Soft power в освіті як стратегія позитивного імідж-білдінгу

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича


power в освіті як стратегія позитивного імідж-білдінгу


Євмін Клим

Науковий керівник

доцент, к. політ. н. Моцок В.І..potemkin@yandex.ua


Міжнародні відносини, побудовані на агресивних та відверто примусових засадах (hard power) викликають опір, реваншизм, провокування нестабільних взаємин з боку обєктів впливу. Озброєні конфлікти, економічний та адміністративний тиск мають швидкоплинний та нерідко непередбачуваний результат. Різні способи впливу на свідомість, методи ненасильницькі обробки владних та інших впливових груп населення відомі досить давно. Про це писали Н. Макіавеллі, Г. Торо і М. Ганді, Т. Лірі і Р. Вілсон. Протягом останнього десятиліття все більшої популярності у академічних та політичних колах набуває концепція soft power Джозефа Ная, як альтернатива прямому тиску. Концепція дозволяє створити довгостроковий позитивний імідж країни, забезпечуючи її привабливість, безпеку та конкурентоспроможність в умовах глобалізаційних тенденцій. Отже, з точки зору стратегічного планування, soft power (SP) виглядає вдалим та перспективним компонентом сучасних міжнародних відносин.

Досить значуще місце в моделях SP посідають інтелектуальні та культурно-інформаційні потоки. Саме на це і спираються розвинені країни, перш за все - Західні демократії. Надання послуг вищої освіти, а також розвиток наук, у тому числі громадських, основне завдання яких полягає у виробництві теорій і концепцій, легітимізуючих позицію і погляди держави, яка проводить політику SP, є ефективними інвестиціями, що окупаються вже впродовж перших років вкладання. Данні інструменти дозволяють впливати на індивідів, редагувати систему цінностей таким чином, щоб у подальшому інтегрувати необхідні переконання у систему соціокультурних фільтрів суспільств-обєктів впливу.

Формування "певного світогляду" відбувається через добровільних агентів впливу, активних лідерів суспільства серед молоді, майбутніх представників політичних, культурних, наукових-технічних, соціальних та ін. еліт. В перспективі, шляхом надання грантів, стипендій та інших освітніх програм країна-донор експортує певний світогляд, який в майбутньому, з великою часткою ймовірності, буде поширено агентом впливу на необхідний соціум.

Для формування ширшого розуміння значущості soft power в освіті, як складової частини зовнішньої політики Західних демократій, наведемо ряд прикладів у цифрах та статистичних даних: за даними German Academic Exchange Service (DAAD), у 2013/14 навчальних роках у ВНЗ Німеччіни отримували освіту 300.909 іноземних студента, у порівнянні з 282.000 в 2013 році та 246.000 у 2003. [посилання]

У доповіді The Open Doors Report повідомляється, що в 2011/2012 навчальному році у ВНЗ США навчалося близько 761,320 громадян інших держав. [посилання]

У доповіді ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) 2012 Education at a Glance йдеться про те, що з 2000 по 2010 роки кількість іноземців, що вступають до ВНЗ за межами своєї країни збільшилося на 99% (з 2,1 до 4,1 млн. осіб). [посилання]

Згідно з даними Європейської комісії в 2011/2012 навчальному році близько 3 млн. студентів брали участь у 2012/2013 навчальному році по програмі Еразмус, а бюджет програми сягав 480 млн. євро. [посилання]

У 2010 році майже кожен другий студент з-за кордону навчався в одній з наступних країн: [посилання]

США - на неї припадає 17% від загальної кількості іноземних студентів в світі; soft power міжнародний світогляд

Великобританія (13%);

Австралія (7%);

Німеччина і Франція (по 6%);

Канада (5 %).

Ресурсна база SP не обмежується навчальними програмами. Якісна soft power використовує всю сукупність культурних, інформаційних, розвідувальних, мережевих, психологічних та інших технологій.

Отже, ми можемо зробити висновок, що серед пріоритетних проблем міжнародних відносин актуальною темою є впровадження власного державного бренду у міжнародний інтелектуальні та культурно-інформаційні ринки та захист від аналогічного довгострокового стороннього впливу. Тому сьогодні soft power стає пріоритетним інструментом латентного втручання і боротьби за людські та ідеологічні ресурси, з яким Україні необхідно рахуватися для побудови успішних стратегій зовнішньої політики та ефективних моделей внутрішньої.


Теги: Soft power в освіті як стратегія позитивного імідж-білдінгу  Доклад  Мировая экономика, МЭО
Просмотров: 48227
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Soft power в освіті як стратегія позитивного імідж-білдінгу
Назад