Правила заповнення та використання митних документів

Зміст


Вступ

Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної митної декларації

Порядок використання бланків єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2, додаткових аркушів форми МД-3, специфiкацiї форми МД-8, доповнення форми МД-6 під час декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України субєктами ЗЕД

Порядок нарахування та сплати митних платежів; в залежності від митного режиму. Вивчити порядок заповнення граф 47, В у митній декларації форми МД-2 та форми МД-3

Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту (автомобільному; залізничному; повітряному; морському (річковому), стаціонарними засобами транспортування) залежно від регіональних особливостей бази практики

Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять обєкти права інтелектуальної власності

Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення

Висновки

Список використаних джерел


Вступ


Відповідно до Положення про проведення практики курсантів, студентів та слухачів Академії митної служби, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів від 05.10.99 № 629, та виконання інструкції про проведення практики курсантів, студентів та слухачів Академії митної служби України, що затверджена наказом Академії, я, курсант групи Т11-2, Дівенко Ярослава Валентиновича, проходив технологічну практику на Дніпропетровській митниці, а саме відділ організації митного контролю в період з 23.06.2014р. до 11.07.2014р.

Практика складає особливо важливий цикл учбового процесу, направлений на набуття навичок, практичної діяльності, закріплення теоретично набутих знань необхідних для формування фахівця,що може виконувати свої службові обовязки на високому професійному рівні. Перед початком практики було проведено інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.

Метою проходження практики є оволодіння теоретичними та методичними основами митної справи, формування професійних вмінь і навичок прийняття управлінських рішень, закріплення теоретичних знань, отриманих в Академії, збір матеріалу для написання звіту. А також ознайомлення із загальною структурою ДМСУ, структурою Дніпропетровської митниці, специфікою відділу митниці, де курсанти проходять практику.

Для досягнення мети треба було виконати завдання, які були поставленні перед курсантами (студентами):

Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної митної декларації;

Порядок використання бланків єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2, додаткових аркушів форми МД-3, специфiкацiї форми МД-8, доповнення форми МД-6 під час декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України субєктами ЗЕД;

Порядок нарахування та сплати митних платежів; в залежності від митного режиму. Вивчити порядок заповнення граф 47, В у митній декларації форми МД-2 та форми МД-3;

Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту (автомобільному; залізничному; повітряному; морському (річковому), стаціонарними засобами транспортування) залежно від регіональних особливостей бази практики;

Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять обєкти права інтелектуальної власності.

Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення.


Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної митної декларації


Згідно з новим МКУ та ПКМУ № 450 від 21.05.2012 «Про митні декларації» існують такі види митних декларації [1, 3]:

митна декларація, заповнена у звичайному порядку;

попередня митна декларація;

тимчасова митна декларація;

періодична митна декларація;

додаткова митна декларація.

Тому дати відповідь на питання про «неповну митну декларацію» буде не актуально.

Під митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, розуміється митна декларація, що містить обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у заявлений митний режим.

За рішенням митного органу митне оформлення та випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до митного режиму експорту може здійснюватися без їх предявлення митному органу, якому подано митну декларацію, заповнену у звичайному порядку. Рішення про можливість випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення без їх предявлення митному органу або про необхідність такого предявлення приймається митним органом на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше чотирьох робочих годин з моменту прийняття митної декларації, заповненої у звичайному порядку відповідно до митного режиму експорту.

Попередня митна декларація подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України.

Попередня митна декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, в зоні діяльності якого товари, транспортні засоби комерційного призначення будуть предявлені для митного оформлення, з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей.

Попередня митна декларація повинна містити відомості, достатні для:

) ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення доставки їх до митного органу призначення; або

) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та без предявлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація; або

) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після предявлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація.

За рішенням митного органу, яким оформлена попередня митна декларація, випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення може бути здійснено після переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України без предявлення їх цьому митному органу.

Рішення про їх випуск приймається митним органом, яким оформлена така попередня митна декларація, на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше чотирьох робочих годин з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України.

При ввезенні на митну територію України підакцизних товарів подання попередньої митної декларації, доставка та предявлення цих товарів митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація, є обовязковими.

При поданні попередньої митної декларації відповідальність декларанта або уповноваженої ним особи за достовірність відомостей, наведених в цій декларації, настає з моменту:

) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення без предявлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація; або

) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму після предявлення їх митному органу, але без проведення митного огляду цим митним органом; або

) надання декларанту або уповноваженій ним особі митним органом інформації про проведення митного огляду предявлених товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Попередня митна декларація приймається митним органом, якщо її перевіркою встановлено, що вона містить необхідні відомості щодо товару і до неї додано необхідні документи або їх копії, у тому числі у вигляді електронного документа. У разі відсутності на момент подання попередньої митної декларації оригіналів документів дозволяється подання їх копій. Факт прийняття декларації засвідчується посадовою особою митного органу, яка її прийняла, шляхом проставлення на ній відбитка відповідного митного забезпечення та інших відміток (номера декларації, дати та часу її прийняття тощо), у тому числі з використанням інформаційних технологій.

Митний орган не має права відмовити в прийнятті попередньої митної декларації, якщо виконано всі умови, встановлені МКУ.

Відмова митного органу в прийнятті попередньої митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено декларанта.

Ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією дозволяється протягом 30 днів з дати її оформлення митним органом.

Для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення застосовуються курси валют та заходи тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинні на дату прийняття митним органом такої попередньої митної декларації для оформлення, а заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності - чинні на дату такого випуску.

Якщо попередня митна декларація містить лише відомості, достатні для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення їх доставки до митного органу призначення, або після оформлення попередньої митної декларації змінюються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, для випуску товарів декларантом або уповноваженою ним особою подається додаткова декларація.

Декларування партії товарів, ввезених на митну територію України, або партії товарів, що вивозяться за межі митної території України, може бути здійснено з використанням тимчасової митної декларації за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи у разі, коли декларант не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, зокрема коли:

точні відомості про код товару згідно з УКТЗЕД можуть бути встановлені після проведення їх дослідження;

у процесі контролю правильності заявленого декларантом або уповноваженою ним особою коду товару згідно з УКТЗЕД виникають суперечності щодо тлумачення положень УКТЗЕД, розв'язання яких вимагає додаткової інформації, спеціальних знань, проведення досліджень тощо;

відомості про кількісні характеристики товарів можуть бути встановлені після навантаження товарів на транспортний засіб або вивантаження товару з транспортного засобу;

ціна товарів визначається за формулою

та під зобовязання про подання додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації.

Якщо під час митного оформлення товарів за тимчасовою митною декларацією митним органом бралися проби (зразки) цих товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) і рішення митного органу за результатами такого дослідження (аналізу, експертизи) не може бути прийнято у 30-денний строк з дня оформлення тимчасової митної декларації, цей строк продовжується митним органом, але не більше ніж на 15 днів.

Для випуску товарів відповідно до заявленого митного режиму за тимчасовою митною декларацією застосовуються курси валют, заходи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинні на дату прийняття митним органом тимчасової митної декларації для оформлення. Якщо декларант не володіє точними відомостями, необхідними для визначення ставок митних платежів, для нарахування сум митних платежів за тимчасовою митною декларацією застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під яку може підпадати товар.

Періодична митна декларація подається для декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України суднами закордонного плавання, трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, періодичних друкованих видань та товарів, переміщення яких через митний кордон України планується з періодичністю не рідше ніж два рази протягом строку її дії.

Періодична митна декларація може подаватися на регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не більше 180 днів та під зобовязання про подання додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією протягом попереднього календарного місяця, у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

При ввезенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення в Україну, у тому числі з метою транзиту, періодична митна декларація використовується замість попередньої митної декларації.

Для випуску товарів відповідно до заявленого митного режиму, що ввозяться на митну територію України за періодичною митною декларацією, застосовуються курси валют, заходи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинні на день прийняття митним органом додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією протягом попереднього календарного місяця.

Для пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму, що вивозяться за межі митної території України за періодичною митною декларацією, застосовуються заходи тарифного й нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинні на день пропуску цих товарів через митний кордон України.

До 15 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією, декларант або уповноважена ним особа зобов'язані:

подати додаткову декларацію із зазначенням точних відомостей про товари;

подати передбачені законодавством документи, необхідні для здійснення митного оформлення товарів, крім документів, поданих разом з періодичною митною декларацією;

сплатити митні платежі, що справляються під час переміщення або у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України.

Митний орган не має права відмовити в прийнятті тимчасової або періодичної митної декларації, якщо виконано всі умови, встановлені МКУ.

Відмова митного органу в прийнятті тимчасової або періодичної митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено декларанта.

Оформлення митним органом тимчасової або періодичної митної декларації передбачає необхідність виконання вимог МКУ, передбачених для поміщення товарів в обраний митний режим та сплати митних платежів.

У разі подання попередньої, тимчасової або періодичної митної декларації декларант або уповноважена ним особа повинні протягом строків, визначених відповідно до МКУ [1], подати митному органу додаткову декларацію, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за попередньою, тимчасовою або періодичною митною декларацією, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку.

У разі відсутності інформації, необхідної для визначення числових значень складових митної вартості товарів, яка стане відомою після випуску товарів у вільний обіг та сплати роялті, ліцензійних платежів, інших складових вартості, які визначаються залежно від обсягів продажу або прибутку від продажу, декларант або уповноважена ним особа має право подати додаткову декларацію протягом 180 днів з дати випуску товарів.

У разі якщо значення ціни товару в зовнiшньоекономiчному договорi визначається за формулою i на дату декларування невiдоме, декларант або уповноважена ним особа має право подати додаткову декларацію протягом 90 днів з дати випуску товарів.

Додаткова декларація подається до відповідного митного органу, яким була оформлена відповідна попередня, тимчасова або періодична митна декларація.

Дозволяється подання однієї додаткової декларації до кількох попередніх, тимчасових або періодичних митних декларацій, що були оформлені одним митним органом в межах одного зовнішньоекономічного договору та одного митного режиму, за умови дотримання строків подання додаткової декларації, визначених відповідно до МКУ [1].

Товари, що переміщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне оформлення цих товарів.

Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу.


Порядок використання бланків єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2, додаткових аркушів форми МД-3, специфiкацiї форми МД-8, доповнення форми МД-6 під час декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України субєктами ЗЕД


Вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 [3] бланки єдиного адміністративного документа використовуються для оформлення митних декларацій (митної декларації, заповненої у звичайному порядку, попередньої, тимчасової, періодичної та додаткової митних декларацій), передбачених статтями 258 - 261 Митного кодексу України [1]. Порядок розподілу аркушів митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії визначається Мінфіном.

Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється з використанням форми МД-2 (див. додаток В), до якої у разі потреби можуть додаватися доповнення форми МД-6 (див. додаток Г) та додаткові аркуші форми МД-3 (див. додаток Д) або специфікація форми МД-8 (див. додаток Е). В одній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа може бути задекларовано не більш як 999 товарів. Додаткові аркуші форми МД-3, доповнення форми МД-6 та специфікації форми МД-8 у разі їх застосування є невід'ємною частиною митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа форми МД-2.

На додаткових аркушах форми МД-3 зазначаються відомості про:

товари, що мають різні коди згідно з УКТЗЕД;

товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД, які мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на застосування ставок ввізного (вивізного), особливих видів мита, акцизного податку, податку на додану вартість);

інші товари у випадках, визначених Мінфіном.

Замість додаткових аркушів форми МД-3 у випадках, визначених Мінфіном, дозволяється застосування специфікації форми МД-8.

Доповнення форми МД-6 використовується у разі, коли в будь-якій графі форми МД-2, МД-3 або МД-8 митної декларації на паперовому носії не вистачає місця для внесення необхідних відомостей декларантом або для проставлення службових відміток чи внесення відомостей посадовою особою митного органу.

Під час здійснення митного оформлення товарів із застосуванням митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа факт виконання окремих митних формальностей підтверджується шляхом внесення посадовою особою митного органу, яка виконала таку формальність, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відповідної відмітки до електронної митної декларації або електронної копії митної декларації, поданої на паперовому носії.

Митна декларація на паперовому носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларація за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що унеможливлює у подальшому внесення змін до неї, засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі.

Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється на партію товарів, що переміщуються через митний кордон України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору (контракту), та поміщується у визначений митний режим.

За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи одна митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа може бути заповнена на кілька партій товарів, що вивозяться за межі митної території України залізничним транспортом та відправляються від одного відправника на адресу одного одержувача або переміщуються транзитом від одного відправника на адресу одного одержувача та відправляються з однієї прикордонної передавальної станції за місцем ввезення на митну територію України, за умови, що такі товари переміщуються через митний кордон України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, який використовується в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору (контракту), поміщуються у визначений митний режим, одночасно пред'являються митному органу, яким здійснюється їх митне оформлення, та за наявності можливості заповнення відповідно до встановленого порядку спільних для всіх задекларованих товарів граф митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа.

За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи товари, що ввозяться на митну територію України у складі однієї партії, можуть декларуватись за кількома митними деклараціями за умови, що таке розділення не впливає на ставки митних платежів та митні декларації подаються на всі товари у складі цієї партії незалежно від їх вартості.

Одна митна декларація на кілька партій товарів або кілька митних декларацій на одну партію товарів можуть складатись у випадках, визначених Мінфіном.

Особливості виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України в розібраному чи незібраному стані декількома партіями протягом певного строку (комплектних об'єктів), визначаються Мінфіном.


Порядок нарахування та сплати митних платежів; в залежності від митного режиму. Вивчити порядок заповнення граф 47, В у митній декларації форми МД-2 та форми МД-3


Відповідно до ст. 270 МКУ [1] правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, митом, крім особливих видів мита, встановлюються МКУ та міжнародними договорами, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України. Правила оподаткування особливими видами мита встановлюються законами України "Про захист національного товаровиробника вiд демпінгового імпорту", "Про захист національного товаровиробника вiд субсидованого імпорту", "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну".

Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, іншими (крім мита) митними платежами встановлюються Податковим кодексом України з урахуванням особливостей, що визначаються МКУ.

Особливості оподаткування митними платежами товарів, поміщених у вiдповiдний митний режим, визначенi у статтi 286 та роздiлi V МКУ, а також у роздiлах V i VI Податкового кодексу України.

Згідно зі ст. 286 МКУ [1] Товари, помiщенi у митний режим iмпорту, оподатковуються ввiзним митом, якщо iнше не передбачено законом, при дотриманнi умов та обмежень, встановлених главою 13 МКУ.

У випадках, встановлених законами України, товари, помiщенi у митний режим iмпорту, оподатковуються сезонним митом та/або особливими видами мита.

Товари, помiщенi у митний режим реiмпорту, звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом, якщо iнше не передбачено законом, при дотриманнi вимог та обмежень, встановлених главою 14 МКУ.

У разi помiщення товарiв у митний режим реiмпорту вiдповiдно до пункту 3 частини другої статтi 78 МКУ [2] суми вивiзного мита, сплаченi при експортi цих товарiв, повертаються особам, якi їх сплачували, або їх правонаступникам вiдповiдно до МКУ та в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

Товари, помiщенi у митний режим експорту, оподатковуються вивiзним митом у випадках, встановлених законом.

Товари, помiщенi у митний режим реекспорту, звiльняються вiд оподаткування вивiзним митом, якщо iнше не передбачено законом, при дотриманнi вимог та обмежень, встановлених главою 16 МКУ.

Пiсля помiщення товарiв у митний режим реекспорту суми ввiзного мита, сплаченi при iмпортi цих товарiв, повертаються особам, якi їх сплачували, або їх правонаступникам вiдповiдно до МКУ [1] та в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

До товарiв, помiщених у митний режим транзиту, застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом, якщо iнше не передбачено законом, при дотриманнi вимог та обмежень, встановлених главою 17 МКУ.

До товарiв, помiщених у митний режим тимчасового ввезення, застосовується умовне часткове звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом у порядку, визначеному главою 18 МКУ.

У разi випуску товарiв, помiщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування ввiзним митом, у вiльний обiг на митнiй територiї України або передачi таких товарiв у користування iншiй особi ввiзне мито сплачується у порядку, визначеному частиною сьомою статтi 106 МКУ.

До товарiв, помiщених у митний режим тимчасового вивезення, застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування вивiзним митом при дотриманнi вимог та обмежень, встановлених главою 19 МКУ.

До товарiв, помiщених у митний режим митного складу, застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом при дотриманнi вимог та обмежень, встановлених главою 20 МКУ.

До товарiв, помiщених у митний режим вiльної митної зони, застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом при дотриманнi вимог та обмежень, встановлених главою 21 МКУ.

До товарiв, помiщених у митний режим безмитної торгiвлi, застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом при дотриманнi вимог та обмежень, встановлених главою 22 МКУ.

До товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом при дотриманнi вимог та обмежень, встановлених главою 23 МКУ.

У разi випуску у вiльний обiг продуктiв переробки, отриманих з товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, сплата ввiзного мита здiйснюється у порядку, визначеному статтею 155 МКУ.

Товари, помiщенi у митний режим переробки за межами митної територiї, оподатковуються вивiзним митом вiдповiдно до глави 24 МКУ.

До товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, та продуктiв їх переробки, зазначених у частинi другiй статтi 168 МКУ, що в межах визначеного строку повертаються в Україну, застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом у порядку, визначеному статтею 168 МКУ.

До продуктiв переробки (крiм зазначених у частинi другiй статтi 168 МКУ) застосовується часткове звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом, вiдповiдно до якого сплатi пiдлягає позитивна рiзниця мiж сумою ввiзного мита, нарахованою на продукти переробки, та сумою ввiзного мита, яка пiдлягала б сплатi в разi iмпорту вiдповiдних товарiв, що були вивезенi за межi митної територiї України для переробки.

До товарiв, помiщених у митний режим знищення або руйнування, застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом при дотриманнi вимог та обмежень, встановлених главою 25 МКУ.

Товари, помiщенi у митний режим вiдмови на користь держави, звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом, якщо iнше не передбачено законом, при дотриманнi вимог та обмежень, встановлених главою 26 МКУ.

За умови дотримання вимог та обмежень, встановлених роздiлом V МКУ, звiльняються вiд оподаткування:

1) ввiзним митом - товари, помiщенi у митнi режими реiмпорту та вiдмови на користь держави;

2) вивiзним митом - товари, помiщенi у митний режим реекспорту.

Згідно з Інструкцією «Про порядок заповнення вантажної митної декларації» (Наказ Державної митної служби України від 9 липня 1997 року N 307) [9] відбувається заповнення граф ВМД (у нашому випадку Графа 47 "Нарахування платежів" та Графа «В»).

У цій графі основного й додаткових аркушів ВМД наводяться відомості про нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів). Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (далі - єдиний збір) та/або плата, то відомості про їх нарахування наводяться у цій графі основного аркуша ВМД.

У першій колонці "Вид" зазначається код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів .

У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:

При нарахуванні плати - завізована підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

При нарахуванні мита:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД , - при нарахуванні за адвалерною ставкою мита.

Кількість товару у відповідних одиницях виміру та обліку - при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

При нарахуванні акцизного збору:

Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартість товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум увізного мита без податку на додану вартість і акцизного збору).

Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиниці реалізованого товару, - кількість товару у відповідних одиницях виміру й обліку.

Якщо акцизний збір нараховується умовно, - митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД , збільшена на суму умовно нарахованого мита.

При нарахуванні податку на додану вартість:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД , збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором).

Фактурна вартість товару, зазначена в графі 42 ВМД , збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором), - якщо митна вартість товару менша, ніж фактурна вартість.

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД , або фактурна вартість товару, зазначена в графі 42 ВМД, збільшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору, - при нарахуванні податку умовно.

При нарахуванні єдиного збору - дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо).

При нарахуванні єдиного збору, що складається з декількох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, плати за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів), відомості про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

У третій колонці "Ставка" зазначаються:

При нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати.

При нарахуванні мита - установлений законодавством розмір ставки мита.

При нарахуванні акцизного збору - установлений законодавством розмір ставки акцизного збору.

При нарахуванні податку на додану вартість - установлений законодавством розмір ставки податку на додану вартість.

При нарахуванні єдиного збору - установлений законодавством розмір ставки цього збору.

У четвертій колонці "Сума" зазначається нарахована сума відповідного податку або збору (обов'язкового платежу). Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку .

Відомості щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатися у графі посадовою особою митного органу від руки з подальшим внесенням цих відомостей до електронної копії ВМД .

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

При заповненні періодичної митної декларації нараховуються всі види податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягали б сплаті при оформленні товарів у митному режимі імпорту, із зазначенням у колонці "Спосіб платежу" відповідного коду способу розрахунку згідно з Класифікатором способів розрахунків .

При нарахуванні сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у разі випуску товарів відповідно до статті 264 Кодексу [1] відображення відомостей про нарахування кожного податку або збору (обов'язкового платежу), нарахування якого пов'язано з митною вартістю товарів, здійснюється у трьох рядках, а саме:

- нарахування платежу за митною вартістю, визначеною митним органом;

- нарахування платежу за митною вартістю, визначеною декларантом;

- різниця між сумами платежів, нарахованих за митною вартістю, визначеною декларантом, та митною вартістю, визначеною митним органом,

з такими особливостями:

У колонці "Вид" всіх рядків указується вид платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів .

У колонці "Основа нарахування" вказується:

перший рядок - база оподаткування, розрахована за митною вартістю товару, визначеною митним органом;

другий рядок - база оподаткування, розрахована за митною вартістю товару, визначеною декларантом;

третій рядок не заповнюється.

У колонці "Ставка" вказується:

перший та другий рядки - ставка податку або збору (обов'язкового платежу);

третій рядок не заповнюється.

У колонці "Сума" вказується:

перший рядок - сума податку або збору (обов'язкового платежу), розрахована за митною вартістю товару, визначеною митним органом;

другий рядок - сума податку або збору (обов'язкового платежу), розрахована за митною вартістю товару, визначеною декларантом;

третій рядок - різниця між сумою податку або збору (обов'язкового платежу), розрахованою за митною вартістю товару, визначеною митним органом, і сумою податку або збору (обов'язкового платежу), розрахованою за митною вартістю товару, визначеною декларантом.

Якщо окремі податки та збори (обов'язкові платежі) нараховуються умовно, відомості щодо нарахування таких податків і зборів (обов'язкових платежів) відображаються у звичайному порядку - одним рядком. При цьому база оподаткування розраховується за митною вартістю товару, визначеною митним органом.

У колонці "Спосіб платежу" вказується код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку .

Графа не заповнюється:

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів у митний режим відмови на користь держави. (опис графи 47 пункту 2 глави 2 розділу II у редакції наказу Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414) [12].

У Графі B "Подробиці розрахунків" зазначаються:

код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів, що затверджується Держмитслужбою;

загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем ВМД , що підлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку надано вексель чи гарантійні зобов'язання;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку - особовий рахунок платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

при проведенні розрахунків із застосуванням векселів у графі зазначаються через знак "/" реквізити векселя (серія, номер, дата видачі векселя, строк платежу), літерний код валюти, у якій видається вексель відповідно до Класифікації валют , найменування векселедержателя.

Якщо за відсутності на відповідних рахунках митного органу коштів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в сумі, необхідній для сплати нарахованих платежів у повному обсязі, сплата платежу здійснюється частково за рахунок коштів декларанта, то відповідний рядок прокреслюється. При цьому декларантом від руки окремими рядками зазначаються відкориговані відомості про сплату таких платежів, які засвідчуються його печаткою. Зазначені відомості заносяться посадовою особою митного органу до електронної копії ВМД .

У разі якщо відомості про нарахування єдиного збору або плати в графі 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то відомості про цей збір (плату) до графи B ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

У разі декларування товарів громадянами реквізити платіжного документа можуть заноситися до графи посадовою особою митного органу з подальшим внесенням цією особою таких відомостей до електронної копії ВМД .

Графа не заповнюється:

якщо податки, збори (обов'язкові платежі) та/або плата не сплачуються;

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму відмови на користь держави.


Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту (автомобільному; залізничному; повітряному; морському (річковому), стаціонарними засобами транспортування) залежно від регіональних особливостей бази практики


Згідно з розділом 6 МКУ «Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України різними видамитранспорту» Митного кодексу України зазначаються засоби та способи переміщення товарів (ст.186) [1]:

. Перемiщення товарiв через митний кордон України здiйснюється засобами авiацiйного, водного, автомобiльного, залiзничного, трубопровiдного транспорту та лiнiями електропередачi, а також змiшаними перевезеннями. Пiд змiшаним (комбiнованим) перевезенням розумiється мiжнародне перевезення вантажiв щонайменш двома рiзними видами транспорту вiдповiдно до договору змiшаного (комбiнованого) перевезення з мiсця в однiй країнi, де вантажi переходять у вiдання оператора такого перевезення, до визначеного мiсця доставки в iншiй країнi.

. Залежно вiд наявностi перевiзника, вiдправника, одержувача, а також договору на перевезення товари перемiщуються у:

1) вантажних вiдправленнях;

2) супроводжуваному багажi;

3) несупроводжуваному багажi;

4) ручнiй поклажi;

5) мiжнародних поштових вiдправленнях;

6) мiжнародних експрес-вiдправленнях.

Здiйснення митного контролю на залiзничному транспортi (ст.218) [1]:

. Строки здiйснення митних формальностей щодо залiзничного рухомого складу визначаються керiвником митного органу за погодженням з iншими контролюючими органами та адмiнiстрацiєю залiзницi, а в пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України - крiм того, з керiвником вiдповiдного органу охорони державного кордону України.

. Розвантажувальнi, навантажувальнi, перевантажувальнi та iншi операцiї, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, проводяться пiдприємствами залiзницi за рахунок власникiв товарiв або уповноважених ними осiб.

Вiдповiдальнiсть за втрату чи неналежну доставку товарiв до митного органу призначення (ст.219) [1]:

. Залiзниця несе передбачену МКУ та iншими законодавчими актами України вiдповiдальнiсть за втрату чи неналежну доставку товарiв, що перебувають пiд митним контролем, до митного органу призначення.

Мiсце здiйснення митних формальностей у мiжнародному залiзничному сполученнi (ст.220) [2]:

. Митний контроль товарiв у мiжнародному залiзничному сполученнi здiйснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздiв мiжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в iнших мiсцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням мiж центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту державного кордону, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту.

. З метою запобiгання порушенню розкладу руху поїздiв митний контроль може здiйснюватися поза пунктами пропуску через державний кордон або в мiсцях, визначених керiвником митного органу за погодженням з керiвниками залiзничної станцiї та органу охорони державного кордону України.

. У виняткових випадках, перелiк яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, на вимогу митного органу окремi вагони, локомотиви, iншi елементи рухомого складу для здiйснення митного контролю можуть бути виключенi зi складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складi поїзда неможливе.

. Вiдправлення залiзничних транспортних засобiв з мiсць стоянки здiйснюється з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону України.

Порядок декларування автотранспортних засобiв комерцiйного призначення, якi перевозять товари через митний кордон України (ст.221) [1]:

. Автотранспортний засiб комерцiйного призначення, що використовується для перемiщення товарiв через митний кордон України, не потребує окремої митної декларацiї, якщо пiд час такого перемiщення декларуються товари, якi перевозяться цим автотранспортним засобом.

. Вiдомостi про автотранспортний засiб комерцiйного призначення, що перевозить товари, вносяться до митної декларацiї, за якою оформлено цi вантажi, книжки МДП, передбаченої Митною конвенцiєю про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року, товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провiзних та iнших супровiдних документiв, передбачених законодавством.

Порядок декларування порожнiх автотранспортних засобiв комерцiйного призначення та автотранспортних засобiв комерцiйного призначення, якi перевозять пасажирiв через митний кордон України (ст.222) [1]:

. Порожнi автотранспортнi засоби комерцiйного призначення та автотранспортнi засоби, якi перевозять пасажирiв через митний кордон України, декларуються шляхом подання нацiональних реєстрацiйних документів.

Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять обєкти права інтелектуальної власності


Митні органи сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до МКУ [1] та інших законів України.

Митний контроль і митне оформлення товарів, що містять обєкти права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, та ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України, здійснюються в загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених МКУ та іншими законами України.

Заходи, повязані з призупиненням митного оформлення застосовуються митними органами щодо товарів, які ввозяться на митну територію України для вільного обігу або вивозяться для вільного обігу за межі митної території України, за винятком:

) особистих речей громадян;

) товарів, які містять обєкти права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, та які переміщуються через митний кордон України для власного використання громадянами і не призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених частиною першою статті 374 МКУ.


Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення


Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 № 1192 - XIV (зі змінами й доповненнями) [2]: гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб. Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання. Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

На митну територію України дозволяється ввезення лише таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які, задовольняючи відповідні потреби набувачів гуманітарної допомоги в Україні, не створюють загрози життю чи здоров'ю фізичних осіб - набувачів гуманітарної допомоги та довкіллю України.

Товари (предмети) гуманітарної допомоги підлягають відповідному санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю. Зазначені види контролю здійснюються безкоштовно у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідальність за якість і безпеку товарів, отриманих як гуманітарна допомога, на підставі висновків відповідних експертиз несе отримувач гуманітарної допомоги.

У разі відмови у документальному підтвердженні якості, безпеки та можливості споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги вони повинні бути вивезені за межі України або знищені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення товарів (предметів) гуманітарної допомоги проводиться тільки після здійснення необхідних видів контролю.

Органи, які безпосередньо займаються санітарним, ветеринарним, фітосанітарним, радіологічним та екологічним контролем товарів (предметів) гуманітарної допомоги, забезпечують оперативне безкоштовне та якісне проведення цього контролю. Митні органи зобов'язані забезпечити оперативне безкоштовне проведення митного оформлення гуманітарних вантажів, а також їх цілісність під час перетину митного кордону України. Зазначені органи несуть відповідальність, у тому числі матеріальну, за проведення передбачених законодавством видів контролю та митного оформлення гуманітарних вантажів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Державна прикордонна служба України, Державна митна служба України забезпечують першочергове проведення контролю гуманітарних вантажів під час перетину державного кордону України. Міністерство внутрішніх справ України забезпечує підтримку транспортування гуманітарних вантажів до місця призначення на території України.

У разі надання органами, що проводили контроль гуманітарної допомоги, висновків про непридатність до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України приймає рішення щодо подальшого використання зазначеної гуманітарної допомоги.

Митне оформлення вантажів (товарів) без справляння плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, здійснюється митними органами України за наявності рішення відповідних комісій з питань гуманітарної допомоги про визнання таких вантажів (товарів) гуманітарною допомогою. У разі виникнення спору рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання вантажів (товарів) гуманітарною допомогою є остаточним для митного оформлення та виконання відповідних митних процедур.

Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам України відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов'язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", завіреного печаткою митника. Установи та організації незалежно від форми власності, що здійснюють декларування митним органам України, у разі відмови декларування вантажів гуманітарної допомоги позбавляються права на декларування митних вантажів. Інструкція про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарної допомоги затверджується Державною митною службою України.

Строк перебування вантажів гуманітарної допомоги під митним контролем без митного оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення гуманітарної допомоги здійснюється за місцезнаходженням її отримувача.


Висновки


Під час проходження практики на Дніпропетровській митниці студентам і курсантам була надана чудова можливість закріпити на практиці теоретичні знання з дисциплін митного спрямування. Оволоділи теоретичними та методичними основами митної справи, закріпили теоретичні знання, отримані в Академії, збирали матеріали для написання звіту. А також ознайомилися із загальною структурою ДМСУ, структурою Дніпропетровської митниці.

Виникала велика кількість питань, відповіді на які давали інспектори митниці та керівники практики від митниці. У нашої групи ним була головний державний інспектор Дніпропетровської митниці Міндоходів Серьоженко Яна Євгенівна. Під його керівництвом ми мали можливість отримати відповіді на багато виниклих питань.

Теоретична (лекційна) частина практики була дуже потрібною в ході практики, так як допомогла згадати, і навіть більше, відкрила багато нового для нас. А практична частина - це невідємна частина теорії. І поєднання обох частин є дуже зручним і цікавім для проходження практики. Програма практики складена таким чином, що дуже легко нею користуватися та висвітлювати поставленні питання.

Час, відведений для проходження практики, був використаний нами ефективно та доцільно. Всі питання, що були передбачені робочою програмою практики були опрацьовані та відображені у звіті. Завдяки відмінним умовам, які були надані Дніпропетровською митницею, проходження практики стало дуже корисним і цікавим.


Список використаної літератури


Митний кодекс України: станом на 1 червня 2012 р. - Х.: Право, М66 2012. - 368 с.

Закон України від 22.10.99 № 1192 - XIV «Про гуманітарну допомогу».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. №450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій».

Наказ Державної митної служби України від 14.01.2009р. №19 «Про затвердження Порядку взаємодiї митних органiв iз Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи при проведеннi митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобів».

Наказ Державної митної служби України від 28 лютого 2003 року №129 «Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів».

Наказ Державної митної служби України від 02.03.12 № 143 «Про затвердження методичних рекомендацiй пiд час оформлення попереднього повiдомлення, попередньої митної декларацiї або внутрiшнього транзитного документа». митна декларація контроль товар

Наказ Державної митної служби України від 12 квітня 2000 року №206 «Про затвердження Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для його використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України».

Наказ Державної митної служби України від 31.05.1996 №237 «Про затвердження порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах».

Наказ Державної митної служби України від 9 липня 1997 року №307 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації».

Наказ Державної митної служби України від 08.12.98 № 771 "Про затвердження порядоку здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення".

Наказ Державної митної служби України від 13 жовтня 2005 року №969 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів».

Наказ Державної митної служби України від 16.12.08 № 1414 «Змiни до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларації».

Лист Державної митної служби України від 02.03.09 № 11/1-10.19/1787-ЕП «Щодо порядку заповнення ДКПТ».


Теги: Правила заповнення та використання митних документів  Отчет по практике  Таможенное право
Просмотров: 28567
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Правила заповнення та використання митних документів
Назад