Сучасні вимоги до упаковки в мережі Інтернет


Сучасні вимоги до упаковки в мережі Інтернет


За останні роки суттєво підвищились вимоги до упаковки завдяки глобалізації. Це зумовлено появою нових пакувальних матеріалів, прогресом у галузі пакувальної техніки, появою нових пакувальних матеріалів, новими знаннями і досвідом у використанні функції упаковки, вимогами економіки та екології.

Упаковка - безсумнівний символ сучасного ринку. З точки зору сили впливу на покупця вона поза конкуренцією серед інших засобів просування товару. Упаковка дозволяє продавати товар значно дорожче, нічого в ньому не змінюючи.

На сьогоднішній день ситуація на ринку така, що основним чинником успіху компанії стає не стільки нарощування обсягів виробництва, скільки ефективність технологій просування товару.Основне призначення упаковки - захист упакованих товарів від несприятливих зовнішніх умов, а також попередження попадання частинок товарів або окремих екземплярів в навколишнє середовище, що зменшує кількісні втрати самих товарів, а також забруднення навколишнього середовища.

Нові знання і досвід формують основну базу для удосконалення і уточнення вимог до упаковки і поліпшення її якості.

Завдяки взаємозвязку виробників і споживачів упаковки підвищується вплив конкуренції на розвиток галузі.

У більшості випадків виробник тари поки-що допомагає своїм замовникам якнайкраще упакувати їхню продукцію. Його мета - не лише виготовити пакувальний засіб, але й забезпечувати своїм клієнтам перемогу в конкурентній боротьбі. Тому виробники упаковки більш уважно відносяться до тих підприємств, які першими почали оцінювати вплив глобалізації на свою діяльність.

Це перш за все відноситься до виробників споживчої тари, яка в майбутньому повинна відповідати вимогам різних споживачів. Прикладом може служити інформаційна функція і зручність у використанні упаковки, підвищені вимоги до відмінних ознак товарів в упаковці, завдяки яким його можна легко запамятати, а потім пізнати на ринку, а також підвищені вимоги до захисної функції упаковки, особливо для продуктів з обмеженим терміном зберігання.

З розширенням продажу через Інтернет виникла проблема щодо транспортної тари нової якості. Важливо при цьому забезпечити різноманітність такої тари, яка підійде будь-якому замовнику.Запропонування товару в Інтернеті вимагає репродукції упаковки на невеликій площі, зображенні з урахуванням вимог споживача щодо інформації про відповідний товар.

З метою запобігання плагіату і використовують упаковку, яка гарантує оригінальність упакованого продукту за рахунок спеціальних захисних елементів (малюнок, колір друку і етикетки), а також технології і системи щодо захисту продукту. Оснащена чіпом етикетка-відповідач використовує енергію електричного поля і тим самим дозволяє здійснювати автоматичну безконтактну ідентифікацію та обмін даними.

Заслуговує на увагу економічність пакування. На багатьох підприємствах витрати на пакувальні матеріали і упаковку є важливим критерієм для прийняття рішення щодо використання упаковки. Якісну упаковку впроваджують, ураховуючи зниження витрат на неї. За оцінкою АРМЕ (Асоціація виробників пластмас в Європі), затрати матеріалу на пакування з 1988 по 1997 р. знизилась у середньому на 28%, а максимально - на 73%.

Маркетологи повинні передовсім зясувати, чи відповідає дизайн упаковки всій іншій стратегії маркетингу підприємства. Помилки можуть дуже багато коштувати. Спрощена упаковка часто асоціюється в покупця з товаром низької якості.

У деяких країнах знаходять широке застосування двошарові і двоколірні поліетиленові мішки з термозвареними швами, внутрішній шар яких має чорний колір, а зовнішній - білий. ПНД застосовується у основному задля виробництва дрібнороздувної і термоформованної тари одноразового використання.

Упаковка товару - це щось значно більше, ніж звичайний захист. Зростання добробуту споживачів дає змогу безупинно поліпшувати зручність, зовнішній вигляд, надійність і престижність упаковки. Щорічно підприємства-виробники витрачають набагато більше коштів на упаковку своєї продукції, ніж на її рекламу.

Не варто забувати, що на ринку завжди є безліч виробників майже такої самої продукції, тому можливість конкурентної диференціації товарів різко звужується, а упаковка стає найважливішим інструментом маркетингу.

Позитивне ставлення споживача до товару найчастіше асоціюється з його упаковкою, бо нині завдяки упаковці один товар відрізняють від інших.

упаковка товар тара інтернетСучасна теорія упаковки товарів розглядає їх у двох аспектах: мяка і тверда вартість товару.

Тверда вартість - це конкретна споживна цінність товару. Дизайн, колір і упаковка - це його додаткова, так звана мяка вартість. Коли однорідних товарів на ринку мало, або й зовсім немає, споживач передовсім оцінює їх з погляду твердої вартості. Нині, коли в усіх передових країнах світу однорідних товарів безліч, увага покупця зміщується на мяку вартість. Тому серед сучасних маркетологів ходовою стала фраза: "Упаковка продає товар".

Отже, сучасна роль упаковки у мережі Інтернет виходить далеко за рамки її колишніх суто захисних функцій, охоплює сферу стимулювання продажу, поширюючись на сферу комунікацій споживача з виробником або продавцем, торкаючись соціально-екологічних проблем, таких як економія матеріальних ресурсів і боротьба з промисловим забрудненням довкілля.


Література


1. ГОСТ 17527-2003 - Упаковка. Терміни і визначення (Частина 1)

. Броннікова Т.С., Чернявський А.Г., Маркетинг: Навчальний посібник, Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999.

. Єфремов Н.Ф., Тара та її виробництво, Москва: МДУП, 2001.

. Кожанова Є.А., Дизайн упаковки як частина стратегічного брендингу / Наука про рекламу, №2, 2007.

. Моісеєнко М.С, Товарознавство непродовольчих товарів, 5-е видання, Гриф МО РФ, Вид-во: Фенікс, 2009 р.

. Розанцева Є.Г Тара і упаковка / За ред., Москва: МГУПБ, 1999.

. Сицко В.Є., Садовський В.В., Целікова Л.В., Товарна політика підприємства галузі, Вид-во: Вища школа, 2007.

. Шершньов Є.С. та ін., Тара та упаковка в сучасній економіці, Москва, 1996.

. www.mir-upakovki.ru

. www.upakovano.ru


Теги: Сучасні вимоги до упаковки в мережі Інтернет  Статья  Маркетинг
Просмотров: 15045
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Сучасні вимоги до упаковки в мережі Інтернет
Назад