Проектування і розрахунок системи електропостачання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Кафедра електропостачання


Курсовий проект з дисципліни «Системи електропостачання»

на тему: «Проектування і розрахунок системи електропостачання»


Київ - 2012


1. Визначення розрахункових навантажень в електропостачальних системах промислових підприємств


Електромеханічний цех


Рис. 1.1 - План розташування ЕП


) Дані про ЕП електромеханічного цеху представлені в табл. 1.1

Таблиця 1.1 - Дані про ЕП електромеханічного цеху

Номери на плані цехуНазва електроприймачівКвcos?Номінальна потужність Pн, кВтваріант 2варіант 7варіант 12варіант 171, 2Мостові крани, ТУ = 60%0,150,5382536303 - 8Маніпулятори0,220,64,23,53,23,89,10Точильно-шліфувальні верстати0,170,553,21,62,82,211 - 16, 39 - 44Свердлильні верстати0,20,62,84,53,23,522 - 25, 33,34Токарні напівавтомати0,40,7161210,51226 - 29Злиткообдираючі верстати0,180,6634,5517 - 21, 30 - 32Горизонтально-фрезерні верстати0,230,5594,57,5735-38Вентилятори0,70,895,5712Номери електрообладнання, що живиться відСП 1СП 2СП 32 - 10, 30 - 32, 35 - 381, 11 - 14, 19 -21, 39 - 4215 - 18, 22 - 29, 33, 34, 43, 44

Розрахунок електричних навантажень електромеханічного цеху виконаємо методом розрахункових коефіцієнтів (РК);

Розрахунок покажемо на прикладі розрахунку силового пункту 1 (СП 1).

Мостові крани.

Маніпулятори.

Точильно-шліфувальні верстати.

Горизонтально-фрезерні верстати.

Вентилятори.

Розрахунок інших ЕП зведемо у таблицю 1.2.

Мостові крани

Для ЕП, працюючих у повторно - короткочасному режимі, розрахункова потужність приймається рівною номінальній, приведеній до тривалого режиму:


,


де - паспортна потужність;

- коефіцієнт повторності включення.Розраховується номінальна активна і реактивна потужності:


.

кВт;

кВАр.


Визначається середня активна і реактивна потужності:


.


кВт.

кВАр.


Маніпулятори

Розраховується номінальна активна і реактивна потужності:


.

кВт;

кВАр.


Визначається середня активна і реактивна потужності:


.

кВт.

кВАр.


Точильно-шліфувальні верстатиРозраховується номінальна активна і реактивна потужності:


.

кВт;

кВАр.


Визначається середня активна і реактивна потужності:


.

кВт.

кВАр.


Горизонтально-фрезерні верстатиРозраховується номінальна активна і реактивна потужності:


.

кВт;

кВАр.


Визначається середня активна і реактивна потужності:


.

кВт.

кВАр.


ВентиляториРозраховується номінальна активна і реактивна потужності:


.

кВт;

кВАр.


Визначається середня активна і реактивна потужності:


.

кВт.

кВАр.


Розраховуємо СП1 сумарно

Розраховується сумарна номінальна активна і реактивна потужності:Визначається сумарна середня активна і реактивна потужності:Розраховується значення групового коефіцієнта використання:де n - кількість ЕП, які входять в групу.

Визначається ефективне число ЕП (nе):


,

,


де n - фактична кількість ЕП в групі,

- номінальна потужність найбільш потужного ЕП групи.

Якщо в процесі розрахунків виявляється, що nе > n, то приймається nе = n.

Окрім того, якщо , то вважають, що nе = n.Визначають коефіцієнт розрахункового навантаження в функції від групового коефіцієнту використання і ефективного числа ЕП. Коефіцієнт Кр вибирається в залежності від розрахункової точки на підставі відповідних довідкових даних.

Згідно таблиці 2 з ( довідкових даних для виконання курсового проекту) при й ми вибрали Кр рівний 1,16.

Знаходять розрахункову активну потужність.


.


Визначають розрахункову реактивну потужність.

Для мереж напругою до 1000 В

при nе < 10 Qр = 1,1Qс;

при nе > 10 Qр = Qс.

Для магістральних шинопроводів та збірних шин ТП:


.


Знаходимо повну розрахункову потужність :Знаходять розрахункове струмове навантаження:Шини НН ТП

Сумарна активна потужність:Сумарні середня активна і реактивна потужності:Сумарний коефіцієнт використанняОсвітлювальне навантаження розраховується таким чином:Шини НН:Шини ВН:


Таблиця 1.2 - Визначення розрахункового навантаження цеху промислового підприємства

№ п/пЕлектроприймачnНомінальна потужність, кВтКвCos?/ tg?крСереднє навантаженняneРозрахункове навантаженняодногозагальнаРс, кВтQс, кВАрРр, кВтQp, кВАрSp, кВАІр, АСП11Мостові крани ПВ=25%117,517,50,120,51,7322,13,6372Вертикально-свердлильні верстати45200,140,51,7322,84,853Заточувальні верстати615,5930,250,651,16923,2527,1794Фрезерувальні верстати69,5570,220,551,51812,5419,03617187,50,2171,10840,6954,7022245,0854,70270,884107,697СП24Мостові крани ПВ=25%117,517,50,120,51.7322,13,6375Шліфувальні верстати43120,20,51,7322,44,1576Токарно-револьверні верстати55,527,50,150,51,7324,1257,1457Строгальні верстати318,455,20,180,551,5189,93615,08313112,20,1651,45118,56130,0221326,93230,02240,33261,2782. Визначення розрахункових навантажень в електропостачальних системах міст


Визначення розрахункових навантажень в електропостачальних системах міст.

Вихідні дані:

Житловий будинок з газовими плитами, 9 поверхів, 3 секції, 108 помешкань - 4 шт.

Житловий будинок з газовими плитами, 9 поверхів, 4 секції, 216 помешкань - 2 шт.

Житловий будинок з електричними плитами, 16 поверхів, 1 секція, 48 помешкань - 1 шт.

Школа на 800 учнів з харчоблоком - 1 шт.

Кінотеатр на 1200 місць - 1 шт.

Ресторан на 200 місць - 1 шт

Готель на 400 місць

Розрахункове навантаження житлового будинку в цілому розраховується наступним чином:де Ркв - розрахункове навантаження квартир:


,


де - питоме розрахункове електричне навантаження житла (табл. 5);

- кількість квартир;

Рсил - розрахункове навантаження силових ЕП:

,


де - коефіцієнт попиту для ліфтових установок (табл. 7);

- потужність ліфтової установки ( пасажирського ліфта 6 кВт)

При проведенні розрахунків всі житлові будинки з однаковим характером приготування їжі розглядаються як один житловий будинок з сумарним числом квартир та сумарним числом ліфтових установок.

Розрахункове навантаження громадських і адміністративних будівель знаходимо наступним чином:На рисунку 1 зображена схема розміщення житлових, громадських та адміністративних будівель відносно трансформаторних підстанцій.


Рис. 2.1 - Схема розміщення будівель: 2,3,4,6,9,10,11- житлові будинки; 1 - школа; 5 - кінотеатр; 7 - ресторан; 8 - готель


У випадку сумісного електропостачання різних обєктів, розрахункове навантаження низьковольтних ліній і на шинах НН ТП визначається за формулою:


де - найбільше з розрахункових навантажень серед обєктів, котрі живляться від точки мережі, яка розглядається;

- розрахункове навантаження решти будівель i = 1, …, n;

Ксум і - коефіцієнт участі у максимумі, котрий відображає якою

долею навантаження i-ого житлового або громадського об`єкту бере участь у найбільшому розрахунковому навантаженні (табл. 11).

Визначимо розрахункове навантаження ТП:

Від ТП1 живиться : Житловий будинок з газовими плитами, 9 поверхів, 3 секції, 108 помешкань - 2 шт., житловий будинок з електричними плитами, 16 поверхів, 1 секція, 48 помешкань - 1 шт., ресторан на 200 місць, готель на 400 місць.Від ТП2 живиться житловий будинок з газовими плитами, 9 поверхів, 4 секції, 216 помешкань,кінотеатр на 1200 місцьВід ТП3 живиться : житловий будинок з газовими плитами, 9 поверхів, 3 секції, 108 помешкань - 2 шт., житловий будинок з газовими плитами, 9 поверхів, 4 секції, 216 помешкань, школа на 800 учнів з харчоблокомВизначимо післяаварійне навантаження ТП:

Від ТП1 живиться : житловий будинок з газовими плитами, 9 поверхів, 3 секції, 108 помешкань - 2 шт., житловий будинок з електричними плитами, 16 поверхів, 1 секція, 48 помешкань - 1 шт., ресторан на 200 місць, готель на 400 місць.Від ТП2 живиться житловий будинок з газовими плитами, 9 поверхів, 4 секції, 216 помешкань,кінотеатр на 1200 місцьВід ТП3 живиться : житловий будинок з газовими плитами, 9 поверхів, 3 секції, 108 помешкань - 2 шт., житловий будинок з газовими плитами, 9 поверхів, 4 секції, 216 помешкань, школа на 800 учнів з харчоблокомРозрахуємо коефіцієнт загрузки трансформатора в післяаварійному режимі:Вибираємо ТП з потужністю трансформатора 400 кВА.


Таблиця 2.1 - Навантаження трансформаторних підстанцій

№ТПSном ТП, кВ?АНорм. режимП/а режимKзп/аРтп, кВтQтп, кВтSтп, кВ?АРтп, кВтQтп, кВтSтп, кВ?А1400248,0989,271263,663475,54173,403506,1691,2652400194,474,369208,14360,72140,594387,1510,9683400227,178,939240,428398,04141,592422,4741,056

3. Визначення перерізу в мережах номінальною напругою до 1000 В


Мінімально допустимі перерізи мережі напругою до 1000 В, в загальному випадку, повинні задовольняти наступним вимогам.

. Втрата напруги в нормальному режимі не повинна перевищувати допустимої величини: ?U ? ?Uдоп .

. Втрата напруги в післяаварійному режимі не повинна більш ніж на 5% перевищувати допустиму величину: ?Uп/а ? ?Uдоп + 5%.

. Струмове навантаження в нормальному режимі не повинне перевищувати допустимої величини, визначеної з урахуванням умов прокладки лінії


Ір ? Ідоп К1К2 - для кабельних ліній (КЛ);

Ір ? Ідоп К1 - для повітряних ліній (ПЛ).


У наведеному виразі Ідоп - допустиме тривале струмове навантаження, яке визначається за довідковими даними з урахуванням марки кабелю (дроту) і способу його прокладки (у землі, в повітрі, в трубах і так далі); K1 - коефіцієнт, що враховує фактичні температурні умови експлуатації кабелю або повітряної лінії; K2 - корегуючий (уточнюючий) коефіцієнт, що враховує кількість паралельно прокладених і працюючих кабелів.

. Струмове навантаження в післяаварійному режимі не повинне перевищувати допустиме значення, визначене з урахуванням відповідного коефіцієнта допустимого перевантаження:


Ір ? Ідоп К1К2Кпер - для КЛ;

Ір ? Ідоп К1Кпер - для ПЛ,


де Kпер - коефіцієнт допустимого перевантаження, який визначається з урахуванням умов прокладки, тривалості перевантаження і попереднього завантаження КЛ.

. Вибраний переріз повинен відповідати параметрам захисного апарату:


Ідоп ? КзІз ,


де Ідоп - допустимий струм вибраного провідника, визначений з урахуванням умов його прокладки, Kз - коефіцієнт кратності захисту, Iз - номінальний струм або струм спрацьовування захисного апарату.

Визначимо переріз КЛ напругою до 1000 В.


ТП1 (7-С)


Струм розраховується по формулі:


A


Переріз КЛ визначимо за формулою:Приймаємо переріз 50 мм2. - [7], не підходить

Приймаємо переріз 150 мм2. - [7], підходить, ААБл 4×150

1)Перевірка на допустимий струм)Перевірка на п/а струмСтрум розраховується по формулі:


А


)Перевірка на втрату напруги в нормальному режимі


,


де хо, rо - питомі погонні активний і реактивний опори Ом/км однієї фази дроту (або кабелю), L - довжина ділянки мережі в км.

Для КЛ значенням хо нехтуємо.)Перевірка на втрату напруги в п/а режимі
ТП1 (8-Т)Струм розраховується по формулі:


А


Переріз КЛ визначимо за формулою:Приймаємо переріз 35 мм2. - ,не підходить

Приймаємо переріз 185 мм2. -, підходить ААБл 4×185 [7]

1)Перевірка на допустимий струм)Перевірка на п/а струмСтрум розраховується по формулі:


А


)Перевірка на втрату напруги в нормальному режимі


,


де хо ,rо - питомі погонні активний і реактивний опори Ом/км однієї фази дроту (або кабелю), L - довжина ділянки мережі в км.

Для КЛ значенням хо нехтуємо.)Перевірка на втрату напруги в п/а режимі


ТП1 (10-А,11-А)Струм розраховується по формулі:


А


Переріз КЛ визначимо за формулою:Приймаємо переріз 35 мм2. - ,не підходить

Приймаємо переріз 70 мм2. -, підходить, ААБл 4×70 [7],

1)Перевірка на допустимий струм)Перевірка на п/а струмСтрум розраховується по формулі:


А


)Перевірка на втрату напруги в нормальному режимі


,


де хо ,rо - питомі погонні активний і реактивний опори Ом/км однієї фази дроту (або кабелю), L - довжина ділянки мережі в км.

Для КЛ значенням хо нехтуємо.)Перевірка на втрату напруги в п/а режиміТП1 (9-Ж)Струм розраховується по формулі:


А


Переріз КЛ визначимо за формулою:Приймаємо переріз 35 мм2. - ,не підходить

Приймаємо переріз 70 мм2. -, підходить, ААБл 4×70 [7],

1)Перевірка на допустимий струм)Перевірка на п/а струмСтрум розраховується по формулі:


А


3)Перевірка на втрату напруги в нормальному режимі


,


де хо ,rо - питомі погонні активний і реактивний опори Ом/км однієї фази дроту (або кабелю), L - довжина ділянки мережі в км.

Для КЛ значенням хо нехтуємо.)Перевірка на втрату напруги в п/а режиміТП2 (6-Б)


Струм розраховується по формулі:


A


Переріз КЛ визначимо за формулою:Приймаємо переріз 35 мм2. - ,не підходить

Приймаємо переріз 150 мм2. - підходить ААБл 4×150 [7]

1)Перевірка на допустимий струм)Перевірка на п/а струмСтрум розраховується по формулі:


А


)Перевірка на втрату напруги в нормальному режимі


,

де хо ,rо - питомі погонні активний і реактивний опори Ом/км однієї фази дроту (або кабелю), L - довжина ділянки мережі в км.

Для КЛ значенням хо нехтуємо.)Перевірка на втрату напруги в п/а режиміТП2 (5-Р)Струм розраховується по формулі:


А


Переріз КЛ визначимо за формулою:Приймаємо переріз 35 мм2. - ,не підходить

Приймаємо переріз 120 мм2. -, підходить ААБл 4×120 [7]

)Перевірка на допустимий струм)Перевірка на п/а струмСтрум розраховується по формулі:


А


)Перевірка на втрату напруги в нормальному режимі


,


де хо ,rо - питомі погонні активний і реактивний опори Ом/км однієї фази дроту (або кабелю), L - довжина ділянки мережі в км.

Для КЛ значенням хо нехтуємо.)Перевірка на втрату напруги в п/а режиміТП3 (1-М)Струм розраховується по формулі:


А


Переріз КЛ визначимо за формулою:Приймаємо переріз 35 мм2. - ,не підходить

Приймаємо переріз 150 мм2. - підходить ААБл 4×150 [7]

1)Перевірка на допустимий струм


)Перевірка на п/а струмСтрум розраховується по формулі:


А


)Перевірка на втрату напруги в нормальному режимі


,


де хо, rо - питомі погонні активний і реактивний опори Ом/км однієї фази дроту (або кабелю), L - довжина ділянки мережі в км.

Для КЛ значенням хо нехтуємо.)Перевірка на втрату напруги в п/а режиміТП3 (2-Б)


Струм розраховується по формулі:


A


Переріз КЛ визначимо за формулою:Приймаємо переріз 35 мм2. - ,не підходить

Приймаємо переріз 150 мм2. - підходить ААБл 4×150 [7]

1)Перевірка на допустимий струм)Перевірка на п/а струмСтрум розраховується по формулі:


А


)Перевірка на втрату напруги в нормальному режимі


,


де хо ,rо - питомі погонні активний і реактивний опори Ом/км однієї фази дроту (або кабелю), L - довжина ділянки мережі в км.

Для КЛ значенням хо нехтуємо.)Перевірка на втрату напруги в п/а режимі


ТП3 (3-А)Струм розраховується по формулі:


А


Переріз КЛ визначимо за формулою:Приймаємо переріз 35 мм2. - ,не підходить

Приймаємо переріз 70 мм2. -, підходить, ААБл 4×70 [7],

1)Перевірка на допустимий струм)Перевірка на п/а струмСтрум розраховується по формулі:


А


)Перевірка на втрату напруги в нормальному режимі


,


де хо ,rо - питомі погонні активний і реактивний опори Ом/км однієї фази дроту (або кабелю), L - довжина ділянки мережі в км.

Для КЛ значенням хо нехтуємо.)Перевірка на втрату напруги в п/а режиміТП3 (4-А)Струм розраховується по формулі:


А


Переріз КЛ визначимо за формулою:Приймаємо переріз 35 мм2. - ,не підходить

Приймаємо переріз 70 мм2. -, підходить, ААБл 4×70 [7],

1)Перевірка на допустимий струм)Перевірка на п/а струмСтрум розраховується по формулі:


А


3)Перевірка на втрату напруги в нормальному режимі


,


де хо ,rо - питомі погонні активний і реактивний опори Ом/км однієї фази дроту (або кабелю), L - довжина ділянки мережі в км.

Для КЛ значенням хо нехтуємо.)Перевірка на втрату напруги в п/а режимі№ ТП№ СпоживачаСтрум навантаження,АСтрум навантаження в п/а режимі,АДовжина ділянки,мМарка кабеляДопустимий струм,А17-С159,591319,183100ААБл 4×1502618-Т178,767357,53340ААБл 4×1852929-Ж112,658189,00680ААБл 4×7017110-А114,622195,1850ААБл 4×7017111-А114,622195,1850ААБл 4×7017125-Р148,847297,69350ААБл 4×1202316-Б182,466320,58360ААБл 4×15026131-М159,993319,98760ААБл 4×1502612-Б182,466320,58360ААБл 4×1502613-А114,622195,18100ААБл 4×701714-А114,622195,1850ААБл 4×70171

4. Вибір мінімально допустимого перерізу в мережах напругою понад 1000 В


Технічні вимоги до вибору мінімально припустимого перерізу в мережах напругою понад 1000 В

. Струмове навантаження будь-якої ділянки в нормальному режимі не повинне перевищувати допустимої величини, визначеної з врахуванням умов прокладки лінії:


Ip ? Iдоп?K1 ?K2 - для кабельних ліній;

Ip ? Iдоп?K1- для повітряних ліній,


де Iдоп - допустиме тривале струмове навантаження, визначене за довідковими даними з врахуванням марки кабелю (дроту) і способу його прокладки (у землі, в повітрі, в трубах і т.д.);- коефіцієнт, що враховує фактичні температурні умови експлуатації кабелю або повітряної лінії;- поправочний коефіцієнт, що враховує кількість паралельно прокладених і працюючих кабелів.

Для магістральних ліній, виконаних одним перерізом, вказаний контроль здійснюється для ділянки, що працює в найбільш важких умовах.

Струмове навантаження в післяаварійному режимі не повинне перевищувати фактичного допустимого значення, визначеного з врахуванням відповідного коефіцієнта допустимого перевантаження:


Ip ? Iдоп?K1 ?K2 ? Kпер - для кабельних ліній;

Ip ? Iдоп?K1 ? Kпер - для повітряних ліній,


де Kпер - коефіцієнт допустимого перевантаження, який визначається з врахуванням умов прокладки, тривалості перевантаження і попереднього завантаження КЛ. Для ПЛ коефіцієнт допустимого перевантаження приймається рівним 1,3.

Для КЛ вибираний перетин не може бути менше мінімально допустимого за умовами термічної стійкості струмам к.з.- сумарний струм к.з. від енергосистеми з врахуванням наявних в СЕП синхроних двигунів; tn - приведений розрахунковий час (час відключення к.з.); С - термічний коефіцієнт.

Зокрема, для кабелів 10 кВ з алюмінієвими жилами і полівінілхлоридною або гумовою ізоляцією С = 75, для аналогічних кабелів з поліетиленовою ізоляцією С = 62 .

Для ПЛ додатково мають бути також перевірені вимоги по забезпеченню механічної міцності і умові коронування


.


Остання вимога стосується мереж номінальною напругою 35 кВ і вище.

Розрахункове навантаження розподільчих ліній 6-10 кВ визначається добутком суми розрахункових навантажень окремих ТП і коефіцієнту Ксм, який враховує сумісність їх максимумів:


Причому необхідно врахувати втрати потужності в трансформаторах ТП.

Зробимо розрахунок електричної мережі району напругою 10 кВ. Схематичне розташування дільниць мережі наведене на рис.2.1.


Рис. 4.1 - Розташування ТП


Трансформатори ТП мають наступні параметри [8]:


Таблиця 4.1

№ТПSтрн, кВА?Рхх, кВт?Ркз, кВтIхх, %Uкз, %14000,95,51,84,524000,95,51,84,534000,95,51,84,5410001,5510,80,85,5

Розрахуємо втрати потужності в трансформаторах всіх ТП в нормальному та після аварійному режимах.Аналогічні розрахунки для всіх ТП приведені в табл.4.2


Таблиця 4.2 - Розрахунок втрат в трансформаторах ТП

Номер ТП?Ртрн, кВт?Qтрн, кВ?Ар?Sтрн, кВ?А?Ртрп/а, кВт?Qтрп/а, кВ?Ар?Sтрп/а, кВ?АТП13,29015,02115,3779,70736,02337,308ТП22,38912,07412,3086,05224,06224,812ТП32,88713,70314,0047,03527,27928,172ТП44,05520,75621,14811,56959,02460,147

Тепер знайдемо навантаження дільниці розподільчої мережі Л1 в нормальному та післяаварійному режимі.Знайдемо струми цих дільниці Л1 в обох режимах роботи.Навантаження дільниці розподільчої мережі Л2 в нормальному та після аварійному режимі аналогічні Л1

Знайдемо навантаження живлячої лінії Л4 і Л3 в нормальному режимі:Знайдемо навантаження живлячої лінії Л4 і Л3 в післяаварійному режимі:Знайдемо струми цих живлячих мереж Л4 і Л3 в обох режимах роботи.Результати розрахунку струмів дільниць наведені в таблиці 4.3


Таблиця 4.3 - Розрахунок струмів дільниць

Ін, АІп/а, АМарка кабелюПереріз кабелюr0, Ом/кмІдоп, АK1?K2?Kпер?Ідоп, АЛ149,41595,103ААБл3×500,641149123,63Л249,41595,103ААБл3×500,641149123,63Л3194,826ААБл3×1850,164275253,27Л479,69194,826ААБл3×1850,164275253,27

Для Л1 і Л2 обираємо кабель ААБл 3×50 з Ід=149 А, а для Л3 і Л4 обираємо кабель ААБл 3×185 Ід=270 А[7].

Припустиме навантаження в нормальному режимі задовольняє перевірці


<


та в післяаварійному


<


5. Розрахунок очікуваної величини недовідпущеної електроенергії.


Для оцінки очікуваної величини недоотриманої електроенергії можна використовувати, структурно-логічну матрицю. Принцип її формування полягає в наступному. Рядки матриці відповідають вузлам мережі, які представлені середніми значеннями своїх навантажень. Стовпці матриці відповідають ділянкам мережі, які характеризуються їх довжинами. Комірки матриці заповнюються значеннями часу відновлення електропостачання, яке необхідне для відновлення живлення даного вузла мережі (рядок матриці) при пошкодженні на відповідній ділянці (стовпець матриці) лінії, враховуючи всі встановлені в мережі комутаційні, захисні апарати і резервні джерела живлення.

Визначаємо очікувану величину недовідпущеної електроенергії у повітряній лінії (ПЛ) Л5.де - питомий показник пошкоджень ПЛ пошк/км*рік;- кількість вузлів навантажень;- кількість ділянок даної лінії;

?ij - значення часу відновлення електропостачання, занесені на попередньому етапі у відповідні комірки структурно-логічної матриці.

?р - середній час потрібний на ремонт пошкодження,

?п - час потрібний на виконання оперативних переключень,

?вр - час необхідний для вводу резервного живлення.

Вихідні дані:

Характеристики надійності


?0, пошк/км*рік?р, год?п, год?вр, год0,3312

Параметри повітряної лінії, км


l1-2l2-3l3-4l4-5l5-6l4-7l7-8l8-9l9-10l8-11l11-12l12-13l11-141,80,31,71,10,91,10,91,10,71,20,60,11,4

Навантаження у вулах, кВт


Р12Р13Р15Р16Р17Р19Р110Р112Р113Р11420014010070120100101203070

При відсутності комутуючої апаратури при аварії на будь-якій ділянці для проведення ремонту необхідно знеструмлювати всю лінію, отже електроенергія не буде постачатися споживачу на протязі часу ремонту. Відповідно недовідпущена електроенергія буде визначатися за формулою:6. Розрахунок зниження очікуваної величини недовідпущеної електроенергії


Розрахунок зниження очікуваної величини недовідпущеної електроенергії:

після розміщення роз`єднувачів РЗ1(13-14) та РЗ2(14-15) на початку ланок лінії (табл. 6.1);

після розміщення роз`єднувачів РЗ1 та РЗ2 на початку ланок лінії та наявності можливості підключення до резервного джерела живлення у вузлі навантаження(110) (табл.6.2).


Таблиця 6.1

ВузолДілянка1,80,31,71,10,91,10,91,10,71,20,60,11,411-1212-1313-1414-1515-1614-1717-1818-1919-11018-111111-112112-113111-114Р12?р?р?п?п?п?п?п?п?п?п?п?п?пР13?р?р?п?п?п?п?п?п?п?п?п?п?пР15?р?р?р?р?р?р?р?р?р?р?р?р?рР16?р?р?р?р?р?р?р?р?р?р?р?р?рР17?р?р?р?п?п?р?р?р?р?р?р?р?рР19?р?р?р?п?п?р?р?р?р?р?р?р?рР110?р?р?р?п?п?р?р?р?р?р?р?р?рР112?р?р?р?п?п?р?р?р?р?р?р?р?рР113?р?р?р?п?п?р?р?р?р?р?р?р?рР114?р?р?р?п?п?р?р?р?р?р?р?р?р

год

год

год

год

год

год

год

год

год

год

год


Таблиця 6.2

ВузолДілянка11-1212-1313-1414-1515-1614-1717-1818-1919-11018-111111-112112-113111-114Р12?р?р?п?п?п?п?п?п?п?п?п?п?пР13?р?р?п?п?п?п?п?п?п?п?п?п?пР15?в/р?в/р?р?р?р?р?р?р?р?р?р?р?рР16?в/р?в/р?р?р?р?р?р?р?р?р?р?р?рР17?в/р?в/р?р?п?п?р?р?р?р?р?р?р?рР19?в/р?в/р?р?п?п?р?р?р?р?р?р?р?рР110?в/р?в/р?р?п?п?р?р?р?р?р?р?р?рР112?в/р?в/р?р?п?п?р?р?р?р?р?р?р?рР113?в/р?в/р?р?п?п?р?р?р?р?р?р?р?рР114?в/р?в/р?р?п?п?р?р?р?р?

Теги: Проектування і розрахунок системи електропостачання  Курсовая работа (теория)  Физика
Просмотров: 13117
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Проектування і розрахунок системи електропостачання
Назад