Шляхи управління імпортною стратегією на прикладі компанії "Nestle"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


Виконала:

Студентка 2-го курсу

спеціальність «Міжнародна економіка»

спеціалиізація 8.050103

Дмитренко Галина Петрівна

Науковий керівник

Ложачевська О.М.


Київ – 2009


ПЛАН


Вступ

1. Характеристика товару

2. Оцінка іноземного партнера

2.1 Аналіз ринку постачальників

2.2 Перевірка фінансової звітності фірми «Nestle Finland Ltd»

3. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4. ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК КОНТРАКТНОЇ ЦІНИ

5. ПЛАТІЖНІ УМОВИ

6. СКЛАДАННЯ ОФЕРТИ

7. СКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ

8. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УГОДИ

ВИСНОВКИ

Література

ДОДАткиВСТУП


Після отримання Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з імпортно-експортними операціями. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності у країнах з ринковою економікою набув логічного оформлення відносно недавно. Управління зовнішньоекономічною діяльністю – це системний вплив на відповідні структури та колективи людей з метою підвищення їх життєдіяльності і досягнення бажаного наслідку у міжнародному бізнесу.

Зовнішньоекономічна діяльність пов’язана із проведенням різними господарськими суб’єктами ділових операцій на закордонних ринках. У законі України „Про зовнішньоекономічну діяльність” (ст. 1), прийнятому 16 квітня 1991 р., зазначено: „Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарської діяльності заснована на взаємовідносинах як на території України, так і за її межами”. Тому очевидно, що зовнішньоекономічна діяльність включає два види ділових операцій: операції українських суб’єктів господарювання за межами України та закордонних господарських суб’єктів із різних країн в Україні.

Об’єктом даної роботи є експортно-імпортні операції.

Предметом даної роботи є вивчення правової основи експортно-імпортної діяльності українських підприємств у кооперації з іноземними організаціями та фірмами.

Метою виконання даної роботи є визначення на прикладі конкретного підприємства шляхи управління імпортною стратегією фірм.

У даній роботі були використані нормативні документи по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності, міжнародні термінологічні правила проведення зовнішньоторговельних операцій, роботи українських і російських авторів в області досліджень керування міжнародним бізнесом і менеджменту, періодичні видання по проблематиці імпортно-експортних операцій.


1.   ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ

Предмет імпорту – дитяче харчування торгової марки Неcтле а саме фруктові, овочеві, м’ясні та рибні пюре в скляних баночках для дітей віком від 6 місяців до 3 років. На території України даний вид прикорму планує постачати ТОВ «Нестле Україна», імпортер дитячого харчування на території України.

Основними підвидами дитячих пюре у різних торгових марок (Nestle, Humana, Hipp, Nutricia, Gerber) є їх склад:

1. Фруктові пюре

2. Овочеві пюре

3. Молочні десерти/йогурти

4. М’ясні чи рибні пюре з овочами

5. Злаки з фруктами

6. Соки

Також пюре, як і інші продукти дитячого харчування, підрозділяються за ступенями. Зазвичай європейські виробники використовують 4ступеневу схему призначення дитячих пюре та соків.

1 ступінь – з 5 місяців (монокомпонентні фруктові та овочеві пюре)

2 ступінь – з 7 місяців (поєднання фруктів та овочів, йогурту та вершків)

3 ступінь – з 8 місяців (багатокомпонентні продукти, розвивають смакові сприйняття )

4 ступінь – з 11 місяців (багатокомпонентні продукти з маленькими шматочками, що вчать малюка жувати).

Сфера збуту дитячих пюре: дитячі спеціалізовані магазини типу «Антошка», «Карапуз», спеціальні відділи торгівельних центрів, аптеки тощо.

Предметом імпорту були обрані різні види пюре торгової марки Нестле. Пюре випускаються в скляних баночках місткістю 125 чи 200г., фасування – 12 баночок в коробці. Всі пюре Нестле виготовлені без додавання цукру і солі, до їх складу не додаються генетично модифіковані продукти. Термін придатності (shelf life) 9 місяців, зберігати при температурі 15-25 градусів.

Перелік предметів дитячого асортименту за класифікацією УКР ЗЕД

Найменування продукції

Код за УКТ ЗЕД

Вироби і консерви з м'яса, гомогенізовані для дитячого харчування

1901 10 00 00

Овочі, гомогенізовані для дитячого харчування

2005 10 00 10

Джеми, желе плодово-ягідні, мармелади, гомогенізовані для дитячого харчування

2007 10 91 10,

2007 10 91 00,


Для того, щоб знайти постачальника для цього типа виробів (а виробляються пюре на декількох фабриках в різних країнах Європи, таких як Швейцарія, Франція, Фінляндія, Іспанія, Польща), тому відділ імпорту повинен знайти та оцінити конкретного постачальника з точки зору надійності постачання, провести переговори та укласти контракт, провести економічний аналіз ефективності операції.2. ОЦІНКА ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА

2.1 Аналіз ринку постачальників


На основі потреб відділом supply chain (відділ забезпечення) ведеться пошук відповідного дитячого харчування – дитячих пюре – серед бази існуючих постачальників.

Серед постачальників можуть бути як виробники, так і їх ексклюзивні дистриб’ютори та представництва у певних регіонах.

У своєму рішенні у пошуку постачальника дитячого харчування (дитячих пюре) ми уклали керуватися такими факторами вибору виробника/дистриб’ютора:

o репутація фірми як прямого дистриб’ютора від виробників, що покращує імідж компанії серед клієнтів;

o можливість закупівлі певних партій товару за цінами, нижчими ніж серед представлених на ринку за рахунок закупівлі великими оптовими партіями товару і підтримки складів у якості дистриб’ютора;

o захист від проникнення на ринок нових конкурентів за допомогою сертифікатів та дистриб’юторських контрактів;

Однак сліз звернути увагу, що посередники можуть продавати незначну кількість компонентів за цінами навіть нижчими, ніж виробники при цій кількості, можуть постачати в більш коротший час (це пояснюється тим, що посередники мають значні склади і роблять закупівлі у виробників у значний кількості, і тому мають значні знижки), але за свої послуги вони стягують свій відсоток, що може зменшити прибуток ТОВ «Малюк».

Тому при виборі структури каналу постачання треби вибирати пріоритет між ціною, кількістю, та швидкістю постачання.

Для пошуку нового постачальника нами були використані такі можливі шляхи:

-   знайомство із діяльністю постачальників на спеціалізованих виставках;

-   пошук постачальників через мережу Internet;

-   телефонні розмови, факсові запроси;

-   рекомендації клієнтів: починаючи від простої поради, із ким ще можна було б установити контакт, до рекомендації з використанням імені клієнта і посиланням на нього, для того, покупець, який сумнівається, міг вступити з ним у контакт для підтвердження інформації про ваше підприємство;

-   персональні зустрічі.

На основі попередніх зустріч була встановлена фірма-виробник та постачальник дитячого харчування, а саме різних видів дитячих пюре із Фінляндії.

При остаточному виборі постачальника нами були враховувати такі критерії:

v   код підприємства, повна назва;

v   оціночна таблиця ризику;

v   реквізити підприємства;

v   ціни виробника (абсолютні та порівняно до цін на аналоги у конкурентів);

v   термін виробництва та постачання;

v   загальний асортимент продукції, що виробляє виробник;

v   репутації серед клієнтів;

v   охоплення ринку (наприклад деякі постачальники не мають прав на продаж у деяких країнах та не мають навіть рахунків у перевізників);

v   запаси та складські приміщення (деякі постачальники вимагають великий строк виробництва навіть за невеликого замовлень та ніколи не мають запасів);

v   фінансова надійність, яку можна перевірити за допомогою перевірки банківських реквізитів та надійності банку утримувача;

v   аналіз відносних показників, які дозволяють оцінити фінансову стійкість підприємства;

Корисну інформацію про зарубіжні підприємства можуть надати на платній основі консалтингові та інші компанії. Інформація про підприємство, одержана з різних джерел, добирається і систематизується в досьє на підприємство.

Компанія “Nestle Finland Ltd” зарекомендувала себе надійним постачальником, про що навіть свідчить перевірка її фінансової звітності.

2.2 Перевірка фінансової звітності фірми «Nestle Finland Ltd»


Табл.1: Баланс


Актив

на 31.12.2006

тис. євро.

на 31.12.2007

тис. євро

Темп росту, %

А к т и в

I. Необоротні активи

48075

47575

-1,04

Основні засоби

47753

47575

-0,37

Інші необоротні активи

322

0

-100,00

II. Оборотні активи

63685

79042

24,11

Виробничі запаси

1978

854

-56,83

Незавершене виробництво

22

0

-100

Готова продукція

154

0

-100

Дебіторська заборгованість

3800

5060

33,16

Резерв сумнівних боргів

-140

-200

42,86

Короткострокові фінансові вкладення

500

300

-40,00

Грошові кошти

57371

73028

27,29

Баланс

111760

126617

13,29

П а с и в

IV. Власний капітал

97757

107649

10,12

Статутний капітал

76200

76200

0

Додатвовий капітал

11300

11300

0

Резервний капиіал

9035

9035

0

Вилучений капітал

-4500

-100

Нерозподілений прибуток

5722

11114

94,23

V. Довгосрокові пасиви

825

825

0

Довгосрокові фінансові зобов’язання

825

825

0

VI. Короткострокові пасиви

13178

18143

37,68

Кредиторська заборгованість

10725

12975

20,98

Заборгованість по рахункам нарахування

2453

3168

29,15

Інша поточна заборгованість

0

2000

0

Баланс

111760

126617

47,80


Як видно з таблиці 1, у звітному році відбулося зростання активу на 14,857млн Євро (13,29%). За період відбулося зменшення необоротних активів на 500 тис. Євро або 7,74%, у тому числі і основних засобів на 178 тис. Євро.

При аналізі оборотних статей активу необхідно виділити збільшення їх загальної вартості на 15,357 млн. Євро (24,11%). Головним чином це відбулося за рахунок збільшення грошових коштів за рахунок операційної і фінансової діяльності. Також спостерігається значне збільшення дебіторської заборгованості, що не є позитивним моментом. Також спостерігається зменшення виробничих запасів на 1,124 млн Євро, незавершеного виробництва на 22 ти. Євро (18,11%), зниження величини готової продукції на 154 тис. Євро (7,46%). Дане зниження може бути позитивне, якщо тільки робить систему управління JIT (Just it time). У інших випадках це загрожує незадоволеним попитом і втратою частки ринку у випадках збільшення або перебоїв з попитом.

Розглядаючи пасиви підприємства, можна спостерігати збільшення власних засобів на 9892 тис. Євро. (10,12%) а також зменшення їх питомої ваги; збільшення короткострокових зобов'язань на 4965 грн. (37,68%). В основному зміна відбулася за рахунок кредиторської заборгованості і значного збільшення іншої поточної заборгованості.

Збільшення короткострокових зобов'язань на 2250 (20,98%) а особливо кредиторській заборгованості свідчить про розумну політику поведінки з кредиторами.

Наступним етапом фінансового аналізу є аналіз звіту про фінансові результати (прибуток/витрати), який дозволяє визначити, з яких складових складається прибуток підприємства (таблиця 2).


Табл.2. Анализ звіту про прибуток

Показаник

01.01.2007

тис. євро.

01.01.2008

тис. євро.

Темп росту, %

Чистий прибуток

44100

45500

3,17

Собівартість реалізованої продукції

21200

13500

-36,32

Валовий прибуток

22900

32000

39,74

Адміністративні затрати

2800

3200

14,29

Маркетингові затрати

10322

17492

69,46

Інші операційні затрати

1603

710

-55,71

Операційний прибуток

8175

10598

29,64

Інші прибутки

0

0

0,00

Фінансові затрати

0

38

0,00

Інші затрати

0

0

-

Результат від звичайної діяльності до оподаткування

8175

10560

29,17

Податок на прибуток

2453

3168

29,15

Чистий прибуток

5722

7392

29,19

Дивіденди

0

2000

 -

Нерозподілений прибуток на кінец періоду

5722

5392

3,17


З таблиці 2 видно, що за рік величина чистого прибутку збільшилася на 1670 тис. Євро, або 29,19%. Дана зміна в першу чергу пов'язана із збільшенням виручки від реалізації продукції на 1680 тис. Євро, а також значним зменшенням собівартості продукції на 7700 ти. Євро (темп зростання 36,32%), унаслідок чого валовий дохід збільшився на 9100 тис. Євро або 39,74%.

Також сприятливо впливало зменшення інших операційних витрат. Видиме збільшення адміністративних витрат позначилося сприятливо на вдосконаленні управління витратами і іншою операційною діяльністю, а збільшення витрат на збут сприятливо позначилося на збільшенні доходу від реалізації. Також трохи збільшилися фінансові витрати.

В цілому операційну діяльність підприємства можна охарактеризувати як дуже хорошу. В кінці звітного періоду підприємство має можливість виплатити дивіденди, норма розподілу яких 27% (2000 / 7392 х 100).3. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ


Поставка товару здійснюється згідно графіка відвантажень (який узгоджується сторонами за допомогою електронного зв’язку) на умовах FCA Турку, Фінляндія, Інкотермс 2000.

FCA - Free Carrier (...named place) Франко перевізник (...назва місця)

Термін "Франко перевізник" означає, що продавець доставить пройдений митну очистку товар вказаному покупцем перевізнику до названого місця. Слід відмітити, що вибір місця поставки буде впливати на зобов’язання по завантаженню и розвантаженню товару на даному місці. Якщо поставка відбувається в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж поставка відбувається в інше місце, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе.

Даний термін може бути використаним при перевезенні любим видом транспорту, включаючи змішані перевозки.

Під словом "Перевізник" розуміємо будь-яку особу, яка на підставі договору перевезення зобов’язується виконати чи забезпечити перевезення товару залізницею, автомобільним, повітряним, морським та внутрішнім водним транспортом чи комбінацією цих видів транспорту.

Якщо покупець довіряє другій особі, яка не є перевізником, прийняти товар, то продавець вважається виконавшим свої зобов’язання з поставки товару з моменту передачі його даній особі.

Вартість доставки даного конкретного замовлення кур’єром DHL з пункту «Турку Фінляндія» до пункту «с. Малехів, м. Львів» складає 2700,00 Євро, включаючи всі витрати і ризики, а також страхування товару, що бере на себе перевізник.4. ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК КОНТРАКТНОЇ ЦІНИ


Ціна товару – один із найважливіших елементів контракту купівлі-продажу. Обумовлюючи ціну товару, вказують: одиницю виміру ціни, базис ціни, валюту ціни, спосіб фіксації ціни та рівень ціни.

Вартість продукції на умовах FCA Turku: 24258,52 Євро (181938,9 грн. за курсом НБУ 7,5 грн. за 1 Євро)

+ вартість послуг експедитора 2700 Євро = вартість продукції на умовах DDU = 26958,52 Євро.

+ митні збори 0,2% = 53,92 Євро = 404,38 грн.

+ митна пошліна = 15% = 4043,78 = 30328,34 грн.

+ акциз 0%

= Величина імпортних затрат = 31056,22 Євро = 232921,61 грн.

+ПДВ 20% = (232921,61)*20%= 279505,94 – митна вартість товару з урахуванням ПДВ.5. ПЛАТІЖНІ УМОВИ


Оплата здійснюється шляхом банківського переказу на рахунок Продавця у Євро на підставі рахунків, що виставляються продавцем на протязі 45 днів з дати митного оформлення товарів покупцем.

Тарифи по обслуговуванню юридичних осіб (дані банку ІНГ Банк Україна):

- переказ коштів за межи України 0,1% (+30$)

= 24258,52 х 0,001 = (24,26 Євро х 7,5 + 30 долларів х 5,05)= 333,44 грн.

-   покупка валюти (0,55%) = 133,42 Євро = 1000,66 грн.

Таким чином загальна сума банківських послуг 1334,10 грн.6. СКЛАДАННЯ ОФЕРТИ


ОФЕРТА - письмова пропозиція продавця можливому покупцеві щодо продажу партії товару на визначених продавцем умовах..

Оскільки договір є спільним юридичним актом двох чи більше осіб, погодження ними умов договору проходить принаймні дві стадії: а) пропозиція однієї сторони укласти договір, або оферта; б) прийняття пропозиції другою стороною, або акцепт. Відповідно сторона, яка зробила пропозицію, називається оферентом, а сторона, яка прийняла її, - акцептантом. Щоб пропозиція укласти договір вважалася офертою, вона повинна відповідати певним умовам:

• у ній повинні міститися всі істотні умови майбутнього договору (предмет, ціна, строк та ін.), щоб сторона, яка отримала пропозицію, зрозуміла про що йдеться. Пропозиція укласти договір повинна виражати і намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Якщо пропозиція таких умов не містить, то вона є не офертою, а лише викликом на оферту, який ні до чого не зобов'язує;

• оферта має бути адресована конкретній особі. Тому різноманітні реклама, об'яви, прайс-листи не можуть визнаватися офертою, це лише пропозиція невизначеному колу осіб зробити оферту.

Відповідь особи, якій адресована оферта, про прийняття нею пропозиції визнається акцептом. Акцепт завжди повинен бути повним і безумовним.

СКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ

Внаслідок прийняття оферти був складений договір на українській і англійській мовах, при цьому обидва тексти є автентичними, і цей договір вступить в силу з моменту його підписання обома сторонами і буде діяти до 31 грудня 2008р але в будь-якому випадку до моменту повного виконання сторонами своїх зобов’язань за договором.

При складанні договору купівлі-продажу товарів між українським суб’єктом підприємницької діяльності та іноземними суб’єктами, ми керувались «Положенням про форму зовнішньоекономічних угод» що затверджене наказом МЗСторг за №075 від 05.10.95.

Складений нами контракт має таку структуру:

1) найменування договору, його номер, дата та місце заключення

2) преамбула

3) предмет договору

4) ціна і сума договору

5) умови оплати та реквізити платника і отримувача платежу

6) умови поставки

7) пакування

8) форс мажор

9) гарантії

10) претензії

11) арбітраж

12) інші умови

13) юридичні адреси сторін

Договір купівлі-продажу наведено в Додатку 1.8. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УГОДИ


Показники економічної ефективності імпорту може виражатися слідуючою формулою:

 

ЕЕімп = Цр - Зімп


де Цр - ціна реалізації імпортних товарів на внутрішньому ринку,

Зімп(тнс) – витрати на імпорт ТНС.

Величина Зімп дорівнює :

= Євро = 232921,61 грн. = митна вартість товара (без ПДВ)+

+ загальна сума банківських послуг 1334,10 грн. = 234255,71 грн.

Цр закладена на нормі прибутку 50% від цени виробника. На основі норми прибутку робиться комерційна пропозиція підприємству-кліенту.

Загальна ціна реалізації Цр = 272908,35 грн. (без ПДВ)

На підставі проведених підрахунків ми визначаємо значення ЕЕімп = 272908,35 - 234255,71 = 38652,64 грн.

Визначимо рентабельність затрат даної операції (РЗ):

Отже, як ми маємо визначити, ця імпортна операція прибуткова та відповідає цілям підприємства.

Проте імпортування дитячого харчування, особливо імпортування дитячого пюре та соків, є вигідним лише якщо закладений високий рівень рентабельності, як в даному випадку. Це пов’язано зі значними затратами на імпортування, які в нашому випадку склали 16,50%.ВИСНОВОК


Отже, у даній роботі було розглянуто зразок зовнішньоекономічної операції з імпорту.

Імпорт – це придбання українськими суб'єктами ЗЕД в іноземних суб'єктів господарювання товарів або робіт чи послуг із ввозом чи без ввозу таких товарів (робіт, послуг) на територію України, включаючи покупку товарів, призначених для власного споживання установами й організаціями України, розташованими за її межами.

Для виходу фірми на зовнішній ринок потрібно:

-   визначити місію та стратегічні цілі фірми;

-   провести аналіз зовнішніх можливостей та загроз, внутрішніх сильних та слабких сторін фірми;

-   визначити конкурентне середовище та основі цього виробити стратегію маркетингу та поведінки фірми на зовнішньому ринку;

-   розробити та реалізувати стратегію імпорту/експорту для фірми в цілому та особливо для відділу ЗЕД;

-   розробити систему контролю та оцінки результатів реалізації цієї стратегії, системи зворотного зв’язку із споживачами.

Після розрахунків та аналізу було визначено ефективність даної конкретної операції – імпортування дитячого харчування на територію країни – з прогнозованим прибутоком у розмірі 21721,34 грн. та рентабельністю 22,62%, що свідчить про прибутковість імпортної операції. Проте імпортування дитячого харчування, особливо імпортування дитячого пюре та соків, є вигідним лише якщо закладений високий рівень рентабельності, як в даному випадку. Це пов’язано зі значними затратами на імпортування, які в нашому випадку склали 16,50%.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.   Основы внешнеэкономических знаний / Под ред.Фаминского И.П. – М., Международные отношения, 1990.

2.   Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника.- М., 1989.

3.   Хойер В. Как делать бизнес в Европе.- М., Прогресс, 1990.

4.   Корепанова И.А. Составление внешнеторгового контракта.- М., 1993.

5.   Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник / Под ред. Стровского Л.Е. – М., ЮНИТИ, 1996.

6.   Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли.- М., ”Юридическая литература”, 1993.

7.   Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебно-практическое пособие.- М., 1998.

8.   Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навч. посібник / Під заг.ред. А.І.Кредісова. – К., 1997.

9.   Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин / Під ред. А.С. Філіпенко. – К., 1994

10. Коды ТН ВЭД.

11. «Порядок заполнения граф грузовой таможенной декларации в соответствии с таможенными режимами экспорта, импорта, транзита, временного ввоза (вывоза), таможенного склада, магазина беспошлинной торговли» от 30.06.98 №380

12. Нормативні документи Уряду України.


ДОДАТКИ

Додаток 1

CONTRACT # 03/12/07-2

КОНТРАКТ № 03/12/07-2

Kiev December 03, 2007

Київ 03 грудня, 2007 р.

Nestlé Finland Ltd, Helsinki, Finland hereinafter referred to as the SELLER, represented by Mr. Sakari Kotka, Managing Director, acting in compliance with the statute, on one side and Nestle Ukraine Ltd., Ukraine, hereinafter referred to as the Buyer, represented by Supply Chain Manager Mr. Nave Enrico, acting in compliance with the statute, on the other side, have concluded the present Contract on the following:

Nestlé Finland Ltd, Хельсінкі, Фінляндія, в подальшому іменована як Продавець, в особі Директора пана Сакарі Котка, діючого на основі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ Нестле Україна, Україна, в подальшому іменоване як Покупець, в особі Керівникa відділу логістики пана Енріко Наве, діючого на основі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Контракт про наступне:

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

The Seller commits to sell and the Buyer commits to buy on the terms of the Present Contract Infant Nutrition “Nestle” TM (hereinafter referred to as the Goods) in assortment and per prices noted in the corresponding invoices which are attached to each delivery.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

Продавець зобов’язується продати, а Покупець зобов’язується купити за умов Даного Контракту дитяче харчування TM «Nestle» (надалі Товари) в асортименті та за цінами, вказаними в рахунках-фактурах, що додаються до кожної поставки.

2. PRICE AND TOTAL AMOUNT OF THE CONTRACT

The price per unit is fixed in Euro and understood as FCA Turku, Finland.

The prices for the goods are given in commercial invoices attached to each shipment of the Goods, the invoices are the integral part of the Contract.


All taxes and customs duties due on the territory of the Seller are paid by the Seller and by the Buyer if due on the territory of the Buyer. These amounts are not included into the total amount of the Contract.


The total amount of the Contract is the cost of 330 tons of Infant Nutrition which is 720 000,00 Euro (seven hundred twelve thousand Euro).

2. ЦІНА І СУМА КОНТРАКТУ


Ціна за одиницю товару встановлюється у Євро і розуміється як FCA Турку, Фінляндія.

Ціни на товари вказуються у комерційних рахунках-фактурах, прикладених до кожної відправки товару, які є невід’ємною частиною Контракту.


Всі податки і митні платежі, які виникають на території країни Продавця, оплачуються Продавцем, на території країни Покупця – Покупцем. Ці видатки не включені в суму Контракту.


Загальна сума контракту складає вартість 19,323 тон дитячого харчування, що дорівнює 24.258,52Євро (двадцять чотири тисячі двісті п’ятдесят вісім Євро 52 центи).

3. TERMS OF PAYMENT


The payments are fulfilled by means of bank transfer on the Seller’s account in Euro on the issued invoices within 45 days from the date of the customs clearance of the goods by the Buyer.


RECEIVER OF THE PAYMENT:

Name Nestlé Finland Ltd.

Account number: EUR 159630-17360


Bank NORDEA-Helsinki Retail

Corporate Center

Address Aleksanterinkatu 30,

Helsinki, 00020 Nordea

IBAN FI37 1596 3000 0173 60

S.W.I.F.T NDEAFIHH

3. УМОВИ ОПЛАТИ


Оплата здійснюється шляхом банківського переказу на рахунок Продавця у Євро на підставі рахунків, що виставляються Продавцем на протязі 45 днів з дати митного оформлення товарів Покупцем.

ОТРИМУВАЧ ПЛАТЕЖУ:

Nestlé Finland Ltd.

Розрахунковий рахунок:

EUR 159630-17360

Банк: NORDEA-Helsinki Retail

Corporate Center

Адреса: Aleksanterinkatu 30, Helsinki,

00020 Nordea

IBAN FI37 1596 3000 0173 60

S.W.I.F.T NDEAFIHH

PAYER:

Nestle Ukraine Ltd.

Account Number USD 26005013048400

Account Number EUR 26009213048400

«ING Bank Ukraine» Kyiv

MFO Code 300 539

Code 32531437

ПЛАТНИК:

ТОВ Нестле Україна

Р/ рахунок Долари США 26005013048400

Р/ рахунок Євро 26009213048400

«ING Bank Ukraine» м. Київ

МФО 300 539

ЗКПО 32531437

4. TERMS OF DELIVERY

The delivery of the goods is carried out according to the delivery schedule, which is communicated via electron coupling IMSP and agreed to by the FCA Turku, Finland, Incoterms 2000.

The Seller supplies each shipment with a set of shipping documents in accordance with the regulations of the country-buyer:

1- transport documents

2- invoice

3- Certificate of Origin

4- Quality Certificate

5- Export Declaration


4. УМОВИ ПОСТАВКИ

Поставка товару здійснюється згідно графіка відвантажень, (який узгоджується сторонами за допомогою елктронного зв’язку (IMSP), на умовах FCA Турку, Фінляндія, Інкотермc 2000.

Продавець супроводжує кожне завантаження комплектом товаросупровідних документів у відповідності з правилами країни-покупця:

1 -транспортні документи

2 -інвойс

3 -сертифікат походження

4 -сертифікат якості

5 – експортна декларація

5. PACKAGING

The packaging used is customary, appropriate and fit for Shipments by air, sea or land, including storage under suitable condition.


Costs of packing and marking of the goods is included in the price of goods.

5. ПАКУВАННЯ

Упаковка, що використовується, має відповідати усім необхідним нормам для транспортування повітряним, морським чи наземним шляхом, включаючи зберігання за належних умов.

Вартість пакування та маркування включена в ціну товару.


6. FORCE MAJEURE

Should any circumstances arise which prevent complete or partial fulfilment by any of the Parties of their respective obligations under the conditions of delivery Present Contract, namely: war, blockage, flood, earthquake, military coup, epidemic or acts of war on the territory of the Seller the time stipulated for the fulfilment of the obligations shall be extended for a period to that during which such circumstances will remain in force.

Should the above circumstances continue to be in force for more than 4 months, the parties have to contact each other to find a mutual satisfactory agreement and/or settlement.


6. ФОРС МАЖОР

Якщо з’являться обставини, які не дозволяють будь-якій Стороні повністю або частково виконати відповідні зобов’язання за даним Контрактом, а саме: війна, блокада, повінь, землетрус, військовий переворот, епідемії, військові дії на території країни Продавця, вказані терміни виконання зобов’язань продовжуються на термін, протягом якого діють ці зобов’язання.


Якщо вказані обставини зберігаються протягом більше як чотирьох місяців, Сторони повинні обговорити дані обставини з метою врегулювання ситуації та/або підписання спільної прийнятної для обох сторін угоди.

7. GUARANTEE

In case of damaged or lost goods, the buyer is not entitled to change the amount of the invoice. However, both parties have to evaluate the responsibilities of each one and conclude to a final agreement that would satisfy both parties.


The Ukrainian Chamber of Commerce is a third party whose representative may be invited to be present as a witness at the acceptance of Goods and confirm the quantity and quality of Goods.

7. ГАРАНТІЇ

У випадку виявлення пошкоджених чи відсутніх товарів, Покупець не може змінювати вартість рахунку-фактури. Проте, обидві сторони мають оцінити свої обов’язки і прийти до остаточного рішення, що задовольнить обидві сторони.

Торгово-промислова палата України є третьою стороною, чий представник може бути присутнім для засвідчення приймання Товару та підтвердження кількісних і якісних характеристик Товару.

8. CLAIMS

Any quality claims have to be made within 30 days, from the unloading of the goods at the place of discharge, in writing.


Claims can be made on the basis of the Act of Goods examination signed by a Buyer representative and a sworn expert from the Ukrainian Chamber of Commerce.


If the reason of the claim is attributed to the Seller, the Buyer must contact the Seller in order to find a mutual satisfactory settlement, this could ultimately mean that the Seller has to take back defective goods, replace them in full or reimburse the cost of the returned goods.


In such case the Seller reimburses to the Buyer all expenses resulted from return or replacement of the goods according to the Buyer’s calculation.


8. ПРЕТЕНЗІЇ

Претензії можуть бути заявлені по відношенню до якості товару, що поставляється, протягом 30 днів з дня вивантаження Товарів на місці кінцевого призначення письмово. Претензії базуються на Акті експертизи Товару Торгово-промислової палати України, підписаним представником Покупця та експертом Торгово-промислової палати України.

Якщо причина претензії стосується Продавця, Покупець повинен зв’язатися з Продавцем, щоб прийти до взаємовигідного вирішення, що в кінцевому випадку може означати повернення Продавцю дефектного товару, його повну заміну або відшкодування затрат по поверненню товару.

Це означає, що Продавець відшкодовує Покупцю всі витрати, понесені Покупцем в зв’язку з таким поверненням чи заміною, на основі розрахунку, наданого Покупцем.

9. ARBITRATION

All disputes and differences which may arise out of the present Contract or in connection with same if not settled amicably are to be referred to the International Arbitration Court of the International Chamber of Commerce in the Hague in accordance with the existing rules and procedures of the said Court and the laws of the Netherlands shall be applicable. The decision of the court will be final and obligatory for the Parties.

9. АРБІТРАЖ

Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з даного Контракту або в зв’язку з ним і не вирішені дружньо, підлягають розгляду в Міжнародному арбітражному суді Міжнародної торгової палати в м. Гаага, у відповідності з існуючими правилами та процедурами у згаданому Суді та у відповідності з існуючим законодавством Нідерландів. Рішення суду є остаточним і обов’язковим для обох Сторін.

10. OTHER CONDITIONS

All alterations and addends to the present Contract will be valid only if they are made in written form and signed by both Parties. Neither Party will be entitled to transfer their rights and obligations under this Contract to any third Party without the written consent of the Contract Party. After signing this Contract all preceding negotiations and correspondence pertaining to it become null and void.


The present Contract is made in Ukrainian and English, both texts being authentic, and comes into force from the date of signing the Contract. The present Contract is valid until 31 December 2008.

10. ІНШІ УМОВИ

Всі зміни та доповнення до даного Контракту дійсні лише в тому випадку, якщо вони укладені письмово та підписані обома Сторонами. Жодна з Сторін не може передавати свої права та обов’язки за даним Контрактом третій стороні без письмової згоди іншої Сторони. Після підписання даного Контракту всі попередні переговори та вся кореспонденція щодо них втрачають силу.


Даний контракт складений на українській та англійській мовах, при цьому обидва тексти є аутентичними; і вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами. Даний Контракт дійсний до 31 грудня 2008 року.

11. LEGAL ADDRESSES OF THE SIDES / ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ/SELLER

 

Nestlé Finland Ltd.

Keilasatama 5

FI–02150 Espoo, Finland


Розрахунковий рахунок /Account number:

159630-17360 (EUR)


NORDEA – Helsinki Retail Corporate Center, Aleksanterinkatu 30, Helsinki, 00020 Nordea, Finland,

IBAN FI37 1596 3000 0173 60

S.W.I.F.T NDEAFIHH


______________С. Котка (Директор)

S. Kotka (Managing Director)


ПокупеЦь/BUYER

 

ТОВ Нестле Україна/Nestle Ukraine Ltd.

Вул. Ільїнська, 8/ Illinska Street 8

04070 Київ Україна / 04070 Kiev Ukraine


Розрахунковий рахунок/account number USD 26005013048400

Розрахунковий рахунок/Account Number EUR 26009213048400

«ING Bank Ukraine» м. Київ/Kyiv

МФО/MFO Code 300 539

ЗКПО/Code 32531437


___________________Енріко Наве

(Керівникa відділу логістики )

Nave Enrico (Supply Chain Manager)


Теги: Шляхи управління імпортною стратегією на прикладі компанії "Nestle"  Курсовая работа (теория)  Международное право
Просмотров: 44338
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Шляхи управління імпортною стратегією на прикладі компанії "Nestle"
Назад