Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізації


Курсова робота

Шляхи вирішення проблем урбанізації


Вступ


Однією із найбільш характерних рис розвитку сучасного суспільства є швидке зростання міст, безперервний темп збільшення чисельності їх жителів, підвищення ролі у життя суспільства, перетворення сільській місцевості до міської, і навіть міграція сільського населення города.

Екологія - наука про закономірності взаємовідносин організмів, видів тварин і співтовариств з середовищем проживання, розглянута як розділ біології (біоекологія), а сучасному розумінні (глобальна екологія) - комплексна наукову дисципліну про взаємини людини, природи й общества.

Однією із найбільш характерних рис розвитку сучасного суспільства є швидке зростання міст і безперервний темп збільшення чисельності їх жителів, тобто йде урбанізація. Вона, очевидно, тягне у себе найзначніші соціальні перетворення на.історії человечества.

Урбанізація (від латів. urbanus - міської) - це процес підвищення ролі у розвитку суспільства. Особливі міські відносини охоплюють социально-профессиональную і демографічну структуру населення, її спосіб життя, розміщення виробництва та расселение.

Актуальність цієї теми ось у чому: більшість громадян світу народжуються городянами, на початку третього тисячоліття у містах проживає п'ять з половиною мільярдів з семи мільярдів людей, урбанізація впливає екологічний стан оточуючої среды.

Предметом дослідження виступають особливості розвитку урбанізації, її функціонування та розвиток в сучасному світі, чинники та наслідки урбанізаційних процесів, що вплинули та продовжують впливать на екологічний стан урбанізованих територій.

Мета курсової роботи полягає:

1.Розкрити й донести людям саме поняття, значення та плив процесів урбанізації на екологічний стан навколишнього середовища.

2.Провести оцінку сучасній урбаністичній ситуації в Україні.

.Розглянути основні перспективи вирішення проблем урбанізації.

Методологія дослідження. При дослідженні теми в роботі було використано такі загальні наукові методи: аналіз і індукція, аналогія, конкретизація і системний аналіз, аргументація і порівняння, класифікація та метод узагальнення, за допомогою якого було зроблено загальні висновки.


1. Загальна характеристика процесів урбанізації та її наслідки

урбаністичний екологічний місто

Історичний чинник. Історичні фактори при розселенні населення мають першочергове значення. Найбільш густо заселені райони давнього освоєння, де формувалася людина сучасного типу, або існували могутні цивілізації Давнього світу. Тому густозаселеними регіонами залишаються й нині Європа та Південна і Східна Азія. Напрямки потужних міграційних потоків з Європи після епохи Великих географічних відкриттів призвели до більшої густоти населення саме східного узбережжя Америки.

Перші мегаполіси зявились близько 5000 років назад у Месопотамії, дещо пізніше - у Єгипті, потім - у Індії. Спеціалісти до сих пір сперечаються відносно того, чи виникли перераховані вище старовинні міські цивілізації незалежно один від одного чи дещо пізніше зародки урбанізації в долині Ніла і на Індостані відчули безпосередню дію месопотамських традицій. Відповідно в старовинних мегаполісах розвивались ремесла, до них вели торгівельні шляхи, туди поспішали народ для обміну, продажу. В кінці кінців це призвело до розростання як самих мегаполісів, так і чисельності населення, що не може не впливати на подальший розвиток стародавніх міст. Перші міста звісно не були схожі на сучасні. Потребувались тисячоліття історичного розвитку, щоб до 19 століття стали складатися контури сучасної мережі великих міст. На початку 19 століття самим значним містом світу став Лондон (865 тис. Жителів); другим у Європі був Париж (550 тис.), третім Неаполь (340 тис.); за ними йшли Петербург (330 тис.) і Відень (230 тис.). Між Лондоном і Парижем за величиною - знаходились азіатські міста Пекін, Кантон (по 800 тис. жителів) і Константинополь (570 тис. жителів). Концентрація населення у містах, збільшення їх ролі в житті суспільства відбувались на протязі всієї історії. але тільки на початку ХІХ століття спостерігається значне посилення цього процесу. З 1800 по 1900 роки при загальному рості населення Землі у 1,7 рази міське населення збільшилось в 4,4, рази, в ХХ столітті - відповідно в 3,7 і 13,3 рази.

Високі темпи роту міського населення в другій половині ХХ століття повязані з сумісництвом декількох факторів. два з них найбільше значимі. міграція сільського населення в місті в середині нашого століття прийняла такі масштаби, що її іноді називають великим переселенням народу ХХ століття.

Соціально-економічні чинники. Історично складені мегаполіси продовжували розростатися вже за рахунок соціально - економічних факторів: організації людей, які виникли раніше за інших, раніше почали розвиватися, життя в них була більш цивілізоване. Населення вже завжди прагнули переселитись якщо не в центрі цивілізації, то хоча б десь поблизу.

Не дивлячись на наявність загальних рис розселення як всесвітнього процесу, в різних країнах і регіонах воно має свої особливості, які перш за все знаходять відображення в різних рівнях і темпах міграції.

Ще у давнину у звязку з розвитком сільського господарства виникли території, що притягували людей: долина Нілу, Індо - Ганська низовина, Велика Китайська рівнина. З початком розвитку промисловості утворилися великі осередки підвищеної густоти населення в Європі та на сході Північної Америки. Тепер все частіше господарство тяжіє до морських шляхів, які визначають економічні звязки між більшістю країн сучасного світу. Тому й густота населення зростає у цих районах.

В більшості економічно розвинутих країн, які досягнули високого рівня життя, доля свого населення в останній час росте порівняно повільно, а чисельність населення в столицях і інших найбільш великих містах, як правило, дуже зменшується. але населення в кількісному відношенні росте, що пояснюється великою кількістю мігрантів.

Майже всі проблеми світового народонаселення, як ніколи, тісним чином переплітаються в процесі світової урбанізації.

В найбільш концентрованій формі вони проявляються у містах. Тут же сконцентровано - дуже часто до меж - саме населення і виробництво. Урбанізація - складний багаторазовий процес, який зачіпає всі сторони світового життя. Тому він отримав широке відображення в літературі, перш за все в економіко - і соціально - географічні.

Природні чинники. Ресурси і природні чинники можна назвати неосновним фактором, який впливає на переселення людей і ось чому: наявність великої кількості природних скарбів притягує до місця народження людей. однак частіше за все дані про місця знаходження ресурсів знаходяться в недоступних місцях чи місцях, які не пригодні для життя людей, а тому люди зостаються на постійне місце проживання в таких місцях в невеликій кількості. В звязку з цими даними цей чинник неможна назвати одним із головних.

Крім того, хочеться сказати також про вплив населення на зовнішнє середовище.

Розміщення населення, з однієї сторони, впливає на покращення життя населення, з іншої - приводить до витіснення природних систем штучним шляхом забруднення середовища, підвищення хімічного, фізичного і психологічного навантаження на організм людини.

Великі країни змінюють майже всі компоненти природи - атмосферу, рослинність, грунт, рельєф, гідрографічну сітку і навіть клімат.

Мегаполіси, в кінцевому рахунку, відображають класовий характер суспільства, його протиріччя, пороки і контрасти, є центрами політичного і культурного життя. Вони виникли за часів рабовласництва, розвивались при феодалізмі і капіталізмі. Процес концентрації населення в містах проходить значно швидше зросту загальної чисельності населення. За данми ООН міське населення в світі щорічно збільшується на 4% в рік.

Поява мегаполісів означає стихійну реконструкцію великих районів Землі. При цьому страждають повітряні і водні басейни, зелені насадження, порушуються транспортні звязки, що призводить до дискомфорту у всіх відношеннях. Велика кількість міст розширюються так, що не можуть вже розміститись на суходолі і починають «сповзати в море». Процес концентрації населення в містах є незбіжною і в своїй сутності позитивним.

Але структура міста, його індустріальний фактор прийшли в протиріччя з історичним призначенням міста і його роллю в підвищенні життєвого рівня людей. Сучасні мегаполіси розширились стихійно, включають в себе обєкти, які пригодні для життя, багато чисельні наукові і суспільні будівлі, промислові підприємства і обєкти транспорту, ростуть, розширюються, зливаються між собою, витісняючи і знищуючи живу природу Землі. Сучасні промислові міста, особливо деякі мега міста в капіталістичних країнах, які представляють собою в більшості випадків масу бетону, асфальту, чаду, отруйних викидів.


.1 Історичний нарис урбаністичних процесів в світі


Передумовами урбанізації є: зростання індустрії, поглиблення територіального поділу праці, розвиток культурних і розширення політичних функцій міст.

Для урбанізації характерні приплив у міста сільського населення Криму і дедалі більшу маятниковое рух людей із сільської оточення і найближчих дрібних у великі (працювати, за культурними побутовою потребностям).

Міста існували з глибокої давнини, проте урбаністична цивілізація виникла лише нашому столітті. Коли населення планети загалом подвоюється за 35 років, то міським населенням - за 11 років. Причому найбільші центри ростуть удвічі швидше малих міст. На початку ХІХ століття у містах світу мешкало лише 29,3 млн. людина (3% населення світу); до 1900 р. - 224,4 млн. (13,6%); до 1950 р. - 729 млн, (28,8%); а до 1980-1821 млн. (41,1%). Можна сміливо сказати, що тепер більшість громадян світу народжуються городянами. Частка міського населення Європі становить 69%, в Азії - 38%, у Африці - 20%, у Північній Америці - 75%, Латинської Америці - 65%, в Австралії та Океанії - 76%. Особливо велика частка міського населення розвинених країн: США - близько 73%, мови у Франції - 78%, в Німеччини - близько 85%, у Великій Британії - 91%. Країна вважається майже повністю урбанізованої, якщо 4/5 її населення у містах. Прикладом є Великобританія, у якій протягом 35 років спостерігається відносна стабільність міського і сільського населення. У той час у Африці й Азії процеси урбанізації ниніособливо динамічні, що пов'язані з швидким розвитком держав цих континентів, У країнах процес урбанізації характеризується як темпами, а й неоднорідністю - стрімке зростання міст відбувається за помірному зростанні середніх та стагнації дрібних. Саме великі центри кидаються мігруючі потоки з якщо. бо лише такі міста мають необхідної інфраструктурою для створення нового промислового строительства.За нинішніх темпів народжуваності до початку наступного тисячоліття з прогнозованою від кількості світового населення 7 млрд. 5,5 будуть жити у містах. Йде формування суцільного урбаністичного світу. Деякі міські агломерації давно придбали гіпертрофованих розмірів - стали мегаполісами. Наприклад, до 1960 р. у Мехіко вже мешкало близько 25% населення Мексики, в Буенос-Айресі - майже 30% населення Аргентини, а Монтевідео - більше населення Уругваю. По демографічним прогнозам, до 2000 року 40% населення США житиме у трьох мегаполісах: в місті, що складається з Сан-Франциско і Сан-Дієго (близько 20 млн людина); в місті, що й Об'єднають Чикаго і Питтсбург (близько 20 млн.), й у місті, що об'єднує Бостон, Нью-Йорк і Вашингтон (близько 80 млн.). Останній мегаполіс являтиме смугу суцільний восьмисоткілометровой забудови, футурологи передрікають, що така конгломерати займуть великі площі материків й у першу чергу їх берегову линию.


.2 Сучасна урбаністична ситуація в Україні


В Україні тільки столиця - Київ є багатомільйонним містом, населення якого сягнуло трьох мільйонів, а отже, його можна вважати еквівалентом трьох одномільйонних міст. Сім міст вже перевищили або сягають одномільйонного рубежу: Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг. Десять міст, в яких зараз від 0,5 до 0,3 мільйона мешканців (Маріуполь, Миколаїв, Луганськ, Макіївка, Вінниця, Севастополь, Херсон, Сімферополь, Горлівка, Полтава) незабаром наблизяться до одномільйонного рівня, асимілювавши навколишні менші містечка. Нарешті ще десять міст, які можуть дорости до мільйона в першій половині XXI ст., - Чернігів, Чернівці, Суми, Дніпродзержинськ, Житомир, Івано-Франківськ, Хмельницький, Черкаси, Рівне, Луцьк і які зараз налічують від 0,3 до 0,2 мільйона жителів. Отже, можна сподіватися, що невдовзі половина населення України проживатиме в містах. Переважна частина великих міст - це індустріальні комплекси, і головна їхня проблема і нездоланна біда, на жаль, - продукування виробничих відходів, сміття. Деградоване штучне міське середовище справляє комплексну шкідливу дію на здоров'я населення внаслідок забруднення атмосферного повітря, дефіциту сонячного проміння, води, а також стресових факторів, зумовлених напруженим ритмом життя, скупченістю населення, нестачею зелених насаджень тощо.


Ступінь поширення багатьох хвороб у великих містах набагато більший, ніж у малих містах чиселах. Така хвороба, як рак легень, у великих містах нині реєструється в два - три рази частіше, ніж у сільських місцевостях. Тут набагато більше хворіють бронхітами, астмою, алергійними хворобами. Рівень інфекційних захворювань у містах також удвічі вищий.Мешканці великих міст вже давно п'ють воду набагато гіршої якості, ніж у селах. Зокрема, в Україні в більшості міст якість питної води не відповідає санітарним нормам. Великі міста створюють свій мікроклімат, під ними змінюється фізичний стан порід.

Одночасно з розвитком міст збільшується негативний тиск на біосферу. Проблеми урбанізації ретельно вивчаються у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Це соціальне явище досліджують екологи, економісти, соціологи і представники багатьох галузей науки, застосовуючи комплексний, системний аналіз.


.3 Екологічні наслідки урбанізації


У великих містах переплелися як позитивні, і негативні боку науково-технічного прогресу і індустріалізації. Створена нова екологічна середовище із високим концентрацією антропогенних чинників. Одні їх них, такі як забруднення атмосферного повітря, високий рівень шуму, електромагнітні випромінювання, є безпосереднім продуктом індустріалізації, інші, такі як зосередження підприємств на обмежену територію, висока щільність населення, міграційні процеси і т, д., - слідство урбанізації як форми розселення. Здоров'я людей значною мірою залежить від якості як природної, і антропогенної середовища. У разі великого міста впливом геть людини природного компонента ослаблене, а дію антропогенних чинників різко посилено. Міста, у яких на порівняно невеличкі території концентрується дуже багато людей, автотранспорту і різних підприємств, є центрами техногенного на природу. Газові і пилові викиди промислових підприємств, скидання ними на оточуючі водойми стічні води, комунальні і побутові відходи великого міста забруднюють довкілля різноманітними хімічними елементами. У багатьох. промислових пылей і відходів зміст таких елементів, як ртуть, свинець, кадмій, цинк, олово, мідь, вольфрам, сурма, вісмут та інших., на сотні, тисячі й десятки тисяч разів вищих, ніж у природних грунтах. Навколо Мончегорска грунту забруднені нікелем і кобальтом з перевищенням гранично допустимих концентрацій (ГДК) більш ніж 10. раз, а навколо Братська, Новокузнецька, Волгограда і Красноярська - фтором з перевищенням ГДК у 10-30 раз.

Атмосферний шлях надходження токсичних речовин, в організм людини є головним, позаяк у протягом двох діб він споживає близько 15 кг повітря, 2,5 кг води та приблизно 1,5 кг їжі, ще, при інгаляції хімічні елементи поглинаються організмом найінтенсивніше. Так, свинець, який із повітрям, абсорбується кров'ю приблизно на 60%, тоді як який із водою - на 10%, і з їжею - тільки 5%. Забрудненням атмосфери зумовлено до 30% загальних захворювань населення промислових центрів. За даними, які мають Державному доповіді про стані природи Росії (1991 р.), лише 15% городян проживає на території з допустимим рівнем забруднення повітря. У зв'язку з розвитком у містах різних видів промисловості, особливо хімічної, в атмосферу викидається дедалі більше шкідливі речовини. Так було в продукції і на викидах хімічних підприємств Уфи, Щелково, Ногинска, Чапаевска, Дзержинська. в попелі сміттєспалювальних підприємств Москви, Мурманська, і навіть інших міст встановлено підвищений вміст шкідливих здоров'ю диоксинов.

Хмари чорного диму вперше огорнули багато міст Європи і сподівалися Америки у ХІХ - початку ХХ століття. Лідер промислової революції - Великобританія посіла перше й за забрудненістю повітря. Лондон став відомим своїм густим туманом, який додав своєрідний колорит детективним історіям, але скоротив життя багатьох городян. Проте за світанку індустріалізації ступінь впливу забрудненого повітря для здоров'я була визначено, позаяк у цей період результаті поліпшення санітарних умов і продукти харчування сталося різке зниження смертності від інфекційних захворювань, що замаскувало шкода, принесений забрудненим повітрям. У 1943 року жителі Лос-Анджелеса стали скаржитися на періодичне появу у повітрі дратує світло - блакитний димки. Експерти встановили її зв'язку з присутністю сірчистого газу. Промисловий викид цієї речовини було скорочено, але димку над містом продовжувала з'являтися. Дослідження засвідчили, що вуглеводи, які у парах бензину, взаємодіючи коїться з іншими забруднювачами, під впливом сонячних променів утворюють нові сполуки. Адміністрація міста вирішила ліквідувати відплив газів з бензосховищ численних нафтоперегінних заводів, проте димку над містом не все зникала. Тоді ясно, що забруднювачами повітря є автомобілі. Так світ був познакомлен з фотохимическими окислювачами - сполуками озону з різними речовинами, утворювані шляхом взаємодії вуглеводнів з окислами азоту, які виділяються автомашинами і енергетичними підприємствами, при сонячному свете.

Термін «смог» було вжито до хмарі, навислому над Лос - Анджелесом. Зі збільшенням числа автомашин таке явище стало спостерігатися та контроль іншими містами.


Смог у місті Лос-Анджелес


Нині автомобіль слід за місці з абсолютного викиду газів. Він джерело винесла майже половина забруднювачів повітря. Головний шкода йде на чадний газ, проте негативно на організм людини впливають також вуглеводи, окисли азоту, які у вихлопних газах, і фотохімічні окислители.

У Росії її транспортними викидам лідирує Москва - 801 тис. тонн на рік і Петербург - 244 тис. т, далі йде Краснодар - 150 тыс. т. Окисли азоту при контакту з вологій поверхнею легких утворюють кислоти, інші ж, на свій чергу, - нітрати і нітрити. Як самі кислоти, продовжує їх похідні надають дражливе дію на слизові оболонки, особливо глибоких відділів дихальних шляхів, що може спричинити до рефлекторним розладам подиху і навіть набряку легких. З іншого боку, нітрати і нітрити переводять оксигемоглобін в метагемоглобин, що викликає.кисневу недостаточность.

Серед джерел забруднення, які впливають для здоров'я людини, автомобіль відіграє серйозну, але з основну роль. Автомобілі є причиною 10-25% захворювань, хоча, як ми вже казали, виробляють майже половину всіх забруднювачів повітря. Окисли сірки і різноманітні дрібні частки (суміші сажі, попелу, пилу, крапельок сірчаної кислоти, азбестових волокон тощо.) викликають більше хвороб, ніж вихлопні гази автомобілів. Вони вступають у атмосферу від електростанцій, заводів і житлових будинків. Окисли сірки й частки пилу зазвичай концентруються у місцях найбільш інтенсивного спалювання вугілля, вони небезпечні, переважно, взимку, коли спалюється більше палива. Фотохімічний смог, навпаки, буває більш щільним в літній час. У Росії її діоксиду сірки викидається у повітря найбільше Норильську - 2,4 млн. т на рік, а дрібних твердих частинок - в місті Асбест (240 тис. тонн на рік). Доведено, що висока концентрація окислів сірки а також дрібніших частинок погіршує протягом хронічних респіраторних і серцево-судинних захворювань. Найбільш драматичні приклади забруднення повітря: в долині Маасу У Бельгії, 1930 р. - 6000 хворих, 60 померлих; в Доноре, штат Пенсільванія, 1948 р. - 6000 хворих, 20 померлих; в Лондоні, 1952 р. - 10000 хворих, 4000 померлих. У кожному з цих випадків смертність зростала чи знижувалася відповідно до змінами забруднення повітря, незалежно від кліматичних умов, і була результатом вже існували серцево-судинних і респіраторних заболеваний.

Забруднене повітря вражає передусім легкі, найнебезпечніші окисли сірки і малі частки. Серед захворювань органів дихання виділяють гострі (застуда, бронхіт, запалення легких). В усіх країнах частку респіраторних захворювань доводиться більше випадків, ніж й інші хвороби, разом узяті. Катар верхніх дихальних шляхів досі залишається найпоширеніша хворобою.

Забруднення навколишнього середовища позначається на виникненні такого захворювання, як рак легких, хоча основна роль патогенезі цього захворювання належить куріння. Для жителів у містах ймовірність цієї хвороби приблизно 20-30% вище, ніж для таких людей, що у селах чи невеличких містечках. Встановлено зв'язок між змістом твердих частинок в повітрі й садити частотою раку шлунка та передміхурової залози. Передбачається, що перебувають повітря окисли азоту, з'єднуючись коїться з іншими забрудненнями, утворюють нітрозаміни - речовини, які стосуються найактивнішим канцерогенів. Тільки Москві щорічно викидається у повітря близько 120 тис. т окислів азоту. Очевидно, у виникненні раку легенів приймають співчуття й радіоактивні частки, розсіяні у світі у зв'язку з випробуваннями ядерної зброї та діяльністю атомних електростанцій. Серед різноманітних радіоактивні речовининайнебезпечніший плутоній, що б дуже повільним розпадом. Після аварії на Чорнобильською АЕС біля Російської Федерації в 14 областях - Брянській, Білгородської, Воронезької, Калузької, Курській, Липецкой, Ленінградської, Орловської, Рязанської, Тамбовської, Тульської, Пензенської, Смоленської, Ульяновської - і Мордовської республіці утворилися зони забруднення площею майже 55,1 тыс. км2. Отримано даних про вплив забрудненого повітря на смертність від коронарної хвороби. У період екстремального забруднення простежується особливо багато таких випадків. Причина почасти у цьому, що утруднене подих збільшує навантаження на серце. Інше пояснення - негативний вплив на серце окису углерода.

Виявлено зв'язок забруднення атмосферного повітря зі зростанням захворювань генетичної природи, у своїй рівень вроджених вад розвитку на умовах промислових міст залежить тільки від інтенсивності забруднення, а й від характеру атмосферних викидів. Ряд хімічних речовин має мутагенным дією, що може виявлятися у збільшенні частоти хромосомних аберацій в соматичних і статевих клітинах, що призводить до новоутворенням, спонтанним абортів, перинатальної загибелі плоду, аномалій розвитку та безпліддя. У забруднених районах частіше зустрічаються несприятливо які відбуваються вагітності й пологів. Діти, народжені після патологічної вагітності, в забруднених атмосферними викидами районах, мають низькі масу. тіла, і рівень фізичного розвитку, а також функціональні відхилень серцево-судинної і дихальної систем.

Відзначено різноспрямований дію чинників різної інтенсивності на людини. Так, велика ступінь забруднення повітря викликає уповільнення процесів зростання і розвитку, наростання дисгармоничности рахунок підвищення жироотложения, а малі концентрації шкідливі речовини активують процеси акселерації. Порівняння антропометричних даних в дітей віком показало, що зростання, маса тіла, і окружність грудної клітини у районі з забрудненим повітрям більше, ніж у районах з не меншою ступенем забруднення. Таке явище свідчить стосовно можливої стимуляції фізичного розвитку впливом несприятливих зовнішніх чинників малої інтенсивності (зростання і маса тіла найбільших величин досягають околицях з середньої ступенем забруднення). Але такий прискорення фізичного розвитку супроводжується помітним ослабленням ефективності серцево-судинної системы.

Виявлено взаємозв'язок змісту токсичних речовин, у крові, сечі, волоссі та інших тканинах людей зі мірою їхнього шкідливого впливу на організм. Концентрація речовини в тканинах і виділеннях служить показником ступеня несприятливого впливу організм. Виявлено залежності між рівнем кадмію і свинцю в волоссі школярів та їхніх розумовою розвитком. Найбільш поширений з токсичних важких металів - свинець, оскільки він входить у складі бензину. Стерпні повітрям нікель, кадмій, берилій і ртуть щодо рідкісні, але у деяких районах вони є серйозну загрозу. Причому особливо небезпечне те, що накопичення цих металів в організмі починається з рівня забруднення, значно меншого ПДК.

Забруднення атмосферного повітря пробудило в людях велику занепокоєність, ніж будь-який інший вигляд руйнації довкілля. Програми заходів запобігання забруднення повітря на великих містах вирішувалися повільно, коштували дорого і найчастіше порушувалися. Проте вони принесли певні результати: так, лондонці зараз бачать сонце на 70% частіше, ніж у 1958 року. Нині більшість розвинутих країн зайнялося ліквідацією основні джерела забруднення повітря. Переклад енергетичних установок з вугілля не на нафту і природного газу значно зменшив викид окислів сірки. Удосконалення конструкції автомобілів знизило викид газів, містять окис вуглецю і вуглеводні. Там, де приймаються боротьбу з забрудненням повітря, можна справити й поліпшення стану здоров'янаселення. Додатковий джерело хімічних речовин для організму міських жителів - що сільськогосподарська продукція. Вирощену неподалік міст, вона забруднена добривами і пестицидами (їх кількість часто перевершує розумний рівень), і навіть опадами, що містять часом всю таблицю Менделєєва. Техногенні потоки у атмосфері позначаються на складі - й просторовому розподілі атмосферних випадань, фіксованих сніговимпокровом чи грунтом. Загальний рівень пилу у містах в 30-40 разів більше фонового, а поблизу промислових підприємств спостерігаються аномальні території, забрудненість що у 600 разів більше фонової. навіть у нових мікрорайонах у містах, порівняно віддалених від промислових зон, зміст хімічних елементів в випаданнях в 2-3 разу вищу, ніж у фонових умовах, а у зонах промислового виробництва їх зміст зростає у 10-20 раз; створюючи екстремальні ситуации.

Ступінь забруднення грунтів найбільш інтенсивна близько підприємств кольорової металургії (в 450 разів більше фонової), приладобудування (в 300 раз) й «чорною металургії (в 250 раз) і менше інтенсивна поблизу машинобудівних і хімічних підприємств. Концентрації забруднювачів у атмосфері убувають по експоненті у міру віддалення від джерела, в такий спосіб, й ґрунтів забруднюються з такою самою градієнтом концентрацій - від центру до периферії, що зумовлює високий рівень забруднення прилеглих до підприємств житлових массивов.

Істотно впливає на забруднення грунту надають застосовувані в сільське господарство хімікати - пестициди, гербіциди, на які припадає перше місце у забруднення довкілля. Залишкове кількість пестицидів виявлено в $ 20% проб, взятих у грунтах 198 тис, га сільгоспугідь Росії у 1991 року. Друге останнє місце посідають важкі метали, що значно випереджають такі поширені забруднювачі, як окис вуглецю, сірчистий ангідрид, нафтопродукти й фотохімічні оксиданты.

Між геохимической структурою забруднення території міст і стану здоров'я населення існує зв'язок, прослеживаемая усім етапах - від терміну накопичення забруднюючих речовин та механізм виникнення иммунобиоло - гических зрушень на організмі до підвищення захворюваності. У дитсадках, розміщених у осередках забруднення, число дітей із високим рівнем мікробної обсемененности сягає 32%, тоді як у фонових територіях - 8%. Показники захворюваності дітей на астму, бронхіти, отитами, конъюнктивитами корелюють з безліччю випадань. У забруднених районах міста показники захворюваності на 40-60% вище, ніж верстальных районах.


.4 Основні проблеми урбанізації


Вода. Одна з особливо гострих проблем великого міста - вода. Історично розвиток людства зв'язаний з водопостачанням - людин почав вести осілий спосіб життя саме біля води. Останнім часом більшість великих міст випробують постійно наростаючі труднощі з водопостачанням. Хоча для задоволення життєвих потреб людини досить 5 л води, йому її потрібно значно більше: тільки для нестатків особистої гігієни і побутових потреб необхідно витрачати не менш 40-50 л води. Витрата води в місті складає в середньому від 150 до 200 л, а в ряді промислових центрів - до 500 л у день на душу населення. У невеликих містах вода використовується в більшій мері на побутові нестатки, тоді як у великих центрах співвідношення між кількістю води на промислові і побутові нестатки прямо протилежне.

Незважаючи на те, що споживання води неухильнозбільшується черезріст населення Землі, головнупогрозу представляє не це, а прогресуюче забруднення рік, озер і підземних вод. Наприкінці XIX століття чистота води представляло приватну проблему охорони здоров'я. Тіфи, епідемічні коліти і дизентерія, викликані бактеріями, що передаються через воду, полягає в тім, що вони володіють високою біологічною активністю і беруть участь у багатьох процесах життєдіяльності: білковому, жировому, вуглеводному, вітамінному, мінеральному обміні, газо і теплообміні, тихорєцькій проникності, клітинному розподілі, костеобразовании, кровотворенні, росту, розмноженні, імунобіологічних реакціях. Вплив мікроелементів на обмін речовин тісно зв'язано з їхнім впливом на активність ферментів, частина мікроелементів входить у структуру гормонів і вітамінів.

Забруднення води стало предметом інтенсивного вивчення, тому що кількість людей, що страждають хворобами, що передаються через забруднену воду. обчислюється мільйонами.

Шум. Навколишнє середовище - складна система. Це поняття містить у собі не тільки повітря, ґрунт і воду. Шум також відіграє значну роль у житті людини, особливо у великих містах. Доведено негативний вплив шуму на ЦНС, вегетативні реакції, артеріальний тиск, діяльність внутрішніх органів. Високий рівень шуму сприяє підвищенню числа гіпертензій і гіпотензій, гастритів, виразкової хвороби шлунка, хвороб залоз внутрішньої секреції й обміну речовин, психозів, неврозів, хвороб органів кровообігу. В облич, що проживають у гучних районах, частіше виявляються церебральний атеросклероз, збільшене зміст холестиринув крові, астенічний синдром. Частка немовлят зі зниженою масою зростає відповідно збільшенню рівня шуму.

При сильних шумах порушення, досягаючи вегетативної нервової системи, діє на центри, що регулюють артеріальний тиск, подих і діяльність травного тракту, впливає на кору великих півкуль. У результаті тривалого впливу шумів малої інтенсивності в центрах слухового аналізатора утворюються домінантні вогнища, що гальмують діяльність інших центрів, унаслідок чого порушуються багато функцій організму.

В умовах інтенсивного шуму розвивається виражене охоронне гальмування в корі великого мозку, відбуваються серйозні зрушення у вищій нервовій діяльності (порушується урівноваженість нервових процесів, знижується їхня рухливість, умовно-рефлекторна діяльність погіршується), що приводить до зміни нормальних корково-підкіркових співвідношень.

Можливе порушення функцій нервової системи при впливі шуму пов'язано зі зрушеннями обміну речовин у нервовій тканині. Головний мозок - орган високої фізіологічної активності - дуже чуттєвий до кисневого голодування. При впливі шуму розвивається гіпоксія мозку, тому що шум підвищує тонус судин мозку, знижує кровонаповнення його тканин, що є наслідком зміни стану сосудорухательного центру у відповідь на шумове подразення. Вегетативні реакції, що супроводжуються погіршенням кровообігу різних органів, порушенням серцевої діяльності, зміною артеріального тиску, особливо виражені при шумовому впливі в 65-95 дб.

При дії шуму відбувається зменшення змісту цукру в крові до нижнього рівня норми, що викликає активізацію наднирників і підвищення концентрації адреналіну в крові. Тривалий вплив шуму гнітить функцію наднирників, що приводить до різанням гіпогликемії. Шум у 60 дб, регистрируемый іноді на міських транспортних магістралях, знижує деякі показники імунітету. Виявлення ремостабільних аутоантитіл у низьких концентраціях розцінюється фахівцями як компенсаторна реакція на дію несприятливих факторів середовища. Такі аутоантитела відносяться до розряду аутоагрессоров, і виражене підвищення їхнього змісту при дії шуму може сприяти формуванню патологічних процесів. Таким чином, впливаючи на кору великих півкуль головного мозку і центри вегетативної нервової системи, шум негативно впливає на різні органи і системи людини.

Електромагнітні поля. Серед фізичних факторів навколишнього середовища, що негативно впливають на здоров'я городян, усе велику роль грають електромагнітні поля(ЕМП) короткохвильового, ультракороткохвильового і надвисокочастотного діапазону (КВ, УКВ, СВЧ). Їхнє основне джерела - короткохвильові передавачі, телецентри, радіолокатори, надвисокочастотні і середньохвильові передавачі. Вважається, що погіршення самопочуття під дією ЕМП є результатом впливу цих полів на електромагнітні процеси в організмі, пов'язані з регуляцією фізіологічних функцій.

Найбільш уразлива до таких впливів нервова система. Передбачається, що чільна роль у механізмах дії ЕМП належить лимбичним структурам головного мозку і гіпоталамусу. Можливо, діючи на екстро- і інтерорецептори організму, електромагнітна енергія викликає нервові імпульси, що надходять у кору великого мозку, гіпоталамус і спинний мозок. Гіпоталамус, функціонально зв'язаний з гіпофізом, втягує в процес наднирники, гормони яких впливають на склад крові, роботу внутрішніх органів і нервову систему. Імпульси, що проходять через спинний мозок і вегетативну нервову систему, досягають внутрішніх органів і впливають на їхній функціональний стан.

Великою чутливістю до дії електромагнітних полів володіє статева сфера: зміни в ній викликаються як прямим, так і опосередкованим їх впливом. У першому випадку полові залози уражаються безпосередньо, у другому - їхній розлад зв'язано з несприятливим впливом полів на нервову й ендокринну системи.

Вплив полів на організм матері обумовлює народження неповноцінного потомства, віддалені наслідки дії ЕМП виявляються в порушенні генеративної функції в наступних поколіннях. Електромагнітні поля КВ- і Укв-діапазону впливають на серцево-судинну систему, що виражається в уповільнені пульсу, незначному розширенні границь серця, глухости серцевих тонів, погіршенні провідності серця і судинної гіпотонії. Можливі два шляхи впливу ЕМП на реакції серцево-судинної системи: перший - безпосередньо на вузли автоматії серця, другий - через центральну нервову систему.

Електромагнітні поля малої інтенсивності стимулюють збільшення маси тварин, а великий, навпроти, гнітять її. Збільшення маси, очевидно, зв'язано зі зниженням обміну речовин, що порозумівається гнобленням функції щитовидної залози.

У силу того, що вплив на здоров'я факторів навколишнього середовища у випадку їхньої малої інтенсивності реалізується через бессимптомне нагромадження або шкідливі речовини, або патологічних змін в органах і тканинах, тільки комплексне визначення ранніх ознак змін в організмі може дати прогностически значимі результати. Будучи функцією від багатьох перемінних, здоров'я населення являє собою інтегральний показник якості навколишнього середовища.

Установлено, що комбінована дія факторів середовища на здоров'я людини може давати різні ефекти. Так, рівень загальної захворюваності дітей залежить як від забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю. так і від міського шуму. При спільній дії обох факторів ріст захворюваності збільшується. На поширеність алергійних захворювань значно впливають атмосферні забруднення і незадовільні житлові умови. При сполученні цих ефектів захворюваність зростає більш інтенсивно. Виявлено, що спільна дія оксиду вуглецю й оксидів азоту, оксиду вуглецю і сірковуглецю, оксиду вуглецю і сірчистого ангідриду може викликати більш виражений гіпотензивний ефект, чим кожне з цих речовин окремо. При сумарному впливі оксиду вуглецю й електромагнітних полів брахикардія виражена в більшому ступені, чим при ізольованій їхній дії. Спільна дія сірчистого ангідриду. оксиду вуглецю й електромагнітних полів зменшує систоличний обсяг серця; сірчистого газу, оксидів азоту й оксиду вуглецю погіршує функцію подиху; електромагнітних полів і оксиду вуглецю, а також шуму і сірковуглецю збільшує число дітей з незадовільними показниками стану ЦНС. Сполучення декількох, нехай слабких, але односпрямованнодіючих факторів може призвести до достовірних зрушень показників здоров'я. Таким чином, додавання кожного нового фактора робить ризик захворювання більш високим. На поширеність ішемічної хвороби серця найбільше істотно впливають забруднення атмосферного повітря, високий рівень шуму і надходження пестицидів з харчовими продуктами. При збільшенні забруднення атмосферного повітря захворюваність ішемічною хворобою серця може зрости на 44%, при посиленому акустичному впливі - на 20%, залишкові кількості ДДТ у продуктах харчування (молоці, м'ясі, олії) можуть сприяти росту захворюваності на 26%. У той же час спільний вплив цих факторів підвищує кількість людей з даною патологією майже в два рази.

1.5. Висновки.

1. Стрімкий ріст міст в останнє десятиліття прийнято називати у науковій літературі «урбаністичною революцією». Ріст міських поселень проходить настільки інтенсивно, що по попереднім оцінкам до 2015 року в них буде проживати не менше половини населення Землі. Сучасні демографічні тенденції сприяють тому, що вже зараз 2/3 міських жителів всього світу сконцентровані в країнах, що розвиваються, де щорічно новими жителями міст стають 65 млн. чоловік. За прогнозами спеціалістів ООН, це призведе до того, що на початку 2025 року рівень урбанізації в країнах, що розвиваються, перевищить 80%. Йде не тільки ріст населення міст, але й і концентрація людей в окремих великих міських агломераціях - мегаполісах. Великі міста не просто стрімко зростають, при цьому поглинаючи сусідні поселення, вони зливаються один з одним, утворюючи мегаполіси з населенням більш як десятки мільйонів чоловік.

2. Урбанізація неоднозначно діє на людське суспільство: з одного боку, місто надає людині ряд суспільно-економічних, соціально-побутових і культурних переваг, що позитивно позначається на його інтелектуальному розвитку, дає можливість для кращої реалізації професійних і творчих здібностей, з іншого - людина віддаляється від природи і попадає в середовище зі шкідливими впливами - забрудненим повітрям, шумом і вібрацією, обмеженою житлоплощею, ускладненою системою постачання, залежністю від транспорту, постійним змушеним спілкуванням з безліччю незнайомих людей - усе це несприятливо позначається на його фізичному і психічному здоров'ї.

3. Положення збільшується тим, що міста-гіганти розвивалися стихійно і, як правило, без обліку біологічних потреб і психологічних особливостей людини. Сучасне велике місто з його величезними прямокутними будинками зі скла і бетону, уздовж і поперек пересічений транспортними магістралями з нескінченним потоком автомобілів, що вивергають зі своїх надр задушливі вихлопні гази, обмеженими можливостями пішого пересування, безупинним шумом і нескінченною штовханиною придушує біологічну природу людини, позбавляє необхідного фізичного навантаження, гнітить його психіку. Утомлений житель міста, із властивої йому підвищеною дратівливістю, невмотивованою заклопотаністю, загальною млявістю, шукає звільнення від цього стану на лоні природи, у кіно, чи театрах у телеекранів, у читанні чи літератури інших подібних заняттях, але це не дає бажаного результату. Утома накопичується і реалізується в порушенні тих чи інших функцій організму.

4. Проблеми, зв'язані з урбанізацією, необхідно вирішувати не окремими приватними заходами, вишукуючи скоростиглі і малоефективні рішення, а розробивши комплекс взаємозалежних соціальних, екологічних, технічних і інших мір. В усіх випадках людин і навколишнє середовище повинні розглядатися як єдине ціле.


2. Основні напрямки вирішення наслідків урбанізації


Екологічні проблеми, пов'язані з ростом міст:

).Збільшення щільності населення.

).У великих містах на 15% знижується інсоляція (кількість сонячної енергії).

).Збільшується кількість опадів.

).Збільшується кількість туману (на 30% влітку і на 100% взимку).

).Збільшується захворюваність інфекційними захворюваннями.

).Збільшується захворюваність онкологічними захворюваннями.

).Накопичення твердих відходів.

).Забруднення атмосферного повітря в містах.

).Забруднення води в містах.

). Скорочення чисельності тварин, рослин.

Охорона й відтворення навколишнього середовища у зв'язку з розвитком процесів урбанізації являють собою одну зі найскладніших глобальних проблем, значення якої в єдиній системі керування сучасним соціально-економічним розвитком постійно зростає.

Сьогодні 2010 р. в Україні після проголошення незалежності відбуваються докорінні реформи і трансформації. Набула актуальності проблема нової концепції розвитку великих міст, які завжди були i є центрами соціально-економiчної, політичної та культурної системи держави. Одночасно вони являють собою сконцентроване виявлення всіх протиріч i проблем економіки, суспільного розвитку в цілому. Особливого значення набувають питання управління великим містом, в якому виконуються загальнодержавні, самоврядні функції і формується реальна регіональна політика. У великих містах переплелися як позитивні, так і негативні сторони науково-технічного прогресу й індустріалізації. Створено нове екологічне середовище з високою концентрацією антропогенних факторів: забруднення атмосферного повітря, високий рівень шуму, електромагнітні випромінювання, зосередження підприємств на обмеженій території, висока щільність населення, міграційні процеси

Міграція процвітаючих жителів, виробничих підприємств у нові утворення, пригороди, приводить до того, що нові підприємства й нові житлові будинки будуються в приміському кільці, а не в містах-центрах. Разом з тим, центри стають усе більше дорогими територіями. Висока щільність населення, старіння будинків вимагає більших витрат на реконструкцію, керування, збирання вулиць, підтримка порядку й законності. Не можна недооцінювати проблеми міграції, особливо міжобласної і міждержавної. Її нормальна організація потребує достатньо значної матеріальної, ідеологічної підготовки з метою з метою запобігання соціальних конфліктів.

Існує пряма залежність між далекістю від міста-центра й рівнем доходів. Як правило, далі всіх від «ділової» частини міста живуть кваліфіковані робітники, технічний персонал. Більша частина цих порівняно високооплачуваних людей працює в діловій частині міста - у банківських, фінансових фірмах, адвокатських, консультаційних конторах, рекламних агентствах. Багато видів виробництва, підприємства оптової й роздрібної торгівлі і служби сервісу, тобто галузі, яким потрібні менш кваліфіковані робітники, перемістилися в пригород. Результатом цього стає значна географічна розбіжність між робітничими місцями й робочою силою в пригородах і місті-центрі. Така розбіжність вимагає ефективної транспортної системи для забезпечення необхідних перехресних перевезень населення.

У найбільших містах світу відроджується інтерес до відновлення й розвитку систем суспільного транспорту - приміських залізниць, метро, автобусів, підвісних доріг. З огляду на прогнози росту чисельності приміського населення й можливість наступного подвоєння обсягу міського автомобільного руху через 20 років, багато проектувальників міст вважають актуальним пошук ефективних альтернатив автотранспорту. Дана проблема є актуальною, оскільки збільшення вкладень у будівництво доріг, швидкісних автострад найчастіше збільшує обсяг руху, ніж зменшує транспортні пробки. Середня швидкість руху по міських магістралях не тільки не підвищується, а навіть знижується. Передбачається, що розширення й поліпшення систем суспільного транспорту зможе принести істотні соціальні вигоди в наступних напрямках: створити життєздатні й оновлені міста-центра; поліпшити під'їзні колії до робочих місць у пригороді для малозабезпечених жителів міста-центра; можливість уникнути надзвичайно гострої проблеми забруднення навколишнього середовища, до якої може привести збільшення автомобільного транспорту.

За даних умов виникає інша важлива проблема великих міст - забруднення навколишнього середовища. Міста не мають монополії на проблему забруднення. Проте висока щільність населення й високий рівень промислової концентрації й використання автомобілів, що є відмітними ознаками міського життя, надзвичайно загострюють проблеми забруднення навколишнього середовища в містах.

Для багатьох міст України характерна складна екологічна обстановка, обумовлена наявністю, концентрацією підприємств чорної, кольорової металургії, теплоенергетики, хімії та нафтохімії, гірничодобувної промисловості, цементних заводів. Такі міста є безперечними лідерами щодо забруднення повітря. В Україні майже четверта частина шкідливих викидів промислових підприємств не уловлюється і потрапляє в атмосферу без будь-якого очищення. У великих містах з інтенсивними транспортними потоками вміст у повітрі канцерогенних речовин типу бензопірена в 2 - 3 рази, а в центрах чорної металургії приблизно в 12 раз вищий, ніж в невеликих містах або сільській місцевості.

Серйозність забруднення води й повітря, а також нагромадження твердих відходів одержує достатнє відбиття в різних офіційних документах ООН, інших міжнародних організацій і в пресі. Широко відомий той факт, що ріки й озера перетворюються в міські й промислові стічні канави. Більшість населення міст п'є воду сумнівної якості. Забруднення повітря сприяє виникненню рака легенів, емфіземи, пневмонії й інших захворювань. Рятування від твердих відходів стає гострою проблемою для багатьох міст, тому що доступні для використання смітники заповнені й городяни перешкоджають розміщенню смітників і сміттєспалювальних печей поблизу їхнього житла.

Однією із складних екологічних проблем для більшості міст України є захоронення виробничих, побутових відходів, складність проблеми пропорційна чисельності населення, промисловому потенціалу міста. В металургії та теплоенергетиці для складування відходів використовується до 40% території підприємства. Ландшафти, обумовлені наявністю карєрів, розрізів та інших місць добування корисних копалин, а також місць складування промислових, побутових відходів у вигляді відвалів, териконів, звалищ, формують зони техногенного спустошення, площа яких вже до кінця ХХ століття склала біля 8% від загальної території України.

Забруднення ґрунтів в містах повязане головним чином з викидами автотранспорту, промислових підприємств. Забруднювальні речовини осідають або вимиваються атмосферними осадками із повітряного басейну в радіусі до 5 км від стаціонарного джерела викиду. Основними джерелами забруднення ґрунтового покриву стали теплові електростанції, підприємства кольорової, чорної металургії.

Можливі наслідки забруднення навколишнього середовища у віддаленій перспективі ще більш тривожні. Концентрація промисловості, людей, споруджень, бетону може призвести до повітряного й теплового забруднення, достатньому, щоб викликати необоротні й потенційно катастрофічні зміни клімату Землі внаслідок так званого парникового ефекту.

Корінь проблеми забруднення навколишнього середовища найкраще представляється за допомогою методу сировинних балансів, що заснований на простій ідеї, що вага всіх ресурсів (палива, сировини, води), використовуваних у виробничих процесах, в остаточному підсумку буде приблизно дорівнює вазі промислових відходів.

Екологічна система, природа, має здатність до самовідтворення, завдяки якому вона може, до певного ступеня, поглинати й переробляти такі відходи. Однак, обсяг промислових відходів має тенденцію перевершувати її абсорбуючу здатність.

Одним з методів зниження темпів забруднення атмосфери - це очистка палива, а зокрема бензину від шкідливих домішок, таких як свинець, який ушкоджує головний мозок дітей. Правила, введені у 1960-70-х роках в Лос - Анджелесі з метою боротьби з нафтохімічним смогом, включає в себе вимогу облаштувати всі автомобілі каталітичними нейтралізаторами вихлопних газів. Але у 1980-х роках здійснення цієї програми уповільнилося, я кількість автомобілів продовжувала зростати. З метою пятикратного зменшення забруднення повітря в наступні 20 років у 1989 році в місті ввели нові правила. Фірмам радили, щоб їх службовці по черзі підвозили один одного на роботу. Добре сприймається перехід на чотирьохденний робочий тиждень та роботу на дому. Передбачається поступовий перехід автомобілів з бензину на більш екологічно чисте паливо. Місцеві промислові підприємства також мають знизити викиди в атмосферу.

Зменшення обємів та очистка викидів. Щоб зменшити викиди в атмосферу у розвинених країнах повсякчасно встанов-люються системи контролю викидів продуктів згорання, недивлячись на велику вартість таких систем. Посилюється контроль над вмістом вихлопних газів, за перевищення норм накладається штраф. Дає результати установка очисних споруд на електростанціях та інших промислових підприємствах. Введення технології десульфуризації димового газу на ТЕС, які працюють на вугіллі, дозволяють значно скоротити вміст двоокису сірки у димі. Комбіноване використання тепла та енергії на промислових підприємствах означає, що тепло, замість того, щоб «йти на вітер» і розсіюватися в атмосфері, буде обігрівати приміщення.

Установка каталітичних нейтралізаторів на бензинових автомобільних двигунах дозволить зменшити обєми викидів у атмосферу оксидів азоту, угарного газу та вуглеводнів більш ніж на 75%.

Необхідність залучати у виробництво більш ефективних і екологічно безпечних технологій визнають зараз у всьому світі. Важливо також вдосконалювати конструкцію автомобільних двигунів і скорочувати число особистого транспорту на дорогах.


.1 Комплексні заходи щодо вирішення проблем урбанізації


Аргументовано та досліджено головні причини виникнення даного процесу. На основі проведених досліджень маємо висновок: процес урбанізації - це невідємна складова сучасного суспільства, що породжує значну кількість екологічних проблем. Виходячи з цього населення великих міст повинно раціонально використовувати ресурси екосистеми з метою збереження сприятливих умов життя у майбутньому. Необхідно застосовувати найбільш ефективні виробничі технології, дбати про збереження цілісності природних комплексів. Діяльність міста повинна організовуватися таким чином, щоб якнайкраще, найефективніше було реалізовано виробничий процес, при цьому шкідливий вплив на навколишнє середовище був мінімальним. За даної ситуації для вирішення проблем великих міст потрібно поєднати зусилля місцевих та центральних органів влади, розробити спеціалізовані програми щодо ефективних шляхів розвитку високоурбанізованого міста.

Важливим напрямом поліпшення екологічної ситуації у великих містах є обмеження надмірного зростання промисловості і чисельності населення великих міст. Один з шляхів вирішення економічних, соціальних, культурних проблем полягає в обмеженні розміщення нових виробництв, які можуть лише ускладнити екологічну ситуацію. Проблеми, пов'язані з урбанізацією, необхідно вирішувати не окремими приватними заходами, вишукуючи скоростиглі і малоефективні рішення, а розробивши комплекс взаємозалежних соціальних, екологічних, технічних мір. В усіх випадках людина і навколишнє середовище повинні розглядатися як єдине ціле в його взаємодіях. Лише за таких обставин є можливою мінімізація негативних наслідків урбанізованого середовища.

Проблеми великих міст сьогодні, у 2010 році, є дуже актуальними. Основне завдання держави полягає в організації ефективного їх функціонування. Лише спільними зусиллями можемо досягнути єдиної мети.


.2 Знешкодження, переробка та утилізація відходів


Проблема утилізації відходів з кожним роком стає все актуальнішою. За оцінками експертів тепер на звалища більше потрапляє пластмаси, ніж скла, металу і деревини. Полімери становлять близько 20% з прогресуючим зростанням до 30% від загальної маси комунальних відходів країни. Відходи з полімеру складають одну з основних проблем забруднення навколишного середовища нашої країни.

Проблема відходів має високу гостроту через низьку швидкість їхнього розкладення. Папір руйнується через 2 - 10 років, консервні банки майже за 100 років, поліетиленові матеріали - за 200 років, пластмаса - за 500 років, а скло для повного розкладу вимагає 1000 років.

Захоронення або вивіз на смітник мало придатні для утилізації відходів полімерних матеріалів. Це обумовлено тим, що їх обєм не змінюється з часом. Відповідно площі, зайняті під смітники, повинні безперервно збільшуватися, це призводить до виведення з господарського обороту значних територій, довгостроковим забрудненням навколишнього середовища і не раціонально з енергетичної точки зору. Однак цей метод і сьогодні широко застосовується в Україні.

Створення бію-, фото- і водорозкладуваних полімерів спочатку розглядалось як один із оптимальних шляхів вирішення проблеми утилізації відходів. Фотодеструктуючі полімери одержують введенням в полімер УФ-сенсибілізаторів або синтезом сополімерів, які мають світлочутливі групи, або нанесенням покрить з фотоактивуючими добавками на поверхню виробів. Сенсибілізаторами частіше всього служать похідні антрахінону, бензофенону інших ароматичних кетонів та альдегідів.

Існують біополімери, здатні розкладатися під дією мікроорганізмів. Основними напрямками роботи на сьогодні є:

одержання полімерів визначеної структури, що піддаються дії мікроорганізмів;

розробка композицій на основі звичайних полімерів із специфічними добавками, що є джерелом живлення мікроорганізмів;

створення полімерів, які починають розкладатися під дією УФ-світла, а закінчують під дією мікроорганізмів.

Відомі різні способи одержання водорозчинних полімерних матеріалів. Так, з оксіпропілцелюлози можуть бути виготовлені водорозчинні листові та плівкові матеріали, тара та упаковка. Водорозчинні мішки для сільського господарства і служби побуту одержують, вводячи у полімерні композиції модифікований крохмаль. Однак під час виробництва полімерів, що розкладаються, витрати, як правило, вищі, ніж при виробництві звичайних пластичних мас. Фоторозкладувальні полімери, що застосовуються як пакувальні матеріали, не захищають складові упаковки від дії УФ-світла. Токсичність продуктів розкладання таких матеріалів вивчена недостатньо, оскільки для цього потрібні спеціальні токсикологічні дослідження.

Спалення відходів супроводжується забрудненням атмосфери отруйними газами, характеризується високою температурою, необхідністю відводу великої кількості тепла і сильною корозією технологічного обладнання. За наявності у відходах значної кількості полівінілхлориду (ПВХ) на стінках печей може зявитися суцільний шар хлоридів заліза, на якому за температури 650-780°С можливе утворення сульфіду заліза. Дослідження показали, що під час спалювання сміття, яке містить до 6% пластичних мас (поліолефінів, ПВХ, ПС), в спеціальних інсеніраторах не спостерігається підвищення димоутворення, посилення запахів і засмічення обладнання.

Для забезпечення спалювання відходів полімерів з мінімальним забрудненням повітря розроблені спеціальні системи газоочищення, методи попередньої обробки відходів (наприклад, лужним розчином), створені установки різних типів - ротаційні та подові печі, печі з гоокнім полумям і печі для спалювання в псевдозрідженому шарі. В більшості країн пластичні маси спалюють разом з іншими твердими відходами, на приклад в Японії функціонують спеціальні інсеніратори матеріалів. Попіл, що утворюється під час спалювання, використовують як добавку при виробництві будівельних матеріалів, дорожнього покриття.

Не дивлячись на успішне рішення ряду технічних питань, спалювання, як спосіб утилізації відходів, не економічне і мало ефективне. Навіть при максимально повному використанні всіх його можливостей вдається компенсувати лише частину експлуатаційних витрат.

На практиці існують і апробуються такі технології переробки компонентів, що містяться у відходах:

1. Скло і вироби з нього йдуть на виробництво піноскла, що є в наш час найбільш перспективним матеріалом теплоізоляції ? екологічно чистим і цілком негорючим, який має високий ступінь акустичної ізоляції. Такий матеріал призначений для будівництва житла і об'єктів нежилого фонду, відповідає світовим нормам, що висуваються до будівельних об'єктів з теплоенергозбереження. Цей матеріал перевершує всі вживані матеріали за сукупністю таких параметрів як:

міцність на стиск 4 ? 6 кг/см2 проти 0,5 ? 2 кг/см2;

максимальна температура застосування 450°С проти 100 - 200°С;

займистість ? є абсолютно незаймистим в порівнянні з такими матеріалами як пінопласт або плити з мінеральної вати;

екологічна нешкідливість та ін.

Потужність виробництва до 30000 м3/рік.

2. Дерево і вироби з нього, проходячи через дробарки (низку дробарок), подрібнюється до дрібної однорідної маси і складуються на відкритому підготовленому просторі, де зберігаються протягом від 3-х місяців до 1 року аж до отримання висококласного добрива (компосту), що йде на потреби міського господарства.

3. Відходи полімерної продукції використовуються як в'яжуче для виготовлення термопластбетонної черепиці. Ця черепиця, складовими якої є пісок, фарбник, відходи полімерної продукції, є міцним, екологічно чистим, стійким до різних кліматичних умов матеріалом. Має малу питому вагу, велику довговічність, широку колірну гаму і прекрасний зовнішній вигляд.

4. Лом залізобетонних конструкцій і цегли може застосовуватися після подрібнення, залежно від діаметра фракцій:

на засипку основи дорожнього покриття, перевершуючи за якістю традиційно використовувані матеріали ? при достатньо крупному діаметрі фракцій (щебінь).

на виготовлення (існуючими методами) бордюрного каменя, тротуарних плит, а також конструкцій блоків шосе ? при повторному подрібненні щебеню до більш дрібної фракції (пісок і дрібніше). Ця сировина може також використовуватися як частковий або повний замінник піску при виготовленні термопластбетонної черепиці.

Крім вищевикладеного, розглядаються і аналізуються нові технології переробки:

? переробка ПЕТ-пляшок в неткані покрівельні і гідроізоляційні матеріали;

? переробка пластмас в тару, будівельні і обробні матеріали;

? виготовлення екологічно чистих матеріалів з деревних відходів;

? переробка відпрацьованих свинцевих акумуляторів;

? переробка макулатури в таропакувальну продукцію;

Близько третини переробленого пластику використовується для виготовлення волокна, синтетичних ниток, одягу і геотекстилю, плівки. Волокна з переробленого пластику знаходять саме різне застосування. З нього виготовляють оббивку для автомобілів та килимові покриття для житлових і офісних приміщень.

На сьогоднішній день найбільш поширеним способом знешкодження комунальних відходів в нашій країні залишається їх поховання на полігонах або не облаштованих звалищах. Експлуатація звалищ, які не мають елементарних природоохоронних споруд, з соціальної точки зору - протипоказана, з природоохоронної - небезпечна.

Полігонний метод знешкодження твердих побутових відходів (ТПВ) технологічно не складний, однак потребує великих земельних площ, експлуатаційних і транспортних витрат. Вищевказані класичні методи знешкодження комунальних відходів (контейнер - сміттєвоз - звалище - рекультивація) сьогодні неефективні і мають велику кількість недоліків, таких як:

витрати на боротьбу з наслідками згубного впливу звалищ, тобто на охорону природи, охорону здоров'я, очищення та фільтрування води, у багато разів перевищують витрати на будівництво заводів з переробки ТПВ;

на звалища йдуть нові величезні території. Кількість звалищ безперервно збільшується;

розкладені на звалищах ТПВ та промислові відходи проникають у грунт, тим самим, заражаючи його. Отруйні випаровування забруднюють повітря.

при спалюванні отруйні гази, що викидаються в атмосферу з димом, провокують тяжкі захворювання у людей, сприяють утворенню озонових дір і щільної димової завіси;

після спалювання відходів залишається отруйний попіл, який, згодом, теж доводиться утилізувати одним з вище перерахованих способів.

Вказані недоліки переконливо показують, що всі існуючі зараз способи утилізації відходів мають згубний вплив на екологічний, економічний і соціальний стан в Україні.

В Україні реалізація політики в галузі переробки різного виду відходів утруднена з кількох причин:

üнедосконала нормативно-правова база;

üвідсутність єдиної інформаційної мережі та бази даних по всіх видах відходів, що ускладнює прийняття правильних рішень;

üнедбале виконання і відсутність контролю виконання вже існуючих законів і нормативно-правових актів;

üнедостатнє фінансування робіт;

üвідсутність свідомості громадян.

Єдиним, відносно екологічно чистим, способом боротьби з твердими побутовими відходами та промисловими відходами, на сьогоднішній день, є переробка відходів. В Україні поки що немає ні єдиного універсального заводу з переробки ТПВ, тому створення переробного заводу має стати першочерговим завданням для вирішення існуючої проблеми. Переробкою відходів, зокрема пластику, можуть займатися не тільки великі комплекси, але і невеликі фірми.творення міні-переробних заводів діяльність яких буде спрямована тільки на переробку пластикових відходів. Організація такої діяльність вимагає в десятки разів менших витрат (на думку фахівців - $ 50-300 тис.). Технологічна лінія з переробки пластикових відходів показана на малюнку 6.

Використання такого обладнання дозволяє ретельно обробити пластикові відходи - матеріал проходить повний цикл очищення та миття від бруду і масляних забруднень, поліетиленових ковпачків і ручок, етикеток, металевих включень та ін. Всі операції, окрім сортування, виконуються автоматично. Базова лінія складається з двох секцій: секція подрібнення і відмивання та секція гранулювання. Відмивання ПЕТ проводиться в декілька стадій з використанням флотації для видалення залишків поліетиленових ковпачків, миючих засобів, залишків клею та етикеток. Кількість ванн відмивання залежить від забруднення пляшок. Гранулювання пластівців проводиться за допомогою двошнекового паралельного екструдера. Дві зони дегазації дозволяють повністю видалити все повітря з розплаву і отримати гранули високої якості. (З 1 кг пластикових відходів «виходить» 0,8 кг вторинного поліетилену).

За оцінками зарубіжних операторів переробного ринку, рентабельність у сміттєпереробного заводу може досягати 20%, а з часом і 50%.

Основна проблема, з якою можуть зіткнутися сміттєпереробні підприємства і держава - це збір ПЕТ-пляшок і не зацікавленість людей у тому, щоб викидати окремо ПЕТ-пляшки. Очевидно, що подібна проблема повинна вирішуватися на державному рівні, так як сучасні технології, пов'язані з переробкою ПЕТ, вимагають значних матеріальних вкладень, да і здійснення таких масштабних проектів неможливо без відповідної організації та координації з боку держави.

Для вирішення даної проблеми, доцільно звернутися до досвіду розвинених держав:

У Німеччині викидання сміття в недозволеному місці карається високими штрафами, контроль над роздільним збором сміття і подальшої його переробкою здійснюють технічні служби і «відомства чистоти» міст;

У Швейцарії прийнятий закон про роздільне збирання сміття, причому скляні та пластикові пляшки сортуються навіть за кольором, а кришки викидаються в окремі від пляшок контейнери;

В Японії в 1992 році почав діяти закон «Про стимулювання використання вторинної сировини», А в 1997 - «Про стимулювання сортування при зборі та повторне використання тари та пакувальних матеріалів»;

Одним з варіантів вирішення проблеми зі збору ПЕТ-пляшок в нашій країні, може бути установка контейнерів. Контейнери повинні відрізнятися за кольором, мати помітні написи, які пояснювали б екологічні завдання і закликали всіх свідомих громадян опускати полімерні відходи у відповідний контейнер.


Висновки


Таким чином вирішити проблему пластикових відходів можна наступним чином:

. Створення заводів з переробки пластикових відходів, діяльність яких необхідно заохочувати спеціальними пільгами.

. Створення інфраструктури зі збору пластикових відходів.

. Розробка державної програми «Україна без відходів».

. Розробка закону «Про стимулювання використання вторинної сировини».

. Розробка закону «Про стимулювання сортування побутових відходів».

Підходити до проблеми пластикових відходів треба не тільки з технічної і законодавчої сторони, а й соціально-моральної. Важливо не тільки переробляти різні пластики, а й прищеплювати населенню екологічне мислення, щоб кожна людина, опускаючи в спеціальний контейнер пластикову пляшку знала, що тим самим вона зберігає нафту і газ, які довелося б витратити на виробництво нової пляшки


Список використаної літератури


1. Загальна біологія. Проф. А.С. Данилевський. Під. Ред. Ю.И. Полянского.

. Агаджанян Н.А., Торшин В.И. Екологія людини. М., 1994.

. Реймс Н.Ф. Екологія. Теорія, закони, правила, принципи і гіпотези. М., 1994.

. Боровська О. Системний аналіз управління соціальною сферою міст // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2009. - №4. - С. 43-47.

. Вакуленко В.М., Ігнатенко О.С. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України / Українська академія державного управління при Президентові України. - К.: Вид-во УАДУ, 2009. - 212 с.

. Васильєва Н.В. Проблеми розвитку монофункціональних міст // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №4. - С. 88-94.

. Дорогунцов С.І., Пітюренко Ю.І. Розміщення продуктивних сил України: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С.І. Дорогунцов, Ю.І.Пітюренко. - К.: КНЕУ, 2000. - 364 с.


Теги: Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізації  Курсовая работа (теория)  Экология
Просмотров: 39639
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізації
Назад