Рейтингове оцінювання та управління в економіці

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра статистики та математичних методів в економіці


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

з курсу «Економіко-математичні методи в управлінні та економіці»

Тема: Рейтингове оцінювання та управління в економіці


ІРПІНЬ - 2015

Мета: Закріпити знання теоретичного матеріалу про основні поняття та категорії рейтингового оцінювання, навчити оцінювати соціально-економічні процеси за допомогою ранжування, використовуючи електронні таблиці «Excel».

Студент повинен уміти:

.Проводити рейтингове оцінювання соціально-економічних процесів за кредитними даними.

.Користуватися пакетом «Excel».

Хід роботи

Завдання 1

Самостійно скласти рейтингову оцінку галузі, використовуючи при цьому показники стимулятори: форма звіту 1 «Баланс» - актив рядок:

- Основні засоби

- Дебіторська заборгованість за товари

- Дебіторська заборгованість за бюджетом

- Грошові кошти

Дестимулятори: форма звіту 1 «Баланс» - пасив рядок

- Довгострокові кредити банків

- Короткострокові кредитибанків

- Кредиторська заборгованість

Обрати 10 підприємств Деревообробної галузі, що мають детальний звіт по всім переліченим показникам звітності. Знайти рішення за допомогою електронних таблиць «Excel».

.Сформувати на робочому листі вихідні дані у вигляді стовпців масиву (Рис.1).


Рис. 1. Вихідні данні


.Проводимо стандартизацію показників. Спосіб стандартизації обирається залежно від соціально-економічного змісту та статистичної природи показників. Варіанти процедур стандартизації за допомогою відношень змінюються і коригуються залежно від мети дослідження та змісту первинних даних. Для стимуляторів ми використовуємо формулу:для дестимуляторів(рис.2).:Рис. 2. Стандартизовані показники


Розставляємо коефіцієнти вагомості в залежності від показника ( на власний розсуд), тоді інтегральна оцінка має форму середньої арифметичної зваженої (рис.2).На рис. 2 подано середньозважений коефіцієнт економічного розвитку підприємств молочної промисловості за 2005 рік.

3.Знайти середній ранг регіонів і розбити їх на інтервали.

За допомогою пакета «Аналіз даних» разрахувати ранг і персентель: «Данные» ? «Анализ данных» ? «Ранг и персентель». У діалоговому вікні, що зявилося неохідно задати параметри вхідного інтервалу.


Рис. 3. Аналіз даних


У діалоговому вікні задати параметри вхідного інтервал (рис. 4). Натиснути кнопку «Ок».


Рис. 4. Ранг и персентиль


Визначаємо ширину інтервалу за формулою (рис. 5):


бухгалтерський ранжування економічний excel


Рис.5. Діалогове вікно


Отриманий результат має вигляд (рис.6):


Рис.6. Діалогове вікно


.Будуємо гістограму розсіювання. Вставка ? Диаграмы ? Гистограма, в діалоговому вікні що зявиться, натиснути правою кнопкою миші і вибрати дані для відображення, натиснути Ок.


Рис. 7. Гістограма


Далі потрібно прибрати ширину проміжків між стовпчиками: права кнопка мишки по стовпцях діаграми ? «Формат ряда данных» ? «Параметры» ? зняти ширину проміжків ? Ок.

Гістограма матиме вигляд:


Рис. 8. Діалогове вікно


.На основі рис. 2. провести статистичний аналіз економічного розвитку підприємств деревообробної промисловості за 2005-2006 роки. За допомогою пакета «Анализ даных» розрахувати описову статистику: «Сервис» ? «Анализ данных» ? «Описательная статистика» (рис.9.)


Рис. 9. Діалогове вікно «Анализ данных»


У діалоговому вікні, що зявилося, необхідно задати параметри вхідного інтервалу та встановити параметри вводу (рис.10)


Рис. 10. Діалогове вікно «Описательная статистика»

Проаналізувати отриманий результат за два роки (рис. 11)


Рис. 11. Діалогове вікно


Прийняття управлінських рішень. Аналізуючи економічний розвиток підприємств деревообробної промисловості за два роки, можна стверджувати про різке зменшення середнього коефіцієнта економічного розвитку на 40 %, це свідчить про те що підприємства деревообробної промисловості розриваються, тому що по статистичній інформації видно що підприємства беруть кредити в банках і йде збільшення основних засобів.

Проведений аналіз коефіцієнта економічного розвитку підприємств деревообробної промисловості за 2006-2007 роки дає можливість оцінити стан підприємства. Так простежується висока тенденція зміни середнього показника, на 48% що вказує на погіршення стану на підприємствах. У 2007 році порівнюючи з 2006 зменшився 4% розрив між проаналізованими підприємствами (розмах варіації 2006 - 0,529349;2007 - 50953), таким чином зменшився розрив між більш розвиненими підприємствами і менш розвиненими. Квадратичний коефіцієнт варіації вказує, що статистична сукупність однорідна, а середня типова. Спостерігається правостороння асиметрія знаходиться в досить великому інтервалі(2006 - 1,967107; 2007 - 0,558338), це вказує на те що проаналізовані підприємства мають різний економічний рівень розвитку.


Теги: Рейтингове оцінювання та управління в економіці  Практическое задание  Менеджмент
Просмотров: 20029
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Рейтингове оцінювання та управління в економіці
Назад