Аналіз зовнішньої торгівлі України за 2000, 2004-2007 роки

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Кафедра економічної політики


РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА

з модулю

«Макроекономіка»

Аналіз зовнішньої торгівлі України за 2000, 2004-2007 роки


Слухачки:

Паригіної Катерини Вікторівни

факультет «Публічне адміністрування»

І курс, група 1б.

Викладач:

Романюк Ольга Панасівна,

к. е. н., доц.


Київ-2009


Варіант 11

Зовнішня торгівля України товарами (експорт)

                                                                                   (млн. дол. США)


2000

2004

2005

2006

2007

Всього

14571,6

32665,9

34228,2

38365,3

49296,1

У тому числі:


Країни СНД

4497,5

8557,0

10730,6

12663,5

18674,3

Європа

4680,2

11764,3

10881,4

12625,5

14773,8

Азія

3437,9

8030,7

8377,4

8133,8

10354,0

Америка

1217,5

2544,2

1831,2

2550,9

2686,3

Африка, Австралія i Океанія

738,5

1769,7

2407,6

2391,6

2807,7


Частина 1 Аналіз динаміки зовнішньої торгiвлi України товарами (експорт) за перiод 2000; 2004 – 2007 рр.

1.1 Визначення змiн, яких зазнала зовнішня торгівля України товарами (експорт) за 2000, 2004-2007 рр. в цiлому

· Розрахунок базисного абсолютного приросту за формулою ∆б = yn– y0:

2004 р.: 32665,9 – 14571,6 = 18094,3;

2005 р.: 34228,2 – 14571,6 = 19656,6;

2006 р.: 38365,3 – 14571,6 = 23793,7;

2007 р.: 49296,1 – 14571,6 = 34724,5.

· Розрахунок базисного темпу зростання за формулою T3б = уn/ у0:

2004 р.: 32665,9 : 14571,6 = 2,242;

2005 р.: 34228,2 : 14571,6 = 2,349;

2006 р.: 38365,3 : 14571,6 = 2,633;

2007 р.: 49296,1 : 14571,6 = 3,383.

· Розрахунок базисного темпу приросту за формулою Тбпр.= ∆б / у0:

2004 р.: 18094,3 : 14571,6 = 1,242;

2005 р.: 19656,6 : 14571,6 = 1,349;

2006 р.: 23793,7 : 14571,6 = 1,633;

2007 р.: 34724,5 : 14571,6 = 2,383.

Таблиця 1. Базиснi показники динаміки за перiод 2000; 2004 – 2007 рр.

Назва показника

Формула для розрахунку

Од. вим.

Значення

Базисний абсолютний прирiст

б = yn– y0

млн. дол. США

34724,5

Базисний темп зростання

T3б = уn/ у0

%

338,3

Базисний темп приросту

Тбпр.= ∆б / у0

%

238,3


Висновки:

1.   Згідно із показником абсолютного приросту, у 2007 р. Україна експортувала товарів більше на 34724,5 млн. дол. США порівняно з 2000 р.

2.   Темп зростання суми експорту з України в 2007 р. становив 338,3% вiд рiвня 2000 р. Загалом з 2004 р. прослідковується позитивна тенденція зростання експорту.

3.   Темпу приросту українського експорту за перiод з 2000р. по 2007р. зріс на 238,3%.


1.2 Визначення року, в якому в порівнянні з попереднім роком мало місце найбільше зростання/зменшення зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт)

· Розрахунок ланцюгових абсолютних приростiв за формулою ∆л = yn- yn-1:

2004 р.: 32665,9 - 14571,6 = 18094,3;

2005 р.: 34228,2 - 32665,9 = 1562,3;

2006 р.: 38365,3 - 34228,2 = 4137,1;

2007 р.: 49296,1 - 38365,3 = 10930,8.

· Розрахунок ланцюгових темпiв зростання за формулою T3л = уn/ уn-1:

2004 р.: 32665,9 : 14571,6 = 2,242;

2005 р.: 34228,2 : 32665,9 = 1,048;

2006 р.: 38365,3 : 34228,2 = 1,121;

2007 р.: 49296,1 : 38365,3 = 1,285.

· Розрахунок ланцюгових темпiв приросту за формулою Тппр.= ∆л / уn-1:

2004 р.: 18094,3 : 14571,6 = 1,242;

2005 р.: 1562,3 : 32665,9 = 0,048;

2006 р.: 4137,1 : 34228,2 = 0,121;

2007 р.: 10930,8 : 38365,3 = 0,285.


Таблиця 2. Ланцюговi показники динаміки зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) перiод 2000; 2004 – 2007 рр.

Перiод часу

Формула для розрахунку

Од. вим.

Значення

Ланцюговi абсоютнi прирости

2000-2004

л = yn- yn-1

млн. дол. США

18094,3

2004-2005

млн. дол. США

1562,3

2005-2006

млн. дол. США

4137,1

2006-2007

млн. дол. США

10930,8

Ланцюговi темпи зростання

2000-2004

T3л = уn/ уn-1

%

224,2

2004-2005

%

104,8

2005-2006

%

112,1

2006-2007

%

128,5

Ланцюговi темпи приросту

2000-2004

Тппр.= ∆л / уn-1

%

124,2

2004-2005

%

4,8

2005-2006

%

12,1

2006-2007

%

28,5

Висновки:

1. Згідно показника абсолютного приросту, можемо стверджувати, що з 2000р., 2004-2007 рр. експорт товару з України зростав. З 2000 по 2004 рр. він збільшився на 18094,3 млн. дол. США; в 2004-2005 рр. – на 1562,3 млн. дол. США; в 2005-2006 рр. – на 4137,1 млн. дол. США; а в 2006-2007 рр. зростає на 10930,8 млн. дол. США.

2.   Згідно ланцюгового темпу зростання, найбільший темп зростання відбувся у 2004 році і становив 224,2% (порівняно з 2000 р.)

3.   За показниками отриманими при досліджені ланцюгових темпів приросту, можна зробити наступні висновки. У 2004 р. експорт з України зріс на 124,2%. В той час як в наступні роки показник відчутно знижується і досягає максимуму тільки у період з 2006 по 2007 рр., становлячи 28,5%.


1.3 Графiчне зображення динамiки зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) у виглядi стовпчикової діаграми

Рис. 1.1. Динамiка зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт)

перiод 2000; 2004 – 2007 рр.

1.4 Загальні висновки


Проаналізувавши динаміку зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за період 2000, 2004 – 2007 рр. дійшли наступних висновків:

-   В цілому з 2000 р. по 2007 р. експорт з України зріс на 34724,5 млн. дол. США (що становило 338,3% зростання). Найбільший показник припав на період з 2000 по 2004 рр.

-   Експорт з України в 2007 р. становив 338,3 % вiд рiвня 2000 р. і відзначається щорічними позитивними показниками зростання. Так у 2004 р. країна експортувала на 224,2 % більше за 2000 р. За останні 4 роки найбільший показник експорту був у період з 2006-2007 рр. і становив 128,5%.

-   Загалом за перiод з 2000 р. по 2007 р., експорт з України зрiс на 238,3%. Згідно з показниками у 2004 р. Україна досягла найбільшого зросту експорту, він становив 124,2%, порівняно з 2000 роком. З 2004 по 2005 рр. зрiст було зафіксовано на позначці 4,8% - це найменший позитивний показник., в той час, як у 2007 р. він зрiс до 28,5%.


Частина 2 Аналiз структури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за перiод 2000; 2004 – 2007 рр.

2.1 Розрахунок вiдносних показникiв структури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) для кожного перiоду часу

Розрахунок вiдносних величин приводимо за наступною формулою:

Відносна величина структури = (x1 / x0) * 100%

У 2000 р.:

1. СНД: (4497,5 : 14571,6) * 100% = 30,86%;

2. Європа: (4680,2 : 14571,6) * 100% = 32,12%;

3. Азiя: (3437,9 : 14571,6) * 100% = 23,59%;

4. Америка: (1217,5 : 14571,6) * 100% = 8,36%;

5. Африка: (738,5 : 14571,6) * 100% = 5,07%.

У 2004 р.:

1. СНД: (8557,0 : 32665,9) * 100% = 26,20%;

2. Європа: (11764,3 : 32665,9) * 100% = 36,01%;

3. Азiя: (8030,7 : 32665,9) * 100% = 24,58%;

4. Америка: (9661,1 : 32665,9) * 100% = 7,79%;

5. Африка: (1769,7 : 32665,9) * 100% = 5,42%.

У 2005 р.

1. СНД: (10730,6 : 34228,2) * 100% = 31,35%;

2. Європа: (10881,4 : 34228,2) * 100% = 31,79%;

3. Азiя: (8377,4 : 34228,2) * 100% = 24,48%;

4. Америка: (1831,2 : 34228,2) * 100% = 5,35%;

5. Африка: (2407,6 : 34228,2) * 100% = 7,03%.

У 2006 р.:

1. СНД: (12663,5 : 38365,3) * 100% = 33,01%;

2. Європа: (12625,5 : 38365,3) * 100% = 32,91%;

3. Азiя: (8133,8 : 38365,3) * 100% = 21,20%;

4. Америка: (2550,9 : 38365,3) * 100% = 6,65%;

5. Африка: (2391,6 : 38365,3) * 100% = 6,23%.

У 2007 р.:

1. СНД: (18674,3 : 49296,1) * 100% = 37,88%;

2. Європа: (14773,8 : 49296,1) * 100% = 29,97%;

3. Азiя: (10354,0 : 49296,1) * 100% = 21,00%;

4. Америка: (2686,3 : 49296,1) * 100% = 5,45%;

5. Африка: (2807,7 : 49296,1) * 100% = 5,70%.


Таблиця 3. Розрахунок вiдносних величин структури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) (%)

Назва показника

2000

2004

2005

2006

2007

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Країни СНД

30,86

26,20

31,35

33,01

37,88

Європа

32,12

36,01

31,79

32,91

29,97

Азiя

23,59

24,58

24,48

21,20

21,00

Америка

8,36

7,79

5,35

6,65

5,45

Африка, Австралiя

i Океанiя

5,07

5,42

7,03

6,23

5,70


2.2 Зображення структури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) у виглядi секторної діаграми перiод за 2000 та 2007 рр.:

У 2000 рiк:

Рис. 2.1. Структура зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за 2000 р.

У 2007 рiк:

Рис. 2.2. Структура зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за 2007 р.

2.3 Висновки

Згідно із даними, які було отримано в ході статистичного дослідження маємо наступну тенденцію. У 2000 р. найбільша частка експорту з України припадала на країни Європи (32,12%). Така динаміка залишалась до 2006 р. У період з 2006 р. по 2007 р. український експорт більшою своєю частиною припадав на країни СНД (у 2006 р. - 33,01%, а у 2007 р. - 37,88). За період 2000, 2004 рр. найменше Україна експортувала у країни Африки, Австралії та Океанії (найменша частка у 2000 р. становила 5,07% від загальної суми експорту країни). У той час як з 2005 р. найнижча частка експорту закріпилась за Америкою з подальшою тенденцією в наступних роках (у 2005 р. -5,35%).


Частина 3 Розрахунок відносних величин координації

3.1 Вiдноснi величини координації розраховуються за формулою

Відносна величина координації = АкраїниСНД

i характеризують у скільки разів одна частина сукупності більше чи менша за іншу (за базу, в нашому випадку, було взято експорт у країни СНД). Вiдносна величина координації показує, скiльки одиниць однiєї частини сукупностi припадає на 1, 100 i 1000 одиниць іншої, взятої за базу порівняння.

У 2000 р.:

ВВКЄвропи = 4680,2 : 4497,5 = 1,04

(на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 104 млн. дол. США експорту в країни Європи);

ВВКАзiї = 3437,9 : 4497,5 = 0,76

(на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 76 млн. дол. США експорту в країни Азії);

ВВКАмерики = 1217,5 : 4497,5 = 0,27;

(на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 27 млн. дол. США експорту до Америки);

ВВКАфр. =738,5 : 4497,5 = 0,16

(на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 16 млн. дол. США експорту в Африканські країни).

У 2007 р.:

ВВКЄвропи = 14773,8 : 18674,3 = 0,79

(на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 79 млн. дол. США експорту в країни Європи);

ВВКАзiї = 10354,0 : 18674,3 = 0,55

(на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 55 млн. дол. США експорту в країни Азії);

ВВКАмерики = 2686,3 : 18674,3 = 0,14

(на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 14 млн. дол. США експорту до Америки);

ВВКАфр. = 2807,7 : 18674,3 = 0,15

(на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 15 млн. дол. США експорту в Африканські країни).


3.2 Висновки

Згідно розрахунків відносних величин координації (у розрахунку на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД) можемо зробити такі висновки:

-   у 2000 році експорт в країни Європи переважав над експортом в країни СНД, та що на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД припадало 104 млн. дол. США суми експорту в країни Європи. У цьому ж році найнижчий показник зафіксувався за країнами Африки – на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД припадало 16 млн. дол. США українського експорту до Африки.

-   у 2007 році мінімальний показник залишився за Америкою. Так на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД припадало 14 млн. дол. США експорту до Америки. У той час як експорт до Європи став більш потужнішим і, у співвідношенні до 100 млн. дол. США експорту у країни СНД, становив 79 млн. дол. США.


Теги: Аналіз зовнішньої торгівлі України за 2000, 2004-2007 роки  Контрольная работа  Международное право
Просмотров: 3908
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аналіз зовнішньої торгівлі України за 2000, 2004-2007 роки
Назад