Вантажні перевезення

1. Характеристика підприємницької діяльності та послуг


Аналізоване підприємство за формою належить до сектору приватної власності, за юридичним статусом являється суб`єктом підприємницької діяльності - фізичною особою. Повна назва: суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа підприємець Березовська Христина Ігорівна, скорочена СПД-ФО Березовська Х.І.

Юридична адреса: 80500, Львівська область, Бузький р-н. м. Буськ вул. Будівельників 8/37. Підприємство перебуває на спрощеній системі оподаткування, та являється платником єдиного податку за ставкою 5%. У відповідності державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації в Україні основним видом діяльності є: вантажні перевезення (КВЕД: 41.49). Даний вид діяльності повинен поширюватися виключно по території України.

Транспорту належить важлива роль в процесі загального виробництва, оскільки він займається перевезенням матеріалів, напівготової і готової продукції. Транспорт забезпечує також звязок між сільським господарством і промисловістю та окремими підприємствами. Тому метою діяльності аналізованого підприємства є надання іншим підприємствам та підприємцям послуг перевезення вантажним транспортом товарів, продукції, сировини, матеріалів та обладнання з метою забезпечення безперебійності виробництва та доставки товарів населенню.

Згідно ст. 306 господарського кодексу перевезення вантажів - один з видів господарської діяльності, яка здійснюється суб`єктами господарювання, спрямована на надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Сферу господарських відносин, які виникають в процесі перевезення вантажів, становлять господарсько-виробничі відносини. Така діяльність здійснюється на підставі цивільно-правових угод та разових договорів-заявок на надання послуг перевезення. До суб`єктів господарювання, що безпосередньо здійснюють перевезення вантажів належать сторони договору перевезення вантажу: перевізник, вантажовідправник та вантажоодержувач. Вони є прямими учасниками процесу перевезення вантажу, які реалізовують свою господарську компетенцію у цій сфері. Правовий статус перевізника характеризує те, що він є суб`єктом господарювання, який на виконання умов договору перевезення вантажу зобов`язується доставити ввірений йому вантажовідправником вантаж до пункту призначення в установлений законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі - вантажоодержувачу. Перевізник є стороною договору перевезення вантажу і зазначається як такий у відповідних транспортних документах.

За умовами договору перевезення вантажів перевізник зобов`язується доставити наданий вантаж в пункт призначення і видати його уповноваженій на отримання вантажу особі - вантажоодержувачу. Перевізник є стороною договору перевезення вантажу і зазначається як такий у відповідних транспортних документах.

За умовами договору перевезення вантажів перевізник зобов`язується доставити наданий вантаж в пункт призначення і видати його уповноваженій на отримання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов`язується оплатити за перевезення вантажу встановлену плату. У договорі встановлюються: термін його дії, об`єми перевезень, умови перевезень (режим роботи по видачі та прийманню вантажу, забезпечення цілісності вантажу, виконання вантажно-розвантажувальних робіт і т. п.), вартість перевезень і порядок розрахунків, порядок визначення раціональних маршрутів, обов`язки сторін, відповідальність, тощо.

Основною діяльністю аналізованого підприємства є надання послуг з перевезень вантажів транспортом вантажопідйомністю до 22 тон., об`ємом до 86 або 120 м3. Під транспортом варто розуміти сукупність механічних засобів, за допомогою яких здійснюються перевезення, а також увесь виробничо-технологічний комплекс, за допомогою якого надаються послуги з перевезення та інші транспортні послуги споживачам; Перевезення здійснюватимуться одним тентова ним напівпричепом та зчіпкою з усіма видами завантажень. Тривалість кожного рейсу визначається у залежності від окремого обраного маршруту.

Підприємство планує здійснювати перевезення різного роду цільних несипучих вантажів: палетованих та непалетованих. Окрім цього перевезення як споживчих товарів так і товарів чи сировини для подальшої переробки, виробництва та продажу в жорсткій упаковці.

Враховуючи насиченість ринку вантажних автомобільних перевезень можна стверджувати, що конкурентоспроможності досягти доволі важко. Однак в аналізованого підприємства є всі шанси зайняти свою стабільну нішу, оскільки у власності перебуває абсолютно новий рухомий вантажний склад чисельністю у дві одиниці: 1 напівпричіп та зчіпка а також існує своя продумана маркетингова стратегія освоєння ринку.


2. Аналіз ринку


Свої послуги плануємо надавати таким категоріям населення: юридичним особам, фізичним особам підприємцям, виробникам, посередникам та споживачам товарів народного споживання. До найбільших споживачів наших послуг плануємо залучити: ТзОВ «Кроно Україна», ТзОВ «ЕКО Львів», ТзОВ «Ярич», ТзОВ «Agro-Mark Limited», ТзОВ «Гал текстиль», ТзОВ «Торговий Дім «МІККО», ТзОВ «Полекс Груп», ТзОВ «Дельтана», ТзОВ «Будмакс», ПАТ «Карлсберг Україна «Львівська Пивоварня» та ін. юридичні та фізичні особи.

Попередньо ми зазначали, що ринок вантажних автомобільних перевезень є достатньо насиченим. Він характеризується надлишком пропозиції (транспорту), що спричиняє високу конкуренцію та зниження ринкових цін на перевезення. Однією з сильних сторін конкурентів вважаємо відсутність лояльної співпраці зі споживачами послуг (безпосередніми замовниками).

Впродовж останніх 20 років галузь вантажного автомобільного транспорту України суттєво змінилась. Галузь внутрішніх автоперевезень вантажів по Україні на даний момент не має належної організації і не відповідає європейським стандартам. Ще однією з негативних рис даного сегменту є те, що більшість транспортних засобів мають великі витрати палива та питомі викиди шкідливих речовин.

Стосовно аналізу самого ринку наведемо деяку статистику. Основними вантажами перевезеними по автодорогах України станом за 12 місяців 2013 р. є деревина та вироби з неї (25%), чорні метали (4%) та вироби з них (6%), папір та картон (5%), котли, устаткування та апаратура (4%), алкогольні та безалкогольні напої і оцет (4%), полімерні матеріали та пластмаси (4%).

Розглянемо детальніше аналіз сильних та слабких сторін даного ринку здійснивши SWOT аналіз бізнес-середовища.


Таблиця 1. SWOT - аналіз бізнес-середовища

Внутрішнє середовищеСильні сторониСлабкі сторони· · Наявність оновленого рухомого складу (2 т.з.); · Наявність досвіду ведення бухгалтерії та надання логістичних послуг; · Наявність досвіду та високої кваліфікації працівників; · Швидкість доставки, якість перевезень та безпека доставки вантажів;· Недобросовісна конкуренція, демпінг, монополізм.Зовнішнє середовищеМожливостіЗагрози· · Вихід на міжнародні ринки: Росія, Польща. · Збільшення рухомого складу новими т. з.; · Можливість надавати послуги експедування з метою розширення та диверсифікації діяльності· Поганий стан вітчизняних доріг. Що призводить до додаткових витрат на ремонт; · Коливання курсу валюти, що спричиняє: підвищення цін на пальне та сприяє переміщенню ринків збуту, що мають валютну прив`язку. · Низька платоспроможність населення

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони нашого бізнесу можна дійти висновку, ринок має свої як переваги так і недоліки. Однак я вважаю, що ринок має доволі більше перспектив, оскільки кожної з його слабких сторін можна уникнути шляхом оцінки ризиків про які ми поговоримо в іншому розділі бізнес-плану.


3. Маркетинговий план


Для здійснення успішної діяльності будь-яке підприємство повинне мати чітко сформований маркетинговий план та стратегію.

Схему розповсюдження послуг планую здійснювати на 0 рівні (виробник - споживач). У випадку перевезень це перевізник вантажу - замовник вантажу.

Ціни на перевезення встановлюються в залежності від середніх цін на ринку. Одним з методів стимулювання продажів є лояльність у відповідності до потреб клієнта, діюча система знижок та акцій, постійна співпраця, пошук нових клієнтів та періодичний об дзвін існуючих. Окрім цього реклама в засобах масової інформації. Найдієвішою на сьогодні вважаємо рекламу з допомогою засобів масової інформації (мережі Інтернет ресурсів). Це так звані рекламні «банери» на рекламно-пошукових сайтах: Lardy Trans, Della, Автобазар, Autoria.

Кожен зареєстрований споживач даних ресурсів має розроблену систему відгуків стосовно якості надання ним послуг. Розглянемо детальніше розрахунок витрат на рекламну продукцію та рекламні заходи впродовж року (див. табл. 2). Дана стаття витрат буде носити постійний характер, оскільки не залежить від обсягу та сезонності цього виду послуг.


Таблиця2. Розрахунок витрат на рекламну продукцію

Вид рекламної\ продукці\Ціна од., грнВартість, грн.Рекламні послуги Lardy Trans100100Рекламні послуги Della185185

Розрахунок поточних витрат на рекламні заходи впродовж року

Стаття витратЦіна один., грн.Прогнозований обсяг витрат в місяць, грн.За рік, грн.2014 р.123456789101112Рекл. послуги Lardy Trans1001001001001001001001001001001001001001200Рекл. послуги Della1851851851851851851851851851851851851852220Всього2852852852852852852852852852852852852853420

Оскільки реклама не є одним із найдієвіших заходів просування на ринку данного виду послуги, то її частка у витратах також не є суттєвою. Кожного місяця підприємство витрачатиме лише 385,00 грн., на рекламу. За рік цей показник становитиме 3420,00 грн.

Одним із найдієвіших способів просування данного виду послуги на ринку вважаю раціональну політику лояльності до клієнта. У данному випадку це своєрідна система акцій, знижок, подарунків та способів комунікації, що сприятимуть зацікавленню та залученню перспективних клієнтів.


4. Виробничий план


Я планую розпочати здійснення підприємницької діяльності згідно КВЕД: 41.49 (надання послуг вантажних перевезень), з метою легалізації вже існуючого бізнесу, яким займається один з членів моєї родини.

Логістичну діяльність планую проводити за місцем проживання. Оскільки здійснення останньої не вимагає наявності окремого офісного приміщення.

Транспортні засоби планую придбавати за власні акумульовані кошти. Так як обов`язковою вимогою для надання послуг перевезення є наявність рухомого складу, що передбачає стоянку та приміщення для здійснення поточного ремонту транспортних засобів, тому така стоянка та ремонт т. з будуть локалізовані на території комплексу, що перебуває у власності одного з членів моєї родини та надається мені у користування на правах оренди. Місцезнаходження даного комплексу: Львівська область, Кам`янка-Бузький р-н. с Ямне, вул. Лесі Українки 10. До комплексу відносяться автомобільна стоянка та два гаражних нежитлових приміщення. Розмір орендної плати зазначається у договорі та залишається незмінним впродовж терміну дії договору (див. табл. 6).

Надання послуг вантажних перевезень здійснюється на підставі разових договорів-заявок та договорів на здійснення вантажного перевезення, що скріплюються печатками та взаємними підписами сторін. Особливості окремого рейсу зазначаються у разовому договорі-заявці: характер вантажу, упаковки; вага; спосіб завантаження, розвантаження; час та місце завантаження, розвантаження; відповідальні особи та їх контакти; спосіб розрахунку. Інформацію про актуальні вантажі отримуємо щоденно з Інтернет-ресурсів: Lardy Trans, Della, а також з власної напрацьованої бази клієнтів.

Таблиця 3. Прогноз обсягів реалізованих (послуг, робіт) в перший рік діяльності

Асортимент товарівЦіна реалізації, грн./км.Прогнозовані обсяги реалізації товарів на місяць, грн.Всього за рік, грн.2014 р.345678810111212Вантажні перевезення до 22 т.12106800780001056001320001068007920013200013200010800078000840001320001274400Вантажні перевезення до 18 т.128040055200840008400079200840001056008400081600564005760057600909600Всього:241872001332001896002160001860001632002376002160001896001344001416001896002184000

Для здійснення запланованих перевезень необхідними є закупівля основних засобів: транспортних засобів з допомогою яких надаватимуть послуги вантажного перевезення та офісного обладнання для ведення поточної діяльності. Розглянемо детальніше витрати у таблиці 4.


Таблиця 4. Дані про основні засоби, необхідні для реалізації проекту

Найменування основних засобівЦіна одиниці, грн.КількістьЗагальні витрати, грн.Умови використанняАвтомобіль DAF ВС 7329 ЕС1019001101900придбаваєтьсяНапівпричіп Shwartsmuller ВС 2460 ХР95100195100придбаваєтьсяАвтомобіль Volvo ВС 7042 СХ1022401102240придбаваєтьсяНапіпричіп Kogell ВС 0794 ХР81360181360придбаваєтьсяНоутбук Accer600016000в наявностіПринтер Canon450014500придбаваєтьсяВсього3911006391100

З даної таблиці ми отримали інформацію стосовно необхідного обсягу інвестицій у основні засоби, але це ще не всі інвестиційні витрати, які буде нести підприємство для запуску проекту. Як відомо загальні витрати підприємства складаються з постійних та змінних. Постійні витрати - це витрати що не залежать від обсягу надання послуг та залишаються незмінними впродовж діяльності підприємства. Змінні витрати - це витрати, що безпосередньо залежать від обсягу виробництва та змінюються впродовж життєвого циклу підприємства. Для початку розглянемо постійні витрати підприємства аналізуючи таблицю 5.


Таблиця 5. Кошторис постійних (щомісячних) витрат на провадження бізнесу

№ ппСтаття витратВ місяць, грн.Загалом за рік, грн.1Орендна плата2000240002Оплата за інформаційні послуги24529403Щомісячна реклама на сайті28534204Оплата за користування послугами інтернет10012005ЄСВ за підприємця42350726З/п та ЄСВ за найманих працівників9562114744Всього:12615151376

Отже підприємство щомісяця втрачає 12 615,00 грн., незалежно від того працює воно чи ні. Частка такого обсягу постійних витрат не є значною. тому вважаю цей рівень допустимим для даного виду діяльності.

У наступній таблиці 6 розглянемо обсяг поточних матеріальних витрат, враховуючи початкові інвестиції. Таким чином ми сформуємо базовий кошторис усіх витрат підприємства, за винятком оплати праці та обов`язкових податкових платежів.


Таблиця 6. Прогноз поточних матеріальних витрат в перший рік діяльності

Стаття витратПрогнозований обсяг закупівлі товару в місяць, грн.Всього за рік, грн.2014 р.345678910111212Витрати на ОЗ.391 100-----------391100Автозапчастини та ремкомплекти, Т.О.2 0001 0001 5003 0004 5002 0004 0003 0005 00020 0002000300051000Пальне92 00071 318101 515115 65099 58887 380127 215115 650101 51571 960758151015151161120Орендна плата2 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002000200024000Оплата за інформаційні послуги2452452452452452452452452452452452452940Щомісячна реклама на сайті2852852852852852852852852852852852853420Страхування Т.З.20 00020000Страхування водіїв6 0006000Оплата за користування послугами інтернет1001001001001001001001001001001001001200ЄСВ за підприємця4234234234234234234234234234234234235073Розхідні господарські товари1 0001 70001 7001 90001 3001 20002 0001300200014100Всього515 15377 071106 068123 403109 04092 433135 568122 903109 56897 0138216810956816799535. Організаційний план


Одним із найважливіших аспектів ведення підприємницької діяльності є організаційна структура підприємства. У даному випадку вона не є доволі складною, оскільки на підприємстві є всього два найманих працівники. Ці наймані працівники є водіями. Схема підпорядкування виглядає наступним чином: керівник (підприємець) - безпосередній виконавець (водій). Оскільки вантажні перевезення є доволі ризиковим видом діяльності, тому до найманих працівників виставляють доволі строгі вимоги: наявність досвіду роботи на аналогічній посаді або транспорті не менше 5 років; наявність прав та спеціальної категорії для здійснення вантажних перевезень, відсутність шкідливих звичок, стресостійкість, комунікативність, пунктуальність, відповідальність. Робота потребує повної зайнятості з пятиденним робочим графіком. Режим роботи водії є ненормованим та буде визначатись окремим табелем робочого часу. Оскільки я використовую працю двох найманих осіб розглянемо витрати, що виникають в процесі їх роботи на підприємстві (див. табл. 7)


Таблиця 7. Розрахунок фонду заробітної плати найманих працівників в перший рік діяльності

Стаття витратРозмір, грн. (або%)Прогнозований обсяг витрат на оплату праці найманих працівників в місяць, грн.Всього за рік, грн.2014 р.345678910111212Розмір осн. з/пл700070007000700070007000700070007000700070007000700091000Розмір дод. з/пл-------------0Розмір витрат на соц. заходи256225622562256225622562256225622562256225622562256233306Всього9562956295629562956295629562956295629562956295629562124306


Стосовно власної спроможності виконувати керівні обов`язки можу висловити наступне. Обов`язки головного бухгалтера, логіста та керівника виконуватиму самостійно, оскільки маю досвід роботи у цій галузі а також вона відповідає моїй освітній кваліфікації. У галузі перевезень працюю більше трьох років, оскільки з власної ініціативи у вільний від основного місця праці час займалась організацією та здійсненням цієї діяльності. Враховуючи все вищесказане вважаю, що маю усі необхідні якості для здійснення підприємницької діяльності у галузі вантажних перевезень.


6. Оцінка ризиків


Підприємницький ризик представляє собою обєктивно-субєктивну категорію. Основними характеристиками ризику є його елементи: обєкти; субєкти; джерела ризику. Обєкт ризику - це економічна система, ефективність та умови функціонування якої наперед точно не відомі. Субєкт ризику - це особа (індивід чи колектив), яка зацікавлена результатом керування обєктом ризику і має компетенцію приймати рішення щодо обєктів ризику. Джерела ризику - це чинники (явища або процеси), які спричиняють невизначеність або конфліктність результатів. Наявність всіх елементів ризику є необхідною умовою наявності ризику. Для забезпечення раціональності прийняття рішень в умовах ризику обовязковою умовою є оцінка й обґрунтування ризику.

Розглянемо детальніше види ризиків які є властивими для даного виду підприємницької діяльності, див. таблиця 8.

маркетинговий фінансовий план ризик

Таблиця 8. Оцінка основних ризик-факторів, притаманних обраній підприємницькій ідеї

Види ризикових ситуаційЗаходи щодо мінімізації ризиків1.Податковий ризикЗастосування схем мінімізації та оптимізації податкових платежів.2.Фінансовий ризикДиверсифікація ринків збуту та пошук нових каналів закупівлі пального.3.Політичний ризик-4.Транспортний ризикСтрахування вантажів, транспорту, відповідальності та життя водіїв.

Податковий ризик зазвичай виникає в результаті неадекватності системи оподаткування. Ситуація, що склалася у сфері оподаткування, свідчить про те, що в процесі становлення ринкових відносин вітчизняна податкова система виявилася неадекватною щодо умов ринкової економіки, оскільки не може повною мірою забезпечити розвиток економічних реформ та добровільну сплату податків. Процес управління податковим ризиком включає: передбачення ризику; визначення його імовірного розміру і наслідків; розробку і реалізацію заходів щодо запобігання чи мінімізації пов'язаних з ризиком втрат. У нашому випадку це мінімізація та оптимізація податкових платежів.

Фінансові ризики зазвичай пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів. Фінансові ризики підрозділяються на два види ризиків: ризики, пов'язані закупівельною спроможністю грошей, і ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики). До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, відносяться наступні різновиди ризиків: інфляційні і дефляційні ризики, валютні ризики та ризики ліквідності. Для перевізників найстрашнішими вважаються валютні ризики. Валютні ризики є небезпекою валютних втрат, однак для перевізника ці втрати являють собою ріст ціни на паливо затримка в оплаті за надання послуг, зміна споживчих ринків тощо. Такі ризики потрібно ліквідовувати наступним чином: здійснювати пошук нових клієнтів та застосовувати політику лояльності до існуючих, а також шукати нові каналів закупівлі пального, та розглядати варіанти взаємозаліку односторонніх вимог.

Політичний ризик це ризик, що виникає в країні зі зміною провладних структур. Часто такий вид ризику доволі тяжко врегулювати та мінімізувати. Усе залежить від суспільних факторів та засад демократії в державі.

Транспортний ризик виникає у зв'язку з транспортними операціями, тобто процесом переміщення матеріальних цінностей (продукції, сировини, обладнання тощо) в просторі, і пов'язаний з потенційною можливістю зниження споживчих властивостей об'єктів і порушенням умов їх переміщення (терміни, кінцевий пункт тощо). Транспортні ризики тісно пов'язані з логістичними (постачальницькими і збутовими), оскільки перевезення є джерелами їх виникнення. Такі ризики потрібно мінімізувати шляхом укладення разових договорів-заявок а договорів вантажного перевезення, де повинні зазначатись усі необхідні умови. Таким чином за невиконання умов договору настає відповідальність, що і є єдиним фактором, що впливає на сторони договору.


7. Фінансовий план


Отже розглянемо та узагальнимо розглянуту нами підприємницьку діяльність та визначимо для початку розмір необхідних інвестицій для запуску проекту, див. таблиця 9.


Таблиця 9. Кошторисна вартість, терміни та джерела фінансування проекту (організації бізнесу)

Види робітТерміни виконання, днівСума витрат, грн.Джерела фінансування, покриття витрат, грн.Допомога ЦЗВласні коштиПридбання О.З.103911004500386600Реєстрація ФОП10100100страхування водіїв3600011704830Паливо22800страхування авто420000інформаційні послуги, реклама та Інтернет2630630-Всього314206306300391530

З таблиці випливає, що для запуску проекту необхідно 420 630,0 грн. Частково фінансування здійснюється за кошти фонду зайнятості, однак левова частка витрат здійснюється за власні кошти. Для подальшого аналізу розглянемо прогноз доходів у перший рік діяльності, (див. табл. 10).а також зведемо усі витрати у табл. 11


Таблиця 10. Прогноз доходів в перший рік діяльності

Асортимент товарівЦіна реаліз. грн./км.Прогнозовані обсяги реалізації товарів на місяць, грн.Всього за рік, грн.2014 р.345678810111212Вантажні перевезення до 22 т.12106800780001056001320001068007920013200013200010800078000840001320001274400Вантажні перевезення до 18 т.128040055200840008400079200840001056008400081600564005760057600909600Всього:241872001332001896002160001860001632002376002160001896001344001416001896002184000

Таблиця 11. Прогноз поточних витрат в перший рік діяльності

Стаття витратПрогнозовані витрати в місяць, грн.Всього за рік, грн.2014 р.345678810111212Матеріальні витрати515153770711060681234031090409243313556812290310956897013821681095681679953Витрати на ОП (в т.ч. єдиний соціальний внесок)956295629562956295629562956295629562956295629562114744Оплата за послуги електроенергії4003003502503002003004005005006006004700Податки та ін. обов'язкові платежі936066609480108009300816011880108009480672070809480109200Всього53447593593125460144015128202110355157310143665129110113795994101292101908597


Таким чином ми підсумували загальні витрати на запуск та реалізацію проекту у перший рік діяльності. Підсумковий фінансовий результат розрахувавши усі доходи, витрати та прибуток спостерігаємо у таблиці 12. яка і визначає рентабельність аналізованої діяльності, див. табл. 12.

Кінцеві результати обчислень подано у таблиці 13 та наочно відображено на графіку 1.


Таблиця 12. Прогноз доходів, витрат і фінансових результатів від діяльності реалізації проекту в перший рік діяльності

ВитратиДохід, витрати і прибуток від проекту в місяць, грн.Всього за рік, грн.2014 р.345678810111212Дохід від реалізації продукції187 200133 200189 600216 000186 000163 200237 600216 000189 600134 400141 600189 6002 184 000Витрати повязані з реалізацією проекту, зокрема:527 41393 293125 110143 765127 902110 155157 010143 265128 610113 29598 810128 6101 897 235Одноразові витрати420 63000000000000420 630Поточні витрати всього, зокрема:106 78393 293125 110143 765127 902110 155157 010143 265128 610113 29598 810128 6101 476 605Матеріальні витрати (змінні витрати)87 86177 071106 068123 403109 04092 433135 568122 903109 56897 01382 168109 5681 252 661Витрати на оплату праці (з урахуванням єдиного внеску)9 5629 5629 5629 5629 5629 5629 5629 5629 5629 5629 5629 562114 744Податки та інші обовязкові платежі9 3606 6609 48010 8009 3008 16011 88010 8009 4806 7207 0809 480109 200Прибуток від реалізації проекту-340 213-300 306-235 815-163 580-105 482-52 43728 154100 889161 879182 985225 775286 766286 766

Таблиця 13. Оцінка економічної ефективності у перший рік діяльності бізнесу

ВитратиВитрати і результати від діяльності в місяць, грн.Всього за рік, грн.2014 р.123456788101112Дохід від реалізації1872001332001896002160001860001632002376002160001896001344001416001896002184000Витрати, в т.ч.52741393293125110143765127902110155157010143265128610113295988101286101897235Витрати змінні5147988067811249513115011528897540144395130650115995100680861951159951745858Витрати постійні126151261512615126151261512615126151261512615126151261512615151377Прибуток-340213-300306-235815-163580-105482-5243728154100889161879182985225775286766286766Термін окупності18Точка беззбитковості4Рис. 1. Графічне відображення точки беззбитковості


Висновки


Таким чином ми дійшли до висновку, що аналізований проект є рентабельним. Проект окупить себе за вісімнадцять місяців. Окрім цього як підтверджують розрахунки компанія досягне беззбиткового обсягу на четвертому місяці своє діяльності.

Отже дану діяльність можна вважати перспективною та прибутковою для реалізації у сучасних умовах господарювання, що і потрібно було довести.


Теги: Вантажні перевезення  Бизнес-план  Менеджмент
Просмотров: 26662
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Вантажні перевезення
Назад