Моделювання та дослідження процесів і систем в пакеті Simulink


Лабораторна робота

Тема: Моделювання та дослідження процесів і систем в пакеті Simulink

Мета: Навчитися складати моделі технічних обєктів в пакеті Simulink та виконати дослідження їх динаміки


Завдання

моделювання simulink електричний двигун


На основі рівнянь електричної рівноваги модель двигуна можна записати у виглядіде u-напруги живлення якісної обмотки,В; е- проти ЕРС,В,

К-конструктивний коефіцієнт; і- струм якісної обмотки,А;W- кутова швидкість обертання якоря; Ф2- магнітний потік,Вб; - повний опір якісного кола,Ом; - сумарна індуктивність якісного кола,Гн; М- електромагнітний обертовий момент,Н*м; J- момент інерції обертальних мас, приведений до валу двигуна,кг*м.

В автоматичних системах в більшості випадків керування електричним двигуном постійного струму здійснюється шляхом регулювання напруги u, прикладеної до якісної обмотки,при сталому потоці збудження Ф2= const. Рівняння двигуна в такому випадку мають виглядНа основі вихідної нелінійної моделі (4.7) виконати моделювання динаміки змінення струму якісної обмотки і та швидкості обертання якоря двигуна. В якості вхідної величину прийняти напругу u. Виконати також моделювання динаміки системи на основі наближеної моделі (4.8).


Таблиця 4.1 Параметри задачі


Текст програми

dy= prava_chastlr4(t,y)

%Правая часть функцииU R L J Mc k Fv=zeros(2,1);(1)=U/L-k*Fv*y(2)/L-y(1)*R/L;(2)=k*Fv*y(1)/J-Mc/J;

Виконання

U R L J Mc k Fv=110;=6;=0.014;=1.8;=5;=0.85;=1.4;=100;

[t,x]=ode45('prava_chastlr4',[0:1:tk],[0 0]);(1); plot(t, x(:,1));(2); plot(t, x(:,2));


Графік функції


Динаміка змінення струму якірної обмотки i


Динаміка змінення швидкості обертання якоря двигуна ?


Структурна схема даної системи ДР


Модель технічного обєкту в пакеті Simulink


Динаміка змінення струму якірної обмотки i


Динаміка змінення швидкості обертання якоря двигуна ?


В ході виконання лабораторної роботи я навчився складати моделі технічних обєктів в пакеті Simulink та виконувати дослідження їх динаміки.


Теги: Моделювання та дослідження процесів і систем в пакеті Simulink  Практическое задание  Физика
Просмотров: 17290
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Моделювання та дослідження процесів і систем в пакеті Simulink
Назад