Бізнес-план туристичної фірми "Palma Тour"

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙТ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКО

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФІЇ ТА ТУРИЗМУ

КАФЕДРА КРАЇНОЗНАВСТВА ТА ТУРИЗМУ


Бізнес - план туристичної фірми «Palma Тour»

з дисципліни «Бізнес-планування»


Виконали: студентки ІV курсу,групи МТ-1

Зяблова Анастасія та Літовко Валерія


Київ-2014


Резюме - короткий опис проекту


В якості варіанти подальшого розвитку турфірми " Palma Tour & Sun" прийнято рішення про створення дочірньої фірми, фірми " Palma Tour" " (далі турфірма " Palma Tour" ").

Турфірма "Palma Tour", створюється в якості комерційного підприємства для участі у підприємницькій діяльності з метою одержання прибутку і розподілу її між засновниками ЗАТ згідно з вимогами законодавства на умовах, визначених у статуті підприємства. Мета туристичні агенції ЗАТ " Palma Tour" " - сприяти розвитку цивілізованого ринку туристичних послуг в Україні, забезпечуючи за доступними цінами відпочинок, відповідний кращим міжнародним стандартам, відповідно з поняттями професійної честі.

Турфірма " Palma Tour" є юридичною особою.


1. Опис бізнесу


Турфірма " Palma Tour" " стане юридичною особою за цивільним законодавством на території України з моменту його реєстрації.

Суспільство повинно мати самостійний баланс, відокремлене майно і відповідати за своїми зобов'язаннями цим майном (в межах частки, внесеної до статутного капіталу кожним засновником), може від свого імені набувати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах. Турфірма " Palma-Tour" " має повну господарську самостійність, може відкривати розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, має печатку із своїм найменуванням та штамп. Її основним видом діяльності буде реалізація туристичних послуг. Плановане місце розміщення нового офісу - центр міста Київ, станція метро Театральна. Пріоритет, буде віддаватися реалізації так званих "гарячих путівок" - це турпакети з малими термінами до початку використання. Вартість таких путівок до 50% нижче номіналу, що робить їх надзвичайно привабливими для туристів. Передбачається, що основним видом турпослуг турфірми "Palma Tour" " будуть закордонні тури по різних популярним, затребуваним напрямками. За такими напрямками величина комісійної винагороди у середньому становить близько 10%. Орендна плата за приміщення може вигідно компенсуватися, враховуючи зручне місце розташування нового офісу в діловому центрі міста. За оцінкою фахівців відділу маркетингу і реклами турфірми " Palma Tour & Sun" планований обсяг продажів щорічно може скласти не менше 1500 путівок. Цьому сприятимуть 2 обставини - близьке розташування офісу продажів до потенційних клієнтів і наявна клієнтська база. У натуральному обчисленні планований обсяг збуту фірми " Palma Tour " може оцінюватися в 10 млн. грн. на рік з подальшим зростанням.

Порівняння турфірми " Palma Tour " з іншими учасниками ринку показує, що серйозної конкуренції їм відкривається підприємство, звичайно ж, скласти не може зважаючи малих масштабів діяльності. Але присутність безлічі турфірм, більшість з яких - турагенти, дозволяє увійти на ринок і зайняти там свою невелику нішу практично без ризику. При цьому інші провідні туроператори, зокрема, за певних обставин зможуть стати партнерами турфірми " Palma Tour ", а не конкуренти.

Сильні сторони фірми " Palma Tour»:

а) висока кваліфікація;

б) хороша репутація у клієнтів;

в) відповідна технологія;

г) зручне місце розташування офісу.

Слабкі сторони фірми " Palma Tour ":

а) мала частка ринку;

б) погіршується конкурентна позиція;

в) відсутність фірмового стилю і незабутнього іміджу фірми.

Потенційні можливості фірми "Нева - Чільне":

а) вихід на нові ринки або сегменти ринку;

б) розширення спектра пропонованих турпакетів;

в) поліпшення якості та швидкості обслуговування.

Потенційні ризики:

а) можливість появи нових конкурентів;

б) уповільнення зростання ринку;

в) форс-мажорні обставини, можливі вплинути на ринок турпослуг в цілому.

Фірма займатиметься турагентської діяльністю. Основний вид турпослуг, пропонованих новим підрозділом - це закордонні тури, що надаються провідними туроператорами. Пріоритет, буде віддаватися реалізації так званих "гарячих путівок" - це турпакети з малими термінами до початку використання (якщо наприклад не проданий весь рейс, а виліт "завтра"). Вартість таких путівок до 50% нижче номіналу, що робить їх особливо привабливими для туристів. br/>

. Продукти і послуги

комерційний турфірма конкурент маркетинговий

Основними напрямками діяльності фірми в галузі міжнародного туризму будуть туристичні та бізнес - поїздки в, Болгарію, Туреччину, Таїланд, Туніс, Хорватію, Єгипет, ОАЕ, Іспанію, Грецію і на Кіпр.

Повний перелік послуг, пов'язаний з реалізацією турів, наступний:

В· закордонні тури;

В· тури на лікування;

В· spa курорти:

В· всі види туристичних послуг для дорослих та дітей, групові та індивідуальні тури;

В· VIP тури.

Фірма буде пропонувати індивідуальні та групові тури по всіх перерахованих напрямках, як москвичам, так і іногороднім туристам на умовах комісії, що надається провідними туроператорами при реалізації їх турпакетів. Величина комісії строго індивідуальна, але в середньому становить близько 10%.


. Аналіз ринку


Український ринок послуг у сфері туризму почав формуватися в першій половині 90-х років, слідуючи процесу ринкових реформ і приватизації. Сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наявністю глибоких протиріч в його організаційній структурі та спрямованості розвитку, які обумовлюють неефективне розміщення ресурсів, у тому числі праці і капіталу. Неефективний розподіл ресурсів послаблює, а в ряді випадків зводить нанівець мультиплікативний ефект індустрії туризму, який може дати старт якісно нового етапу розвитку багатьох російських регіонів з великими рекреаційними можливостями. Аналіз тенденцій розвитку туристської галузі, передумов і чинників, що обумовлюють її подальше зростання, гостро ставить питання про необхідність серйозних наукових розробок, орієнтованих на розробку організаційних та економічних аспектів формування та розвитку російського туризму, що призводять до підвищення якості туристичних послуг, затребуваності вітчизняного туристичного продукту іноземними туристами, зростанню конкурентоспроможності туристських підприємств.

Сегмент пляжного відпочинку є найбільш значним і становить за кількістю туристів 55-60% всього ринку.

За вартістю туру виділяють відпочинок:

"Дешевий". Вартість путівки до $ 1000. Цільова аудиторія - люди з доходом від $ 300 до $ 800 на члена сім'ї.

"Дорогий". Вартість путівки понад $ 1000. Цільова аудиторія - люди з доходом понад 1000 $.

Українські туроператори поділяються на дві основні різновиди:

Великі оператори, які продають турпакети тільки через мережу уповноважених агентств і не займаються роздрібним продажем;

Середні і малі оператори, які не тільки роблять, але й продають турпакети в роздріб.

Туристичні агентства також діляться на дві основні категорії, але за іншою ознакою:

незалежні туристичні агентства (70% від загальної кількості турфірм);

мережеві туристичні агентства - точки продажів, об'єднані загальним брендом, рекламно-маркетингової політикою, технологією роботи та ін .

Сьогодні на ринку туристичних послуг спостерігається тенденція скорочення кількості незалежних туристичних агентств. Стрімко збільшується частка ринку, що належить туристичним мереж. Мережеві туристичні агентства володіють перевагою перед незалежними туристичними агентствами.

Основними з них є:

єдина торгова марка (бренд);

єдина маркетингова політика;

передова технологія в туризмі;

загальна рекламна політика;

консолідована закупівельна та цінова політика;

єдиний інформаційний простір;

унікальна ідея.

Ринок збуту - м. Видне, Московська область. Кількість жителів за даними адміністрації міста на 2011 р. становила 53 741 осіб. p align="justify"> Напрямком туризму, що викликають найбільший інтерес російських туристів, є виїзний туризм. Переважання внутрішнього туризму на ринку викликане обмеженістю ресурсів - фінансових і тимчасових. В результаті досліджень, спостережень фахівців підприємства встановлено, що найбільше число клієнтів воліють такі види туризму: іноземний, короткочасний, що припадає на літній або зимовий сезон, з метою розваги .

Тому при виборі турпродукту для реалізації необхідно враховувати, що російські туристи вибирають тури, де можна отримати нові знання, комфортну рекреаційну складову, хороший клімат і природні умови.

Прогнозований обсяг продажів. Прогнозований річний обсяг продажів визначається виходячи з середньої вартості придбаного турпакета, середнього числа покупців (відвідувачів) на день, кількості робочих днів у році. За даними за 2010-2012 рр., середня вартість туру складає 6-7 тис. грн. Ці дані корелюють з відомостями з інших джерел. У плані на 2010 рік закладена середня вартість турпакета в 7 тис. руб., Надалі прогнозується її щорічне зростання на 5%. Розрахунок кількості робочих днів. Турфірма "Palma Tour" планує здійснювати свою діяльність щодня без вихідних, окрім святкових днів, офіційно закріплених законодавством (відповідно до статті 112 Трудового кодексу України). Розглянемо основних конкурентів ЗАТ " Palma Tour " і визначимо критерії конкурентоспроможності.

Аналіз конкурентів фірми " Palma Tour "

Найбільшим конкурентом" Palma Tour " є туристична фірма «Вогонь подорожі», оскільки вони також позициіонуютьсебе як компанію,що реалізує гарячі тури. Менеджери володіють інформацією про ціни і якості послуг, що надаються в готелях популярних напрямках.. Цінова політика компанії "ВікіРим" нижча, але освіченості робітників набагато нижчий. Туристична фірма « Політ мрій» має вищу цінову політику, але менеджери є освіченими людьми. Основними конкурентами фірми ЗАТ " Palma Tour " є туристичні компанії " Вогонь подорожі» і " ВікіРим ", які працюють в цьому ж секторі надання послуг та територіальному розміщенні.

В ході аналізу діяльності ЗАТ " Palma Tour " з'ясувалося, що не ведеться облік вікового складу клієнтури, тобто турфірма не пропонує спеціалізованих турів, орієнтованих на конкретні вікові групи. Рекламу своїх послуг турфірма здійснює в основному за допомогою друкованих засобів масової інформації, зовнішня реклама, реклама на телебаченні та Інтернет. Для ЗАТ " Palma-Tour кращий носій реклами - це позитивні відгуки своїх клієнтів, тому одним із пріоритетів у своїй діяльності вважає регулювання якості обслуговування.


. План маркетингу


Останнім часом, в маркетингу послуг помітне місце займає така модель, як концепція "7Р" - модель М. Бітнер (product, price, place, promotio №, process, physical evide № ce, people ).

Застосуємо дану концепцію для складання маркетингового плану фірми ЗАТ "Нева - Чільне" Для початку потрібно деяка розшифровка термінів.

Підхід "чотирьох Р" розроблений ще в 1960-х роках Джеромом Маккарті. Роботи дослідника Центру вивчення маркетингу послуг при університеті Арізони М. Бітнер розтягнули цю формулу до "семи Р" стосовно до послуг. Традиційна формула В«чотирьох Р" містить в собі чотири контрольованих для організації фактора маркетинга:

В· товар - product,

В· ціна - price,

В· канали розподілу - place,

В· елементи комунікації - promotio №.

Завдання організації - "змішати" ці фактори так, щоб вони ефективніше, ніж фактори конкурентів, впливали на цільовий ринок. Стосовно до послуг М. Бітнер запропонувала доповнити цю модель трьома додатковими Р: процес - process, матеріальний доказ - physical evide № ce і люди - people. Слід зазначити, що під матеріальним доказом звичайно розуміють матеріальну середовище організації. Менеджер повинен подбати про видимої частини організації і створити певну матеріальну середу, по якій споживач буде намагатися оцінити якість майбутнього обслуговування. На практиці ця стратегія звичайно реалізується в створенні певного інтер'єру або дизайну приміщення, де відбувається обслуговування. Потім менеджер повинен забезпечити певні стандарти поведінки персоналу, що знаходиться в контакті зі споживачем у процесі обслуговування. На практиці ця стратегія звичайно реалізується в навчанні та мотивації персоналу. Зазначена модель націлена на цільового споживача. Елементи маркетингу менеджер з маркетингу може використовувати для того, щоб впливати на споживача. У традиційному маркетингу менеджерові доступні чотири основних фактори. У маркетингу послуг, відповідно до моделі М. Бітнер, менеджерові доступні сім факторів, включаючи три додаткових, появу яких обумовлено специфікою послуги як товару. Таким чином, модель "7Р" вказують на необхідність уваги до таких стратегічних факторів маркетингу послуг, як персонал, процес обслуговування і матеріальний доказ обслуговування.

Маркетинговий план фірми Турфірма " Palma-Tour " згідно моделі "7Р", повинен включати заходи в кожному з семи факторів впливу на споживача.

Послуга. Розширення асортименту пропонованих турів та екскурсій пропонується здійснити за рахунок укладання нових контрактів з туроператорами країн і регіонів, не задіяних у існуючій системі надаваних послуг. Зокрема, через Інтернет можна вступити в листування з тими рекреаційними об'єктами, які можуть мати потенційний попит у населення. Електронне листування зараз досить поширена в середовищі турагентств, відомості про наявні "гарячих" турах надходять практично миттєво. Організувати протягом півроку новий підхід до пошуку "гарячих" путівок, з'їздити в закордонні відрядження до нових партнерам належить директору. Забезпечення подальшої реалізації даного підходу покладається на начальника турвідділу. До України докотився бум медичного туризму, тому реалізація турпакетів для виїзду за кордон з метою лікування також має стати одним з напрямків діяльності компанії.

І, природно, ЗАТ "Palma Tour" не повинно забувати про такий перспективний напрям міжнародного туризму, як освітні тури, число яких постійно розширюється.

Досить тривалий період виконання пов'язаний з можливою тривалістю організаційних заходів, але таким чином, щоб закінчити їх до початку гарячої літньої пори відпусток.

Ціна. В даний час ціни на путівки складаються в фірмі на основі цін конкурентів. Маючи прямі договори з безліччю туроператорів, тобто володіючи ціновими перевагами перед деякими конкурентами, фірма в змозі налагодити систему ціноутворення на основі витрат, що дасть змогу відчутно знизити ціну на ряд турпродуктів. Це дасть відчутний виграш у кількості залучених клієнтів. Другий аспект нової цінової політики стосується введення в програму поїздок турів як для "найбагатших" (ексклюзивних турів з максимальною ціною), так і для "найбідніших" з мінімальним набором додаткових послуг, але за нижчою ціною, ніж існуючий на сьогодні найдешевший тур. Можна ввести навіть "збиткового лідера" - путівку з ціною, що не забезпечує прибутку, але яку можна вказувати в рекламних оголошеннях як надзвичайно низьку стартову ціну на закордонні поїздки, що послужить додатковим стимулом для залучення клієнтів. p align="justify"> Завдання виходу на нових потенційних клієнтів може бути вирішена шляхом введення на підприємстві системи телефонних продажів - телемаркетингу.

Вихід на нові цільові сегменти ринку планується здійснити також до настання весни, а відповідальність лежить на обличчях, налагодження контактів для яких - прямий обов'язок.

Просування. У формуванні нового іміджу компанії та рекламної концепції, створення фірмового стилю спочатку беруть участь всі співробітники.

Цінні ідеї, макети, слогани, вироблені спільними зусиллями, потім переробляються фахівцями рекламної групи, вони ж виробляють остаточну концепцію стилю, що затверджується потім директором фірми. Пізнаваність ось чого не вистачає будь-якому турагентству міста. Якщо виробиться фірмовий стиль, якщо він належним чином підкріпиться рекламними зусиллями, це сприятливо позначиться на іміджі компанії і на кількості постійних клієнтів. Як і розробка нового асортименту, новий імідж компанії повинен утвердитися до початку літнього сезону. Одним з основних показників якості обслуговування туристів є швидкість і точність оформлення виїзних документів. Якщо підприємство вирішиться створити власну службу телемаркетингу, то буде потрібно проведення відбору і навчання нових співробітників. Витрати на рекламну діяльність розподіляються відповідно до затверджених бюджетами на кожен рік.

Планований рекламний бюджет становитиме 5% від прогнозованої виручки без ПДВ.

У 2010 значення рекламних вивісок понизиться, тому що вони вже створені в момент зародження дочірньої компанії. Тому в 2010 році пріоритет буде відданий реклами в періодичній пресі (25%), виставкової діяльності (20%), поширенню рекламних купонів і реклами в транспорті (по 15%).

Вважається доцільним залишити подібний розподіл рекламного бюджету і в наступні роки, тому структура бюджету в 2013 році не зазнає змін.

Планований обсяг ринку турфірми "Нева-Чільне" - 1500 чол щорічно з приростом на 10% на рік. Цьому сприятимуть 2 обставини - вигідне розміщення; наявні напрацювання по залученню клієнтів. Зіставивши ці дані з середньою вартістю туру, можна оцінити прогнозований обсяг збуту в грошовому вираженні.

Таким чином, потенційний обсяг збуту оцінюється в 2013 році в 39 млн. руб., обсяг виручки без ПДВ складе 31,98 млн. руб., в наступні роки планується її зростання.

Для тих пар, які опинилися на полі СЛВ, стратегія повинна бути побудована таким чином, щоб за рахунок можливостей, що з'явилися спробувати подолати наявні в організації слабкості. Якщо пара знаходиться на полі СІУ, то стратегія повинна припускати використання сили організації для усунення загрози. Нарешті, для пар, що знаходяться на полі СЛЗ, організація повинна виробляти таку стратегію, яка дозволила б їй як позбутися від слабкості, так і по намагатися запобігти навислу над нею загрозу.

Таким чином, реалізуючи стратегію, "Palma Tour" повинно використовувати свої сильні сторони для здійснення можливостей і боротьби з погрозами, а слабкі сторони погасити за рахунок можливостей, що з'явилися. У силу того, що існує як мінімум 4 варіанти розвитку подій відповідно до комбінаціями наявних загроз/можливостей у зовнішньому середовищі і використання сильних і слабких сторін компанії, потрібно виробити стратегічні альтернативи для всіх 4 варіантів. У силу того, що турагент, обмежений у виборі методів ціноутворення, умовами реалізації турів туроператорами, базова стратегія ціноутворення - одержання фіксованого норми прибутку. Турагент діє, як правило, на підставі агентських угод з туроператорами, які передбачають фіксований відсоток комісійної винагороди. У більшості випадків комісія складає 10-20%. Природно, продажна ціна повинна забезпечувати покриття поточних витрат обігу та мінімальний розмір прибутку.

Тому політика ціноутворення буде ґрунтуватися на витратному підході з отриманням фіксованої норми прибутку:


Ціна = вартість придбання туру + поточні питомі витрати обігу + 10%


У зв'язку з тим, що на практиці рідко застосовується якась одна еталонна стратегія, а частіше їх поєднання, стратегію розвитку фірми зручніше представити у вигляді комбінації декількох стратегій. Тим більше що можливості і потенціал компанії дозволяє повною мірою використовувати конкурентні переваги фірми. В результаті можуть бути запропоновані наступні стратегічні альтернативи розвитку компанії: із стратегій концентрованого зростання найбільше підходить для реалізації цілей і виконання місії підприємства стратегія розвитку продукту , припускає рішення задачі росту за рахунок виробництва нового продукту і його реалізації на вже освоєному фірмою ринку. Ця стратегія кращим чином підходить для усунення потенційних загроз за рахунок сильних сторін організації. Така стратегія називається "Стратегія розробки нових продуктів". Проте її застосування в силу специфіки туристичного ринку, сильно обмежена, а, турфірма "Нева-Чільне", що виступає в якості турагента, не володіє відповідними повноваженнями.

Можливість виходу на нові ринки з урахуванням наявних сильних сторін дозволяє реалізувати стратегія розвитку ринку, полягає в пошуку нових ринків для вже виробленого продукту. Ця стратегія також належить до групи стратегій концентрованого зростання.

Крім того, запропоновано застосувати одну із стратегій інтегрованого зростання, а саме, стратегію зворотної вертикальної інтеграції , спрямовану на зростання фірми за рахунок придбання або ж посилення контролю над постачальниками, а також за рахунок створення дочірніх структур, що здійснюють постачання, збут, реалізацію турпродукту і обслуговування клієнтів. Ця стратегія реалізується Турфірма "Нева-Чільне" на практиці шляхом створення дочірніх підприємств і філій.

Четверта запропонована альтернатива - одна із стратегій диверсифікованого зростання: стратегія горизонтальної диверсифікації, що передбачає пошук можливостей зростання на існуючому ринку за рахунок надання нових видів послуг, що вимагають зміни традиційної технології створення турпродукту. При даній стратегії фірма повинна орієнтуватися на виробництво таких технологічно не зв'язаних продуктів, які б використовували вже наявні можливості фірми, наприклад в області чартерних авіаперевезень. Оскільки новий продукт повинен бути орієнтований на споживача основного продукту, то за своїми якостями він повинен бути супутнім вже виробленому продукту. Важливою умовою реалізації даної стратегії є попередня оцінка фірмою власної компетентності у виробництві нового турпродукту. Стратегія повної диверсифікації абсолютно не підходить для реалізації. Турфірма "Нева-Чільне" - підприємство не в змозі запропонувати який-небудь концептуально новий товар (послугу) споживачам на нових ринках, так як є турагентом, тобто посередником між іншими туроператорами і кінцевими клієнтами. З тієї ж причини обмежено застосування стратегії розробки нових товарів.

Можливості:

. Вихід на нові ринки або сегменти ринку;

. Розширення спектра пропонованих послуг;

. Поліпшення якості та швидкості обслуговування.

Загрози:

. Можливість появи нових конкурентів;

. Уповільнення зростання ринку;

. Зростаюче конкурентний тиск.

Сильні сторони:

. Висока кваліфікація;

. Хороша репутація у клієнтів;

. Підходяща технологія;

. Зручне місце розташування офісу стратегія розвитку ринка стратегія розвитку продукту

Слабкі сторони:

. Мала частка ринку;

. Погіршується конкурентна позиція;

. Відсутність фірмового стилю і незабутнього іміджу компанії.

Стратегія зворотної вертикальної інтеграції стратегія горизонтальної диверсифікації. Таким чином, щоб забезпечити стійке положення на ринку, мінімізувати слабкості і загрози у зовнішньому середовищі і добитися реалізації поставлених у моєму бізнес-плані завдань, ЗАТ "Нева - Чільне" найбільше підходить маркетингова стратегія зворотної вертикальної інтеграції, тобто створення дочірнього підприємства.


. Виробничий план


Площа орендованого приміщення 54 кв. м, ставка орендної плати становить 6000 р. на рік за 1 кв. метр з подальшим зростанням зважаючи на інфляцію на 10% на рік.

Витрати на придбання та встановлення необхідного обладнання складають первинні витрати фірми.

Найменування вартості перших витрати для купівлі обладнання (касовий апарат, комп'ютер, принтер) встановлення обладнання покупка меблі 66720 800 56000. Підсумок: 123520.

Сума амортизації по кожній групі устаткування визначається згідно з діючими на підприємстві нормами амортизації.


. Організаційний план


Повна назва фірми: закрите акціонерне товариство " Palma Tour " - це підприємство, засновниками якого є громадяни та юридичні особи.

Джерелом утворення майна - вклади учасників. Відповідальність за зобов'язаннями всі учасники несуть лише в межах своїх вкладів і за зобов'язаннями товариства не відповідають. Отриманий прибуток буде розподілятися пропорційно внеску в статутний капітал. Статутний капітал складає 62500 грн. Кількість працівників складе 10 осіб: директор, головний бухгалтер, начальник відділу міжнародного туризму, головний спеціаліст з міжнародного туризму, провідний спеціаліст, менеджер з туризму.

Загальне число співробітників фірми, включаючи менеджерів з туризму 10 чол. Усі робітники фірми мають вищу туристичну освіту та знають 2-3 іноземні мови.

Організаційно-правовий статус Турфірма " Palma Tour " визначено як юридична особа.

Плановий фонд оплати праці працюючих визначається з урахуванням трудомісткості виконуваних робіт, кваліфікації працівників, розміру премій за діючими преміальним положенням. Загальний фонд оплати праці складається з фондів оплати праці всіх категорій працюючих.


. Фінансовий план


Потреба в основних фондах обмежується купівлею офісної техніки та меблів. Вартість основних фондів складе 122,72 тис. грн., А загальні початкові витрати - 123,52 тис. грн., Що роблять його легко реалізованим без залучення сторонніх джерел фінансування. На відміну від промислового підприємства, туристична фірма не має запасу сировини і матеріалів, тому потреба в оборотних коштах, визначається тільки наявністю грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку.

При цьому первинні вкладення становлять всього 123,52 тис. грн., що дозволяє обійтися без залучення банківського кредиту або інших позикових коштів.

Проект припускає збільшення обсягу продажів послуг. В результаті ризик здійснення даного проекту оцінюється на рівні 8-10%, що цілком прийнятно. Фінансовий план свідчить про те, що початкові вкладення окупаються протягом року, а сума щорічного чистого прибутку складе не менше 150 тис. грн., що говорить про самоокупності, прибутковості і рентабельності господарюючого суб'єкта.

Розрахунок комерційної ефективності проекту.

Під внутрішньою дохідністю (нормою рентабельності інвестиції) (IRR) розуміють значення коефіцієнта дисконтування, при якому NPV проекту дорівнює нулю:

= r, при якому NPV = f (r) = 0


Підставляючи значення потоку:

(1 + IRR) 012658: (1 + IRR) 1 +13781: (1 + IRR) 2 +39778: (1 + IRR) 3 +56452: (1 + IRR) 4 = 0

Знаходимо IRR = 0,3685 або 36,85%

Індекс рентабельності проекту при інвестуванні 48000 тис. руб.:

= NPV/IC = 67663 тис. руб.: 48000 тис. руб. = 1,41> 1

Значить, віддача інвестицій дорівнює 1,41-1 = 0,41, а термін окупності:

Т = 1/0, 41 = 2,44 року (або 3,44 року після будівництва)

Таким чином, проект окупається через 3,44 року після початку функціонування.

Під час проведення аналізу чутливості проекту зроблена оцінка впливу на основні фінансово-економічні показники проекту зміни розмірів його критичних параметрів. Ключові показники, за якими проводиться аналіз чутливості, включають в себе показники терміну окупності, чистої поточної вартості, внутрішньої норми прибутковості. До критичних параметрах, вплив яких аналізується в даному розділі, відносяться:

В· рівень цін;

В· рівень завантаження (кількість покупців).

Визначимо коливання в залежності від завантаження (кількості відвідувачів; за 100% приймаємо 48000 відвідувачів на рік або в середньому 4000 на місяць).

Як видно з результатів проведеного аналізу чутливості, проект стійкий до збільшення інвестиційних витрат. Найбільшу чутливість показники ефективності демонструють до зміни рівня завантаження, при цьому варто відзначити, що в розрахунки закладені помірні оцінки завантаження і поступовий, протягом 7 років, вихід на планові максимальні показники.


Висновок


Узагальнимо підсумки дослідження у формі коротких висновків.

Для подальшого розвитку турфірми "Нева" було прийнято рішення про створення дочірньої фірми, фірми "Нева-Чільне".

Проект реалізовуватиметься поетапно.

Проект передбачає створення дочірньої фірми:

Її основним видом діяльності буде реалізація туристичних послуг. Плановане місце розміщення нового офісу - центр Києва, станція метро Театральна. Пріоритет, буде віддаватися реалізації так званих "гарячих путівок" - це турпакети з малими термінами до початку використання. Вартість таких путівок до 50% нижче номіналу, що робить їх особливо привабливими для туристів. Підсумки SWOT-аналізу проекту:

В· по внутрішньому середовищі (сила і слабкість проекту): у даному випадку сильні сторони переважають над слабкими, але це стає очевидним тільки в разі реалізації проекту. Багатостороння спрямованість проекту, умови, обов'язкова умова наявності засобів розміщення - все це дозволить розвивати проект "на ходу";

В· по зовнішньому середовищі (можливості - загрози) найістотніша небезпека - зрив термінів будівництва при варіанті несвоєчасного фінансування. Реалізація ж перспектив відбудеться тільки при створенні первинного проекту.

Концептуальні положення маркетинговій стратегії проекту, яка має на увазі паралельну роботу в наступних напрямках:

Формування корпоративного іміджу та бренду фірми;

. Використання заходів, що проводяться фірмою для її реклами і просування на ринку туристичних послуг;

. Систематичне вивчення конкретних потреб різних груп користувачів на продукти та послуги у сфері туристичних послуг.

У ході дослідження також було визначено первинний рекламний бюджет і встановлена стратегія зв'язків з громадськістю, повністю проаналізовано організаційний план і оцінені фінансові показники проекту.

Показники комерційної ефективності проекту можуть бути представлені в наступному вигляді:

Термін окупності з початку реалізації проекту 3,44. Термін окупності з початку роботи, 2,44. Чиста поточна вартість, тис. Грн. 67663. Внутрішня норма прибутковості, 36,85%.

Таким чином, проект є прибутковим і окупається через 3,44 року після початку функціонування.


Список використаної літератури


1. Навчальний посібник для бакалаврів та спеціалістів "Бізнес-планування", Н.Д. Стрекалова, 2013

. Навчальний посібник Бізнес-планування, А.І. Байкалова, 2004

. Планування маркетингу, 7-е видання А.І. Гомолова, П.А. Жанін, 2011 рік


Теги: Бізнес-план туристичної фірми "Palma Тour"  Бизнес-план  Экономическая теория
Просмотров: 40556
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Бізнес-план туристичної фірми "Palma Тour"
Назад