Дослідження технології організації поштового обслуговування для комерційних фірм і безпеки надання послуг в УДППЗ "Укрпошта"

Вступ


1. Дослідження тенденцій забезпечення належного рівня безпеки послуг поштовими адміністраціями РСЗ та іншими вітчизняними операторами

.1 Загальні положення

.2 Завдання і функції служби поштової безпеки

.3 Задачі створення регіональної мережі поштової безпеки

.4 Структура регіональної мережі поштової безпеки

. Аналіз чинного стану технологічних засобів УДППЗ "Укрпошта" стосовно безпеки для персоналу та клієнтів

.1 Організація та функції служби поштової безпеки в УДППЗ "Укрпошта"

.2 Технології та види послуг для комерційних фірм

.2.1 Пересилання згрупованих поштових переказів

.2.2 Пересилання згрупованих поштових відправлень

.2.3 Інтернет-пункти

.2.4 Власна марка

.2.5 Довідник поштових адрес

.2.6 Доставка рекламної або інформаційної продукції

.2.7 Продаж електронних ваучерів

.2.8 Внутрішня комерційна кореспонденція з відповіддю (ВККВ)

.2.9 Електронне повідомлення

.3 Небезпечні вкладення в поштових відправленнях

.3.1 Статистика з виявлення небезпечних вкладень у підрозділах УДППЗ "Укрпошта"

.3.2 Методи виявлення вибухових пристроїв у поштових відправленнях

.4 Характерні зовнішні ознаки поштових відправлень, які містять вибухові пристрої

.5 Заходи безпеки при поводженні з підозрілими поштовими відправленнями

.5.1 Дії при виявленні поштового відправлення з ознаками на наявність хімічних речовин

.5.2 Дії при виявленні поштового відправлення з ознаками на наявність вибухонебезпечних предметів

. Розробка заходів для гарантування безпеки послуг в УДППЗ "Укрпошта"

.1 Розвиток технологічної інфраструктури

.2 Розширення сертифікаційної бази обладнання для контролю

.2.1 Технічні засоби митного контролю

.2.2 Технічні засоби дистанційної оперативно-технічної інспекції

.2.3 Технічні засоби пошуку й огляду

.2.4 Технічні засоби оперативної діагностики (ідентифікації) речовин і матеріалів

.3 Розробка заходів для впровадження нових технологій послуг

.4 Впровадження технічних засобів виявлення небезпечних вкладень при приймані відправлень від корпоратвних клієнтів

.5 Міри безпеки при роботі з апаратурою і при обробленні поштових відправлень

Висновки та пропозиції

Перелік посилань


Вступ


Умови конкурентної боротьби за клієнта потребують корінних змін в організації діяльності державного поштового сектору з таким розрахунком, щоб пошта продовжувала залишатися такою ж доступною для всього населення і в той же час могла задовольняти вимогам клієнтів у плані швидкої та безпеці доставки поштових відправлень.

Проблема безпеки відправлень в період, коли вони проходять різні етапи обробки в поштовій мережі, постала сьогодні перед поштовими адміністраціями більшості країн світу, в тоту числі і України, як одна з найскладніших. Забезпечення безпеки поштових відправлень є складовою боротьби з усіма видами правопорушень, повязаних з діяльністю поштової системи, кількість яких останніми роками має тенденцію до зростання.

Безпека - це важлива складова будь-якого поштового оператора, що дозволяє забезпечити надійність та цілісність мережі, схоронність поштових відправлень, захист поштових співробітників.

Пошта є одним з найбільших постачальників робочих місць в будь-якій країні світу, вона перевозить величезні обєми поштових відправлень, а також грошових та матеріальних цінностей, тому немає нічого незвичайного в тому, що пошта стала обєктом зазіхань, як для здійснення організаційних порушень, так і для окремих правопорушень таких, як поштовий тероризм. В останні роки спостерігається також збільшення потенційної загрози, повязаної з пересиланням небезпечних товарів, в тому числі зброя, вибухові речовини, що мають підвищену небезпечність при доставлянні пошти, особливо повітряним транспортом.

Найпоширенішим типом правопорушень сьогодні є крадіжка поштових відправлень чи вкладення в них. Надійність поштової служби залежить від того, чи отримає адресат поштові відправлення, які довірили їй клієнти. Отримання пошти в цілому стані - невідємне право користувача послуг поштового звязку, і поштові служби несуть за це відповідальність. Мова йде також про те, щоб відхилити будь-яку підозру, яка змогла б похитнути репутацію більшості поштових службовців, які працюють чесно та сумлінно.

Надійність поштового звязку завжди оправдовується довірою клієнтів та її економічною стабільністю. Організована в Укрпошті служба поштової безпеки сьогодні є невідємною частиною національної поштової системи, має важливе значення в захисті інтересів державного поштового сектору та високого авторитету української пошти.

Всесвітній Поштовий Союз є сучасною установою з давньою історією та багатими традиціями. Поштові клієнти в усьому світі можуть розраховувати на все більш зручні та надійні поштові послуги, які залишаться найбільш доступним та легким міжнародним засобом звязку.

Поштова безпека займає пріоритетне місце серед видів діяльності Союзу, щоб допомогти поштовим установам поліпшити їх імідж, якість обслуговування та захистити їх прибутки. Враховуючи це, спеціальна установа - Група із забезпечення поштової Безпеки - розробила ефективну програму дій до кінця цього століттяЦя установа також вносить свій внесок у підготовку фахівців поштової безпеки у всіх регіонах світу. Складається з поштових фахівців у галузі безпеки з 54 країн - членів ВПС, 31 країн - спостерігачів і 10 міжнародних організацій. Збірається два рази на рік у штаб-квартирі ВПС, в Берні (Швейцарія), для вирішення теми, починаючи від авіаційної безпеки до боротьби з дитячою порнографією.

Поштові установи мають виконати свої зобовязання перед клієнтами щодо цілісності пошти та забезпечення безпеки всіх, хто має до неї відношення, включаючи тих, хто відправляє пошту, хто її перевозить та зберігає. Великий наголос робиться зараз на співпрацю з організаціями, які представляють великий відсоток користувачів вітчизняних і міжнародних поштових послуг. Працюючи у цьому напрямку, контактні комітети були встановлені з представниками друкарської індустрії та деякими філателістськими організаціями. ВПС також прийняв унікальний проект, націлений на розвиток та зростання продажу товарів за допомогою пошти в усьому світі. Це перший проект ВПС, який фінансується поштовими адміністраціями.

У випускній роботі розглядаються питання безпеки пошти з погляду дуже вимогливих до цього користувачів, а саме комерційних установ (фірм). Відомо, що багато таких користувачів звертаються за послугами не до державних підприємств, а до таких самих комерційних фірм, що пропонують послуги з друку, оформлення, курєрської доставки документації. Іноді вони самі звертаються до Укрпошти для пересилки підготованої пошти. Національному оператору, щоб перехопити значну частину данних послуг потрібно завоювати довіру, здобути прихильність і зарекомендувати себе надійним підприємством в очах комерційних фірм. Враховуючи те, що Укрпошта не є єдиним оператором з надання подібних послуг і має значну кількість конкурентів, які удосконалили свою роботу і отримали довіру серед населення, Укрпошті потрібно добре постаратися і надавати значно більшої уваги безпеці послуг і скоротити терміни персилання тому, що коли клієнт звернеться до Укрпошти він має бути впевненим що йому тільки там нададуть найкращі послуги і належне обслуговування.


1. Дослідження тенденцій забезпечення належного рівня безпеки послуг поштовими адміністраціями РСЗ та іншими вітчизняними операторами


.1 Загальні положення


Стабільне функціонування державного поштового зв'язку в умовах конкуренції сьогодні напряму залежить від якості наданих послуг, від фінансової життєздатності галузі.

Пошта є одним з найзначніших роботодавців в кожній країні світу, перевозячи щодня величезну кількість пошти, грошових і матеріальних цінностей. І немає нічого дивного, що сьогодні пошта стала об'єктом замахів, як для здійснення організованих злочинів, так і для окремих правопорушень .

Спостерігається також зростання потенційної небезпеки, пов'язаної з пересилкою небезпечних товарів, в тому числі зброї, боєприпасів, вибухових речовин, які представляють підвищений ризик при доставці пошти, особливо повітряним транспортом.

Найпоширенішим видом правопорушень сьогодні є розкрадання поштових відправлень. Надійність поштової служби залежить від того, надходять чи ні адресату поштові відправлення, які довірили нам наші клієнти. Доставка пошти у повній цілості та безпеки є невід'ємним правом людини, і поштові служби несуть повну відповідальність за збереження і безпеку поштових відправлень.

Мова також йде про те, щоб відхилити будь яку підозру, здатне завдати шкоди більшості поштових службовців, які працюють чесно і віддано.

Крім того, збереження поштових відправлень дає перевагу у фінансовому та комерційному плані. Надійність пошти завжди окупається довірою клієнтів і її економічною стабільністю.

Проведена оцінка однієї поштової адміністрації дозволила зробити висновок, що реальна вартість правопорушень, скоєних у поштової мережі, відповідає більш 5 % її доходів. Виходячи з такої оцінки, є хороша можливість трансформувати втрати в доходи і тим самим поліпшити фінансові результати.

Розвиток поштової безпеки вважається одним з пріоритетних напрямків і в діяльності Всесвітнього Поштового Союзу.

Вашингтонський конгрес ВПС, враховуючи стурбованість поштових адміністрацій країн - членів ВПС, розробив і затвердив в 1989 році програму розвитку поштового безпеки і тим самим поклав початок створення міжнародної мережі поштового безпеки [4].еульскій конгрес 1994 року і Пекінський конгрес 1999 підтримали стратегію ВПС на подальший розвиток і вдосконалення стандартів поштової безпеки. Сьогодні більше 80 країн - членів ВПС створили і розвивають в системі державного поштового сектору підрозділу поштової безпеки. Створені та активно працюють по захисту інтересів міжнародного поштового обміну регіональні союзи поштової безпеки в Африці, Південно-Східній Азії, в Західній Європі і на Американському континенті. Виявлено, відвернені і розкриті тисячі правопорушень, забезпечена схоронність сотень тонн поштових відправлень, захищаються інтереси клієнтів і поштових служб.

В якості безпеки поштові служби придбали реальний інструмент підвищення якості надаваних послуг, надійності та цілісності систем поштового зв'язку.


.2 Завдання і функції служби поштової безпеки


З метою забезпечення безпеки об'єктів поштового зв'язку та працюючого персоналу, підвищення якості роботи поштового зв'язку УДППЗ "Укрпошта" і забезпечення збереження всіх видів міжнародних і внутрішніх поштових відправлень створена служба поштової безпеки.

У своїй діяльності служба поштової безпеки керується Конституцією України, Законом країни "Про поштовий зв'язок", нормативними документами з поштової безпеки, рекомендаціями ВПС і РСЗ з питань поштової безпеки, а також іншими законами [5].

Основними завданнями служби поштової безпеки є:

Забезпечення контролю за збереженням всіх видів міжнародних і внутрішніх поштових відправлень;

Забезпечення безпеки об'єктів поштового зв'язку, працюючого персоналу та майна установ, організацій та підприємств поштового зв'язку;

Організація та здійснення заходів щодо захисту фінансових інтересів установ, організацій та підприємств поштового зв'язку;

Запобігання випадків пересилання поштою небезпечних товарів, у тому числі зброї, вибухових пристроїв, боєприпасів, радіоактивних, отруйних речовин та інших предметів, заборонених до пересилання.

Для виконання своїх завдань служба поштової безпеки:

Проводить контроль за збереженням всіх видів поштових відправлень на ділянках їх доставки, обробки та зберігання;

Спільно з поштовими службами та правоохоронними органами виробляє найбільш оптимальні та безпечні маршрути перевезення поштових відправлень і грошових коштів;

Проводить обстеження технічного стану підприємств поштового зв'язку на предмет безпечного зберігання грошових, поштових та матеріальних цінностей;

Проводить службові розслідування за фактами втрат і розкрадань поштових відправлень, грошових коштів, майна, а також порушень технології обробки і доставки пошти;

Проводить навчання та інструктаж персоналу, обробного пошту, за ознаками виявлення поштових відправлень з небезпечними товарами;

Узагальнює та аналізує матеріали за фактами правопорушень у системі державної поштової мережі, в тому числі, за випадками втрат і розкрадань поштових відправлень, перекладних і власних коштів.

1.3 Задачі створення регіональної мережі поштової безпеки


Безпека пошти - одна з найголовніших умов забезпечення успішного функціонування та розвитку системи поштового звязку не лише в Україні, а й в усьому світі. На важливість та масштаби проблеми вказують проведені в різних країнах дослідження, досвід поштових адміністрацій багатьох держав та стратегічні пріоритети в діяльності ВПС. Для української пошти питання безпеки набувають особливого змісту з огляду на її економічне становище та ускладнення криміногенної ситуації в цілому по державі.

Заходи, що приймаються в сфері поштового безпеки, є складовою частиною експлуатації, спрямовані на поліпшення і збереження якості послуг, що надаються клієнтурі, і передбачають наступні цілі:

?збереження і підвищення довіри клієнтів поштовим службам РСЗ і досягнення конкурентної переваги на ринку поштових послуг;

?забезпечення цілісності, збереження та безпеки міжнародного поштового обміну між країнами - учасниками РСЗ;

?забезпечення захисту національних поштових мереж, працюючого персоналу, матеріальних цінностей та поштових доходів.

Скоординувати зусилля щодо привернення уваги до питань поштової безпеки.

Сприяти створенню та вдосконаленню служб поштової безпеки в поштових адміністраціях країн - учасників РСЗ, використовуючи при цьому напрацьований досвід поштової адміністрації Росії.

Розробляти і впроваджувати стандарти поштової безпеки, що відповідають рекомендаціям ВПС.

Забезпечити єдність стандартів у навчанні та підготовці фахівців поштової безпеки.

Встановлювати контакти та підтримувати зв'язки між поштовими адміністраціями країн-учасників РСЗ у питаннях захисту міжнародної пошти від протиправних посягань.

Сприяти розробкам національного законодавства з поштової безпеки в країнах, АС яких є учасниками РСЗ, з урахуванням рекомендацій конгресів ВПС.


.4 Структура регіональної мережі поштової безпеки


Регіональна мережа поштової безпеки складається з національних підрозділів поштової безпеки, керівники яких є представниками поштових адміністрацій і наділені повноваженнями щодо взаємодії у питаннях забезпечення збереження і безпеки міжнародного поштового обміну між країнами-учасниками РСЗ.

В аеропортах, де здійснюється обробка значних обсягів міжнародної пошти, відповідно до рекомендацій ВПС, призначається представник по поштової безпеки, для забезпечення збереження поштових цінностей, координації дій зі службами аеропорту і оперативного обміну інформацією про втрати і розкраданнях доставленої пошти.

Для координації роботи в рамках РСЗ з поштової безпеки створно Групу дій по поштовій безпеці РСЗ (ГДПБ РСЗ) [7]. До складу ГДПБ РСЗ входять представники АЗ РСЗ, що займаються питаннями національної поштової безпеки (керівники національних служб поштової безпеки, національні координатори ).

Основними напрямками роботи ГДПБ РСЗ є:

?Поточне і перспективне планування розвитку та діяльності регіональної мережі поштової безпеки;

?Координація взаємодії національних служб поштової безпеки з питань збереження та безпеки міжнародної пошти ;

?Організація курсів і семінарів з підготовки фахівців поштової безпеки ;

?Вироблення необхідних методичних і навчальних матеріалів по розділах "Небезпечні товари в поштових відправленнях", "Фальшиві знаки поштової оплати", "Збереження поштових відправлень", "Облік, узагальнення та аналіз інформації про правопорушення в пошті" та інших напрямках ;

?Підготовка матеріалів для засідань РСЗ з питань поштової безпеки ;

?Узагальнення та аналіз інформації для вироблення пропозицій щодо подальшого вдосконалення регіональної мережі поштового безпеки;

?Забезпечення національних підрозділів поштової безпеки матеріалами , що видаються Групою дії за поштову безпеку ВПС;

?Підготовка та видання інформаційних бюлетенів з матеріалами позитивного досвіду роботи національних служб поштової безпеки та інформацією, що представляє загальний інтерес;

?Визначення розмірів пайової участі АЗ РСЗ у фінансуванні спільних заходів по поштової безпеки .

Для представлення Регіональної мережі поштового безпеки в зовнішніх організаціях призначається координатор РСЗ з питань поштової безпеки.


2. Аналіз чинного стану технологічних засобів УДППЗ "Укрпошта" стосовно безпеки для персоналу та клієнтів


.1 Організація та функції служби поштової безпеки в УДППЗ "Укрпошта"


Система поштової безпеки УДППЗ "Укрпошта" почала створюватися в жовтні 1994 року, вона була безпосередньо підпорядкована і підконтрольна Генеральному директору підприємства. Систему поштової безпеки в Україні складали СПБ УДППЗ "Укрпошта" та оперативно підпорядковані їй підрозділи поштової безпеки дирекцій. З метою ефективного та своєчасного попередження, виявлення протиправних і злочинних дій, збереження державного майна та коштів, забезпечення глибокої аналітичної роботи щодо безпечного функціонування структурних підрозділів підгалузі поштового звязку та подальшого поліпшення якості надання послуг з 01.11.2001 року наказом №446 було створено Дирекцію з питань поштової безпеки та контролю УДППЗ "Укрпошта". Введено посаду директора з питань поштової безпеки та контролю та заступника з питань поштової безпеки та контролю - начальника відділу поштової безпеки.

В Дирекції з питань поштової безпеки та контролю УДППЗ "Укрпошта" створено підрозділи:

?відділ поштової безпеки;

?відділ контролю якості;

?інформаційно-аналітичний відділ;

?центральне бюро рекламацій;

?відділ захисту доходів.

Підрозділи поштової безпеки на місцях безпосередньо підпорядковуються директорам дирекцій поштового звязку, діють як самостійні структурні підрозділи. Виконання службових обовязків, що відносяться до компетенції, поштової безпеки, іншими підрозділами не допускається. Фінансові витрати на утримання підрозділів поштової безпеки, забезпечення їх службовими приміщеннями, транспортом, зв'язком, технічними та іншими засобами здійснюється тими дирекціями поштового зв'язку, в структуру яких вони включені.

В оперативно-службовій діяльності відділ поштової безпеки дотримується принципів поєднання єдиноначальності і колегіальності, гласності і конфіденційності.

На працівників поштової безпеки та контролю УДППЗ "Укрпошта" покладаються такі завдання:

?Забезпечення контролю та організація заходів по збереженню та захисту поштових відправлень, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, що знаходяться в місцях зберігання, а також у матеріально відповідальних осіб від зовнішніх та внутрішніх посягань.

?Забезпечення безпеки та організація заходів щодо захисту персоналу від зовнішніх посягань, а також виявлення в поштових відправленнях предметів, заборонених для пересилання.

?Виявлення та попередження випадків втрати доходів та надання збитків філіалу внаслідок внутрішніх та зовнішніх зловживань в економічній та фінансових сферах.

?Збір обробка та накопичення інформації, необхідної для виявлення і попередження зловживань або посягань на матеріальні та нематеріальні активи філіалу.

?Забезпечення інформаційної безпеки, виявлення та попередження випадків витоку інформації, що носить конфіденційний характер та такої, що ставить комерційну таємницю.

?Контроль за порядком придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї і боєприпасів.

?Втілення прогресивних технологій та передового досвіду у виробничі процеси.

?Відділ поштової безпеки відповідно до покладених на нього задач виконує такі функції:

?Проводить збір офіційної та оперативної інформації, необхідної для виявлення попередження правопорушень.

?Аналізує отриману інформацію, з метою виявлення та попередження правопорушень.

?Проводить перевірки та розслідування, виявляє причини що призвели, або можуть призвезти до вчинення зловживань та правопорушень.

?Розробляє та здійснює заходи щодо попередження правопорушень.

Виконання фахівцями інших відділів службових обовязків по вирішенню питань, які відносяться до виключної компетенції працівників відділу поштової безпеки, без їх участі не допускається.

До виключної компетенції працівників відділу поштової безпеки відносяться такі питання:

?Службове розслідування по факту розкрадання майна з поштових обєктів, нападів на працівників поштового звязку при виконанні ними службових обовязків, а також посягання на такі злочини.

?Службове розслідування по випадках пересилання в поштових відправленнях небезпечних товарів.

?Користування базами даних та іншою аналітичною інформацією, зібраною або створеною в системі Служби і контролю.

Відділ поштової безпеки здійснює постійний взаємозвязок з іншими підрозділами філіалу та службою безпеки та контролю УДППЗ "Укрпошта" з метою виконання покладених на нього задач.

Відділ поштової безпеки координує свою роботу з регіональними органами Міністерства внутрішніх справ, Прокуратури, Державної митної служби, Служби безпеки України.

Працівники відділу поштової безпеки самостійно приймають рішення у межах своїх повноважень. Вони можуть відмовлятись від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, що суперечать чиному законодавству.

За протиправні дії або бездіяльність та перевищення своїх службових обовязків працівники відділу поштової безпеки несуть відповідальність відповідно до чиного законодавства України.

Законні вимоги працівників відділу поштової безпеки при здійсненні ними оперативних і контрольних заходів та інших службових обов'язків є обовязковими для виконання всіма працівниками і посадовими особами структурних підрозділів дирекції.

Протидія працівникам поштової безпеки при виконанні ними своїх службових обовязків, неправомірне втручання в їх законну діяльність, розцінюється як грубе порушення трудової та виконавчої дисципліни у дирекції.

За нетривалий час існування поштової безпеки в УДППЗ "Укрпошта" проведено значну роботу по формуванню дієвої системи безпеки в поштовому звязку України, напрацьовано методи боротьби з правопорушеннями, розроблено ряд документів рекомендаційного характеру по забезпеченню технологічних процесів. За цей період встановлено тісні робочі стосунки з органами Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України та підрозділами Державного митного комітету. Іде процес налагодження контактів з іноземними службами поштової безпеки, зокрема проведено кілька сумісних оперативних заходів із СПБ Російської Федерації.

Практично завершено етап становлення Служби, як ефективної ланки управління системою поштового звязку України в питаннях захисту пошти від зовнішніх та внутрішніх факторів, загроз її майновим, економічним інтересам та авторитету Української пошти. Проводиться робота по розширенню сфери діяльності поштової безпеки з урахуванням технічних та фінансових можливостей.

Стабільне функціонування державного поштового зв'язку в умовах конкуренції сьогодні напряму залежить від якості наданих послуг, від фінансової життєздатності галузі.

Створена система поштової безпеки активно працює за такими напрямками, як збереження поштових відправлень, безпека об'єктів, небезпечні товари та захист поштових доходів. Створена служба поштової безпеки сьогодні є невід'ємною частиною національної поштової системи, відіграє помітну роль у захисті інтересів державного поштового сектора.

Мова також йде про те, щоб відхилити будь-яку підозру, здатну завдати шкоди більшості поштових службовців, які працюють чесно і віддано. Крім того, збереження поштових відправлень дає перевагу у фінансовому та комерційному плані. Надійність пошти завжди окупається довірою клієнтів і її економічною стабільністю.

Проведена оцінка однієї поштової адміністрації дозволила зробити висновок, що реальна вартість правопорушень, скоєних у поштової мережі, відповідає більш 5% її доходів. Виходячи з такої оцінки, є хороша можливість трансформувати втрати в доходи і тим самим поліпшити фінансові результати.


.2 Технології та види послуг для комерційних фірм


В Україні можна виділити наступні передумови активного впровадження й розвитку фінансових послуг, що надаються поштовим оператором: розгалужена мережа поштових установ, що охоплює усі населені пункти країни; незначна присутність або повна відсутність банків у сільській місцевості й важкодоступних районах, а також у невеликих містах і селищах; довіра до поштової системи, яка гарантується державою та недовіра до банківської системи, що встановилася в останні роки; взаємна зацікавленість пошти й комерційних фірм в розвитку поштово-фінансових послуг, пов'язана зі збільшенням доходів і розширенням клієнтської бази.

Сучасний поштовий зв'язок надає великомасштабну розгалужену систему комунікаційного обслуговування державних установ, комерційних фірм і фінансових структур, органів управління, населення й інших споживачів. Зокрема, комерційна фірма - це фірма призначена для задоволення потреб громадян країни в товарах, роботах і послугах. Метою її створення є отримання прибутку, необхідного для подальшого розвитку комерційного підприємства, підвищення добробуту його працівників та його власників-засновників.

Для співпраці комерційних фірм з УДППЗ "Укрпошта" їм необхідно заключити догори на надання поштових послуг. У договорі зазначається і передбачаються всі права і обовязки "Виконавиця" і "Замовника", передбачаються форс-мажорні обставини також для зручності наведені тарифи на послуги для корпоративних клієнтів. Зміст договору на надання поштових послуг з використанням маркувальної машини з детальним описом пунктів наведений в таблиці (додаток А). До договору додається додаток в якому зазначаються тарифи на послуги поштового звязку.

УДППЗ Укрпошта надає комерційним фірмам такі послуги:

?Пересилання згрупованих поштових переказів;

?Пересилання згрупованих поштових відправлень;

?Інтернет - пункти;

?Власна марка;

?Довідник поштових адрес;

?Доставка рекламної та/або інформаційної продукції;

?Продаж електронних ваучерів;

?Внутрішня комерційна кореспонденція з відповіддю (ВККВ);

?Пересилання електронних повідомлень обєктами поштового звязку [9].


.2.1 Пересилання згрупованих поштових переказів

При бажанні відправити п'ять і більше поштових переказів користувач послуг поштового зв'язку повинен скласти список згрупованих поштових переказів за формою 103-1.

Для пересилання згрупованих поштових переказів на паперових та магнітних носіях надається зразок заповнення списку ф.103-1 та вимоги до електронного вигляду списків згрупованих поштових переказів за формою 103-1.

У разі повернення зазначених переказів на адресу відправника виплата повернених переказів може здійснюватись за реєстром виплачених поштових переказів.

Додаткові послуги, що надаються при пересиланні поштових переказів:

повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу;

письмове повідомлення, адресоване одержувачу переказу.

За бажанням одержувача перекази досилаються в межах України, для виплати у відділення поштового звязку за місцем його нового проживання. Досилання переказу здійснюється у відповідності до вимог нормативних документів.


.2.2 Пересилання згрупованих поштових відправлень

При бажанні відправити п'ять і більше поштових відправлень користувач послуг поштового зв'язку повинен скласти список згрупованих поштових відправлень за формою 103.

У разі одночасного відправляння 50 та більше поштових відправлень, що подаються для пересилання юридичними особами та субєктами підприємницької діяльності до обєкта поштового звязку, оснащеного АРМ ВЗ, відповідно до умов договору списки ф.103 також подаються на магнітних носіях.

Юридичним особам - корпоративним клієнтам, які відправляють значні партії поштових відправлень в межах України або виконують технологічні операції відповідно до договору, для прискорення часу приймання поштових відправлень у відділеннях поштового звязку та застосування єдиних унікальних штрих-кодових ідентифікаторів на поштових відправленнях УДППЗ "Укрпошта" пропонує зазначати на поштових відправленнях та інших супровідних документах штрих-кодовий ідентифікатор Укрпошти, що формується за схемою: ІІІІІ ККК №№№№ Z, де: ІІІІІ ККК №№№№ - код клієнта та порядковий номер поштових відправлень (розрядність кожного поля визначається в залежності від обсягів поштових відправлень за рік), Z - контрольна цифра.


.2.3 Інтернет-пункти

Скористатися персональним компютером та одержати доступ до мережі Інтернет клієнт має можливість у Інтернет-пунктах, розташованих у обєктах поштового завязку.

Для клієнтів передбачене надання додаткових послуг, а саме: сканування текстового або графічного документу, ламінування, приймання та відправки факсимільного повідомлення, конвертація файлу з одного формату в інший, компютерний набір тексту.


.2.4 Власна марка

"Власна марка" - це: привабливий комерційний продукт та ефективний інструмент маркетингу для корпоративних клієнтів; іміджевий подарунок до ювілеїв та свят рідних, друзів, колег.

На купонах поштової марки персоніфікованої "Власна марка" можна зобразити: особисте фото; фото Ваших рідних, близьких; логотип чи товарний знак.

Замовити поштову марку персоніфіковану "Власна марка" можна:

особисто - у дільниці "Власна марка" Київської міської дирекції УДППЗ "Укрпошта" (вул. Хрещатик, 22, м. Київ-1, 01001 тел. 044 278 57 78) або в інших обєктах поштового звязку;

поштою - надіслати замовлення на адресу дільниці "Власна марка" Київської міської дирекції УДППЗ "Укрпошта" (вул. Хрещатик, 22, м. Київ-1, 01001);

Для оформлення замовлення юридичній особі потрібно укласти договір. Вартість такої послуги при оптовій ціні за 1 аркуш при замовленні від 50 до 100 аркушів нижчі від роздрібних на 8%, при замовленні понад 100 аркушів нижчі на 10%.

Виготовлення та постачання товару відбувається в період від 1 до 14 робочих днів з моменту оплати. Відповідальність за надане зображення для вдруківки його в купони маркового аркуша несе замовник. Дільниця "Власна марка" залишає за собою право відмовитися від виготовлення певних зображень з усним обґрунтуванням такої відмови. Неналежно оформлені або неоплачені замовлення не виконуються.


.2.5 Довідник поштових адрес

Прагнучи якнайліпше задовольнити потреби споживачів, фахівцями Укрпошти розроблено новий он-лайн сервіс, який у режимі реального часу забезпечить пошук поштових індексів за населеними пунктами і навіть за назвами вулиць. Крім того, можна дізнатися, яке поштове відділення обслуговує споживачів за тією чи іншою адресою. Основна перевага сервісу - оперативне оновлення даних відповідно до змін у структурі УДППЗ "Укрпошта". Он-лайн сервіс від Укрпошти відкриває цікаві можливості для розробників Інтернет-проектів - завдяки йому вони зможуть використовувати інформацію про поштові індекси України у власних автоматизованих системах. Цей сервіс особливо актуальний для комерційних структур, які часто користуються розсиланням письмової кореспонденції. Адже система індексів забезпечує якісне й оперативне сортування поштових відправлень та швидку їх доставку.

"Довідник поштових адрес" - це база даних, яка містить інформацію щодо переліку вулиць та номерів будинків у всіх населених пунктах України з привязкою до адміністративно-територіального утворення України (область, район, населений пункт) та поштової індексації населених пунктів України із наступною деталізацією: назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку, поштовий індекс.

При потребі клієнта дізнатися точну та повну поштову адресу одержувача товару для запобігання неотриманню та поверненню товару відправнику та постійне вивірення цієї інформації при формуванні відправлення замовлень покупців в автоматизованому режимі (шляхом інтегрування актуальної інформації щодо адрес у власний програмний продукт клієнта) УДППЗ "Укрпошта" пропонує варіанти задоволення потреб клієнтів:

Варіант перший: "Довідник поштових адрес" в режимі відкритої бази даних off-line - клієнт отримує "Довідник поштових адрес" в режимі відкритої бази даних (off-line) для подальшого імпортування інформації, яка міститься в довіднику, у власний програмний продукт.

Варіант другий: "Довідник поштових адрес" в on-line доступі - клієнт отримує доступ до продукту, для подальшого використання в режимі on-line.

Для отримання послуги "Довідник поштових адрес" комерційні фірмі потрібно заключити договір.


.2.6 Доставка рекламної або інформаційної продукції

УДППЗ "Укрпошта" пропонує представникам торгових супермаркетів, банківських установ, рекламних та страхових агенцій, приватним підприємцям тощо скористатися зручним способом безадресної доставки рекламної та/або інформаційної продукції по Україні - через операційні вікна відділень поштового звязку, а видавцям (представникам редакцій газет та журналів) - шляхом вкладення реклами у власні видання.

Окрім традиційного способу безадресної доставки рекламних матеріалів по Україні (або певних регіонів, населених пунктів тощо) - майже до 15 млн. абонентських поштових скриньок, Укрпошта пропонує через операційні вікна поштових відділень поширити значний обсяг комерційної інформації та допомогти залучити широке коло клієнтів.

Послуга надається на підставі укладеного договору між замовником та філіалами УДППЗ "Укрпошта" залежно від територіальної визначеності доставки рекламної продукції згідно зі встановленими тарифами.

Окрім безадресної доставки, пропонуємо скористатися послугами центру друку та конвертування:

?друк інформаційної продукції (для подальшої вкладки в конверт);

?конвертування;

?персоналізація (нанесення адрес);

?фальцювання.


.2.7 Продаж електронних ваучерів

Поповніть рахунок за послуги мобільного зв'язку, Інтернет та ІР-телефонії чи придбайте електронні ваучери у відділеннях поштового зв'язку, де є наклеєна відповідна інформація: "Поповнення рахунків та продаж електронних ваучерів".

Продаж електронних ваучерів споживачам (клієнтам) здійснюється тільки за готівковим розрахунком в обєктах поштового звязку УДППЗ "Укрпошта" в національній валюті (гривня).

Споживачу (клієнту) необхідно:

Вказати працівнику (оператору) відділення поштового зв'язку № мобільного телефону та суму на яку буде поповнено рахунок, із зазначенням оператора мобільного зв'язку (Київстар, МТС, Білайн або Лайф). Сплатити працівнику (оператору) ці кошти, після чого, рахунок буде поповнено протягом 2-3 хвилин.

Максимальна сума поповнення рахунку:

?Мобільний оператор Київстар: для контрактного абонента і абонента передплаченого сервісу пряме поповнення - 3000,0 грн.

?Мобільний оператор МТС: для контрактних абонентів і абонентів передплаченого сервісу пряме поповнення - від 5,0 до 500,0 грн.

?Мобільний оператор Білайн: для контрактних абонентів і абонентів передплаченого сервісу пряме поповнення - 5000,0 грн.

?Мобільний оператор Лайф: для контрактних абонентів і абонентів передплаченого сервісу поповнення рахунку здійснюється тільки фіксованим ваучером. Номінал електронного ваучера - 10, 25, 50 та 100 грн.


.2.8 Внутрішня комерційна кореспонденція з відповіддю (ВККВ)

Відправлення ВККВ - це картки або листи з вкладенням письмових повідомлень або друкованих видань

Послуга надається на підставі укладеного договору згідно з встановленими тарифами на універсальні послуги поштового звязку.

Порядок надання послуги:

?у кожне поштове відправлення, що відправник надсилає своїм респондентам, вкладається конверт або картка ВККВ;

?респонденти використовують конверти, картки ВККВ для відповіді відправнику. При цьому їм не потрібно сплачувати вартість їх пересилання та звертатися до поштової установи;

?відправлення ВККВ повертаються на адресу абонементної скриньки, яка буде використовуватися для їх отримання.


.2.9 Електронне повідомлення

Електронне повідомлення, прийняте у відділенні поштового звязку - послуга, що приймається до пересилається електронними каналами та доставляється (вручається) адресатові (одержувачу) відтвореним на паперовому носії.

Для пересилання електронного повідомлення користувачу потрібно заповнити відповідний бланк, підтвердити зазначені дані й бажання провести платіж.

Електронне повідомлення не може перевищувати 300 слів або 3000 символів.

До пересилання в межах України приймаються електронні повідомлення, адресовані на поштову адресу одержувача.

За категоріями пересилання електронні повідомлення поділяються на звичайні та термінові. Вони можуть доставлятися адресату на художньому бланку, а також із замовленим відправником терміном доставки.

Контрольні строки проходження електронних повідомлень від відправника до адресата:

В межах міст (місцеві) та між обласними центрами:

?для електронних повідомлень категорії "звичайна" - до 6 годин;

?для електронних повідомлень категорії "термінова" - до 3 годин;

?для повідомлень про вручення електронних повідомлень - до 24 годин.

Між містами та районними центрами, між районними центрами:

?для електронних повідомлень категорії "звичайна" - до 10 годин;

?для електронних повідомлень категорії "термінова" - до 5 годин;

?для повідомлень про вручення електронних повідомлень - до 24 годин.

Між містами та іншими населеними пунктами:

?для електронних повідомлень категорії "звичайна" - до 10 годин;

?для повідомлень про вручення електронних повідомлень - до 48 годин.

Інформація про вручення електронного повідомлення може направлятися рекомендованим повідомленням на поштову адресу відправника (за додаткову плату).

Тариф на пересилання електронного повідомлення об'єктами поштового зв'язку, становить 0,45 грн. за 1 слово, але не менше 10,80 грн.


.3 Небезпечні вкладення в поштових відправленнях


Працівники поштового зв'язку в своїй практиці стикаються з фактами пересилання небезпечних вкладень, включаючи і заборонені предмети до яких відносяться:

?наркотики і психотропні речовини, визначених Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками, або інших незаконних речовин, заборонених у країні призначення;

?предметів непристойного чи аморального характеру;

?контрафактних і піратських предметів;

?національна та іноземна валюта;

?родукти які швидко псуються;

?вогнепальна зброя усіх її видів;

?уадання вибухових, займистих чи інших небезпечних речей, а також радіоактивних матеріалів забороняється в усіх категоріях відправлень.

?укладення неспоряджених вибухових пристроїв і боєприпасів, у тому числі неспоряджених гранат, снарядів та інших аналогічних предметів, а також муляжів таких пристроїв і предметів заборонено в усі категорії відправлень;

?предметів, що за своїм характером чи упакуванням можуть становити небезпеку для поштових працівників або населення, забруднювати чи псувати інші відправлення, поштове обладнання чи власність третьої сторони;

?документів, що мають характер поточного та особистого листування між особами, іншими, ніж відправник та одержувач, чи особами, що проживають з ними;

?вибухові, займисті чи радіоактивні матеріали та небезпечні речі (вибухові пристрої, зброю, боєприпаси, вибухові, радіоактивні, вогненебезпечні, отруйні, бактеріологічні та наркотичні речовини).


.3.1 Статистика з виявлення небезпечних вкладень у підрозділах УДППЗ "Укрпошта"

У наш час для вчинення замаху на жертву злочинці іноді вдаються до послуг пошти, що класифікується як поштовий терор. Тероризм - це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому,цілеспрямованому застосуванні насильства, зброї, вчинення вибуху, підпалу та інші дії, які створювали небезпеку для життя чи здоров?я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків. Яскравими прикладом терористичних дій були випадки в США, коли поштою надсилались вибухівка або листи, заражені спорами сибірської виразки. Для терористичних актів використовуються бандеролі, посилки і звичайні листи. Вибухові пристрої, що закладають злочинці в поштові відправлення, можуть бути миттєвої й уповільненої дії. Вибухові пристрої миттєвої дії спрацьовують при натисканні, ударі, проколюванні, знятті навантаження, руйнуванні елементів конструкції, просвічуванні яскравим світлом і т. ін. Аналогічні пристрої уповільненої дії після закінчення визначеного терміну або негайно викликають вибух, або приводяться у бойовий стан. Після цього спрацьовування відбувається миттєво навіть у випадку легкого дотику до нього.

До найбільш серйозних випадків порушення поштової небезпеки відносяться вибухи на об'єктах поштового зв'язку або їх загрозу. Забезпечення безпеки персоналу, клієнтів та відвідувачів поштових підприємств є головним завданням фахівців поштової безпеки. Успішне виконання завдання забезпечення поштової безпеки забезпечується ретельною підготовкою та проведенням профілактичних заходів, плануванням і відпрацюванням взаємодії на випадок виникнення непередбачених ситуацій. Знання форм і методів, використовуваних терористами, є досить важливою частиною цієї роботи.

Порушення, які відбуваються на практиці у внутрішніх поштових відправленнях наведені на рисунку 2.1.


Рисунок 2.1 - Порушення, які відбуваються на практиці у внутрішніх поштових відправленнях

пошта комерційний безпека вибуховий

Детальне пояснення до рисунку 2.1 наведене у таблиці 2.1.


Таблиця 2.1 - Види порушень у внутрішніх поштових відправленнях.

№Вкладення заборонені до пересиланняПорушення наведені у %1.Інші (крихкі)272.Національна та іноземна валюта203.Продукти, які швидко псуються184.Вибухові та легкозаймисті речовини105.Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та перекурсори86.Токсичні та радіоактивні речовини47.Холодна зброя усіх видів48.Вогнепальна зброя усіх видів та боєприпаси до неї39.Отруйні рослини та тварини310.Карантин (овочі, фрукти, насіння, розсада, рослини, харчові продукти тваринного походження)3

Розглянемо порушення, які відбуваються на практиці у міжнародних поштових відправленнях на рисунку 2.2.


Рисунок 2.2 - Порушення, які відбуваються на практиці у міжнародних поштових відправленнях

Детальне пояснення до рисунку 2.3 розглянемо у таблиці 2.2.


Таблиця 2.2 - Вкладення. заборонені до пересилання

№Вкладення, заборонені до пересиланняПорушення наведені у %1.предмети заборонені Керівництвом з приймання міжнародних поштових відправленнях362.документи, що посвідчують особу173.предмети, які становлять національне, історичне, або культурне надбання українського народу114.насіння і посадковий матеріал95.харчові продукти тваринного походження без термічної обробки66.предмети непристойного та аморального змісту67.вибухові, легкозаймисті або інші небезпечні речовини38.холодна зброя29.вогнепальна зброя і боєприпаси до неї210.наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори211.небезпечні речовини212.товари, експорт, яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності213.військове спорядження2

.3.2 Методи виявлення вибухових пристроїв у поштових відправленнях

Сучасні вибухові речовини мають дуже схожу з папером щільність, так як їх основним компонентом є нітроцелюлоза. Вони також дають дуже слабкі випаровування, на які не реагують газові детектори. Разом з тим, в конструкції вибухових пристроїв неминуче присутні інші елементи, демаскуючі дійсний вміст поштових вкладень. Тому основними методами виявлення можливих вибухових пристроїв є:

метод, заснований на виявленні зовнішніх демаскуючих ознак поштових відправлень, які містять вибухові пристрої (вага, товщина, спосіб упаковки, характер вкладення тощо).

метод, заснований на використанні технічних засобів (рентгенівські флуороскопа і інтроскопи, металошукачі ), які в даному випадку є найбільш дієвими.


.4 Характерні зовнішні ознаки поштових відправлень, які містять вибухові пристрої


Правила безпеки при поштовому тероризмі засновані на тому, що листи, бандеролі, посилки зі смертоносною начинкою мають перелік ознак, що відрізняють їх від звичайних поштових відправлень.

Зокрема, такими ознаками є:

доставка поштових відправлень не встановленим способом або просто підкидання, про що свідчить відсутність поштових марок, штемпелів;

незнайомий для вас відправник пошти;

наявність грифів "особисто в руки", "вручити особисто", "таємно";

незвичні вага, форма або розміри поштових відправлень або їх явно саморобне упакування;

маслянисті плями або специфічний запах відправлення, виявлення в ньому на дотик сторонніх предметів (порошку, дроту, інших твердих предметів);

надмірне використання засобів скріплення за допомогою липкої стрічки, багаторазового обвязування шнуром тощо.

саморобні упаковки (розрізані або комбіновані коробки і пакети) для посилок і бандеролей, а також конверти для листів, що дозволяють зловмисникові компактно розмістити і надійно заховати елементи вибухового пристрою;

листи можуть бути жорсткими на дотик і здаватися нерозривними, мати нерівномірні потовщення по площині конверта, значний для його розміру вага (понад 15 г) і товщину (більше 2-3 мм), ретельне закладення конвертів (заклеювання липкою стрічкою, додатковим клеєм);

вага і форма вибухової речовини можуть зробити конверт або упаковку нерівномірно заповненими, змістивши його основну вагу (центр ваги) на одну сторону.

відсутність зворотної адреси відправника, а при її наявності - розбіжність з місцем відправлення (календарним штампом) або містять неіснуючого календарного штемпеля;

написи на поштових відправленнях написані друкованими літерами від руки або можуть бути зроблені на виготовлених кустарним способом наклейки або з вирізаних і наклеєних букв;

наявність надлишкової кількості наклеєних поштових марок, щоб компенсувати можливу надмірну вагу поштового відправлення і тим самим не привертати уваги поштових працівників.

Особливості змісту (вкладення) поштових відправлень, підозрілих на наявність в них вибухових пристроїв:

в листах:

наявність вільно рухомих предметів, порошкоподібних або сипучих речовин, які виявляються при перевертанні поштового відправлення;

присутність металевих предметів, проводів, а також вкладень за формою і розмірами нагадують сірник, невеликий циліндр або диск, які можуть бути елементами вибухового пристрою;

в посилках і бандеролях:

наявність вільно рухомих предметі, сипучих речовин або рідини що переливається, які виявляються при обережному перевертанні поштового відправлення;

наявність тика або іншого звуку всередині поштового відправлення;

присутність металевих предметів, проводів та інших виробів і електричних схем, нагадують елементи вибухових пристроїв, які видно при перегляді поштового відправлення в рентгенівських променях.

Якщо в процесі обробки пошти було виявлено підозріле відправлення, що має вищевказані ознаки, необхідно негайно інформувати начальника і службу поштової безпеки підприємства, або якщо ви отримали таке поштове відправлення, то потрібно негайно припинити будь-які маніпуляції з ним, покласти його в місце далі від прямих сонячних променів, джерел тепла або вологи і якомога швидше сповістити про цей випадок правоохоронні органи.


.5 Заходи безпеки при поводженні з підозрілими поштовими відправленнями


При поводженні з підозрілим поштовим відправленням потрібно пам'ятати, що вибухові пристрої в них зазвичай вибухають при розтині або вилучення вмісту. Разом з тим, враховуючи, що поштове відправлення у процесі доставки піддалося зносу і різних механічних і температурних впливів, виявлена небезпека мимовільного вибуху, що вимагає додаткової обережності при поводженні з ним:

?не відкривати і не намагатися відкрити упаковку (клапан конверта ) для перегляду вмісту;

?не передавати іншим для повторної його оцінки;

?не згинати;

?не кидати;

?не наражати інших механічних впливів;

?не тримати поруч з нагрівальними приладами;

?не кладіть у воду і не зберігати в сирому приміщенні;

?не зберігати в обмеженому просторі;

?не накривати будь якими предметами;

?не кладіть з іншими поштовими відправленнями.


.5.1 Дії при виявленні поштового відправлення з ознаками на наявність хімічних речовин

?відправлення не розкривати;

?надіти засоби індивідуального захисту (гумові рукавиці, респіратор або марлеву повязку, захисні окуляри);

?терміново доповісти безпосередньому керівнику або черговому обєкта поштового звязку;

?запакувати відправлення в поліетиленовий пакет або іншу герметичну упаковку та запечатати (звязати його ліпкою стрічкою або шпагатом), при цьому категорично забороняється випробовувати невідому речовину на смак, дотик або іншим чином ідентифікувати її;

?вийти із приміщення самому та вивести присутніх, повернення до приміщення дозволяється тільки після проведення спеціальних заходів (провітрювання, вологе прибирання, дезинфекція);

?зняти засоби індивідуального захисту, вимити руки та обличчя з милом.


.5.2 Дії при виявленні поштового відправлення з ознаками на наявність вибухонебезпечних предметів

Працівники поштового зв'язку зобов'язані при виявленні підозрілого поштового відправлення з ознаками пересилання в них:

вибухових пристроїв (невиправдано велика маса відправлення, зміщення центру ваги, наявність масляних плям і металевих елементів, незвичайний запах (марципан, мигдаль), ретельне закладення відправлення, особливості оформлення - відсутність адреси відправника, позначка "Вручити особисто"):

Не відкривати, не згинати і не кидати поштове відправлення;

Не наражати механічній дії і не тримати поруч з нагрівальними приладами;

Не зберігати в обмеженому і сиром просторі;

Евакуювати працюючий персонал і ізолювати службове приміщення.

Повідомити про підозріле поштове відправлення безпосередньому начальнику;

Викликати фахівців правоохоронних органів; Проінформувати Службу поштової безпеки.

біологічних чи хімічних речовин (наявність порошку, масляних плям, незвичайний запах і колір, ретельне закладення оболонки поштового відправлення, особливості оформлення - відсутність адреси відправник, позначка "Вручити особисто"):

Не кидати, чи не струшувати і не промацувати їх;

Відключити вентиляцію, закрити вікна і двері;

Повідомити про підозріле поштове відправлення безпосередньому начальнику;

Залишатися на місці до отримання подальших вказівок.

Незважаючи на те, що персонал висококваліфікований і знає, які є небезпечні вкладення, знає методи виявлення вибухонебезпечних відправлень їхні зовнішні ознаки і має ще додатково спеціальне обладнання для виявлення небезпечних вкладень все ж бувають на пошті і такі випадки коли не вдалось виявити заборонені вкладення у внутрішніх поштових відправленнях. До списку таких небезпечних і заборонених вкладень відноситься: національна та іноземна валюта - 6%; продукти,які швидко псуються - 5%; інші (крихкі) - 5%; наркотичні засоби психотропні речовини їх аналоги - 3%; токсичні та радіоактивні речовини - 1,5%; вибухові та легкозаймисті речовини -1,5%; холодна зброя усіх видів - 1%; вогнепальна зброя усіх видів та боєприпаси до неї - 1%, також серед внутрішніх поштових відправлень були виявлені та не прийняті відділеннями звязку і їхня величина становить - 76%. Щодо міжнародних поштових відправлень, то дані по виявлених та неприйнятих заборонених вкладень у відділеннях звязку дещо кращі і становлять - 84%. Однак це не є хороші показники безпеки поштових відправлень для такого великого і широкомасштабного підприємства, як УДППЗ Укрпошта. Чомусь Укрпошта не надає цьому належного значення, хоча безпека має стояти на одному з перших місць, адже від належної безпеки пошти може залежати чиєсь життя.


3. Розробка заходів для гарантування безпеки послуг в УДППЗ "Укрпошта"


.1 Розвиток технологічної інфраструктури


За 20 років у світі відбулася кардинальна трансформація галузі поштового зв'язку. Якщо раніше переважна частина поштових відправлень відсилалася приватними клієнтами (так звані "С2С-відправлення"), то з розвитком мобільного зв'язку та інтернету частка цих відправлень впала з 90% до 10%, і продовжує скорочуватися.

В той же час, частка посилок, що відправляються підприємствами (В2В і В2С-відправлення), не просто виросла пропорційно, а призвела до багаторазового зростання поштових ринків. У багатьох країнах саме розвинена поштова інфраструктура стала новим драйвером розвитку торгівлі та підприємництва взагалі [10].

Наприклад, у Німеччині товарообіг торгівлі через поштових операторів - все, що ми називаємо "e-commerce" та "каталожна торгівля", - вже зараз досягає 10% роздрібного товарообігу країни, і продовжує зростати на 4-5% на рік. Це відбувається на тлі стагнації традиційного рітейлу, де зростання складає всього 1%. Для порівняння, в Україні вся поштова торгівля все ще складає менше 0,5% роздрібного товарообігу країни.

Іншим світовим трендом поштової індустрії стало різке скорочення кількості письмових відправлень. В Україні поки що спостерігається зростання письмових відправлень, але скоріш за все, що це тимчасовий фактор, який виник як наслідок нерозвиненості поштового ринку в минулому.

Для порівняння, зараз в Україні пересилається близько 8 листів на душу населення, у Росії - 12, в Німеччині - більше 100 листів. Приріст кількості письмових відправлень в Україні забезпечується виключно за рахунок В2С- і В2В-сегментів: каталогів компаній, що торгують через пошту, листування банків, колекторів, рахунків і листів державних установ і приватних компаній.

Це зростання не буде значним, і може припинитися вже у найближчі роки.

Вищеназвані обставини змушують поштових операторів усіх країн кардинально змінювати свою стратегію. І тому проблеми, що виникають у "Укрпошти", не є оригінальними.

Поштовий зв'язок втрачає своє значення як спосіб спілкування людей, проте набуває нової ролі - важливого торговельно-економічного драйвера. Розуміння вищеназваних обставин є визначальним для прийняття державних рішень щодо розвитку "Укрпошти" та українського поштово-логістичного ринку.

Коли переважна більшість відправлень генерується бізнесом, ефективність поштової інфраструктури визначається можливістю пересилати швидко, багато, з мінімальними втратами і розумною вартістю. Ефективність поштової інфраструктури країни вже стала важливим фактором розвитку внутрішньої торгівлі та підприємницької активності.

Кожен день, коли посилка "в дорозі", кожен день затримки в надходженні оплати, витрати на повернення посилок, що не були доставлені, призводять до необхідності збільшення складських запасів, оборотного капіталу і втрати прибутку клієнтами.

Інфраструктура "Укрпошти" з радянських часів була націлена на обслуговування С2С-Клієнтів. Зараз УДППЗ "Укрпошта" забезпечує доставку понад 32% посилок в країні, і якщо вона хоче залишатися провідним оператором поштової торгівлі, повинні зробити свої послуги вигідними.

"Укрпошта" як національний оператор обмежена в можливості гнучкого управління своєю інфраструктурою. Вона не може дозволити собі скоротити збиткові поштові відділення або змінити нормативи універсальних послуг, нормативи з доставки преси. Але врна може віддати на аутсорсинг технологічні ділянки, які у собівартості їм обходяться дорожче, ніж аналогічні послуги, придбані на ринку.

Наприклад, магістральні перевезення. Рухомий склад "Укрпошти" зношений, і в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів УДППЗ "Укрпошта" не може дозволити собі його кардинальне оновлення. Але може тимчасово передати окремі маршрути в аутсорсинг іншим перевізникам. При цьому за маршрутами, які й далі будуть обслуговуватися рухомим складом "Укрпошти", вона, навпаки, може здійснювати перевезення для інших поштових операторів і отримувати додатковий дохід.

В Україні є до десятка поштових операторів, що претендують на національне охоплення, і часто їхні автомобілі перевозять повітря. Довантажуючи свої магістральні маршрути вантажами таких поштових операторів, УДППЗ "Укрпошта" допоможе скоротити витрати як партнерам по ринку, так і в поштово-логістичній системі країни в цілому.

Співпрацю з іншими поштовими операторами Михайло Паньків, виконуючий обов'язки Генерального директора УДППЗ "Укрпошта" завжди розглядав як стратегічно важливий аспект зниження витрат і підвищення доходів. Взаємний доступ до інфраструктури є одним із трендів розвитку поштово-логістичної галузі в світі. Саме тому 15 квітня, Михайло Паньків зустрівся з керівниками основних поштово-логістичних операторів і повідомив їм про своє бачення взаємовідносин на ринку, і про принципи майбутнього співробітництва.

Тепер справа за малим - "Укрпошта" повинна навчитися визначати реальну собівартість перевезення, та вимірювати фактичний обсяг фізичного потоку посилок і вантажів на кожному маршруті.

Аналогічним чином УДППЗ "Укрпошта" має намір вчинити зі збитковими поштовими відділеннями. Зараз близько 8,5 з 12,5 тисяч відділень (без Криму) збиткові, але скоротити їх вона не маємо права. Тим часом на ринку добре себе зарекомендувала модель, коли функцію поштового відділення виконують на умовах франчайзингу треті особи.

Зараз УДППЗ "Укрпошта" готуємо нормативний базис для співпраці з такими франчайзі. У найближчому майбутньому протестують модель на невеликій території, і якщо вона виявиться успішною, почнуть її поетапне впровадження по всій території України. При цьому франчайзингова модель не виключає можливості, коли поштові відділення "Укрпошти" і в глибинці, і у великих населених пунктах надаватимуть іншим поштовим операторам послуги з видачі посилок одержувачам.

І тут важливо довести якість роботи відділень УДППЗ "Укрпошта" до рівня, який був би прийнятний для відправників посилок. Саме "остання миля" - обслуговування у поштовому відділенні - формує враження споживачів про якість роботи "Укрпошти". І саме цій зоні "Укрпршта" приділятиме підвищену увагу. Це стосується як мотиваційних програм для персоналу, автоматизації робочих місць і технічного переозброєння, так і системи контролю якості.

Зміна організаційної структури та оптимізація штату є одним з найбільш поширених питань, які Михайло Паньків отримує. Підкреслемо, що він не збираємося звільняти будь-кого тільки з метою скорочення витрат. Разом з тим, "Укрпошта" дійсно матиме непомірно великий управлінський апарат, зайві ієрархічні рівні, занадто складну організаційну структуру, дублювання функцій у різних підрозділах, а іноді й просто безглузді рудиментарні функції. Все це вимагає оптимізації.

Основними напрямами реорганізації технологічної інфраструктури поштового зв'язку є:

?впровадження зонально-вузлового принципу оброблення поштових відправлень та періодичних видань, сучасного обладнання для автоматизації оброблення потоку пошти;

?реорганізація структури оброблення, перевезення пошти та періодичних видань;

?упровадження нової п'ятизначної системи індексації поштового зв'язку;

?упровадження сучасного поштового абонентського обладнання;

?упровадження єдиної автоматизованої інформаційно-технологічної системи управління на базі автоматизованих робочих місць.

Зонально-вузловий принцип оброблення та направлення пошти дасть можливість організувати перевезення її між зональними вузлами повітряним транспортом, а також удвічі скоротити терміни проходження пошти в межах України (від чотирьох до двох діб).

Реорганізація мережі відділень зв'язку

Послуги поштового зв'язку підприємствам, організаціям та населенню України надають 27 поштамтів, 536 вузлів зв'язку та близько 16 тис. стаціонарних відділень зв'язку. 20 відсотків відділень зв'язку є збитковими, а без урахування доходів від доставки пенсії - 60 відсотків.

З урахуванням сучасної криміногенної ситуації, неритмічності надходження на підприємства поштового зв'язку пенсійних коштів технологія доставки пенсій не гарантує забезпечення схоронності грошової готівки та безпеки листонош і раціонального використання людських ресурсів.

Тому передбачається організувати дільниці доставки пенсії та грошової допомоги в міській та сільській місцевостях, що будуть функціонувати при поштамтах, вузлах зв'язку із задіянням автомобільного транспорту.

Програмою передбачається поступове проведення реорганізації мережі відділень зв'язку. Скорочуватиметься кількість стаціонарних відділень зв'язку з паралельним введенням у дію пересувних відділень та пунктів зв'язку, виносних робочих місць при магазинах або в інших громадських місцях.

Підвищення рентабельності окремих збиткових відділень зв'язку, які з різних причин закрити неможливо, планується досягти за рахунок зростання обсягів надання послуг, розширення зони обслуговування населення, оптимізації доставних дільниць, організації виїзного обслуговування підприємств, організацій та бізнес-споживачів.

Інформаційні системи управління

Одним із завдань у цій сфері є уніфікація структури супроводження технічної експлуатації та розвитку інформаційних систем, технічного обслуговування та ремонту засобів обчислювальної техніки. На рівні підприємств об'єднання цей процес відбувається стихійно, залежно від кваліфікації працівників апарату управління та фінансових можливостей кожного підприємства.

Серед заходів Програми - організація управління цими процесами.

На основі автоматизованих систем, програмно - технологічних комплексів та автоматизованих робочих місць буде створено автоматизовану інформаційно-комп'ютерну систему.

Створення такої системи сприятиме впровадженню нових технологій обробки матеріальних та інформаційних потоків у системі поштового зв'язку, створить передумови для раціональнішого використання трудових ресурсів та основних фондів, зниження собівартості послуг та прискорення обороту обігових коштів.


.2 Розширення сертифікаційної бази обладнання для контролю


Поштові відправлення , що містять небезпечні вкладення, як правило, мають мало відрізняється від загальної поштової маси упаковки та оформлення. Разом з тим, такі відправлення мають характерні особливості, які дозволяють виділяти їх із загального поштового потоку, як за зовнішніми ознаками, так і за допомогою технічних засобів [11].

Спеціальний контроль поштових відправлень на наявність в них небезпечних вкладень або дослідження вже виявлених підозрілих листів, бандеролей або посилок здійснюється за допомогою візуального обстеження і з застосуванням технічних засобів. Для здійснення спеціального контролю організовуються виділені місця спеціального контролю поштових відправлень. До складу технічних засобів повинні входити детектор металу, вибухозахисний контейнер, портативна або стаціонарна рентгенівська апаратура, газоаналізатор парів вибухових речовин і комплекти хімічних реактивів для виявлення слідів вибухових речовин і прилад для проведення дозиметричного контролю. Крім того, в місцях спеціального контролю повинні бути засоби для транспортування і локалізації небезпечних відправлень.

Спеціальний контроль простої письмової кореспонденції за допомогою візуального обстеження проводять працівники поштового зв'язку, що здійснюють сортування поштових відправлень.

Спеціальний контроль поштових відправлень із застосуванням технічних засобів здійснюють фахівці відділень Служби поштової безпеки.


.2.1 Технічні засоби митного контролю

Сукупність технічних засобів, які застосовують спеціалізовані структурні підрозділи митних органів для забезпечення розв'язання покладених на них задач, називається - митна техніка [12]. За допомогою цієї техніки можна розглянути, які вкладення були прийняті від комерційних фірм і наскільки вони є безпечні для життя і здоров?я персоналу і оточуючого населення.

Технічні засоби митного контролю - це комплекс спеціальних категорій пристроїв і інструментів, які застосовують митні органи в процесі документального і фактичного митного контролю об'єктів, що переміщаються через митний кордон, із метою перевірки істинності і достовірності декларуючих документів, установлення відповідності вмісту контрольованих об'єктів поданим на них відомостям, а також виявлення в цих об'єктах предметів митних правопорушень.

Правовою основою застосування ТЗМК є ст. 324 "Митного кодексу України" де законодавчо закріплено, що "з метою скорочення часу проведення митного контролю та підвищення його ефективності митні органи можуть використовувати технічні та спеціальні засоби, а також службових собак. Застосування для здійснення митного контролю технічних та спеціальних засобів повинно бути безпечним для життя і здоровя людини, тваринного та рослинного світу і не завдавати шкоди товарам, транспортним засобам."

Застосування технічних засобів митного контролю дозволяє:

підвищити пропускну спроможність митних органів за рахунок скорочення часу огляду об'єктів контролю,

більш надійно, при мінімальному рівні спеціальної підготовки співробітників, установити достовірність і істинність документів, підтвердити правильність класифікації товару,

підвищити ступінь можливості виявлення схованок та прихованих вкладень у контрольованих об'єктах,

виявляти і припиняти порушення правил перетинання митного кордону.


.2.2 Технічні засоби дистанційної оперативно-технічної інспекції

Всі поштові відправлення прийняті від комерційних фірм, які приходять з відділень звязку і надходять у дільниці оброблення проходять через пост контролю поштових відправлень де там вони проходять огляд за допомогою спеціального обладнання на виявлення небезпечних вкладень. Для схема обладнання посту контролю поштових відправлень детально можна розглянути на рисунку 3.3.


Рисунок 3.3 - Схема обладнання посту контролю поштових відправлень

Вони призначені для митного контролю різноманітного типу об'єктів, у процесі якої здійснюється їхній інтроскопія (у тому числі великогабаритних) за допомогою інспекційно-доглядових комплексів, дистанційний контроль обсягів (кількостей) окремих категорій стратегічно важливих товарів і дистанційне виявлення серед них предметів, що переміщаються через митний кордон без відповідного оформлення.

Для виявлення вибухонебезпечних вкладень використовують спеціальну апаратуру перелік такої апаратури, її призначення й технічні характеристики наведені в таблиці 2.4.


Таблиця 2.4 - Перелік апаратури, її призначення й технічні характеристики


Для дистанційної оперативно-технічної інспекції застосовується доглядова рентгенівська техніка. Вона дозволяє одержати візуальну інформацію про внутрішній устрій і вміст контрольованого об'єкта митного контролю без його скресання. Цілями митної інтроскопії об'єктів являються:

?установлення приналежності предметів, що знаходяться в них, до визначених груп, категорій, класів, типів;

?виявлення в контрольованих об'єктах характерних конструктивних ознак схованок або прихованих вкладень.

У процесі даної митної дії оперативний працівник, аналізуючи на екрані апаратури інтроскопії візуальне зображення внутрішньої структури контрольованого об'єкта, по сукупності характерних індивідуальних ознак і збереженим у його пам'яті уявним образам дізнається призначення і приналежність предметів. Найважливішим і складним у даній дії є знання сукупності характерних ознак і засобів устрою схованок і зовнішнього вигляду предметів митних правопорушень і уміння виявляти їх на фоні значної кількості інших елементів, що маскують, (нелогічних пустот, перепон, ущільнень і ін.) Варто розрізняти:MD70

Призначений для використання головним чином в поштових відділеннях. Швидко і точно показує на екрані пошту і маленькі пакети, що містять деякі компоненти вибухових речовин, гарантує безпечну доставку пошти і розпаковування.

Має високу роздільну здатність і незначне рентгенівське випромінювання.

Володіє чудовою диференціацією між потенційно підозрілими предметами, типу скріпок і металевих предметів. Призначений для безперервної перевірки пошти масою до 3 кг в і висотою до70 мм.автоматично зберігає в пам'яті підозрілу пошту.

?Рентгенівські апарати, які показують прямо, тобто апарати, у яких тіньове зображення формується на екрані розташованому безпосередньо (прямо) у промені рентгенівського випромінювання.

?Рентгенотелевізійні апарати, тобто апарати, у яких результат рентгенівського опромінення об'єкта контролю сприймається спеціальним пристроєм (детектором), перетвориться в електричний сигнал і відображається на моніторі, розташованому на значній відстані від джерела випромінювання. Таке обладнання використовується у місцях з великими потоками пошти, це може буди ЦОП, ДОП, ДОППЗ.

Рентгенапарати

Рентгенапарати перетворюють електричну енергію в рентгенівське випромінювання. Пропускаючи рентгенівський промінь через предмет, на екрані з'являється тіньове зображення внутрішньої будови цього предмета. Тому рентгенівські апарати доцільно використовувати для оперативного виявлення заборонених вкладень в міжнародних поштових відправленнях, які проходять митний контроль, оскільки рентгенівські апарати можуть дати найбільш достовірну інформацію про наявність прихованих вкладень за короткий час.

Рентгенівський апарат ВХ-150-1

Призначений для детальної перевірки посилок розмірами не більше 450х450х400 мм та вагою до 30 кг. Цей апарат найбільш зручно буде розташовувати у ЦОП оскільки він є великогабаритним, важким його не так легко перенести з місця на місце і там зосереджена досить велика кількість посилок.

Апарат дозволяє просвічувати предмети (упаковки), які мають значну товщину та щільність матеріалу. Особливістю апарата є те, що просвічування предмета, який контролюється, здійснюється у вертикальній площині з поворотом його в секторі 360 град., тим самим забезпечується його переогляд з усіх сторін та отримання про нього чіткої уяви.

Рентгенівський апарат ВХ-150-1 складається із основних частин:

моноблок;

блок біологічного захисту;

світлозахисний тубус;

установочний стіл;

стілець для оператора.

Конструктивно апарат виконаний у вигляді блоку, з джерелом випромінювання всередині. Блок призначений для біологічного захисту обслуговуючого персоналу та пасажирів від дії розсіяного рентгенівського випромінювання. Блок встановлений на установчий стіл, у верхній частині якого розташований блок керування та контролем за апаратом.

Моноблок представляє собою герметичне закритий металічний блок, заповнений трансформаторним маслом, в якому розміщені:

?рентгенівська трубка GE 150/5/20А;

?високовольтний трансформатор;

?трансформатор розрядження;

?насос, який забезпечує циркуляцію масла для охолодження рентгенівської трубки: - термореле для захисту моноблоку від перегрівання.

Блок біологічного захисту має форму прямокутника виготовлений із сталевих листів, внутрішня поверхня яких вистлана свинцем для забезпечення необхідного радіаційного захисту.

Передня частина блоку закрита свинцевим склом, на внутрішній стороні якого кріпиться флюоресцентний екран.

Пульт керування служить для заміни струму та напруги в рентгенівській трубці в залежності від щільності підконтрольного об'єкта. Крім того, на пульті зосереджені всі основні пристрої, які забезпечують контроль за роботою рентгенівського генератора, його захист від випадкових перевантажень по струму та напрузі, а також системи, які відключають рентгенівське випромінювання при порушенні блокувань, передбачених для виключення випадкового опромінювання персоналу.

Рентгеноінтроскопічна система "Поліскан-4" призначена для огляду вмісту звичайного і великогабаритного багажу, посилок та інших об'єктів з метою виявлення предметів і речовин, заборонених до провозу через кордон України.

Використовується для роботи в пунктах митного контролю, в авіа - та морських портах, на вантажних терміналах, у поштових відділеннях та в інших установах, що потребують забезпечення безпеки.

Особливий оперативний інтерес щодо пошуку і виявлення предметів контрабанди представляє завдання візуалізації вмісту обсягів транспортних засобів. Завдання передбачає необхідність одержання візуальної інформації про конструкційні особливості пристрою легкових і вантажних автомашин, автобусів, трайлерів, автопричепів (легкових і вантажних) з метою виявлення в них схованок і схованих вкладень контрабандних предметів, матеріалів або речовин. Сама завдання підрозділяється на дві, у залежності від видів цих транспортних засобів: контроль легкових автотранспортних засобів, мікроавтобусів і причепів до них, та контроль великовантажних автомашин, трайлерів, рефрижераторів. Контроль останніх можна було б, виходячи з технічних рішень будови апаратури, віднести до контролю великогабаритних вантажів і контейнерів.

Тактико-технічні характеристики ІДК забезпечують можливість візуалізації вмісту зазначених видів об'єктів, розпізнавання різноманітних пристроїв, що знаходяться в них, предметів і речовин, визначення завантаженості обсягу контейнера товарами й огляд просторового розташування вмісту, координатну прив'язку виявлених предметів до місць розташування, можливість розпізнавання виробів із різноманітних матеріалів (метали, органічні речовини), можливість перегляду конструктивних порожнин і просторів між стінками, стельовими перекриттями і підлогою контейнерів, вузлів автомашин і залізничних вагонів.


.2.3 Технічні засоби пошуку й огляду

Технічні засоби пошуку й огляду як оперативно-технічної дії, що припускає обстеження важкодоступних місць транспортних засобів і товарних (вантажних) упаковок, локацію схованок, застосування спеціальних контрольних міток, а також застосування технічних засобів і пристосувань для відбору проб вмісту об'єктів митного контролю

У якості місць митного обстеження в даному випадку виступають кабіна, салони, контейнери, функціональні і конструкційні відітни легкових і вантажних автомашин, автобусів, службові, пасажирські помешкання залізничних вагонів, морських і річкових судів, літаків і ін., а також конструктивні елементи різноманітних видів контейнерів, рефрижераторів, вантажних відсіків автотранспортних засобів, окремі види вантажів, розміщення яких на транспортному засобі створює внутрішні закриті важкодоступні місця.

Технічні засоби дозволяють для огляду цих об'єктів використовувати природні технологічні або конструкційні порожнини й отвори в контрольованих об'єктах, одержувати візуальну інформацію про можливе перебування там сторонніх вкладень. Такі важкодоступні місця, як правило, бувають практично не освітлені, мають невеличкі розміри прорізів і отворів, розташовані в незручних для їхнього огляду місцях (розташовуються в стельових зонах або в області підлоги і стін транспортного засобу або контейнера, знаходяться в безпосередній близькості від комунікаційних мереж що переглядаються важко і т.п.), що звичайно не дозволяє одержати швидкий доступ до них.

Комплекс технічних засобів пошуку, виходячи з функціональної спрямованості розв'язуваних із їхньою допомогою оперативних задач, видів об'єктів митного контролю, умов його проведення, конкретних видів предметів митних правопорушень, можна розділити на два види:

А- технічні засоби пошуку схованок і прихованих вкладень.

Технічні засоби пошуку схованок і прихованих вкладень включають три основні групи:

технічні засоби обстеження важкодоступних місць об'єктів митного контролю (доглядові щупи і дзеркала, ендоскопи, телевізійні комплекси віддаленого доступу ("Сова"), освітлювачі).

технічні засоби локації схованок і прихованих вкладень (К910В, "Рось-4"(у стадії НИОКР) металошукачі, вимірювачі довжини).

спеціальні позначкові засоби (флуоресцентний фломастер у комплекті з ультрафіолетовим ліхтарем).

Металошукачі

Металошукачі призначені для виявлення металевих предметів, наприклад: вогнепальної зброї, патронів, гранат, мін,та інших небезпечних вкладень в поштових відправленнях, які були прийняті від комерційних фірм. Вони є одним із основних видів технічних засобів контролю (ТЗК). Робота цих приладів базується на зміні частоти автогенераторів при наявності металевих предметів з електромагнітному полі пошукових елементів. Металошукачі розподіляються на стаціонарні типу "КС-7", які розташовуються де знаходяться великі потоки пошти, це можуть бути транзитні вузли, ДОП, ЦПЗ і "Метекс".

Ручний металодетектор з високою чутливістю PD140SVR

Ручний металодетектор з високою чутливістю PD140SVR має дуже високу чутливість і призначений для виявлення магнітних і немагнітних металевих предметів. Він може використовуватися для виявлення зброї, детонаторів або інших невеликих металевих предметів, прихованих в одязі, багажі або кореспонденції.

Двохнаправлений датчик дозволяє однаково виявляти метал з обох сторін чутливої зони. Завдяки спеціальній формі чутливої поверхні, більш зручний в експлуатації, ніж інші метало детектори. Металодетектор поставляється зі стандартним тестовим зразком для перевірки працездатності.

Скануйте додивлятися область, переміщаючи чутливу зону металодетектора вздовж цієї області.

Перехоплення металевих мас постійний, поки металевий предмет залишається в зоні детектування.

Гучність звукового сигналу тривоги (можна через навушники) пропорційна масі виявленого металу.


.2.4 Технічні засоби оперативної діагностики (ідентифікації) речовин і матеріалів

Основним призначенням технічних засобів оперативної діагностики (ідентифікації) є одержання необхідної і достатньої кількості (сукупності) діагностичних ознак, по яких можна було б попередньо віднести виявлені в процесі митного огляду об'єкти до такого, переміщення яких через митний кордон регламентується спеціальними правилами (умовами) або пропускання яких заборонено, а також визначити стан істинності таких об'єктів.10

Детектор вибухових речовин "Mailex 10" призначений для перевірки поштових відправлень, таких як листи, плоскі бандеролі і пакети, на наявність вибухових речовин. Особливості: чутливість Mailex 10 бесступенчато регулюється відповідно до вимог. Виробник: Ebinger (Німеччина).500DT

Одночасне виявлення вибухових речовин та наркотиків. Більше 40 речовин виявляються і ідентифікуються за 8 секунд. Внутрішнє сховище даних.

Митниці, берегова охорона та прикордонні служби, яким потрібна можливість виявляти як наркотики, так і вибухові речовини за один аналіз, зможуть виконувати свої завдання, використовуючи всього один інструмент.

В основу роботи приладу покладено проведення спектрального аналізу спеціального мікроволокон фільтра тонкого очищення, через який попередньо, за допомогою всмоктувального пристрою, проганяється повітря, затягуваний з перевіряються поверхонь (наприклад, рук, обличчя людини, одягу, багажу і т. л.)4000

Переносний детектор слідів хімічних речовин, що має можливість для визначення вибухових речовин , токсичних відходів промисловості, бойових отруйних речовин або наркотиків за 20 секунд. Навіть c доданими опціями, такими як виявлення токсичних відходів промисловості, 3.5 кольоровий TFT дисплей і стандартна батарея на 4 години роботи, SABRE 4000 залишається самим маленьким легким переносним детектором.

Виявлення означає, що сліди шуканого речовини були виявлені на досліджуваному зразку. Значить, предмет або його власник були в контакті з певним речовиною і необхідні заходи повинні бути прийняті.

До таких об'єктів ставляться:

?дорогоцінні метали;

?дорогоцінні камені;

?наркотичні засоби;

?вибухові речовини;

?матеріали що розщеплюються (радіоактивні).

Для ідентифікації (оперативної діагностики) речовин і матеріалів використовуються:

?спеціальні хімічні набори (дорогоцінні метали, наркотичні засоби, вибухові речовини);

?електронні прилади (дорогоцінні метали і камені, радіоактивні матеріали);

механічні прилади ( каратомір для визначення розмірних величин діамантів); У випадках, коли при класифікації об'єкта виникнули сумніви у відповідності його якостей визначеним властивостям або виявлена невідповідність реальних характеристик (ознак) декларованим відомостям про нього, митні органи мають право на тимчасову адміністративну затримку об'єкта, узяття зразків або проб для призначення експертизи.

Прилад "Проба-М" дозволяє визначати зміст золота наступних проб: 333, 375, 500, 583, 750 і 900; проб срібла: 800, 875, 925, а також ідентифікувати метали платинової групи, з точністю ± 10%. Час визначення проби не більш 7-8 секунд.

Прилад "Тест" використовується індивідуально як індикатор благородних металів, який реагує на срібло ( якщо його більше 50% в сплаві), золото (якщо його в сплаві більше 35%), платину і метали платинової групи (якщо в сплаві більше 15% платини).

Портативний експрес-аналізатор складу сплавів "EXPERT Mobile" призначений для неруйнівного оперативного кількісного аналізу об'єктів контролю в польових умовах методом енергодисперсійного рентгенофлуоресцентного аналізу (ЕДРФА).

Об'єктами контролю можуть бути монолітні вироби (їх фрагменти), дріт, листи, фольги, сипучі проби, а також зливки, вироби з дорогоцінних металів. Аналізатор з успіхом можна застосовувати і в умовах стаціонарних та мобільних лабораторій.

Набір тестів для попередньої ідентифікації наркотичних речовин і психотропних субстанцій в польових умовах "Вертекс" призначений для тестування проб у порошкообразному вигляді. Принцип дії базується на специфічній реакції хімічних тестів на наступні наркотичні речовини і психотропні субстанції: амфетамін і його похідні, героїн, кодеїн, морфій, ЛСД, продукти Cannabis (марихуана, гашиш), кокаїн, барбітурати.


.3 Розробка заходів для впровадження нових технологій послуг


Для залучення нових клієнтів і розширення клієнтської бази УДППЗ Укрпошта розробляє і впроваджує нові послуги, а саме такі, як "Листоноша за викликом", "Є доставка" і додатковий сервіс "Курєрська доставка" [13].

Нововведена послуга "Листоноша за викликом" полягає в тому, що відтепер українські компанії мають чудову нагоду скористатись послугами надійного помічника в доставці та отриманні листів та преси: Укрпошта першою в Україні впровадила сервіс для корпоративних клієнтів "Особистий листоноша".

Враховуючи постійне зростання обємів роботи компаній з кореспонденцією, Укрпошта розробила спеціальний сервіс комплексного обслуговування юридичних осіб. Новинка дозволить компаніям суттєво зекономити час та власні людські ресурси, повязані з відправленням поштою поточних документів (актів виконаних робіт, рахунків, рекомендованої кореспонденції). Зазвичай, на пошту навідується секретар компанії, що відволікає його від виконання безпосередніх обовязків та водночас призводить до втрати продуктивності компанії.

Сервіс, розроблений Укрпоштою, пропонує корпоративним клієнтам скористатись послугою регулярних візитів "Особистого листоноші" до офісу компаній. Листоноша ще в офісі компанії забиратиме всю підготовлену для відправки кореспонденцію, а також приноситиме в офіс компанії всю вхідну пошту, що надходить на її адресу. Крім того, листоноша може запропонувати клієнту додаткові послуги, як-от: продаж поштових марок, періодичних видань.

Вартість поштових відправлень залишається незмінною. За комплексне обслуговування компанія сплачує фіксовану оплату. Обмеження стосуються лише ваги кореспонденції, вона не має перевищувати 1 кг. При перевищенні цього ліміту листоноша може запропонувати клієнту викликати курєра.

"Впроваджуючи послугу, Укрпошта хотіли перш за все створити комфортні умови для юридичних осіб, які відправляють та отримують багато листів та періодичних видань. Зараз проект діє в режимі тестування. За цей період Укрпошта прагне отримати якомога більше конструктивних пропозицій і зауважень, завдяки яким зможе максимально вдосконалити сервіс, аби його подальше впровадження було оперативним, ефективним, а для потенційних клієнтів - привабливим і корисним.

Вартість послуг "Особистого листоноші" залежить від числа візитів на тиждень до компанії-клієнта. Середня ціна коливається від 69 до 149 грн. на місяць в залежності від частоти візитів листоноші до офісу компанії - від 2-ох до 5-ти разів на тиждень. За вибір конкретного часу візиту компанії доведеться доплатити 49 грн. Вибір днів для візиту обговорюється компанією з листоношею особисто та є безкоштовним.

Наразі послуга впроваджена в режимі тестування в Дніпропетровській та Львівській областях України. У разі успішного проходження випробувального терміну "Особистий листоноша" надаватиме поштові послуги на всій території України.

Послуга "Листоноша" за викликом хоча є і новою, але досить безпечною і надійною для замовника адже відправник передає відправлення особисто в руки працівнику поштового звязку, який його сам особисто доставляє у відділення звязку у належному вигляді. Що стосується безпеки самого листоноші приймаючи відправлення в закритому вигляді від комерційних фірм не маючи при собі можливості перевірити його на спеціальному обладнанні, чи немає в ньому якогось небезпечного вкладення у вигляді вибухового пристрою, то це є не зовсім безпечно для самого листоноші. Тому, що зараз, нажаль, є досить розповсюджене явища поштовий тероризм,а особливо в сьогоднішній ситуації яка склалася в нашій країні,але оскільки гранична маса відправлення при виклику "Особистий листоноша" не повинна перевищувати 1 кг., то небезпека того що в вкладені може бути вибуховий пристрій невелика, але все ж таки присутня.

З 1 листопада 2013 року Укрпошта впровадила нову послугу для корпоративних клієнтів - "Є доставка". Новинка для бізнесу є послугою швидкої доставки товарів, з можливістю персонального вручення.

Послуга буде цікавою інтернет-магазинам та компаніям, які здійснюють дистанційну торгівлю на всій території України, дозволивши суттєво зекономити час та гроші. На вартість доставки не впливають габарити відправлень. Клієнт сплачує лише вартість відправлення, обираючи потрібний формат доставки та ваговий діапазон товару. Найбільша в Україні мережа відділень Укрпошти забезпечить доставку відправлень інтернет-магазину до його найвіддаленіших споживачів. Процес замовлення послуги "Є доставка!" наведено на рисунку 3.5.

Істотними перевагами є швидкість оформлення заявки на отримання послуги через інтернет, підготовка супровідних бланків та контроль статусу відправлень через "Особистий кабінет". Завдяки пріоритетному порядку обробки відправлень "Є доставка!" товар буде доставлено клієнту вже наступної доби.

Різні формати доставки товарів забезпечать максимальний комфорт та зручність для корпоративних клієнтів. Залежно від обраного формату:

"Склад-Склад" - приймання та видача відправлення "Є доставка!" в обєктах поштового звязку.

"Склад-Двері" - приймання відправлень "Є доставка!" в обєктах поштового звязку або дільниці "Курєрська доставка" (далі - "КД" та доставка йго додому замовнику, відповідно до зазначеної поштової адреси.

"Двері-Склад" - забір товару у субєктах дистанційної торгівлі,оформлення відправлень "Є доставка!" та видача їх в обєктах поштового звязку.

"Двері-Двері" - забір товару у субєктах дистанційної торгівлі,оформлення відправлень "Є доставка!" тадоставка їх додому замовникам відповідно до зазначених поштових адрес.

Відправлення "Є доставка!" повинне мати такі розміри та граничну масу:

Максимальна маса відправлення "Є доставка!" - 30 кг;

Розміри відправлення "Є доставка!" не повинні перевищувати 1,5 м для кожного з вимірів і 3,0 м для суми довжин і найбільшої окружності,взятої в напрямку іншому,ніж довжина.

"При розробці послуги "Є доставка!" Укрпошта максимально врахувала всі нюанси та особливості роботи інтернет - магазинів. Як для компанії, що дбає про якість надання послуг, Укрпошті дуже важливо забезпечити комфортну співпрацю з корпоративними клієнтами. - зазначив генеральний директор УДППЗ "Укрпошта" Костянтин Кривенко. - Сподіваємось, що суттєві переваги нової послуги сприятимуть взаємовигідному партнерству національного оператора з представниками інтернет-бізнесу".


Рисунок 3.4 - Процес замовлення послуги "Є доставка!"

"Є доставка!", як послуга для корпоративних клієнтів є досить безпечною зі сторони відправника, який може не хвилюватися за свої поштові відправлення, товари та інші вкладення, однак є невеликий ризик зі сторони Укрпошти тому, що коли приймаються відправлення "Двері-Двері" представник пошти,який забирає відправлення з дому/офісу та доставляє додому/в офіс він може тільки візуально по зовнішньому вигляду оціни поштове відправлення на вміст небезпечних вкладень, але не має можливості його перевірити на рентгенівських апаратах чи металошукачах. В такому випадку він може стати носієм, доставщиком якогось вибухового небезпечного вкладення в такому випадку його життя і життя його оточуючих знаходиться в небезпеці. Розробляючи такі нововведення Укрпошта не надає великого значення безпеці в першу чергу персоналу і цілому підприємству, бо якщо таке відправлення потрапить на підприємство поштового звязку, то виникає велика загроза вибуху, чи небезпечній хімічній реакції у дільницях обробляння, місця вручення чи на шляху доставки.

Додатковий сервіс "Курєрська доставка" від Укрпошти - це надійний спосіб доставки відправлень по всій Україні. Лише Укрпошта доставляє поштові відправлення навіть у найвіддаленіші куточки України швидко та вчасно. До послуг для корпоративних клієнтів розрахунок вартості курєрської доставки перед замовленням, вибір упакування, виклик курєра онлайн.

У 2013 рокі відбулася модернізація цієї послуги і основні зміни, які відбулинь представлені у таблиці 3.5.


Таблиця 3.5 - Модернізація послуги "Курєрська доставка" у 2013 році.

№Діючий порядокПропонується у 2013 р.1.Відправлення "Курєрська доставка"Додатковий сервіс "Курєрська доставка"2.Три потоки поштових відправлень: - Пріорітетні поштові ввдправлення - Відправлення "Курєрська доставка" - Непріорітетні поштові відправленняОдин потік відправлень: Пріорітетні рекомендовані, з оголошеною цінністю листи, бандеролі та посилки без оголошеної цінності з додатковим сервісом "Курєрська доставка" та усі непріорітені поштові відправлення з додатковим сервісом "Курєрська доставка".3.Схема доставки : двері - двері двері - склад склад - дверіСхема доставки : двері - двері двері - склад склад - двері4.Про час та дату доставки адресату повідомляється телефономSMS повідомлення про надходження реєстрованого прілрітетного поштового відправлення з з додатковим сервісом "Курєрська доставка" до доставного обєкта поштового звязку. Час та дата доставки узгоджується з клієнтом. При необхідності уточнюється місце доставки (можливість зміни місця доставки).5.У разі невручення поштового відправлення одеержувачу залишається повідомлення ф. 22 про надходження. Вручення в ОПЗ.У разі невручення поштового відправлення виконується друга спроба доставки, яка погоджується з клієнтом. Після другої невдалої спроби доставки виконується розпорядженням відпраника вказане на супровідній адресі.6.Термін доставки: між обласними центрами: Д+2 - Д+3 В залежності від регіону між районними центрами - Д+4 між іншими населеними пунктами - Д+5Термін доставки: між обласними центрами: Д+1 - 72 % відправлень; Д+2 - 28% відправлень. між районними центрами: Д+2 відправлень; Д+3 - 19% відправлень. між іншими населеними пунктами: Д+3 - 85% відправлень; Д+4 - 15 відправлень.7.Граничний час приймання 13-00 год. з метою забезпечення встановленних термінів доставкиГраничний час приймання в залежності від напрямку персилання 13-00 - 18-00 год. з метою забезпечення встановленних термінів доставки

Курєрська служба здійснює наступні види доставки:

"Двері-Двері" - курєр забирає відправлення з дому/офісу та доставляє додому/в офіс;

"Двері-Склад" - курєр забирає відправлення з дому/офісу, проте видача відбувається в Дільниці курєрської доставки та/або обєкті поштового звязку;

"Склад-Двері" - приймання відправлень в Дільниці курєрської доставки/в обєкті поштового звязку, а доставка - курєром додому/в офіс.

Обовязковою умовою при прийманні поштових відправлень з додатковим сервісом "Курєрська доставка" є зазаначення номерів телефонів адресата.

Замовити послугу "Курєрська доставка" Ви можете:

за телефоном гарячої лінії 0 800 500 440;

оформивши он-лайн замовлення;

у відділеннях поштового зв'язку.

Послуга "Курєрська доставка" передбачає:

Забір та/або доставку усіх видів поштових відправлень (внутрішніх та міжнародних):

Реєстровані пріоритетні: листи,бандеролі, посилки без оголошеної цінності;

Реєстровані непріоритетні: листи, бандеролі, посилки з оголошеною цінністю;

Приймання/доставку поштових переказів;

Приймання різних видів платежів;

Приймання передплати на періодичні друковані видання.

Технологічна схема персилання реєстрованих пріорітетних поштових відправлень з додатковим сервісом "Курєрська доставка" представлена на рисунку 3.5.


Рисунок 3.5 - Персилання реєстрованих пріорітетних поштових відправлень з додатковим сервісом "Курєрська доставка"


Розробляючи нові послуги такі, як "Листоноша за викликом", "Є доставка!" і додатковий сервіс "Курєрська доставка" для корпоративних клієнтів УДППЗ Укрпошта особливу увагу має приділяти безпеці листонош і курєрів, адже від цих клієнтів за одним разом приймаються великі потоки пошти у закритому вигляді і під час її приймання не має можливості перевірити всі вкладення чи вони являються безпечними і не несуть ніякої загрози життю людини. Перевіряючи вибірково лише деякі відправлення не можна бути впевненим, що всі інші теж безпечні, тому УДППЗ Укрпошта має більш відповідально поставитись до питання про безпеку особливо від корпоративних клієнтів, адже вона може не тільки прийняти вибухонебезпечне відправлення у своє підприємство а й передати його іншій людині. При цьому відповідальність за заподіяну шкоду одержувачу буде покладено на Укрпошту за неналежне виконання своїх обовязків.

Щоб забезпечети необхідний рівень безпеки при наданні публічних послуг, необхідно досягти належної підготовки фахівців і користувачів, що беруть участь в процесі надання публічних послуг, та дотриманням ними всіх встановлених правил, спрямованих на забезпечення безпеки.

Для забезпечення належного рівння безпеки у процесі надання публічних послуг до персоналу повині бути поставлені вимоги, які, повинні включати:

вимоги до класифікації персоналу;

вимоги безпеки при найманні персоналу;

вимоги безпеки при звільненні персоналу;

Також важливою ланкою є забезпечення аудиту безпеки, який являє собою системний процес отримання та оцінки об'єктивних даних про поточний стан інформаційної системи з точки зору безпеки, дії і події, що відбуваються в ній, що встановлює ступінь їх відповідності певному рівню безпеки.

Мета аудиту безпеки для організації, що надає публічні послуги:

Отримання найбільш повної і об'єктивної оцінки захищеності;

Локалізація наявних проблем та розробка ефективної системи забезпечення безпеки організації.

При проведенні аудиту безпеки в організації, що надає публічні послуги, можуть бути використані різні види аудиту в області безпеки інформації, які відрізняються тільки по цілі, а методика їх проведення ідентична:

Первісне обстеження (первинний аудит) - результатом має бути концепція безпеки організації, яка дозволить їй вибудувати грамотну захист інформації;

Проектне обстеження (технічний аудит) - результатом повинен бути набір вимог до системи забезпечення безпеки;

Атестація об'єкта - результатом має бути документ, атестат відповідності, що засвідчує що об'єкт відповідає стандарту та чинному національному законодавству, або висновок експерта;

Контрольне обстеження - планове контрольне обстеження з метою перевірки дотримання правил щодо забезпечення безпеки.

Аудит безпеки в організації дозволяє отримати об'єктивну і незалежну оцінку поточного стану захищеності активів, розрахувати ризики, що враховують ймовірність реалізації загроз, а також їх можливий збиток для ІС.

Вимоги до аудиту безпеки при наданні публічних послуг повинні включати:

Розробку, документування та періодичне оновлення політики аудиту та забезпечення підзвітності (політика реєстрації та обліку), а також процедури і заходи, пов'язані з реалізацією політики аудиту та забезпечення підзвітності;

Повинна здійснюватися генерація записів аудиту для подій, визначених у переліку подій, що піддаються аудиту;

В кожному записі аудиту повинна реєструватися наступна інформація: дата і час події, тип події, ідентифікатор суб'єкта і результат події (успішний або неуспішна), а також додаткову інформацію;

Кожна подія, потенційно подвергаемое аудиту, повинно бути асоційоване з ідентифікатором користувача, який був ініціатором даної події;

У авторизованого адміністратора повинна бути можливість читати всю інформацію аудиту із записів аудиту, тобто повинен бути доступ до журналу аудиту;

У користувачів доступ до читання записів аудиту повинен бути заборонений, за винятком користувачів, яким явно надано доступ для читання;

Повинна бути надана можливість виконати пошук, сортування та впорядкування даних аудиту, заснованих на ідентифікаторі користувача і призначення;

Повинна бути можливість включення подій, потенційно піддаються аудиту, в сукупність подій, що піддаються аудиту, або до їх виключенню з цієї сукупності за ідентифікатором користувача або призначенню;

Збережені записи аудиту повинні бути захищені від несанкціонованого видалення, повинні бути здатні запобігати модифікації записів аудиту;

Повинен бути встановлений період часу, протягом якого дані аудиту повинні зберігатися для забезпечення розслідувань інцидентів безпеки, а також виконання нормативних вимог щодо зберігання даних аудиту;

Попередження про небезпеку повинні генеруватися авторизованому адміністратору, якщо журнал аудиту перевищує прийняті обмеження;


.4 Впровадження технічних засобів виявлення небезпечних вкладень при приймані відправлень від корпоратвних клієнтів


Усі підозрілі поштові відправлення повинні проходити дослідження на спеціальних пунктах технічного контролю, які оснащені необхідними технічними засобами і укомплектовані досвідченими фахівцями. У перелік технічних засобів пунктів контролю входять:

металошукач, призначений для виявлення малогабаритних металевих предметів за неметалічною упаковкою поштового відправлення;

дозиметр, що дозволяє виявляти радіоактивні речовини;

газоаналізатор, що дозволяє визначати вибухові речовини (ВР) по присутності газоподібних продуктів їх розкладання або випару;

аналізатори слідів вибухових речовин на поверхні поштових відправлень - сліди ВР змінюють забарвлення діючого на них хімічного реагенту.

рентгено-просмотрова техніка, яка дозволяє "бачити" вміст досліджуваних поштових відправлень і ідентифікувати окремі предмети вкладень;

Поєднання такого комплекту технічних засобів дозволяє надійно, швидко і безпечно виявляти небезпечні вкладення в поштових відправленнях.

Організація та технічне оснащення постів контролю.

При організації поста контролю вхідної кореспонденції на наявність вибухових поштових відправлень необхідно враховувати такі факти:

середній обєм кожноденного потоку прийнятой кореспонденції;

склад вхідної кореспонденції: тільки паперові пакунки, паперові пакунки та упаковки з інших матеріалів, наявність великогабаритних упаковок;

можливість зявлення вибухонебезпечного обєкту.

Ці факти являються вирішальними при виборі місця розміщення поста, площин під нього, типа та його характеру розміщень спеціальної апаратури. Найбільш важкою є задача контролю великих потоків кореспонденції. Вирішення цієї задачі потребує великої напруги сил, використання сучасної виробничої апаратури контролю.

В ідеалі пост контролю краще обладнати в окремій споруді, але це потребує значник коштів, які "Укрпошта" не зноже надати на даний час тому достатньо окремого приміщення на першому поверсі з вікнами по можливості, які не виходять на людну вулицю. Тут також може бути зроблене і приміщення, де зберігають для тимчасової схоронності підозрюваних на вибухонебезпечність предметів до їх передачі компетентним органам.

Рекомендований склад обладнання поста контролю:

конвеєр;

ренгенотелевізійна установка (наприклад НОРКА, КАЛАН-2М);

стільниковий металошукач для окремих поштових відправлень (АКА-7202М);

детектор парів (наприклад ПІЛОТ-М, ШЕЛЬФ-ДС, ЕХО-В);

хімічний комплект для виявлення мікро кількостей ВР (Лакмус-2, Поіск-ХТ);

вибухонебезпечний контейнер типу ЕТ-Ц-2.

Альтернативна настільна ренгенотелевізійна інспекційна установка XR-PSCAN коштує 125500 грн.

На відміну від запропонованих технічних засобів російського виробництва європейські та американські аналоги коштують набагато дорожче (Ionscan - 400000 грн, VaporTracer - 360000 грн і т. д.).

Виходячи з запропонованого оснащення пунктів контролю, може бути прийнята наступна технологія контролю перевірки пошти при поштовому потоці у тисячі та десятки тисяч одиць за добу. Вся вхідна пошта (в мішках, ящиках) поступає на контейнер та проходить крізь ренгенотелевізійну установку ("Норка", "Калан-2М"), її промені. При відсутності підозр на вибухонебезпечність пошта передається далі за технологічним процесом обробки. Якщо виникли підозри, то великогабаритні поштові відправлення проходять ще одну перевірку, за допомогою детектора парів вибухових речовин ("Пілот-М", "ШЕЛЬФ- ДС", "ЕХО-В") та хімічного комплекту. При підтвердженні підозр великогабаритні поштові відправлення поміщаються у тимчасове приміщення до прибуття компетентних органів. При виявленні підозрілого поштового відправлення у мішку чи ящику шляхом послідовного ділення всієї кількості ПВ навпіл та додаткових перевірок на ренгенотелевізійній установці виділяється підозріле ПВ, яке відправляється для перевірки на металошукачі ("АКА-7202М"). При підтвердженні підозри поштове відправлення передається також у тимчасове приміщення до прибуття компетентних органів.

При застосуванні приведеної апаратури кошторисний час на одну контрольовану одиницю складає 20 с.

Одночасно з контролем поштового потоку на наявність ВПО рекомендовано проводити контроль на наявність радіоактивних речовин (РР). для його здійснення можуть використовуватись як стаціонарні, так і портативні газоаналізатори.

Процес контролю легко вписується у технологію перевірки на наявність ВПВ. Він може проводитися шляхом контролю радіаційного фону поблизу місця приймання пошти (у випадку великих потоків), чи шляхом виміру випромінювання від кожного окремо поштового відправлення. Якщо використовувати газоаналізатори з часом спрацювання 1-2 с., то продуктивність контролю практично не зміниться.

При перевірці обєкта на ренгенотелевізійній установці оператор дивиться на тіньовому рентгенівському зображенні його місткість. Задача оператора виявити на цьому зображенні вибуховий пристрій чи його елементи. Беручи до уваги, що обєкти можуть мати складну місткість, а вибуховий пристрій може комуфлюватися, ця задача може виявитися достатньо складною. Зважаючи на це оператор повинен пройти спеціальне навчання та набути відповідних навичок. Далі у процесі роботи йому також необхідне постійне тренування на розпізнання елементів вибухових пристроїв.


.5 Міри безпеки при роботі з апаратурою і при обробленні поштових відправлень


При організації контролю поштового потоку повинні бути передбачені міри безпеки достатні для того, щоб захистити працівників у випадку спрацювання вибухового пристрою, який знаходиться у вибухонебезпечному поштовому відправленні (ВПВ). Вибух може статися від впливу якихось випадкових причин, від випадкового приведення в дію вибухівки при маніпуляції з вибухонебезпечному поштовому відправленні чи у випадку, якщо вибуховий пристрій містить вибухівку, яка спрацьовує від впливу на неї пошукової апаратури. Вибухівка може бути чутлива, наприклад, до впливу на неї рентгенівського випромінювання. Таким чином для забезпечення безпеки персоналу необхідні наступні організаційні міри:

усі роботи по перевірці поштових відправлень повинні проводитися у спеціальних вибухонебезпечних приміщеннях або у приміщеннях, дія вибуху в яких на інші приміщення зведено до мінімуму (окремі стоячі споруди, приміщення, маючі оду-дві суміжні капітальні стіни і т.д.);

проведення тієї чи іншої технологічної операції повинно виконуватися необхідним мінімумом обслуговуючого персоналу;

у приміщеннях для контролю пошти не повинні знаходитися сторонні люди;

при використанні рентгенівського обладнання контролю повинні бути передбачені технічні міри захисту.

Вибухозахищені приміщення будуються за спеціальним проектом з розрахунку на максимальну можливу потужність вибуху.

Для відібраних в якості підозрюваних на наявність вибухового пристрою у поштових відправленнях повинно бути передбачено спеціальне приміщення, для тимчасового зберігання. Для великогабаритних поштових відправленнях воно може бути обладнане у вибухонебезпечному приміщенні.

Елементарним тимчасовим приміщенням, для зберігання може служити яма у грунті глибиною до 1 м на відстані від споруди не менше 1,5 м.

Для тимчасового зберігання поштових відправленнях вагою до 100 г та габаритами, не перевищуючими 615х412х400 мм, може бути використаний спеціальний вибухозахищений контейнер.

Всі поштові підприємства, включаючи поштові компютерні центри, а також пункти поштового обміну в аеропортах, поштові відділення, ділянки і т. д., повинні мати план дій на випадок виявлення вибухових пристроїв або отримання загрози вибуху.


Висновки та пропозиції


В випускній роботі було досліджено технологію організації поштового обслуговування для комерційних фірм і безпеку надання послуг в УДППЗ "Укрпошта". Розглянуто тенденції забезпечення належного рівня безпеки послуг поштовими адміністраціями РСЗ та іншими вітчизняними операторами. Ознайомлено з завданнями і функціями служби поштової безпеки. Розроблено основні задачі регіональної мережі поштового звязку.

Проведений аналіз чинного стану технічних засобів УДППЗ "Укрпошта" стосовно безпеки для персоналу та клієнтів. Показано технологію і види послуг для комерційних фірм, наведено перелік небезпечних вкладень в поштових відправленнях і можливих вибухових пристроях. Для попередження можливої небезпеки запропоновано ряд методів виявлення вибухових пристроїв у поштових відправленнях і характерні зовнішні ознаки відправлень, які містять вибухові пристрої. Щоб зберегти життя і здоров?я персоналу розроблено заходи безпеки при поводжені з підозрілими відправленнями, також проаналізовано дії при виявлені поштових відправлень з ознаками на наявність хімічних речовин і вибухонебезпечних предметів.

Розроблено заходи для гарантування безпеки послуг в УДППЗ "Укрпошта". Показано сертифікаційну базу обладнання для контролю пошти, а також види, призначення і необхідні технічні характеристики обладнання для проведення контролю за вмістом вкладень в поштові відправлення. Розроблено заходи по провадженню нових послуг для комерційних фірм. На даний час таких нових послуг існує декілька це: "Листоноша за викликом", "Є доставка!" і додатковий сервіс "Курєрська доставка".

Для забезпечення більшої безпеки персоналу і поштових відправлень для комерційних фірм потрібно створити та впровадити системи забезпечення безпеки при наданні послуг, які можливі тільки при чіткому визначенні відповідальності і повноважень, пов'язаних з реалізацією процесів управління і забезпечення безпеки.

Реалізація підрозділами та окремими співробітниками організації обов'язків щодо забезпечення безпеки повинна здійснюватися відповідно до розроблених та затверджених керівництвом організаційно-розпорядчими документами (положеннями, інструкціями, обов'язками, переліками, формулярами).

Стабільна робота галузі поштового звязку в умовах конкурентного середовища потребує негайних змін в тій частині її діяльності, яка забезпечує зростаючі вимоги до швидкої та надійної доставки з безпекою вкладення на всіх етапах обробки та перевезення пошти.

Забезпечення безпеки поштових відправлень є складовою боротьби з усіма видами правопорушень, повязаних з діяльністю поштової системи, кількість яких останніми роками має тенденцію до зростання.

На сьогоднішній день буде доцільно ввести ряд заходів, які певною мірою покращать стан справ по безпеці:

Контроль за дотриманням вимог та правел технічної укріпленості поштових установ та автотранспорту;

Надання достатньої кількості ресурсів для створення, експлуатації, впровадження, постійного контролю, аналізу, підтримки в робочому стані і поліпшення системи забезпечення безпеки;

Систематичний збір інформації та формування бази даних по випадках втрат пошти;

У разі виявлення зловживання посадовими особами, ввести заходи для відшкодування завданих підприємству матеріальних збитків;

Встановлення жорсткого контролю і попереджувальних заходів за своєчасністю, повнотою та достовірністю інформації про акти незаконного втручання у діяльність галузі поштового зв'язку, а також щодо вчасної передачі відповідної інформації у центральну диспетчерську службу;

Забезпечення відділів поштової безпеки УДППЗ "Укрпошта" технічними засобами для виявлення та дослідження речових доказів злочинних дій по відношенню до поштових відправлень, вивчення нових методів зловживань та проведення оперативних заходів;

Проводити періодичні раптові та позапланові перевірки виробничих підрозділів;

Тісне співробітництво з органами МВС, СБУ, прокуратури, Державного митного комітету, іншими владними структурами, а також службами безпеки зарубіжних поштових адміністрацій, вивчення їх досвіду в боротьбі з різними видами злочинної діяльності.

Досить ретельно вивчати звернення, пропозиції та скарги громадян на неправомірні дії працівників поштового зв'язку, які можуть вказувати на можливі зловживання;

Із застосуванням цих зходів може значно знизитися ризи приймання та пересилання поштових відправлень з небезпечним вкладення, які надають можливість:

знизиця ризик нещасних випадків у поштовому обслуговуваанні, звязаних з пересиланням небезпечних вкладень;

сприяти процесу приладного забезпечення виявлення небезпечних вкладень у мережі "Укрпошта";

запропонована апаратура є сучасною, радіаційно-безпечною та малогабаритною, що дає можливість легко виявити небезпечні вкладення;

сприяти збільшенню клієнтів та скорочення часу на розяснення при прийманні поштових відправлень.

Створення ефективної системи поштової безпеки є однією з найактуальніших та найголовніших задач на сьогоднішній день для УДППЗ "Укрпошта".


Перелік посилань


1. Закон України "Про поштовий зв'язок" - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, №6, ст. 39 ВВР, 2004, №36. ст. 429.

. "Правила надавння послуг прштового звязку", затвердженних постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 року №270, змін до Граничних тарифів на універсальні послуги поштового звязку. // Рішення Національної комісії з питань регулювання звязку України №540 від 06.10.11 року.

. Зміни до Граничних тарифів та універсальні послугипоштового звязку. // Рішення Національної комісії з питань регулювання звязку України від 06.08.13 р. №506.

. Програма ВПС про безпеку. [Електронний ресурс] // Вікіпедія: [Сайт]. - Режим доступу: #"justify">. Про затвердження Всесвітньої поштової конвенції, Заключного протоколу Всесвітньої поштової конвенції. [Електронний ресурс] // УКАЗ Президента України Про затвердження Всесвітньої поштової конвенції, Заключного протоколу Всесвітньої поштової конвенції, Угоди про поштові платіжні послуги та Першого додаткового протоколу до Загального регламенту Всесвітнього поштового союзу: [Офіційний сайт]. - Режим доступу: #"justify">. Концепція створення та розвитку мережі поштової безпеки у рамках Регіональної Співдружності в галузі зв'язку / РСС /. [Електронний ресурс] // Региональное содружество в области связи: [Офіційний сайт]. - Режим доступу:#"justify">. Група дій по поштовії безпеці. [Електронний ресурс] // Региональное содружество в области связи. [Офіційний сайт]. - Режим доступу: #"justify">. Правила надання послуг поштового звязку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 року №270.

. Послуги корпоративним клієнтам. [Електронний ресурс] // Українське державне підприємство поштового звязку УДППЗ "Укрпошта" [Офіційний сайт]. - Режим доступу: #"justify">. Технологічна інфраструктура. [Електронний ресурс] // Стаття з "Економічної правди" та "Української правди": [Офіційний сайт]. - Режим доступу: #"justify">. Обладнання для контролю. Електронний ресурс] // Методи і технічні засоби митного контролю - Навчальний посібник (Ємченко І.В) [Офіційний сайт]. - Режим доступу: #"justify">. Митний контроль. Електронний ресурс] // Українські підручники онлайн [Офіційний сайт]. - Режим доступу:://pidruchniki.ws/18041204/ekonomika/mitniy_kontrol.

. Нововведені послуги для корпоративних клієнтів. [Електронний ресурс] // Українське державне підприємство поштового зв'язку УДППЗ "Укрпошта" [Офіційний сайт]. - Режим доступу:://www.kh.ukrposhta.com/www/upost_kharkiv.nsf/(documents)/CC6EC0600771A937C2257C0500296116.

. Довгий С.О. Динаміка руху, тенденції, пріоритети та перспективи розвитку вітчизняного зв'язку. // Зв'язок. -2001. №6. С. 2-7.

. Зайченко О.Г., Захарченко С.Є. Головні положення Концепції розвитку зв'язку до 2010 року. // Зв'язок. -2000. -№1. - С. 2-7.


Теги: Дослідження технології організації поштового обслуговування для комерційних фірм і безпеки надання послуг в УДППЗ "Укрпошта"  Диплом  Таможенное право
Просмотров: 10186
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Дослідження технології організації поштового обслуговування для комерційних фірм і безпеки надання послуг в УДППЗ "Укрпошта"
Назад