Оцінка конкурентоспроможності продукції фірми "INDESIT" відносно аналогічної продукції фірми "Atlant" та потреб споживачів

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту організацій


Розрахункова робота

з курсу

Управління конкурентоспроможністю продукції підприємств обробної промисловості

на тему:

Оцінка конкурентоспроможності продукції фірми «INDESIT» відносно аналогічної продукції фірми «Atlant» та потреб споживачів


Виконала:

ст. гр.МОРз-11м

Марків М. А.

Прийняв:

Матвій І.Є.


Львів – 2011


Мета дослідження конкурентоспроможності продукції

 

Конкурентоспроможність продукції – це відповідність продукції вимогам ринку, можливість збуту її на конкретному ринку. Її можна визначити порівнюючи конкуренті вироби між собою. Конкурентоспроможність поняття відносне, чітко прив’язане до ринку та часу продаж (для товарів сезонного попиту). Одночасно у кожного покупця є свій критерій оцінки задоволення власних потреб. Тому конкурентоспроможність набуває ще й індивідуального відтінку. Витрати покупця складаються з двох частин – витрат на купівлю (ціна виробу) та витрат, пов’язаних із споживанням. Разом вони складають ціну споживання , яка здебільшого значно перевищує продажну ціну. Тому найбільш конкурентний не той товар, за який просять мінімальну ціну на ринку, а той, у якого мінімальна ціна споживання за весь строк служби у покупця.


Методика оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства відносно аналогічної продукції конкурентів та потреб споживачів

 

Об’єктом оцінки конкурентоспроможності є нові вироби фірми «INDESIT» відносно аналогічних виробів фірми «Atlant» та потреб споживачів.

Першим виробом який планує випускати фірма «INDESIT» є двохкамерний холодильник класу В INDESIT В-18Т, другим – двохкамерний холодильник класу А INDESIT ВН-20. Розрахунки показників конкурентоспроможності проводяться по відношенню до популярного однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S, та до аналогічних виробів конкурента – двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000 та двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00 відповідно.

Оцінка конкурентоспроможності виробу включає такі етапи:

1) Аналіз ринку на виріб найбільш конкурентоспроможного виробу-взірця (аналогу) як бази для порівняння та визначення потреб груп імовірних споживачів (сегментація ринку);

2) Визначення набору порівняльних параметрів загальних виробів(нового і аналогу) та розрахунок комплексного показника якості нового виробу;

3) Визначення ціни споживання та індексу конкурентоспроможності даного виробу за ціною споживання;

4) Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності даного виробу.

Для визначення комплексного показника якості нового виробу перш за все вибирається перелік споживчих параметрів, тобто показники, які характеризують технічний рівень і рівень якості продукції та в тій чи іншій мірі цікавлять її потенційних споживачів. Ці показники об’єднуються в наступні групи:

1) показники призначення;

2) показники надійності;

3) показники безпеки;

4) патентно-правові показники;

5) ергономічні показники;

6) естетичні показники.

Наступним кроком є визначення параметричних індексів якості за кожним з показників. При цьому необхідно враховувати наступні правила:

1) Для показників, за якими збільшення числового значення показника відповідає покращенню характеристики, параметричні індекси якості визначаються за формулами:


, якщо ;

, якщо ;

, якщо ;

, якщо .


2) Для показників, за якими збільшення числового значення показника відповідає погіршенню характеристики, параметричні індекси якості визначаються за формулами:


, якщо ;

, якщо ;

, якщо ;

, якщо .


де і=1,2…, n;

 — відносний і-тий показник якості нового виробу у порівняні з аналогом;

 — кількісні значення одиничного і-го показника відповідно нового та виробу-аналога і значення, яке задовольняє споживачів даного сегменту ринку, натуральні одиниці;

n — кількість відносних показників якості, що дорівнює числу параметрів, які розглядаються, шт.

Значення параметричного індексу якості відображає або покращення () або погіршення () параметру нового виробу в порівняні з аналогом.

Процедура визначення коефіцієнтів вагомості одиничних показників якості складається із декількох етапів:

1) Розробка анкетних питань, що стосуються насамперед всього переліку одиничних показників якості, які використовуються при визначенні узагальнюючого показника. Після встановлення самих одиничних показників складають другу частину анкети, мета якої одержання значення коефіцієнтів вагомості. Для полегшення задачі інколи експертам пропонують оцінити максимальне () та мінімальне () значення вагомості і-го показника.

2) Вибір експертів. Як правило, число експертів 10 – 15, серед них повинні бути розробники цієї та аналогічної продукції, виробники та представники експлуатаційних організацій.

3) Опитування експертів.

4) Математична обробка результатів опитування різними імовірнісним методами.

Оскільки цікавить зміна кожного і-го параметру нового виробу, відносно до замінюваного з врахуванням коефіцієнта вагомості по кожному параметру, то формула для розрахунку комплексного показника якості набуває вигляду:


,


де — одиничні показники якості і-го техніко-експлуатаційного параметру, відносні одиниці;

 — коефіцієнт вагомості і-го параметру, що визначає його відносну вагомість (значимість), відносні одиниці. Сума цих коефіцієнтів повинна дорівнювати 1;

n — кількість показників, що оцінюються, шт.

Комплексні показники якості нового виробу визначаються за кожним з сегментів ринку, що розглядаються.

Дані та розрахунки зведені у табл.1 для нового виробу — двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т відносно популярного однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S, виробу-аналога двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000 та потреб споживачів; у табл.2 для двохкамерний холодильник класу А INDESIT ВН-20 відносно холодильника класу В INDESIT В-18S, виробу-аналога двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00 та потреб споживачів.


Таблиця 1. Визначення комплексного показника якості нового виробу – двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т

п/п

Параметри

Одиниці вимірювання

Значення параметру

Потреба споживачів

Параметричний індекс якості і-го показника з базою порівняння

Вагомість і-го показника

Зважений параметричний індекс якості з базою порівняння

INDESIT В-18S

Двохкамерний холодильник класу В

Atlant XM6023-000

INDESIT В-18Т

INDESIT В-18S

Atlant XM6023-000

INDESIT В-18S

Atlant XM6023-000

1.

Призначення1.1

Споживна потужність за рік

кВт·год

467,3

482,7

470,85

350

1,008

1,030

0,25

0,252

0,258

1.2

Потужність морозильної камери

кг/доба

6

15

12

15

0,800

1,000

0,12

0,096

0,120

1.3

Об’єм холодильної камери

л

203

205

235

230

1,130

1,120

0,1

0,113

0,112

1.4

Об’єм морозильної камери

л

84

108

104

120

1,240

0,960

0,1

0,124

0,096

2.

Надійність2.1

Довговічність роботи

тис.год.

130

200

180

210

1,380

0,900

0,2

0,276

0,180

3.

Безпека3.1

Електробезпека

бали

5

5

5

5

1,000

1,000

0,04

0,040

0,040

3.2

Пожежобезпека

бали

5

5

5

5

1,000

1,000

0,06

0,060

0,060

4.

Патентно-правові4.1

Показники патентного захисту

коеф.

0,9

0,8

0,9

0,9

1,000

1,125

0,03

0,030

0,034

4.2

Показники патентної чистоти

коеф.

1

1

1

1

1,000

1,000

0,03

0,030

0,030

5.

Ергономічні

бали

5

5

5

5

1,000

1,000

0,04

0,040

0,040

6.

Естетичні

бали

4,5

5

5

5

1,110

1,000

0,03

0,033

0,030

Разом

1,000

1,094

1,000


Як видно з результатів табл.1 значення комплексного показника якості двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т відносно популярного однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S становить 1,094, а по відношенню до двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000, що свідчить по однаковий технічний рівень з аналогом конкурента та вищий рівень відносно виробу власного виробництва.

 

Таблиця 2. Визначення комплексного показника якості нового виробу – двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20

п/п

Параметри

Одиниці вимірювання

Значення параметру

Потреба споживачів

Параметричний індекс якості і-го показника з базою порівняння

Вагомість і-го показника

Зважений параметричний індекс якості з базою порівняння

INDESIT В-18S

Двохкамерний холодильник класу А

Atlant НМ512-00

INDESIT ВН-20

INDESIT ВН-20

Atlant НМ512-00

INDESIT ВН-20

Atlant НМ512-00

1.

Призначення1.1

Споживна потужність за рік

кВт·год

467,3

400,8

365

350

1,280

1,100

0,25

0,320

0,275

1.2

Потужність морозильної камери

кг/доба

6

15

15

15

2,500

1,000

0,12

0,300

0,120

1.3

Об’єм холодильної камери

л

203

204

205

205

1,010

1,004

0,1

0,101

0,100

1.4

Об’єм морозильної камери

л

84

104

154

120

1,430

1,150

0,1

0,143

0,115

2.

Надійність2.1

Довговічність роботи

тис.год.

130

180

200

200

1,540

1,110

0,2

0,308

0,222

3.

Безпека3.1

Електробезпека

бали

5

5

5

5

1,000

1,000

0,04

0,040

0,040

3.2

Пожежобезпека

бали

5

5

5

5

1,000

1,000

0,06

0,060

0,060

4.

Патентно-правові4.1

Показники патентного захисту

коеф.

0,9

0,8

0,9

0,9

1,000

1,125

0,03

0,030

0,034

4.2

Показники патентної чистоти

коеф.

1

1

1

1

1,000

1,000

0,03

0,030

0,030

5.

Ергономічні

бали

5

5

5

5

1,000

1,000

0,04

0,040

0,040

6.

Естетичні

бали

4,5

5

5

5

1,110

1,000

0,03

0,033

0,030

Разом

1,000

1,405

1,066


Як видно з результатів табл.2 значення комплексного показника якості двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20 відносно популярного однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S становить 1,405, а по відношенню до двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00, що свідчить високий технічний рівень в порівнянні з аналогом конкурента виробом власного виробництва.

Наступним етапом аналізу конкурентоспроможності є визначення ціни споживання досліджуваного виробу і аналогічного виробу, а також, за їхніми значеннями, — індексу конкурентоспроможності за ціною споживання.

Ціна споживання виробу  визначається як сума його продажної ціни та теперішньої вартості експлуатаційних витрат:


,


де  — ціна продажу виробу, гр. од.;

 — теперішня вартість експлуатаційних витрат за весь термін служби виробу, гр. од.

Теперішня вартість витрат показує, яка сума грошових коштів сьогодні еквівалентна тим витратам, які будуть витрачатися протягом певного періоду часу в майбутньому.

У нашому випадку, коли експлуатаційні витрати за роками не змінюються, можна використати таку формулу (теперішньої вартості атуїтенту):


,


де Т — нормативний строк служби виробу, роки;

 — річні експлуатаційні витрати, гр. од.;

і — ставка дисконту, відносні одиниці.

Так як курс національної валюти є не стабільним, то розрахунки проводяться в $USA.

Строки служби для різних холодильників є різними і розрахунки для порівняння будуть не доцільними, приймемо для всіх холодильників однаковий строк служби — 15 років (найменшим є термін експлуатації для однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S — 130 тис.год : 130000/8760=15 років). Врахуємо ціну електроенергії – 0,156 грн./кВт·год; коефіцієнт , який враховує втрати електроенергії в електромережі – 1,05; рівень інфляції – 12%; споживна потужність кожного з холодильників кВт·год за рік відома з технічної документації. Експлуатаційні витрати:

а)   для однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S


 (US$);


б) для двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т


 (US$);


в) для двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000


 (US$);


г)   для двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20


 (US$);


д) для двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00


 (US$).


Ціна придбання:

а)   однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S — 465 US$;

б) двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т — 460 US$;

в) двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000 — 452 US$;

г)   двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20 — 499 US$;

д) двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00 — 487 US$.

Ціна споживання:

а)   для однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S


(US$);


б) для двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т


(US$);


в) для двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000


(US$);


г)   для двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20


(US$);


д) для двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00


(US$).

 

Рівень конкурентоспроможності виробу на відповідному сегменті ринку характеризується інтегральним індексом конкурентоспроможності, який включає в себе і вартісні показники продукції в поєднанні з іміджем фірми-виробника.

Спочатку визначається індекс конкурентоспроможності виробу за ціною споживання, який дозволяє порівняти конкурентні вартісні характеристики виробу і аналога:


,


де  — ціна споживання нового виробу, гр. од.;

 — ціна споживання виробу-аналогу, гр. од.

1.   Індекс конкурентоспроможності за ціною споживання для двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т по відношенню:

а)   до однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S


;


б) до двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000


;


2.   Індекс конкурентоспроможності за ціною споживання для двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20по відношенню:

а)   до однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S


;


б) до двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00


.


Розрахунок індексу конкурентоспроможності за ціно-якісними параметрами базується на тому, що новий виріб може бути відносно легко реалізований на ринку, якщо ціна споживання цього виробу є меншою, ніж ціна споживання аналогу, скоригована на комплексний показник якості нового виробу , тобто якщо виконується умова


.


З огляду на це, для індексу конкурентоспроможності за ціно-якісними параметрами можна записати наступний вираз


.


1.   Індекс конкурентоспроможності за ціно-якісними параметрами для двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т по відношенню:

а)   до однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S


;


б) до двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000


;


2.   Індекс конкурентоспроможності за ціною споживання для двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20по відношенню:

а)   до однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S


;


б) до двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00


.


Необхідно зазначити, що виконання поданої вище умови є необхідним, але не достатнім, хоча при  значно більшому від 1 вже на цій стадії можна вважати виріб конкурентоспроможним.

А для того щоб остаточно пересвідчитися у конкурентоспроможності певного виду продукції аналізованого виробника по відношенню до аналогічної продукції іншого виробника, необхідно проаналізувати вплив на його конкурентоспроможність таких факторів «іміджу фірми», як наприклад «brand name» фірми-виробника, сервісне обслуговування, доставка споживачам тощо.

Для визначення індексу конкурентоспроможності за цими факторами, тобто іміджем фірми-виробника, використовується формула:


,


де m — кількість факторів, які оцінюються;

 і  — бальна оцінка j-го фактору відповідно нового виробу і його аналогу, бали;  — вагомість j-го фактору для споживача, відн. од.

Дані та розрахунки зведені в табл.3

 

Таблиця 3. Визначення іміджу фірм-виробників

п/п

Параметри

Значення параметрів, бали

Вагомість параметру

Зважений показник, бали

INDESIT

Atlant

INDESIT

Atlant

1.

Імідж фірми

4

3

0,5

2,00

1,50

2.

Гарантія виробника

3

4

0,25

0,75

1,00

3.

Сервісне обслуговування

3

3

0,15

0,45

0,45

4.

Доставка товару

2

2

0,1

0,20

0,20

Разом

1,00

3,40

3,15


Отже,


.


Інтегральний індекс конкурентоспроможності виробу, який враховує всі фактори, як ціново-якісні, так і імідж фірми-виробника, розраховується за формулою:


,


де  — вагомості відповідно ціново-якісних факторів та іміджу фірми-виробника для споживача. Згідно проведених на Заході маркетингових досліджень  і , при умові, що .

Якщо , то можна зробити висновки про те, що новий вид продукції є конкурентоспроможним на відповідному сегменті ринку.

1.   Інтегральний індекс конкурентоспроможності із врахуванням всіх факторів для двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т по відношенню:

а)   до однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S


;


б) до двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000


;


2.   Інтегральний індекс конкурентоспроможності із врахуванням всіх факторів для двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20по відношенню:

а)   до однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S


;


б) до двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00


.


Висновки

 

Отже, дані аналізу конкурентоспроможності нових виробів свідчать, що фірма «INDESIT» може сміло виходити на ринок із двома новими виробами — двохкамерним холодильником класу В INDESIT В-18Т та двохкамерним холодильником класу А INDESIT ВН-20. Ці вироби є конкурентоспроможними по відношенню до аналогічних виробів конкурента фірми «Atlant» — двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000 та двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00. Але в порівнянні нових виробів двохкамерний холодильник класу А INDESIT ВН-20 є більш конкурентоспроможний, ніж двохкамерний холодильник класу В INDESIT В-18Т.


Теги: Оцінка конкурентоспроможності продукції фірми "INDESIT" відносно аналогічної продукції фірми "Atlant" та потреб споживачів  Практическое задание  Маркетинг
Просмотров: 40921
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Оцінка конкурентоспроможності продукції фірми "INDESIT" відносно аналогічної продукції фірми "Atlant" та потреб споживачів
Назад