Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту

ЗМІСТ


Вступ

Загальна інформація з питань діяльності Східної митниці

. Порядок акредитації підприємств у митних органах

. Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної митної декларації

. Порядок використання бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів форми МД-3, специфікації форми МД-8, доповнення форми МД-6 при декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України субєктами ЗЕД

. Порядок здійснення інформаційної взаємодії між митними органами та ЦМУЛДЕР

. Правила заповнення та використання документів гарантії доставки товарів; форма та правила заповнення й використання усіх документів контролю доставки товарів (ПП, ПД, ПТП, ТРВН,ТРЗТ,ТР80,ЄТД).

. Порядок нарахування та сплати митних платежів; в залежності від митного режиму. Вивчити порядок заповнення граф 47, В у митній декларації форми МД-2 та форми МД-3

. Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту (автомобільному; залізничному; повітряному; морському (річковому), стаціонарними засобами транспортування) залежно від регіональних особливостей бази практики

. Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять обєкти права інтелектуальної власності

. Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення

Висновок

Лiтература

ВСТУП


Наказом АМСУ мене було направлено проходити технологічну практику до Східної митниці в період з 29.06.11 до 15.07.11.

Згідно розподілу курсантів, мене було направлено проходити технологічну практику у Відділ адміністрування митних платежів. Керівником практики від митниці було призначено начальника Відділу адміністрування митних платежів - Дєєву Т.І.

Метою проходження технологічної практики є ознайомлення з технологією митного контролю та оформлення, відповідно до митних режимів. Вимоги митних органів, до документів що подаються, технічного облаштування зон митного контролю (включаючи митні ліцензійні склади, спеціальні митні зони). Порядок реєстрації субєктів ЗЕД.

Технологічна практика складає особливий цикл учбового процесу, направлений на набуття курсантами, студентами навичок, практичної діяльності, закріплення теоретично набутих знань при вивченні дисциплін митного спрямування, необхідних для формування фахівця, що може виконувати свої службові обовязки на високому професійному рівні.

Загальна інформація з питань діяльності Східної митниці


Зоною діяльності Східної митниці є Донецька область.

Довжина ділянки кордону:

сухопутної - 180 км з Російською Федерацією (зона діяльності -Таганрозька митниця);

- морської - 132 км.

Станом на 30.06.11:

Штатна чисельність Східної митниці складає 1068 од.

Фактична чисельність Східної митниці становить 1005 од.

Вакансії - 80 од. Крім того 23 тимчасово вакантні.

До структури митниці входить 37 підрозділів, з них 18 - це підрозділи митного оформлення (7 відділів митного оформлення, 11 митних постів).(додаток 3)

Загальна кількість міжнародних пунктів пропуску на державному кордоні - 8, пунктів контролю - 3 (для автомобільного сполучення - 3 пункти пропуску, для повітряного сполучення - 2 пункти пропуску, для залізничного сполучення - 1 пункт пропуску, 2 пункти контролю, для морського сполучення - 2 пункти пропуску, 1 пункт контролю). Станом на 30.06.11 у Східній митниці перебувають на обліку 3 568 учасників зовнішньоекономічної діяльності. З початку 2011 року поставлено на облік 277 учасників зовнішньоекономічної діяльності, що на 18% більше, ніж за аналогічний період 2010 року (228 учасників ЗЕД).

Здійснювали зовнішньоторговельні операції 1241 учасників, що на 22 % більше, ніж у минулому році (1016 учасників ЗЕД).

Митницею оформлено 21 млн. 813 тис. тон вантажів, що на 4% більше, ніж у минулому році. Експортовано 12 млн. 993 тис. тон вантажів - на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року, імпортовано 3 млн. 764 тис. тонн - на 27% менше, ніж у 2010 році.

Протягом звітного періоду здійснювались зовнішньоторговельні операції з 111 країнами світу, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Експортувалися товари до 92 країн, імпортувалися з 91 країн світу.

1. Порядок акредитації підприємств у митних органах

акредитація митний декларація товар

Для керівництва в роботі про впровадження централізованого обліку субєктів ЗЕД у Східній митниці існує Інструктивні рекомендації по веденню обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у Східній митниці та затверджений графік передачі облікових справ суб'єктів ЗЕД, які знаходяться на обліку у Східній митниці. Згідно цієї інструкції:

 1. Обліку в Східній митниці підлягають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) - незалежно від форм власності які знаходяться в зоні діяльності Східної митниці, пройшли Державну реєстрацію за наявності в їх установчих документах права на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, крім випадків оформлення гуманітарної допомоги.
 2. Для поставлення на облік, уповноважена особа суб'єкта ЗЕД, або за його дорученням митний брокер, звертається до митного органу та подає:
 3. документи, які підтверджують повноваження особи, що звертається або наявність доручення у митного брокера;
 4. лист підприємства на ім'я начальника митниці про намір поставлення його на облік в Східній митниці;
 5. два примірники та одну копію облікової картки заповненої за зразком. Облікова картка повинна бути заповнена з використанням засобів електронно-обчислювальної техніки або друкарської машинки. Картки, заповнені від руки або з виправленнями, до обліку не приймаються;
 6. електронну копію облікової картки за електронним форматом, встановленим Держмитслужбою України;
 7. оригінали та завірені в установленому порядку копії документів за переліком;
 8. два примірники опису поданих документів.
 9. 3. Інспектор відділу інформаційної роботи та митної статистики (далі -ВІР та МС) перевіряє повноваження особи, що надає документи або наявність доручення у митного брокера; відповідність відомостей, зазначених в обліковій картці, наданим документам; звіряє комплектність документів згідно з описом поданих документів, звіряє копії з оригіналами поданих документів та, в разі відсутності зауважень, повертає оригінали документів з одним примірником опису заявнику.
 10. 4. У разі відсутності зауважень щодо заповнення облікової картки та відповідності зазначених в обліковій картці відомостей поданим документам інспектор ВІР та МС завіряє примірники та копію облікової картки підписом та особистою номерною печаткою.
 11. 5. Облікова картка суб'єкта ЗЕД реєструється посадовою особою відділу IP та МС в Журналі обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. їй присвоюється окремий обліковий номер.
 12. 6. Номер облікової картки будується за схемою:
 13. ХХХХХ \ ZZ \ YY \ NNNNNN
 14. де:
 15. ХХХХХ - перші п'ять знаків коду структурного підрозділу митного органу згідно з класифікатором митних органів;
 16. ZZ -останні два знаки коду підрозділу митного оформлення згідно з класифікатором митних органів;
 17. YY - останні цифри року обліку;
 18. NNNNNN - порядковий номер реєстрації в журналі обліку суб'єктів ЗЕД.

7. Примірники облікових карток розподіляються таким чином:

 1. Один примірник надається заявникові як свідоцтво про взяття на облік у Східній митниці;
 2. Другий примірник разом з описом та копіями документів, що подані для оформлення облікової картки, залишається у справах ВІР та МС.

Копія облікової картки разом з копією довідки органів статистики про занесення суб'єктів підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (або довідкою податкових органів про включення суб'єктів підприємницької діяльності до Державного реєстру фізичних осіб платників податків) передається до підрозділу митного оформлення.

. Засобами електронно-обчислювальної техніки відомості про суб'єкта ЗЕД електронна копія облікової картки) вносяться до електронної бази даних Східної митниці. Інформація щодо оформлених облікових карток передається до ЄАІС Держмитслужби України. Передачі підлягають електронні копії облікових карток, що були оформлені, анульовані, та до яких внесено зміни.

. У разі будь - яких змін чи доповнень до відомостей, які були заявлені у обліковій картці, у тижневий термін, але не пізніше дня подання до оформлення митної декларації, листа про погодження або повідомлення митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобі: через митний кордон України, суб'єкт ЗЕД має звернутись до Східної митницi для внесення змін в облікову картку.

. Зміни вносяться шляхом надання уповноваженою особою суб'єкта 3ЕД, або за дорученням митним брокером, двох примірників та копії нової облiкової картки та документів, на підставі яких вносяться зміни або доповнення, й завірених в установленому порядку їх копій.


2. Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної митної декларації


Періодична митна декларація

Відповідно до статей 79 і 83 Митного кодексу України та Постанови КМУ від 25 грудня 2002 р. N 1985 Про порядок та умови подання періодичної митної декларації

Періодична митна декларація - письмова заява, що подається митному органу за формою, встановленою для вантажної митної декларації , та містить відомості про товари, які будуть переміщуватися через митний кордон України протягом погодженого з митним органом періоду, митний режим, у який вони поміщатимуться, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митних процедур.

Дозвіл на подання періодичної митної декларації може бути наданий митним органом підприємству, яке є резидентом, для декларування товарів, що будуть переміщуватися через митний кордон України:

·у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту) в митних режимах транзиту (для вивезення залізничним транспортом товарів, ввезених на митну територію України морським або річковим транспортом), експорту або імпорту;

·регулярно з періодичністю не рідше ніж два рази на місяць (крім вивезення запасів для споживання, товарів, що переміщуються суднами закордонного плавання, та переміщення періодичних друкованих видань).

Дія цих Порядку та умов не поширюється на:

·товари, що переміщуються як міжнародна технічна та гуманітарна допомога;

·наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори;

·технічні засоби та пристрої для зняття інформації з каналів зв'язку та інші технічні засоби негласного одержання інформації;

·живих тварин;

·товари, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі.

Рішення про надання дозволу на подання періодичної митної декларації приймається керівником або іншою посадовою особою підрозділу митного оформлення митного органу, уповноваженою керівником митного органу.

У наданні дозволу на подання періодичної митної декларації відмовляється у разі:

·невідповідності товарів та (або) умов їх переміщення через митний кордон України вимогам пунктів 1 і 2 цих Порядку та умов;

·неподання документів, передбачених пунктом 3 цих Порядку та умов.

Митний орган відмовляє в оформленні періодичної митної декларації у разі:

·подання декларації з порушенням вимог Митного кодексу України та цих Порядку та умов;

·подання декларації без повного комплекту документів, зазначених у пункті 5 цих Порядку та умов;

·заповнення декларації з порушеннями вимог інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації , яка затверджується Держмитслужбою;

·коли дата закінчення строку дії декларації перевищує погоджений митним органом період;

·коли інформація, внесена декларантом до електронної копії декларації, не відповідає інформації, внесеній декларантом до оригіналу;

·заповнення декларації з виправленнями, крім змін та доповнень, внесених до неї у порядку, встановленому Держмитслужбою;

·коли до підприємства, якому надано дозвіл на подання періодичної митної декларації, або до його іноземного контрагента відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" застосовано спеціальну санкцію (крім індивідуального режиму ліцензування, дію якого на момент оформлення періодичної митної декларації тимчасово зупинено).

·У разі відмови в оформленні періодичної митної декларації посадовою особою митного органу заповнюється картка відмови в порядку, встановленому Держмитслужбою.

Під час ввезення на митну територію України окремих видів товарів згідно із статтею 89 Митного кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 720) періодична митна декларація застосовується як попередня митна декларація.

Порядок заповнення періодичної митної декларації , особливості здійснення митного контролю (у тому числі контролю за доставкою до митниць призначення) та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України за періодичною митною декларацією, визначаються Держмитслужбою.

Якщо переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією не здійснювалося, за зверненням підприємства, якому надавався дозвіл на подання періодичної митної декларації, така декларація може бути анульована митним органом, в установленому Держмитслужбою порядку. Пропуск через митний кордон України товарів за періодичною митною декларацією може здійснюватися з моменту її оформлення митним органом протягом погодженого митним органом періоду її дії у межах кількості товарів, зазначеної в періодичній митній декларації.

Оформлення загальної вантажної митної декларації

Якщо товари регулярно вивозяться залізничним транспортом за межі митної території України одним суб'єктом ЗЕД за одним договором (контрактом), то митниця відправлення може дозволити цьому суб'єктові подавати загальну вантажну митну декларацію (далі - ЗВМД), що оформлюється на товари, які переміщуватимуться окремими партіями протягом певного періоду, погодженого з цією митницею.

Рішення про надання суб'єктові ЗЕД дозволу на подання ЗВМД приймається начальником митниці відправлення або вповноваженою ним особою на підставі заяви цього суб'єкта. Форма заяви наведена в додатку 1 до цього Порядку. У графі "Код за УКТЗЕД" поля 8 заяви зазначається чотиризначний код товару за УКТЗЕД.

До заяви додаються копії документів (зовнішньоекономічний договір (контракт) тощо), що підтверджують зазначені в ній відомості.

Заява реєструється митним органом у встановленому порядку й розглядається протягом 7 робочих днів після її реєстрації.

Зазначене рішення начальника митниці або вповноваженої ним особи оформлюється як резолюція на заяві та є підставою для подання ЗВМД суб'єктом ЗЕД. Відмова в дозволі на подання ЗВМД надається в письмовому вигляді на бланку митного органу й містить причини відмови.

У разі прийняття начальником митниці відправлення позитивного рішення суб'єкт ЗЕД заповнює ЗВМД згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, зі змінами (далі - Інструкція), і подає її митниці відправлення.

У разі неподання суб'єктом ЗЕД ЗВМД протягом 30 діб після отримання позитивного рішення за заявою воно стає недійсним.

Строк дії ЗВМД визначається суб'єктом ЗЕД за погодженням з митницею відправлення й може бути продовжений начальником митниці відправлення за заявою суб'єкта ЗЕД. Загальний строк дії ЗВМД не може перевищувати терміну дії зовнішньоекономічного контракту й 6 місяців з дати оформлення ЗВМД.

Після оформлення ЗВМД посадова особа митниці відправлення надсилає протягом 4 годин засобами електронного зв'язку до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби України) електронну копію цієї ЗВМД.

Контроль за використанням ЗВМД у цій митниці здійснюється шляхом ведення Журналу контролю за використанням загальних вантажних митних декларацій, форму якого наведено в додатку 3 до цього Порядку. Перший аркуш оформленої ЗВМД разом із заявою суб'єкта ЗЕД і комплектом документів до неї зберігається в окремій справі.

При відправленні залізничною станцією першої партії товарів за ЗВМД суб'єкт ЗЕД долучає до товаросупровідних документів четвертий аркуш ЗВМД.

При відправленні наступних партій товарів замість четвертого аркуша ЗВМД долучається завірена суб'єктом ЗЕД копія п'ятого аркуша ЗВМД.

У разі переміщення експортних вантажів залізничним транспортом декларант уносить до графи 50 усіх основних аркушів ЗВМД відомості про залізницю, що приймає заявлені товари до перевезення.

При відправленні першої партії товарів за ЗВМД в перевізних документах та на зворотному боці четвертого основного аркуша ЗВМД проставляється календарний штемпель станції відправлення, яка прийняла вантаж до перевезення, що є свідченням узяття залізницями зобов'язання про дотримання митних правил. Для здійснення контролю за доставкою вантажу в митницю призначення копія четвертого основного аркуша ЗВМД передається до відділу контролю за доставкою вантажів митниці, що провела оформлення ЗВМД.

При відправленні наступних партій товарів календарний штемпель станції відправлення проставляється на двох примірниках копії п'ятого основного аркуша ЗВМД, завірених підписом і печаткою декларанта. Один примірник цієї копії передається декларанту для доставки разом з товаром у пункт пропуску на митному кордоні України. Для здійснення контролю за доставкою вантажу в митницю призначення другий примірник копії передається до відділу контролю за доставкою вантажів митниці, що провела оформлення ЗВМД.

Строк доставки вантажу в митницю призначення встановлюється відповідно до Положення з 24-ї години дати прийняття вантажу до перевезення, зазначеної в перевізних документах календарним штемпелем станції відправлення.

Дозволяється проставлення посадовими особами митних органів відтиску штампа "Під митним контролем" і відтиску особистої номерної печатки на накладних, заповнених не в повному обсязі (відсутні номери накладних).

Тимчасова та неповна декларацiя

Наказ Державної митної служби України від 30 грудня 2003 року N 932 Про затвердження Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій встановлює:

Декларування товарів із застосуванням тимчасової декларації можливе виключно за бажанням декларанта, якщо:

а) товари переміщуються трубопровідним транспортом або лініями електропередачі;

б) ціна товару у контракті визначається за формулою;

Декларування товарів із застосуванням неповної декларації можливе, якщо декларантом не подані один або декілька документів, потрібних для митного оформлення товарів (крім документів, що підтверджують митну вартість, походження, код товару згідно з УКТЗЕД ), але надано підтвердження (факсова копія або інший документ, що містить відповідну інформацію), що такі документи:

існують і є дійсними;

не можуть бути подані з незалежних від декларанта причин.

Дозвіл на здійснення декларування із застосуванням тимчасової декларації надається суб'єкту підприємницької діяльності, що переміщує товари через митний кордон України, за умови, що цей суб'єкт відповідає таким характеристикам:

є резидентом України;

не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), а також зі сплати штрафів за порушення митних правил;

Застосування тимчасової декларації для декларування товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, не потребує попереднього дозволу митного органу на випуск товарів у вільний обіг за тимчасовою декларацією та здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для відповідного виду товару.

Дозвіл на здійснення декларування із застосуванням неповної декларації надається суб'єкту підприємницької діяльності, що переміщує товари через митний кордон України, за умови, що цей суб'єкт є резидентом України;

Порядок прийняття митним органом рішення про митне оформлення товарів із застосуванням тимчасової та неповної декларацій

. Рішення про митне оформлення товарів із застосуванням тимчасової чи неповної декларації приймається начальником або вповноваженою посадовою особою митного органу на підставі заяви підприємства, форма якої визначається Державною митною службою України.

. Заява подається митному органу (у двох примірниках) разом з копіями документів, що підтверджують викладені в ній відомості, і реєструється митним органом або його підрозділом у день її надходження. Заява повинна бути розглянута протягом наступного робочого дня після дати реєстрації.

.Копії поданих документів завіряються написом "Копія. Згідно з оригіналом", печаткою підприємства, зразок якої наведено в обліковій картці підприємства, і підписом керівника або вповноваженої особи підприємства з обов'язковим зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові, а також дати завірення копії.

. Рішення про митне оформлення товарів із застосуванням тимчасової чи неповної декларації оформлюється шляхом накладення на обох примірниках заяви резолюції "Випуск у вільний обіг товарів із застосуванням тимчасової/неповної декларації дозволено".

У разі прийняття рішення про відмову в митному оформленні товарів із застосуванням тимчасової чи неповної декларації на обох примірниках заяви накладається резолюція "У випуску у вільний обіг товарів із застосуванням тимчасової/неповної декларації відмовлено" із зазначенням причин відмови.

Відповідна резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.


3. Порядок використання бланків єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2, додаткових аркушiв форми МД-3, специфiкацiї форми МД-8, доповнення форми МД-6 при декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України субєктами ЗЕД


Вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів;

ВМД складається з єдиного адміністративного документа форми МД-2 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів або з єдиного адміністративного документа форми МД-4 як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

У разі потреби до єдиного адміністративного документа форми МД-2 можуть додаватися додаткові аркуші форми МД-3 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів, а до єдиного адміністративного документа форми МД-4 - додаткові аркуші форми МД-5 як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

Кількість бланків єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, необхідних для митного оформлення однієї ВМД, визначаються Держмитслужбою.

У разі коли у полі будь-якої графи ВМД не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (внесення відомостей), відомості зазначаються у доповненнях, що є невід'ємною частиною ВМД.

З єдиним адміністративним документом форми МД-2 і додатковим аркушем форми МД-3 використовується доповнення форми МД-6. З єдиним адміністративним документом форми МД-4 і додатковим аркушем форми МД-5 використовується доповнення форми МД-7.

Доповнення оформляється на самокопіювальних бланках формату А4 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів (форма МД-6) або комплект з восьми зброшурованих аркушів (форма МД-7).

Порядок внесення відомостей до доповнення форм МД-6 і МД-7 визначається Держмитслужбою.

Електронна копія ВМД повинна обов'язково містити відомості, наведені у доповненнях форм МД-6 (у разі застосування бланків форм МД-2 і МД-3) або МД-7 (у разі застосування бланків форм МД-4 і МД-5).

На всіх аркушах доповнення проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення оформлення.

Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених Держмитслужбою, замість додаткових аркушів форм МД-3 і МД-5 допускається застосування специфікації форми МД-8.

Специфікація оформляється на самокопіювальних бланках формату А4. Кількість примірників специфікації повинна відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД, що подається до митного оформлення. Кількість аркушів у кожному примірнику специфікації необмежена.

Разом із специфікацією подається її електронна копія. Інформація, внесена до електронної копії специфікації, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу.

Специфікація форми МД-8 - використається одночасно з формою МД-2 замість аркушів форми МД-3 у випадках:

при декларуванні товарів, які переміщаються через митний кордон України як гуманітарна допомога;

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового ввозу (вивіз) з умовним повним звільненням від оподатковування, крім випадків, якщо цьому режиму передував митний режим митного складу;

при декларуванні запасів, призначених для споживання;

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при декларуванні товарів, витрачених при здійсненні операцій по переробці товарів;

при декларуванні товарів як консолідованого вантажу під час розміщення їх на митному ліцензійному складі, власником якого є транспортно-експедиційна організація, у митному режимі митного складу;

при декларуванні товарів у митному режимі транзиту без застосування заходів гарантування;

доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

На всіх аркушах специфікації проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до митного оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.

ВМД оформляється на стандартних самокопіювальних бланках єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5. Відривна частина бланків повинна відповідати формату А4.

Бланки єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4, додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, доповнення форм МД-6 і МД-7, специфікації форми МД-8 виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими Держмитслужбою. Замовниками та реалізаторами бланків можуть бути як Держмитслужба, так і суб'єкти підприємницької діяльності.

Держмитслужба визначає випадки, коли ВМД може оформлятися на бланках єдиного адміністративного документа та додаткових аркушах, виготовлених за допомогою комп'ютера, або подаватися тільки в електронному вигляді, та випадки, коли під час оформлення ВМД можуть використовуватися бланки доповнень та специфікацій, виготовлені за допомогою комп'ютера. Митні процедури, що пов'язані з оформленням ВМД, поданої митному органу тільки в електронному вигляді, визначаються Держмитслужбою.

У разі виготовлення бланків за допомогою комп'ютера використовується папір білий формату А4 і не застосовується вимога щодо брошурування, кольору та самокопіювання аркушів. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланків за допомогою комп'ютера, повинні забезпечувати якісне функціонування службових штампів митних органів, що використовуються для митного оформлення ВМД.

ВМД заповнюється:

на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними і фізичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їх вартості;

на товари, які підлягають державному експортному контролю;

на товари, які переміщуються в режимі митного складу;

на товари за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) фізичними особами на митну територію України або надходять на адресу фізичних осіб у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання;

на товари, які безпосередньо ввозяться фізичними особами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адреси фізичних осіб або вивозяться фізичними особами у випадках, передбачених законодавством;

на товари незалежно від їх митної вартості в інших випадках, передбачених законодавством;

на транспортні засоби у випадках, передбачених законодавством.

ВМД заповнюється на партію товарів, які належать юридичним особам або фізичним особам (підприємцям), за умови, що до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим. У разі коли партія складається з товарів, які мають різні коди згідно з УКТЗЕД, а також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо), відомості зазначаються на додаткових аркушах ВМД (форми МД-3 і МД-5).

У випадках, що визначаються Держмитслужбою, можуть складатися одна ВМД на кілька партій товарів або кілька ВМД на одну партію товарів.

ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера. Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб'єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип здійснення заходів тарифного або нетарифного регулювання.

ВМД, заповнена з підчистками та помилками, для оформлення не приймається. Порядок унесення виправлень у ВМД визначається Держмитслужбою.

Разом з ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару і митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. Форма та структура електронної копії ВМД, або ВМД, що подається тільки в електронному вигляді, кодування символів, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою.

4. Порядок здійснення інформаційної взаємодії між митними органами та ЦМУЛДЕР


Відповідно до наказу ДМСУ від 14.01.09 № 19 Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів i транспортних засобів направлення запитiв до експертних пiдроздiлiв Управління проводиться митними органами при здiйсненні ними митного контролю та митного оформлення товарiв, якщо виникла потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні спеціального обладнання i техніки для зясування питань:

повязаних з визначенням фізичної і хімічної структури, складу товарів, необхідних для ідентифікації товарів, подальшої їх класифікації та визначення вартості;

експертної оцінки вартості товарiв i транспортних засобiв, матерiалiв, речовин i виробів;

належності товарів до наркотичних засобів, сильнодіючих чи отруйних речовин;

віднесення товарів до контрольних списків, що обмежують імпорт або експорт цих товарів (товари подвійного або військового призначення);

належності товару до предметів, що мають художню, історичну та археологічну цінність.

Проби та зразки товарiв беруться у мiнiмальнiй кiлькостi, яка забезпечує можливість проведення їх дослідження. Нормативи відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) експертними підрозділами Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, затверджені наказом Державної митної служби України від 23.12.2002 № 719, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 30.01.2003 за № 79/7400 (зі змінами). У разі коли взяття контрольних проб і зразків товарів з обєктивних причин не видається можливим (одиничний товар або товари в обмеженій кількості, вміст поштового відправлення, щодо якого при митному огляді виникають сумніви, тощо), відбір проб і зразків товарів здійснюється в одному примірнику (для проведення дослідження) з обовязковим маркуванням згідно з маркувальною етикеткою та накладенням митного забезпечення. Про перебування під митним контролем такого товару зазначається в акті провзяття проб i зразкiв товарiв. Такі товари після проведення досліджень опломбовуються і повертаються митному органу.

Проведення дослiджень здійснюється спецiалiстами експертних пiдроздiлiв Управлiння вiдповiдно до письмового доручення керівництва пiдроздiлу або Управлiння. У разі виявлення порушень розділів ІІ, ІІІ цього Порядку при здійсненні досліджень спеціаліст експертного підрозділу у той самий день складає про це акт довільної форми й оформлює письмове повідомлення митному органу про відмову в проведенні досліджень із зазначенням порушення. Дослідження (аналіз, експертиза) проб і зразків проводиться у строки, визначені Порядком взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1862 (зі змінами). У разі наявності обєктивних обставин, що унеможливлюють проведення дослідження, митний орган невідкладно повідомляється засобами електронного або факсимільного звязку із зазначенням конкретної причини. Додаткові матеріали до експертних підрозділів Управління надаються митним органом, за запитом якого проводиться дослідження, у строк, що не повинен перевищувати 10 днів з дня отримання повідомлення експертного підрозділу.

За результатами проведеного дослідження спецiалiст експертного пiдроздiлу Управлiння готує висновок за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, який повинен містити вичерпні вiдповiдi на всі питання, поставлені митним органом.

Якщо неможливо провести дослідження в повному обсязі, то в пункті 8 висновку зазначається, які саме питання не вирішені, і з яких причин неможливо їх вирішити. Висновок доставляється до митного органу поштою або посадовою особою митного органу, яка отримує його в експертних пiдроздiлах Управлiння, з обов'язковою вiдмiткою в реєстрі висновків, виданих на запити митних органів. Форма реєстру наведена в додатку 4 до цього Порядку.

Копія висновку може надсилатися до митного органу засобами електронного або факсимільного зв'язку.


5. Правила заповнення та використання документів гарантії доставки товарів; форма та правила заповнення й використання усіх документів контролю доставки товарів (ПП, ПД, ПТП, ТРВН,ТРЗТ,ТР80,ЄТД)


Стаття 161 Митного кодексу України передбачає наступні види гарантій доставки товару в митний орган призначення:

) надання власником товарів (уповноваженою ним особою) гарантій митним органам;

) охорона та супроводження товарів митними органами;

) перевезення товарів митним перевізником;

) перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенції МДП 1975 року);

) перевезення на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) із застосуванням книжки АТА (Carnet ATA).

Фінансова гарантія - спосіб забезпечення виконання зобов'язань перевізника щодо доставки товарів у митницю призначення.

Митним органам з бути надані наступні види фінансових гарантій:

гарантійний лист;

грошова застава;

страхування фінансової відповідальності перевізника.

Сума фінансових гарантій повинна відповідати розміру всіх обов'язкових платежів, певних для даних товарів законодавством, тобто акцизного збору, мита , податку на додаткову вартість, митних і інших зборів, нарахованих відповідно до порядку, установленому для оподатковування таких товарів у випадку ввозу їх в Україну з метою вільного використання.

Застосування в Україні фінансових гарантій як міра дотримання перевізниками умов, шляхів і напрямків транзиту, а також для забезпечення внесення передбачених законодавством обов'язкових платежів у випадку порушення перевізником узятих їм зобов'язань по доставці товарів у митницю призначення передбачене ПКМУ від 29.06.96 № 700 "Про твердження Положення про надання митним органам України фінансових гарантій по обов'язковій доставці товарів у митниці призначення". Даним Положенням визначений порядок надання фінансових гарантій митним органам при переміщенні транзитом через територію України товарів, на які законодавством установлений акцизний збір, їхніми власниками або уповноваженими ними особами.

Фінансові гарантії надаються митним органам при переміщенні встановлених товарів, за винятком товарів, які переміщаються:

с застосуванням охорони й супроводу;

трубопровідним транспортом;

фізичними особами в обсягах, не оподатковуваних акцизним збором;

по каналах поштового зв'язку.

Супровід вантажів здійснюється митними органами в порядку, затвердженим наказом ДМСУ від 20.08.2003 № 565 "Про затвердження Інструкції про організацію й порядок охорони й супроводи товарів підрозділами митної варти Державної митної служби України".

Дана Інструкція визначає порядок організації охорони й супроводи товарів і інших предметів, які перебувають під митним контролем або переміщаються транзитом автомобільним транспортом через територію України, з моменту ввозу їх в Україну й до вивозу з її території, включаючи випадки перевантаження таких товарів на інші види транспорту.

Власники товарів або уповноважені ними особи по власному розсуді можуть вибирати форму охорони й супроводу товарів як альтернатива наданню фінансових гарантій митним органам або іншим видам гарантій, установленим статтею 161 Митного кодексу України.

Якщо нарахована сума податків і зборів (обов'язкових платежів), підметів сплаті за товар, до якого законодавством України передбачене застосування гарантування доставки і який повинен переміщатися транзитом через митну територію України із застосуванням книжки МДП, перевищує суму гарантійного забезпечення (еквівалент 50000 доларів США), то процедура перевезення із застосуванням книжки МДП припиняється, а наступне переміщення товару через митну територію України здійснюється із застосуванням гарантування доставки передбачених пунктами 1 - 3 статті 161 Митного кодексу України.

Статтею 93 Митного кодексу України передбачене повідомлення митних органів про намір увезти товари на митну територію України. При ввозі товарів на митну територію України у випадках, передбачених кодексом, декларант заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про намір увезти ці товари.

Основним документом, яким регламентований порядок контролю за доставкою товарів і інших предметів у митниці призначення, є наказ Держмитслужби України від 08.12.98 № 771 "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення".

Для контролю за доставкою використаються наступні документи:

декларації типу ПД, ПП - при імпорті товарів;

експортні декларації - при експорті товарів;

декларації типу ТР.80 - при транзиті товарів;

декларації типу ТР.__.ВН* (внутрішній транзитний документ) - при переміщенні товарів і предметів, які перебувають під митним контролем і переміщаються між митницями в межах митної території України;

декларації типу ТР.__.ЗТ* - при переміщенні товарів і предметів залізничним транспортом у межах митної території України.

На виконання ПКМУ від 29.03.2002 № 390 "Про ввіз на митну територію України окремих видів товарів". Держмитслужбою України розроблений наказ від 28.02.2003 № 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввозом на митну територію України окремих видів товарів". Затвердженим наказом передбачене обов'язкове декларування ввезених в Україну товарів з використанням попередньої вантажної митної декларації.

Попередня вантажна митна декларація (ПД) - документ, що заповнюється на зброшуровані в комплекти бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів до нього форми МД-3 і, якщо буде потреба, доповнення форми МД-6. ПД містить відомості про товари, які будуть завезені на митну територію України, і є одним з документів контролю за їхньою доставкою. Разом із ПД декларантом подається її електронна копія.

Затверджене наказом Держмитслужби Положення містить два переліки товарів, що вимагають при ввозі подання ПД:

товари, при ввозі яких потрібно ПД, незалежно від виду транспорту, якими вони ввозяться;

товари, ввіз яких (крім ввозу залізничним транспортом), здійснюється за умови подання ПД .

Положенням передбачена можливість подання ПД і наступного оформлення ВМД по узгодженню, при цьому ПД і імпортна ВМД повинні бути оформлені однією митницею.

ПД не представляється при ввозі товарів:

раніше вивезених з України під зобов'язання про зворотний ввіз;

консолідованих дрібнопакетованих вантажів, що надходять по лінії служб прискореної доставки вантажів ("DHL", "TNT", "UPS", "FedEx", "У-Руско", "Элін Карго" і ін.);

у міжнародних поштових відправленнях;

гуманітарної допомоги;

на які не передбачене оформлення ВМД;

які будуть оформлятися в пункті пропуску на границі.

як давальницька сировина іноземним замовником;

як внесок іноземного інвестора в статутний фонд підприємства з іноземними інвестиціями;

іноземними інвесторами з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність;

відповідно до угод про виробничу кооперацію між Урядом України й урядами держав - членів СНД;

у рамках зареєстрованих у встановленому порядку проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

які відповідно до міжурядових угод України із країнами СНД, Балтії й Республікою Македонія про вільну торгівлю, підлягають пільговому оподатковуванню.

При поданні ПД на вибір одержувача товарів може бути застосована одна з мір забезпечення доставки товарів у митний орган призначення, а саме:

перевезення на умовах Конвенції МДП;

грошова застава, попередньо внесений на депозитний рахунок митниці призначення в розмірі всіх податків і зборів, які підлягали б сплаті при імпорті;

гарантійний лист про гарантування сплати встановлених законодавством України податків і зборів;

фінансова гарантія незалежного фінансового посередника щодо обов'язкової доставки товарів у митний орган призначення;

охорона й супровід товарів силами митних органів.

У випадку обрання грошової застави як міра забезпечення доставки товарів засобу, внесені на рахунки митних органів під час оформлення ПД, після оформлення ВМД на товари відповідно до митних режимів тимчасового ввозу, митного складу й т.п. вертаються суб'єктові підприємницької діяльності за його заявою або зараховуються в рахунок сплати майбутніх платежів або як грошова застава для забезпечення доставки при ввозі наступних партій товарів.

Оформлення попереднього повідомлення (ПП) передбачено при ввозі в Україну інших товарів.

ПП заповнюється на аркушах формату А4 за формою, що відповідає лицьовій стороні аркуша з позначенням 1/6 форми МД-2, МД-3 і, якщо буде потреба, доповнення форми МД-6, і подається декларантом у двох екземплярах разом з електронною копією, у порядку, затвердженому наказом Держмитслужби України від 03.07.2006 № 551.

При оформленні ПП обов'язкові платежі не нараховуються й не сплачуються.

Контроль за доставкою товарів, які переміщаються під митним контролем по території України здійснюється з використанням центральної бази даних Держмитслужби України.

Випадки, коли ПП не оформляються:

якщо суб'єкт акредитований у прикордонній митниці, за умови оформлення вантажу підрозділом митниці, що розміщено безпосередньо на границі;

якщо лист-узгодження на митне оформлення товару видано в митницю, у якій є структурний підрозділ, розміщений безпосередньо в пункті пропуску на митному кордоні;

при ввозі вантажів гуманітарної допомоги;

при ввозі вантажів матеріально-технічної допомоги по програмах або проектам такої допомоги, які пройшли державну регістрацію;

при ввозі вантажів зареєстрованими в Україні кур'єрськими службами прискореної доставки (DHL, FedEx, TNT та ін.) і їхніми ліцензованими агентами;

при ввозі відправлень спеціального зв'язку, переміщуваних кур'єрами Державного підприємства спецзв'язку Держкомзвязку України;

при ввозі вантажів на адресу співробітників дипломатичних представництв іноземних держав в Україні;

при ввозі консолідованих вантажів зареєстрованими в Україні авіакомпаніями з використанням автотранспорту за умови перевезення вантажів з використанням книжки МДП і переміщенні по міжнародних авіаційних транспортних накладних установленої форми (Aіr Waybіll) і вантажними маніфестами (Cargo Manіfest) до міжнародного аеропорту "Бориспіль";

при ввозі сільськогосподарської продукції 01 - 24 груп по УКТЗЕД залізничним транспортом з метою розміщення на митних ліцензійних складах;

при ввозі міжнародних поштових відправлень.

Внутрішній транзитний документ (ВТД) - використається для здійснення контролю за доставкою товарів, які переміщаються між митницями в межах митної території України (див. наказ Держмитслужби України від 12.04.2000 № 206).

ВТД (тип декларації - ТР80ВН) заповнюється на зброшуровані в комплекти бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів до нього форми МД-3 і, якщо буде потреба, доповнення форми МД-6, і подається декларантом разом з електронною копією.

6. Порядок нарахування та сплати митних платежів; вивчити порядок нарахування митних платежів в залежності від митного режиму. Вивчити порядок заповнення граф 47, В у митній декларації форми МД-2 та форми МД-3


Дане питання регламентується Наказом ДМСУ від 9 липня 1997 року №307 Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації».

Заповнення граф ВМД при декларуванні товарів, що вивозяться (вивезені) за межі митної території України

Графа 47 "Нарахування платежів"

У цій графі основного та додаткових аркушів ВМД наводяться відомості про нарахування вивізного мита.

При нарахуванні вивізного мита:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, - при нарахуванні за адвалерною ставкою вивізного мита.

Кількість товару у відповідних одиницях виміру та обліку - при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

У колонці "Ставка" зазначаються:

При нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати.

При нарахуванні вивізного мита - установлений законодавством розмір ставки вивізного мита.

У колонці "Сума" зазначається нарахована сума вивізного мита чи плати. Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

У колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Графа B "Подробиці розрахунків"

У графі зазначаються:

код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів;

загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем ВМД, що підлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку видається вексель;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку - особовий рахунок платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

при проведенні розрахунків із застосуванням векселів у графі зазначаються через знак "/" реквізити векселя (серія, номер, дата видачі векселя, строк платежу), літерний код валюти, у якій видається вексель, відповідно до Класифікації валют, найменування векселедержателя.

Графа не заповнюється:

якщо мито та/або плата не сплачуються;

при декларуванні товарів за загальною ВМД або періодичною митною декларацією;

при заповненні окремої митної декларації.

Заповнення граф ВМД при декларуванні товарів, що ввозяться (ввезені) на митну територію України.

Графа 47 "Нарахування платежів".

У цій графі основного й додаткових аркушів ВМД наводяться відомості про нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів). Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (далі - єдиний збір) та/або плата, то відомості про їх нарахування наводяться у цій графі основного аркуша ВМД.

При нарахуванні мита:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, - при нарахуванні за адвалерною ставкою мита.

Кількість товару у відповідних одиницях виміру та обліку - при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

При нарахуванні акцизного збору:

Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартість товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум увізного мита без податку на додану вартість і акцизного збору).

Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиниці реалізованого товару, - кількість товару у відповідних одиницях виміру й обліку.

Якщо акцизний збір нараховується умовно, - митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму умовно нарахованого мита.

При нарахуванні податку на додану вартість:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором).

Фактурна вартість товару, зазначена в графі 42 ВМД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором), - якщо митна вартість товару менша, ніж фактурна вартість.

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, або фактурна вартість товару, зазначена в графі 42 ВМД, збільшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору, - при нарахуванні податку умовно.

При нарахуванні єдиного збору - дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо).

При нарахуванні єдиного збору, що складається з декількох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, плати за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів), відомості про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

Графа B "Подробиці розрахунків"

У графі зазначаються:

код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів, що затверджується Держмитслужбою;

загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем ВМД, що підлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку надано вексель чи гарантійні зобов'язання;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку - особовий рахунок платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

при проведенні розрахунків із застосуванням векселів у графі зазначаються через знак "/" реквізити векселя (серія, номер, дата видачі векселя, строк платежу), літерний код валюти, у якій видається вексель відповідно до Класифікації валют, найменування векселедержателя.

У разі якщо відомості про нарахування єдиного збору або плати в графі 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то відомості про цей збір (плату) до графи B ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

У разі декларування товарів громадянами реквізити платіжного документа можуть заноситися до графи посадовою особою митного органу з подальшим внесенням цією особою таких відомостей до електронної копії ВМД.

Графа не заповнюється:

якщо податки, збори (обов'язкові платежі) та/або плата не сплачуються;

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму відмови на користь держави.

Заповнення граф ВМД при декларуванні товарів, що переміщуються митною територією України транзитом

Графа 47 "Нарахування платежів"

У цій графі основного й додаткових аркушів ВМД у разі застосування заходів гарантування доставки товарів відповідно до статті 161 Митного кодексу України наводяться відомості про нарахування мита, акцизного збору та податку на додану вартість, що підлягали б сплаті при оформленні цих товарів відповідно до митного режиму імпорту. Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збір та/або плата, то відомості про їх нарахування наводяться у цій графі основного аркуша ВМД.

При нарахуванні мита:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, - при нарахуванні за адвалерною ставкою мита.

Кількість товару у відповідних одиницях виміру та обліку - при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

При нарахуванні акцизного збору:

Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартість товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум увізного мита без податку на додану вартість і акцизного збору).

Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиниці реалізованого товару, - кількість товару у відповідних одиницях виміру й обліку.

При нарахуванні податку на додану вартість:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором).

При нарахуванні єдиного збору - дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо).

При нарахуванні єдиного збору, що складається з декількох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, плати за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів), відомості про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

При нарахуванні плати - завізована підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

Графа B "Подробиці розрахунків".

У графі зазначаються:

код єдиного збору або плати відповідно до Класифікатора видів податків і зборів;

загальна сума платежу за цим кодом, що підлягає перерахуванню до Держбюджету;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку - особовий рахунок платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати).

У разі застосування заходів гарантування доставки товарів відповідно до статті 161 Митного кодексу України у графі зазначаються відомості про нараховані та не сплачені у зв'язку з розміщенням товарів у митний режим транзиту суми мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які підлягали б сплаті при оформленні цих товарів відповідно до митного режиму імпорту у такому порядку:

код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів;

загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем ВМД.

У разі якщо відомості про нарахування єдиного збору або плати у графі 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то відомості про цей платіж до графи B ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

Графа не заповнюється:

якщо єдиний збір та/або плата не сплачуються і не застосовуються заходи гарантування доставки товарів;

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування.


7. Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту (автомобільному; залізничному; повітряному; морському (річковому), стаціонарними засобами транспортування) залежно від регіональних особливостей бази проактики


Автомобільний транспорт.

Наказ ДМСУ від 14.12.10 № 1473 Про затвердження Інструкції із здійснення митного контролю та митного оформлення в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення Із змінами і доповненнями, внесеними від 19 січня 2011 року N 37 регулює переміщення товарів та ТЗ через митний кордон України автомобільним транспортом.

Посадові особи митних органів, до службових обовязків відповідно до їх посадових інструкцій належать конкретні функції, права та обовязки із здійснення митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України предметів та ТЗ, що переміщуються у пунктах пропуску, в рамках цієї Інструкції здійснюють:

·реєстрацію прибуття товарів та ТЗ на митну територію України або їх вибуття з митної території України;

·перевірку комплектності документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення предметів та ТЗ відповідно до заявленого митного режиму, а також відомостей, зазначених у цих документах;

·облік та реєстрацію товарів та ТЗ, які переміщуються через митний кордон України у пункті пропуску, результатів їх митного контролю та митного оформлення;

·контроль за дотриманням встановлених законодавством термінів тимчасового ввезення товарів та ТЗ на митну територію України або тимчасового вивезення товарів та ТЗ з митної території України;

·контроль за дотриманням встановлених законодавством умов здійснення транзиту товарів та ТЗ митною територією України;

·застосування у випадках, встановлених законодавством, заходів гарантування доставки товарів та ТЗ до митниць призначення;

·контроль за дотриманням вимог законодавства, якими встановлено заборони або обмеження стосовно переміщення окремих видів товарів та ТЗ;

·аналіз та оцінку ризиків, у тому числі з використанням електронних профілів ризику, включених до відповідних програмно-інформаційних комплексів Держмитслужби (автоматизованої системи аналізу та управління ризиками), документальних профілів ризику;

·проведення митного огляду (огляду та переогляду предметів та ТЗ, особистого огляду громадян);

·контроль за проведенням всіх установлених законодавством видів контролю, яким підлягають предмети та ТЗ у пунктах пропуску;

·нарахування митних та інших обовязкових платежів, передбачених законодавством при митному контролі та митному оформленні товарів та ТЗ у пунктах пропуску, а також контроль за повнотою їх стягненням;

·оформлення встановлених законодавством митних документів за результатами митного контролю та митного оформлення товарів та ТЗ у пунктах пропуску;

·ідентифікацію товарів та ТЗ у випадках та порядку, встановлених законодавством;

прийняття рішення щодо пропуску або непропуску предметів та ТЗ на митну територію України або за межі митної території України.

При здійсненні міжнародних перевезень із використанням автомобільного транспорту широке поширення одержали перевезення товарів по процедурі Міжнародних дорожніх перевезень (МДП) на умовах Конвенції МДП 1975 року. Застосування положень даної Конвенції в Україні передбачено Законом України від 15.07.94 № 117/94.

Порядок передбачає митне оформлення вантажів, які переміщаються по книжці МДП через митниці відправлення, митниці призначення. Принцип оформлення книжки МДП полягає в заповненні митними органами вантажних маніфестів відривних аркушів № 1 і № 2 і корінців відривних аркушів книжки МДП. Митницею відправлення в процесі митного контролю заповнюються відривні аркуші № 1 і № 2 і їхні корінці. Відривний аркуш № 1 відривається й залишається на контролі в митниці відправлення. При доставці вантажу в митницю призначення, митниця призначення оформляє відривний аркуш № 2, що потім пересилається в митницю відправлення для звірення й завершення контролю за доставкою товару.

Згідно статті 146 Митного кодексу України особи, які переміщають товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:

) доставити товари до місця призначення зі збереженням митних забезпечень;

) не починати розвантаження або перевантаження товарів без дозволу митного органа;

) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю й митного оформлення документи;

) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати розвантаження, навантаження, розпакування й упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.

Залізничний транспорт.

Згідно статті 141 Митного кодексу України при надходженні на митний контроль товарів, які перевозяться залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають у митний орган:

) передатну відомість (багажний список);

) залізничні накладні;

) інші документи, передбачені Митним кодексом, міжнародними договорами України, укладеними у встановленому законом порядку, і іншими законами України.

Відповідальність за втрату або неналежну доставку товарів у митний орган призначення, які перебувають під митним контролем, несе залізниця .

Одним з основних документів, що регламентує роботу митних органів на залізниці є наказ ДМСУ від 2 червня 2003 року N 380 Про затвердження Порядку проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації

Особливістю переміщення товарів з використанням залізничного транспорту є використання залізничної накладної, який є основний перевізний документ установленої форми, оформлений відповідно до Уставу й Правилами залізниці й надаваний залізниці відправником разом з вантажем. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди про перевезення вантажу, що полягає між відправником і залізницею на користь третьої сторони - одержувача. Накладна одночасно є договором про заставу вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати й інших платежів за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення.

Порядок взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон України товарів і інших предметів у вантажних залізничних поїздах затверджений спільним наказом Держмитслужби й Міністерства транспорту від 18.09.2008 № 1019/1143.

Повітряний транспорт.

Митним процедурам на авіатранспорті присвячені статті 133-138 Митного кодексу України.

Типова технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів і іншого майна затверджена ПКМУ від 24.12.2003 № 1989.

Особливості митного контролю й митного оформлення повітряних суден (ПС) і вантажів, які ними переміщаються, регулюється в Україні наказом Держмитслужби України від 06.04.2004 № 240 "Про твердження Інструкції про організацію митного контролю й митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, переміщуваними ними".

Для проведення митного контролю при прильоті ПС представник авіаперевізника представляє митниці для перевірки генеральну декларацію, підписану командиром ПС (або іншою уповноваженою на це особою), карго-маніфести, авіаційні вантажні накладні, товаросупровідні документи й інші документи й відомості, необхідні для здійснення митного контролю й митного оформлення. У встановлених випадках митниці представляється ВМД на ПС. При вибутті ПС підставою для здійснення митного контролю ПС служить представлена представником авіаперевізника генеральна декларація, підписана командиром ПС (або іншим представником авіаперевізника), авіаційні вантажні накладні, карго-маніфести й товаросупровідні документи. У встановлених випадках митному органу представляється ВМД на ПС. Наявність відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці на генеральній декларації свідчить про завершення оформлення ПС.

Особливістю здійснення митного контролю товарів і предметів, які переміщаються з використанням ПС, є те, що їхній контроль здійснюється з використанням складів аеропортів, на територіях яких установлені зони митного контролю.

Товари й інші предмети, які ввозяться в Україну, з борту ПС переміщаються на склад аеропорту транспортними засобами аеропорту або авіаперевізника по спеціально встановлених транспортних коридорах (маршрутам), погодженим з митницею. При здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів, що надійшли на склад, посадова особу митниці проставляє відбиток особистої номерної печатки на екземплярах авіаційних вантажних накладних, карго-маніфесті, товаросупроводжувальних документах із вказівкою номера вантажної митної декларації або іншого документа, на підставі якого здійснювалося митне оформлення. Вивіз товарів (предметів) за межі зони митного контролю й складу аеропорту дозволяється у випадках:

розміщення товарів і інших предметів у відповідний митний режим;

направлення товарів і інших предметів під митним контролем у митницю призначення;

необхідності розміщення товарів і інших предметів на митних ліцензійних складах за умови розташування цих складів у зоні діяльності митниці, у якій перебуває пункт пропуску;

необхідності розміщення товарів і інших предметів на складах підприємств для зберігання під митним контролем;

інших випадках по окремому письмовому дозволі керівництва митниці.

При цьому не допускається перебування на складах товарів і інших предметів, які повністю оформлені в митному відношенні й видані вповноваженим представником аеропорту або авіаперевізника одержувачеві даних товарів і інших предметів.

При вивозі товарів і інших предметів за межі митної території України товари можуть розміщатися на складі аеропорту на підставі документів доставки, оформлених іншим митним органом, ВМД, що прийнята до митного оформлення підрозділом митниці, розташованим у зоні діяльності пункту пропуску, через який здійснюється вивіз товарів, або іншого документа, що є підставою для митного оформлення товарів. Підставою для вивозу товарів і інших предметів за межі складу для навантаження на ПС є представлені митниці карго-маніфест, авіаційні вантажні накладні й товаросупроводжувальні документи. На авіаційних вантажних накладних і товаросупроводжувальних документах посадовою особою митниці проставляється відбиток особистої номерної печатки, а на карго-маніфесті проставляється відбиток штампа "Під митним контролем".

Посадова особа митниці, що здійснює оформлення вибуття ПС, робить перевірку відповідності даних, зазначених в авіаційних вантажних накладних, товаросупровідних документах і карго-маніфесті, фактичним даним проставляє відбиток особистої номерної печатки на карго-маніфесті й дає дозвіл на навантаження товарів і інших предметів на борт ПС.

ПС, які переміщаються через митний кордон України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, лізингу або інших зовнішньоекономічних договорів (контрактів) підлягають оформленню в митний режим імпорту або тимчасового ввозу на загальних підставах.

Іноземні ПС, які виконують міжнародні авіаційні рейси на підставі міжурядових угод про повітряне сполучення, і іноземні ПС, що виконують чартерні рейси, декларуються митниці без заповнення ВМД на ПС, а відомості про таких ПС приводяться в генеральній декларації на судно.

Переміщення товарів через митний кордон України повітряним шляхом здійснюється через міжнародні аеропорти, у яких розташовані митні органи. Переміщення товарів через митний кордон України через інші аеропорти й поза місцем розташування митних органів допускається у виняткових випадках з дозволу Кабінету Міністрів України або у випадку змушеної посадки повітряного судна.

Морський та річковий транспорт.

Митним процедурам на морському й річковому транспорті присвячені статті 121-132 Митного кодексу України. Установлено, що митні органи здійснюють митні процедури в зонах митного контролю на території морських і річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень.

Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування й опечатування його окремих трюмів і приміщень, де перебувають товари, підстави для ввозу на митну територію України, вивозу за межі митної території України або транзиту через територію України яких відсутні.

Судна каботажного плавання, які ходять під Державним Прапором України, а також судна каботажного плавання, які ходять під іноземним прапором, за умови одержання на це дозволу центрального органа виконавчої влади в області транспорту, перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митне оформлення таких судів здійснюється документально по поверненню з рейсу на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до судів закордонного плавання, а при виході в рейс - що цим рейсом не передбачається захід у порти інших держав і причалювання до судів закордонного плавання.

Митне оформлення рибної продукції, виловленої українськими судами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється без оформлення вантажної митної декларації. Оподатковування зазначеної продукції здійснюється відповідно до законів України.

Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в порти інших держав або причалювало до судів закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах.

Правила здійснення митного контролю при переміщенні через митний кордон України судів закордонного плавання затверджені наказом Держмитслужби України від 17.09.2004 № 678 "Про твердження Інструкції про організацію митного контролю і митного оформлення суден і товарів, які переміщаються ними".

Митному контролю підлягають як судно закордонного плавання, так і товари, які на них переміщаються.

Для здійснення митного контролю й митного оформлення адміністрацією судна представляються завірені судновою печаткою й підписані капітаном наступні документи:

генеральна декларація;

вантажна декларація;

суднова роль;

список пасажирів;

загальна митна декларація;

список суднових запасів;

довідка капітана судна про наявність на борті судна наркотичних засобів, зброї й боєприпасів;

довідка про наявність у судновій касі валюти;

зобов'язання капітана українського судна про незнесення із судна запасів споживання, закуплених за кордоном;

вантажні документи;

інші документи при необхідності.

Товари, які ввозяться на Україну на суднах, проходять митний контроль із урахуванням наступних особливостей.

Вивантаження товарів із судів при ввозі здійснюються в зони митного контролю (склади, термінали), розташовані на території порту, або на транспортні засоби, що перебувають у цих зонах, на підставі вантажних документів з дозволу митниці й під її контролем. При цьому вивіз товарів за межі зони митного контролю й порту дозволяється у випадках:

митного оформлення товарів і інших предметів у відповідний митний режим;

направлення товарів і предметів під митним контролем у митницю призначення;

необхідності розміщення товарів на митних ліцензійних складах за умови розташування цих складів у зоні діяльності митниці, у якій перебуває пункт пропуску й наявності прийнятої до митного оформлення ВМД, оформленої в режим митного складу;

необхідності розміщення товарів на складах підприємств для зберігання під митним контролем

інших випадках по окремому письмовому дозволі керівництва митниці.

При вивозі за кордон товарів вантажовласник або вповноважене їм особа представляє митному органу до початку навантаження цих товарів на судно закордонного плавання доручення на планове навантаження товарів. Доручення на навантаження оформляється на підставі вантажної митної декларації. Якщо буде потреба на вимогу митного органа вантажовласник або вповноважене їм особа представляє список вантажів (список доручень на навантаження), планованих для навантаження на заявлене судно.

Після перевірки відповідності даних, зазначених у дорученнях на навантаження, даним ВМД і товаросупроводжувальних документів інспектор митниці на дорученні на навантаження проставляє відбиток особистої номерної печатки, що дозволяє навантаження товарів на судно.

Існують деякі особливості митного контролю за переміщенням через митний кордон України маломірних судів. Маломірні судна, які ввозяться на митну територію України фізичними особами - нерезидентами без мети їхнього відчуження на даній території і які не зареєстровані в Україні, підлягають митному оформленню з використанням митної декларації.

Стаціонарні засоби транспортування.

Митним процедурам на стаціонарних засобах транспортування присвячені статті 148-150 Митного кодексу України.

Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначаються Кабінетом Міністрів України виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України.

Для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, декларант подає митному органу такі документи:

) зовнішньоекономічний договір (контракт);

) акт (акти) приймання-передачі товару;

) сертифікат якості;

) рахунок-фактуру (інвойс);

) маршрутну телетайпограму;

) дозволи (ліцензії) відповідних органів державної влади;

) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.

Для митного оформлення електроенергії декларант подає митному органу такі документи:

) зовнішньоекономічний договір (контракт);

) довідку-підтвердження відповідного підприємства про кількість електроенергії, що переміщується через митний кордон України;

) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до Переліку пунктів, у яких здійснюється митний контроль за переміщенням електроенергії через митний кордон України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1909 в зоні діяльності Східної митниці знаходяться пункти контролю електроенергії:

Підстанція Амвросіївка, Донбаська ЕС НЕК "Укренерго";

Підстанція Квашине-Тягова Донецької залізниці;

Підстанція Південна, Донбаська ЕС НЕК "Укренерго".

Інспектори Східної митниці здійснюють митний контроль переміщення електроенергії, митне оформлення знаходиться у компетенції Енергетичної регіональної митниці.


8. Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять обєкти права інтелектуальної власності


Об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці. (ст. 41 в редакції Закону України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, які містять обєкти права інтелектуальної власності виконується відповідно до X розділу Митного кодексу України «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» статті 255-258.

Положення про порядок реєстрації і переміщення через митний кордон України товарів, які містять обєкти права інтелектуальної власності затверджено ПКМУ від 13.04.2007 № 622.

Відповідно до чинного законодавства, підприємства та організації які імпортують в Україну товари, мають можливість надати заяву в Держмитслужбу з проханням о веденні контролю за переміщенням через митний кордон України об'єктів права інтелектуальної власності та про внесення в митний реєстр.

Митні органи після реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі та на підставі даних, що містяться у ньому, вживають заходів до запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів; мають право за власною ініціативою призупиняти митне оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності (далі - об'єкт), але є достатні підстави вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України зазначених товарів можуть бути порушені майнові права на такий об'єкт.

Правовласник або його представник на час включення об'єкта до митного реєстру надає Держмитслужбі заставу чи іншу еквівалентну гарантію, достатню для відшкодування збитків митним органам, власникам складів тимчасового зберігання, декларантові, одержувачеві або відправникові вантажу та власникові товарів.

Розмір, порядок внесення застави, її види, а також види еквівалентних гарантій і порядок їх надання визначаються Держмитслужбою.

Реєструється кожен окремий товар. Реєстрація проводиться на термін 6 або 12 місяців. Термін реєстрації об'єкту права інтелектуальної власності може бути подовжено на 6 або 12 місяців після письмової заяви правовласника або його представника.

Відповідно до наказу ДМСУ від 20 червня 2007 року N 520 «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності» :

Правовласник або його представник на свій розсуд обирає один з таких видів гарантій:

грошова застава;

гарантія банку.

Грошова застава - кошти правовласників або їх представників, унесені ними для забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань щодо відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитків у випадках, передбачених статтями 257 та 2571 Митного кодексу України.

Гарантія банку - спосіб грошового забезпечення виконання зобов'язань правовласників або їх представників щодо відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитків у випадках, передбачених статтями 257 та 2571 Митного кодексу України.

Надання гарантій правовласником або його представником здійснюється під час реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі або протягом трьох днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів, здійснене митним органом з власної ініціативи. У разі призупинення з власної ініціативи митного органу митного оформлення товару, що містить об'єкт права інтелектуальної власності, який внесений до митного реєстру, але відомості про такий товар у зазначеному реєстрі відсутні, повторно надавати гарантії не потрібно.

Розмір гарантійної суми є величиною фіксованою та складає еквівалент 5000 євро.

Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності визначається розділом Х Митного Кодексу та іншими законами України. Митний контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності можна поділити на два види:

По-перше, це безпосередній митний контроль, що здійснюється з детальною перевіркою наявності порушень прав інтелектуальної власності на матеріальному носії за умови попереднього надання інформації правовласником в порядку, передбаченому розділом Х МК;

По-друге, це формалізований митний контроль, який здійснюється відповідно до розділів ІІ, ІІІ МК за дотриманням умов переміщення певних матеріальних носіїв (наприклад, при переміщенні дисків для лазерних систем зчитування вимагається наявність ліцензії Мінекономіки, СІД-кодів та контрольних марок). Ці заходи також спрямовані на захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні, але митні органи перевіряють лише формальні ознаки, передбачені законодавством, без перевірки наявності чи відсутності об'єктів прав інтелектуальної власності на цих матеріальних носіях. Разом з тим, у авторів творів завжди залишається право отримати допомогу митних органів по захисту прав інтелектуальної власності шляхом здійснення безпосереднього митного контролю при дотриманні умов, передбачених розділом Х МК.

Порядок переміщення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, передбачений розділом Х Митного Кодексу застосовується з обмеженням по видах митних режимів, способу переміщення та колу осіб. Такі обмеження встановлено, зокрема, до товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності та переміщуються через територію України транзитом; ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами для власного використання та не призначені для використання у комерційних цілях; пересилаються у міжнародних поштових та експрес відправленнях.

Власник прав на об'єкт права інтелектуальної власності, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності, має право подати заяву до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи про реєстрацію товару, що містить об'єкт права інтелектуальної власності.


9. Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення


Законодавство України про гуманітарну допомогу складається із Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", Закону України Про гуманітарну допомогу, інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання.

Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Отримувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги.

Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України здійснює:

визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою;

контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності;

контроль за діяльністю комісій з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, які діють в межах наданих їм повноважень.

У випадках стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій, екологічних, техногенних й інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкої хвороби конкретних фізичних осіб Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України може встановлювати спрощений порядок надання та розподілу гуманітарної допомоги або надавати тимчасові надзвичайні повноваження комісіям з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

Гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, у грошовій або натуральній формі (крім підакцизних товарів), яка надається, ввозиться, пересилається в Україну, звільняється від оподаткування.

Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України може також визнати гуманітарною допомогою, із звільненням від оподаткування та обов'язкових платежів до бюджету, товари:

автомобілі швидкої медичної допомоги, легкові автомобілі спеціального призначення для Міністерства внутрішніх справ України;

транспортні засоби, призначені для перевезення більш, ніж 8 осіб, що передаються для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я і навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, державним закладам системи реабілітації, фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

легкові автомобілі, які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більш як 10 років тому, з об'ємом двигуна не більш як 1800 куб. см, що отримуються Міністерством праці та соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Міністерством праці та соціальної політики України для подальшої передачі інвалідам, які перебувають в установленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту;

Митний контроль та пропуск вантажів гуманітарної допомоги через митний кордон України здійснюється позачергово у відповідності до "Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги", затвердженого наказом Держмитслужби України від 27.08.2000 р. №466.

У відповідності до вимог ПКМУ від 28.04.2000 р. № 728 "Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги", товари (предмети) гуманітарної допомоги ввозяться на митну територію України тільки за наявності документального підтвердження якості, безпеки та можливості їх споживання. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, термін придатності яких на момент перетину державного кордону закінчився та щодо яких відсутнє документальне підтвердження можливості їх споживання, на митну територію України не допускаються.

Харчові продукти та інші товари (предмети) гуманітарної допомоги, що мають обмежений термін споживання, ввозяться на митну територію України за умови, що на момент перетинання державного кордону термін їх придатності становить не менш як 1/3 терміну, визначеного виробником, а медичних та ветеринарних препаратів - не менш як 6 місяців. Одяг, взуття, білизна, що були у вжитку, допускаються до ввезення на митну територію України, якщо їх зношення не перевищує 30 відсотків.

Якщо під час здійснення контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги явних ознак непридатності до споживання та загрози для життя і здоров'я населення, а також довкілля не виявлено, вантаж пропускається до місця призначення для остаточного встановлення якості та придатності до споживання.

Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, переміщуються через митний кордон без застосування попереднього повідомлення, попередніх вантажних митних декларацій за умови наявності одержувача товарів в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги та у відповідності до Порядку, затвердженого ПКМУ від 22.03.2000 р. № 544 "Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги".

Реєстрація отримувачів гуманітарної допомоги проводиться шляхом включення їх до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги у відповідності до ПКМУ від 22.03.2000 р №543 "Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги".

Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги - це система збору, накопичення та обробки даних про юридичних осіб, які є отримувачами гуманітарної допомоги. Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги веде Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України.

Порядок митного оформлення гуманітарної допомоги.

Митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою здійснюється відповідно до "Інструкції про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів", затвердженої наказом Держмитслужби від 24.12.99 № 852 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.01.2000 за № 2/4223

Декларування та митне оформлення гуманітарної допомоги здійснюються за місцезнаходженням її отримувача.

Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам з обов'язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях (далі - ВМД) клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", яке при митному оформленні завіряється особистою номерною печаткою інспектора митниці. Товаросупровідні документи та вантажні митні декларації без такого клейма для оформлення не приймаються.

У випадках стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій, екологічних, техногенних й інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або в разі тяжкої хвороби конкретних фізичних осіб дозволяється здійснювати умовний пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги за супровідними документами. При цьому отримувач гуманітарної допомоги зобов'язаний здійснити декларування цих вантажів (самостійно або за участю підприємства, що здійснює декларування вантажів на підставі договору) у 30-х денний термін після умовного пропуску через митний кордон України.

Рішення про можливість умовного пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги за супровідними документами приймається в кожному конкретному випадку начальником митниці або особою, яка його заміщує.

Отримувач гуманітарної допомоги має право провести декларування самостійно або вибрати підприємство - декларанта.

Якщо отримувач гуманітарної допомоги не здійснює самостійно декларування товарів, то процедура декларування товарів, що входять до складу гуманітарного вантажу, починається з письмового звернення отримувача гуманітарної допомоги до митниці за місцем його розташування. До звернення додаються всі наявні документи на товари, включаючи документ контролю за доставкою вантажу до митниці призначення та акт огляду вантажу, оформлений у пункті пропуску через державний кордон України, у тому числі й ті, що є підставою для надання пільг зі сплати митних платежів, та дозволи інших відповідних контрольних органів.

Начальник митниці призначає своїм наказом осіб, відповідальних за оперативне приймання звернень отримувачів гуманітарної допомоги, терміновий розгляд цих звернень, визначення підприємства, яке проводитиме декларування товарів, що входять до складу гуманітарного вантажу, негайну видачу заявок на проведення декларування.

Митниця щоквартально оприлюднює графік безкоштовного декларування гуманітарних вантажів підприємствами, що здійснюють декларування на підставі договору.

Відповідальна особа, призначена митницею разом з отримувачем підписує два примірники заявки на проведення декларування товарів підприємством, що здійснює декларування на підставі договору, відповідно до затвердженого митницею графіку безкоштовного декларування гуманітарних вантажів. Заявка реєструється в окремому журналі, форма якого визначається митницею. Один з примірників заявки залишається в митниці.

У заявці обов'язково зазначаються такі відомості:

про донора гуманітарної допомоги;

про отримувача гуманітарної допомоги;

про підприємство, що буде проводити декларування (із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва про визнання підприємства декларантом);

про всі наявні документи, потрібні для здійснення митного оформлення. Форма заявки визначається митницею.

Підприємства, що здійснюють декларування гуманітарних вантажів, забезпечуються додатковою кількістю бланків МД-2.

При цьому коди товарів у графах 33 ВМД зазначаються при застосуванні спрощеного порядку декларування до шести знаків.

Митне оформлення товарів, що входять до складу гуманітарного вантажу, без сплати митних платежів здійснюється митними органами України за наявності відповідного рішення спеціально уповноваженого відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" державного органу про визнання такого вантажу (товарів) гуманітарною допомогою

Товари (предмети) гуманітарної допомоги підлягають відповідному санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю. Зазначені види контролю здійснюються безкоштовно у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення товарів, що входять до складу гуманітарної допомоги, проводиться тільки після здійснення передбачених видів контролю. До отримання відповідних дозволів такі вантажі дозволяється передавати отримувачам на відповідальне зберігання. Вантажі гуманітарної допомоги не підлягають розміщенню на митних ліцензійних складах.

ВИСНОВОК


Головною метою проходження технологічної практики було використання набутих раніше теоретичних знань у практичній діяльності, накопичення та опрацювання матеріалу для засвоєння основних положень з фахових дисциплін.

Я отримала консультації у спеціалістів митниці, збирала первинні документи, накопичувальні відомості, необхідні для виконання роботи. За час проходження практики я дізналася про особливості діяльності відділу адміністрування митних платежів та ознайомилася з нормативними актами, які регулюють діяльність відділу.

На мою думку, час, відведений для проходження практики, був мною використаний ефективно і доцільно. Усі питання, що були передбачені робочою програмою технологічної практики, опрацьовані та відображені мною у звіті. Отже, робота, проведена мною, відповідає меті та завданням, які були поставлені для проходження практики. Я здобула знання та навички, які знадобляться для подальшого навчання й праці. Вважаю, що практика була для мене особисто корисною і цікавою.

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ


Митний кодекс України, від 11.07.02 №92-IV.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 №959-ХІІ. Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України.

Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 року №328/95-ВР.

Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 із змінами і доповненнями.

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. №574 «Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. №622 «Питання реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного органу».

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. №1985 «Деякі питання митного оформлення товарів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. №1862 «Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.00р. №543 «Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.00р. №544 «Про порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги».

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.00р. №728 «Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги».

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. N 1958 «Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом».

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1909 «Про митний контроль і митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України».

Наказ ДМСУ від 20 квітня 2005 року №314 «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації».

Наказ ДМСУ від 9 липня 1997 року №307 Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації».

Наказ ДМСУ від 16 грудня 2008 року №1414 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби»

Наказ Державного митного комітету України від 31 травня 1996 року №237 «Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах».

Наказ ДМСУ від 20 червня 2007 року №520 «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності».

Наказ ДМСУ від 30 грудня 2003 №932 «Про затвердження Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг)»

Наказ ДМСУ від 2 червня 2003 року № 380 «Про затвердження Порядку проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації».

Наказ ДМСУ від 12 грудня 2007 року №1048 «Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення».

Наказ ДМСУ від 13 вересня 2003 року №609 «Про затвердження Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України».

Наказ ДМСУ від 14 січня 2009 року №19 «Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів».

Наказ ДМСУ від 24.12.99р. №852 «Про затвердження Інструкції про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів».

Наказ ДМСУ від 27.08.00р. №466 «Про затвердження Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги».

Наказ ДМСУ, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 грудня 2006 року N 1110/484/1146 «Про затвердження Інструкції про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України».

Наказ ДМСУ від 08.12.98 № 771 «Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення».

Наказ ДМСУ від 3 липня 2006 року N 551 «Про затвердження Порядку заповнення й використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України та про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 12.12.2005 N 1220».

Наказ ДМСУ від 21 листопада 2001 року N 755 «Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП».

Наказ ДМСУ від 29 липня 1998 року N 447 «Про затвердження Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією».


Теги: Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту  Отчет по практике  Таможенное право
Просмотров: 46904
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту
Назад