Виробництво та реалізація ковбасної продукції

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

економічний факультет

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ


Маркетинговий план

«Виробництво та реалізація ковбасної продукції»


Виконала: студентка гр.ФК 09-5

Кісенко А.О.


Дніпропетровськ - 2012

АНОТАЦІЯ ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА


На даному етапі розвитку підприємства було розроблено маркетинговий план, для більш ефективної діяльності, більш високого прибутку і більше високої конкурентоспроможності.

Докладний маркетинговий план <#"justify">Предметом і ціллю діяльності ПП Мясний куточок є сприяння найбільш повному задоволенні споживчих потреб в мясопродуктах, а також більш повного ефективного використання сировинних та продуктових ресурсів.

В зазначених вище цілях ПП Мясний куточок здійснює:

vвиробництво та реалізація мясопродуктів;

vорганізацію та реконструкцію цехів по виробництву цих продуктів.

В склад ПП Мясний куточок входять слідуючі підрозділи:

vмясо переробний цех №1;

vхолодильники;

vдва магазини площею 500м2 і 350м2;

vінші споруди та будівлі.

Основним напрямком роботи фірми є виробництво та реалізація ковбасної продукції на території України та за її межами. Масове виробництво товарів забезпечується безперервною роботою висококваліфікованих спеціалістів. На даний момент в штаті ПП Мясний куточок 150 осіб , які є спеціалістами в даній сфері. Підпрємство «Мясний куточок» базує режим роботи згідно з діючим законодавством, забезпечуючи 40-годинний робочий тиждень. Персонал: генеральний директор, виконавчий директор, головний бухгалтер, юрист, 2 бригадира, 134 робітників, 4 спеціаліста-науковця для розробки нової технології та удосконалення техніки, 2 спеціаліста з ремонту техніки та обладнання, електрик, 2 сантехніка та 2 сторожа. Проводиться професійний відбір співробітників, розробляються плани по перепідготовці і підготовці персоналу.

Сировина для мясо переробного цеху буде надходити з слідуючи джерел:

Свинина за ціною 24 грн./кг. Постачальник ПСП Гірчак Т.П. Птиця за ціною 11,5 грн./кг. Постачальник птахофабрика Золота курочка яловичина за ціною 23 грн./кг. Постачальник СВАТ Промінь.


Продукція фірми


Підприємство «Мясний куточок» спеціалізується на випуску ковбасної продукції. Асортиментом фірми є продукти з переробленого тваринного мяса з різними характеристиками:

Продукція харчової промисловості:

vкопчена ковбаса;

vварена ковбаса;

vмясний фарш.

Особлива увага приділяється якісним критеріям продукції: багато ковбасних виробів виготовляється в натуральній оболонці, частина продукції виробляється відповідно до радянських ГОСТів, що передбачає використання рецептур з високим вмістом чистого м'яса і, відсутність барвників. Звісно, готова продукція за такими рецептами коштує набагато дорожче, але при відповідних акцентах на суворе дотримання стандартів продукція не може бути дешевою, тому вироби під торгово маркою «Мясний куточок» адресовані споживачам, котрі мають добрий смак та передусім орієнтуються на найвищу якість та доступну для споживача ціну. Велика увага приділяється підтримці високого рівня гігієни виробництва, суворому контролю сировини і готової продукції.

Рівень якості виготовленої продукції відповідає державним нормам стандарту.

Для продукції підприємства «Мясний куточок» обовязково передбачено наявність трьох різних за функціями упаковок: перша посолена і висушена натуральна ковбасна оболонка <#"justify">Підприємство «Мясний куточок» обираючи стратегію фірми зупинило свій вибір на стратегії лідерства. Основною характеристикою є мінімізація витрат на виробництво, що досягається завдяки створеному підрозділу наукових розробок. 4 спеціалісти-науковці постійно знаходяться в пошуках альтернативних варіантів, забезпечуючи не лише появу нового в товарі, але й домагаються якомога зменшити затрати на виробництво. Необхідно рятуватися від ресурсогроміздкого, капіталогроміздкого і енергогроміздкого виробництва, від випуску продукції частіше за все недостатньо високої якості. Замість цього виникає потреба введення нових ресурсно- і енергозберігаючих технологій, які дозволяють забезпечувати високу якість товарів і підвищення їх конкурентоспроможності. Необхідно сприяти розвитку інноваційної діяльності , яка сприяє проникненню на нові ринки, росту рівня виробництва.

В планах розроблення та запровадження в діяльність механізм, який дозволяє мінімізувати роботу робітників (а отже зменшити затрати на заробітну плату), а також збільшити роботу конвекторної лінії, що дозволяє при тих самих затратах електроенергії, опалення та охорони збільшити обєм виготовленої продукції і як наслідок зменшення її собівартості. Ведеться активна робота по визначенню альтернативного складу сировини та матеріалів. Отже в перспективі намічається ситуація коли якість та характеристики товару не зміняться, а ціна при цьому може зменшитися. Це дозволить захопити частку ринку та вийти на декілька кроків вперед фірм-конкурентів.


Нові товари та послуги

собівартість конкурент ціна продукція

У перспективі розвитку, фінансового процвітання, за допомогою новітніх технологій фірма планує збільшити свої розміри та направити сили на виробництво нових товарів.

Новими видами продукції є:

-найрізноманітніш копчена ковбаса;

-вялена вітчина;

рулети;

смажена ковбаса;

запечена ковбаса за домашніми рецептами;

буженина;

шинка;

балик;

бекон;

окорок свинний;

грудинка (класика національної кухні в поєднанні сучасних харчових технологій);

Ситуаційний аналіз


Конкурентне середовище


Ковбасна продукція на ринку є досить популярною. Асортиментний ряд ковбасних виробів та мясних делікатесів на деяких підприємствах сягає понад 200-300 найменувань різних цінових груп. За даними Держкомстату в 2010 р. випуск ковбасних виробів збільшився у порівнянні з 2009 р. на 3,8% і становив 270 тис. тон.

Ключові позиції на ринку ковбасної продукції в Україні займають ВАТ Кременчукмясо м. Кременчук, що реалізує продукцію в усі регіони України, ВАТ «М'ясокомбіна?т Ятра?нь»,ТОВ «Тульчинмясо».

Проведемо аналіз, в результаті якого визначимо наскільки наш товар дійсно відповідає вимогам ринку, та визначимо його місце серед товарів конкурентів. Для цього побудуємо таблицю, в якій порівняємо по різним характеристикам ковбасні вироби різних виробників, ввівши пятибальну шкалу, де значенню 5 відповідає найкращий показник, а одиниці відповідно - найгірший.


Таблиця 1

Порівняльна характеристика позицій фірми та її конкурентів

Галузь порівнянняМясний куточокКонкурентиКременчукмясоМ'ясокомбіна?т Ятра?ньТульчинмясоРеклама4533Розміщення5545Якість продукції5545Якість упаковки5544Обєм виробництва, т/рік202015451400100Послуги5544Ціна4443Гарантія5545Імідж3534Стабільність реалізації4533Підсумок40443336

Таким чином продукція «Мясний куточок» займає друге місце серед чотирьох фірм, які виробляють однакову продукцію. Це високий показник, і єдиний хто зміг вийти попереду нас - це величезна компанія-конкурент Кременчукмясо, яка існує вже на ринку багато років і справедливо заслуговує любов та довіру серед споживачів.

Було також проведено порівняльну характеристику цін вище вказаних підприємств (Табл. 2), а також зроблено детальний аналіз техніко-економічних показників основного конкурента, який має більші річні обсяги виробництва продукції. Результати аналізу показали, що як з боку АТ Кременчукмясо , так і з боку інших виробників неможливий високий рівень конкуренції через досить застаріле технологічне обладнання.


Таблиця 2

Оптові та роздрібні ціни на мясну продукцію

ВиробникОптові ціниРоздрібні ціниКопченаВаренафаршКопченаВаренафаршВАТ Кременчукмясо6543-7560-ВАТ М'ясокомбіна?т Ятра?нь 6342-8258-АТ Мясний куточок654540806050

Підведемо підсумки: для ВАТ Кременчукмясо існує достатньо приваблива ринкова ніша для збуту власної продукції на території Укроїни; є цільовий сегмент - населення з середнім рівнем доходів.

Отже, головна перевага конкурентів полягає лише у наявності іміджу, що є незначною перешкодою, адже випуск ковбас нового покоління змусить привернути до себе увагу та заручитися довірою серед споживачів.

При розробці нових видів продукції на ПП «Мясний куточок» враховується попит та пропозиції покупців, що вивчається відділом маркетингу і через фірмову торгівлю підприємства. Відділ збуту і маркетингу беруть участь при плануванні обсягу виробництва, асортименту і ціноутворенні.

Для виявлення фінансового результату діяльності підприємства «Мясний куточок» використовують такі основні показники: обсяг виробництва продукції, обсяг продажу продукції, чисельність працівників, продуктивність праці на один працівника, витрати виробництва, собівартість продукції, прибуток.

Прибуток - основне джерело фінансових ресурсів, зв'язаний з одержанням валового доходу.

Валовий доход підприємства - виторг від реалізації продукції за винятком матеріальних витрат, тобто, що включає в себе оплату праці і прибуток. Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) складається з фінансового результату від реалізації продукції, основних фондів і іншого майна підприємства і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

Прибуток від реалізації продукції визначається як різниця між виторгом від реалізації і діючих цінах без ПДВ і акцизів і витратам на виробництво і реалізацію продукції.

Усі фактори визначальні успіх ПП «Мясний куточок» мають оцінку «посередньо». Це випливає з низького рівня виробничого потенціалу (слабка виробничо-технічна база, зношеність устаткування). При підвищенні усіх факторів у першу чергу увага необхідно направити на підвищення виробничого потенціалу: зробити дослідження розвитку і впровадження нових більш прогресивних холодильників і устаткування.

У випадку недостачі власних засобів (фінансовий потенціал-4) залучити позикові засоби за рахунок кредитів банку. Потенціал клієнтури дозволяє захопити додаткову частку ринку за рахунок підвищення якості продукції, а отже і доходів.

З метою підвищення фактора місце розташування ПП «Мясний куточок» пропонується відкрити нові торгові крапки, це дасть можливість купувати продукцію від ПП «Мясний куточок», а не в конкурентів.

З метою підвищення продуктивності праці необхідно використовувати заходу, методи матеріального і морального стимулювання, підвищувати кваліфікацію працівників.

Для підвищення фактора «комунікаційна політика» необхідно стимулювати клієнтів за рахунок надання знижок і пільг, більш ефективно використовувати рекламу в засобах масової інформації.


Товарно-ринкова орієнтація


М'ясо-переробна промисловість - це важлива галузь народного господарства. Основним напрямком розвитку цієї галузі є необхідність значного зростання якості, біологічної цінності і смакових переваг продуктів харчування, а також покращення їх асортименту.

Ковбасні вироби - харчові продукти з м'яса <#"justify">Цінова політика


Вищий персонал підприємства, проаналізувавши ситуацію на ринку і взявши до уваги соціально-економічні тенденції в Україні в цілому і по Дніпропетровській області зокрема, дійшов до висновку, що розробка і реалізація довгострокової маркетингової стратегії в даний час - це нереальна задача в мінливій ринковій конюнктурі. Тому було вирішено коригувати маркетингову стратегію відповідно до змін, які виникатимуть і створювати маркетингову стратегію на менш тривалий період (місяць, квартал, рік).

В залежності від ринку збуту ПП Мясний куточок планує встановити слідуючі ціни реалізації готової продукції (табл.4) МК


Таблиця 4

Ціни на готову продукцію, грн./кг.

Мясний куточокКопчена ковбасаВарена ковбасаФаршПідприємства оптової торгівлі654540Піприємства роздрібної торгівлі806050Кафе, ресторани856555

Вказані оптові та роздрібні ціни на мясопродукти (копчену ковбасу) на 10 - 12% нижчі від середньо ринкових, таким чином при продажі цього виду продукції стратегія маркетингу ПП Мясний куточок - цінова конкуренція, яка доцільна в даній ситуації. Для всіх інших видів продукції стратегія маркетингу - нецінова конкуренція. Завдяки високій якості, смаковим якостям і привабливої екологічно безпечної упаковки.

Для ефективної роботи ПП Мясний куточок планується проводити маркетингові дослідження, опитування споживачів, щоб встановити їх відношення до продукції фірми.

Також з метою стимулювання попиту планується розмістити рекламу продукції в мережі Internet.

Заплановані витрати на рекламу складатимуть 2 тис. грн. на місяць.

Іншими методами стимулювання попиту можуть бути:

vПроведення акцій;

vУчасть в Всеукраїнських та обласних виставках;

vПроведення дегустацій..

Ці засоби стимулювання попиту фірма буде застосовувати після виходу виробництва на повну потужність і під час перших місяців виходу продукції на споживчий ринок.


Таблця 5

Загальна стратегія маркетингу

НапрямиЗаходи, дії1. Цільовий ринокЗахопити сегмент ринку продовольчого роздробу в мікрорайоні, зробивши при цьому ставку на яке проживає поряд населення і широкий асортимент товарів2. ПозиціонуванняВиділитися із загального списку магазинів за рахунок забезпечення широкого асортименту товарів, високої якості обслуговування3. ЦіноутворенняВстановити ціну на максимально можливому рівні, не допускаючи при цьому зниження конкурентоспроможності магазину4. ОбслуговуванняЗабезпечення професійного сервісу завдяки навчанню мотивації всього персоналу5. РекламаРозгорнути рекламну кампанію, орієнтовану на цільовий ринок з урахуванням позиціювання магазину в мікрорайоні. Встановити бюджет в розмірі 200 грн. в місяць.6. Маркетингові дослідженняВстановити бюджет в розмірі 500 грн. на місяць з метою вдосконалення знань про поведінку покупців при виборі магазину для здійснення покупок

Спосіб продажу продукції


Охоплення загального ринку здійснюється шляхом прямих контактів з потенційними покупцями в м. Дніпропетровську та області. На даний момент уже існують попередні домовленості з потенційними покупцями. При умові стабільності цих закупок гарантований оптовий збут продукції в обсязі біля 700 т. в рік.

Основними споживачами на перспективу залишаються власні роздрібні магазини (два магазина) 40,3% від загального обсягу реалізації.


Таблиця 6

Розрахунок ціни за методом «середні витрати плюс прибуток»

№ за/пНазва послуг (продукції, товару)Собівартість послуг (продукції, товару)Ціна реалізації послуг (продукції, товару)1.Капчені ковбаси45802.Варені ковбаси35603.Фарш3050

Таблиця 7

Калькуляція собівартості товару

№ за/пНазва статтіТовар 1 (грн. за од.)Товар 2 (грн. за од.)Товар 3 (грн. за од.)1.Сировина та матеріали (40%-60%)2620162.Енерговитрати (10%-15%)5,63,8533.ЗП та нарахування (10%-12%)4,5444.Амортизація (10%)4,43,8545.Загальнофірмові витрати (5%)2,2521,56.Інші витрати (5%)2,2521,5Разом:453530

Узагальнення: в своїй маркетинговій політиці ПП Мясний куточок планує методом цінової та нецінової конкуренції зайняти даний сегмент ринку і закріпитися на ньому.


Фінансові показники та прогнози


Таблиця 7

Виробничий план

Назва товаруодвим.123456789101112Сума за рікIІІІІІIVСума за рікКопчена ковбасакг300003015030300304503060030750309003105031200313503150031650369900113062,5114750117000118125462937,5Варена ковбасакг15000150201504015060150801510015120151401516015180152001522018132056325565505685057000226725Фаршкг12200122201224012260122801230012320123401236012380124001242014772045825460504635046500184725Перший рік (приріст 10-15%)Другий рік (приріст 25-30%)

Таблиця 8

Прогноз обсягів реалізації продукції

Назва товаругрн.123456789101112Сума за рікIІІІІІIVСума за рікКопчена ковбасагрн24000002412000242400024360002448000246000024720002484000249600025080002520000253200029592000904500091800009315000945000036990000Варена ковбасагрн90000090120090240090360090480090600090720090840090960091080091200091320010879200338700033930003406500342000013606500Фаршгрн610000611000612000613000614000615000616000617000618000619000620000621000738600022912502302500231450023250006942000Підсумок (1)Грн391000039242003938400395260039668003981000399520040094004023600403780040520004066200478572001472325014875500150360001519500057538500Перший рік (приріст 10-15%)Другий рік (приріст 25-30%)Таблиця 9

Прогноз витрат на товар

Назва товаругрн.123456789101112Сума за рікIІІІІІIVСума за рікКопчена ковбаса4513500001356750136350013702501377000138375013905001397250140400014107501417500142425016645500508781351637505239687531562520806875Варена ковбаса35525000525700526400527100527800528500529200529900530600531300532000532700634620019713751979250198712519950007932750Фарш3036600036660036720036780036840036900036960037020037080037140037200037260044316002749501381500138825013950004164750Підсумок (2)22410002249050225710022651502273200228125022893002297350230540023134502321500232955027423300733413885245008615062870562532904375Перший рік (приріст 10-15%)Другий рік (приріст 25-30%)

Таблиця 10

Визначення прибутку

од. вимір123456789101112Сума за рікIІІІІІIVСумаКв-лКв-л.Кв-лКв-лза рікОбсяг реалізації (1)грн39100003924200393840039526003966800398100039952004009400402360040378004052000406620047857200 1472325014875500150360001519500057538500Витрати (2)грн224100022490502257100226515022732002281250228930022973502305400231345023215002329550274233007334137,585245008615062870562533179325Прибутокгрн166900016751501681300168745016936001699750170590017120501718200172435017305001736650204339007389112,563510006420938648937524359176(1) - (2)

Таблиця 11

Прогноз грошових потоків

Показники1234567891011121. Приток грошових коштівА) реалізація391000039242003938400395260039668003981000399520040094004023600403780040520004066200Позики50005500600065007000750080008500900095001000010500Всього:3915000392970039444003959100397380039885004003200401790040326004047300406200040767002. Відтік грошових коштівА) витрати на виробництво224100022490502257100226515022732002281250228930022973502305400231345023215002329550Б) погашення позик700071507300745076007750790080508200820082008200Всього:224800022562002264400227260022808002289000229720023054002313600232165023297002337750Результати діяльності:166700016735001680000168650016930001699500170600017125001719000172565017323001738950


Висновок: Зазначені в таблиці економічні показники підтверджують доцільність і прибутковість даного виробництва.


Організаційна структура


Рада директорів ПП Мясний куточок складається з двох осіб: Генерального та Виконавчого Директора. Вони мають значний стаж роботи не тільки в сфері управління, але й безпосередньо на робочих місцях в торгівельній та виробничій сферах, де набули значних професійних навичок, проуваючись вперед по ступенях карєри. До даного моменту уже на протязі 3 років вони грамотно здійснюють управління фірмою ПП Мясний куточок.

На підприємстві існує лінійно-функціональна управлінська структура, коли керівництво фірмою здійснюють не лише зверху, але й безпосередньо на робочих місцях: в кожному підрозділі ПП Мясний куточокдіє ретельно підібраний персонал, який координує роботу даного підрозділу відповідно з головною стратегією фірми.

Керівників структурних підрозділів характеризує значний стаж роботи в даній галузі і глибокі знання специфіки конкретного підрозділу, що є не мало важливим для ефективного управління всією фірмою в цілому.

Оплата праці керівного апарату здійснюється за розробленими фіксованими тарифними ставками, а для виробничого персоналу оплата праці проводиться залежно від обсягу виготовленої продукції. Широко застосовується система стимулювання продуктивності праці: система премій, надбавок та доплат за перевиконання плану, за доброякісну роботу, за надурочну роботу і т. п.


Управлінський персонал та трудові ресурси


Структуру управлінського персоналу можна представити у вигляді наступної таблиці:


Таблиця 12

Структура управлінського персоналу

Прізвище, імя та по-батьковіПрофесіяВікОсвітаЗаробітна платаСтаж роботиКісенко Альона ОлександрівнаГенеральний директор20Неповна вища50001Нікітченко Юлія ВікторівнаВиконавчий директор25Вища40003Гостра Ангеліна МиколаївнаЮрист23Вища15003Головко Борис ІвановичБригадир35Вища20002Іванов Анатолій СергійовичБригадир32Вища20001Косова Богдана ВалеріївнаГоловний бухгалтер22Вища20002Сосницька Тамара Миколаївна Мпеціаліст з маркетингової діяльності27Повна середня15003

Таким чином сумарний місячний фонд оплати праці працівникам управлінського складу становить 18 000 грн.

Фірма очолюється спеціалістами та має всі шанси розвиватися та збагачуватися. Кожен з членів управлінського складу пройшов ряд психологічних тестів на здатність управляти колективом та брати на себе серйозні обовязки.

Загальна чисельність робітників на підприємстві становить 150 чоловіка. Висунуті загальні вимоги до набору персоналу такі як: наявність освіти, відповідний рівень кваліфікації, стаж роботи, віковий та статевий принципи і згідно цього була створена команда спеціалістів, яка представлена більш детальніше у таблиці . Трудові ресурси підприємства забезпечують злагоджене функціонування підприємства.


Реалізація плану


В співвідношенні з статистичними даними споживання м'яса і м'ясних продуктів в день на людину в Україні становить 45 гр. Для порівняння у розвинутих країнах ця цифра досягає 220 гр. Тобто українці споживають м'яса менше ніж їм хотілось би. Головним фактором, який обмежує споживання, є соціально-економічне положення окремих соціальних груп жителів України, яке не дозволяє їм купувати м'ясо так часто, як хотілось би. Але при збільшенні купівельної здатності і покращення рівня життя у м'ясопереробній промисловості є перспективи розвитку, тобто ринок має можливості для розширення.

Вітчизняна м'ясопереробна промисловість в останні роки на 95-99% забезпечує потреби внутрішнього ринку. Виробництво основних видів мяса у січні-травні 2011 року зросло на 12,4%, до рівня в 444 тис.тон.
З метою запобігання ввезення в Україну низькосортної продукції за цінами, які значно нижчі, ніж на українському ринку, прийнято Постанову КМУ від 11.04.2011 р. щодо ліцензування імпорту мяса птиці та сала в Україну. Крім цього вітчизняне тваринництво поступово збільшує рівень забезпеченості України мясом. У 2011 році на ситуацію в мясопереробній галузі впливали одночасно декілька основних факторів, що діють на даний вид продукції і зараз:

* зростання ділової активності в окремих секторах економіки України та поступове відновлення купівельної спроможності населення позитивно вплинуло на споживання харчової продукції населенням в цілому;

* збереглася тенденція до скорочення частки імпорту продукції у внутрішньому споживанні основних видів мяса та мясопродуктів.

Оскільки фірма «Мясний куточок» зосереджена на виготовлення та реалізацію продуктів виготовлених з високоякісної сировини, то доречно зауважити, що продукція має величезні шанси не лише проникнути, але й завоювати та утримувати певну долю ринку. Прогнозне значення долі ринку становить 2,7 - 2,9 %. Фірма невелика і молода, проте планується вже через кілька років збільшити цей показник до 3,5 - 4%. У майбутньому фірма в першому році реалізує 650 тонн товару, що принесе дохід у розмірі 20405000грн, а в другому році ці показники відповідно збільшаться до 800 тонн товару і 23320000грн. прибутку. Це можна представити у вигляді таблиці 3:


Таблиця 13

Прогноз реалізації товару

Показники1-й рік2-й рікОчікуваний обєм виробництва продукції700 тонн800 тоннОчікуваний продаж650 тонн750 тоннОчікувана частка на ринку, %2,7 - 2,9 %3,1 - 3,3%

Бізнес поширюється на зони Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Криворізької області. Так як дані адміністративні території знаходяться поряд з місцем розташування підприємства (м. Дніпропетровськ). А також є високо розвинутими, індустріальними, густонаселеними, а також середній економічний рівень життя населення є вищим, ніж в інших регіонах.

В процесі розвитку та процвітання компанії, планується налагодити звязки з іншими регіонами.

Так як фірма приймає на роботу 4 спеціалістів-науковців, то слід очікувати постійних вдосконалень та змін у продукції «Мясний куточок», що не лише зацікавить споживачів, але й дозволить захопити значну долю ринку, за рахунок «кроку попереду конкурентів». При цьому фірма прагне мінімізувати витрати, і як наслідок встановити загальнодоступні ціни.

Згідно з планом розвитку фірми запланований випуск широкого асортименту копчених та варених мясопродуктів, а також мясного фаршу.

До випуску запланована наступна структура асортименту:


Копчена ковбаса52%Варена в воді ковбаса27%Фарш21%Всього100%

Така структура асортименту вибрана не випадково: дійсно якісна копчена ковбаса, в своїй більшості, визначається високою ціною реалізації (в роздріб 35-50 грн/кг.), а самі дешеві сорти копченої ковбаси мають низькі смакові якості (особливо ті вироби, які реалізуються на кооперативних базарах міста). Тому потреба в відносно дешевих, але якісних копчених мясопродуктах надзвичайно висока. В звязку з цим саме вони складають основу мясного асортименту ПП Мясний куточок.

Продукція має слідуючі властивості, які відрізняють її від аналогічної продукції інших виробникі..

.Високий рівень смакових якостей. Продукти та технологічна лінія, яку придбала ПП Мясний куточок є сучасним високопродуктивним обладнанням, що передбачає суровий контроль за якістю сировини, гарантує використання прогресивної технології виробництва і нових рецептур.

Важливим фактором успіху є також такий факт, що фірма SHALLER продає своє мясо переробне устаткування на українському ринку уже 5 років і тому запропоновані рецептури орієнтовані саме на українського споживача. Це також є одним з факторів нецінової конкуренції.

Таким чином, якість запланованої ПП Мясний куточок до випуску продукції буде відповідати світовим стандартам, при чому смак буде адаптований до вподобань місцевого ринку.

. Якість та привабливість упаковки.

Продукція упаковується в високоякісну упаковочну плівку, яка використовується багатьма виробниками ковбас зі світовим імям. Крім того фірма SHALLER враховує побажання замовника в розробці дизайну упаковки. Це буде вигідно відрізняти продукти ПП Мясний куточок від продукції інших виробників.

. Доступна ціна. В результаті організації свого виробництва по замкнутому технологічному циклу спів вартість продукції ПП Мясний куточок на 10-12% буде нижчою, ніж в середньому по галузі.

Тому фірма може знизити свої відпускні ціни на 10% нижче ніж в середньому у галузі - при тому, що її якість буде високою.

Саме дані три фактори (з яких останній буде вирішальний) будуть являтись запорукою високої конкурентноздатності продукції ПП Мясний куточок.


Оцінка та контроль виконання плану


Оцінювання реалізації плану включає такі дії, як вимірювання, перевірка, тестування, що застосовуються для визначення, чи задовольняють результати. Результати роботи включають результати як процесу, так і продукту.

Для кожного етапу реалізації плану передбачені певні заходи, що будуть здійснені, обґрунтовується їх доцільність і влучність часу введення: досліджується поєднання між витратами на рекламу й обсягами продажу послуг, між витратами на рекламу й обізнаністю споживачів про ПП «Мясний куточок»; розглядається ефективність запровадження розширення асортименту готової продукції; підвищення якості продукції шляхом вдосконалення технологічного обладнання, і відповідно до отриманих даних уточнюються цільові показники.

Контроль якості включає відстежування певних результатів по проекту для встановлення тою, чи відповідають вони певним стандартам якості, і для визначення шляхів усунення причин незадовільного виконання. Він здійснюється по всьому проекту.

Команда управління проектом повинна має практичні знання в галузі статистичного контролю якості, особливо в моделюванні та ймовірності, для полегшення оцінки результатів контролю якості. Серед інших результатів члени команди звертають особливу увагу на відмінність між:

запобіганням (усуненням похибок з процесу) та інспекцією (усуненням похибок для споживача);

моделюванням атрибутів (задовольняє результат чи ні) і моделюванням змінних (результат оцінюється за безперервною шкалою, яка вимірює ступінь відповідності);

спеціальними (незвичайні події) та раптовими (відхилення від нормального процесу) випадками;

допущенням (результат прийнятний, якщо він перебуває в діапазоні, заданому допущенням) і межами контролю (процес вважається під контролем, якщо його результати знаходяться в межах останнього).

У разі появи можливості провалу тих чи інших етапів вживаються заходи з метою їх запобігання. Тобто темпи здійснення програми розвитку можуть змінюватися залежно від обсягу продажів послуг й основних тенденцій на ринку.

Основний показник - обсяг продажу.

Встановлені для кожного етапу цільові показники використовуються для полегшення оцінювання й подальшого контролю діяльності підприємства. Фактичний обсяг надання послуг порівнюватиметься з ними, а також з тактичними програмами маркетингу, адаптованими до сукупності чинників, притаманних ринку кондитерських виробів.

Можуть змінюватися ціни на товари, оскільки передбачено застосування системи її нарахування , залежно від збуту.

Також маркетинговим відділом здійснюватиметься маркетинговий аудит, що передбачає аудит змін у зовнішньому середовищі.

Список використаної літератури


1. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. - Київ: НВФ Студцентр, 20011. - 320 с.

. Манн И. Маркетинг на 100%. - СПб: Питер, 2003. - 240 с.

. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: прогрес, 2008.

. Маркетинг/ Упоряд., вступ. Ст. А.І. Кредисова. - К.: Україна, 2009. - 399 с.

. Маркетинг/ Под ред. Е.А. Уткіна. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во ЭКМОС, 2010.

. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, практика и методология. - М.: Финпресс, 2008.

. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2009. - 327 с.

. Вествуд Дж. Маркетинговый план. СПб: Питер, 2001. - 256 с.

. Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. - СПб: Питер, 2001. - 256с.

. Завгородняя А.В., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. - СПб: Питер, 2002. - 352с.


Теги: Виробництво та реалізація ковбасної продукції  Бизнес-план  Маркетинг
Просмотров: 43413
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Виробництво та реалізація ковбасної продукції
Назад