Особливості митних документів

Зміст


Вступ

1.Порядок акредитації підприємств у митних органах

2.Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної митної декларації

.Порядок використання бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів форми МД-3,специфікації форми МД-8, доповнення форми МД-6 при декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб'єктами ЗЕД

.Порядок внесення змін та доповнень до вантажної митної декларації

.Порядок здійснення інформаційної взаємодії між митними органами та ЦМУЛДЕР

.Правила заповнення й використання усіх документів контролю доставки товарів

.Форма та правила заповнення й використання документів гарантії доставки товарів(ПП, ПД, ПТП, ТР80ВН, ТР803Т, ТР80, ЄТД)

.Порядок заповнення вантажної митної декларації в митних режимах: переробка на митній території України; переробка за межами митної території України; магазин безмитної торгівлі; митний склад

.Порядок нарахування та сплати митних платежів; вивчити порядок нарахування митних платежів в залежності від митного режиму. Вивчити порядок заповнення граф 47, В та С у митній декларації форми МД-2 та форми МД-3

.Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту (автомобільному; залізничному; повітряному; морському( річковому), стаціонарними засобами транспортування)

11.Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

12.Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення

Висновки

Використана література

Вступ


30 червня 2009 року я прибула в Хмельницьку митницю для проходження технічної практики. Згідно з наказом Хмельницької митниці від 30.06.09 №1107 моїм безпосередньо керівником практики від митниці призначений начальник відділу організації митного контролю Лазунін О.О.

Завданням технічної практики було наступне:

Порядок акредитації підприємств у митних органах

Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної митної декларації

Порядок використання бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів форми МД-3,специфікації форми МД-8, доповнення форми МД-6 при декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб'єктами ЗЕД

Порядок внесення змін та доповнень до вантажної митної декларації

Порядок здійснення інформаційної взаємодії між митними органами та ЦМУЛДЕР

Правила заповнення й використання усіх документів контролю доставки товарів

Форма та правила заповнення й використання документів гарантії доставки товарів(ПП, ПД, ПТП, ТР80ВН, ТР803Т, ТР80, ЄТД)

Порядок заповнення вантажної митної декларації в митних режимах: переробка на митній території України; переробка за межами митної території України; магазин безмитної торгівлі; митний склад

Порядок нарахування та сплати митних платежів; вивчити порядок нарахування митних платежів в залежності від митного режиму. Вивчити порядок заповнення граф 47, В та С у митній декларації форми МД-2 та форми МД-3

Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту (автомобільному; залізничному; повітряному; морському( річковому), стаціонарними засобами транспортування)

Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення

Відділ організації митного контролю.

Відділ організації митного контролю є структурним підрозділом Хмельницької митниці. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом митниці після письмового погодження з Департаментом організації митного контролю й Департаментом декларування та митних режимів Державної митної служби України. Начальник відділу має заступника.

Структура та штатний розклад відділу формується (з урахуванням обсягів робіт) в межах установленої штатної чисельності й фонду заробітної плати митниці. Посадові особи відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом митниці за поданням начальника відділу. Положення про відділ організації митного контролю, зміни до нього затверджуються наказом по митниці після погодження з Департаментом організації митного контролю й Департаментом декларування та митних режимів Держмитслужби України. Функціональні обовязки посадових осіб відділу визначаються їх посадовими інструкціями, які затверджуються начальником митниці. На даний час відділ організації митного контролю очолює - Лазунін О.О. Крім начальника відділу до складу даного підрозділу входять:

- заступник начальника відділу;

- заступник начальника відділу;

сектор митної інфраструктури, застосування митних режимів та контролю діяльності підприємств-посередників;

головний інспектор з питань технологій митного контролю, декларування товарів і транспортних засобів громадян

Основні завдання відділу.

Підготовка для подання керівництвом митниці до Держмитслужби України пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Підготовка для подання керівництвом митниці до Держмитслужби Українипропозицій щодо вдосконалення порядку застосування митних режимів, заповнення митних декларацій тощо.

Підготовка та подання керівництву митниці пропозицій щодо створення в зоні діяльності митниці сприятливих умов для прискорення товарообігу й пасажиропотоку через митний кордон України шляхом спрощення процедур митного контролю, удосконалення його форм.

Розроблення й впровадження, удосконалення, контроль за дотриманням структурними підрозділами митниці порядків і технологічних схем митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також застосуванням окремих митних режимів.

Підготовка та подання керівництву митниці пропозицій щодо розвитку інфраструктури митниці, оптимізації штатної чисельності підрозділів тощо.

Контроль за дотриманням митного законодавства при здійсненні митних процедур посадовими особами митниці в частині, що належить до компетенції відділу.

Координація дій підрозділів митниці з питань, що належать до компетенції відділу.

Координація взаємодії структурних підрозділів митниці зі службами прикордонного, санітарного, фітосанітарного, радіологічного, ветеринарного, екологічного контролю та з іншими контрольними службами.

Розгляд звернень, скарг, запитів та пропозицій суб'єктів ЗЕД з питань, що стосуються організації митного контролю і належать до компетенції відділу.

Організація, координація й контроль діяльності субєктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги в галузі митної справи.

Функції відділу.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

Збирає, обробляє та систематизує інформацію, необхідну для виконання його основних завдань.

Опрацьовує доручення керівництва митниці в частині, що належить до компетенції відділу.

Бере участь у проведенні митного контролю товарів і транспортних засобів у зонах митного контролю митниці.

Проводить аналіз ефективності застосування існуючих порядків заповнення митних декларацій, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також особливостей застосування митних режимів, митних процедур. Готує для подання Держмитслужбі України пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів із зазначених питань.

Надає пропозиції юридичному підрозділу митниці щодо необхідності розяснення положень нормативно-правових актів Держмитслужби України.

Готує та подає керівництву митниці пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації підрозділів митниці та зміни режиму їх роботи.

Діяльність підрозділів митного органу при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів та транспортних засобів.

Координує взаємодію підрозділів митниці зі службами прикордонного, санітарного, фітосанітарного, радіологічного, ветеринарного, екологічного контролю, іншими контрольними службами з метою недопущення затримок та ускладнень при здійсненні митних процедур.

Забезпечує розгляд документів на отримання субєктами господарювання дозволів на здійснення посередницької діяльності в галузі митної справи (митні брокери, митні перевізники, митні ліцензійні склади, склади тимчасового зберігання, вантажні митні комплекси), координує та контролює в межах своєї компетенції дотримання посередниками визначеного порядку діяльності, виносить пропозиції щодо видачі, призупинення, скасування та анулювання дозвільних документів.

За дорученням керівництва митниці бере участь у розгляді звернень, скарг, запитів і пропозицій органів державної влади, місцевого самоврядування, установ і організацій, субєктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

Надає консультації з питань організації митного контролю громадянам та субєктам ЗЕД.

За дорученням керівництва митниці бере участь у засіданнях експертних груп, конференціях, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції відділу.

Здійснює контроль за діяльністю та рівнем підготовки уповноважених на декларування осіб підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору.

Аналізуючи роботу відділу організації митного контрою можливо прийти до висновку, що даний підрозділ забезпечує організаційно-розпорядчу, нормотворчу, координуючу та контрольну функції в частині здійснення митного контролю та митного оформлення.

Таким чином, за рахунок вдалої структури, злагодженої роботи відповідних відділів Хмельницької митниці, своєчасного та якісного виконання поставлених завдань та функцій досягнуто здійснення ефективної митної політики, спрямованої на захист вітчизняного товаровиробника; посилення митного контролю за експортно-імпортними операціями та принциповою зміною технології обігу грошових коштів.

митний декларація документ товар

1.Порядок акредитації підприємств у митних органах


В митному органі обліку підлягають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які знаходяться в зоні діяльності цього митного органу незалежно від форми власності. Митні органи забезпечують ведення обліку суб'єктів ЗЕД, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України; надання Міністерству статистики, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі та Головній державній податковій інспекції інформації про цей облік.

Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності при необхідності здійснювати митне оформлення будь-яких вантажів до моменту здійснення митного оформлення повинен звернутись до митного органу (вантажного відділу або митного поста) за місцем своєї державної реєстрації і стати на облік. Відсутність облікової картки суб'єкта ЗЕД є підставою для відмови у митному оформленні вантажів.

Порядок ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах (далі - Порядок)

Для ведення обліку суб'єкту ЗЕД або за його дорученням митному брокеру необхідно подати в митницю оригінали та завірені суб'єктом копії документів згідно з переліком, викладеним в додатку N 1 до цього Порядку, одночасно з поданням двох примірників оригіналів "Облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності" за зразком, наведеним в додатку N 2, які заповнені суб'єктом ЗЕД.

Облікова картка повинна бути заповнена з використанням ПЕОМ або друкарської машинки. Картки, заповнені від руки або з виправленнями, до обліку не приймаються. Інспектор вантажного відділу (поста) митниці, відповідальний за облік, звіряє копії з оригіналами поданих документів, завіряє обидва примірники "Облікової картки суб'єкта ЗЕД" особистою номерною печаткою, після чого один примірник картки залишає в справах митниці разом з копіями поданих на облік документів, а другий - видає на руки заявникові, як свідоцтво про облік в митних органах.

Оригінали документів повертаються суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності. Інспектор митниці присвоює цьому суб'єкту обліковий номер, побудований за схемою: код митного органу/порядковий номер вантажного відділу (останні дві цифри року обліку в митному органі) порядковий номер облікової картки, наприклад: 10121/3/96/00001.

Якщо штатним розкладом митниці чи митного поста передбачено лише один вантажний відділ, то в другій частині облікового номера суб'єкта ЗЕД проставляється цифра 1.

Нумерація здійснюється в хронологічному порядку по мірі подання суб'єктами ЗЕД документів на облік за принципом наростання номерів протягом року. Цей номер зазначається на обох примірниках "Облікової картки суб'єкта ЗЕД".

Облікова картка учасника ЗЕД обліковується в окремому журналі, який має такі графи: номер за порядком, номер облікової картки, дата обліку, назва підприємства, прізвище, ім'я, по батькові інспектора, що ставив на облік підприємство, його підпис. За необхідністю до журналу може вноситись й інша інформація.

Засобами електронно-обчислювальної техніки відомості про суб'єкта ЗЕД вносяться до електронної бази даних за допомогою спеціальної комп'ютерної програми.

Дані про облік суб'єкта ЗЕД щотижнево передаються до територіального інформаційно-аналітичного митного управління Держмиткому України. При внесенні змін до облікової картки суб'єкта ЗЕД ці зміни вносяться і до загальної інформаційної бази даних. Попередня інформація при цьому зберігається.

В разі ліквідації підприємства інформація про нього виключається з поточного реєстру підприємств і зберігається в архіві електронної бази даних відповідно до наказу Держмиткому України від 08.02.96 р. N 48 "Про електронну інформацію в митній системі України".

Документи підприємства зберігаються в справах митного органу один рік з дати виключення з поточного реєстру підприємств, після чого передаються до архіву митниці, де зберігаються 5 років.

Учаснику ЗЕД може бути відмовлено в обліку, якщо до митного органу подано не повний комплект документів або вони містять недостовірні дані. Відповідальність за достовірність заявлених в обліковій картці відомостей несе керівник підприємства, на яке оформлена картка. Відповідальність за наявність вказаних у обліковій картці відомостей несе інспектор митниці, що здійснює облік. При митному оформленні суб'єкта ЗЕД в митниці не за місцем обліку до цієї митниці подається завірена митницею (де зареєстрований суб'єкт ЗЕД) копія облікової картки суб'єкта ЗЕД без додаткового подання зазначених в ній документів.

Перелік документів, що подаються суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності до митних органів України при обліку

1. Установчі документи:

рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, такими рішеннями є установчий договір;

статут підприємства (якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційної форми суб'єкта підприємництва).

. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради або в районній, міській міст Києва і Севастополя державній адміністрації за його місцезнаходженням (місцем проживання); свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні.

. Довідка органів статистики про занесення суб'єктів підприємницької діяльності - юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЗУКПО) та присвоєння кодів території - СПАТО, форми власності - ЗКФВ.

. Довідка уповноваженого банку про наявність карбованцевого розрахункового та (або) валютного рахунків, прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера підприємства, NN телефонів.

. Наказ по підприємству про призначення відповідальних працівників за роботу з митницею, їх прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, зразки підписів, зразок печатки, яка використовується при оформленні документів в митних органах.


2. Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної митної декларації


Декларування товарів із застосуванням тимчасової декларації можливе виключно за бажанням декларанта, якщо: а) товари переміщуються трубопровідним транспортом або лініями електропередачі; б) ціна товару у контракті визначається за формулою; в) виникають спірні питання при: визначенні країни походження товарів; класифікації товарів згідно з УКТЗЕД.

Дозвіл на здійснення декларування із застосуванням тимчасової декларації надається суб'єкту підприємницької діяльності, що переміщує товари через митний кордон України, за умови, що цей суб'єкт відповідає таким характеристикам:

є резидентом України;

не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), а також зі сплати штрафів за порушення митних правил;

а також зовнішньоекономічна операція відповідає видам економічної діяльності цього суб'єкта.

Застосування тимчасової декларації для декларування товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, не потребує попереднього дозволу митного органу на випуск товарів у вільний обіг за тимчасовою декларацією та здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для відповідного виду товару.

Декларування товарів із застосуванням неповної декларації можливе, якщо декларантом не подані один або декілька документів, потрібних для митного оформлення товарів (крім документів, що підтверджують митну вартість, походження, код товару згідно з УКТЗЕД), але надано підтвердження (факсова копія або інший документ, що містить відповідну інформацію), що такі документи: існують і є дійсними; не можуть бути подані з незалежних від декларанта причин.

Дозвіл на здійснення декларування із застосуванням неповної декларації надається суб'єкту підприємницької діяльності, що переміщує товари через митний кордон України, за умови, що цей суб'єкт відповідає таким характеристикам є резидентом України, а також зовнішньоекономічна операція відповідає видам економічної діяльності цього суб'єкта.

Рішення про митне оформлення товарів із застосуванням тимчасової чи неповної декларації приймається начальником або вповноваженою посадовою особою митного органу на підставі заяви підприємства

Заява подається митному органу (у двох примірниках) разом з копіями документів, що підтверджують викладені в ній відомості, і реєструється митним органом або його підрозділом у день її надходження. Заява повинна бути розглянута протягом наступного робочого дня після дати реєстрації.

Копії поданих документів завіряються написом "Копія. Згідно з оригіналом", печаткою підприємства, зразок якої наведено в обліковій картці підприємства, і підписом керівника або вповноваженої особи підприємства з обов'язковим зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові, а також дати завірення копії.

Рішення про митне оформлення товарів із застосуванням тимчасової чи неповної декларації оформлюється шляхом накладення на обох примірниках заяви резолюції "Випуск у вільний обіг товарів із застосуванням тимчасової/неповної декларації дозволено".

У разі прийняття рішення про відмову в митному оформленні товарів із застосуванням тимчасової чи неповної декларації на обох примірниках заяви накладається резолюція "У випуску у вільний обіг товарів із застосуванням тимчасової/неповної декларації відмовлено" із зазначенням причин відмови.

Тимчасова декларація заповнюється відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації. Згідно з Інструкцією декларантом заповнюються такі графи: А, В, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54. Графи 7, 48, C та D заповнюються інспектором митниці. Інші графи тимчасової декларації не заповнюються.

Неповна декларація заповнюється відповідно до Інструкції. Згідно з Інструкцією декларантом заповнюються такі графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54. Графи 7, 48, C та D заповнюються інспектором митниці. Інші графи неповної декларації не заповнюються.

Умовою проведення митного оформлення товарів із застосуванням періодичної митної декларації є наявність на спеціальних рахунках митних органів сум обов'язкових платежів, які підлягають сплаті при оформленні таких товарів у режимі імпорту.

Наявність коштів у сумі обов'язкових платежів на спеціальному рахунку митниці на момент оформлення періодичної митної декларації не є необхідною, якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності надає митному органу всі необхідні документи, які підтверджують надання пільг по сплаті податків та зборів.

Що стосується надання роз'яснень з питання нарахування митних зборів за перебування під митним контролем вантажів, які вивозяться за межі митної території України водним і залізничним транспортом з використанням періодичної митної декларації, то строк перебування товарів під митним контролем обчислюється з моменту проставлення на цій декларації відбитку штампа "Під митним контролем", а також підпису і прізвища посадової особи митного органу, що прийняла ПМД до оформлення, до моменту проставлення штампу "Під митним контролем", а також підпису і прізвища посадової особи митного органу, що завершила оформлення ПМД.

Стосовно можливості відправки декількох партій товару по одній ПМД з подальшим переоформленням в режим "ЕК 10", то одна періодична митна декларація може бути оформлена на декілька партій товару.

Заповнення граф періодичної митної декларації також слід здійснювати відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації

Вантажна митна декларація (далі - ВМД) заповнюється безпосередньо громадянином, який ввозить (отримує) товари на митну територію України, або особою, уповноваженою на здіснення декларування на підставі договору.

Оформлені митним органом аркуші ВМД розподіляються таким чином:

перший основний аркуш ("примірник для митниці") зберігається разом із комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, у митному підрозділі, що здійснював митне оформлення, протягом 12 місяців, після чого передається на зберігання до архіву митниці;

другий основний аркуш ("примірник для статистики") використовується в підрозділі митної статистики митного органу;

третій основний аркуш ("примірник для митниці") використовується в підрозділі митних платежів митного органу;

четвертий основний аркуш ("примірник для митниці") передається митним органом власнику;

п'ятий основний аркуш ("примірник для декларанта") передається декларанту.

При оформленні ВМД використовується уніфікований адміністративний документ форми МД-2 (МД-3).

Разом з ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару й митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, унесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, унесеній декларантом до оригіналу.

Допускається заповнення ВМД громадянином власноручно. У такому випадку, уповноважена посадова особа митного органу, повинна внести зазначені у ВМД відомості до електронної бази. Замість додаткових аркушів ВМД при митному оформленні товарів у режим тимчасового ввезення використовуються специфікації

(переліки) довільної форми. У правому верхньому кутку кожного

аркуша специфікації зазначається реєстраційний номер ВМД, до якої

вона додається.

Порядок заповнення граф ВМД визначається Інструкцією про порядок заповнення граф ВМД.


3.Порядок використання бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів форми МД-3,специфікації форми МД-8, доповненформи МД-6 при декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб'єктами ЗЕД


Комплект бланків форми МД-2 використовується для заявлення відомостей про один товар. Комплект додаткових аркушів форми МД-3 використовується як доповнення до комплекту бланків форми МД-2, якщо у ВМД заявляються відомості про партію товарів, до складу якої входять два і більше товарів, які мають різні коди згідно з УКТЗЕД, а також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо).

У кожному з комплектів додаткових аркушів форми МД-3 можуть заявлятися відомості про три товари.

Кількість комплектів бланків форми МД-3, що використовуються при декларуванні партії товарів, необмежена.

Відомості, заявлені у ВМД, засвідчуються підписом особи, яка склала ВМД, у графі 54 на бланках форми МД-2, у будь-якому вільному місці (за виключенням граф, що заповнюються посадовими особами митних органів) на бланках форми МД-3, у правому нижньому кутку в спеціально виділеній графі доповнення форми МД-6, у правому нижньому кутку на всіх аркушах специфікації форми МД-8. Підпис завіряється печаткою декларанта (для субєктів підприємницької діяльності - фізичних осіб /за наявності/), яка містить ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) або (за наявності) ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обовязкових платежів (далі - ідентифікаційний номер за ДРФО).

У невикористаних графах 33 „Код товару аркушів комплекту форми МД-3 проставляється запис „хххххххххх.

Правила заповнення граф комплекту бланків форми МД-3 відповідають правилам заповнення відповідних граф комплекту бланків форми МД-2, якщо для окремих граф бланків форми МД-3 цією Інструкцією не передбачено інше.

Після завершення митного оформлення товарів до заявленого митного режиму аркуші ВМД розподіляються у певному порядку. Під час оформлення товару, що ввозиться на митну територію України (за винятком транзиту), аркуші з позначенням "4/5" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 не використовуються. Якщо декларування товару проводиться митним брокером, то за його бажанням допускається оформлення в одному примірнику додаткових аркушів ВМД. При цьому вони повинні бути копіями аркушів з позначенням "3/8" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3. При використанні додаткових аркушів ВМД з позначенням "3/8" у графі E/J працівником підприємства, уповноваженим на декларування, що склав ВМД, учиняється запис: "Оформлено додаткові 3/8 аркуші ВМД", який засвідчується печаткою митного брокера. При цьому аркуші з позначенням "3/8" передаються власникові товару, а додаткові аркуші митному брокеру. У разі потреби митний орган має право видавати (засвідчувати) заявникам (особам, зазначеним у графах 2, 8, 9, 14 ВМД) ксерокопії оформлених аркушів комплектів бланків форм МД-2 і МД-3. При цьому відмітка "Копія" проставляється у верхній частині лицьового боку кожного аркуша ксерокопії. Напис про засвідчення копії складається зі слів "Згідно з", особистого підпису посадової особи митного органу, що засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії. Підпис засвідчується відбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу. При цьому в нижній частині графи E/J ВМД посадовою особою митного органу, що засвідчує копію, зазначаються дата видачі (засвідчення) копії (копій), порядковий номер комплекту форми МД-2 чи МД-3, зазначений у першому підрозділі графи 3, кількість виданих (засвідчених) копій, реквізити заявника. Облік копій ВМД проводиться підрозділом митного органу, що здійснював митне оформлення.

Порядок унесення відомостей та оформлення доповнення форми МД-6:

1. Якщо в полі будь-якої графи ВМД не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (унесення відомостей), то відомості зазначаються у доповненні форми МД-6 (далі - доповнення), що є невід'ємною частиною ВМД. При цьому у відповідній графі ВМД після внесених відомостей вчиняється запис „Див. доп..

. Усі доповнення мають бути пронумеровані. У правому верхньому кутку в спеціально виділеній графі кожного аркуша доповнення зазначається: „Доповнення №____________________________________________________

(зазначається порядковий номер комплекту доповнення)

до ВМД №___________________________________________________

(посадовою особою митного органу зазначається реєстраційний номер ВМД, наведений у графі „А).

. Якщо в доповнення виносяться відомості з граф, що стосуються всіх товарів, які декларуються в цій ВМД, то інформація з кожної такої графи має бути розміщена окремо одна від одної після номера відповідної графи.

. У разі винесення в доповнення інформації з граф, що стосуються певного товару, зазначається порядковий номер цього товару у вигляді напису: „Товар №___. Нижче, з посиланням на відповідну графу із зазначенням її номера, зазначаються відомості, що вносяться в цю графу.

. У разі відсутності місця для внесення відомостей у доповнення використовується новий комплект аркушів доповнення.

. Якщо доповнення складено посадовою особою митного органу, то кожен його аркуш підписується цією посадовою особою з проставленням у нижній частині кожного аркуша біля позначки „Печатка: особистої номерної печатки посадової особи митного органу. У цьому разі можуть використовуватися бланки доповнень, виготовлені за допомогою комп'ютера.

. На всіх аркушах доповнення, що входять до складу ВМД, проставляється відбиток штампа „Під митним контролем (далі - штамп ПМК) під час прийняття ВМД до оформлення та особистої номерної печатки під час завершення оформлення. Вільне місце аркушів доповнення прокреслюється посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення. Допускається обведення написів таким чином, щоб їх було неможливо доповнити.

8. Електронна копія ВМД має обовязково містити відомості, наведені в доповненні. При цьому запис „Див. доп. в електронну копію не вноситься.

9. Дозволяється використання доповнення, складеного декларантом, для штампів і написів державних контрольних органів, що здійснюють інші види контролю, передбачені статтею 27 Митного кодексу України.

. Аркуші доповнення розподіляються у порядку, установленому пунктом 7 цього розділу. При розподілі аркуш ВМД і долучений до нього аркуш доповнення повинні мати на правому краї поля однакового кольору.

Застосування специфікації форми МД-8:

1. Допускається застосування специфікації форми МД-8 у таких випадках:

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України як гуманітарна допомога;

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування, крім випадків, якщо цьому режиму передував митний режим митного складу;

при декларуванні запасів, призначених для споживання;

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при декларуванні товарів, витрачених при здійсненні операцій з переробки товарів;

при декларуванні товарів як консолідованого вантажу під час розміщення їх на митному ліцензійному складі, власником якого є транспортно-експедиційна організація, у митному режимі митного складу;

при декларуванні товарів у митному режимі транзиту без застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

2. При застосуванні специфікації форми МД-8 у правому верхньому кутку у верхній частині графи, що розташована над назвами колонок, цифрами проставляється позначення примірника специфікації, що має відповідати позначенню аркуша ВМД (1/6, 2/7, 3/8, 4/5), а через тире - порядковий номер аркуша в примірнику специфікації, починаючи з одиниці. У нижній частині цієї графи зазначається реєстраційний номер, наведений у графі „А ВМД, до якої додається специфікація.

. У полі „Опис та кількість товару специфікації форми МД-8 наводяться відомості про товари відповідно до товаросупровідних документів.

У полі „Код товару наводиться код згідно з УКТЗЕД у кількості знаків, визначеній для відповідного митного режиму з урахуванням особливостей переміщення.

У поля „Вага брутто, кг, „Фактурна вартість, „Митна вартість інформація вноситься в порядку, аналогічному до опису граф 35, 42, 45 ВМД відповідного напрямку переміщення.

. У специфікації форми МД-8 порядковий номер товару проставляється у порядку зростання, починаючи з номера „2.

. Після останнього використаного рядка специфікації форми МД-8 проводиться горизонтальна лінія, а невикористані рядки специфікації перекреслюються по всій ширині аркуша специфікації та вниз по діагоналі у вигляді позначки „Z.

. Разом із специфікацією форми МД-8 подається її електронна копія. Інформація, унесена до електронної копії специфікації форми МД-8, повинна відповідати інформації, унесеній декларантом до оригіналу.

. На всіх аркушах специфікації форми МД-8 у нижній частині проставляється відбиток штампа ПМК під час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.

Кількість примірників специфікації форми МД-8 має відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД, що подається до оформлення. Кількість аркушів у кожному примірнику специфікації необмежена.


4.Порядок внесення змін та доповнень до вантажної митної декларації


У Положенні про вантажну митну декларацію, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 викладено в такій редакції:

"1. Це Положення визначає форми вантажної митної декларації та встановлює порядок її подання.

Вантажна митна декларація використовується для декларування товарів і транспортних засобів.";

2) абзаци четвертий - шостий пункту 2 замінено абзацами такого змісту:

"партія товарів:

·товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо);

·товари, які перевозяться залізничним транспортом і прибувають на станцію призначення одночасно, на адресу одного вантажоотримувача від одного вантажовідправника з однієї станції відправлення у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту);

·товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб'єктам підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує така особа;".

·У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати абзацами восьмим - дванадцятим;

. ВМД складається з єдиного адміністративного документа форми МД-2 (додаток 1) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів або з єдиного адміністративного документа форми МД-4 (додаток 3) як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

У разі потреби до єдиного адміністративного документа форми МД-2 можуть додаватися додаткові аркуші форми МД-3 (додаток 2) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів, а до єдиного адміністративного документа форми МД-4 - додаткові аркуші форми МД-5 (додаток 4) як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

Кількість бланків єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, необхідних для митного оформлення однієї ВМД, визначаються Держмитслужбою.

У разі коли у полі будь-якої графи ВМД не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (внесення відомостей), відомості зазначаються у доповненнях, що є невід'ємною частиною ВМД.

З єдиним адміністративним документом форми МД-2 і додатковим аркушем форми МД-3 використовується доповнення форми МД-6 (додаток 5). З єдиним адміністративним документом форми МД-4 і додатковим аркушем форми МД-5 використовується доповнення форми МД-7 (додаток 6).

Доповнення оформляється на самокопіювальних бланках формату А4 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів (форма МД-6) або комплект з восьми зброшурованих аркушів (форма МД-7).

Порядок внесення відомостей до доповнення форм МД-6 і МД-7 визначається Держмитслужбою.

Електронна копія ВМД повинна обов'язково містити відомості, наведені у доповненнях форм МД-6 (у разі застосування бланків форм МД-2 і МД-3) або МД-7 (у разі застосування бланків форм МД-4 і МД-5).

На всіх аркушах доповнення проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення оформлення.

Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених Держмитслужбою, замість додаткових аркушів форм МД-3 і МД-5 допускається застосування специфікації форми МД-8 (додаток 7). Специфікація оформляється на самокопіювальних бланках формату А4. Кількість примірників специфікації повинна відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД, що подається до митного оформлення. Кількість аркушів у кожному примірнику специфікації необмежена. Разом із специфікацією подається її електронна копія. Інформація, внесена до електронної копії специфікації, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. На всіх аркушах специфікації проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до митного оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.";

4) абзаци перший і другий пункту 10 замінено абзацами такого змісту:

"10. ВМД оформляється на стандартних самокопіювальних бланках єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5. Відривна частина бланків повинна відповідати формату А4. Бланки єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4, додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, доповнення форм МД-6 і МД-7, специфікації форми МД-8 виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими Держмитслужбою. Замовниками та реалізаторами бланків можуть бути як Держмитслужба, так і суб'єкти підприємницької діяльності. Держмитслужба визначає випадки, коли ВМД може оформлятися на бланках єдиного адміністративного документа та додаткових аркушах, виготовлених за допомогою комп'ютера, або подаватися тільки в електронному вигляді, та випадки, коли під час оформлення ВМД можуть використовуватися бланки доповнень та специфікацій, виготовлені за допомогою комп'ютера. Митні процедури, що пов'язані з оформленням ВМД, поданої митному органу тільки в електронному вигляді, визначаються Держмитслужбою.".

У зв'язку з цим абзац третій вважається абзацом четвертим;

5) доповнено пункт 11 після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"на товари за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) фізичними особами на митну територію України або надходять на адресу фізичних осіб у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання;". У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати абзацами шостим - восьмим;

6) у пункті 12:

у другому реченні абзацу першого слова і цифру "(форма МД-3)" замінити словами і цифрами "(форми МД-3 і МД-5)";

абзац другий виключити;

7) пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Порядок оформлення, розподілу та використання аркушів ВМД форм МД-2, МД-3, МД-4, МД-5, МД-6, МД-7 і МД-8 визначається Держмитслужбою.";

8) у тексті Положення слова "Державна митна служба" в усіх відмінках замінити словом "Держмитслужба" у відповідному відмінку;

9) додатки 1 - 3 до Положення викласти в редакції, що додається;

10) доповнити Положення додатками 4 - 7, що додаються.


5.Порядок здійснення інформаційної взаємодії між митними органами та ЦМУЛДЕР


При здійсненні митними органами митного контролю та митного оформлення товарів, якщо виникла потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні спеціального обладнання і техніки для з'ясування питань: пов'язаних з визначенням фізичної і хімічної структури, складу товарів, необхідних для ідентифікації товарів, подальшої їх класифікації та визначення вартості; експертної оцінки вартості товарів і транспортних засобів, матеріалів, речовин і виробів; належності товарів до наркотичних засобів, сильнодіючих чи отруйних речовин; віднесення товарів до контрольних списків, що обмежують імпорт або експорт цих товарів (товари подвійного або військового призначення); належності товару до предметів, що мають художню, історичну та археологічну цінність направляються запити до експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи (далі - Управління).

Митний орган готує запит до експертних підрозділів Управління, у якому повинен чітко визначити мету його направлення і завдання на проведення досліджень, тобто зазначити, які відомості про товар (склад, властивості тощо) необхідно перевірити або встановити.

При направленні запитів митним органом надаються проби та зразки товарів під митним забезпеченням разом з оригіналом акта про взяття проб і зразків товарів та копіями акта про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за вантажною митною декларацією; митної декларації; зовнішньоекономічного договору (контракту); інвойсу (рахунка-фактури, накладної тощо); сертифікатів вповноважених державних органів (якщо вони видавались); техніко-технологічної документації із зазначенням відомостей про склад, властивості та призначення товару тощо, завірених особистим митним забезпеченням посадовою особою митного органу.

Запит митного органу разом із супровідною документацією, пробами та зразками товарів доставляється до експертного підрозділу Управління посадовою особою митного органу або поштою. Він реєструється в установленому порядку.

Проведення досліджень здійснюється спеціалістами експертних підрозділів Управління відповідно до письмового доручення керівництва підрозділу або Управління.

У разі виявлення порушень при здійсненні досліджень спеціаліст експертного підрозділу у той самий день складає про це акт довільної форми й оформлює письмове повідомлення митному органу про відмову в проведенні досліджень із зазначенням порушення.

У разі наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють проведення дослідження, митний орган невідкладно повідомляється засобами електронного або факсимільного зв'язку із зазначенням конкретної причини.

Додаткові матеріали до Управління надаються митним органом, за запитом якого проводиться дослідження, у строк, що не повинен перевищувати 10 днів з дня отримання повідомлення експертного підрозділу.

У разі ненадання додаткових матеріалів у встановлений строк керівник експертного підрозділу приймає рішення про часткове проведення дослідження або про відмову в проведенні дослідження та повернення проб та зразків, про що повідомляється митний орган.

За наявності підстав для повторної експертизи митний орган може подати запит до Управління або іншої експертної установи щодо проведення повторних досліджень з наданням відібраних проб і зразків товару та копією висновку попереднього дослідження.

У випадку прийняття такого рішення митний орган зобов'язаний поінформувати про це експертний підрозділ Управління, у якому проводилась експертиза, зазначивши при цьому причини, що зумовлюють необхідність повторної експертизи, та найменування експертної установи, яка буде проводити повторну експертизу.

Митний орган інформує експертний підрозділ Управління про результати проведеної повторної експертизи, надаючи копію відповідного документа.

За результатами проведеного дослідження готується висновок, який повинен містити вичерпні відповіді на всі питання, поставлені митним органом.

Управління та митні органи обмінюються інформацією про певні види товарів, характеристики яких (органолептичні показники, мікроструктура, твердість, поведінка під час нагрівання полум'ям, магнітні властивості, електропровідність тощо) є визначальними для класифікації та їх ідентифікації.


6.Правила заповнення й використання усіх документів контролю доставки товарів


Надання митним органам гарантій щодо доставки цих товарів до митного органу призначення може відбувтись шляхом надання фінансових гарантій, перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, а також охорони й супроводження товарів підрозділами митної варти.

Діяльність із надання фінансових гарантій митним органам щодо обов'язкової доставки товарів у митниці призначення, визначена Положенням про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення, а також іншими нормативно-правовими актами з цього питання.

Фінансові гарантії митним органам надаються гарантом. Фінансове забезпечення наданих гарантій провадиться гарантом шляхом укладання договорів страхування відповідальності перевізника перед митними органами щодо обов'язкової своєчасної доставки товару до митниці призначення із страховиком або шляхом отримання від перевізника застави у розмірі митного боргу, чи отримання гарантійного листа уповноваженого банку на суму митного боргу.

Оформлення фінансових гарантій здійснюється перевізником завчасно, до подання товарів до митного оформлення. Товари, щодо яких немає фінансових гарантій на час подання до митного оформлення, затримуються митницею відправлення до оформлення таких гарантій. Усі пов'язані з цим витрати (збереження, охорона, стоянка тощо) здійснюються за рахунок перевізника.

Надання фінансових гарантій митним органам обов'язкове для товарів, що ввозяться транзитом на митну територію України під зобов'язання про вивезення незалежно від виду транспорту, яким вони переміщуються, за винятком переміщення:

-автотранспортом із застосуванням книжок МДП (САRNЕТ ТІR) згідно з Конвенцією МДП 1975 року;

-із застосуванням охорони і супроводження митними органами із залученням підрозділів МВС;

-трубопровідним транспортом;

-фізичними особами в обсягах, які не обкладаються акцизним збором; каналами поштового зв'язку.

Для фінансового забезпечення гарантії шляхом надання гарантійного листа банку гарант отримує гарантію уповноваженого ДМСУ банку за рахунок перевізника.

Для фінансового забезпечення гарантії шляхом застави перевізник згідно з договором застави перераховує гаранту заставу, відповідну сумі митного боргу.

Для фінансового забезпечення гарантії шляхом страхування фінансової відповідальності перевізника гарант від свого імені та за рахунок перевізника здійснює укладання договору страхування його відповідальності із страховиком, уповноваженим ДМСУ.

Під час ввезення товарів на територію України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митниці відправлення на митному кордоні, крім документів, установлених митним законодавством про транзит, оригінал документа, що підтверджує надання гарантом фінансової гарантії Держмиткому, а саме - гарантійного листа банку або свідоцтва про внесення застави, чи страхового поліса.

Гарантійний документ видається перевізнику у чотирьох примірниках - для представників гаранта на митниці відправлення і на митниці призначення та для митниці відправлення і для митниці призначення.

Для внутрішньої звітності перевізника залишаються оригінали відповідних договорів, що супроводжують отримання фінансової гарантії

Дія Конвенції МДП поширюється на перевезення товарів, які виконуються без проміжного перевантаження останніх, з митниці відправлення в митницю призначення транспортними засобами, зчепами дорожніх транспортних засобів або в контейнерах з перетином одного чи декількох кордонів за умови, що все МДП чи його частина від початку й до кінця здійснюється автомобільним транспортом.

Товари, що перевозяться на умовах Конвенції МДП запломбованими транспортними засобами, зчепами транспортних засобів або в запломбованих контейнерах, як правило, звільняються від митного огляду в проміжних митницях і митне оформлення їх здійснюється першочергово в спрощеному порядку.

Книжка МДП складається з чотирьох сторінок обкладинки, невідривного листка N 1 / N 2 жовтого кольору й невідривного корінця N 1 / N 2 жовтого кольору, відривних листків N 1 білого кольору й невідривних корінців N 1 білого кольору, відривних листків N 2 зеленого кольору (включаючи їх відривні частини з графами 18 - 28) і невідривних корінців N 2 зеленого кольору, а також бланка Протоколу книжки МДП (Proces-verbal de constat) жовтого кольору. Відривні листки N 1 і N 2 та невідривні корінці N 1 і N 2 використовуються в кожній країні (відправлення, транзиту й призначення) у різних комбінаціях. Як правило, книжки МДП складаються з 4, 6, 14 або 20 листків і призначені для застосування при перевезенні товарів через території декількох держав.

Книжка МДП друкується французькою мовою, за винятком першої (титульної) сторінки обкладинки, яка друкується англійською та французькою мовами, і невідривного листка N 1 / N 2 та Правил користування книжкою МДП на третій сторінці обкладинки, які друкуються англійською мовою, або мовою держави - учасниці Конвенції МДП. Крім того, до книжки МДП можуть бути додані додаткові аркуші з перекладом друкованого тексту мовами держав - учасниць Конвенції МДП.

Гарантійне об'єднання встановлює строк дії книжки МДП, який не може бути продовжений. Якщо книжка МДП була прийнята до оформлення митницею відправлення в останній день строку її дії чи до цієї дати, то вона є дійсною до завершення перевезення на умовах Конвенції МДП.

Операція МДП виконується за умови, що товари перевозяться транспортними засобами за наявності свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами (за винятком перевезень великовагових чи громіздких вантажів), а товари, що перевозяться в контейнерах, - Свідоцтва про допущення контейнера до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами за типом конструкції чи Свідоцтва про допущення контейнера до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами, виданого на будь-якому етапі після виготовлення контейнера.

Якщо у вантажному маніфесті книжки МДП недостатньо місця для внесення даних про всі товари, що перевозяться на умовах Конвенції МДП, то до всіх відривних листків держателем книжки МДП прикріплюються додаткові листки (комерційні документи). У додаткових листках обов'язково наводяться відомості про товари відповідно граф 9 - 11 невідривного листка N 1 / N 2 і відривних листків N 1 та N 2. Додаткові листки (комерційні документи) завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, уповноваженої на митне оформлення товарів, що переміщуються на умовах Конвенції МДП. До графи 8 усіх відривних листків книжки МДП уносяться дані про кількість таких додаткових листків.

Рішення про кількість книжок МДП, які повинні бути оформлені для перевезення товару зчепом транспортних засобів або в декількох контейнерах, навантажених на один транспортний засіб або зчеп транспортних засобів, погоджується митницею відправлення.

Книжка МДП повинна бути оформлена без підчищень. Допускається внесення виправлень до книжки МДП особою, яка попередньо внесла ці дані, шляхом викреслення помилкових даних і внесення правильних. Ці виправлення перевіряються, завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу. При цьому, у визначених Порядком випадках, держатель книжки МДП може вносити виправлення до графи 8 титульної сторінки, графи 7 листка N 1 / N 2 жовтого кольору, листка N 1 зеленого кольору й листка N 2 білого кольору книжки МДП.

При в'їзді на митну територію України держатель книжки МДП подає книжку МДП для оформлення митниці, де здійснюється її реєстрація у Журналі реєстрації.

Після реєстрації книжки МДП оформлюються відривні листки N 1 і N 2 та невідривний корінець N 1, а саме: перевіряється відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, та оформлюються вантажні маніфести відривних листків N 1 і N 2, у яких робляться записи.

Після оформлення відривний листок N 1 залишається в проміжній митниці, а відривний листок N 2 - у книжці МДП для подання митниці призначення разом із товаротранспортними документами.

З прибуттям транспортного засобу з товарами у митницю призначення оформлення книжки МДП здійснюється першочергово.

Після прийняття до оформлення книжка МДП реєструється у Журналі реєстрації, на відривному листку N 2 робляться записи та оформлюється невідривний корінець N 2.

Після такого оформлення книжка МДП відразу повертається держателю книжки МДП.

Відомості про проведене оформлення книжки МДП у строк, що не перевищує одну добу з моменту оформлення, вносяться митницею призначення до реєстру книжок МДП в ЄАІС Держмитслужби України.

Охорона й супроводження товарів є заходом гарантування їх збереження та обов'язкової доставки в митний орган призначення й застосовуються до товарів, які перебувають під митним контролем і переміщуються митним транзитом.

Охорона й супроводження товарів застосовуються на засадах добровільного їх обрання власником товарів (уповноваженою ним особою) як альтернатива наданню митним органам гарантій щодо доставки цих товарів до митного органу призначення чи перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року. Охорона і супроводження не застосовується при перевезенні товарів митним перевізником.

Якщо нарахована сума податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягає сплаті за товар, до якого законодавством України передбачено застосування заходів гарантування доставки та який має переміщуватися транзитом через митну територію України із застосуванням книжки МДП, перевищує суму гарантійного забезпечення (еквівалент 50000 доларів США), то процедура перевезення із застосуванням книжки МДП призупиняється, а подальше переміщення товару через митну територію України здійснюється із застосуванням заходів гарантування доставки, передбачених пунктами 1 - 3 статті 161 Митного кодексу України.

При переміщенні митною територією України товарів, що перебувають під митним контролем, їх охорона й супроводження силами митних органів як при внутрішньому, так і прохідному транзиті застосовуються в кожному конкретному випадку за рішенням митного органу, що приймається на підставі всебічного аналізу ступеня ризику, обумовленого відомостями про перевізника, маршрут перевезення, характер вантажу тощо.

За наявності товару, що підлягає охороні й супроводженню, митниця відправлення надає регіональній митниці інформацію за формою "Транзит-1" (додаток 1) про його наявність і пропозиції щодо організації його охорони й супроводження.

Начальник підрозділу митної варти регіональної митниці після отримання інформації про наявність товару, що підлягає охороні й супроводженню підрозділом митної варти, у разі потреби залучення до його охорони й супроводження сил та засобів підрозділів митної варти інших регіональних митниць попередньо узгоджує це питання з ними, для чого надсилає їм інформацію про переміщення товару за формою "Транзит-2" .Відповідь за формою "Транзит-3" на такий запит повинна бути надана протягом однієї години після отримання інформації за формою "Транзит-2".

За відсутності підтвердження за формою "Транзит-3" від будь-якої регіональної митниці охорона й супроводження товару не розпочинаються.

Після отримання підтвердження про можливість охорони й супроводження товару начальник регіональної митниці (особа, що його заміщує) приймає відповідне рішення, яке доводить до відома митниці відправлення (митниці, що бере участь в охороні й супроводженні) у вигляді розпорядження про охорону й супроводження товару підрозділом митної варти (за формою "Транзит-4")


9.Порядок нарахування та сплати митних платежів; вивчити порядок нарахування митних платежів в залежності від митного режиму. Вивчити порядок заповнення граф 47, В та С у митній декларації форми МД-2 та форми МД-3


З метою забезпечення контролю за надходженням коштів до державного бюджету, своєчасним їх перерахуванням Державному казначейству України та достовірністю звітів про касове виконання державного бюджету митні органи перераховують одержані суми на рахунок Державної митної служби за відповідними кодами бюджетної класифікації не пізніше як за три банківські дні з моменту настання терміну розрахунків з державним бюджетом, у тому числі з дати повного оформлення вантажної митної декларації.

Державна митна служба в централізованому порядку щоденно перераховує належні кошти на відповідні рахунки Державного казначейства. Митні органи щокварталу надсилають до Державної митної служби звіти за встановленою Державною митною службою формою.

Митні платежі складаються з: мита, акцизного збору, податку на додану вартість (ПДВ) та митного збору.

Справляння акцизного збору здійснюється відповідно до Наказу ДМСУ від 21.01.2000 № 33 Про затвердження Інструкції про порядок справляння акцизного збору в разі ввезення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України.

Товари, які імпортуються в Україну, обкладаються акцизним збором за ставками згідно з чинним законодавством. Акцизний збір сплачується платниками податку одночасно зі сплатою мита та митних зборів. Моментом сплати акцизного збору є момент оформлення вантажної митної декларації (далі - ВМД) з метою вільного використання підакцизних товарів на митній території України, а саме поставлення на ВМД відбитку особистої номерної печатки інспектора митниці.

Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена у відсотках до митної вартості, обчислюється за формулою:


Са = В х А;


де Са - сума акцизного збору, В - митна вартість, А - ставка акцизного збору.

Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється за формулою


Са = Н х А,


де Са - сума акцизного збору, Н - кількість товару у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом, А - ставка акцизного збору.

Порядок справляння ПДВ під час митного оформлення товарів, імпортованих на митну територію України затверджено Наказом ДМСУ від 27.09.06 № 821.

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції з увезення товарів у митному режимі імпорту або реімпорту. Датою виникнення податкових зобов'язань при імпорті є дата подання митної декларації із зазначенням у ній суми ПДВ, що підлягає сплаті.

Сума ПДВ обчислюється за такими формулами:

а) на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:


Спдв = (В + См + Са) х П / 100;

б) на товари, що обкладаються тільки митом:


Спдв = (В + См) х П / 100;


в) на товари, що обкладаються тільки акцизним збором:


Спдв = (В + Са) х П / 100;


г) на інші товари, що не підлягають обкладенню митом та акцизним збором:


Спдв = В х П / 100,


де Спдв - сума ПДВ; В - договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості, зазначеної в ввізній митній декларації; См - сума мита (увізне, спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне, сезонне); Са - сума акцизного збору; П - ставка ПДВ (20 %).

Порядок справляння мита під час митного оформлення вантажів.

В Україні застосовуються такі види мита:

адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення.

Встановлення пільг та зміна ставок мита, в тому числі на предмети особистого користування, здійснюються Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

Забороняється застосовувати інші види мит, крім тих, що встановлені Законом України „Про Єдиний митний тариф. Відповідно до статті 8 Закону „Про Єдиний митний тариф ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України.

Заповнення граф ВМД при декларуванні товарів, що вивозяться (вивезені) за межі митної території України

У цій графі основного й додаткових аркушів ВМД наводяться відомості про нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів). Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (далі - єдиний збір) та/або плата, то відомості про їх нарахування наводяться у цій графі основного аркуша ВМД.

У першій колонці "Вид" зазначається код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів.

У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:

При нарахуванні плати - завізована підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

При нарахуванні мита:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, - при нарахуванні за адвалерною ставкою мита.

Кількість товару у відповідних одиницях виміру та обліку - при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

При нарахуванні акцизного збору:

Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартість товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум увізного мита без податку на додану вартість і акцизного збору).

Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиниці реалізованого товару, - кількість товару у відповідних одиницях виміру й обліку.

Якщо акцизний збір нараховується умовно, - митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму умовно нарахованого мита.

При нарахуванні податку на додану вартість:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором).

Фактурна вартість товару, зазначена в графі 42 ВМД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором), - якщо митна вартість товару менша, ніж фактурна вартість.

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, або фактурна вартість товару, зазначена в графі 42 ВМД, збільшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору, - при нарахуванні податку умовно.

При нарахуванні єдиного збору - дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо).

При нарахуванні єдиного збору, що складається з декількох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, плати за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів), відомості про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

У третій колонці "Ставка" зазначаються:

При нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати.

При нарахуванні мита - установлений законодавством розмір ставки мита.

При нарахуванні акцизного збору - установлений законодавством розмір ставки акцизного збору.

При нарахуванні податку на додану вартість - установлений законодавством розмір ставки податку на додану вартість.

При нарахуванні єдиного збору - установлений законодавством розмір ставки цього збору.

У четвертій колонці "Сума" зазначається нарахована сума відповідного податку або збору (обов'язкового платежу). Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Відомості щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатися у графі посадовою особою митного органу від руки з подальшим внесенням цих відомостей до електронної копії ВМД.

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

При заповненні періодичної митної декларації нараховуються всі види податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягали б сплаті при оформленні товарів у митному режимі імпорту, із зазначенням у колонці "Спосіб платежу" відповідного коду способу розрахунку згідно з Класифікатором способів розрахунків.

При нарахуванні сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у разі випуску товарів відповідно до статті 264 Кодексу відображення відомостей про нарахування кожного податку або збору (обов'язкового платежу), нарахування якого пов'язано з митною вартістю товарів, здійснюється у трьох рядках, а саме:

- нарахування платежу за митною вартістю, визначеною митним органом;

- нарахування платежу за митною вартістю, визначеною декларантом;

- різниця між сумами платежів, нарахованих за митною вартістю, визначеною декларантом, та митною вартістю, визначеною митним органом, з такими особливостями:

У колонці "Вид" всіх рядків указується вид платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів.

У колонці "Основа нарахування" вказується:

перший рядок - база оподаткування, розрахована за митною вартістю товару, визначеною митним органом;

другий рядок - база оподаткування, розрахована за митною вартістю товару, визначеною декларантом;

третій рядок не заповнюється.

У колонці "Ставка" вказується:

перший та другий рядки - ставка податку або збору (обов'язкового платежу);

третій рядок не заповнюється.

У колонці "Сума" вказується:

·перший рядок - сума податку або збору (обов'язкового платежу), розрахована за митною вартістю товару, визначеною митним органом;

·другий рядок - сума податку або збору (обов'язкового платежу), розрахована за митною вартістю товару, визначеною декларантом;

·третій рядок - різниця між сумою податку або збору (обов'язкового платежу), розрахованою за митною вартістю товару, визначеною митним органом, і сумою податку або збору (обов'язкового платежу), розрахованою за митною вартістю товару, визначеною декларантом.

Якщо окремі податки та збори (обов'язкові платежі) нараховуються умовно, відомості щодо нарахування таких податків і зборів (обов'язкових платежів) відображаються у звичайному порядку - одним рядком. При цьому база оподаткування розраховується за митною вартістю товару, визначеною митним органом.

У колонці "Спосіб платежу" вказується код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Графа не заповнюється:

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів у митний режим відмови на користь держави.

Графа B "Подробиці розрахунків"

У графі зазначаються:

üкод виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів, що затверджується Держмитслужбою;

üзагальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем ВМД, що підлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку надано вексель чи гарантійні зобов'язання;

üідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку - особовий рахунок платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

üпри проведенні розрахунків із застосуванням векселів у графі зазначаються через знак "/" реквізити векселя (серія, номер, дата видачі векселя, строк платежу), літерний код валюти, у якій видається вексель відповідно до Класифікації валют, найменування векселедержателя.

üЯкщо за відсутності на відповідних рахунках митного органу коштів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в сумі, необхідній для сплати нарахованих платежів у повному обсязі, сплата платежу здійснюється частково за рахунок коштів декларанта, то відповідний рядок прокреслюється. При цьому декларантом від руки окремими рядками зазначаються відкориговані відомості про сплату таких платежів, які засвідчуються його печаткою. Зазначені відомості заносяться посадовою особою митного органу до електронної копії ВМД.

У разі якщо відомості про нарахування єдиного збору або плати в графі 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то відомості про цей збір (плату) до графи B ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

У разі декларування товарів громадянами реквізити платіжного документа можуть заноситися до графи посадовою особою митного органу з подальшим внесенням цією особою таких відомостей до електронної копії ВМД.

Графа не заповнюється:

üякщо податки, збори (обов'язкові платежі) та/або плата не сплачуються;

üпри декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

üпри заповненні окремої митної декларації;

üпри декларуванні товарів відповідно до митного режиму відмови на користь держави.

Заповнення граф ВМД при декларуванні товарів, що ввозяться (ввезені) на митну територію України

1. Правила заповнення граф ВМД, викладені у цій главі, застосовуються:

а) при декларуванні товарів у митні режими:

імпорту;

реімпорту;

переробки на митній території України;

тимчасового ввезення;

митного складу;

магазину безмитної торгівлі;

спеціальної митної зони;

знищення або руйнування;

відмови на користь держави;

У цій графі основного й додаткових аркушів ВМД наводяться відомості про нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів). Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (далі - єдиний збір) та/або плата, то відомості про їх нарахування наводяться у цій графі основного аркуша ВМД.

У першій колонці "Вид" зазначається код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів.

У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:

При нарахуванні плати - завізована підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

При нарахуванні мита:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, - при нарахуванні за адвалерною ставкою мита.

Кількість товару у відповідних одиницях виміру та обліку - при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

При нарахуванні акцизного збору:

Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартість товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум увізного мита без податку на додану вартість і акцизного збору).

Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиниці реалізованого товару, - кількість товару у відповідних одиницях виміру й обліку.

Якщо акцизний збір нараховується умовно, - митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму умовно нарахованого мита.

При нарахуванні податку на додану вартість:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором).

Фактурна вартість товару, зазначена в графі 42 ВМД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором), - якщо митна вартість товару менша, ніж фактурна вартість.

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, або фактурна вартість товару, зазначена в графі 42 ВМД, збільшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору, - при нарахуванні податку умовно.

При нарахуванні єдиного збору - дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо).

При нарахуванні єдиного збору, що складається з декількох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, плати за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів), відомості про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

У третій колонці "Ставка" зазначаються:

При нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати.

При нарахуванні мита - установлений законодавством розмір ставки мита.

При нарахуванні акцизного збору - установлений законодавством розмір ставки акцизного збору.

При нарахуванні податку на додану вартість - установлений законодавством розмір ставки податку на додану вартість.

При нарахуванні єдиного збору - установлений законодавством розмір ставки цього збору.

У четвертій колонці "Сума" зазначається нарахована сума відповідного податку або збору (обов'язкового платежу). Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Відомості щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатися у графі посадовою особою митного органу від руки з подальшим внесенням цих відомостей до електронної копії ВМД.

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

При заповненні періодичної митної декларації нараховуються всі види податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягали б сплаті при оформленні товарів у митному режимі імпорту, із зазначенням у колонці "Спосіб платежу" відповідного коду способу розрахунку згідно з Класифікатором способів розрахунків.

При нарахуванні сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у разі випуску товарів відповідно до статті 264 Кодексу відображення відомостей про нарахування кожного податку або збору (обов'язкового платежу), нарахування якого пов'язано з митною вартістю товарів, здійснюється у трьох рядках, а саме:

- нарахування платежу за митною вартістю, визначеною митним органом;

- нарахування платежу за митною вартістю, визначеною декларантом;

- різниця між сумами платежів, нарахованих за митною вартістю, визначеною декларантом, та митною вартістю, визначеною митним органом,

з такими особливостями:

У колонці "Вид" всіх рядків указується вид платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів.

У колонці "Основа нарахування" вказується:

перший рядок - база оподаткування, розрахована за митною вартістю товару, визначеною митним органом;

другий рядок - база оподаткування, розрахована за митною вартістю товару, визначеною декларантом;

третій рядок не заповнюється.

У колонці "Ставка" вказується:

перший та другий рядки - ставка податку або збору (обов'язкового платежу);

третій рядок не заповнюється.

У колонці "Сума" вказується:

§перший рядок - сума податку або збору (обов'язкового платежу), розрахована за митною вартістю товару, визначеною митним органом;

§другий рядок - сума податку або збору (обов'язкового платежу), розрахована за митною вартістю товару, визначеною декларантом;

§третій рядок - різниця між сумою податку або збору (обов'язкового платежу), розрахованою за митною вартістю товару, визначеною митним органом, і сумою податку або збору (обов'язкового платежу), розрахованою за митною вартістю товару, визначеною декларантом.

Якщо окремі податки та збори (обов'язкові платежі) нараховуються умовно, відомості щодо нарахування таких податків і зборів (обов'язкових платежів) відображаються у звичайному порядку - одним рядком. При цьому база оподаткування розраховується за митною вартістю товару, визначеною митним органом.

У колонці "Спосіб платежу" вказується код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Графа не заповнюється:

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів у митний режим відмови на користь держави.

Графа B "Подробиці розрахунків"

У графі зазначаються:

üкод виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів, що затверджується Держмитслужбою;

üзагальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем ВМД, що підлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку надано вексель чи гарантійні зобов'язання;

üідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку - особовий рахунок платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

üпри проведенні розрахунків із застосуванням векселів у графі зазначаються через знак "/" реквізити векселя (серія, номер, дата видачі векселя, строк платежу), літерний код валюти, у якій видається вексель відповідно до Класифікації валют, найменування векселедержателя.

Якщо за відсутності на відповідних рахунках митного органу коштів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в сумі, необхідній для сплати нарахованих платежів у повному обсязі, сплата платежу здійснюється частково за рахунок коштів декларанта, то відповідний рядок прокреслюється. При цьому декларантом від руки окремими рядками зазначаються відкориговані відомості про сплату таких платежів, які засвідчуються його печаткою. Зазначені відомості заносяться посадовою особою митного органу до електронної копії ВМД.

У разі якщо відомості про нарахування єдиного збору або плати в графі 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то відомості про цей збір (плату) до графи B ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

У разі декларування товарів громадянами реквізити платіжного документа можуть заноситися до графи посадовою особою митного органу з подальшим внесенням цією особою таких відомостей до електронної копії ВМД.

Графа не заповнюється:

якщо податки, збори (обов'язкові платежі) та/або плата не сплачуються;

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму відмови на користь держави.

Заповнення граф ВМД при декларуванні товарів, що переміщуються митною територією України транзитом.

У цій графі основного й додаткових аркушів ВМД у разі застосування заходів гарантування доставки товарів відповідно до статті 161 Митного кодексу України наводяться відомості про нарахування мита, акцизного збору та податку на додану вартість, що підлягали б сплаті при оформленні цих товарів відповідно до митного режиму імпорту. Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збір та/або плата, то відомості про їх нарахування наводяться у цій графі основного аркуша ВМД.

У першій колонці "Вид" зазначається код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів.

У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:

При нарахуванні мита:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, - при нарахуванні за адвалерною ставкою мита.

Кількість товару у відповідних одиницях виміру та обліку - при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

При нарахуванні акцизного збору:

Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартість товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум увізного мита без податку на додану вартість і акцизного збору).

Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиниці реалізованого товару, - кількість товару у відповідних одиницях виміру й обліку.

При нарахуванні податку на додану вартість:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором).

При нарахуванні єдиного збору - дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо).

При нарахуванні єдиного збору, що складається з декількох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, плати за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів), відомості про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

При нарахуванні плати - завізована підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

У третій колонці "Ставка" зазначаються:

При нарахуванні мита - установлений законодавством розмір ставки мита.

При нарахуванні акцизного збору - установлений законодавством розмір ставки акцизного збору.

При нарахуванні податку на додану вартість - установлений законодавством розмір ставки податку на додану вартість.

При нарахуванні єдиного збору - установлений законодавством розмір ставки цього збору.

При нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати.

У четвертій колонці "Сума" зазначається нарахована сума відповідного платежу. Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається відповідний код способу розрахунку згідно з Класифікатором способів розрахунків.

Відомості щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатися у графі посадовою особою митного органу від руки з подальшим унесенням цих відомостей до електронної копії ВМД.

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

Графа B "Подробиці розрахунків"

У графі зазначаються:

·код єдиного збору або плати відповідно до Класифікатора видів податків і зборів;

·загальна сума платежу за цим кодом, що підлягає перерахуванню до Держбюджету;

·ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку - особовий рахунок платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати).

У разі застосування заходів гарантування доставки товарів відповідно до статті 161 Митного кодексу України у графі зазначаються відомості про нараховані та не сплачені у зв'язку з розміщенням товарів у митний режим транзиту суми мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які підлягали б сплаті при оформленні цих товарів відповідно до митного режиму імпорту у такому порядку:

·код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів;

·загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем ВМД.

·У разі якщо відомості про нарахування єдиного збору або плати у графі 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то відомості про цей платіж до графи B ВМД також заносяться посадовою особою митного орган

Графа не заповнюється:

якщо єдиний збір та/або плата не сплачуються і не застосовуються заходи гарантування доставки товарів;

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування.

Графа C "Митний орган відправлення"

Посадовою особою митного органу, якою здійснювався контроль за справлянням податків і зборів за цією ВМД, у графі проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", підпис і дата.

Якщо податки та збори нараховуються умовно або не сплачуються в інших визначених законом випадках, то вищезазначеною посадовою особою в графі вчиняється запис "Перевірено", проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", дата та підпис.


10.Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту (автомобільному; залізничному; повітряному; морському( річковому), стаціонарними засобами транспортування)


Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються автомобільним транспортом

Особи, які здійснюють перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати відповідні документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами України та міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.

Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:

) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;

) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;

) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;

) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.

Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом.

Порядок та строки проведення митного контролю на залізничному транспорті визначаються спільними технологічними схемами, які затверджуються начальниками залізничних станцій, керівниками митних органів та органів охорони державного кордону України.

При надходженні до митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до митного органу:

) передатну відомість (багажний список);

) залізничні накладні;

) інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та іншими законами України.

Залізниця несе відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення

Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

У виняткових випадках, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.

Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону України.

Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються морським (річковим) транспортом

Митні органи здійснюють митні процедури в зонах митного контролю на території морсчьких та річкових портів, а також акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень

Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, де знаходяться товари, підстави для ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України яких відсутні.

Митні органи здійснюють митні процедури в зонах митного контролю на території морсчьких та річкових портів, а також акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень.

Залежно від водотоннажності і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який визначається керівником митного органу за погодженням з керівником відповідного органу охорони державного кордону України та іншими контрольними службами. Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у порядку їх прибуття.

Райони розвантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки суден для здійснення митного контролю визначаються адміністрацією порту з урахуванням функціональної і технологічної діяльності порту та за поданням митного органу, погодженим з органом охорони державного кордону України. Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з повідомленням відповідного митного органу та органу охорони державного кордону України. Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. У таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу.

Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними документами, передбаченими законодавством України. Пропуск через митний кордон України товарів, що перевозяться в міжнародному водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних декларацій.

Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на строк до двох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення. Товари, які завантажуються на це судно, підлягають митному оформленню на загальних підставах.

Судна каботажного плавання, що плавають під Державним Прапором України, а також судна каботажного плавання, що плавають під іноземним прапором, за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митне оформлення таких суден здійснюється документально після повернення з рейсу на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання, а при виході в рейс - що цим рейсом не передбачається захід до портів інших держав та причалювання до суден закордонного плавання.

Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється без оформлення вантажної митної декларації. Оподаткування зазначеної продукції здійснюється відповідно до законів України.

Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в порти інших держав або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах.

Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за межами митної території України судна здійснюється після набуття резидентом права власності на таке судно в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів.

Митне оформлення придбаного нерезидентом на митній території України судна здійснюється в режимі експорту, якщо таке судно вивозиться за межі митної території України, або в режимі тимчасового ввезення, якщо таке судно використовується на митній території України. Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному оформленню.


11.Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності


Митний контроль і митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності та ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України, здійснюються в загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом та іншими законами України.

Заходи, пов'язані з призупиненням митного оформлення відповідно до положень Кодексу, не застосовуються митними органами щодо товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, переміщуються територією України транзитом чи ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами у випадках, передбачених пунктом 1 частини другої статті 250 та пунктом 1 частини другої статті 252 цього Кодексу, для власного використання і не призначені для виробничої або іншої підприємницької діяльності, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Вивезення з митної території у незмінному вигляді товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, забороняється.

Особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності та яка має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені її права на об'єкт права інтелектуальної власності, має право подати до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи заяву про сприяння захисту належних їй майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності на підставі заяв власників майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення.

Порядок реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, подання і розгляду заяви та ведення реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про зареєстровані у митному реєстрі об'єкти права інтелектуальної власності надсилається всім митним органам України.

Після реєстрації у митному реєстрі об'єкта права інтелектуальної власності на підставі даних такого реєстру митні органи вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів, що можуть містити охоронювані законодавством України об'єкти авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи забезпечує оприлюднення переліку об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру.

Якщо митний орган на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, який ведеться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, то їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах митних органів.

Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 15 календарних днів і в разі необхідності продовження цього строку не більше ніж на 15 календарних днів приймає керівник митного органу або особа, що його заміщує.

Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів митний орган повідомляє особу, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, про факт пред'явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу особи, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності. У повідомленні особі, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, зазначаються: митне оформлення яких саме товарів призупинено, причини та строки призупинення, найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація.

Датою отримання повідомлення особою, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, вважається день, коли митним органом таке повідомлення надіслано засобами факсимільного зв'язку, електронної пошти тощо.

Якщо протягом перших 15 календарних днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, письмово не поінформує митний орган, що призупинив митне оформлення, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку.

Якщо протягом перших 15 календарних днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, письмово поінформує митний орган, що призупинив митне оформлення, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення товарів, то призупинення митного оформлення може бути продовжено митним органом не більше ніж на 15 календарних днів.

Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.

Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, до митного органу, що призупинив митне оформлення товарів, не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності, то товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку.

Особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, і декларант можуть з дозволу митного органу брати проби і зразки товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і передавати їх на експертизу. Копії експертних висновків подаються митному органу.

Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної уповноваженим органом, то митний орган у встановленому цим Кодексом порядку порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення - вилучаються в порядку, встановленому цим Кодексом.

У разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у цій статті, відшкодування митним органам і власникам складів тимчасового зберігання витрат, пов'язаних із зберіганням цих товарів, а у випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, також і відшкодування декларанту та іншим особам збитків, спричинених таким призупиненням, здійснюється за рахунок особи, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності. Для забезпечення відшкодування зазначених витрат і збитків особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, надає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи заставу або іншу еквівалентну гарантію, достатню для відшкодування збитків митним органам, власникам складів тимчасового зберігання, декларанту, одержувачу або відправнику вантажу та власнику товару. Розмір, порядок внесення застави, її види, а також види еквівалентних гарантій та порядок їх надання визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи";

За наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких особою не подано заяву про сприяння захисту належних їй майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до статті 256 цього Кодексу, може бути порушене право на об'єкти авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення, митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення таких товарів.

Митний орган вживає заходів щодо призупинення за власною ініціативою митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, виключно за умови наявності відомостей про особу, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на такі об'єкти інтелектуальної власності.

У разі ввезення на митну територію України або вивезення за її межі товарів, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган, що здійснює митне оформлення таких товарів, у той же день надсилає особі, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, повідомлення, зазначене у частині третій статті 257 цього Кодексу, яке надсилається засобами факсимільного зв'язку, електронної пошти тощо. Водночас такій особі пропонується у триденний строк після отримання повідомлення надати митному органу гарантію щодо відшкодування витрат і збитків, пов'язаних із призупиненням митного оформлення зазначених товарів. Датою отримання особою повідомлення вважається день, коли митним органом таке повідомлення надіслано зазначеними засобами зв'язку.

Якщо особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, у визначений строк подасть митному органу, що надіслав їй повідомлення, письмове клопотання про сприяння захисту прав інтелектуальної власності та надасть гарантію щодо відшкодування витрат і збитків у разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, то митне оформлення таких товарів призупиняється .

Якщо особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, не подасть митному органу відповідне клопотання та не надасть гарантії щодо відшкодування витрат і збитків у разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, то такі товари підлягають митному оформленню в установленому порядку.


12.Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення


Гуманітарний товар переміщується через митний кордон без попереднього декларування за умови наявності його одержувача у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Митне оформлення гуманітарного товару здійснюється митницею за місцем знаходження його отримувача тільки після проведення відповідного санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю.

До отримання відповідних дозволів контролюючих органів гуманітарний товар передається на зберігання під митним контролем отримувачу гуманітарної допомоги. Декларування товарів здійснюється відповідно до Інструкції про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарної допомоги, затвердженої Держмитслужбою, отримувачем гуманітарної допомоги самостійно або за його бажанням допущеним митницею відповідним підприємством.

У разі коли отримувач гуманітарної допомоги не може самостійно здійснити декларування товарів, він письмово звертається до митниці за місцем його знаходження. До звернення додаються всі документи на товари, включаючи документ контролю за доставкою вантажу до митниці призначення та акт огляду вантажу, оформлений у пункті пропуску через державний кордон України.

Службова особа митниці терміново розглядає звернення, визначає підприємство, яке здійснюватиме декларування товарів, відповідно до затвердженого митницею графіка безкоштовного декларування гуманітарних вантажів підприємствами та оформляє заявку на проведення декларування товарів у двох примірниках, один з яких залишається в митниці. Заявка реєструється в окремому журналі.

Форми заявки та журналу реєстрації заявок визначаються митницею. Заявка є підставою для укладення з цим підприємством договору на проведення декларування товарів.

Форма договору затверджується митницею. Вантажні митні декларації без позначення (клейма) "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено" для оформлення не приймаються.

Результати митного оформлення завіряються печаткою інспектора митниці, яка проставляється на товаросупровідних документах і вантажних митних деклараціях. . Митне оформлення гуманітарного товару здійснюється митницею без сплати митних зборів за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих товарів гуманітарною допомогою або рішення зазначеної Комісії про підтвердження інформації регіональних комісій про визнання товарів гуманітарною допомогою.

Відповідно до статей 8, 9 Закону України "Про гуманітарну допомогу" Кабінет Міністрів України установлено,що гуманітарні вантажі (товари) до митного оформлення можуть перебувати під митним контролем без справляння митних зборів 90 діб з моменту переміщення їх через митний кордон України.

Державній митній службі в місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з Порядком, затвердженим цією постановою.

ВИСНОВОК


Отже, пройшовши дану технологічну практику, я набула навичок і виконала завдання, які були поставлені для виконання.

Список використаної літератури


1.«Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа», Збірник нормативних актів, Упорядник Камлик М.І., Київ, 2004.

2.«Митна справа в Україні», Нормативна база, Київ, 2004.

3.«Митна справа», Навчальний посібник, у 3-х томах, за ред. А.Д. Войцещука, Київ, 2006.

4.«Регулювання митної справи», Підручник, за заг.ред. А.Д. Войцещука, Хмельницький, 2007.

.Конституція України від 28.06.96.

.Митний кодекс України, від 11.07.02 № 92-IV.

.Конвенція про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 26.06.1990).

.Закон України від 16.04.91 № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність».

.Закон України від 18.09.91 № 1560-ХІІ «Про інвестиційну діяльність».

.Закон України від 05.02.92 № 2097-ХІІ "Про Єдиний митний тариф".

.Закон України від 02.10.92 № 2657-ХІІ «Про інформацію».

.Закон України від 13.10.92 № 2673-ХІІ «Про загальні засади створення та функціонування спеціальних ( вільних ) економічних зон».

.Закон України від 21.09.99 № 1068-ХІV «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».

.Закон України від 01.06.00 № 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

.Закон України від 13.09.01 № 2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України».

.Закон України від 22.05.03 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг».

.Закон України від 01.07.04 № 1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність».

.Закон України від 06.07.05 № 2739-IV «Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів».

.Закон України від 19.01.06 № 3383-IV «Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про правила митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, що містять обєкти інтелектуальної власності».


Теги: Особливості митних документів  Отчет по практике  Таможенное право
Просмотров: 16334
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Особливості митних документів
Назад