Економічна та фінансова безпека Австрії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра міжнародної економіки


Контрольна робота

з дисципліни «Міжнародна безпека»

обрана країна: «Австрія»


Виконала: Романенко Марія Юріївна

Перевірила: Черницька Т.В.


Київ 2014


Таблиця

Макроекономічна безпекаДодаток 1Додаток 2ІндикаторXijZij1Zij2ZijcZijc*ваг.коефРівень "тінізації" економіки, % до ВВП315,31дестимулятор110,122Відношення обсягу ВВП до середнього значення у країнах ЄС, % 1571,31стимулятор0Виходить за межі0,50,027Відношення обсягу ВВП на одну особу до середнього значення у країнах ЄС, %2126,61стимулятор0Виходить за межі0,50,066Відношення обсягу ВВП на одну особу до середньосвітового значення, %2435,321стимулятор0Виходить за межі0,50,069Валове нагромадження основного капіталу, % до ВВП37,20,29стимулятор0Виходить за межі0,1450,009Зміна запасів матеріальних оборотних коштів, % до ВВП31,411стимулятор0,720,860,066Відношення сальдо платіжного балансу України до ВВП, % 36,1760,16стимулятор0,920,880,107Відношення темпу росту продуктивності праці до темпу росту заробітної плати, разів41,381стимулятор0,480,740,089Частка наявних доходів нефінансових корпорацій у валових наявних доходах, %514,31стимулятор110,061Частка сектору загальнодержавного управління в наявних доходах, %531,21дестимулятор0Виходить за межі0,50,056Інтегрований показник0,672


Інтегрований показник має значення 0,672. Оскільки інтегрований показник знаходиться ближче до 1, можемо зробити висновок, що макроекономічна сфера знаходиться в безпечній зоні. До індикаторів, які знаходяться в небезпечній зоні можна віднести: валове нагромадження основного капіталу. Всі інше індикатори знаходяться в безпечній зоні.


Фінансова безпекаБюджетна безпекаДодаток 1Додаток 2ІндикаторXijZij1Zij2ZijcZijc*ваг.коефРівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет (без урахування доходів Пенсійного фонду), %261Дестимулятор0,10,550,094Відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП, % 1-0,41Дестимулятор0,930,9650,164Покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень, %171Дестимулятор0,40,70,119Відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі, %17,860,64Дестимулятор0,430,540,092Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП10,411Дестимулятор0Виходить за межі0,50,08Амплітуда коливань бюджетних видатків на одну особу між регіонами країни, %345,160,66Дестимулятор0,480,570,091Інтегрований показник0,64Безпека грошового ринку та інфляційних процесівВідношення обсягу грошового агрегату М3 до ВВП (рівень монетизації), %49,31Дестимулятор0Виходить за межі0,50,085Відношення ВВП до обсягу грошового агрегату М2 (швидкість обігу), кількість обертів63,470,58Дестимулятор0,510,550,094Обсяг готівки, % до ВВП81,161Дестимулятор0,160,580,093Рівень інфляції (до грудня попереднього року), %5301Дестимулятор0Виходить за межі0,50,085Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих комерційними банками, %93,941Стимулятор110,17Рівень середньої процентної ставки кредитів комерційних банків відносно інфляції, %7251Дестимулятор110,16Інтегрований показник0,687Валютна безпекаТемп зміни індексу офіційного курсу гривні до долара США до показників попереднього періоду, %11-23,61Дестимулятор0Виходить за межі0,50,171Відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до загальних обсягів депозитів (рівень доларизації), %1071Дестимулятор110,332Валові міжнародні резерви країни, місяці імпорту1219,51Стимулятор0Виходить за межі0,50,163Інтегрований показник0,666Боргова безпекаДодаток 1Додаток 2ІндикаторXijZij1Zij2ZijcZijc*ваг.коефВідношення загального обсягу державного боргу до ВВП, %1380,40,68Дестимулятор0Виходить за межі0,340,057Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, %141480,17Дестимулятор0Виходить за межі0,090,015Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США21657810,003Дестимулятор0Виходить за межі0,0010,0002Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %16161,350,43Дестимулятор0Виходить за межі0,220,008Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %1510,51Дестимулятор110,033Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходу державного бюджету, %1921,70,92Дестимулятор0,660,790,021Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, %17560,54Дестимулятор0Виходить за межі0,270,044Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, %1814,81Дестимулятор110,038Відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами до ВВП, %20-0,171Дестимулятор0Виходить за межі0,50,079Інтегрований показник0,295макроекономічний інфляційний ринок бюджетний

Таблиця

Страхова безпекаДодаток 1Додаток 2ІндикаторXijZij1Zij2ZijcZijc*ваг. коефПоказник проникнення страхування (страхові премії до ВВП), %2211,81Дестимулятор110,167Показник "щільності страхування" (страхові премії на одну особу), дол. США2295,990,69Стимулятор0,830,760,1269Частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, %2230,681Стимулятор110,167Рівень страхових виплат, %2332,241Стимулятор110,167Частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам, %2312,831Дестимулятор0,2830,640,107Частка сукупного обсягу статутних капіталів страхових компаній, що належать нерезидентам у загальному їх обсязі, %2314,41Дестимулятор0,440,720,120Інтегрований показник0,855Безпека фондового ринкуВідношення обсягу номінальної капіталізації ринку акцій до ВВП, % 2434,961Дестимулятор0,50,750,255Дохідність облігацій внутрішньої державної позики, %263,81Дестимулятор110,33Частка покриття державними цінними паперами внутрішнього державного боргу, %25-0,171Дестимулятор0Виходить за межі0,50,165Інтегрований показник0,75Банківська безпекаЧастка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу, %27261Дестимулятор110,45Обсяг кредитування банками реального сектору економіки, % до ВВП28271Стимулятор110,55Інтегрований показник1

.1.Бюджетна безпека. Інтегрований показник складає 0,64. Бюджетна безпека знаходиться в безпечній зоні. Індикатор відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі знаходиться в небезпечній зоні. Всі інші індикатори знаходяться в безпечній зоні.

.Безпека грошового ринку та інфляційних процесів. Інтегрований показник складає 0,687. Безпека грошового ринку та інфляційних процесів знаходиться в безпечній зоні. Індикатори, котрі знаходяться в небезпечній зоні: відношення ВВП до обсягу грошового агрегату М2 (швидкість обігу), кількість обертів, питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих комерційними банками, рівень середньої процентної ставки кредитів комерційних банків відносно інфляції. Всі інші індикатори знаходяться в безпечній зоні.

.Валютна безпека. Інтегрований показник складає 0,666. Валютна безпека знаходиться в безпечній зоні. Усі індикатори знаходяться в безпечній зоні.

.Боргова безпека. Інтегрований показник складає 0,295. Боргова безпека знаходиться в небезпечній зоні. Індикатори, що знаходяться в безпечній зоні: відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами до ВВП. Всі інші індикатори знаходяться в небезпечній зоні.

.Страхова безпека. Інтегрований показник складає 0,855. Страхова безпека знаходиться в безпечній зоні. Індикатор, що знаходиться в небезпечній зоні - показник "щільності страхування" (страхові премії на одну особу), дол. США. Всі інші індикатори знаходяться в безпечній зоні

.Безпека фондового ринку. Інтегрований показник складає 0,75. Безпека фондового ринку знаходиться в безпечній зоні. Індикатор, що знаходиться в небезпечній зоні - відношення обсягу номінальної капіталізації ринку акцій до ВВП. Усі інші індикатори знаходяться в безпечній зоні.

.Банківська безпека. Інтегрований показник складає 1. Банківська безпека знаходиться в безпечній зоні. Усі індикатори знаходяться в безпечній зоні.


Фінансова сфераЗначення вагового коефіцієнтаЗначення безпекиІнтегрований показникБюджетна0,20230,640,129Грошово-кредитна0,19530,6870,134Валютна0,15580,6660,103Боргова0,12560,2950,037Страхова0,06280,8550,053Фондова0,09530,750,071Банківська0,162910,163Інтегрований показник0,693

Інтегрований показник складає 0,693. Фінансова безпека знаходиться в безпечній зоні. В небезпечній зоні знаходиться тільки боргова сфера, всі інші сфери знаходяться в безпечній зоні.


Зовнішньоекономічна безпекаДодаток 1Додаток 2ІндикаторXijZij1Zij2ZijcZijc*ваг.коефЧастка імпорту у внутрішньому споживанні держави, % 123,11Дестимулятор110,179Частка імпорту продовольства у внутрішньому споживанні держави, %215,31Дестимулятор110,212Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі зовнішньої торгівлі, %3141Дестимулятор0,10,550,09Питома вага сировинного та низького ступеня переробки експорту (промисловості) у загальному обсязі експорту товарів, %41,171Дестимулятор0,50,750,037Коефіцієнт покриття імпорту експортом (відношення між обсягами експорту та імпорту), разів51,61Стимулятор110,164Відношення обсягу експорту до ВВП, %6501Дестимулятор110,184Відношення обсягу імпорту до ВВП, %7451Дестимулятор110,05Інтегрований показник0,916


Інтегрований показник складає 0,916. Зовнішньоекономічна безпека знаходиться в безпечній зоні. Усі індикатори знаходяться в безпечній зоні.

Інвестиційна безпекаДодаток 1Додаток 2ІндикаторXijZij1Zij2ZijcZijc*ваг. коефСтупінь зносу основних засобів, %123,81Дестимулятор0,950,980,207Відношення обсягу інвестицій до вартості основних фондів, %27,11Стимулятор110,2Відношення обсягів інвестицій в основний капітал до ВВП, %31,20,048Стимулятор0Виходить за межі0,0240,004Відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП, %40,10,02Дестимулятор0Виходить за межі0,010,002Частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій, %528,61Дестимулятор0,640,820,175Інтегрований показник0,588

Інтегрований показник складає 0,588. Інвестиційна безпека знаходиться в безпечній зоні. У безпечній зоні знаходяться індикатори: ступінь зносу основних засобів, частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій. Усі інші показники знаходяться в небезпечній зоні.

Науково-технологічна безпекаДодаток 1Додаток 2ІндикаторXijZij1Zij2ZijcZijc*ваг. коефПитома вага видатків державного бюджету на науку у ВВП, %12,821Стимулятор110,03Кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, осіб на 1000 чол.213,51Стимулятор0,50,750,09Частка підприємств, що впроваджують інновації, в загальній кількості промислових підприємств, %3380,76Стимулятор0,40,580,071Коефіцієнт винахідницької активності (кількість отриманих охоронних документів (патентів) на 1 млн. чол.)42150,54Стимулятор0,080,310,01Відношення кількості впроваджених об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків) до зареєстрованих, %5610,68Стимулятор0,78 0,730,027Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції, %68,31Стимулятор0,710,860,157Індекс зміни активності створення зразків нової техніки, % 7148,61Стимулятор110,052Індекс зміни активності освоєння нових видів продукції, % 8103,11Стимулятор0,660,830,054Частка фундаментальних досліджень, виконаних власними силами в загальному обсязі, %914,50,96Стимулятор10,980,083Частка прикладних досліджень, виконаних власними силами в загальному обсязі, %10210,84Стимулятор0,50,670,089Частка науково-технічних розробок та науково-технічних послуг, виконаних власними силами в загальному обсязі, %1167,31Стимулятор0,430,720,092Інтегрований показник0,755


Інтеграційний показник складає 0,755. Науково-технологічна безпека знаходиться в безпечній зоні. Індикатори в небезпечній зоні: кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, осіб на 1000 чол., частка підприємств, що впроваджують інновації, в загальній кількості промислових підприємств, коефіцієнт винахідницької активності (кількість отриманих охоронних документів (патентів) на 1 млн. чол.). Усі інші індикатори знаходяться в безпечній зоні.

Енергетична безпекаДодаток 1Додаток 2ІндикаторXijZij1Zij2ZijcZijc ваг. коефЕнергоємність ВВП, кг умовного палива/грн.110,41Дестимулятор0Виходить за межі0,50,049Ступінь забезпечення паливно-енергетичними ресурсами, %211,80,12Стимулятор0Виходить за межі0,060,004Частка власних джерел у балансі паливно-енергетичних ресурсів держави, %3130,26Стимулятор0Виходить за межі0,130,013Частка домінуючого паливного ресурсу у споживанні паливно-енергетичних ресурсів, %4360,83Дестимулятор10,920,095Знос основних виробничих фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу, % *-1Дестимулятор110,107Відношення інвестицій у підприємства паливно-енергетичного комплексу до ВВП, %53,21Дестимулятор110,077Завантаження транзитних частин нафто- та газотранспортних систем:транзит нафти, млн. тонн*-1Дестимулятор110,094транзит газу, млрд. м3(6)1,50,009Дестимулятор0Виходить за межі0,0050,0004Обсяг видобутку вугілля, млн. тонн7183,71Дестимулятор0Виходить за межі0,50,041Частка імпорту палива з однієї країни (компанії) в загальному його обсязі, %8130,43Дестимулятор0,60,520,088Інтегральний показник0,568


Інтегральний показник складає 0,568. Енергетична безпека знаходиться в безпечній зоні. Індикатори, що знаходяться в безпечній зоні: Знос основних виробничих фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу, Відношення інвестицій у підприємства паливно-енергетичного комплексу до ВВП, транзит нафти, частка імпорту палива з однієї країни (компанії) в загальному його обсязі. Усі інші індикатори знаходяться в небезпечній зоні.

*- показник не було найдено. Умовно взято 1.

Соціальна безпекаДодаток 1Додаток 2ІндикаторXijZij1Zij2ZijcZijc*ваг. коефЧастка населення із сукупними витратами, які нижче 75 % медіанного рівня сукупних витрат (рівень бідності), %11,41Дестимулятор0,280,640,049Частка населення із середніми сукупними витратами на одну особу на місяць, які нижче прожиткового мінімуму, %2181Дестимулятор0,650,830,059Відношення середньої зарплати до прожиткового мінімуму, разів33,211Стимулятор0,610,810,058Відношення мінімального розміру пенсії до прожиткового мінімуму, разів42,410,83Дестимулятор0,580,710,053Відношення індексу номінальних сукупних ресурсів домогосподарств до індексу споживчих цін, разів53,41Стимулятор0,60,80,059Відношення сукупних витрат 10% найбільш забезпеченого населення до 10 % найменш забезпеченого, разів641Дестимулятор110,071Частка витрат на харчування (продовольчі товари та харчування поза домом) у загальному обсязі споживчих грошових витрат домогосподарств, %747,61Дестимулятор0,740,870,069Рівень безробіття (за методологією МОП), %85,91Дестимулятор110,077Рівень тривалого безробіття у працездатному віці (відношення чисельності безробітних понад шість місяців до загальної чисельності безробітних), %95,31Дестимулятор0Виходить за межі0,50,032Наявність житлового фонду в середньому на одну особу, м2 1026,81Стимулятор0,840,920,057Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань на 100 осіб11151Дестимулятор0,580,790,058Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоровя, % до ВВП 1211,11Стимулятор0Виходить за межі0,50,032Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, % до ВВП135,10,61Стимулятор0,720,670,05Охоплення випускників 9-х класів повною середньою освітою, %141011Стимулятор0Виходить за межі0,50,034Інтегрований показник0,709

Інтегрований показник складає 0,709. Соціальна безпека знаходиться в безпечній зоні. Індикатори. Що знаходяться в небезпечній зоні: Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту. Усі інші індикатори знаходяться в безпечній зоні.

Демографічна безпекаДодаток 1Додаток 2ІндикаторXijZij1Zij2ZijcZijc*ваг.коефОчікувана тривалість життя при народженні, років 1811Стимулятор0,90,950,143Коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей віком до одного року на 1 тис. народжених), осіб230,67Дестимулятор0,830,750,113Коефіцієнт природного приросту (на 1 тис.), осіб30,80,29Стимулятор0,640,470,057Сумарний коефіцієнт народжуваності населення, (середня кількість дітей, народжених жінкою за все життя), осіб41,40,64Стимулятор0,90,770,121Чистий коефіцієнт відтворення населення (брутто), осіб52,41Стимулятор0,870,940,148Коефіцієнт старіння (станом на 1 січня), %625,10,72Дестимулятор0Виходить за межі0,360,04Демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне, %79,31Дестимулятор0Виходить за межі0,50,075Інтегрований показник0,697

Інтегрований показник складає 0,697. Демографічна безпека знаходиться в безпечній зоні. В безпечній зоні знаходяться такі індикатори: Очікувана тривалість життя при народженні, років, чистий коефіцієнт відтворення населення, демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне. Усі інші показники знаходяться в небезпечній зоні.

Продовольча безпекаДодаток 1Додаток 2ІндикаторXijZij1Zij2ZijcZijc*ваг.коефДобова калорійність харчування людини, тис. Ккал13,51Стимулятор110,064Споживання м'яса та м'ясопродуктів (за рік/особа), кг188,11Стимулятор0,880,940,076Споживання молока та молочних продуктів (за рік/особа), кг12640,7Стимулятор0,620,60,055Споживання яєць (за рік/особа), шт.1248,90,86Стимулятор10,930,063Споживання риби та рибопродуктів (за рік/особа), кг115,30,76Стимулятор0,610,70,045Споживання цукру (за рік/особа), кг146,91Стимулятор0,510,760,051Споживання олії та інших рослинних жирів (за рік/особа), кг118,51Стимулятор0,540,770,052Споживання картоплі (за рік/особа), кг1720,58Стимулятор0Виходить за межі0,290,027Споживання овочів та баштанних (за рік/особа), кг192,90,58Стимулятор0,440,510,044Споживання фруктів, ягід, горіхів та винограду (без переробки на вино) (за рік/особа), кг1133,31Стимулятор0,940,970,069Споживання хлібу та хлібопродуктів (за рік/особа), кг1109,61Стимулятор110,077Рівень перехідних запасів зерна, відсоток від річного споживання1351Стимулятор0Виходить за межі0,50,041Виробництво зерна на одну особу за рік, тонн10,00030,0004Стимулятор0Виходить за межі0,00020,00001Інтегрований показник0,716

Інтегрований показник складає 0,716. Продовольча безпека знаходиться в безпечній зоні. Індикатори, що знаходяться в небезпечній зоні: споживання молока та молочних продуктів (за рік/особа), кг, споживання яєць (за рік/особа), шт., споживання риби та рибопродуктів (за рік/особа), кг., споживання картоплі (за рік/особа), кг, споживання овочів та баштанних (за рік/особа), кг, Виробництво зерна на одну особу за рік, тонн. Усі інші показники знаходяться в безпечній зоні.

Виробнича безпекаДодаток 1Додаток 2ІндикаторXijZij1Zij2ZijcZijc*ваг. коефКоефіцієнт ліквідації промислових фондів, %11,20,48Стимулятор0,70,590.081Частка у промисловому виробництві обробної промисловості, %2300,43Стимулятор0Виходить за межі0,220,028Частка у промисловому виробництві машинобудування, %3501Стимулятор0Виходить за межі0,50,046Матеріаломісткість промислового виробництва, грн./грн.40,451Дестимулятор0,750,880,125Фондомісткість промислової продукції, грн./грн.51,11Дестимулятор0,670,840,076Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств, %66,81Стимулятор0,40,70,074Індекс реального промислового виробництва, % до 1990 року7100,31Стимулятор110,132Ступінь зносу основних засобів промисловості, %8311Дестимулятор110,128Інтегрований показник0,69

Інтегрований показник складає 0,69. Виробнича безпека знаходиться в безпечній зоні. Індикатори, що знаходяться в небезпечній зоні: коефіцієнт ліквідації промислових фондів, частка у промисловому виробництві обробної промисловості. Усі інші показники знаходяться в безпечній зоні.

Сфера економікиЗначення вагового коефіцієнтаЗначення сфериІнтегрований показникМакроекономічна0,10050,6720,068Виробнича0,07690,6900,053Фінансова0,11270,6930,078Інвестиційна0,09390,5880,055Зовнішньоекономічна0,09010,9160,082Науково-технологічна0,11830,7550,089Соціальна0,08080,7090,057Демографічна0,08360,6970,058Енергетична0,13240,5680,075Продовольча0,11080,7160,079Інтегрований показник0,694

Інтегральний індекс економічної безпеки Австрії на основі статистичних даних 2013 року склав 0,694. Економічна безпека Австрії знаходиться в безпечній зоні. Усі сфери знаходяться в безпечній зоні. Це досить високий показник, оскільки основні показники, які займають найбільшу питому вагу мають високі значення. Зокрема, для енергетичної складової індекс склав 0,568, таку ситуацію можна частково пояснити тим, що дана методика розроблялася для України, яка виступає транзитною державою і має високу залежність від енергетичних ресурсів. Найвищий показник отримано за зовнішньоекономічною сферою - 0,916.

Австрія - є розвинута країна. Тому всі значення, вище наведені, є досить високими та знаходяться в безпечній зоні.


Теги: Економічна та фінансова безпека Австрії  Контрольная работа  Мировая экономика, МЭО
Просмотров: 8598
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Економічна та фінансова безпека Австрії
Назад