Фінансовий облік на підприємстві ПП "Руслан"

1. Фінансовий облік на підприємстві ПП "руслан"

 

1.1 Характеристика підприємства ПП "Руслан"


Приватне підприємство “Руслан" займається виробництвом меблів для дому та офісу. Воно є платником податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.

Залишки активів, капіталу і зобов’язань на 1 березня 2007 року:

1) основні засоби;


Основні засоби

Первісна вартість

Знос

Адміністративна будівля

23101,00

7933,00

Будівля магазину

75061,00

12873,50

Будівля цеху №1

90061,00

37186,00

Будівля цеху №2

69061,00

9951,00

Верстат для виготовлення продукції №2

1393,00

305, 20

Комп’ютер (відділ збуту)

2761,00

1861,00

Комплект монтажних інструментів

561,00

202,67

Легковий автомобіль

36061,00

12661,00

Машина для обробки деталей продукції №3

2049,28

1078,81

Верстат для обробки деталей продукції №4

1213,00

669,00

Орендований фрезувальний верстат

25000,00

-

Верстат для виробництва продукції №1

913

288, 20


2) залишок коштів на поточному рахунку - 35601,00 грн.;

3)   залишок валюти на рахунку - 2000,00 дол. (курс 1 дол. на 28.02.05 - 5,05);

4)   статутний капітал - 202061,00 грн.;

5)   неоплачений капітал - 3061,00 грн.;

6)   нерозподілений прибуток - 60061,00 грн.;

7)   залишки за рахунками зобов’язань;


Назва рахунка

Сума, грн.

Розрахунки за податками / податок з доходів фізичних осіб

448,34

Розрахунки за заробітною платою

4111,62

Розрахунки за пенсійним забезпеченням

1487,96

Розрахунки за соціальним страхуванням

232,95

Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття

169,02

Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків

160,01

8)   готова продукція


Вид продукції

Кількість

Виробнича собівартість, грн.

Відпускна ціна, грн.

Продукція №1

5

135,00

300,00

Продукція №2

1

330,00

792,00

Продукція №3

8

73,00

186,00

Продукція №4

4

197,00

450,00


Додаткові умови:

· підприємство обліковує витрати на рахунках 9-го класу;

· при амортизації основних засобів застосовують прямолінійний метод;

· вартісна межа малоцінних необоротних матеріальних активів - 562 грн., їх амортизацію нараховують у першому місяці використання об’єктів у розмірі 100% вартості;

· вартість запасів при вибутті оцінюють методом середньозваженої собівартості;

· усі контрагенти підприємства (крім операції №19) - платники ПДВ;

· господарські операції березня 2007 року свої операції підприємство відобразило у журналі господарських операцій.

Завдання:

1)   складіть баланс підприємства станом на 1 березня 2007 року;

2)   проставте кореспонденцію рахунків та зробіть необхідні записи у журналі господарських операцій (курсивом ми виділили ті суми, які вам потрібно розрахувати);

фінансовий облік баланс рахунок

3)   заповніть оборотну відомість та фінансову звітність на підставі проведених операцій.

 

1.2 Фінансовий облік господарських операції підприємства “Руслан”


Таблиця

Журнал господарських операцій


Зміст операції (документ, що засвідчує її проведення)

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Придбання матеріалів за попередньою оплатою

Перераховано аванс постачальнику за матеріали (платіжне доручення, банківська виписка)

371

311

30498,00

Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)

641

644

5083,00

Отримано матеріали від постачальника (накладна, товарно-транспортна накладна)

201

631

25415,00

Відображено податковий кредит (податкова накладна)

644

631

5083,00

Проведено залік заборгованостей (бухгалтерська довідка)

631

371

30498,00

2

Придбання запасів з наступною оплатою у нерезидента за іноземну валюту

Нараховано митні платежі (вантажно-митна декларація)

92

685

458,00

Нараховано ввізне мито (вантажно-митна декларація)

201

685

1081,00

Сплачено митні платежі та ввізне мито (платіжне доручення, банківська виписка)

685

311

1539,00

Сплачено ПДВ на імпорт та нараховано податковий кредит (податкова накладна)

641

311

2834,40

Отримано матеріали від іноземного постачальника, курс долара - 5,31 грн. (вантажно-митна декларація)

201

632

2000,00 (10620,00)

Перераховано іноземну валюту постачальнику, курс долара - 5,30 грн. (платіжне доручення, банківська виписка)

632

312

2000,00 (10620,00)

Нараховано курсову різницю за залишком коштів на валютному рахунку (бухгалтерська довідка): (5,32 - 5,30) * 2640,00 = 52,80

974

312

40,00

Відображено доход від курсової різниці за заборгованістю перед іноземним постачальником (бухгалтерська довідка): (5,31 - 5,30) * 2640,00 = 26,40

632

714

20,00

3

Безоплатно отримано матеріали від постачальника (накладна, товарно-транспортна накладна)

201

718

5083,00

4

Придбання матеріалів підзвітною особою

Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі (банківська виписка, прибутковий касовий ордер)

301

311

2439,84

Видано кошти під звіт на придбання матеріалів (видатковий касовий ордер)

372

301

2439,84

Оприбутковано матеріали, придбані підзвітною особою (авансовий звіт)

201

372

1951,87

Відображено податковий кредит за придбаними матеріалами (податкова накладна)

641

644

487,97

5

Нараховано зарплату і премію (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість):

 - працівникам виробництва

23

661

900,00

 - загально виробничому персоналу

91

661

1000,00

 - адміністративному персоналу

92

661

1800,00

 - працівнику відділу збуту

93

661

490,00

6

Нараховано лікарняні за три дні непрацездатності Журавського М.О. (листок непрацездатності)

93

661

80,00

7

Утримано із заробітної плати (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість):

 - внесків до Пенсійного фонду

661

651

85,40

 - внесків до страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

661

652

37,40

 - внесків на страхування на випадок безробіття

661

653

20,95

 - податку з доходів фізичних осіб

661

641

357,61

8

Нараховано на зарплату:

 - внески до Пенсійного фонду

23

651

162,00

91

651

320,00

92

651

576,00

93

651

182,40

 - внески на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

23

652

26,10

91

652

29,00

92

652

52, 20

93

652

14,21

 - внески на страхування на випадок безробіття

23

653

17,10

91

653

19,00

92

653

34, 20

93

653

9,31

 - внесків на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

23

654

19,80

91

654

22,00

92

654

39,60

93

654

10,78

9

Відпущено сировину та матеріали (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів):

 - у цех №1

23

201

1455,60

 - у цех №2

23

201

2070,00

10

Нараховано амортизацію необоротних активів (відомість нарахування амортизації):

 - верстата для виробництва продукції №1

23

131

15,22

 - верстата для виробництва продукції №2

23

131

23,22

 - машини для виробництва продукції №3

23

131

24,40

 - верстата для виробництва продукції №4

23

131

16,84

 - монтажних інструментів

23

131

9,35

 - будівлі цеху №2

91

131

230, 20

 - будівлі цеху №1

91

131

375,25

 - адміністративного приміщення

92

131

64,17

 - калькулятора (100% його вартості)

92

132

500,00

 - легкового автомобіля

92

131

200,34

 - комп’ютера (відділ збуту)

93

131

76,69

 - будівлі магазину

93

131

312,75

11

Витрати на електроенергію (рахунок):

 - цех №1

91

685

60,99

 - цех №2

91

685

40,66

 - адмінбудівля

92

685

34,56

 - торговельне приміщення

93

685

50,83

Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)

641

685

37,41

12

Витрати на прибирання приміщень (акт виконаних робіт):

 - цех №1

91

685

76,25

 - цех №2

91

685

30,50

 - адмінбудівля

92

685

40,66

 - торговельне приміщення

93

685

50,83

Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)

641

685

39,65

13

Використано матеріали для пакування продукції (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів)

93

201

33,24

14

Віднесено загальновиробничі витрати до (розрахунок розподілу загальновиробничих витрат):

 - виробничих витрат

23

91

1692,00

 - собівартості реалізованої продукції

901

91

408,00

15

Оприбутковано з виробництва (акт оприбуткування готової продукції):

 - 10 одиниць продукції №1 (цех №1)

26

23

1218,70

 - 5 одиниць продукції №2 (цех №1)

26

23

1828,05

 - 20 одиниць продукції №3 (цех №2)

26

23

1624,94

 - 10 одиниць продукції №4 (цех №2)

26

23

1929,61

16

Реалізовано продукцію за передоплатою (8 одиниць продукції №1 по 940 грн. і 6 одиниць продукції №2 по 1432 грн.)

Одержано передоплату від покупця (банківська виписка)

311

681

7152,00

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна)

643

641

1192,00

Відображено доход при відвантаженні продукції покупцю (накладна, товарно-транспортна накладна)

361

701

7152,00

Закрито рахунок податкових зобов’язань (податкова накладна)

701

643

1192,00

Відображено собівартість готової продукції (відомість обліку готової продукції)

901

26

3168,08

Відображено залік заборгованостей (бухгалтерська довідка)

681

361

7152,00

17

Реалізація продукції з наступною оплатою (22 одиниці продукції №3 по 826 грн. і 7 одиниць продукції №4 по 1090 грн.)

Відображено доход при відвантаженні продукції покупцю (накладна)

361

701

7242,00

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна)

701

641

1207,00

Списано собівартість реалізованої продукції (бухгалтерська довідка)

901

26

3094,35

Одержано оплату від покупця (банківська виписка)

311

361

7242,00

18

Виплата зарплати за попередній місяць

перераховано в бюджет податок з доходів фізичних осіб (платіжне доручення, банківська виписка)

641

311

387,34

перераховано внески до пенсійного фонду (платіжне доручення, банківська виписка)

651

311

1425,96

перераховано внески на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності (платіжне доручення, банківська виписка)

652

311

171,95

перераховано внески на страхування на випадок безробіття (платіжне доручення, банківська виписка)

653

311

108,02

перераховано внески на страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (платіжне доручення, банківська виписка)

654

311

99,01

Отримано готівку в касу для виплати заробітної плати (банківська виписка, прибутковий касовий ордер)

301

311

4050,62

Виплачено зарплату (платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість)

661

301

3618,04

Депоновано невиплачену заробітну плату (відомість депонування заробітної плати)

661

662

432,58

Повернено готівку на рахунок у банку (видатковий касовий ордер, банківська виписка)

311

301

432,58

19

Надходження основних засобів як внеску у статутний капітал підприємства

Одержано деревообробний станок як внесок до статутного капіталу підприємства від засновника - неплатника ПДВ і введено його в експлуатацію (установчі документи, акт приймання-передачі основних засобів)

104

46

3000,00

20

Придбання малоцінного необоротного матеріального активу з наступною оплатою

Одержано калькулятор (договір купівлі-продажу, накладна)

153

631

508,30

Відображено суму податкового кредиту (податкова накладна)

641

631

101,66

Введено калькулятор в експлуатацію (передані в бухгалтерію підприємства, акт приймання-передачі основних засобів)

112

153

508,30

Перераховано кошти постачальнику (платіжне доручення, банківська виписка)

631

311

609,96

21

Виготовлення основних засобів із залученням підрядника

Перераховано аванс на виготовлення комплекту меблів (4 шафи) підряднику - платнику ПДВ (платіжне доручення, банківська виписка)

371

311

3662,10

Відображено суму податкового кредиту (податкова накладна)

641

644

610,35

Списано матеріали, використані на виготовлення меблів (накладна на відпуск матеріалів)

152

201

7119,05

Отримано виготовлені меблі від підрядника (акти виконаних робіт)

152

377

3051,75

Введено меблі в експлуатацію (акт приймання-передачі основних засобів)

109

152

10170,07

Відображено закриття рахунка податкового кредиту (податкова накладна)

644

377

610,35

Відображено закриття заборгованостей по підряднику (бухгалтерська довідка)

377

371

3662,10

22

Безоплатне отримання основних засобів

Отримано безоплатно причіп до легкового автомобіля (акт приймання-передачі основних засобів)

104

424

3000,00

23

Продаж основних засобів з одержанням авансу

Одержано аванс за комплект монтажних інструментів (банківська виписка)

311

681

488,00

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна)

643

641

81,33

Виведено з експлуатації об’єкт основних засобів у зв’язку з продажем (списано залишкову вартість, акт приймання-передачі основних засобів)

972

106

350,57

Відображено списання зносу (акт приймання-передачі основних засобів)

131

106

150,25

Передано комплект монтажних інструментів покупцю (договір купівлі-продажу, накладна)

377

742

488,00

Закрито рахунки розрахунків (бухгалтерська довідка)

681

377

488,00

Відображено розрахунки за податковими зобов’язаннями (податкова накладна)

742

643

81,33

24

Списання об’єкта основних засобів

Виведено з експлуатації автомобіль у зв’язку з його крадіжкою (акт приймання-передачі основних засобів)

976

105

23238,31

Відображено списання зносу (акт приймання-передачі основних засобів)

131

105

12821,14

Відображено суму збитків на позабалансовому рахунку (бухгалтерська довідка)

072

----

23238,31

25

Безоплатна передача основних засобів

Виведено з експлуатації комп’ютер у зв’язку з його передачею дитячому комп’ютерному клубу (акт приймання-передачі основних засобів)

976

104

826,36

Відображено списання зносу (акт приймання-передачі основних засобів)

131

104

1878,10

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна)

976

641

165,27

Відкориговано податковий кредит, що припадає на недоамортизовану частину об’єкта основного засобу (розрахунок коригування податкового кредиту)

641

643

165,27

Включено до складу витрат суму відкоригованого податкового кредиту (розрахунок коригування податкового кредиту)

976

643

165,27

26

Вибуття основних засобів у вигляді інвестиції

Списано суму зносу будівлі цеху 1, яку буде передано до статутного капіталу іншого підприємства (акт приймання-передачі основних засобів)

131

103

37561,93

Відкориговано податковий кредит, що припадає на його недоамортизовану частину будівлі (розрахунок коригування податкового кредиту)

641

644

10517,34

Віднесено на збільшення балансової вартості об’єкта суму ПДВ, що припадає на його недоамортизовану частину (розрахунок коригування податкового кредиту)

972

644

10517,34

Відображено у складі витрат залишкову вартість будівлі (розрахунок коригування податкового кредиту)

972

103

52586,70

Відображено доход від передачі основних засобів (накладна, товарно-транспортна накладна)

377

742

63104,04

Відображено зарахування інвестиції

143

377

63104,04

27

Передача в оренду основного засобу (магазину)

Відображено первісну вартість і знос переданої в оренду частини будівлі магазину (договір оренди, акт приймання-передачі)

1031

103

7512,40

131

1311

1312,47

Нараховано податкові зобов’язання (податкова накладна)

643

641

200,33

Отримано в касу підприємства аванс за перший місяць оренди (прибутковий касовий ордер)

301

681

1201,78

Нараховано орендну плату за поточний місяць (договір оренди, акт виконаних робіт, рахунок на оплату)

377

713

1201,98

Відображено закриття рахунка податкових зобов’язань (податкова накладна)

713

643

200,33

Закрито рахунки розрахунків (бухгалтерська довідка)

681

377

1201,98

Здано готівку в банк (видатковий касовий ордер, банківська виписка)

311

301

1001,65

28

Отримання в оренду основного засобу (легковий автомобіль)

Отримано за договором операційної оренди легковий автомобіль (договір оренди, акт приймання-передачі)

01

----

25000,00

Нараховано орендну плату і податкові зобов’язання з ПДВ (договір оренди, акт виконаних робіт, податкова накладна)

92

685

400,00

641

685

80,00

Сплачено орендну плату за поточний місяць (платіжне доручення, банківська виписка)

685

311

480,00

29

Ремонти власних основних засобів (підтримання у робочому стані)

Проведено ремонт автомобіля, яким користується адміністрація підприємства (акт виконаних робіт)

92

631

500,00

Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)

641

631

100,00

Оплачено ремонт автомобіля (платіжне доручення, банківська виписка)

631

311

600,00

30

Поліпшення (модернізація) орендованого основного засобу

Проведено модернізацію фрезувального станка (акт виконаних робіт)

153

631

550,00

Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)

641

631

110,00

Утворено необоротний актив "Поліпшення орендованого станка" (бухгалтерська довідка)

117

153

550,00

Оплачено ремонт станка (платіжне доручення, банківська виписка)

631

311

660,00

31

Віднесено витрати на рахунок фінансових результатів:

 - собівартість реалізованої продукції

791

901

6670,43

 - адміністративні витрати

791

92

4699,66

 - витрати на збут

791

93

1282,91

 - собівартість реалізованих необоротних активів

793

972

63104,04

 - втрати від не операційних курсових різниць

793

974

40,00

 - вартість списаних необоротних активів

793

976

24395,21

32

Віднесено доходи на рахунок фінансових результатів:

 - від реалізації готової продукції

701

791

11995,00

 - від операційної оренди активів

713

791

1001,65

 - від операційної курсової різниці

714

791

20,00

 - від безоплатно одержаних оборотних активів

718

791

5083,00

 - від реалізації необоротних активів

742

793

63104,04

33

Визначено фінансовий результат:

 - прибуток від операційної діяльності

791

44

5419,82

 - збиток від іншої діяльності

44

793

24435,57

 A


Теги: Фінансовий облік на підприємстві ПП "Руслан"  Контрольная работа  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 43477
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Фінансовий облік на підприємстві ПП "Руслан"
Назад