Основы теории отраслевых рынков: исследование рынка мотоциклетной техники в Московском регионе

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Кафедра економічної теорії та економіки сільського господарства


Реферат на тему:

«Економічні реформи в незалежній Україні»


Виконала

Бараненко Наталія Валеріївна


м. Дніпропетровськ

1. Економічні реформи в Україні


Програма економічних реформ розроблена Комітетом з економічних реформ на виконання поставленого Президентом України В. Януковичем завдання з відновлення економічного зростання й модернізації економіки країни.

Реформи спрямовані на побудову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного управління, і зрештою - на підвищення добробуту українських громадян.

Зміст Програми відображає найбільш чуттєві питання порядку денного реформи:

Реформа державних фінансів

Реформа фінансового сектору

Реформа освіти

Реформа соціальної сфери

Реформа медичного обслуговування

Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг

Приватизація й управління державною власністю

Міжнародна економічна інтеграція

Реформа енергетичного сектору

Розвиток транспортної інфраструктури

Реформа житлово-комунального господарства

Розвиток сільського господарства та земельна реформа

Реформа державного управління

Національні проекти

Здійснювалися також заходи із впровадження судової реформи.

Впровадження Програми економічних реформ в 2010-2011 роках. Макроекономічна стабілізація.

Після різкого економічного падіння в 2009 році (майже на 15%) відновилося зростання економіки. За 2010 рік ВВП зріс на 4,1%. За 2011 зростання економіки набуло подальшого розвитку. Приріст ВВП в 2011 становив 5,2%, в тому числі промислового виробництва - на 7,3%, сільськогосподарського - на 17,5% (зокрема завдяки рекордному врожаю зернових - 56,1 млн. тонн), обсягу виконаних будівельних робіт - на 11,1%, роздрібної торгівлі - на 14,7%.

Уповільнилося зростання споживчих цін. За 2011 рік рівень інфляції склав лише 4,6%, що є найнижчим показником за останні 8 років. (В 2010 році - 9,1%).

Приріст обсягів інвестицій в основний капітал за 9 місяців становив 21,2% проти скорочення на 0,6% за 2010 рік. (В 2009 році спад сягнув 41,5%).

Приріст обсягів прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу становив 8,4%. Всього на 1 жовтня 2011 року в економіку України вкладено 48,5 млрд. дол. США.


. Реформа державних фінансів


Бюджетна реформа

 • Прийнятий у 2010 році новий Бюджетний кодекс України запровадив складання бюджетних прогнозів на наступні за плановим два роки, розширив сферу застосування методу бюджетного планування, який полягає в орієнтації бюджетних програм на досягнення конкретного результату та посилив відкритість бюджетного процесу.
 • У 2011 році з метою посилення боргової безпеки держави змінами до Бюджетного кодексу України встановлено більш жорсткі критерії граничного обсягу державного та гарантованого державою боргу, удосконалено процедуру управління державним, гарантованим державою та місцевим боргом.
 • Приріст державного та гарантованого державою боргу зменшився. За 2011 рік обсяг боргу зріс на 9,4%, тоді як у 2010 році - на 36%, за 2008 - 2009 роки - у 3,6 раза. Відношення боргу до ВВП скоротилося на кінець 2011 року до 36 % з 39,9 % у 2010 році.
 • Затвердженою Урядом Середньостроковою стратегією управління державним боргом на 2011 - 2013 роки передбачено подальше поступове скорочення відношення обсягу державного боргу до валового внутрішнього продукту.
 • Дефіцит Державного бюджету України скорочено з 5,9 % ВВП у 2010 році до 1,8% ВВП у 2011 році. На 2012 рік дефіцит держбюджету заплановано на рівні 1,7% ВВП.
 • Податкова реформа
 • 2011 рік став першим роком впровадження податкової реформи шляхом введення в дію прийнятого в 2010 році Податкового кодексу України. Перелік загальнодержавних податків і зборів скорочено з 30 до 18, а місцевих - з 14 до 5.
 • Підприємства отримали можливість збільшити власні ресурси за рахунок зниження податкового навантаження. Ставка податку на прибуток знизилася у 2011 році з 25% до 23%, а у 2012 році - до 21%. Для стимулювання технологічного оновлення запроваджено прискорену амортизацію основних фондів під час оподаткування податком на прибуток (за подвійною нормою).
 • Встановлено автоматичний режим відшкодування ПДВ сумлінним платникам, який дозволяє припинити практику необґрунтованого відволікання обігових коштів підприємств. В цьому режимі щомісяця повертається вже біля половини від загального відшкодування податку.
 • Законом введено низку обмежень, спрямованих на запобігання використання спрощеної системи для ухилення від оподаткування (дозволено підприємцям, які сплачують податок за фіксованими ставками, надавати послуги виключно населенню та платникам єдиного податку; запроваджено подання до податкових органів платниками податку на прибуток переліку доходів та витрат у розрізі контрагентів - платників єдиного податку; введено підвищені ставки єдиного податку за порушення умов застосування спрощеної системи оподаткування).

. Розвиток фінансового сектору


Прийнято 15 законів з питань розвитку фінансового сектору, які дозволять:

 • Забезпечити прозору і відкриту діяльність установ фінансового сектору шляхом надання споживачам фінансових послуг повної, доступної, адекватної та змістовної інформації щодо цін, умов і ризиків фінансових продуктів і послуг;
 • посилити захист та гарантування прав інвесторів, зокрема через підвищення вимог до рівня та якості корпоративного управління емітентів цінних паперів, удосконалення механізмів контролю за діяльністю учасників фінансових ринків, збільшення відповідальності за порушення законодавства, що регулює фінансові відносини.
 • Здійснено кроки для врегулювання питань проблемних банків. Банк "Надра" відновив свою роботу. З метою захисту прав вкладників у 2011 році зобовязання «Родовід банку» було передано до ПАТ «Ощадбанк». З метою оновлення банківської системи наразі вирішується питання про створення на базі «Родовід банку» санаційного банку.
 • Завдяки крокам держави щодо врегулювання питання проблемних банків відновлюється довіра до банківської системи. У 2011 році через повернення довіри до національної валюти та банківської системи відбулося зростання депозитів населення на 13,1% (з 271,8 до 307,4 млрд. грн.), у тому числі у національній валюті - на 12,9 %, в іноземній валюті - на 13,4%.

4. Реформування системи освіти


 • Охоплення дошкільною освітою складає 81,4%, а дітей пятирічного віку - 99,8%.
 • Затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти, який буде впроваджено з 1.09.2012, який передбачає, зокрема, зменшення інтенсивності навантаження на учня, закладення базового принципу збереження здоровя, вивчення іноземної мови з 1-го, інформатики - з 2-го класу.
 • Вперше затверджено Національну рамку кваліфікацій, яка запроваджує європейські стандарти і принципи забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці.
 • Розроблено і впроваджено нові підходи до інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами. Вже понад 100 тисяч таких дітей навчаються в звичайних школах.
 • Долучено до системи дистанційної підтримки навчання 16% дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.
 • 5. Реформа соціальної сфери
 • Пенсійна реформа
 • Запровадження єдиного соціального внеску дало можливість у 4 рази зменшити кількість перевірок субєктів господарювання та легалізувати платників, які раніше сплачували внески окремо тільки до Пенсійного фонду.
 • Прийняття Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» стало відправною точкою запровадження стійкої до фінансових викликів трирівневої пенсійної системи. Підвищено до загальноприйнятого у світі рівня пенсійний вік для жінок (до 60-ти років). Визначено умови переходу на другий (накопичувальний) її рівень, обмежено максимальний розмір пенсій 10-ма прожитковими мінімумами.
 • Видатки, передбачені у державному бюджеті Пенсійному фонду України, у 2012 році зменшено у порівнянні з 2011 роком з 4,4 до 3,8% ВВП.
 • Реформа системи соціальної підтримки
 • У сфері соціальної підтримки основні акценти поставлено на допомогу сім'ям з дітьми та адресній допомозі малозабезпеченим сімям.
 • Так, з метою підвищення народжуваності збільшено допомогу при народженні дитини: на першу до 25 тис. грн. у грудні 2011 року; на другу до 50 тис. грн.; на третю і наступну до 100 тис. гривень.
 • Підвищення цін на газ та електроенергію для населення призвело до значного зростання кількості отримувачів житлових субсидій - з жовтня по грудень 2010 року, у порівнянні з відповідним періодом попереднього року, їх число зросло майже на третину, а з січня по березень 2011 року, у порівнянні з відповідним періодом 2010 року, більш ніж на 70%. Водночас вдалося зберегти адресність цих субсидій та ефективність системи державної підтримки, в тому числі через спрощення порядку їх отримання.
 • 6. Реформа медичного обслуговування
 • Прийнято 2 базових закони, якими закладено зміну філософії меддопомоги, у центрі уваги якої - пацієнт та лікар. Бюджетні кошти будуть витрачатися на лікування пацієнта, а не на фінансування віртуальних «ліжко-місць».
 • У 4 пілотних регіонах завершується перший етап експерименту, що включає: модернізацію та наближення до пацієнта закладів первинної медичної допомоги; підготовку до нової фінансової моделі на основі договірних відносин. Частка фінансування первинної медичної допомоги збільшена в середньому з 7-12% до 30%. Запроваджуються нові умови оплати праці медичним працівникам первинного рівня в залежності від обсягу та якості виконаної роботи.
 • Розпочато модернізацію екстреної медичної допомоги для забезпечення приїзду бригади швидкої у межах нормативу: до 10 хв (місто) і 20 хв. (село). Передбачається, що успішний досвід Харкова (автоматизована диспетчерська система) пошириться по всій країні. Придбано для пілотних регіонів 286 машин швидкої допомоги.
 • Започатковано Національний проект «Нове життя», який передбачає нову філософію високоспеціалізованої медичної допомоги матерям та дітям - наближення її до пацієнта незалежно від місця проживання. Уже відкрито перинатальні центри: ІІ рівня - в м.Кривий Ріг, ІІІ рівня - у Кіровоградській області, м. Києві. Підготовлені до відкриття перинатальні центри ІІІ рівня у Харківській, Донецькій областях.
 • 7. Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг
 • Дозвільні процедури
 • Скорочено кількість документів дозвільного характеру (з понад 1200 до 141), Законом затверджено їх вичерпний Перелік, а державним органам заборонено вимагати від субєктів господарювання отримання дозволів, які не увійшли до цього Переліку.
 • З 2012 року видача дозвільних документів здійснюється виключно в дозвільних центрах за принципом «єдиного вікна». Це усуне передумови для корупції, оскільки підприємець не буде контактувати особисто із місцевими дозвільними органами.
 • Суттєво спрощені дозвільні процедури у сфері будівництва: з понад 90 дозвільних та погоджувальних процедур, які раніше мав проходити інвестор, залишилося лише 23.
 • Скасовано ліцензування 30 % видів діяльності господарської діяльності, установлено необмежений термін дії для більшості ліцензій.
 • Відкриття та закриття бізнесу
 • Реєстрація нового підприємства стала швидкою та дешевою. Компанію можна зареєструвати через Інтернет та на підставі модельного (типового) статуту. При цьому скасовано вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу.
 • Закриття бізнесу за рішенням власників стало швидким та невитратним. Ліквідаційні процедури обмежені в часі: не більше 6-ти місяців для юридичних осіб та 3-х місяців - для підприємців. Можлива ліквідація підприємства у майбутньому більше не стає на заваді прийняття рішення власником про його відкриття сьогодні.
 • Державний контроль
 • Контролюючі органи обмежені в прийнятті рішень щодо проведення перевірок бізнесу. Частота контрольних заходів встановлюється залежно від ступеню ризику діяльності підприємства для безпеки життя населення та навколишнього середовища, та становить для підприємств з високим рівнем ризику - не частіше 1 разу на рік, для низького - не частіше 1 разу на 5 років.
 • Регуляторна політика
 • Проведено масштабний перегляд регуляторних актів органів місцевого самоврядування. Скасовано застарілі та обтяжливі норми регулювання більшості сфер господарської діяльності. В цілому відмінено чи змінено понад 35 тис. таких актів.
 • Технічне регулювання
 • Відокремлено систему технічного регулювання від системи державного регулювання і контролю безпечності та якості нехарчових продукції. Сьогодні контролюється не виробничий процес, а якість продукції, що поступила в продаж. Скасовано обов'язкову сертифікацію більшості товарів, що відносяться до низького ступеню ризику (відповідно до зобовязань України перед СОТ).
 • Інвестиції
 • З метою покращання інвестиційного клімату в Україні прийнято законодавчі зміни, спрямовані на: удосконалення механізму надання державної підтримки під час впровадження інвестиційних проектів в Україні; спрощення діяльності інвесторів в Україні шляхом запровадження механізму «єдиного вікна» під час підготовки та реалізації інвестиційних проектів, а також зниження корупційних ризиків у цій сфері.
 • Приватизація та управління державною власністю
 • Розширено перелік обєктів державної власності, що підлягатимуть приватизації. Разом із обєктами нерухомості продажу підлягатимуть земельні ділянки під ними. Частка державного сектору в економіці має бути знижена до 25-30 % ВВП.
 • 8. Міжнародна інтеграція та співпраця
 • 12 грудня 2011 року офіційно завершено переговори щодо тексту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Наразі завершуються технічні формальності необхідні для її підписання
 • Прийнято 85 % необхідної законодавчої бази для запровадження безвізового режиму ЄС з Україною.
 • Скасовано візовий режим для поїздок до Аргентини, Боснії і Герцеговини, Брунею, Ізраїлю, Сербії.
 • Україну виключено із списку високоризикованих країн по відмиванню «брудних» коштів («чорного списку» ФАТФ).
 • Закріплено позитивну динаміку стратегічних відносин України з Російською Федерацією - затверджено довгострокову програму співпраці до 2020 року.
 • Відкрито нову сторінку в двосторонніх відносинах між Україною та КНР, що виведені на рівень стратегічного партнерства.
 • Підписано угоди про створення зони вільної торгівлі України з СНД, ЄАВТ, Чорногорією.
 • 9. Розвиток сільського господарства й земельна реформа
 • У 2011 році прийнято Закон України «Про Державний земельний кадастр», яким на законодавчому рівні вперше за всі роки незалежності України визначено основні аспекти функціонування єдиної системи земельно-кадастрової інформації про усі землі України. У результаті кожен громадянин може отримати інформацію про земельні ділянки, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.
 • Державна реєстрація земельної ділянки, що передана у власність, відтепер здійснюється за 14 днів з моменту надходження заяви від громадянина (до цього часу строк реєстрації земельної ділянки взагалі законодавчо не був визначений і цей процес затягувався на роки).
 • Вперше проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності (11,8 млн. га). В результаті кожен громадянин за заявою зможе отримати інформацію про кількісні та якісні характеристики таких земель у відповідному регіоні. Це на практиці дасть змогу залучити інвесторів до передачі в оренду земель державної власності (через аукціон).
 • 10. Реформа енергетичного сектору
 • Основні акценти реформування у цій сфері встановлено на удосконаленні тарифної політики, закріпленні ринкових відносин при постачанні енергоносіїв, диверсифікації енергоресурсів, посиленні захисту прав інвесторів.
 • Для вирішення зазначеного питання у 2011 році прийнято рішення щодо етапності приведення цін і тарифів на природний газ і електроенергію для усіх груп споживачів до економічного обґрунтованого рівня, при цьому для населення зазначені енергоресурси стануть більш дорожчими, для промислових споживачів їх ціна буде знижена, а перехресне субсидіювання - зменшене. Перші етапи такого перегляду цін та тарифів здійснені протягом 2011 року.
 • Прийнято рішення щодо диверсифікації енергопостачання, а саме розпочато роботи із будівництва LNG-терміналу в Одесі, підписані угоди із Азербайджаном на постачання нафти, підготовлені відповідні договори на поставку із цієї країни скрапленого газу.
 • Активізовано роботу із розвідки та можливої розробки покладів сланцевого газу і шахтного метану, підписані угоди про спільну діяльність у зазначених напрямках із компаніями «ExxonMobil», «Chevron» та «HALLIBURTON». Для проведення розвідувальних і експлуатаційних робіт на шельфі Чорного моря Україною придбано платформу для морського буріння.
 • Для стимулювання впровадження енергоефективних технологій і обладнання, застосування енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії другий рік поспіль у Державному бюджеті передбачалися кошти (600 млн. грн.) за зазначеним напрямком використання. Також із держбюджету здійснювалася компенсація кредитних ставок за кредитами, що отримувалися господарюючими субєктами для впровадження енергоефективного обладнання.
 • У енергетичній сфері протягом минулого року прийнято ряд законодавчих актів, що стимулюють залучення інвестицій. Зокрема внесено зміни до Закону про спільну діяльність, що гарантують інвестору стабільність законодавства, що діяло на момент укладання угоди (зокрема, щодо видобутку вуглеводнів). Запроваджено стимулюючі ставки рентної плати, що зменшило податкове навантаження на видобувні компанії. Для забезпечення належного контролю за використанням природного газу прийнято Закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».
 • Запроваджувалися нові ринкові механізми в енергетичному секторі. Розпочато роботу із продажу державної частки пакетів акцій ряду електрогенеруючих і обласних електророзподільних компаній, затверджено перелік вугледобувних підприємств, що будуть приватизовані у поточному році.
 • У вугільній сфері Урядом розпочато роботу із переходу на біржову форму продажу вугілля. Це дозволить шахтам отримувати реальну ціну за нього, а споживачам - своєчасно придбавати його у необхідній кількості і потрібної якості.
 • Активно проводиться робота із модернізації газотранспортної системи: ініційовано проект «Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», фінансування якого планується за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій та НАК «Нафтогаз України».
 • 11. Розвиток транспортної інфраструктури
 • В рамках підготовки до Євро-2012 здійснювалася розбудова транспортної інфраструктури.

ØВ 2011 році побудовано та реконструйовано 2007,5 км автомобільних доріг, що у 20 разів більше, ніж за весь 2009 рік і в 2 рази більше показників минулого року.

ØПобудовані транспортні мережі до міжнародних пунктів пропуску: автомобільного пункту пропуску «Ягодин»; пункту пропуску Рава-Руська; контрольно-пропускного пункту «Краковец», «Шегині» та «Успенка».

ØВідкрилися нові термінали для прийому пасажирів у міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Харків».

 • Для активізації ділової активності в сфері транспорту у 2011 році прийнято 4 закони, які дозволять зменшити адміністративний тиск на перевізників, сприятимуть створенню нових робочих місць в авіаційній, залізничній, автомобільній сферах.
 • У минулому році, у порівнянні з 2010 роком, на 7,4 % збільшено обсяги пасажирських і на 1,9 % вантажних перевезень.
 • Підготовлена законодавча база для акціонування підприємств сфери залізничних перевезень, утворення незалежного регулятора монопольних утворень, що діють у транспортній галузі.
 • 12. Реформа житлово-комунального господарства
 • реформа освіта медичний дерегуляція
 • Житлово-комунальна сфера
 • Основні проблеми зазначеної сфери полягали у необхідності підвищення якості послуг, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства, недосконала тарифна політика у зазначеній сфері.
 • Для їх врегулювання прийнято Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки», реалізація якої дозволить забезпечити належну якість послуг із водопостачання і водовідведення для споживачів, залучити недержавні інвестиції у розвиток зазначених напрямків. Іншим актом законодавства посилена відповідальність постачальників та споживачів житлово-комунальних послуг у розрахунках за ці послуги.
 • Для забезпечення незалежності у напрямку встановлення тарифів у комунальній сфері утворено відповідний державний регулятор.
 • Будівництво
 • Основною проблемою, що стримувала розвиток будівельної галузі, була надмірна заорганізованість процедур для ведення зазначеної діяльності. Для її вирішення було прийнято Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 • У результаті з 90 до 23 зменшена кількість необхідних дозволів, скорочено час їх проходження та перелік необхідних документів. По більшості процедур запропоновано застосувати принцип мовчазної згоди, а здійснення окремих видів господарської діяльності дозволяється здійснювати без отримання дозволу на основі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.
 • Також забезпечена участь органів місцевого самоврядування при затвердженні та внесенні змін до містобудівної документації, участі громадськості у процедурах прийняття проектів генеральних планів населених пунктів, інших питаннях місцевого значення, що стосуються забудови населених пунктів: планів зонування територій та детальних планів територій.
 • 13. Реформа державного управління
 • Досягнута оптимізація системи центральних органів виконавчої влади за допомогою введення європейської моделі підпорядкування центральних органів виконавчої влади з чітким розмежуванням обов'язків, а також усунення дублювань:
 • Міністерства стали відповідальними за розробку державної політики та її виконання; органи державної служби повинні здійснювати забезпечення адміністративними послугами; громадські інспекції наділені функціями контролю і нагляду; державні органи несуть відповідальність за державне майно.
 • Кількість центральних органів виконавчої влади скорочена з 111 до 76. Кількість державних органів з контрольно-наглядовими функціями була знижена з 69 до 11.
 • Досягнута оптимізація діяльності Кабінету Міністрів України, спрямована на посилення відповідальності міністрів за політичні рішення та скорочення бюджетних видатків:
 • Кількість членів Кабінету Міністрів України знижено з 26 до 16.
 • Штат Секретаріату Кабінету Міністрів України був скорочений на 50%. Штат центральних органів виконавчої влади скоротився на 19,7%. Штат територіальних підрозділів цих органів був скорочений на 21%.

14. Реформа судової системи


 • Запроваджено прозору та конкурсну систему добору кандидатів на посаду судді та спеціального навчання таких осіб.
 • Ліквідовано громіздку систему кваліфікаційних комісій суддів та утворено єдиний орган, відповідальний за здійснення добору кандидатів на посаду судді - Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що у свою чергу сприятиме виробленню єдиних критеріїв до оцінки претендентів на посаду судді.
 • Всю систему підготовки суддів, в тому числі визначення навчальних закладів, що здійснюватимуть процес підготовки кандидатів на посаду судді, повністю підпорядковано органам судової влади - Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та Національній школі суддів України.
 • Роль Президента України та Верховної Ради України у процесі призначення та обрання суддів зведено до церемоніальної функції, оскільки вони позбавлені можливості приймати будь-які інші рішення, окрім тих, що були запропоновані на їх розгляд органами, відповідальними за формування професійного суддівського корпусу - Вищою радою юстиції та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
 • Закладено новий механізм формування складу Вищої ради юстиції з метою збільшення у ній кількості представників судової влади серед тих членів, які призначаються за квотами різних органів влади. Внаслідок цього, з 20 членів Вищої ради юстиції суддів буде 11, що гарантуватиме більшість представників судової влади.
 • Просування суддів на посаді, тобто їх переведення у суди вищого рівня, підпорядковано об'єктивним критеріям, у якості яких передбачено, зокрема, стаж роботи на посаді судді.
 • Ліквідовано військові суди, існування яких не узгоджувалося із положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
 • Заборонено нагородження суддів за здійснення правосуддя, що часто використовувалося як подяка за рішення в конкретних справах.
 • У результаті проведення судової реформи удосконалено процедуру притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
 • Вдосконалене процесуальне законодавство створило передумови для формування єдиного підходу щодо застосування норм матеріального права вищими спеціалізованими судами та створило можливості формування єдиної судової практики.
 • Вирішено питання про касаційну інстанцію у цивільних та кримінальних справах, якою до проведення судової реформи був Верховний Суд України.
 • У результаті судової реформи було створено касаційну інстанцію у цивільних і кримінальних справах - Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, до якого передано значну кількість нерозглянутих судових справ та який на даний час успішно функціонує.
 • Державну судову адміністрацію України підпорядковано судовій владі, що покликана, зокрема, представляти суди під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
 • Зросла роль суддівського самоврядування, посилено його участь в адмініструванні судовою системою шляхом підпорядкування органів, відповідальних за забезпечення діяльності судів. Крім того, саме на підставі рекомендацій органів суддівського самоврядування Вища рада юстиції призначає та звільняє суддів на адміністративні посади, отже органи суддівського самоврядування відіграють ключову роль і в управлінні судами України.
 • На законодавчому рівні закріплено процедуру призначення та звільнення суддів на адміністративні посади. Повноваження на призначення суддів на адміністративні посади та звільнення їх з посад закріплено за Вищою радою юстиції.
 • Подолання прогалин правового регулювання дало змогу Вищій раді юстиції оперативно реагувати на факти порушення суддями присяги судді і таким чином впливати на формування професійного суддівського корпусу.
 • Встановлено порядок підвищення розмірів заробітної плати суддів, що з огляду на економічну ситуацію розподілено на декілька етапів.
 • У результаті внесення змін до процесуальних законів України відбулося істотне скорочення строків та спрощення розгляду справ у порядку цивільного, адміністративного і господарського судочинства з метою надання громадянам можливості більш оперативного захисту порушених прав та забезпечення їхнього права на розгляд справи у розумні строки.
 • Зменшено роль голів судів у процесі розгляду справ, що призводить до зростання авторитету і незалежності судді.
 • Запроваджено автоматизовану систему розподілу справ, що спрямована на забезпечення об'єктивності передачі справ суддям та неможливості впливу на цей процес сторонніх осіб.
 • Внесено зміни до процесуальних законів, що спрямовані на запровадження скорочених процедур судового розгляду (удосконалення наказного провадження у цивільному процесі, запровадження скороченого провадження у адміністративному процесі) окремих нескладних категорій справ, а також коригування окремих процесуальних прав сторін та встановлення часових рамок їх здійснення з метою боротьби із затягуванням справ та підвищенням ефективності судового розгляду.
 • Такі зміни були спрямовані на те, щоб особі, яка звертається до суду, жодним органом чи особою не було ускладнено доступ до правосуддя чи обмежено її право в розумний термін, без невиправданої затримки, «одержати» ефективне і справедливе правосуддя (стаття 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод).
 • 15. Реформа кримінально-процесуального законодавства
 • 17 серпня 2010 року Президентом України була створена Робоча група з питань реформування кримінального судочинства, якій було поставлено завдання розробити сучасний Кодекс європейського зразка, що базувався б на міжнародних стандартах.
 • До роботи над проектом активно залучались науковці, неурядові організації, міжнародні експерти, судді місцевих та апеляційних судів.
 • Основні засади проекту нового Кримінального процесуального кодексу України:
 • Забезпечення процесуальної рівності та змагальності сторін у кримінальному провадженні. Одним з основних завдань проекту КПК є створення рівних можливостей для кожної із сторін у кримінальному процесі та реальне впровадження у кримінальне судочинство принципу змагальності.
 • Оновлення процедури досудового розслідування. Згідно запропонованої у проекті КПК процедури кримінального провадження, процесуальне керівництво розслідуванням здійснюватиме прокурор, який даватиме доручення слідчим (співробітникам МВС, СБУ, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства) та прийматиме або погоджуватиме ключові процесуальні рішення (повідомлення особі про підозру, звернення з клопотаннями до слідчого судді, складення обвинувального акту тощо).
 • Зменшення строків кримінального провадження.
 • Розширення судового контролю на стадії досудового розслідування - запроваджено інститут слідчого судді.
 • Удосконалення системи запобіжних заходів.
 • Особливі види кримінального провадження. З метою забезпечення оперативності та ефективності здійснення правосуддя пропонується низка новацій, що успішно застосовуються в розвинутих країнах і дозволяють досягнути процесуальної економії, заощадити великий обсяг бюджетних коштів та підвищити ефективність процесу.
 • Вдосконалення судового провадження. Проектом КПК передбачена ліквідація можливості повернення справи на додаткове розслідування. Водночас запроваджується новий порядок, згідно з яким суд зможе ґрунтувати свої висновки виключно на тих показаннях, що він безпосередньо отримав у судовому засіданні або які були надані слідчому судді під час досудового розслідування. Також обмежується перелік підстав для прийняття апеляційним судом рішення про призначення нового судового розгляду в суді першої інстанції (такі підстави мають винятковий характер).
 • Суд присяжних. Проектом Кодексу запроваджена можливість здійснення судового провадження судом присяжних за клопотанням особи, яка обвинувачується у вчиненні злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. При цьому, модель суду присяжних, що запроваджується проектом Кримінального процесуального кодексу України, враховує відповідний досвід провідних європейських держав.
 • Прокурор в кримінальному провадженні здійснюватиме нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
 • Запровадження використання сучасних технологій у кримінальному судочинстві.
 • Кримінальні проступки. Проектом пропонується ввести нову категорію «кримінальні правопорушення», яка буде поділятися на злочини та кримінальні проступки за критерієм тяжкості.
 • Проект КПК був внесений Президентом України В. Януковичем до Верховної Ради 12 січня 2012 року.
 • 16. Гуманізація відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності
 • 15 листопада 2011 року Верховною Радою України прийнято внесений Президентом України Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності».
 • Прийнятим Законом за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запроваджено санкцію у вигляді штрафу. При цьому штраф може бути замінений судом на інше покарання лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням.
 • Законом скасовано кримінальну відповідальність за ті діяння у сфері господарської діяльності, що втратили ознаки підвищеної суспільної небезпеки, достатньої для переслідування їх у кримінальному порядку.
 • Значна частина випадків незаконного впливу на підприємців та інших осіб з боку представників правоохоронних органів пов'язана з тим, що чинний Кримінально-процесуальний кодекс України надавав можливість необгрунтованого і безпідставного застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово визнавав цю особливість вітчизняного законодавства такою, що не відповідає загальновизнаним демократичним стандартам та принципу верховенства права.
 • Законом встановлено, що взяття під варту не може бути застосоване до раніше несудимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, за виключенням випадків, коли вона переховується від органів слідства або перешкоджає розслідуванню справи.
 • Стосовно підстав застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту у справах щодо злочинів у сфері економіки і господарської діяльності, а також у справах щодо службових злочинів, вчинених підприємцями, Законом запроваджено механізм, відповідно до якого підозрюваного, обвинуваченого у таких справах може бути взято під варту лише у випадку невнесення ним коштів в якості застави або переховування від органів слідства чи перешкоджання розслідуванню справи.
 • Установлено перелік складів злочинів у сфері господарської діяльності, притягнення до відповідальності за які можливе виключно на підставі скарги потерпілого. При цьому порядок притягнення до кримінальної відповідальності за скаргою потерпілого передбачає, що відповідна кримінальна справа підлягає закриттю у випадку, якщо потерпілий примириться з обвинуваченим до моменту видалення суду в кімнату для постановлення вироку.
 • Законом внесено зміни до деяких статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, що встановлюють адміністративну відповідальність за порушення у сфері господарської діяльності, до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Митного кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України «Про міліцію».

Теги: Основы теории отраслевых рынков: исследование рынка мотоциклетной техники в Московском регионе  Курсовая работа (теория)  Маркетинг
Просмотров: 38303
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Основы теории отраслевых рынков: исследование рынка мотоциклетной техники в Московском регионе
Назад