Утримання з заробітної плати працівників Серговської філії ТОВ "ЛЕО"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утримання з заробітної плати працівників Серговської філії ТОВ «ЛЕО»


Після розрахунків нарахування заробітної плати в Серговській філії з неї виробляють наступні утримання:

— з доходів фізичних осіб;

— по виконавчих документах;

— збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

— внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

— внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;

— профспілкових внесків;

— інші утримання.

У Серговській філії, є працівники які користуються соціальною пільгою при обкладенні доходів податком з доходів фізичних осіб.

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платника податків у вигляді заробітної плати виключно по одному місцю нарахування, яке платник податків вибирає самостійно, щодо чого він подає працедавцю заяву про застосування пільги по встановленій Державною податковою адміністрацією формі. У Серговській філії ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» всі працівники, що знов приймаються на роботу, у момент приймання залишають подібні заяви в розрахунковому відділі. Пільга починає застосовуватися працедавцем з податкового місяця, в якому платник податків подав працедавцю заяву про застосування пільги.

Окрім працівників, що користуються податковою соціальною пільгою в Серговській філії є працівники, які мають право на надання наступних пільг:

— самотня мати (батько) на кожну дитину у віці до 18 років;

— особи, які утримують дитину-інваліда I або II групи у віці до 18 років;

— батькові і матері, що має 3 або більш дітей у віці до 18 років, на кожну таку дитину;

— удова;

— чорнобильці 1 або 2 категорії.

Окрім заяви для застосування пільг працівники надають копії всіх необхідних документів для отримання тієї або іншої пільги по податку з доходів фізичних осіб.

У бухгалтерії Серговської філії здійснюють утримання по виконавських листах аліментів і поштового збору на них. Аліменти утримують зі всіх видів заробітку після стягування податків. Виплата аліментів здійснюється шляхом переказу, через поштові відділення, на домашні адреси матерям.

Утримання збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється на підставі статті 4 Закону України від 26 червня 1997 р. № 400/97 ВР із змінами і доповненнями, з фізичних лиць, що працюють на умовах трудового договору, і фізичних осіб, що виконують роботи (послуги) згідно цивільно-правових договорів. Об'єктом утримання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є сукупний оподатковуваний податком дохід, обчислений відповідно до законодавства України. Ставки збору встановлені в наступних розмірах:

1% від об'єкту оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний податком дохід не перевищує 150 гривень;

2% від об'єкту оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний податком дохід перевищує 150 гривень.

Утримання внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюється на підставі Закону України від 18 січня 2001 року № 2240-III із змінами і доповненнями. Розміри внесків встановлені наступні:

1,0% від об'єкту оподаткування для працівників, незалежно від суми заробітної плати.

Утримання внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття здійснюється на підставі ст. 3, 4 Закони України від 26 червня 2010 р. № 402/2010 ВР із змінами і доповненнями. Об'єктом оподаткування є сукупний оподатковуваний дохід, обчислений відповідно до законодавства України.

Розміри внесків встановлені наступні:

0,5% від об'єкту оподаткування, незалежно від суми заробітної плати.

Розрахуємо суму податку з доходів фізичних осіб, зборів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування із заробітної плати працівника. У квітні 2010 року контролеру відділу збуту енергії Алчевського району електричних мереж Серговської філії ТОВ «ЛЕО» нарахована заробітна плата в сумі 720,0 грв.

1. Розрахуємо суму податку з доходів фізичних осіб. Заробітна плата 720,0 грв. Ставка податку з доходів фізичних осіб в 2006 році, також як і в 2008 і 2009 році дорівнює 13%. З 1 січня 2010 року законом вводиться єдина ставка оподаткування доходів найнятих робітників 15%.


СПДФО = 694,80 х 13% = 90,32 грв.


СПДФО – сума податку з доходів фізичних осіб;

Сн – сума нарахованої заробітної плати за мінусом сум загальнообов'язкових зборів.

(720 – 14,40 – 3,60 – 7,20) = 694,80 грв.

2. Визначимо суму збору до Пенсійного фонду України. Заробітна плата перевищує 150 грв., тому відсоток збору складає 2 % від суми нарахованої заробітної плати

720,0 х 2 % = 14,40 грв.

3. Розрахуємо суму збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Відсоток збору складає 0,5 % від суми нарахованої заробітної плати.

720,0 х 0,5 % = 3,60 грв.

4. Розрахуємо суму збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Відсоток збору складає 1% від суми нарахованої заробітної плати.

720,0 х 1% = 7,20 грв.

Суми утриманих внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, суми утриманого податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати в Серговській філії перераховуються в дні виплат заробітної плати.

Соціальне страхування – одна з гарантій здійснення має рацію трудящих на матеріальне забезпечення.

Вдосконалення зв'язків підприємств з органами державного соціального страхування викликає зміну в організації бухгалтерського обліку, контролю і звітності їх розрахункових взаємостосунків.

Серговська філія зареєстрований, як платник до Пенсійного фонду України (ПФ), до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (СС), до фонду загальнообов'язкового державного соціальне страхування на випадок безробіття (ССБ), до фонду загальнообов'язкове державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві (НВ) в місті Стаханове. Щомісячно складаються відомості відрахувань по підприємству.

Щокварталу складаються звіти про суми нарахованих і перерахованих внесків до цих фондів. Звіт про суми нарахованих і перерахованих внесків до Пенсійного фонду України складається щомісячно.

Розміри відрахувань до вищеперелічених фондів приведені в таблиці 1.


Таблиця 1.

Розміри відрахувань від сум нарахованої заробітної плати до фондів соціального страхування

Найменування

Розмір відрахувань

ПФ

4 % на заробіток інвалідів


31,8 % - з інших

СС

2,9 %

ССБ

1,3 %

НВ

0,96 %

Переліки нарахованих внесків в Серговській філії виробляються в день виплати заробітної плати.

Після рахункової обробки первинних документів по обліку відпрацьованого часу та іншої початкової інформації для нарахування заробітної плати складаються розрахункові відомості, які узагальнюють аналітичні дані по розрахунках з персоналом по оплаті праці (балансовий рахунок 66 «Розрахунки по заробітній платі»).

Витрати на оплату праці відображаються в собівартості продукції (робіт, послуг) так само, як і матеріальні витрати, тобто в напрямку витрат і місцю виникнення. Роль кожної категорії працівників підприємства – основні виробничі робітники, допоміжні робітники, керівники, фахівці, що служать і т.д. – зумовлює різний порядок віднесення витрат на оплату їх праці в собівартість продукції (робіт і послуг).

У розділі «Нараховано», тобто по кредиту рахунку 66 «Розрахунки по заробітній платі», відображаються суми нарахованої за місяць основної і додаткової заробітної плати, всі види доплат, що належать працівникам в кореспонденції з дебетом рахунків: рахунок 23 «Виробництво» – на суму оплати праці основних виробничих робітників по калькуляційній статті «Основна заробітна плата» і «Додаткова заробітна плата» – прямі витрати.

У Серговській філії ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» витрати на оплату праці відносяться на наступні витратні рахунки:

23.11 «Витрати по передачі 0,4 кВ»;

23.12 «Витрати по передачі 6-10 кВ»;

23.13 «Витрати по передачі 35 кВ»;

23.14 «Витрати по передачі 110 кВ»;

23.15 «Витрати по поставці»;

23.35 «Витрати інші»;

23.34 «Загальногосподарські витрати» – на суму оплати праці працівників апарату управління підприємства.

Суми нарахованої допомоги з тимчасової непрацездатності, джерелом виплат яких є засоби, відраховувані на соціальне страхування, відносять в дебет рахунку 65 «Розрахунки по страхуванню» в кореспонденції з кредитом рахунку 66 «Розрахунки по заробітній платі».

Суми нарахованих компенсаційних виплат згідно положення про оплату праці по Серговській філіі джерелом виплат, яких є засоби підприємства іншої операційної діяльності відносяться в дебет рахунку 97 «Інші витрати звичної діяльності» в кореспонденції з кредитом рахунку 66 «Розрахунки по заробітній платі».

У розділі «Утримано і зараховано», тобто по дебету рахунку 66 «Розрахунки по заробітній платі», відображаються суми заробітної плати, видані з каси персоналу підприємства протягом місяця у вигляді авансів, всі зроблені утримання із заробітної плати, встановлені законодавством, депонуюча заробітна плата.

На суму утримань із зарплати залежно від їх характеру кредитують наступні рахунки (субрахунки):

– субрахунок 64101 «Розрахунки по податках» – на суму прибуткового податку з доходів фізичних осіб;

– субрахунок 6512 «Розрахунки по пенсійному забезпеченню» – на суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

– субрахунок 6532 «Розрахунки по соціальному страхуванню на випадок безробіття»;

– субрахунок 6521 «Розрахунки по соціальному страхуванню на випадок тимчасової втрати працездатності»;

– субрахунок 6852 «Розрахунки з іншими кредиторами» – на суму утримань по виконавчих документах на користь різних осіб і підприємств;

– субрахунок 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами» – на суму утримань профспілкових внесків на користь Обкому профспілки і профспілкового комітету Серговської філії;

– субрахунок 662 «розрахунки з депонентами» – суми не виданої у встановлений термін заробітної плати (депонуючої зарплати);

– рахунок 301 «Каса» і рахунок 311 «Поточний рахунок» – суми авансів, за першу половину місяця, відпускних, остаточних розрахунків і інших виплат, що стосуються оплати праці протягом місяця.

Виплата заробітної плати працівникам Серговської філії виробляється шляхом переліку на їх особові рахунки у відділення банків, по місцю мешкання.

Основним регістром аналітичного обліку розрахунків з персоналом Серговської філії по оплаті праці є особові рахунки, зведені розрахункові відомості. Узагальнені їх дані переносяться в журнал-ордер 5, а потім в Головну книгу.

Суми, нараховані за щорічні відпустки, включають до фонду оплати праці звітного місяця тільки в сумі, що доводиться за дні відпустки звітного місяця. Суми, що належать за дні відпустки наступного місяця, включаються до фонду оплат праці наступного місяця.

Чергові відпустки працівникам Серговської філії надаються протягом року рівномірно. У зв'язку з цим у підприємства не виникає необхідності нарахування сум резерву на оплату майбутніх відпусток. Витрати на виплату відпускних відносяться безпосередньо на відповідні виробничі рахунки у момент їх нарахування.

Відображення нарахованої заробітної плати на відповідні рахунки виробничих витрат здійснюється згідно зведеної відомості розподілу нарахованої заробітної плати за кодами виробничих витрат.

На підставі особових рахунків працівників Серговської філії складається зведення нарахувань заробітної плати по видах оплат, як в цілому по підприємству, так і в розрізі структурних підрозділів. На підставі вироблених утримань із заробітної плати працівників Серговської філії складається зведення утримань в цілому по підприємству. Складаються також зведені відомості утримань із заробітної плати в цілому по підприємству.

Залишок (сальдо) Головної книги по рахунку 66 «Розрахунки по заробітній платі» на кінець місяця показується по кредиту і означає суму заробітної плати, що належить до видачі на руки по розрахункових відомостях. Звірка цих даних робиться щомісячно.

Аналітичний облік депонуючої заробітної плати ведеться в Журналі обліку депонуючої зарплати. Записи в Журналі здійснюються на підставі реєстрів не виданої заробітної плати, що складаються касиром, в конкретному звітному періоді з вказівкою номера платіжної відомості.

Виплата депонуючих сум робиться по витратних касових ордерах, про що робиться відмітка в Журналі обліку депонуючої зарплати.

Залишки неоплачених сум депонуючої заробітної плати по Журналу відповідають залишку (сальдо) Головної книги субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами». Звірка даних робиться щомісячно на 1 число.

Типові бухгалтерські проводки по обліку нарахування заробітної плати і утримань з неї, вживані в Серговській філії приведені в Таблиці 2.

податок заробітна плата кореспонденція рахунок

Таблиця 2.

Типова схема кореспонденції рахунку 66 "Розрахунки по заробітній платі"

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

 

Дебет

Кредит

 

Номер рахунку (субрахунки)

Найменування рахунку (субрахунки)

Номер рахунку (субрахунки)

Найменування рахунку (субрахунки)

 

1

2

3

4

5

 

А. Нарахування основної і додаткової заробітної плати

 

Основна заробітна плата робітників основного виробництва за роботи по виготовленню продукції, виконанню робіт, послуг (прямі витрати)

23

Виробництво

66

Розрахунки по заробітній платі

 

Основна зарплата робочих допоміжних виробництв за роботи по виробництву продукції (прямі витрати)

23

Виробництво (субрахунок "Допоміжне виробництво")

66

Розрахунки по заробітній платі

 

Додаткова заробітна плата основних виробничих робітників (прямі витрати)

23

Виробництво

66

Розрахунки по заробітній платі

 

Основна і додаткова зарплата допоміжних робочих, зайнятих на роботах за змістом, експлуатації і ремонту основних засобів цехів. На інших роботах загальновиробничого призначення.

91

Загальновиробничі витрати

66

Розрахунки по заробітній платі

 

Основна і додаткова зарплата інженерно-технічних працівників, що служать і молодшого обслуговуючого персоналу цехів основних і допоміжних виробництв

91

Загальновиробничі витрати

66

Розрахунки по заробітній платі

 

Основна і додаткова заробітна плата адміністративно-управлінського і іншого загальногосподарського персоналу

92

Адміністратів-ниє витрати

66

Розрахунки по заробітній платі

 

За роботи по реалізації електричної енергії

93

Витрати на збут

66

Розрахунки по заробітній платі

 

Суми оплати відпусток у випадках, коли резерв на оплату відпусток не створюється

91 92 93

Різні рахунки

66

Розрахунки по заробітній платі

 

Заробітна плата обслуговуючих виробництв і господарств

23

Виробництво (субрахунок "Обслуговуючі виробництва і господарства")

66

Розрахунки по заробітній платі

 

Суми, нараховані по листках непрацездатності, пенсії і інші виплачувані за рахунок засобів соціального страхування

65

Розрахунки по страхуванню

66

Розрахунки по заробітній платі

 

Суми, що підлягають виплаті за часткову втрату працездатності при каліцтві або іншому пошкодженні здоров'я

92

Адміністративні витрати

66

Розрахунки по заробітній платі

 

Б. Утримання із зарплати, депонування сум, нарахованих працівникам підприємства і виплати готівкою грошима

 

Суми утриманих податків з доходів працюючих

66

Розрахунки по заробітній платі

641

Розрахунки по податках

 

Суми, утримані по виконавчих документах на користь різних організацій і осіб

66

Розрахунки по заробітній платі

685

Розрахунки з іншими кредиторами

 

Суми утримані:

66

Розрахунки по заробітній платі

65

Розрахунки по страхуванню

 

а) на державне обов'язкове пенсійне страхування

 

 

 

 

 

б) на страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

в) на страхування на випадок тимчасової втрати непрацездатності

 

 

 

 

 

Суми, утримані в погашення боргу за неповернені аванси на відрядження і господарські потреби

66

Розрахунки по заробітній платі

372

Розрахунки з підзвітними лицями

 

Депонування сум, нарахованої заробітної плати працівникам підприємства (не одержаних у встановлений термін)

66

Розрахунки по заробітній платі

66

Розрахунки по заробітній платі (субрахунок "Розрахунки з депонентами")

Виплата з каси готівкою грошима: авансу за 1 половину місяця, по позачергових розрахунках і за 2 половину місяця

66

Розрахунки по заробітній платі

30

Каса

 


Теги: Утримання з заробітної плати працівників Серговської філії ТОВ "ЛЕО"  Контрольная работа  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 12660
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Утримання з заробітної плати працівників Серговської філії ТОВ "ЛЕО"
Назад