жилкуванням з'являються жовтуваті хлоротичні плями з рябим мармуровим малюнком. Нижні листки зелені, в деяких місцях з хлорозом. Симптоми з'являються вже на початку літа. Найчастіше проявляються на виноградниках, які ростуть на піщаному ґрунті. Ріст рослин затриманий, велика кількість дрібних листків на бічних пагонах створюють враження щільного куща. Розвиток ягід нерівномірний. На слабких китицях утворюються дрібні ягоди переважно без кісточок. Zn АкаціяНа листках з'являється жовтий, світло-жовтий, лимонно-жовтий хлороз між жилкуванням листка. Саме ж жилкування і тканина біля нього залишається зеленим. Листя вузьке, деформоване. Ріст гілок повільний, а самі гілки ломкі.Zn КартопляТочкові пятна на нижній стороні листяної пластинки, хлороз основних листкових частин, що розвивається до їхньої вершини. У важких випадках рослина пригнічується, листя вяне і засихає.Zn ЧерешняЛистки менші, вузькі, з ознаками легкого хлорозу, між головними прожилками листків та по їх краях утворюється хлороз у формі яскраво-зелених нерегулярних плям.Zn ВишняЗначний недобір може викликати появу листкових розеток на верхівках пагонів та опадання листків, розташованих нижче.Zn АбрикосВ умовах сильної нестачі цинку верхівки пагонів відмирають, бічні пагони, що виростають із верхньої частини пагонів, короткі і також відмирають.

2.2 Патологічні зміни тварин від нестачі цинку


Цинк є основним мінералом для синтезу амінокислот і білка, входить до складу ферментів і всіх клітин організму, сприяє пролонгованому дії інсуліну і тим самим зниження підвищеного рівня цукру в крові. Щоденна норма споживання цинку для дорослої тварини масою 50-90 кг близько 15 мг, всього в організмі міститься до 2 г Zn. У раціон тварин найчастіше вводять оксид цинку . Джерелами поповнення організму цинком є м'ясо, яйця, нежирне молоко, гарбузове насіння, пивні дріжджі. При дефіциті цинку у тварини затримується ріст, з'являється гіпогонадизм, порушується обмін речовин, виникає інсулінова недостатність. Недостатність в цинку виникає при вживанні їжі, приготовленої зі злаків з великим вмістом фітинової кислоти, яка перешкоджає всмоктуванню солей цинку з кишечника. У маточного поголів'я тварин можливі порушення відтворювальних функцій.

Харчування істотним чином впливає на здоров'я тварин і продуктивність тваринництва. Сучасні вітамінні комплекси дають таку можливість. Крім численних необхідних компонентів, що входять до їх складу в найскладніших комбінаціях, сучасні препарати добре засвоюються, не володіють побічними ефектами і забезпечують необхідну потребу у вітамінах і мікроелементах.

Нестача цинку у тварин:

У грудних щурів зменшує вміст РНК(рибонуклеїнова кислота) і синтез білка в мозку, уповільнює розвиток мозку (рис.2 )


Рис. 2 Миша з низьким розвитком мозку


Злоякісні пухлини краще розвиваються на тлі зниженого рівня цинку. У ссавців уражених цією хворобою різко зростає викид мінералу з організму, що на думку чеських вчених, має на увазі, що організм мобілізує свої резерви цинку на ранніх стадіях розвитку раку, велика нестача цинку може провокувати ракові захворювання (рис.3,4)


Рис.3 Злоякісна пухлина у собаки


Рис.4 Злоякісна пухлина у кота


Ендогенний дефіцит цинку у ведмедів викликає вроджені вади розвитку плода і новонароджених: гідроцефалія (рис.5); у риб анофтальмію (рис.6)


Рис.5 Гідроцефалія у ведмедя


Рис.6 Анафтальмія у риби


Нестача цинку у птахів викликає ряд захворювань та збільшує сприятливість птаха до ураження вірусами, наприклад поліомавірус (рис.7)


Рис. 7 Поліомавірус у птаха


2.3 Патологічні зміни людини від нестачі цинку


У багатьох дослідженнях встановлено, що нестача цинку призводить до розвитку цілого ряду патологічних змін в організмі людини. Вони проявляються, перш за все, в ураженні імунної системи (зменшення маси лімфоїдної тканини тимусу, лімфовузлів, селезінки, мигдалин та кількісного вмісту лейкоцитів, пригнічення функціональної активності Т-лімфоцитів та низки реакцій гуморального імунітету), пригніченні статевої функції, розвитку шкірних захворювань з порушенням загоєння ран, погіршенні зору; у дітей - у затримці процесів росту та статевого дозрівання.

Типовими клінічними ознаками недостатності цинку в організмі є сповільнення росту, гіпогонадизм (рис.8), зміни стану шкіри, алергічні реакції, відсутність апетиту, летаргія. У Новій Зеландії та Північній Америці виразна аліментарна цинкова недостатність була виявлена у хворих, що перебували на тривалому парентеральному живленні. Пізніше нестачу цинку спостерігали у людей з порушеннями всмоктувальної здатності кишечнику, у хворих на хронічні захворювання печінки і нирок, серповидно-клітинну анемію.


Рис. 8 Гіпогонадизм


Аліментарна недостатність цинку розвивається, якщо вміст мікроелемента в раціоні і/або рівень всмоктування в кишечнику низький, а також внаслідок порушень у гомеостатичних механізмах, коли організм втрачає здатність утилізувати в достатній кількості екзогенний і зберігати ендогенний цинк. У відповідь на дефіцит цинку у харчовому раціоні рівень мікроелемента в плазмі та запаси в тканинах зменшуються, що супроводжується зменшенням вмісту металотіонеїну (МТ) в клітинах та зниженням активності Cu/Zn-СОД в плазмі. Такі явища особливо небезпечні за умов, коли організм перебуває в стані стресу, хвороби, депресії, під впливом різноманітних несприятливих або й токсичних чинників навколишнього середовища.


Висновок


Цинк надходить у рослину в виді іонів Zn2+. Він входить у склад більш 30 ферментів, приймає участь у процесі фотосинтезу.

Наслідки нестачі: короткі міжвузля, карликовість рослин; зниження вмісту білка і цукру; низька холодо - і морозостійкість рослин.

Культури чутливі до дефіциту: кукурудза, льон, виноград, плодові, соя, горох, цукрові буряки, соняшник, цибуля, картопля, капуста, огірки, ягідники. При дефіциті цинку у тварини затримується ріст, з'являється гіпогонадизм, порушується обмін речовин, виникає інсулінова недостатність. Недостатність в цинку виникає при вживанні їжі, приготовленої зі злаків з великим вмістом фітинової кислоти, яка перешкоджає всмоктуванню солей цинку з кишечника. У маточного поголів'я тварин можливі порушення відтворювальних функцій. У багатьох дослідженнях встановлено, що нестача цинку призводить до розвитку цілого ряду патологічних змін в організмі людини. Вони проявляються, перш за все, в ураженні імунної системи (зменшення маси лімфоїдної тканини тимусу, лімфовузлів, селезінки, мигдалин та кількісного вмісту лейкоцитів, пригнічення функціональної активності Т-лімфоцитів та низки реакцій гуморального імунітету), пригніченні статевої функції, розвитку шкірних захворювань з порушенням загоєння ран, погіршенні зору; у дітей - у затримці процесів росту та статевого дозрівання.


РОЗДІЛ 3. ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЖИВОЇ РЕЧОВИНИ ВІД НАДЛИШКУ ЦИНКУ


3.1 Патологічні зміни рослин від надлишку цинку


Входить до складу ряду ферментів, які беруть участь в окислювально-відновних реакціях рослини. Бере участь у фосфорному, вуглеводному, білковому обміні. Надлишок цинку у рослинах спостерігається дуже рідко, а у місцевостях поблизу цинкових покладів виростає так звана галмейська флора - рослини, збагачені цинком. На старих грунтах, куди систематично вноситься фосфор і кальцій, часто спостерігається надлишок цинку.

Ознаки підвищеного вмісту цинку : хлороз, уповільнення росту; некротичні тканини, водянисті прозорі плями на нижніх листках рослин уздовж головної жилки. Пластинка листа з виростами неправильної форми стає нерівною; через деякий час настає некроз тканин і листя опадає. При надлишку цинку спостерігаються хлороз листя, некроз коренів

Цинкові добрива з успіхом використовуються для підвищення врожайності ряду культур: цукрових буряків, озимої пшениці, вівса, льону, конюшини, соняшнику <#"justify">Табл. 2. Описання і зображення наслідків надлишку цинку у рослин

Зміна листя при надлишку ZnХлорозZn травянисті рослиниНадлишок цинку токсичний для рослини, і супроводжується нестачою міді, заліза, в рідких випадках призводить до загибелі рослини..Zn Чорна смородинаХлороз листя, зменшення, а згодом і зникнення плодів.Zn Цукровий бурякВодянисті прозорі плями на нижніх листках рослин уздовж головної жилки, що утворюють пожовтіння і згодом гинеZn ЧерешняЗбліднення листя відбувається плямами між прожилок. При неприйнятті відповідних заходів, плями стають іржавими і покривають всю листову пластину. Ще пізніше листя отримують сірий, потім бронзовий відтінок.Zn ОгірокЖилка листка стає темно-фіолетовою, пластинка листа - жовтою.Zn ПомідорЛистя зменшуються, між жилками - хлороз; Нижня сторона листа з багряним відтінком, жилки-зелені, лист-жовтий

Особливо надлишок цинку є токсичним для лісових дерев (клен червоний - міжжилковий хлороз, вянення листя і пагонів та некроз тканини листя і пагонів; сосна Веймутова - сповільнення росту хвоїнок; ялинка висока - хлороз молодої хвої.


3.2 Патологічні зміни тварин від надлишку цинку


Цинк у великих концентраціях токсичний, і його надлишок може послабити імунну систему. Занадто високі його дози також можуть викликати вторинну нестачу міді та підвищення рівня холестерину в крові. Надлишок цинку спричиняє тяжке отруєння тварин. Добова потреба в цинку 60-100 мг на 1 кг сухого корму для худоби.

Цинк та інфекційні захворювання. Нормальний вміст цинку в крові робить тварин більш стійкими до інфекцій. В експериментах, які проводили на мишах, було виявлено, що тварини з невеликим вмістом цинку в організмі, більш схильні до грибкових і паразитарних захворювань.

Цинк і рак. Вплив цинку на захворюваність раком вивчено поки дуже слабо. Проте , експерименти на тваринах показали , що додатковий прийом цинку уповільнював зростання ракової пухлини. Відомо також , що вміст цинку в крові хворих важкими формами раку завжди нижче норми. Це знижений вміст негативно позначається на здатності імунітету боротися з хворобою.

Приклад передозування цинку у кормах тварин і його наслідки:

Якщо лошатам дати 20 000 мг/кг цинку, то у них збільшувався епіфіз, що супроводжувалося зниженням рухливості і підвищенням рівня цинку в тканинах (рис.9)


Рис.9 Збільшення епіфізу у коня у наслідок передозування цинку у кормах


Потреба в цинку у овець становить 20-33 мг/кг в кормі. Максимальний безпечний рівень цинку в кормі - 750 мг/кг. Надлишок цинку викликає брак міді (рис.10).


Рис.10 Нестача міді у овець у наслідок надлишку цинку


Рівень токсичності цинку для домашньої птиці варіюється від 800 мг/кг до 4000 мг/кг в кормі (рис.11).


Рис.11 Інтоксикація цинку у домашні птиці


3.3 Патологічні зміни людини від надлишку цинку


Усі солі цинку мають високу токсичність для людини , особливо сульфати і хлориди . Вже 1гр ZnSO4 може викликати важке отруєння . Хлориди , сульфати і окис цинку можуть виникнути при зберіганні харчових продуктів в цинковій та оцинкованої посуді. При цинковому отруєнні настає фіброзне переродження підшлункової залози. Цинк затримує ріст і порушує мінералізацію кісток. Надмірний вміст в крові цинку веде до прогресуючої слабкості , зниження сухожильних рефлексів , кривавому поносу. При розтині відзначається некроз печінки і декальцифікація голівки стегна .Отруєння ZnSO4 дає яскраву картину недокрів'я , затримки росту , безпліддя. Отруєння окисом цинку відбувається при вдиханні її пари . Воно проявляється появою солодкуватого смаку в роті , зниженням або повною втратою апетиту , нерідко сильною спрагою . З'являється втома, відчуття розбитості , горя і давить біль у грудях , сонливість , сухий кашель. Через 4-5 годин ці явища досягають максимального розвитку . Цей перший період змінюється відчуттям холоду з ніг , потім різкий озноб на 1-1,5 години , температура підвищується до 37,4 оС; потім падає з проливним потом. Хворий відчуває ломоту у всьому тілі , біль у м'язах , головний біль , шум у вухах , сухість у роті і горлі , нудоту , іноді блювоту , рідко - діарея. У крові - значне збільшення цукру.

Картина даного захворювання може бути різноманітною :

·у одних переважають нервові симптоми: головний біль , уповільнена реакція , несвідомий стан , марення , розширення зіниць ;

·у інших : порушення діяльності терморегуляції - лихоманка ;

·у третіх : судинні розлади : озноб , почервоніння шкіри;

·інші прояви : збільшення розмірів печінки , болючість при пальпації.

Напади лихоманки можуть повторюватися багаторазово протягом декількох років. Пари ZnCO2 вражають слизову верхніх дихальних шляхів , трахеї і бронхів.


Висновок


Ознаки підвищеного вмісту цинку у рослин : хлороз, уповільнення росту; некротичні тканини, водянисті прозорі плями на нижніх листках рослин уздовж головної жилки. Пластинка листа з виростами неправильної форми стає нерівною; через деякий час настає некроз тканин і листя опадає. При надлишку цинку спостерігаються хлороз листя, некроз коренів.

Цинк у великих концентраціях токсичний, і його надлишок може послабити імунну систему.

Занадто високі його дози також можуть викликати вторинну нестачу міді та підвищення рівня холестерину в крові. Надлишок цинку спричиняє тяжке отруєння тварин і людини. Добова потреба в цинку 60-100 мг на 1 кг сухого корму для худоби.


ВИСНОВКИ


Цинк (Zn) входить до складу ряду ферментів, які беруть участь в окислювально-відновних реакціях рослини. Бере участь у фосфорному, вуглеводному, білковому обміні. Симптоми нестачі цинку розвиваються на всій рослині або локалізовані на старіших нижніх листках. Спочатку на листках нижніх і середніх ярусів, а потім і на всіх листках рослини, з'являються розкидані плями сіро-бурого і бронзового кольору. Тканина таких ділянок як би провалюється і потім відмирає. Молоде листя ненормально дрібні і покриті жовтими цятками або ж рівномірно хлоротичні, беруть злегка вертикальне положення, краї листя можуть закручуватися догори. Різко порушується ріст міжвузлів, утворюються низькорослі рослини, а листя маленькі і товсті. Плями з'являються також на стержнях листя і на стеблах. Коренева система слаборозвинена і буріє. Стебла тонкі ,дерев'янисті. Ознаки підвищеного вмісту цинку - водянисті прозорі плями на нижніх листках рослин уздовж головної жилки. Пластинка листа з виростами неправильної форми стає нерівною; через деякий час настає некроз тканин і листя опадає. У тварин , окрім участі в диханні і нуклеїновому обміні , цинк підвіщує діяльність статево залоза , впливає на формування скелета плоду. Показано, що нестача цинку. у грудних щурів зменшує вміст РНК (рибонуклеїнова кислота) i синтез білка в мозку , уповільнює розвиток мозку. Цинк відіграє захисну роль в організмі при забрудненні середовища кадмієм.

Дефіцит цинку. у організмі призводить до карликовості, затримки статево розвитку ; при його надлишковому потраплянні в організм можливі канцерогенний вплив і токсична дія на серце, кров і ін. Виробнича шкода може бути пов'язана з несприятливою дією на організм як металевого цинку, так і його з'єднань. При плавці цинковмісної сталі можливі випадка ливарної лихоманки <#"justify">1.Всеволодович Добровольский. Основы биогеохимии: Учебник для студ. высш. учеб, заведений - М.: Издательский центр «Академия», 2003 400 с.

2.Болезни картофеля/К . В. Попков а, Ю. И. Шней-Б79 дер, А. С. Воловик, В. А. Шмыгля. - М.: Колос, 1980. - 304 с.

3.Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. (1991) Микроэлементозы человека. Медицина, Москва, 496 с.

4.Агаджанян Н.А., Скальный А.В. (2001) Химические элементы в среде обитания и экологический портрет человека. КМК, Москва, 83 с.

.Бойко М.І., Бойко О.М. (2011) Роль цинку у функціонуванні репродуктивної системи. Медична газета «Здоровя України XXI сторіччя», 15-16: 55.

.Марушко Ю.В., Асонов А.О. (2011) Роль дефіциту цинку у клінічній практиці (огляд літератури, особисті дані та міркування). Новая медицина тысячелетия, 3: 2-9.

7.Коротка хімічна енциклопедія, т. 5, М., 1967;

8.Лакерник М. М., Пахомова Р. Н., Металургія цинку і кадмію, М., 1969;

.Севрюков Н. Н., Кузьмін Би. А., Челіщев Е, Ст, Загальна металургія, М., 1976;

.Парібок Т. А., Про роль цинку в метаболізмі, в збірці: Біологічна роль мікроелементів і їх вживання в сільському господарстві і медицині, М., 1974;

.Ковальський Ст Ст, Геохімічна екологія, М., 1974;

.Школяр М. Я., Мікроелементи в житті рослин, Л., 1974;

.Пейве Я. Ст, Мікроелементи і ферменти, в збірці: Фізіологічна роль і практичне вживання мікроелементів, Рига, 1976;

.Bowen Н. J. М., Trace elements in biochemistry, L. - N. Y., 1966;

.Движків П. П., З'єднання цинку, в кн.: Багатотомне керівництво по патологічній анатомії, під ред. А. І. Струкова, т. 8, кн. 1, М., 1962;

.Шкідливі речовини в промисловості, під ред. Н. Ст Лазарева, [т.] 2, М. Л., 1965.

17.Минкевич И. И., Дорофеева Т. Б., Ковязин В. Ф. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород: Учебное пособие / Под общ. ред. И. И. Минкевича. - СПб.: Издательство «Лань», 2011. - 160 с.


Теги: Патологічні зміни живих організмів від нестачі та надлишку цинку  Курсовая работа (теория)  Биология
Просмотров: 7922
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Патологічні зміни живих організмів від нестачі та надлишку цинку
Назад