Статистичний аналіз торгівлі в інтернет-магазинах


СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТОРГІВЛІ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ


Сільченко І.С.


Анотація

В статті розглянуті ключові питання функціонування ринку електронної комерції в Україні. Досліджено динаміку роздрібного товарообороту та торгівлі через Інтернет-магазини. Проаналізовано основні тенденції та перспективи розвитку продажу товарів в Інтернет-магазинах.

Ключові слова: електронна комерція, Інтернет-магазин, торгівля, товарооборот, електронні гроші.

Аннотация

В статье рассмотрены ключевые вопросы функционирования рынка электронной коммерции в Украине. Исследована динамика розничного товарооборота и торговли через Интернет-магазины. Проанализированы основные тенденции и перспективы развития продаж товаров в Интернет-магазинах.

Ключевые слова: электронная коммерция, интернет-магазин, торговля, товарооборот, электронные деньги.article examines the key issues of the functioning of e-commerce market in Ukraine. Retail trade and commerce trend data through online shops is analyzed. Sale of goods main trends and prospects for further development of e-shops are studied.: e-commerce, e-shop, sale, trade, electronic money

Постановка проблеми. Трансформаційні процеси в економіці України привели до появи нових форм організації торгівлі, серед яких раніше не відома в нашій державі торгівля з використанням мережі Інтернет. Розвиток електронної торгівлі невеликий у часовому проміжку, проте бурхливий і насичений інноваціями. По мережі Інтернет інформація поширюється миттєво, дешево й вільно. Поява Інтернету значно полегшила відносини між сторонами у торговельних угодах. Поширення електронної торгівлі створює нові можливості як для виробників, так і для споживачів продукції і необхідно володіти інформацією щодо динаміки та структури даного явища, тому статистичне дослідження торгівлі в Інтернет-магазинах набуває важливого значення в умовах стрімкого розширення аудиторії українських користувачів мережі Інтернет як потенційних клієнтів електронних магазинів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний теоретичний потенціал для організації та управління підприємствами електронної торгівлі в умовах ринкової економіки створили наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів, серед яких В.А. Алексусин, А.Ю. Берко, Л.П. Гаврилов, В.В. Галкін, В.А. Грабауров, Н.В. Евдокімов, І.В. Карташова, О.А. Кобелев, Б.К. Леонтьев, Н.С. Орленко, А.Е. Саак, А.П. Сергєєв, О.В. Юрасов та ін.. Економічним аспектам функціонування торговельних підприємств у середовищі Інтернет присвячено праці Т. Хофмана, А. Саммера, М. Мак-Нілла, К. Коллі, Гр. Дункана, А.В. Якушева та деяких інших авторів. В існуючій науковій літературі майже відсутні дослідження, спеціально присвячені місцю та ролі інтернет-магазинів роздрібної торгівлі у розбудові демократичних засад нашої держави.

Мета дослідження. Метою даної статті є статистичне дослідження діяльності Інтернет-магазинів роздрібної торгівлі та прогнозування їх розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бурхливий розвиток інформаційного середовища ХХІ століття на перше місце вивів використання Інтернет в комерційній діяльності підприємств. Виникнення «електронної комерції» як науки було повязано з введенням в обіг нових термінів, категорій та понять, таких як: електронний магазин, електронна торгівля, електронний аукціон, електронна вітрина, електронні гроші, електронні платіжні системи, електронний цифровий підпис [4, c.45].

В наукових джерелах можна зустріти багато визначень основних понять «електронна комерція», «Інтернет-комерція», а також близьких до них понять «електронна торгівля» та «Інтернет-магазин».

На думку В.А. Грабаурова електронна комерція (Е-комерція) - це поняття, що описує процес купівлі, продажу або обміну виробів, послуг та інформації за допомогою глобальної компютерної мережі Інтернет [2, с.6].

В.В. Галкін приводить наступне визначення: «Електронна комерція - це електронна економічна діяльність, яка забезпечує повний цикл бізнес-процесів, що включають замовлення товарів/послуг, проведення платежів, доставку товарів/послуг з використанням інформаційно-комунікаційних технологій і забезпечують передачу прав власності юридичних/фізичних осіб іншим» [1, с. 55].

Під електронною комерцією (e-commerce) А.П. Сергеєв має на увазі будь-які форми ділових угод, при яких взаємодія сторін здійснюється електронним способом замість фізичного обміну або безпосереднього фізичного контакту, і в результаті якого право власності або право користування товаром або послугою передається від однієї особи іншій [3, c.15].

А.Ю. Берко стверджує, що електронна комерція - це будь-яка форма бізнес-процесу, в якому взаємодія між субєктами відбувається електронним способом (з використанням Інтернет-технологій) [4, c.49].

Найбільш вагомою структурною частиною електронної комерції є торгівля через Інтернет-магазини.

Інтернет-магазин (англ. Інтернет shop, англ. оnline shop) - це інтерактивний веб-сайт, який на базі новітніх технологій здійснює рекламу товарів власного виробництва та товарів інших виробників, їх продаж, маркетинг, доставку, посередницьку діяльність, надання додаткових послуг, пропонує користувачам варіанти розрахунку, виставляє рахунок на оплату з метою максимального задоволення потреб споживача та отримання постійного прибутку власником [4, c.50].

Розглянемо основні переваги та недоліки Інтернет-магазинів. Відтак, перевагами Інтернет-магазинів є:

. Зручність і заощадження часу, якого у сучасної людини стає все менше. Набагато зручніше і швидше замовити потрібний товар в Інтернет-магазині, де, як правило, пропонується великий асортимент цього товару, наочно показані усього характеристики і властивості, є зручна і наочна система порівняння товарів. Крім того, замовлений вами товар доставлять туди, куди ви захочете і в потрібний вам час.

. Ціни. Ціни, які, як правило, нижче, ніж в звичайних магазинах. Це легко пояснюється тим, що підприємцеві не треба орендувати торгову площу для магазину і не треба наймати на роботу продавців і мерчентдайзерів, заробітна плата яких включається у вартість товарів. Для організації продажів в Інтернет-магазині потрібний сайт, менеджер і кур'єри, їх зміст обходиться набагато дешевше, ніж зміст персоналу звичайного магазину, що у свою чергу знижує собівартість товару.

. Інтернет-магазин дає можливість ознайомитися з описом товарів у будь-який час доби без перерв на обід, закриття на ніч або вихідних. Це є черговою перевагою Інтернет-магазинів перед звичайними магазинами [3, c.78].

Як показує об'єктивна реальність, у світі немає нічого досконалого, що не має недоліків. Інтернет-магазин не є виключенням з цього правила.

По-перше, існують категорії товарів, які так успішно не продаватимуться в Інтернет-магазинах, як в звичайних магазинах, де покупець може спробувати, приміряти, помацати товар, переконатися в його якісності. Так, наприклад, взуття, одяг, деякі види продуктів краще продавати в звичайних магазинах. Адже Інтернет-магазин не може дати покупцеві можливість поторкати, приміряти, спробувати товар, коли йому це просто необхідно для здійснення купівлі.

По-друге, деякі потенційні покупці інтернет-магазинів вказують на незручність необхідності реєстрації для того, щоб здійснювати покупки, інші скаржаться на складну систему замовлення, коли необхідно заповнити багато даних.

По-третє, певна категорія покупців посилається на незручності системи оплати товарів в Інтернет-магазинах, яка припускає оплату через електронні гроші. Більшість людей не уміють ними користуватися. Як правило, це люди, які вже у віці і їм важко освоювати різні нововведення.

В Інтернет-магазинів багато переваг і багато недоліків, з яких найбільш суттєвою є неможливість спробувати, приміряти, доторкнутися до товару, проте, незважаючи на це, мережа таких магазинів продовжує розвиватися і все більше покупців віддають їм перевагу. Дослідження тенденцій розвитку Інтернет-торгівлі відбувається в межах статистичного аналізу.

Офіційних статистичних даних щодо інтернет-торгівлі в Україні не існує, так як даний напрям торгівлі не досліджує Державний комітет статистики. Натомість проблематика динаміки та структури електронної-комерції є предметом дослідження аналітичних вітчизняних та зарубіжних компаній, серед яких лідером є GfK Ukraine. За даними компанії 10% користувачів Інтернет в Україні постійно купують онлайн - це більше 2 млн покупців [5]. В таблиці 1 приведені дані щодо обємів торгівлі через інтернет-магазини.

електронний комерція інтернет магазин

Таблиця 1 - Обєми роздрібного товарообороту в Україна за 1999-2012 рр. [5]

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), млн.грн.У тому числі,Темпи зростання обсягів роздрібного товарообороту через інтернет магазини до попереднього року, у порівнянних цінах, %Наявність об'єктів роздрібної торгівлі на кінець року, тис.одНаявність об'єктів рр. роздрібної інтернет торгівлі на кінець року, тис.одпродаж через інтернет, млн.грн.продаж через торгівельні мережі, млн.грн.19907807801450199113201320143,1019921456014560138019934382404382401410199433696803369680138019951196401196401330199617344017344013201997189330189330127,501998193170,219316,80121,00,011999221510,822150,2400111,60,012000287571,628755,4200103,20,01200134417434412,1306,2596,40,012002396913639655734,089,30,12003499949449900261,083,80,12004675561886736820078,50,120059433233593997178,075,20,220061299521145128807341,0731,320071782333814174419333,0712,820082469034155242748108,069,25,82009230955214522881051,065,34,320102808908125272765378,064,87,4201135005912889337170158,064,28,4201240511416501388613128,062,210,1

Дані таблиці вказують на те, що починаючи з 1998 року Інтернет-торгівля зявилася в Україні і з тих пір активно набирає обертів. Обєм товарообороту Інтернет-магазинів в 1998 році становив 0,2 млн.грн., в 2012 році даний показник склав 16501 млн. грн..

На протязі 1998-2012 рр. зросла частка торгівлі через Інтернет-магазини з 0,36% від загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), до в 2012 році - 4,0%.


Рисунок 1 - Частка торгівлі через Інтернет-магазини в загальному обємі роздрібного товарообороту України за 2005-2012 рр., %


За даними статистичних спостережень компанії GfK Ukraine чисельність Інтернет-мазагинів в 2012 році була на рівні 10 085 одиниць [5]. Загалом чисельність Інтернет-магазинів стабільно зростає, про що свідчить рисунок 2, побудований на основі даних компанії GfK Ukraine щодо темпів зростання даного показника. Лише в період світової фінансової кризи темп зростання чисельності Інтернет-магазинів був нижчий за аналогічний показник по торгівельній мережі.


Рисунок 2 - Динаміка темпу росту роздрібного товарообороту в Україні за 2007-2012 рр., %


Ріст чисельності Інтернет-магазинів відбувається одночасно з динамікою скорочення чисельності роздрібних магазинів в торгівельних мережах України. Так в 2012 році чисельність інтернет-магазинів зросла на 20,24% при одночасному падінні чисельності точок торгівельної мережі на 3,12% [5].

Інтернет все ще залишається хорошим майданчиком для більш дорогих продуктів, і тих продуктів, для яких не потрібна консультація продавців у магазині.

У порівнянні з іншими країнами, якщо порівнювати 2011 з 2012 роком, продажі через інтернет-виросли не дуже, але дуже сильно змінилася внутрішня структура продажів (зросли продажі великої і дрібної побутової техніки).

У список найпопулярніших товарів, які українці в них купують, входять компютери, побутова техніка (холодильники, пральні машини), мобільні телефони, оргтехніка, електроніка, книги, косметика і парфумерія, одяг і взуття, а також дитячі товари [5]

За даними всеукраїнського інтернет-аукціону Aukro.ua за перший квартал 2013 року, частка одягу, взуття та аксесуарів в структурі продажів склала 14%. Причому, ця частка не змінилася по відношенню до 1 кварталу 2012 року.

Якщо виходити з того, що навіть якщо частка ринку одягу залишиться незмінною в цьому і наступному роках, а загальний ринок електронної торгівлі зростатиме на 49% та 37% відповідно, то ємність цього ринку в 2012-2013 роках складатиме 284,4 та 453,6 млн дол. [5]

Тобто, в 2014 році зростання окремого сегменту одягу сягатиме 60%.

Бізнес в інтернеті динамічний і швидко реагує на зміни в суспільстві, нові потреби. Хто займе в цьому напрямку кращі позиції - покаже час. Тисячі наших співвітчизників купують в інтернет магазинах України або Китаю, вибираючи якісні китайські товари. Пошта Китаю ледве встигає обробити величезні потоки замовлень, пересилаючи товари в усі куточки світу. Великі торгові мережі теж беруть свій товар у Китаї, домовляючись з місцевими виробниками. Мінімальна оптова ціна в таких магазинах збільшується для кінцевого покупця на 400-500 %. І все одно цінник здається відносно невеликим.

Поки покупець не подивиться альтернативні пропозиції в прайсах інтернет магазинів, де ціна іноді може відрізнятися в десять разів - не на користь звичайного супермаркету.

Якщо власники офлайн-магазинів не переглянуть свою політику, то ризикують залишитися в минулому, як кіоски середини 90 -х. Кількість невеликих інтернет магазинів, що намагаються вийти в ТОП, пошукових систем щодня зростає [5].

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. За прогнозами компанії GfK Ukraine основними тенденціями розвитку ринку інтернет-торгівлі в Україні є:

Зростання частки інтернет-магазинів до 20-25% в 2015 році.

Укрупнення онлайн-рітейлу, розширення асортименту.

Купівля провідних інтернет-гравців великими міжнародними або українськими офлайн-ритейлерами.

Більш пильна увага фіскальних та регулюючих органів.

Зростання кількості онлайн-магазинів у містах менше 500 тис. жителів.


ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА


1.Галкин ВВ. Основы предпринимательской деятельности [Текст]: учебное пособие / В.В. Галкин. - Р.-на-Д.: Феникс, 2004. - 283 с.

2.Грабауров В.А. Электронный бизнес [Текст]: учебное пособие / В.А. Грабауров. - Минск: БГЭУ, 2007. - 211 с.

.Сергеев А.П. Как создать свой интернет-бизнес [Текст]: краткое руководство / А.П. Сергеев. - М.: ДИАЛЕКТИКА, 2008. - 256 с.

.Юдін О.М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток: монографія / О.М. Юдін, М.В. Макарова, Р.М. Лавренюк. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. - 201 с.

.Берко А.Ю. Системи електронної контент-комерції [Текст]: монографія / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, В.В. Пасічник. - Львів: Львівська політехніка, 2009. - 612 с.

.Forrester Research: Research: How Consumers Connect Around The World [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.forrester.com/search?tmtxt=amouyn%20of%20internet%20users#/How+Consumers+Connect+Around+The+World/quickscan/-/E-RES53681 (текст англ.).


Теги: Статистичний аналіз торгівлі в інтернет-магазинах  Статья  Маркетинг
Просмотров: 7854
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Статистичний аналіз торгівлі в інтернет-магазинах
Назад