Разработка бизнес-плана производства мягкого мороженного


Реферат на тему:

Зовнішньоекономічні звязки України з країнами СНД


Київ-2014


Зміст


1. Загальна характеристика зовнішньоекономічних звязків України

. Стан зовнішньоторговельного режиму України з країнами СНД

. Економічні зв'язки України та Росії

. Зовнішньоекономічні зв'язки України та Білорусі та Молдови

4.1 Зв'язки України та Білорусі

4.2 Українсько-молдовське торговельно-економічне співробітництво

5. Співробітництво України з Туркменістаном та Казахстаном

5.1 Звязки України з Туркменістаном

5.2 Зовнішньоекономічні відносини України та Казахстану

6. Взаємозв'язки України є з країнами Кавказу

6.1 Економічні зв'язки з Азербайджаном

6.2 Міжнародні взаємовідносини України та Грузії

Висновок


1. Загальна характеристика зовнішньоекономічних звязків України


Зовнішньоекономічна діяльність України визначається багатьма чинниками. Серед них важливу роль відіграють політико- та економіко-географічне положення, природо-ресурсний потенціал, рівень економічного розвитку, галузева структура народногосподарського комплексу, розвинутість транспортної мережі тощо. Основною складовою зовнішньоекономічної діяльності України є розвиток і поглиблення торгово-економічного співробітництва з країнами світу. Зовнішньоторговий обіг після проголошення Україною незалежності помітно знизився. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі України дорівнював у 1999 році 28,1 млрд. доларів США. Позитивним є те, що розмір експорту (15,2 млрд. доларів США) став навіть більшим за обсягом від імпорту (12,9 млрд. доларів США). [1]

З кожним роком Україна розширяє партнерські зв'язки із зарубіжними країнами, оскільки ринкові принципи все активніше впроваджуються в господарське життя країни. Організація зовнішньоекономічних зв'язків, зокрема, торгівлі, її структура і динаміка багато в чому характеризують національну економіку, її проблеми і перспективи розвитку, а також ступінь впливу на світогосподарські зв'язки. Нинішня зовнішньоторгова орієнтація все більш спрямовується на країни Європейського союзу, Північної Америки та інші країни з розвинутою ринковою економікою.

Але, як відомо Україна є однією із сполучених ланок між Заходом і Сходом. Тому взаємовідносини і економічні зв'язки з ними є важливим пріоритетом у зовнішньоекономічній політиці. Поряд із пріоритетним курсом економічного розвитку з країнами Західної Європи, актуальним для України залишається й забезпечення розвитку багатосторонніх відносин з державами - членами СНД. Розвиток зовнішньоторговельної активності на Сході також сприятиме зростанню ролі України в світовому просторі. [2]


2. Стан зовнішньоторговельного режиму України з країнами СНД


За останні декілька років експорт та імпорт України в країни СНД значно зріс. Товарообіг між Україною і країнами СНД в 2011 році зріс на 51% - до 59 млрд. доларів, баланс торгівлі з країнами СНД зріс на 81,5% - до 5,967 млрд. дол. Серед країн СНД основними партнерами є Білорусь, Казахстан, Росія та Україна (частка, яких складає 94% загального обсягу торговельних операцій між країнами Співдружності). Обсяги експорту товарів до країн СНД в 2011 році становили 38,3% від загального обсягу експорту, тоді як Європи - 27% (у т.ч. до країн Європейського Союзу - 26,3%), Азії - 25,9%, Африки - 4,9%, Америки - 3,7%.


Таблиця 1 [3]

Експорт200520082009201020112012Країни СНД2849229,24245530,43826642,95609587,06243021,26029030,3Азербайджан10691,124462,928109,125328,529451,439901,7Бiлорусь47268,2123253,885525,4131837,7155434,9120421,8Вiрменiя5637,89526,59315,412804,313662,515638,3Казахстан21358,8113106,196010,283656,1161541,7187127,0Киргизстан1051,72731,24294,83196,73764,84205,8Республіка Молдова, 33724,368935,154668,867099,466317,074451,2Росiйська Федерацiя2574533,23851594,03468142,95157055,75634624,95376528,4Таджикистан7732,42062,51881,23506,35918,58251,7Туркменiстан107990,637941,968263,3111523,9153545,4173579,0Узбекистан5522,911916,410431,913578,618760,228925,4Iншi країни свiту3285513,47495762,55771687,46149818,77549196,47570097,7

Імпорт200520082009201020112012Всього2934996,06467956,75173531,65447694,36235194,66736071,5Країни СНД520704,91058000,6787196,0939834,31173318,21251205,5Азербай-джан5508,28510,712484,813128,014829,417952,1Бiлорусь23843,454651,043810,363268,580772,481623,1Вiрменiя2174,46638,86683,36629,18707,78075,4Казахстан8915,938270,630662,522061,743816,842870,5Киргизстан482,21648,7989,81295,01098,32375,6Молдова, Республіка15322,647211,922784,129144,033964,636766,4РФ436689,3894214,6658804,4793484,0955556,4995940,1Таджикистан71,5241,4133,2424,8450,23462,6Туркменiстан13911,31936,57828,27227,127433,353543,5Узбекистан2350,54676,43015,53172,26689,18596,3Iншi країни свiту2414291,05409956,14386335,64507860,05061876,45484866,0

Розвиток торговельно-економічних відносин України з країнами СНД є одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики., який доповнює процес досягнення стратегічних зовнішньополітичних цілей щодо євроінтеграції нашої країни. На даний момент співпраця України з СНД, в значній мірі з Російською Федерацією, в сфері зовнішньоторговельному обороті товарами є значною, адже найбільш тісними є звязки з СНД без яких оборот товарами на світовому ринку є неможливим. Характерною рисою сучасного етапу торгівлі України з країнами СНД є те, що зростання ролі двох провідних торговельних партнерів супроводжується великим і наростаючим обсягом відємного сальдо торгівлі товарами з цими країнами, водночас зменшуються частки усіх інших країн СНД, торгівля з якими переважно характеризується для України активним сальдо.


3. Економічні зв'язки України та Росії


На сьогодні Російська Федерація посідає одне з провідних місць серед основних економічних партнерів України. Частка Росії в загальному обсязі зовнішньої торгівлі України (товари і послуги) становила у 2007 р. 27,12%. Слід зазначити, що протягом останніх 6 років спостерігається тенденція до поступового її зниження.

Основу українського експорту до Росії становлять продукція металургійної промисловості (вироби з чорних металів, феросплави, профілі, алюміній), продукція машинобудування (електромашини, вантажні автомобілі, двигуни тощо), сільськогосподарська продукція (м'ясо-молочні продукти, цукор, алкогольні напої, консервовані продукти і ін.), продукція хімічної промисловості (шини, пластмаси і вироби з них, фарби, органічні хімічні сполуки, мийні засоби).

Імпорт з Росії - головна стаття енергоносії (нафта та природний газ), які становлять понад 70% від загального обсягу ввезення. З Росії ввозиться також багато видів продукції машинобудування, механічного обладнання, легкові автомобілі. Важливе значення має і ввезення продукції хімічної промисловості, зокрема синтетичного каучуку.

Аналізуючи структуру товарної торгівлі між Україною і Росією можна зробити висновок, що український експорт є більш диверсифікованим, а відносна частка продукції з високим ступенем обробки у ньому більша, ніж в імпорті з Росії.

У структурі торгівлі послугами провідні позиції займають транспортні послуги (74,4% - всього експорту до Росії та 51,2% імпорту), а також ділові, професійні і технічні послуги (9,8% і 20,8% відповідно). Це підтверджує значення ефективного використання транзитного потенціалу України, яка забезпечує транспортування як енергоносіїв, так й інших товарів між Сходом і Заходом континенту.

Підсумовуючи аналіз стану торгівельних українсько-російських відносин, слід зазначити, що для РФ Україна є 5-м за значенням торгівельним партнером.. За цим показником Україну випереджають лише Німеччина, Нідерланди, Китай та Італія.

Розвивається і інвестиційне співробітництво, але воно пов'язане з фінансовими дефіцитами на пострадянському просторі. Складовою двостороннього співробітництва є прикордонна співпраця. У лютому 2000 р. була підписана програма міжрегіонального і прикордонного співробітництва України і Російської федерації.


Таблиця 2

Структура зовнішньої торгівлі товарами з Російською Федерацією 2009-2014 рр. [3]

РікЕкспортІмпортСальдотис. дол. СШАу % до січня-лютоготис. дол. СШАу % до січня-лютого20141618730,669,62734479,077,4-1115748,4201315065123,585,423234207,984,7-8169084,4201217631749,589,027418296,194,1-9786546,6201119819616,2147,629132197,6131,2-9312581,4201013431881,0158,122198005,8167,7-8766124,920098495072,354,013235774,468,2?4740702


4. Зовнішньоекономічні зв'язки України та Білорусі та Молдови


4.1 Зв'язки України та Білорусі


Упродовж багатьох років між Білоруссю й Україною існують тісні торговельно-економічні звязки, що зумовлені географічною близькістю і взаємною інтеграцією господарських комплексів обох країн. Взаємодія з Україною в цій сфері носить прагматичний і продуктивний характер.

Україна є одним зі стратегічних торгових партнерів Республіки Білорусь. Починаючи від 1991 року, обсяги експортно-імпортних операцій між двома країнами зростали швидкими темпами. Пік цього співробітництва припадає на 1997 рік, коли обсяг товарообігу становив 1,4 млрд. дол. США. У звязку зі світовою економічною кризою 1998 року, між країнами зазначився спад торгового обороту. У 2000 році товарообіг становив 917,8 млн. дол. США і збільшився порівняно з 1999 роком на 29%.

За 2001 рік зовнішньоторговельний оборот товарами і послугами між Україною і Республікою Білорусь становив 693,7 млн. доларів США і знизився порівняно з 2000 роком на 226,6 млн. доларів США, або на 24,63 відсотка. При цьому загальний експорт товарів і послуг становив 274,1 млн. доларів США і знизився порівняно з 2000 роком на 33,4 млн. доларів, або на 10,9 відсотка. Загальний імпорт товарів і послуг між Україною та Білоруссю становив 419,5 млн. доларів і порівняно з 2000 роком знизився на 193,2 млн. доларів, або на 31,5 відсотка.

Серед основних торговельних партнерів України Республіка Білорусь посідає 4 місце серед країн СНД. Україна як стратегічний торговий партнер Республіки Білорусь посідає третє місце в зовнішньоторговельному обороті. Основними видами українського експорту в Республіку Білорусь є продукція АПК - 26 відсотків, продукція металургійної промисловості - 24,5 відсотка, хімічної промисловості - 17,4 відсотка та машинобудування - 18,6 відсотка. Останнім часом збільшився експорт пшениці до Білорусі в 1,8 рази.

Основними секторами українського експорту до Білорусі є товари металургійної промисловості (чорні метали, труби, плоский прокат, профілі, феросплави тощо) та машинобудування (механічне обладнання, електричні машини, обладнання для автомобілів та ін.). Багато експортується продукції хімічної промисловості (шини, пластмаса, дубильні екстракти, фарби, полімери, органічні хімічні сполуки, продукти неорганічної хімії), а також продукти харчування (зерно, цукор, кондитерські вироби, олія, жири, борошно, алкогольні напої).

Імпортує Україна трактори, вантажні автомобілі, холодильники, побутові прилади, обладнання і устаткування, полімери, добрива, нафту і нафтопродукти, фармацевтику та хімічні продукти, троси та канати.


4.2 Українсько-молдовське торговельно-економічне співробітництво


За підсумками 2013 року Україна посідає третє місце серед зовнішньоторговельних партнерів Республіки Молдова

За даними Державної служби статистики України, за 2013 рік зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами між Україною та Молдовою склав 1109,0 млн. дол. США, зменшившись у порівнянні з аналогічним періодом 2012 роком на 5,2%.

У 2013 року загальний обсяг торгівлі товарами між Україною та РМ склав 1004,9 млн. дол. США і збільшився у порівнянні з 2012 роком на 6,4%. При цьому:

експорт товарів склав 902,75 млн. дол. США (+9,7%);

імпорт товарів склав 102,14 млн. дол. США (-16,3%);

позитивне сальдо України в торгівлі товарами склало 800,6 млн. дол. США.

Основні статті українського експорту: нафтопродукти, борошно пшеничне, цигарки, вугілля, металопродукція, електроенергія.

Основні статті імпорту з Молдови: виноградне вино, насіння соняшникове, етиловий спирт, тютюн.

У 2013 року загальний обсяг торгівлі послугами між Україною та Республікою Молдова склав 104,1 млн. дол. США (-5,1%). При цьому:

експорт послуг до Молдови склав 66,5 млн. дол. США (-10,7%);

імпорт послуг з Молдови склав 37,6 млн. дол. США (+2,2%);

позитивне сальдо для України у двосторонній торгівлі послугами склало 36,6 млн. дол. США.

Загальна динаміка обсягів торгівлі товарами і послугами між Україною і Молдовою протягом 2005-2013 років наведена у таблиці за даними Державної служби статистики України (млн. дол. США).

Станом на 1 жовтня 2013 року обсяг прямих інвестицій з Республіки Молдова в економіку України склав 35,6 млн. дол. США. Найбільше інвестицій надійшло в промисловість, сільське господарство, будівництво, оптову та роздрібну торгівлю, торгівлю транспортними засобами, а також послуги з ремонту, охорони та у сферу соціальної допомоги.


Таблиця 3

Загальна динаміка обсягів торгівлі товарами і послугами між Україною і Молдовою протягом 2005-2013 років [4]

2005 р.2006 р.2007 р.2008 р.2009 р.2010 р.2011 р.2012 р.2013 р.Експорт712,8706,5964,71240,6747,4780,6940,7895,8969,25Імпорт99,4147,5198,0216,774,7102,7164,3158,5139,74Зовнішній торговельний оборот812,2854,01162,71457,3822,1883,31105,01054,31109,0

Станом на 1 жовтня 2013 року обсяг прямих інвестицій з України в економіку Молдови становив 16,9 млн. дол. США. Інвестиції надійшли в сфери оптової та роздрібної торгівлі, ремонт автомобілів, побутової техніки; інжинірингу та надання послуг підприємцям.


5. Співробітництво України з Туркменістаном та Казахстаном


5.1 Звязки України з Туркменістаном


Співробітництво України з Туркменістаном носить традиційний характер на протязі усіх років незалежності. Найбільшою комплексною статтею товарної торгівлі становлять продовольчі товари (борошно, цукор, яловичина). Зростає експорт продукції машинобудування - рідинні насоси, механічні пристрої, електричні машини та промислове обладнання. Традиційний сегмент українського експорту - металургійні вироби (труби різного діаметру). Збільшуються обсяги експорту продукції хімічної промисловості, лікарських засобів, шин.

Імпорт з Туркменістану практично проходить по статті "природний газ", з яким укладена довгострокова угода.

Туркменістан приваблює українських виробників і як ринок збуту промислової та харчової продукції вітчизняного виробництва, а також у плані застосування українських передових технологій, наукових розробок, виконання інженерно-технічних робіт. Промисловий і аграрний сектори економіки країни мають потребу в продукції та матеріалах для нафтогазової, видобувної, військово-технічної галузей, хімічної, харчової та переробної промисловості, усіх видів транспорту. Значні можливості є й для співробітництва в облаштуванні нафтогазових родовищ, ремонті та експлуатації нафтогазових свердловин, ремонті промислового й енергетичного устаткування, реконструкції нафтопереробних і хімічних підприємств, видобутку та переробці корисних копалин, геологорозвідці, обслуговуванні експортних поставок туркменського газу на європейський ринок, підготовці туркменських фахівців для сфер економіки, науки, промисловості, сільського господарства.

Своєю чергою Туркменістан заінтересований у поставках українських промислових і продовольчих товарів, у використанні науково-технічного потенціалу України. Це зумовлено низкою чинників, серед яких:

близькість українських і туркменських технічних та технологічних стандартів і збереження певної технологічної залежності промисловості Туркменістану від поставок українських машин, обладнання та запасних частин, металопродукції, науково-технічних розробок;

наявність єдиної газопровідної мережі для експорту туркменського газу на ринки європейських країн - основного для Туркменістану джерела валютних надходжень і товарних поставок;

збереження значних потреб України в поставках туркменського газу, що залишатиме Україну протягом найближчих років основним ринком збуту природного газу, важливим джерелом валютних і товарних надходжень до туркменської економіки;

особливість торгово-економічного співробітництва між Україною і Туркменістаном, яке базується на закупівлі Україною туркменського газу та розрахунках за його постачання валютою, продукцією та послугами.


5.2 Зовнішньоекономічні відносини України та Казахстану


Торгівля України з Казахстаном значною мірою визначається статусом обох країн щодо енергозабезпеченості. Казахстан є переважно експортером енергоносіїв (нафта і нафтопродукти). Торгівля енергоносіями становить основну статтю обопільної торгівлі, яка забезпечує Казахстану загальне позитивне сальдо у торгівлі з Україною.

Основні статті українського експорту до Казахстану це ядерні реактори, електричні машини, прокатні стани, залізничні локомотиви та інші види продукції машинобудування, феросплави, труби, прокат, вироби з чорних металів, лікарські засоби, штучний графіт, шини та ін.

Економічні відносини з Україною є пріоритетними в зовнішній політиці Казахстану, і Україна є одним із виходів на європейські ринки казахстанських товарів і послуг.

Незважаючи на негативний вплив триваючої світової фінансової кризи, в торговельно-економічних відносинах між Казахстаном і Україною спостерігається істотне зростання.

Так, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі РК, двосторонній товарообіг за підсумками 2011 року склав $4,4 млрд., і в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року виріс в 2 рази. Обсяг експорту казахстанської продукції в Україну склав $2,7 млрд., що в 4 рази більше показника за аналогічний період попереднього року. Імпорт товарів з України в Казахстан склав $1,7 млрд., що на 21,4% більше показника за аналогічний період 2010 року.

Разом з тим, двосторонній товарообіг за січень-травень 2012 року складе $2,35 млрд., і в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року ($1,76 млрд.) зріс на 33,5%. При цьому, обсяг експорту казахстанської продукції в Україну склав $1,0 млрд., і в порівнянні з січнем-травнем 2011 року ($1,1 млрд.) знизився на 9,9%. Імпорт товарів з України в Казахстан склав $1,34 млрд., що в 2 рази більше показника за аналогічний період 2011 року ($650,1 млн.).

світогосподарський зовнішньоторговельний економічний україна


6. Взаємозв'язки України є з країнами Кавказу


6.1 Економічні зв'язки з Азербайджаном


На даний час динаміка розвитку двосторонніх відносин у торговельно-економічній сфері між Україною й Азербайджанською Республікою (АР) характеризується стабільністю і наявністю тенденцій до подальшого поглиблення відповідних зв'язків між двома країнами. Ключовою ознакою двосторонньої торгівлі є стале нарощування українського експорту до АР.

Серед торговельних партнерів України Азербайджанська Республіка за обсягами товарообороту товарами в 2012 році посідала 5 місце серед країн СНД.


Таблиця 4

Зовнішньоторговельний оборот між Україною та Азербайджанською Республікою [5]

2003 р.2004 р.2005р.2006 р.2007 р.2008 р.2009 р.2010 р.2011 р.2012 р.Експорт153,1222,9301,4433,01645,6934,4574,5636,1737,7806,4Імпорт11,111,633,444,9838,184,1295,2964,3658,297,4Товарооборот164,2234,5334,8478,01683,71018,5869,71600,41395,9903,8

Згідно із даними Держстату України, у 2012 році зовнішньоторговельний оборот України з Азербайджанською Республікою (товари і послуги) становив 903,83 млн. дол. США і зменшився у порівнянні з 2011 роком на 492,11 млн. дол. США або на 35,3%, у т.ч. товарами за 2012 рік становив 846,38 млн. дол. США і зменшився у порівнянні з 2011 роком на 505,36 млн. дол. США або на 37,4%.

Загальний експорт товарів та послуг становив 806,42 млн. дол. США і збільшився у порівнянні з 2011 роком на 68,73 млн. дол. США або на 9,3%, у т.ч. експорт товарів становив 766,64 млн. дол. США і збільшився у порівнянні з 2011 роком на 58,32 млн. дол. США або на 8,2%.

Основними статтями експорту до Азербайджанської Республіки за 2012 рік (% від загального обсягу експорту товарів) залишалася продукція:

металургійної промисловості -44,9%,

агропромислового комплексу - 23,0%,

машинобудування - 13,4%.

Загальний імпорт товарів та послуг становив 97,41 млн. дол. США і зменшився у порівнянні з 2011 роком на 560,84 млн. дол. США або на 85,2%, у т.ч. імпорт товарів становив 79,74 млн. дол. США і зменшився у порівнянні з 2011 роком на 563,69 млн. дол. США на 87,6%;.

Основними статтями імпорту до України за 2012 рік (% від загального обсягу імпорту товарів) є продукція:

паливно-енергетичного комплексу - 32,2%,

агропромислового комплексу - 31,7%,

хімічної промисловості - 23,7%.


6.2 Міжнародні взаємовідносини України та Грузії


На сьогодні двосторонні торговельно-економічні відносини між Україною та Грузією розвиваються активно з урахуванням сучасних тенденцій на світовому та внутрішньому ринку Грузії. Україна продовжує залишатись для Грузії одним з головних партнерів у торговельній сфері.

У 2013 році двосторонній товарообіг збільшився на 4,5% від показників 2012 року та склав 751,5 млн. дол. США. Зазначений показник дозволив Україні зберегти третє місце серед основних торгових партнерів Грузії після Туреччини та Азербайджану.

В 2013 році Україна посіла третє місце серед основних країн-експортерів продукції до Грузії. Експорт українських товарів в Грузію склав 533,6 млн. дол. США, що на 1,3% менше показника 2012 року. Основними товарними позиціями по експорту є чорні метали та вироби з них, продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості, тютюн, продукція хімічної промисловості.

Грузинський експорт до України за цей час зріс на 18,6% та склав 217,9 млн. дол. США. Основними товарними позиціями є феросплави, алкогольні вироби, мінеральні води та вина. За цим показником Україна посідає четверте місце серед основних споживачів грузинської продукції після Азербайджану, Вірменії та США.


Таблиця 5

Обсяги двосторонньої торгівлі товарами між Україною та Грузією

(млн. дол. США)2009 р.2010 р.2011 р.2012 р.2013 р.Товарообіг496,0663,6802,3717,9751,5Експорт398,2527,5657,9540,7533,6Імпорт97,8136,1144,3177,2217,9Сальдо+ 300,4+ 391,4+ 513,5+363,4+315,7

Найбільше експортується з України до Грузії продукція агропромислового комплексу (тютюнові вироби, насіння соняшника, соняшникова олія, кондитерські вироби, готові харчові продукти, різноманітні води, пиво, соки, спирти), чорної та кольорової металургії (прокат, прутки та бруски гарячекатані, інші прутки та бруски із заліза, дріт, труби, арматура, вироби зі сталі, кокс), машинобудування (турбіни гідравлічні, насоси, обладнання для потреб сільського господарства, вали трансмісійні, електричні трансформатори, проводи і кабелі, автомобілі вантажні), хімічної промисловості (лікарські засоби, фарби та лаки, мінеральні добрива, миючі засоби, полімери та вироби для упаковки товарів). В незначній кількості постачаються також енергоносії, продукція деревообробної промисловості, мінеральні продукти та ін. Всього на грузинському ринку реалізується більше 100 найменувань українських товарів.

Грузинський товарний експорт в Україні представлений, в основному, продукцією агропромислового комплексу (цитрусові і фрукти, мінеральна вода, горіхи, вино, спирт коньячний) та металургійної промисловості (феросплави).

Наразі в українсько-грузинських торговельно-економічних відносинах майже не існує технічних барєрів та інших обмежень, які б стримували просування українського експорту до Грузії.


6.3 Економічні звязки України із Вірменією


З Вірменією обсяги експортно-імпортних операцій незначні. Україна продає Вірменії окремі види металопродукції, труби, алкогольні напої, електричні машини, продукцію хімічної промисловості. Взамін купує деякі види продукції металургії, металообробки, машинобудування, синтетичний каучук, традиційні вірменські алкогольні напої.


Висновок


Зовнішньоекономічна діяльність в різних її формах і проявах є потрібною для розвитку економіки будь-якої країни і зокрема, України. Зовнішньоекономічні зв'язки будь - якої сучасної держави є в певному сенсі складовою частиною світового господарства и міжнародних економічних відносин.

Зовнішньоекономічна діяльність потребує вирішення ряду складних, але невідкладних завдань, насамперед відновлення і розвитку експортного потенціалу країни, підвищення конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, формування раціональної структури експорту та імпорту, залучення іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, забезпечення економічної безпеки України

Виходячи їх даних можна виділити наступні переваги зовнішньоекономічної діяльності: вона сприяє зростанню ВВП і ВНП, стимулює виробництво для експорту продукції, сприяє розширенню товарного асортименту, розширює зовнішньоекономічні зв'язки.

Статистичні дані, говорять про те, що за останні роки збільшилися обсяги зовнішньоекономічних операцій у галузі машин і устаткування, товарів хімічної промисловості, причому поновлюється міжнародне співробітництво з Росією і країнами СНД. Для України дуже велике значення мають зовнішньоекономічні зв'язки з країнами СНД.

На сучасному етапі економічного розвитку країни СНД є головними торговими партнерами України. Їх з Україною об'єднують такі спільні стратегічні пріоритети, як подолання економічної кризи, реформування та розвиток національних економік, проведення ефективної соціальної політики, інтеграція у світовий економічний простір, інформаційні, політичні та культурні взаємозв'язки.

Разом з тим помітним гальмом для співробітництва і розвитку торговельно-економічних відносин з країнами СНД є загальна нормативно-правова неузгодженість, політичні суперечки, відсутність дисципліни банківської і договірних поставок та ін. Відмінності в цілях геостратегічного розвитку, в темпах проведення ринкових перетворень, а також у підходах до змісту самої інтеграції стали додатковою перешкодою розвитку такого співробітництва.

Однак участь України у СНД, його економічних структурах є важливим позитивним фактором становлення нових незалежних держав, розвитку взаємовигідного економічного співробітництва між ними.

Сталий економічний розвиток країн СНД, який спостерігається у останні роки стверджує сприятливий клімат для налагодження з ними плідних двосторонніх торговельних відносин. У цьому напрямку є актуальним проведення переговорів з усунення наявних тарифних та нетарифних бар'єрів у двосторонній торгівлі з країнами СНД і в першу чергу у торгівлі з Російською Федерацією, зокрема вирішення питання режиму вільної торгівлі з країнам-учасниками ЄЕП та іншими країнами СНД.


Література


1.Гілецький Й.Р. Географія / Й.Р. Гілецький., 2008.

2.Манів З.О. Регіональна економіка / Зіновій Олексійович Манів, 2011.

.Державна служба статистики України [Електронний ресурс]

.Посольство України в Республіці Молдова [Електронний ресурс]

.Посольство України в Азербайджанській Республіці [Електронний ресурс]


Теги: Разработка бизнес-плана производства мягкого мороженного  Бизнес-план  Менеджмент
Просмотров: 15215
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Разработка бизнес-плана производства мягкого мороженного
Назад