Визначення поняття "судно" в конвенціях

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

ІМ. ГЕТЬМАНА П. КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО


ДОПОВІДЬ

З Організаційно-правових основ діяльності морського судна

НА ТЕМУ:

Визначення поняття судно в різних конвенціях


Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. (СОЛАС) містить визначення понять пасажирське судно, вантажне судно, риболовне судно та ін.

Пасажирське судно означає судно, яке перевозить більше дванадцяти пасажирів.

Вантажне судно означає судно, яке не являється пасажирським.

Танкер означає вантажне судно, побудоване чи пристосоване для перевезення наливом займистих рідких вантажів.

Риболовне судно означає судно, яке використовується для промислу риби, китів, тюленів, моржів чи інших живих ресурсів моря.

Ядерне судно означає судно, яке обладнане ядерною силовою установкою.

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 р. (МАРПОЛ) відносить до поняття судно судна на підводних крилах, на повітряній подушці, підводні судна, плавучі засоби, а також стаціонарні або плавучі платформи.

Для порівняння: конвенція СОЛАС не відносить стаціонарні та плавучі платформи до поняття судно.

Згідно Міжнародних правил попередження зіткнень суден у морі (МППЗС), судно означає всі види плавучих засобів, включаючи неводовитісняючі судна (на повітряній подушці, екранольоти) і гідролітаки, які використовуються в якості переміщення по воді.

Відповідно до Додатку до даних Правил, термін судно, включає в себе також водні плавучі засоби, у тому числі, водні мотоцикли та екраноплани.

Термін моторний човен означає будь-яке судно, що приводиться в рух.

Згідно Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів (ОСПЗ), поняття судно включає морські пересувні бурові установки та високошвидкісні судна. Даний кодекс застосовується до наступних типів суден, які здійснюють міжнародні рейси, до пасажирських суден (включаючи високошвидкісні пасажирські судна), до вантажних суден, включаючи високошвидкісні судна валовою місткістю 500 та більш, а також до морських бурових установок та портових засобів, які обслуговують такі судна та які здійснюють міжнародні рейси.

Відповідно до положень Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ), поняття судно включає також визначення навалювальне судно. Навалювальне судно означає судно, в конструкцію якого звичайно входять одна палуба, бортові підпалубні танки та бортові танки у вантажних приміщеннях та які призначені переважно для перевезення навалювальних вантажів. Поняття навалювальне судно включає також такі типи суден, як рудовози та комбіновані судна.

Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 р. містить визначення понять риболовне судно, нове судно та існуюче судно.

Риболовне судно означає судно, що використовується для лову риби, китів, тюленів, моржів або інших живих ресурсів моря (для порівняння: конвенція СОЛАС містить визначення, аналогічне тому, яке зазначено у Міжнародній конвенції про вантажну марку 1966 р.)

Нове судно означає судно, кіль якого вже закладено, або яке знаходиться на подібній стадії будівництва на день чи після набуття цією конвенцією чинності для кожного Договірного Уряду.

Існуюче судно означає судно, що не є новим.

Міжнародна конвенція по обмірюванню суден 1969 р. надає визначення понять: існуюче судно та нове судно (для порівняння: поняття існуюче судно є тотожним до того, яке зазначене в Міжнародній конвенції про вантажну марку 1966 р.)

Визначення поняття нове судно у Міжнародній конвенції по обмірюванню суден 1969 р. є тотожним до того, яке міститься в Міжнародній конвенції про вантажну марку 1966 р.: нове судно означає судно, кіль якого закладений або яке знаходиться в подібній стадії спорудження на день чи після набуття чинності цієї конвенції.

Відповідно до Брюссельської Конвенції 1969 р. (Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за збиток від забруднення нафтою), судно означає будь-яке морське судно та плавучий засіб будь-якого типу, що фактично перевозить нафту наливом в якості вантажу.

Міжнародна Конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978р. визначає поняття судно як судно, яке плаває в районах, що далеко розміщені від суші чи захисних вод, до яких застосовуються портові правила. Вона включає також і комерційні судна, які плавають на внутрішніх та міжнародних шляхах.

Міжнародна конвенція про спасання 1989 р. визначає поняття судно як судно чи плавучий засіб, чи будь-яку споруду, яка здатна здійснювати плавання.

Міжнародна Конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 р. визначає судно як будь-яке судно, яке використовується для морського перевезення вантажів.

Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 р. надає наступне визначення поняття судно : риболовне судно або судно означає будь-яке судно, що використовується на комерційній основі для промислу риби або інших живих ресурсів моря.

Таким чином, дана конвенція поєднує в одному визначенні два поняття (як риболовного судна так і поняття судно загалом). Також у ній зазначено визначення морське риболовне судно.

Морське риболовне судно означає риболовне судно, інше ніж ті, що плавають виключно у внутрішніх водах, в межах захищених вод або в безпосередній близькості до них, або в районах чинності портових правил.

Міжнародна конвенція про відповідальність операторів ядерних суден 1962 р. містить наступне визначення одного з видів суден: ядерне судно - це будь-яке судно, яке обладнане ядерною енергетичне установкою.

Отже, різні конвенції надають різноманітні визначення поняття судно. У деяких конвенціях поняття та види суден є тотожними, а в певних джерелах відрізняються за своїм змістом.

судно конвенція човен


Список використаних джерел


1. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р.

. Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 р.

. Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 р.

4. Міжнародний кодекс з охорони суден та портових засобів (Кодекс ОСПЗ) <http://zakon.rada.gov.ua/go/896_035>

. Міжнародний кодекс з управління безпекою (МКУБ)

. Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 р.

. Міжнародна конвенція по обмірюванню суден 1969 р.

. Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за збиток від забруднення нафтою 1969 р.

. Міжнародна Конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978р.

. Міжнародна конвенція про спасання 1989 р.

. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 р.

. Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 р.

. Міжнародна конвенція про відповідальність операторів ядерних суден 1962 р.


Теги: Визначення поняття "судно" в конвенціях  Доклад  Основы права
Просмотров: 43652
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Визначення поняття "судно" в конвенціях
Назад