Соціальні документно-комунікаційні інститути

Міністерство освіти і науки України


Практична робота

з дисципліни

«Документно-інформаційні комунікації»

за темою:

«Соціальні документно-комунікаційні інститути»


План


. Проаналізувати поняття «соціальний інститут» (взяти на вибір: бібліотека, музей, архів) і аргументувати, що він є соціальним інститутом;

.1 Визначити комунікаційну діяльність:

а) тип (загальні ознаки);

б) зв`язок з комунікативно - посередними службами;

в) функції;

г) структура;

д) канали комунікації на внутрішньому і зовнішньому рівні.

. Комунікаційні потреби споживачів, які задовольняє цей соціальний інститут;

.1 Комунікаційні засоби заохочення споживачів.

Схематично побудувати модель комунікації на зовнішньому рівні.

Список літератури


Проаналізувати поняття «соціальний інститут» (взяти на вибір: бібліотека, музей, архів) і аргументувати, що він є соціальним інститутом;


Під соціальним інститутом розуміється певна організація суспільної діяльності і соціальних відносин, здійснювана за допомогою взаємопогоджуваної системи доцільно орієнтованих стандартів поведінки. Розрізняються такі види інститутів:

. Кумулятивні інститути, що виконують в числі своїх сутнісних функцій соціально -часову функцію:

архівна справа ;

бібліотечно -бібліографічне справу ;

музейна справа ;

система науково -технічної інформації ;

телекомунікаційні мережі, наприклад Інтернет.

. Некумулятивні інститути

народна освіта ;

система масової комунікації ( радіо, телебачення) ;

засоби зв'язку: пошта, телеграф, телефон ;

газетно- журнальне справу ;

книговидавнича справа ;

книготорговое справу ;

туристична справа ;

культурно- досугова система.

Окрім соціальних інститутів, у складі комунікаційній системі знаходяться служби або навіть системи, які не досягли рівня інституціалізації. Такими елементами є : агентства з реклами, фірмові маркетингові служби, служби паблік рілейшенз, служби референтів -перекладачів, команди іміджмейкерів, біржі праці та довідкові міські служби, організатори масових свят, шоу, чемпіонатів і т. д.

Перераховані соціально- комунікативні інститути орієнтовані на задоволення комунікаційних потреб суспільства в цілому, тому що вхідні до них служби називаються загальними, або публічними, масовими, загальнодоступними.

Луганський обласний художній музей як соціальний інститут

Довести що музей це соціальний інститут можна по ряду ознак.

До числа основних ознак будь-якого соціального інституту відносяться: наявність певного кола суб'єктів, що вступають в процес діяльності у відносинах, які набувають стійкий характер ; певну (більш-менш формалізовану) організацію ; наявність специфічних норм та приписів, що регулюють на поведінку людей в рамках соціального інституту; наявність санкцій, які зберігаються відносно тих осіб, що не виконують інституційні норми ; наявність символів - знаків, комплексів знаків, властивих даному інституту та матеріальні умови.

а) тип (загальні ознаки);

За ознакою громадського призначення існують такі типи музеїв:

Науково-дослідні музеї;

науково-освітні музеї;

навчальні музеї.

Луганський обласний художній музей відноситься до науково-освітнього музею так як займається дослідницькою роботою, але оскільки орієнтований насамперед на масового відвідувача, їх фонди широко використовуються в культурно-освітніх цілях. У його діяльності велика увага приділяється створенню експозицій, виставок і різних культурно-освітніх заходів.

За профільною класифікацією існують такі типи музеїв:

історичні музеї;

художні музеї;

природно історичні музеї;

технічні музеї;

літературні музеї;

комплексні музеї.

Луганський обласний художній музей відноситься до художнього музею так як характеризуються приналежністю до історії мистецтв і мистецтвознавства.

б) зв`язок з комунікативно - посередними службами;

Луганський обласний художній музей підтримує зв'язок з багатьма комулятивно посередними службами, а саме:

Луганське єпархіальне управління української православної церкви. Так за сприяння і з благословення Луганського єпархіального управління української православної церкви був зібраний великий матеріал по пам'ятниках іконопису Луганщини. В результаті - сформована виставка " Іконопис з діючих церков Луганщини ", на базі якої в 1999р. проведена міжнародна конференція з питань вивчення і збереження пам'яток сакрального мистецтва. Відбулася виставка " Святині Луганщини " ( 2000р.) - кращих зразків іконопису з діючих церков області.

Громадська організація "Луганська ініціатива". Протягом 2001р. Луганським обласним художнім музеєм спільно з громадською організацією " Луганська ініціатива " (Олексій Данилов) та благодійним фондом " Благовіст" ( Валентин Дзонь ) була проведена робота по відбору, відтворення шедеврів українського іконопису з музеїв Києва, Львова, Луганська та Чернігова. Наприкінці 2001р. - Поч. 2002р. в залах музею була розгорнута виставка відтворень іконопису XIV -XIX ст., експонати якої ( 217 шт. ) урочисто були передані церквам Луганщини.

Благодійний фонд " БЛАГОВІСТ "У тісній співпраці з фондом " Благовіст " в музеї регулярно проводяться Різдвяні вечори - заходи по духовному розвитку людини.

Державна митна служба і Міністерство культури України. Державна митна служба і Міністерство культури України беруть активну участь у поповненні колекції творами образотворчого мистецтва. Так, наприклад, в 1999 році з Державної митної служби України було надходження предметів сакрального мистецтва на підставі Рішення Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей ( 70 предметів). Звідти ж надійшли прекрасні і дуже цінні полотна Франческо Тревізані ( 17-18 ст. ) " Оплакування ", " Св.Себастьян " ( Італія, 17ст. ), "Портрет архітектора " А.Баллі, " Вигнання Агарі " (Голландія, 18ст. ).

в) функції музею;

Як і будь-який соціальний інститут, музей має певний набір соціально-значимих функцій, які він виконує у суспільстві.

Соціальні функції музею необхідно почати розглядати саме з охоронної функції. Під цим мається на увазі той факт, що музей можна розглядати як оазис культури в рамках певної території (міста, регіону, країни, світу). Певний пласт культури, певний соціально-культурний досвід міститься в музеї. Це і є його охоронна функція. Зберігаючи об'єкти культурної спадщини, музей сприяє і подальшому розвитку суспільства, поступальному руху людської історії.

Наступною найважливішою функцією музею є пізнавальна функція. Об'єкти культурної спадщини потрібно не тільки зберігати, але й необхідно, щоб вони служили суспільству, виконуючи пізнавальну функцію. По суті, музей є скарбом для потенційної можливості пізнавати (виходить з охоронної функції), а також в інституті музею функціонує і інститут екскурсійного обслуговування.

Інтегруюча функція музею сприяє соціальній згуртованості та соціальної відповідальності. Об'єднуючись навколо якоїсь однієї мети, можливо, ідеальної, люди розуміють її важливість для інших людей, соціальних груп, спільнот і суспільства в цілому.

Особливе місце в числі функцій музею займає функція соціалізованого впливу, що характеризується двома особливостями. Активна особистісна соціалізація дозволяє людині накопичувати рівень свого потенціалу, а в майбутньому реалізовувати ідеї, отримані через музей як провідника соціокультурних та інших ідей. З іншого боку, музей як соціальний інститут здатний підвищувати загальний рівень освітньої, наукової культури суспільства. Отже, особистість у такому суспільстві може почувати себе більш задоволено.

г) структура музею;д) канали комунікації на внутрішньому і зовнішньому рівні.


На внутрішньому рівні Луганський обласний художній музей використовує природні канали комунікації.

На зовнішньому рівні Луганський обласний художній музей використовує штучні канали комунікації, тобто факс, телефон, інтернет і т.д.

. Комунікаційні потреби споживачів, які задовольняє Луганський обласний художній музей


Музей надає населенню такі послуги:

Організація виставок;

Організація постійного експозиційного обслуговування;

Екскурсійне обслуговування;

Лекційне обслуговування;

Проведення різних за формою і тематикою культурних заходів свят, уявлень, обрядів та ін;

Надання довідкових, інформаційних та рекламно-маркетингових послуг;

Надання інших видів дозвіллєвих та сервісних послуг у сфері культури та суміжних галузях.

музей споживач соціальний комунікативний

2.1 Комунікаційні засоби заохочення споживачів


Для заохочення споживачів музей приймає декілька рішень:

Послуги музею надаються населенню на безкоштовній основі (за рахунок бюджетного фінансування ).

Особи, які не досягли вісімнадцяти років, мають право на безкоштовне відвідування музею один раз на місяць у встановлені адміністрацією музею дні.

На пільговій основі можуть здійснюватися послуги, спрямовані на :

Проведення суспільно і соціально значущих культурно

масових заходів ( державні, сільські (міські), галузеві свята і т.д.) ;

патріотичне виховання дітей та молоді;

розвиток національних культур народів.

Схематично побудувати модель комунікації на зовнішньому рівні.


Список літератури


Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002 г. - 461 с.

Дисертация: Функции музея как социального института и проблемы их реализации в современном обществе Чернега Артём Андреевич

Інтернет ресурс офіційного сайту Луганського обласного художнього музею: <http://www.artmuseum.lg.ua/cooperation.htm>


Теги: Соціальні документно-комунікаційні інститути  Практическое задание  Социология
Просмотров: 10806
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Соціальні документно-комунікаційні інститути
Назад