Аналіз діяльності ПП "Диліжанс-Тревел"

Львівська комерційна академія


ЗВІТ

Про переддипломну практику на ПП «Диліжанс-Тревел»


Студентки

Цяпко Ірини Зиновіївни


Львів 2014 р.

Зміст


Вступ

Розділ 1. Ознайомлення з туристичною фірмою та характеристика підприємства як субєкта туристичної діяльності

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика діяльності ПП «Диліжанс -Тревел»

Розділ 3. Технологія створення та реалізації туристичного продукту фірми

Розділ 4. Організація обслуговування клієнтів у туристичній фірмі

Розділ 5. Коротка характеристика робіт, виконаних під час проходження практики

Розділ 6. Охорона праці на ПП «Диліжанс-Тревел»

Висновки

Додаток


Вступ


Метою практики є опанування студентами сучасних методик та форм організації діяльності та праці, закріплення та поглиблення теоретичних знань з технології роботи підприємств туристичного бізнесу, виконання технологічних операцій при формуванні туристичного продукту, організації його збуту та обслуговуванні споживачів, збору матеріалів для виконання науково-дослідної роботи.

У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування.

Завдання - у процесі практики здобути необхідний обсяг практичних знань, вмінь та навичок.

Обовязки під час проходження практики:

§своєчасно прибути на базу практики, оформити прибуття в щоденнику і приступити до виробничих обов'язків під керівництвом висококваліфікованого працівника підприємства туристичної індустрії;

§у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

§вивчити і суворо дотримуватися режиму праці, правил охорони праці, техніки безпеки тощо;

§нести відповідальність за виконану роботу;

§поетапно відбивати результати проходження практики у письмовому звіті;

§у повному обсязі відпрацювати термін передбачений для проходження практики згідно з навчальним планом.

В перший же день практики я познайомилась з підприємством - базою практики в цілому. Перед початком практики я познайомилась з керівником практики від підприємства, ознайомилась з правилами внутрішнього розпорядку в підприємстві і своїм графіком виходу на практику. Пройшла інструктаж із протипожежної безпеки і техніки безпеки.


Розділ 1. Ознайомлення з туристичною фірмою та характеристика підприємства як субєкта туристичної діяльності


Згідно з угодою, укладеною між академією та ПП «Диліжанс- тревел», виробнича практика проходила в період з 28.04.2014р. по 11.05.2014р.

Керівником практики був Корбяк Остап Володимирович, який ознайомив мене з правилами внутрішнього розпорядку туристичної фірми. Також ним був проведений інструктаж з техніки безпеки та я була повідомлена щодо обовязковості зберігання комерційних таємниць підприємства та запобіганню їх розголошення, з наслідками у разі порушення умов розголошення таємниць.

Всі інструктажі з техніки безпеки були засвідчені моїм особистим підписом.

Був узгоджений мій графік виходу на роботу: три рази на тиждень з 11:00 до 15:00, субота та неділя - вихідні дні.

До складу моїх обовязків під час проходження туристичної виробничої практики входило:

  • обовязки курєра;
  • реклама;
  • допомога на фірмі з документами та дзвінками.

Туристична фірма «Диліжанс-тревел» - компанія з 5-річним стажем, яка стабільно займає одне з лідируючих місць в Західному регіоні і є найбільшим туроператором по даному напряму! Головний офіс знаходиться в м. Львові, вул. І.Франка, 50.

Туристична фірма «Диліжанс-тревел створена у 2009р. та займається організацією закордонного туризму (в тому числі і тури по Європі) з 2009р., при цьому основний напрямок діяльності - це робота з індивідуальними туристами.

Турфірма створена з метою здійснення туристичної діяльності, задоволення громадських потреб у його продукції, роботах, послугах з реалізації на основі прибутку соціальних та економічних інтересів учасників та трудового колективу фірми.

Предметом діяльності турфірми є:

-туроператорська діяльність.

Товариство здійснює також турагентську діяльність.

Для забезпечення створення туристичного продукту турфірма надає характерні послуги, здійснює реалізацію та надання інших туристичних послуг, а також здійснює посередницьку діяльність по наданню таких видів характерних послуг туристам:

-послуги туристичних гідів (організація екскурсійної програми);

-послуги з організації відпочинку та розваг;

спортивні та рекреаційні послуги;

надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України (паспортно-візові послуги);

Управління туристичним підприємством здійснює голова правління - генеральний директор підприємства Корбяк Остап Володимирович

Туристичне підприємство «Диліжанс-тревел» за розмірами відноситься до маленького підприємства.

На підприємстві працює 19 осіб, з них: адміністрація - 2 особи, бухгалтерія - 1 особа, працівники з технічного забезпечення - 2 особи., страхові агенти - 1 особа., транспортний відділ - 10 водіїв, менеджери турфірми - 3 осіб. Матеріально-технічна база підприємства включає: 4 телефонних ліній, сканер, 4 компютери, 2 факси, 4 принтер, мікроавтобус (5 місць), мікроавтобус (12), 4 туристичних автобуси.


Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика діяльності ПП «Диліжанс-Тревел»


Підприємство створене у відповідності зі статтями 1 та 5 Закону України «Про підприємства в Україні» з метою підвищення матеріального культурного рівня життя населення України шляхом насичення споживчого ринку товарами та послугами а також впровадження досягнень науково-технічного та соціального прогресу, створення додаткових робочих місць та підвищення рівня зайнятості в Україні на підставі вільного вибору діяльності.

Підприємство є юридичною особою: має відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обовязки, виступати в суді, арбітражному чи третейському суді в якості позивача, відповідача, третьої особи та інші ознаки юридичної особи.

Підприємство володіє, користується на власний розсуд належними йому основними фондами, цінними паперами та іншим майном, має самостійний баланс, власні і основні оборотні засоби, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, відповідні штампи, фірмові бланки із своєю назвою та інші реквізити.

Предметом діяльності підприємства є:

- Надання туристичних послуг, організація відпочинку, туризму, екскурсій в країні та за кордоном;

Організація та проведення торгівельно-промислових, мистецьких виставок, ярмарок, аукціонів, фізкультурно-спортивних та культурно-мистецьких заходів;

- Надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам, виконання нерегулярних пасажирських перевезень, ремонт та продаж автотранспортних засобів;

Підприємство набувало права юридичної особи від дня його державної реєстрації.

Підприємство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, актами органів місцевого самоврядування та установчими документами;

Підприємство відповідає по своїх зобов'язаннях всім належним йому майном, на яке згідно закону може бути звернене стягнення замовник відповідає по зобов'язаннях Підприємства лише належним йому майном;

- Діяльність, яка за законодавством України підлягає ліцензуванню, проводиться Підприємством лише після одержання відповідного дозволу чи ліцензії.

Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

Діяльність підприємства здійснюється на основі укладених договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань його учасників.

Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та пріоритетні напрямки.

Місцезнаходження підприємства: Україна, м. Львів, 79005, м. Львів, вул. І. Франка, 50. Підприємство співпрацює з багатьма туроператорами та турагентами, а саме: Turtess Travel (тури в Єгипет, Таіланд, Туреччину), TEZ TOUR, UTE Megapolus (тури в Грецію, Хорватію, Чорногорію), Балкан-Експресс (тури в Болгарію), Montenegrotour (Чорногорія), САМ, Міст-Тур, Тур Етно (тури по Україні) та інші.

Здійснює такі види туризму та тури як:

Виїзний (міжнародний) туризм: індивідуальні та групові тури в більш ніж 30 країн світу. Провідними напрямками діяльності є організація турів в наступні країни: Чорногорію, Туреччину, Болгарію, Хорватію, Польщу, Угорщину, а також Таїланд, Туніс, ОАЕ. Бронювання готелів та приватних апартаментів, трансфери, оренда автотранспорту, організація екскурсій.

- В'їзний туризм: індивідуальні та групові тури, візова підтримка для іноземних туристів. Відпочинок на Чорному морі, морські круїзи. Гірськолижні курорти, мисливські тури. Екскурсійні тури по Львову та Україні. Лікування на курортах України.

Внутрішній туризм: організація автобусних чартерів до Криму та на Азовське море. Відпочинок в Карпатах - Славське, Яремче, Ворохта, Буковель, Драгобрат (протягом року). Екскурсійні програми по Львову («Вік-енд у Львові» для індивідуалів, групові та індивідуальні екскурсії по місту, дитячі програми різної тривалості) та Західній Україні (Ужгород, Мукачево, Тернопіль, Івано-Франківськ, Коломия, Кам'янець-Подільський, Трускавець).

Майно підприємства складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Підприємство є власником майна переданого йому засновником у власність, продукції набутої підприємством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна набутого на підставах незаборонених законом.

Майно підприємства формується за рахунок:

- майна і грошових коштів, переданих підприємству засновником;

доходів, одержаних в результаті господарської діяльності;

доходів від цінних паперів та корпоративних прав;

кредитів банків та інших фінансово-кредитних установ;

безвідплатних внесків організацій та громадян;

асигнувань державного та місцевого бюджетів;

доходів від випуску і розміщення цінних паперів; інших надходжень, не заборонених законом.

Для здійснення діяльності, передбаченої статутом, підприємство має право:

- самостійно визначати свою внутрішню організаційну структуру;

створювати відокремлені підрозділи, засновувати підприємства та організації;

визначати штатний склад, форми, системи та розміри оплати праці;

приймати участь у приватизації державного майна;

володіти і користуватися землею, іншими природними ресурсами;

набувати будь-яке майно, не заборонене законом;

залучати до виконання робіт громадян, які не є працівниками підприємства.

набувати, брати в оренду як на Україні так і за кордоном необхідне майно для здійснення своєї господарської діяльності;

реалізувати товари за вільно конвертовану валюту.

користуватися кредитами банків, залучати на договірних умовах кошти інших юридичних осіб та громадян.

відряджати на територію України та за її межі працівників

Підприємства та інших організацій, які виконують роботи та надають послуги для Підприємства.

Трудовий колектив Підприємства:

- трудовий колектив підприємства складається з Засновника, який бере

участь у справах Підприємства особистою працею, та найманих працівників, які пов'язані з підприємством трудовими відносинами;

- з прийнятими на роботу спеціалістами (в т.ч. іноземними громадянами) Підприємство укладає контракти;

- підприємство зобов'язане укласти з профспілковою організацією, яка створюється на Підприємстві, колективний договір. Зміст цього договору визначається чинним законодавством України;

- інтереси трудового колективу Підприємства представляє профспілковий комітет;

оплата праці членів трудового колективу проводиться шляхом оплати їм, що місячної заробітної плати, розмір якої визначається умовами укладених між ними та Директором контрактів, а також заохочувальних винагород, розміри та порядок виплати яких визначаються Засновником.

працівники Підприємства підлягають державному соціальному страхуванню у визначеному чинним на території України законодавчим порядком.

Управління туристичного підприємства ПП «Дилажанс-Тревел» здійснюється на рівні директора, головного бухгалтера та менеджера.

Структуру туристичного підприємства ТОВ «Марі - Тур» зображено схематично на рис. 2.1.


Рис. 2.1- Схема структури управління ПП «Диліжанс-Тревел»


В штатному розписі туристичного підприємства всього на ПП «Диліжанс-Тревел»на даний час працює 19 осіб.

ПП «Диліжанс-Тревел» провідний туристично-інформаційний центр м. Львів, який надає широкий спектр послуг для своїх клієнтів, з розвиненою мережею українських та іноземних партнерів.

Протягом останніх років ПП «Диліжанс-Тревел» надало такі послуги:

·забезпечення внутрішнього і зовнішнього туризму;

·туристичні послуги по залученню іноземних туристів в Україну;

·надання візової підтримки туристам, що виїжджали за кордон;

·реалізація туристичних путівок, організація відпочинку для туристів в багатьох країнах світу;

Розглянемо економічні показники діяльності ПП «Диліжанс-Тревел». На туристичному підприємстві застосовується наступна фінансова звітність: Баланс (Форма №1-м) і Звіт про фінансові результати (Форма №2-м).

Фінансово-економічну діяльність ПП «Диліжанс-Тревел»за 2012-2013 роки можна охарактеризувати за допомогою таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Основні економічні показники діяльності ПП «Диліжанс-Тревел»за 2012-2013 рр.

№ПоказникОдиниця виміру20122013Відхилення (+\-)1.Обсяг реалізаціїтис. грн.1337.21486.3149.12.Чисельність працівниківосіб1919-3Обсяг реалізації на одного працівника всьоготис. грн.334.3371.537.24.Валові доходи - сума (в тому числі доходи по видах діяльності) тис. грн. 1337.2 1423.2 865.Валові витрати-суматис. грн.1238.21284.045.86.Фонд оплати праці - сума тис. грн. 89.9 123.3 33.47.Прибуток (збиток) дооподаткування - сума тис. грн. 2.1 2.18.Чистий прибуток-суматис. грн.99.0139.240.2

З проведених розрахунків можна зробити висновок, що ПП «Диліжанс-Тревел» працює стабільно і приносить прибуток. Обсяг реалізації туристичного продукту збільшився на 149.1 тис. грн., при незмінній чисельності працівників, фонд оплати праці працівників збільшився на 33.4 тис. грн. Чистий прибуток підприємства на кінець 2013 року склав 139.2 тис.грн., порівняно з 2012 роком який складав 99.0 він покращився. Збільшувались такі показники, як валові витрати та валові доходи.

Аналізуючи економічні показники ПП «Диліжанс-Тревел» можна сказати, що в діяльності фірми зберігаються позитивні тенденції, чистий дохід від реалізації продукції (послуг) збільшився з 1337.2 тис. грн. в 2012 році до 1423.2 тис. грн. в 2013 році. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг) за 2013р. становить 1423.2 тис.грн.

Аналіз персоналу підприємства

Згідно з характером функцій, що виконуються, персонал підприємства поділяється на чотири категорії:

. Керівники - до них належать директор, менеджери, головний бухгалтер, а також їхні заступники.

. Спеціалісти - ними вважаються працівники, що виконують спеціальні туристичні, інженерно-технічні, економічні та інші роботи;

. Службовці - працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування тощо;

. Робітники - персонал, безпосередньо причетний до створення та надання послуг, перевезенням пасажирів тощо.

У всіх працівників підприємства є певні посадові інструкції, які затверджені генеральним директором.

Динаміка структури кадрового складу підприємства у 2013-2014 рр. подана у табл. 2.2.


Таблиця 2.2. - Структура персоналу за місцем виникнення витрат

Категорія персоналу2013 р.2014р.Темпи росту Разом, чол.Разом, чол.%Керівники: - Генеральний директор;- Головний бухгалтер.2210Спеціалісти: - Екскурсоводи; Гіди; Бухгалтери; Адміністратори; Менеджери з персоналу91160Службовці: - Секретарі;Агенти.4420Робітники: -Прибиральниці; 2210Всього працюючих1719100

Як бачимо, кількість робітників у 2014 р. збільшилась порівняно з минулим періодом, а кількість службовців залишилась сталою. Загалом, дані свідчать про незначну плинність кадрів на підприємстві протягом досліджуваного періоду.

Аналіз структури кадрового складу (див. рисунок 2.1.) показав, що основну частину персоналу підприємства (60%) складають спеціалісти. Керівний склад підприємства становить 10% від загальної кількості працюючих. Середній вік працюючих на підприємстві складає 23,5 роки, а частка осіб пенсійного та перед пенсійного віку - відсутні.

Рисунок 2.2. Структура кадрового складу підприємства (станом на 1.01.2014 р.)


На мою думку, додаткова потреба у фахівцях і службовцях станом на 01.01.2014 р. не є нагальною. Усі 19 працівників службового складу приватного підприємства «Диліжанс-Тревел» успішно і професійно виконують свою роботу, та дотримуються своїх службових зобовязань.


Розділ 3. Технологія створення та реалізації туристичного продукту фірми

В цьому розділі наведена наступна інформація: характеристика технологічних процесів, циклів та операцій створення турпродукту фірми, характеристика процесів виробництва турпослуг, оформлення технологічної документації по туру, правила та принципи формування туристичних маршрутів а також документальне забезпечення процесів створення та реалізації турпродукту. Нижче наведений приклад техгнологічної карти, яку фірма складає при розробці туристичного маршруту. В даному випадку предствлений туристичний маршрут до Угорщини.

Таблиця 3.1 Технологічна карта

№ЕтапиЗаходиВідповідальні особи1Укладення угод з постачальниками послуг: 1.1 Авіакомпанія: МАЛЕВ #"justify">Содіс-Карпати Адреса: м. Ужгород, вул. Кармелюка, 1 Тел.: (80 312) 61 23 23 Адреса: вул. Народного ополочення, 1, офіс 115 Тел. : (8 044) 246 25 80 e-mail: travel@sodis.com.uaПідписання договорів (контрактів)Директор Корбяк О.В.3Інформаційно-методичне та рекламне забезпечення туру: Рекламне агенство UCTДоведення до тур агентів необхідної інформації по туру та прийом замовлень на обслуговуванняМенеджер Максименко Н.А.4Реалізація путівок та заключення договору на туристичне обслуговування (договір з клієнтом) Туроператор Содіс-Карпати Адреса: м. Ужгород, вул. Кармелюка, 1 Тел.: (80 312) 61 23 23 Адреса: вул. Народного ополочення, 1, офіс 115 Тел. : (8 044) 246 25 80 e-mail: travel@sodis.com.ua. Реалізація путівок; контроль за своєчасною оплатою послуг та виплатою комісійних турагентамМенеджер Максименко Н.А.5Бронювання туристичного обслуговування 1. Готелями: Budapest Marriott Hotel Apaczai Csere Janos u. 4. Budapest, 1052 Hungary Phone: 36 1 486 5000 2. Авіакомпанія МАЛЕВ #"justify">Розділ 4. Організація обслуговування клієнтів у туристичній фірмі


Типологія туристів: до компанії «Диліжанс-тревел» щодня приходять безліч клієнтів, котрі відрізняються за своєю типологією - це і сімї, котрі хочуть замовити тур або забронювати авіаквитки чи готелі, це і бізнесмени, котрі в основному купують квитки на літак і їдуть в ділових цілях або у відрядження, також приходять і люди похилого віку, котрі або замовляють переважно лікувальні тури або авіаквитки, їдуть вони не лише з ціллю відпочинку, а й в гості, до речі, велика кількість авіаквитків продається з цілями поїхати за кордон провідати родичів або друзів, також за турами звертаються і студенти, котрі переважно їдуть за кордон відпочити та розважитись. Якщо клієнти хочуть лише забронювати авіаквитки, то вони кажуть лише країну, дату відїзду та період перебування. А менеджер в той час шукає вільні місця на літак та бронює квитки. Якщо ж клієнти хочуть замовити тур, то менеджер з продажу спочатку розповідає, які тури є в наявності в компанії, а потім, якщо клієнту це підходить, одразу відбувається продаж, бронювання готелів і т.д., компанія також може персонально скласти туристичний маршрут для клієнта в будь-яку країну, для цього потрібно забронювати квитки, номер в готелі та підібрати програму туру з різноманітними екскурсіями, щоб догодити клієнту.

Всі працівники компанії виховані, освідчені та чемні люди, котрі завжди уважно вислухають клієнтів і зроблять все можливе щоб їм догодити і зробити їхню поїздку незабутньою.


Розділ 5. Коротка характеристика робіт, виконаних під час проходження практики


Відповідно до календарного графіка проходження практики і вказівок керівника практики від підприємства мною в перший тиждень проходження виробничої практики були виконані наступні види роботи: пошук інформації про конкурентне середовище туристичної фірми «Диліжанс-тревел».

Конкурентне середовище підприємства - це конкуренти і їх дії із забезпечення власних інтересів, в результаті чого формуються певні умови діяльності підприємства. Щоб виробити найбільш ефективні конкурентні стратегії, які б забезпечували високу конкурентоздатність та конкуренто стійкість підприємства, потрібно правильно оцінити своїх конкурентів та їх інтереси.

Даним видом роботи я займалась також і на другому тижні практики.

Порівняльний аналіз пропонованих турфірмами-конкурентами екскурсійних програм.

В ході виконання даного виду роботи було знайдено і співставлено екскурсійні програми туристичної фірми «Диліжанс-тревел» і її фірм-конкурентів, і, як наслідок, виділено позитивні відмінності в їх програмах, які взято на замітку у подальшій розробці екскурсійних програм туристичної фірми «Диліжанс-тревел».

Даний вид роботи виконувався мною на протязі всього терміну проходження практики у вище названій туристичній фірмі.

Систематизація інформації про конкурентне середовище туристичної фірми «Диліжанс-тревел»

Систематизація інформації про конкурентне середовище туристичної фірми «Диліжанс-тревел» полягала у складанні звітів керівнику практики від підприємства на основі отриманих даних під час виконання такого виду роботи як пошук інформації про конкурентне середовище туристичної фірми «Диліжанс-тревел».

Даний вид роботи виконувався мною на протязі перших двох тижнів проходження виробничої практики.

Порівняльний аналіз цінових пропозицій туристичних фірм-конкурентів (ДОДАТОК 1).

Даний вид роботи я виконувала в перші два тижні проходження виробничої практики. Він полягав у дослідження цінових пропозицій турфірм-конкурентів на номери в готелях, екскурсії, різноманітні додаткові послуги.

На основі отриманих даних здійснювалося порівняння цін чужих пропозицій з такими ж пропозиціями тур фірми «Диліжанс-тревел».

Підготовка матеріалів для формування туристичного продукту та складання програми туру.

Туристичний продукт складається з туру, дотикових туристично-екскурсійних послуг, товарів. На цьому етапі мною розроблявся тур - це первинна одиниця туристичного продукту, яка реалізується споживачу як єдине ціле, на визначений маршрут та конкретний термін, підбирались відповідно до туру можливі додаткові туристично-екскурсійні послуги - це послуги, не передбачені ваучером чи путівкою і доводяться до споживача в режимі його вільного вибору.

Таку роботу я виконувала на третьому і четвертому тижнях проходження виробничої практики.

Написання СПО.

Даний вид робіт виконувався мною на третьому-четвертому тижнях проходження практики на туристичній фірмі «Диліжанс-тревел».

СПО - спеціальна пропозиція організації. Сюди вносяться всі види знижок і заохочуюючих пропозицій від готелів, наприклад: пропозиції щодо безкоштовного проживання і харчування дітей, безкоштовних напоїв для дорослих, додаткове харчування, знижки в ціні, додаткові ночі при покупці певних номерів і т.д. Після написання СПО, вони відправляються по туристичних агентах, які співпрацюють з туристичною фірмою «Диліжанс-тревел».

Написання Інформаційного листа

Написанням Інформаційних листів я займалася на п'ятому-шостому тижнях проходження виробничої практики.

Інформаційний лист - лист, який складається для туристів, в ньому вказується імена і прізвища туристів, для яких він написаний, також по днях і числах розписується програма туру, з усіма його елементами.

Підготовка пакету документів для видачі туристам

В пакет документів для туристів вкладається медична страховка, програматуру для кожного з туристів, і паспорти з відкритими візами.


Розділ 6. Охорона праці на ПП «Диліжанс-Тревел»


Охорона праці - система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційно-технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоровя та працездатність людини у процесі праці.

Конституційне право кожного громадянина України на охорону життя і здоровя у процесі трудової діяльності відображено у Законі України Про охорону праці, прийнятому Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року. Дія Закону поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності і виду їх діяльності, на всіх працюючих незалежно від посад і рівня кваліфікації.

Відповідальність про стан охорони праці згідно чинного законодавства України у ПП «Диліжанс-Тревел» несе директор керуючись Законом України Про охорону праці. В сьогоднішніх складних економічних умовах в господарстві створення сприятливих і безпечних умов праці стоїть не на найвищому рівні.

Відповідно до Закону України Про охорону праці усі працівники ПП «Диліжанс-Тревел» при прийомі на роботу і в процесі трудової діяльності проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. Інструктажі за характером і часом проведення поділяються на вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові.

Вступний інструктаж на підприємстві проводиться з усіма працівниками щойно прийнятими на роботу. Результати інструктажу фіксуються в журналі підписом особи, яка проводила інструктаж і особи, яка отримувала інструктаж.

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці керівником перед початком роботи.

Повторний інструктаж проводиться по повній програмі первинного інструктажу раз в півроку, а для робіт з підвищеною небезпекою - раз в квартал.

Згідно з Законом України Про охорону праці при укладанні трудових відносин у ПП «Диліжанс-Тревел» роботодавець повідомляє під розписку працівників про умови праці, можливі небезпеки, про їх дії та про пільги і передбачені компенсації. При прийомі на роботу працівники укладають договір, за яким мають право на:

Øвідпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і на щорічні оплачувані відпустки;

Øздорові та безпечні умови праці;

Øматеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, у разі хвороби, втрати працездатності, а також матеріальну допомогу в разі безробіття;

Øвирішення колективних трудових конфліктів тощо.

Працівники ПП «Диліжанс-Тревел» також мають право відмовитись від дорученої роботи, якщо існує загроза їх життю. Вони можуть розірвати трудові відносини, якщо роботодавець не виконує своїх зобовязань. При такому звільненню виплачується трьохмісячний заробіток.

Згідно із статтею 153 Кодексу законів про працю, власник ПП «Диліжанс-Тревел» забезпечує належне технічне обладнання всіх робочих місць і створюють на них умови праці відповідно до нормативних актів з охорони праці.

Суттєвий вплив на стан організму працівників, його працездатність здійснює мікроклімат (метереологічні умови) у приміщеннях, під якими розуміють умови його внутрішнього середовища. Вони визначаються поєднанням температури, відносної вологості та швидкості руху повітря, інтенсивності іонізуючого випромінення. Для нормалізації параметрів на підприємстві в теплий період року використовують кондиціонери, вентиляцію, у холодний - водяне опалення низького тиску. Оскільки багато працівників працюють з технікою, то відповідна увага приділяється її оновленню.

Для захисту працівників від пожежі використовують вогнегасники.

Нераціональне освітлення може бути причиною травматизму. Часте пристосування очей, різкі тіні, освітлення надто яскравим світлом втомлюють очі, знижують їх захисну реакцію, око втрачає контрастну чутливість і гостроту зору. Збереження зору людини, стан її центральної нервової системи і безпека на виробництві значною мірою залежать від умов освітлення.

До заходів щодо покращення умов безпеки праці відносяться всі види діяльності, спрямовані на попередження, нейтралізацію або зменшення негативної дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на працівників. Заходи щодо поліпшення умов праці здійснюються з метою створення безпечних умов праці шляхом:

Øдоведення до нормативного рівня показників виробничого середовища за елементами умов праці (технічні та технологічні рішення);

Øзахисту працівників від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Але для створення задовільного освітлення на робочому місці необхідно забезпечити не тільки достатню освітленість, але і якісні показники освітлення.

До якісних характеристик освітлення належать рівномірність розподілу світлового потоку, показник осліпленості і дискомфорту, коефіцієнт пульсації, спектральний склад світла.

Природне освітлення поділяють на бокове, верхнє і комбіноване.

Бокове здійснюється через світлові прорізи в зовнішніх стінах; верхнє здійснюється через ліхтарі, світлові прорізи в покритті, а також через прорізи в стінах у місцях перепаду висот будівлі; комбіноване - це поєднання верхнього і бокового освітлень.

За порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку, встановленому законом. Сплата штрафу не звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.

Вищевикладене дозволяє зробити такі висновки:

охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційно-технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоровя та працездатність людини у процесі праці;

дослідження свідчать що, власник ПП «Диліжанс-Тревел» забезпечує належне технічне обладнання всіх робочих місць і створюють на них умови праці відповідно до нормативних актів з охорони праці.


Висновки


Під час проходження туристичної практики в туристичні фірмі «Диліжанс-тревел» я опанувала сучасні методики та форми організації діяльності та праці, закріпила та поглибила теоретичні знання з технології роботи підприємств туристичного бізнесу, виконання технологічних операцій при формуванні туристичного продукту, організації його збуту та обслуговуванні споживачів, збору матеріалів для виконання науково-дослідної роботи. У процесі практики я здобула необхідний обсяг практичних знань, вмінь та навичок.

ТФ «Диліжанс-тревел» має ліцензію на здійснення тур операторської діяльності. Фірма зорієнтована як на виїзний так і на внутрішній туризм. Вона працює в усіх туристичних напрямках. Серед продуктів компанії є автобусні тури, залізничні та авіаційні.

Аналіз діяльності конкурентів показав, що ринок туристичних послуг насичений пропозиціями про відпочинок у всіх регіонах світу. Це з одного боку сприяє здоровій конкуренції і зниженню вартості таких турів, а з іншого - змушує фірми вводити додаткові знижки.

Співпраця зі спорідненими підприємствами дозволяє придбати організації ряд додаткових переваг, колективні знижки, швидке формування груп відпочиваючих.

Під час проходження практики мною були виконані наступні завдання:

§безпосереднє ознайомлення з роботою туристичного підприємства;

§вивчення діяльності служб і відділів підприємства і їх взаємодією;

§набула певного досвіду у спілкуванні з туристами, партнерами;

§оволоділа методикою оформлення різноманітної документації;

§оволоділа способами формування та розробки спеціальних заохочень та пропозицій для туристів;

§засвоїла знання отримані при проходженні виробничої практики.

Отриманий мною досвід є дуже корисним, адже досвід роботи в туристичній фірмі в сучасних умовах існуванні туристичного ринку є необхідним для повного усвідомлення структури комерційної індустрії. Це дасть змогу переосмислити свої можливості і зрозуміти яким саме чином можна досягти успіху у даному бізнесі.

турист економічний клієнт

Додаток 1


Порівняльний аналіз цінових пропозицій туристичних фірм-конкурентів

«Диліжанс- тревел»ВартістьТуристичне агенство «Алла»ВартістьПольша, тур на вихідні(4 дні)70 €Польша, тур на вихідні, із заїздом в м.Величка(4 дні)75€«Австро-Угорський вікенд» Львів - Чоп - (Долина Красунь) - Будапешт - (Сентендре - Відень) - Львів (4 дні)79€Львів-Будапешт (4дні)60€Львів - Прага - (Градчани - Чеський Штернберк) - Львів (4дні)85€Львів-Прага-Градчани (5 днів)від 90€Львів - Відень - Адріатичне побережжя Італії - (Венеція) - (Флоренція) - (Сан-Маріно) - (Верона) - (оз. Гарда) - Будапешт - Львів(9 днів)Від 340€Львів-Адріатичне побережжя Італії-Сан-Маріно-Будапешт (10 ночей)Від 359€Львів - Івано-Франківськ - Чернівці - Порубне/Сірет - Албена - Кранево - Золоті Піски - Варна - Обзор - Сонячний Берег - Несебр - Поморіє (чартер)75€Львів-Золоті піски (чартер)79€


Теги: Аналіз діяльності ПП "Диліжанс-Тревел"  Отчет по практике  Туризм
Просмотров: 42107
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аналіз діяльності ПП "Диліжанс-Тревел"
Назад