Використання об’єктів WordArt

Міністерство освіти і науки України


Реферат

на тему

«Використання обєктів WordArt»


ВСТУП

- це красиво оформлений текст на основі готових шаблонів, які можна редагувати, колекція стилів тексту, які можна додавати до документів. ClipArt - бібліотека малюнків. Програма Microsoft Word Art призначена для створення різних логотипів, які включають витягнутий та зогнутий текст або текст з тінню.

Для того, щоб створити такий логотип необхідно викликати вкладку Вставка (Insert), де на панелі інструментів будуть розташовані окремі кладочки невеликі, з них обираємо Текст (Text), далі Word Art. До діалогового вікна Текст (Text) програми Word Art текст можна безпосередньо вводити з клавіатури та за допомогою буферу обміну. Для цього достатньо скопіювати чи вирізати потрібний текст в буфер обміну, викликати вказівку Вставка / Текст/Microsoft Word Art, потім вилучити текст діалогового вікна Приблизний текст, встановити курсор до цього вікна та вставити текст із буфера обміну, а потім безпосередньо у діалоговому вікні Текст виконати потрібне редагування ти зміни формату вставленого тексту.

Починаючи з Office 7.0 для створення фігурного тексту в документах використовуйте нову кнопку «Додати об'єкт Word Art «на панелі інструментів «Малювання» (Drawing), а так само в пункті меню «Вставка» (Insert). У порівнянні з попередніми версіями, з'явилися нові можливості: додавання обєму, текстурні заливки, контур, тінь та ін.


.Додаток Microsoft Office - WordArt


Світ змінюється буде настільки швидким, що чимало не встигають пристосовуватися змін. Люди, які жили у початку ХХ століття, навряд чи міг собі уявити нинішні технологічні досягнення, надаються до сприймання нами як належне: літаки, роботи, телефони, телевізори та інших. Технології таки змінити суспільство глибші й швидше, чим можна собі уявити, володіючи навіть хисту передбачення.

Будь-яка діяльність здійснюється за технології, обумовленою метою, предметом, засобами, характером операцій та результатами.

Практично кожен користувач комп'ютера зустрічається із необхідністю підготовки тих чи інших документів - листів, статей, службових записок, звітів, рекламні матеріали тощо. Зрозуміло, цих документів можна підготовляти й без комп'ютера, наприклад на пишучої машинці. Однак із появою персональних комп'ютерів стало значно простіше й зручніше, отже, і вигідніше готувати документи з допомогою комп'ютерів.

З використанням персональних комп'ютерів на підготовку документів текст редагованого документа виводитися на екран, і користувач може у діалоговому режимі вносити до нього свої зміни. Усі внесені відразу ж потрапити відбиваються на екрані комп'ютера, у якому врахують усі зроблені користувачем виправлення. Користувач може переносити шматки тексти з одного місця документа до іншого. Використовувати три "види шрифтів виділення окремих ділянок тексту, друкувати підготовлений документ на принтері у властивому числі примірників.

Зручність і ефективність застосування комп'ютерів на підготовку текстів увінчалися створенням безлічі програм в обробці документів. Такі програми називаються редакторами текстів. Можливості цих програм різні - від програм, виділені на підготовки невеликих документів простий структури, до програм для набору, оформлення та повної підготовки до друкарського видання книжок та журналів (видавничі системи).

Більшість документів містить різні ілюстрації: фірмові знаки, діаграми, графіки, малюнки. З допомогою Word для Windows можна такі об'єкти, оскільки редактор Word дозволяє включати у документ різноманітні графічні постаті.

Виклик піктографічного меню Малювання здійснюється вибором команди Вигляд - Панели інструментів основного меню редактора і установкою фішки Малювання в який з'явився вікні. У цьому попередньо потрібно переключитися в режим перегляду Розмітка сторінки (команда Вигляд - Розмітка сторінки).

Піктографічне меню Малювання містить основні групи піктограм (табл. № 1).

Основна панель інструментів


Піктограми панелі інструментів Малювання Табл. №1

№Група піктограмПризначення піктограм1Малювання графічних примітивів: ліній, стрілок, прямокутників, еліпсів, дуг та інших.2Установка кольору заповнення графічних примітивів, ліній і тексту3Установка товщини лінії, стилю лінії стрілок4Створення автофигур (фігурних стрілок, елементів блок - схем, зірок тощо.)5- Угруповання і разгруппировка об'єктів; - Приміщення графічного об'єкта чи тексту на передній (задній) план щодо інших об'єктів - Вертикальне і горизонтальне відображення об'єктів, обертання - Прив'язка об'єктів до сітці6Включення текстових фрагментів об'єкта WordArt і малюнків7Установка тіні й боротися створення об'ємних ефектів

З використання піктограм групи № 1 створюються найпростіші графічні постаті. І тому необхідно:

) Натиснути піктограму необхідного зразка. Наприклад, Лінія (Стрілка, Чотирикутник Овал; при натиснутою кнопці курсор миші на полі має вид прицілу);

) Натиснути на полі документа кнопку миші і перемістити (при натиснутою кнопці) курсор миші. Через війну з'явитися обрана графічна постать.

Використовуючи піктограми групи № 2, можна поставити кольору заповнення графічних постатей, ліній обрамлення цих лідерів та тексту відповідно ( Колір заливання; Колір шрифту; Колір ліній).

Для встановлення стилю, і кольору лінії обрамлення створених піктограм використовується піктограми групи № 3 ( Товщина лінії; Тип штриха; Вигляд стрілки та інших.).

Використання групи № 4 команд піктограми Автофигуры дозволяє включати складніші зразки

Група команд № 5, викликане натисканням піктограм Дії, використовується до виконання низки перетворень над створеними об'єктами.

З допомогою меню Дії можна:

.Групувати графічні об'єкти, тобто. зібрати у єдиний об'єкт кілька вибраних об'єктів у тому, щоб їх можна було змінювати і переміщати одночасно;

.Розгрупувати графічні об'єкти, тобто. розділити кілька зібраних у групу об'єктів те щоб кожен із новачків міг стати змінено чи переміщений окремо;

.Перегрупувати графічні об'єкти, тобто. поєднати у групу об'єкти, хто був розгруповані;

.Змінити порядок графічних об'єктів, тобто. перемістити виділений об'єкт на передній чи задній план, уперед, чи тому, помістити перед текстом чи текстом;

.Встановити режим прив'язки до сітці, що дозволяє легко вирівняти об'єкти при малюванні;

.Виробити зрушення графічних об'єктів вгору, вниз, вліво чи вправо;

.Вирівняти і розподілити графічні об'єкти;

.Повернути чи відбити графічні об'єкти;

.Змінити вузли графічні об'єкти;

.Змінити автофігуру.

Приміром, у разі перекриття кількома графічними об'єктами одне одного визначення порядку їхнього становища використовується команда «Порядок».

Виконавши цю команду для попереднього обраного графічного об'єкта, користувач має можливість вмістили його на передній чи задній план щодо інших графічних об'єктів чи тексту. Виконавши для кількох попередньо вибраних графічних об'єктів команду Группировать, користувач об'єднує ці об'єкти у один. Вибір кількох об'єктів здійснюється за натиснутою клавіші <Shift>. Надалі цей об'єкт буде представлятися, і оброблятися як одне. Протилежне перетворення виконує команда розгрупуватися.

Для отримання вертикального (горизонтального) відображення об'єкта чи виконання його обертання користувачеві слід вибрати цей об'єкт і використовувати ці команди Перегорнути - відображати.

Для установки величини мінімального відстані (кроку переміщення), який переміщається об'єкт при натисканні клавіш управління курсором за горизонталлю і вертикалі, треба вибрати команду Сітка і час виявляють в що ще діалоговому вікні значення полів. Крок сітка по Горизонтали і Вертикаль.

Використання групи № 6 дозволяє включати фрагменти тексту, елементи художнього оформлення тексту (Об'єкти докладання WordArt ) і малюнки. Додаток WordArt використовується до створення спеціальних ефектів тексту. До таких ефектів ставляться:

розворот і обертання символів;

установку для символів фону й;

обрамлення символів;

запис тексту за вертикаллю і дузі;

Розтягування і стиснення тексту

Після запуску WordArt (команда Вставка - Об'єкт - WordArt) користувачеві необхідно вибрати стиль написи й у що ще діалоговому вікні запровадити вихідний текст, встановити вид шрифту та її величину.

Текст міститься у редагований документ й надалі називатиметься об'єктом. Розміри цього OLE-объекта можна змінювати у документі. І тому потрібно підвести курсор миші до жодного з восьми розмірних маніпуляторів і, натиснувши на ліву кнопку миші, змінивши їх у потрібному напрямі. Для зміни тексту, створеного додатку WordArt, потрібно, двічі клацнувши стосовно об'єкта, повторно викликати цей додаток.

Для встановлення тіні й боротися створення об'ємних ефектів для графічних об'єктів використовуються піктограми групи № 7 (Тінь; Обсяг;.

Фундаментальна обізнаність із малюнками

За необхідності користувача появи малюнка у документі, необхідно зробити такі операції:

. Поместить курсор в позицію, у якому необхідно помістити малюнок.

. Натиснути меню Вставка і вибрати команду Малюнок - З файла.

. Вибрати графічний файл з допомогою діалогового вікна Додати малюнок

За необхідності з вживленим малюнком можна працювати з графічним об'єктом: копіювати, переміщати, видаляти, масштабувати, розтягувати.

Через війну з'явиться обраний користувачем зображення.Office завоював міцну репутацію як найбільш ефективний комплект додатків і розробити документів, зв'язку й аналізу ділової інформації. Office - це комплект настільних додатків для користувачів, який допомагає вдосконалити процес роботи з людьми й від, забезпечуючи вищу якість отриманих результатів. Сьогодні Microsoft Word є найпопулярніше додаток на підготовку друкованих документів. Microsoft Word розроблявся у тому, щоб відкрити перед користувачами в усьому світі найпростіший шлях до створення документів.

2.Загальна характеристика WordArt


У Microsoft Office 3.0 об'єкти Word Art використовують таким чином:

. Відкрити панель інструментів Вставка.

. На панелі натиснути кнопку Добавить объект WordArt. З'явиться діалогове вікно Коллекция WordAr.. Вибрати потрібний стиль, натиснувши на ньому.

. Натиснути кнопку ОК.

. У діалоговому вікні Изменение текста WordArt можна ввести свій текст замість фрази Текст надписи, обрати шрифт та кегль за допомогою списків, що розкриваються, у верхній частині цього вікна, а також використати кнопки Полужирный та Курсив для виділення тексту.

. Натиснути кнопку «ОК» у діалоговому вікні Изменение текста WordArt.

. На робочому аркуші з'явиться об'єкт WordArt та активізується панель інструментів WordArt.

Об'єкт WordArt, як і інші графічні об'єкти, можна переміщувати по робочому аркушу та змінювати його розмір за допомогою мишки.

За допомогою панелі інструментів WordArt можна змінювати форму об'єкта і кут його повороту, між символьний інтервал у тексті та розміщувати текст по вертикалі.


3.Робота з обєктами Word Art


Обєкти WordArt і автофігури.

На об'єктах WordArt і деяких автофігурах відображується жовтий маркер зміни форми у вигляді ромба. Переміщення цього маркера дає змогу змінити деякі аспекти форми об'єкта, такі як кут між сторонами трапеції та товщина прямокутної частини стрілки або довжина вістря стрілки, як показано на малюнку.Ефекти переміщення маркера зміни форми є різними, залежно від типів автофігур і об'єктів WordArt.

·Щоб повернути графічний об'єкт, перетягніть круглий маркер повороту зеленого кольору, як показано на малюнку.·Щоб перемістити графічний об'єкт до іншого місця в документі, наведіть вказівник миші на об'єкт (але не на маркер, якщо об'єкт виділено) і, коли з'явиться маркер у вигляді хрестоподібної стрілки, перетягніть об'єкт до потрібного місця.Крім того, коли об'єкт виділено, його можна перемістити за допомогою відповідних клавіш зі стрілками: СТРІЛКА ВГОРУ, СТРІЛКА ВНИЗ, СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО.

Додавання та зміна об'єкта Word Art в документі.

Додавання об'єкта Word Art в створюваний документ може бути здійснена декількома способами:

. Перший спосіб полягає в простому натисканні кнопки Word Art на панелі малювання або ж на панелі самого Word Art'а, після чого користувачу програма виведе діалогове вікно, в якому запропонує вибрати шаблон з наявної колекції. Далі піде наступне вікно, в якому буде необхідно безпосередньо набрати текст об'єкта Word Art, а також визначити для нього такі параметри, як розмір шрифту, жирний чи не жирний, курсив. Після завершення всіх цих операцій, а так само після натискання кнопки «Ok», в документ буде вставлено об'єкт, з усіма вибраними для нього параметрами.

. Другий спосіб має всього єдину відміну від першого, яка полягає в тому, щоб почати процедуру виведення об'єкта, необхідно зайти в пункт меню «Вставка» і там вибрати «Вставити малюнок» (Insert Picture).

Зміна тексту об'єкта Word Art.

Іноді трапляється так, що під час роботи виникає така необхідність, як змінити текст об'єкта Word Art. Для цього розробниками було передбачено кілька способів. Перший полягає в тому, що користувачу необхідно спочатку виділити об'єкт, для якого будуть зроблені деякі зміни, далі просто натискається кнопка «Змінити текст» на панелі Word Art, яка (панель) зазвичай виводиться автоматично, при створенні останнього.

Другий спосіб ще більш «спрощений», ніж перший, для початку процедури зміни тексту необхідно просто подвійне натискання кнопкою мишки на об'єкт.

Об'єм, для об'єктів WordArt.

Для додавання об'єму, для початку кілька простих операцій, по-перше, це створити фігуру, для якої буде доданий об'єм, а якщо така вже є, то просто виділити її.

Далі слід натиснути на кнопку «Обєм» (Volume) на панелі «Малювання» (Drawing), після чого з'явиться діалогове вікно-меню, в якому представлені готові шаблони об'єму, для вашого об'єкта. Після вибору шаблону, в документ буде вставлений відповідний вид об'єму.

Тінь, для об'єктів WordArt.

Крім ефекту об'єму в WordArt є можливість використовувати такий ефект, як тінь. Завдяки цьому ефекту створюється ілюзія, ніби об'єкт як би важить в повітрі, на деякій відстані від паперу.

Додавання тіні об'єкту як завжди можна здійснити кількома способами. Перший спосіб, полягає в простому натисканні кнопки «тінь» на панелі малювання, попередньо обравши необхідний об'єкт, для якого створюється тінь, далі необхідно вибрати один з представлених шаблонів тіні, натиснувши на нього. Після проведення цієї процедури об'єкту додасться тінь обраного виду. Другий спосіб призначений для тих випадків, коли для об'єкту вже створений обсяг, або для всіх об'єктів в документі вибирається один стандартний тип тіні. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Вкл. / Викл. Тінь», після чого для вибраного об'єкта або з'явиться остання використовувалась форма тіні, або, якщо вона вже є, то відбудеться її відключення.

Крім стандартних можливостей «додати / прибрати тінь» існує ще декілька процедур роботи з тінню. Перша з яких, це зміна положення тіні щодо початкового тексту (об'єкта WodrArt).

Функціональні кнопки цієї опції знаходяться на панелі «налаштування тіні», яке викликається вибором відповідного пункту контекстного меню кнопки «тінь» на панелі «малювання». Назва цих функціональних кнопок відповідно: «зрушити тінь вгору», «зрушити тінь вниз», «зрушити тінь вправо»,» зрушити тінь вліво».

Друга функція, це зміна кольору тіні об'єкта. Ця функція розташована на тій же панелі «налаштування тіні», під кнопкою «колір тіні». Перш за все потрібно відзначити деякі особливості цієї функції: окрім стандартного набору кольорів існує можливість вибрати його із спектру, натиснувши «додаткові кольори», і крім того для будь-якого заданого кольору можливо включити режим напівпрозорої тіні однойменною кнопкою на контекстному меню кнопки «кольору тіні».

Зміна глибини, напрямки, кольору, освітлення і властивостей поверхні для об'єктів WordArt.

У більшості випадків, при застосуванні готових шаблонів об'єму, користувача не в повній мірі влаштовує зовнішній вигляд, того, що вийшло і йому хочеться трохи підправити то тут то там.

Глибина: глибина, це параметр, який показує, «до якого ступеня обсяг спрямований ніби як в середину», і в залежності від вибору шаблону, вона може виглядати занадто великою або занадто маленькою, або просто не задовольняти користувача. Щоб уникнути подібних проблем, цей параметр можна змінити. Для цього необхідно на панелі «малювання» натиснути кнопку «обсяг», після чого у вікні вибрати пункт «встановлення об'єму», після чого з'явиться додаткова панель установки, на якій можна вибрати числове значення глибини із запропонованих значень, або задати своє.

Колір: колір, це саме те, що «радує око», і тому розробники передбачили досить велику гаму кольорів для розмальовки об'єктів різних додатків MS Office'а, з можливістю поповнення цієї гами. У даному випадку нас цікавить колір, кнопка якого знаходиться на панелі налаштування обсягу, так що простим натисканням на неї програма виведе контекстне вікно з досить пристойною гамою, а в разі незадоволення останньої, передбачена опція «додаткові кольори», де напевно знайдеться щось підходяще.

Способи колірної заливки об'єктів WordArt.

Завдання і зміна кольору об'єкта, різного роду заливки, і т.д. все це допомагає зробити розпізнані результати більш барвистим, приємним.

Заливка кольором

Заливка кольором є найбільш простим, і найбільш популярним методом. Полягає вона в тому, що весь вільний простір букв, обмежений лініями, заповнюється певним кольором. Колір можна вибрати на панелі «малювання», викликавши контекстне меню кнопки «Заливка», з існуючої палітри, або з додатковою, за бажанням користувача.

Другий спосіб практично аналогічний першому, тільки лише за винятком розташування самої кнопки «заливка»: на панелі «малювання» кнопка «формат об'єкта», після натискання якої з'явиться вікно з декількома вкладками та декількома параметрами на першій «кольори і лінії». Одна з опцій цього вікна і є заливка. Крім заливки тут так само знаходиться ще один параметр

«Колір ліній» і «товщина лінії», які відіграють важливу роль у візуальному сприйнятті об'єкта WordArt. Проблема полягає в тому, що іноді видимі лінії кордону заливки псують зовнішній вигляд об'єкта, і з ними щось хочеться зробити. Завдяки цим параметрам можна дуже швидко і легко підібрати відповідний колір в тон заливки, змінити товщину ліній, збільшивши або зменшивши (найбільш прийнятна товщина при друку на мій вигляд 0, 25 або 0,5, а краще її повна відсутність: параметр «немає ліній»), або ж взагалі прибравши їх.

Градієнтна заливка

Градієнтна заливка полягає в переході одного кольору в інший, іншими словами ви, вибравши два кольори або один, задавши напрям переходу кольору, який може бути: горизонтальним, вертикальним, діагональним (від кута і від центру). Досить великий вибір шаблонів градієнтної заливки, наприклад «золото», «срібло», «хром», «захід», та інші.

Заливка за допомогою текстури.

Заливка за допомогою текстури полягає в тому, що замість кольору, на вільну область поміщається будь-якої графічний об'єкт - «текстура», а всі зайві частини його просто відсікаються межами. Таким чином створюється ефект «наклейки на буквах».

Розташовується цей метод тут: на панелі «WordArt», кнопка «форма об'єктів», в контекстному вікні на вкладці «кольори і лінії» (colors and lines), опція «заливка» (fill), на якій ще одна опція «способи заливки». Крім того сюди можна потрапити, викликавши контекстне меню кнопки «заливка» на панелі «малювання», де потрібно вибрати «способи заливки», далі у вікні є відповідна вкладка «текстура», на якій і знаходяться зразки текстур і кнопка для вибору своїх, якщо є.

Заливка за допомогою візерунка.

Цей спосіб полягає в тому, що об'єкт заповнюється певним візерунком, обраним, користувачем, з відповідними кольорами і фоном, які так само вибираються.

Знайти це все можна, викликавши контекстне меню кнопки «заливка» на панелі «малювання», де потрібно вибрати «способи заливки». У вікні з'явиться вкладка «візерунок», на якій і знаходяться зразки візерунків, а так само опції вибору кольору фону і самого візерунка.

Заливка за допомогою малюнка.

Даний метод абсолютно аналогічне заповнення текстурою, з тією лише різницею, що замість текстури необхідно вибрати якийсь малюнок.

Розташовується цей метод за тією ж адресою, що і «заливка за допомогою текстури», тільки остання вкладка називається малюнок.

Освітлення: кнопка освітлення знаходиться на панелі «встановлення обєму». Цей параметр дозволяє змінювати кут падіння світла на об'єкт, а також інтенсивність освітлення: яскраво, звичайно, приглушено.

Зміна положення об'єкта WordArt в просторі.

Крім вищезгаданих ефектів в WordArt, є ще одна, яка сприяє зміні зовнішнього вигляду об'єкта WordArt. Цією опцією є повороти об'єкта щодо своєї горизонтальної та вертикальної осі, а так само обертання їм щодо центру. Повороти вправо, вліво відносно горизонтальної і вертикальної осі об'єкта.

У WordArt передбачені додаткові функції по зміні положення об'єкта, створеного за допомогою даної програми. Так наприклад для того, що б повернути «тіло» вправо або в ліво необхідно для початку виділити цей об'єкт, потім на панелі налаштування обсягу просто натиснути на відповідні кнопки: поворот праворуч, поворот ліворуч, щодо вертикальної осі, повороти вгору, вниз відносно (щодо горизонтальної осі). Крім того варто відзначити, що дана операція просто недоступна, якщо в об'єкта вже є тінь.


4.Форматування тексту у WordArt


Вирівнювання тексту в об'єкті WordArt. Для того, щоб провести форматування тексту в об'єкті WordArt недостатньо просто використовувати стандартні засоби редактора Word, для цього передбачені додаткові функції. Так, наприклад, для того, щоб вирівняти текст по висоті необхідно просто натиснути кнопку «вирівняти букви по висоті» на панелі WordArt.

Після цього відбудеться вирівнювання тексту по висоті, але при цьому треба також зазначити, що ця функція не робить заміну великих літер на великі і навпаки, вона всього лише збільшує одні й зменшує інші до певного розміру, так що якщо один з наборів букв має свої особливості, то вони залишаться.

Що ж до вирівнювання, то для цього необхідно натиснути на кнопку «вирівнювання WordArt» на панелі WordArt, після чого з'явиться додаткове меню. У цьому меню представлені наступні пункти:

üВирівнювання по лівому краю

üВирівнювання по правому краю

üВирівнювання по центру

üВирівнювання по обох краях - цей пункт як би розтягує текст від одного краю до іншого, при цьому міжсимвольний інтервал залишається постійним, а змінюється розмір інтервалу між словами.

üВирівняти за рахунок інтервалів - при виборі цього пункту розміри букв не змінюються, а змінюється міжсимвольний інтервал таким чином, що текст розтягується між краями шаблону.

üВирівняти за рахунок ширини.

Для того, щоб змінити напрямок тексту в об'єкта WordArt з горизонтального на вертикальний і навпаки, необхідно натиснути на кнопку «Вертикальний текст WordArt», після чого відбудеться зміна написання тексту в об'єкті.

Зміна інтервалу між символами

Для того, щоб змінити інтервал між символами в об'єкті WordArt необхідно натиснути кнопку «міжсимвольний інтервал WordArt», після чого з'явиться додаткове вікно, у якому будуть наступні пункти:

ØДуже вузький

ØВузький

ØЗвичайний

ØШирокий

ØДуже широкий

Крім того там передбачена функція «Кернінг пар символів» - автоматичне налаштування кернінгу, тобто зменшення інтервалів між деякими парами символів. При кернінгу символи в словах здаються розподіленими більш рівномірно. Кернінг виконується тільки для шрифтів типу TrueType і Adobe Type Manager.


5.Вкладки на панелі інструментів та дії в них у MS Word

Art/Обьект Word Art, яка дає змогу вибрати готовий шаблон для створення нового об'єкта;Text/Изменить текст. У діалоговому вікні Edit Word Art/Изменение текста Word Art потрібно ввести текст, вибрати шрифт, його розмір та накреслення. Для розміщення частини тексту в новому рядку натискають на клавішу Enter.Art Gallery/Коллекция Word Art. До виокремленого об'єкта можна вибрати готовий шаблон;/Обьект. У діалоговому вікні Format Word Art/Формат Word Art на закладці Color and Lines/Цвета и линии задають кольори фону елемента та його ліній. У полі Color/Цвет вибирають колір зі стандартної палітри, увімкнення можливості Semitransparent/Полупрозрачный забезпечить прозорість фону.

Якщо користувач хоче застосувати інший колір або специфічне фарбування, то в полі Color/Цвет треба вибрати команду Fill Effects/Cпособы заливки. В діалоговому вікні Fill Effects/Cпособы заливки на закладці Gradient/Градиентная можна зафіксувати кількість кольорів у забарвленні та напрям градієнта його зафарбування. Можливість Preset/Заготовка надає готові варіанти багатоколірного забарвлення.

На закладці Texture/Текстура показані зразки текстур, які імітують різні матеріали (мармур, папір, тканина тощо).

На закладці Pattern/Узор показані штрихові заповнення фону та ліній. Штриховий узор складається з двох кольорів, які можна обрати за бажанням.

Закладка Size/Размер діалогового вікна Format Word Art/Формат Word Art дає змогу обирати точні розміри елемента, а також масштабувати зображення. Якщо активізувати можливість Lock aspect ratio/Сохранить пропорции, то всі зміни будуть пропорційними.

Закладка Layout/Положение дає змогу вибрати спосіб розташування графічного елемента в тексті, а також його горизонтальне вирівнювання відносно аркуша.Art Shape/Форма Word Art дає вибрати форму для виокремленого текстового елемента.Rotate/Свободное вращение. Якщо навести курсор на зелений маркер, що оточує елемент, можна повертати його в любому напрямку.Wrapping/Обтекание текстом - вибір способу розташування елемента в тексті;Art Same Letter Heignts/Выровнять буквы Word Art по высоте дає змогу збільшити малі букви до розміру великих;Art Vertical Text/Вертикальный текст Word Art - для вертикального розміщення тексту;Art Alignment/Выравнивание Word Art. Якщо текст вміщує декілька рядків, то можна вибрати спосіб вирівнювання рядків;Art Character Spacing/Межсимвольный интервал Word Art - для регулювання відстані між символами елемента.

Зазначимо, що для опрацювання текстових елементів можна використовувати кнопки редагування з піктографічної панелі Drawing/Рисование, зокрема створення тіні текстового елемента та надання йому об'ємного вигляду.


6.Зміна автофігур, організаційних діаграм, об'єктів WordArt, діаграм і формул


Зміна розміру, зміна форми, поворот або переміщення графічних об'єктів за допомогою миші:

·Щоб змінити розміри графічного об'єкта, клацніть об'єкт, щоб виділити його, та перетягніть один із не зафарбованих круглих маркерів зміни розміру, розташованих навколо об'єкта, як показано на малюнку.·Для того, щоб при зміні розміру об'єкта збереглися його початкові пропорції, слід перетягнути один із кутових маркерів зміни розміру, утримуючи натисненню клавішу SHIFT.

·Щоб симетрично змінити розмір об'єкта відносно його центру (тобто змінити розмір об'єкта, не переміщуючи його центр), перетягніть маркер зміни розміру, утримуючи натисненню клавішу CTRL.

Об'єкти WordArt і автофігури

На об'єктах WordArt і деяких автофігурах відображується жовтий маркер зміни форми у вигляді ромба. Переміщення цього маркера дає змогу змінити деякі аспекти форми об'єкта, такі як кут між сторонами трапеції та товщина прямокутної частини стрілки або довжина вістря стрілки, як показано на малюнку.Ефекти переміщення маркера зміни форми є різними, залежно від типів автофігур і об'єктів WordArt.

·Щоб повернути графічний об'єкт, перетягніть круглий маркер повороту зеленого кольору, як показано на малюнку.·Щоб перемістити графічний об'єкт до іншого місця в документі, наведіть вказівник миші на об'єкт (але не на маркер, якщо об'єкт виділено) і, коли з'явиться маркер у вигляді хрестоподібної стрілки, перетягніть об'єкт до потрібного місця.


Крім того, коли об'єкт виділено, його можна перемістити за допомогою відповідних клавіш зі стрілками: СТРІЛКА ВГОРУ, СТРІЛКА ВНИЗ, СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО. (Скопіювати об'єкт за допомогою клавіатури неможливо. Проте, перевагою використання клавіатури є те, що можна точно керувати напрямком і кількістю переміщень.)

·Щоб скопіювати об'єкт, а не перемістити його, перетягніть об'єкт, утримуючи натисненню клавішу CTRL.

При виділенні графічного об'єкта у Word, для якого призначено стиль обтікання У тексті, іноді відображуються лише прямокутні маркери зміни розміру і зміна форми та поворот об'єкта із застосуванням вище описаних методів є неможливими. Щоб обійти цю проблему, слід призначити інший стиль обтікання, змінити форму об'єкта або повернути його, а потім знову вибрати стиль У тексті. Оскільки об'єкт, для якого призначено стиль обтікання У тексті, є невід'ємною частиною тексту й обробляється як один символ тексту, його потрібно перемістити або скопіювати до іншого місця в тексті, використовуючи стандартні методи переміщення або копіювання тексту.

Зміна графічних об'єктів за допомогою панелі інструментів «Малювання»

Панель інструментів «Малювання» у Word, Excel, PowerPoint і FrontPage містить великий і різнорідний набір команд для створення та зміни графічних об'єктів. Щоб відобразити цю панель інструментів, у меню Вигляд наведіть вказівник миші на пункт Панелі інструментів і виберіть команду Малювання. Інший спосіб - натиснути на панелі інструментів кнопку Малювання. За замовчуванням панель інструментів Малювання з'являється у лівому нижньому куті вікна програми.Панель інструментів «Малювання» містить три групи кнопок. Для виділення та зміни графічних об'єктів слід використовувати першу групу, як показано на малюнку.Як і при роботі з текстом, загальна процедура роботи із графічним об'єктом полягає в тому, щоб спочатку виділити об'єкт, а потім виконати над ним дію. Як правило, щоб виділити об'єкт у звичайному режимі редагування тексту, потрібно просто клацнути його. Інший спосіб - натиснути кнопку Вибір об'єктів (на панелі інструментів Малювання) для включення режиму виділення, який дає змогу легко виділяти декілька об'єктів одночасно. У режимі виділення також можна виділяти об'єкти Word, які містяться в шарі під текстом.

·При включенні режиму виділення за допомогою кнопки Вибір об'єктів вказівник перетворюється на стрілку, яка вказує в лівому верхньому напрямку. Перебуваючи в цьому режимі, клацніть об'єкт, який потрібно виділити. Щоб виділити декілька об'єктів для виконання одночасної дії на ними, розташуйте навколо цих об'єктів рамку виділення, як показано на малюнку.


Рамка виділення має повністю оточувати кожний об'єкт, який потрібно включити до виділення.

Для одночасного виділення декількох об'єктів можна також клацнути кожний об'єкт за затисненої клавіші SHIFT. Цей метод дає змогу виділити декілька об'єктів у області, не виділяючи усі об'єкти цієї області. (Щоб зняти виділення з одного з об'єктів, натисніть клавішу SHIFT і знову клацніть його.) Щоб відключити режим виділення і мати змогу працювати з текстом, ще раз натисніть кнопку Вибір об'єктів (ця кнопка включає та відключає режим виділення) або натисніть клавішу ESC.

·Щоб видалити виділений графічний об'єкт або об'єкти, натисніть клавішу DELETE.

·Щоб змінити виділений графічний об'єкт або об'єкти, натисніть кнопку Дії та виберіть команду меню.Меню Дії у Word містить підменю Обтікання текстом, яке дає змогу змінювати стиль обтікання виділеного об'єкта.

·Якщо виділено декілька об'єктів, їх можна об'єднати в одну групу, щоб мати змогу працювати з ними як з одним об'єктом. Для цього в меню Дії потрібно вибрати команду Групувати. Пізніше групу можна розділити на об'єкти, які її складають, виділивши цю групу та вибравши команду Розгрупувати з того ж меню. (Пізніше можна вибрати команду Перегрупувати, щоб знову створити таку саму групу, не виділяючи перед цим окремі об'єкти, які до неї належать.)

·Для керування порядком перекриття різних графічних об'єктів, які перетинаються на сторінці, потрібно натиснути кнопку Дії на панелі інструментів Малювання, навести вказівник на команду Порядок і вибрати в підменю відповідну команду, як показано на малюнку.·Команди меню Дії також можна використовувати для вирівнювання, переміщення, повороту або відображення виділеного об'єкта або об'єктів, як показано на малюнку.


Якщо ви витратили деякий час на вставку, зміну розміру та форматування певної автофігури, а потім зрозуміли, що цей тип автофігури вам не підходить, видаляти об'єкт і починати роботу спочатку не потрібно. Замість цього можна просто перетворити об'єкт на іншу автофігуру. Щоб зробити це, натисніть кнопку Дії на панелі інструментів Малювання, наведіть вказівник на команду Змінити автофігуру та виберіть новий тип автофігури, який вам потрібен.

Ви можете вільно експериментувати з усіма засобами, про які йшлося вище. Якщо вам не підходить результат застосування певного засобу або дії, скасуйте його, вибравши команду Скасувати. Якщо результат певної комбінації дій, застосованих до автофігури, вам підходить, ці дії можна застосовувати за замовчуванням до всіх майбутніх автофігур. Для цього слід виділити об'єкт, до якого було застосовано потрібну комбінацію дій, і в меню Дії вибрати команду За замовчуванням для автофігур.

·Для швидкої вставки нових графічних об'єктів використовується друга група кнопок на панелі інструментів Малювання, як показано на малюнку.·Для зміни кольору заливки, візерунка, кольору ліній, стилю та кольору шрифту виділеного об'єкта або для додавання до об'єкта тіні або об'ємного ефекту використовується третя група кнопок на панелі інструментів Малювання, як показано на малюнку.ДІЯКНОПКАВибір кольору або способу заливкиКолір заливкиВибір кольору лінії або візерункової лініїКолір лініїВибір кольору тексту в текстовому полі або в автофігуріКолір шрифтуВибір суцільної лініїТип лініїВибір пунктирної або розривної лініїТип штрихаДодавання (або зміна) стрілки на лінії автофігуриТип стрілкиДодавання тіні до графічного об'єктаСтиль тініДодавання об'ємного ефекту до графічного об'єктаОб'єм

Зміна виділених графічних об'єктів за допомогою панелі інструментів «Малювання»

У поданому нижче прикладі зображено початковий вигляд вставленого прямокутника, а також вигляд цієї автофігури після застосування до неї кольору заливки й об'ємного ефекту.Форматування графічних об'єктів за допомогою діалогового вікна «Форматоб'єкта»

Діалогове вікно Формат об'єкта містить найбільший набір параметрів форматування. Фактична назва діалогового вікна залежить від типу виділеного графічного об'єкта - наприклад, Формат малюнка, Формат автофігури або Формат діаграми. Для форматування об'єкта за допомогою цього діалогового вікна, виконайте такі дії.

1.Клацніть об'єкт, щоб виділити його. (Щоб виділити об'єкт, розташований за текстом у Word, слід натиснути кнопку Вибір об'єктів на панелі інструментів Малювання.)

2.У меню Формат виберіть команду Малюнок, Автофігура, Організаційна діаграма, Діаграма, Об'єкт WordArt або Об'єкт. Назва команди залежить від типу виділеного об'єкта. (Якщо виділено об'єкт Microsoft Graph або формулу, команда матиме назву Формат об'єкта.) У такому випадку відкриється діалогове вікно Формат об'єкта.

.На вкладках діалогового вікна виберіть параметри форматування. Наявність конкретних вкладок і параметрів залежить від типу виділеного графічного об'єкта та використовуваного додатка. Якщо виділено малюнок у Word, відобразиться діалогове вікно Формат малюнка, як показано на малюнку.

Зміна графічних об'єктів за допомогою діалогового вікна «Формат об'єкта»

Зміна графічного об'єкта за допомогою контекстного меню

Декілька зазначених вище операцій можна виконати шляхом клацання графічного об'єкта правою кнопкою миші та вибору потрібної команди з контекстного меню. Список команд контекстного меню залежить від використовуваного додатка, типу графічного об'єкта та застосовуваних до нього засобів. Нижче зображено контекстне меню для автофігури у Word.Якщо замкнену автофігуру, таку як овал або зірка, клацнути правою кнопкою миші, контекстне меню міститиме команду, яка є не в усіх меню:

Додати текст. Ця команда дає змогу додати текст до автофігури, яка виконує роль текстового поля цікавої форми, як показано на малюнку.

Висноски


Сам по собі додаток WordArt є дуже специфічним і при роботі з ним необхідно знати деякі його особливості. По-перше, потрібно зазначити, що до версії пакету MS Office 97, WordArt просто не входив в текстовий редактор Word, як його невід'ємна частина, але, тим не менше, працював з ним в парі, правда, всі створені об'єкти після вставки в документ і збереження перетворювалися на графічний об'єкт, а точніше, на зображення. Природно це не дозволяло надалі проводити будь-які дії над цим об'єктом.

Але, починаючи з версії 97 року WordArt стає невіддільною частиною MS Office, крім того створювані об'єкти зберігають свої властивості після завершення роботи з документом. Іншими словами програма зберігає створений об'єкт не як малюнок, а як «текст з параметрами», що значно спрощує життям пересічних користувачів.

Ще однією проблемою, яка може виникнути при роботі з об'єктами WordArt, є сумісність форматів при імпорті в різні типи документів, такі як Веб - сторінки наприклад. Проблема полягає по суті справи в тому, що при створенні Веб - сторінки засобами «офісу» неможливо вставити об'єкт WordArt в створюваний документ, а якщо точніше, то саме вставити вдається, але зберегти в первинному вигляді просто не можна. На питання, чому так відбувається, можна сказати лише те, що формат HTML дуже специфічний, тобто вставити в документ можна тільки малюнок.

Виходом з цієї ситуації є вставка малюнка MS Word, яку можна здійснити вибравши в пункті меню «вставка», пункт «об'єкт», а після цього в вікні потрібно вибрати відповідний пункт «малюнок MS Word». Далі з'явиться поле, в якому необхідно створити малюнок засобами редактора, після чого потрібно натиснути кнопку «відновити межі малюнка», а потім «закрити малюнок».

автофігура стиснення текст діаграма

Список використаної літератури


1. Н.В. Макарової «Інформатика» - М.: Фінанси і статистика, 1997 р.;

. А.Д. Хомоненко «Основи сучасних комп'ютерних технологій» - М.: Коронапринт, 1998 р.;

. В.Е. Фигурнов «IBM PC для користувачів» - М.: Москва, 1995 р.;

. М.К. Буза, Л. В. Певзнер, І.А. Хижняк «Операційна середовище Windows і його докладання» - М.: Мінськ, «Вышэйшая школа», 1997 р.;

. Г.В. Росс та інших. «Основи інформатики, і програмування» - М.: Пріор, 1999 р.;

. Д.Я. Мовшович «Основи інформатики» - М.: Фенікс, 1996 р.


Теги: Використання об’єктів WordArt  Реферат  Информационное обеспечение, программирование
Просмотров: 14071
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Використання об’єктів WordArt
Назад