АТ "Ощадбанк" Буринське відділеня

1. Коротка характеристика Буринського відділення АТ «Ощадбанк»

банківський інноваційний персонал дохід

31 грудня 1991 року АТ «Ощадбанк» зареєстровано в Національному банку України як самостійну банківську установу - Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України. Його утворено на базі установ Сбербанку СРСР в Україні, попередником якого з 1922 року були Держтрудощадкаси СРСР.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 року на виконання розпорядження Президента України від 20 травня 1999 року Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України перетворено у відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (скорочена назва - ВАТ «Ощадбанк»). На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. №502 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. №261» 7 червня 2011 року здійснено державну реєстрацію змін до Статуту ВАТ «Ощадбанк», які стосуються, в тому числі, найменування банку. Відповідно до п. 4 Статуту АТ «Ощадбанк» повне найменування Банку: публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», скорочене АТ «Ощадбанк».

Засновником банку є держава в особі Кабінету Міністрів України. На сьогодні Ощадбанк - єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.

АТ «Ощадбанк» за класифікацією НБУ відноситься до 1 групи найбільших банків України. За даними АУБ (Асоціації українських банків) станом на 01.01.2012 АТ «Ощадбанк» займає серед банків 1 місце за обсягами капіталу (12,86% від всього капіталу банківської системи України), 2 місце за обсягами активів (8,91%) та зобовязань (7,93%) та 2 місце за обсягом кредитно - інвестиційного портфеля (10,46%).

Державний банк сьогодні - символ стабільності та надійності. За основними показниками своєї діяльності він входить у трійку лідерів вітчизняного банківського ринку.

Це єдиний в Україні банк, що має закріплену Законом України
«Про банки і банківську діяльність» державну гарантію повного збереження грошових коштів громадян, довірених банку. За роки свого існування АТ «Ощадбанк» завоював репутацію бездоганного ділового партнера, який спроможний виконувати взяті на себе зобовязання незалежно від впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. Його установи розташовані у зручних місцях, а графік роботи багатьох з них продовжений.

Банк активно працює практично в усіх секторах українського фінансового ринку, на сучасному рівні обслуговує великих корпоративних клієнтів. Його фінансова надійність - головний аргумент на користь того, що клієнтами Ощадбанку сьогодні є такі поважні системні клієнти, як установи Пенсійного фонду України, ДП «Енергоринок», НАК «Нафтогаз України», НАЕК «Енергоатом», УДППЗ «Укрпошта», ПАТ «Укртелеком».

Історія Буринського відділення 10018/024 філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» розпочинається з 1970 року. Спочатку це було відділення №3050 Ощадного банку СРСР в м. Буринь. З 1991 року, Ощадбанк відокремлюється від Ощадбанку СРСР. Таким чином відділення стало називатись Буринське відділення №3050 Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 року на виконання розпорядження Президента України від 20 травня 1999 року Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України перетворено у відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», тому з 1999 року назвою відділення стало Буринське відділення №3050 філії Сумського обласного управління ВАТ «Ощадбанк».

В 2010 році згідно з впровадженням в системі Банку двохрівневої системи управління, відділення було реорганізоване і перетворене в територіально відокремлене без балансове відділення №10018/024 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Буринський район розташований у лісостеповій зоні, в центральній частині області. Межує з Путивльським, Білопільським, Недригайлівським, Роменським, а також Конотопським районами Сумської області. Площа району 4,6 тис. км². Населення - 9134 осіб.

Буринське відділення 10018/024 філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» знаходиться за адресою: 41700, Сумська область, м. Буринь, вул. Піонерська, 1а, тел. (05454) 21273. Приміщення представляє собою двоповерхову будівлю, яка розрахована на 50 чоловік обслуговуючого персоналу.

Розташування установи є дуже зручним та вигідним з точки зору потенціалу району і характеризується безпосередньою близькістю до центрів бізнесу і торгівлі, зон відпочинку та елітних забудов, знаходиться біля центральної транспортної магістралі міста, забезпечує клієнтам високу транспортну доступність, приводить до прискорення обігу грошових ресурсів, а значить - підвищує рентабельність їхнього використання.

До 1992 року філії АТ «Ощадбанк» були в кожному населеному пункті Буринського району, але в зв'язку зі зменшенням кількості сільських жителів та відсутністю в них переспективи розвитку банківської справи, керівництво було змушене поступово закривати дані філії. На даний час філійна мережа Буринського відділення (крім відділення в м. Буринь) налічує 6 територіально відокремлених безбалансових відділеннь, які обслуговують жителів Воскресенської, Клепалівської, Слобідської, Хустянської, Чернечо - Слобідської та Слобідської сільських рад.

АТ «Ощадбанк» - універсальна банківська установа, яка зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських продуктів та послуг, збільшенні присутності на ринку.

На сьогодні Буринське відділення АТ «Ощадбанк» на підставі банківської ліцензії №148, відповідно до дозволу №148-4 та на основі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку має право здійснювати наступні банківські операції:

приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

надання гарантій і поручительств та інших зобовязань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

факторинг;

лізинг;

послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Відповідно до дозволу №148-4, відділення Банку має право на здійснення наступних операцій:

операції з валютними цінностями;

емісія власних цінних паперів;

організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

операції за дорученням клієнтів або від свого імені;

довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

На основі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку має право на здійснення:

·діяльності з управління цінними паперами;

·брокерської діяльності;

·дилерської діяльності;

·андерайтингу;

·депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

АТ «Ощадбанк» - одна з найбільших фінансово-кредитних установ України, яка надає повний спектр банківських послуг. Це відкрита і прозора фінансова структура, і збереження цих основоположних засад є одним із пріоритетів її подальшої діяльності.

Свою місію банк бачить у забезпеченні населення надійним фінансовим інструментом тривалого та гарантованого заощадження, а також у підтримці економічного розвитку держави шляхом надання сучасних банківських послуг.

АТ «Ощадбанк» зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг. Перелік основних послуг наведено в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1. Структура товарних послуг АТ «Ощадбанк»

Види послуг2011 р.2012 р.2013 р.В середньому за 3 рокимлн. грн%млн. грн%млн. грн%млн. грн%Кредитні операції4614,510,03953,37,04564,55,84377,47,3Строкові депозити10411,922,415411,627,318838,024,114887,224,7Розрахунково - касове обслуговування8667,318,79296,116,510115,812,99359,715,5Грошові перекази2478,55,44220,67,54919,76,33872,96,4Готівкові платежі18454,039,820959,637,136532,446,725315,441,9Платіжні картки1734,63,72608,44,63265,84,22536,34,2Разом:46360,810056449,610078236,210060348,9100

Розрахункові показники таблиці 1.1 показують, що за останні 3 роки за всіма видами послуг помітне загальне збільшення їх вартості. Протягом 2013 року портфель строкових депозитiв фiзичних осiб зрiс на 3 426,4 млн. грн. (22%) та становив 18 838 млн. грн. на кiнець року. В тому числі найбільшого зростання досягли грошові перекази, готівкові платежі та операції з використанням платіжних карток, відповідно кредитні операції змінювалися не рівномірно (у період з 2011-2013 вони збільшились, це сталося за рахунок розвивитку партнерських програм iз замовниками обєктiв будiвництва та автосалонів також розширення пропонованих умов кредитування позичальників в рамках спiвробiтництва, з 2011-2012 рр. помітне їх зменшення). Розрахунково - касове обслуговування мало не значне зростання за досліджуваний період. На позитивну динаміку змін вплинула стабiлiзацiя економiчної ситуацiї та поступове пiдвищення попиту на ринку банкiвських послуг.


2. Організаційні засади діяльності Буринського відділення АТ «Ощадбанк»


2.1 Основні положення установчих документів субєкта господарювання


Юридичною підставою забезпечення діяльності установи є положення «про територіально відокремлене безбалансове відділення №10018/024 філії - Сумського обласного управління публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» створене на підставі наказу Державного спеціалізованого комерційного Ощадного банку України від 02.01.1992 року №2-к. Затверджене постановою правління АТ «Ощадбанк» від 09.10.2012 року №545 (Додаток А).

Згідно з цим положенням відділення входить до єдиної організаційної структури Банку не є юридичною особою, відкрите на балансі філії - Сумського обласного управління публічного акціонерного товариства «Ощадбанк», підпорядковане установі, на балансі якої відкрите і є її структурною одиницею, має внутрішньобанківський реєстраційний код.

Відділення не має окремого балансу. Банківські та інші операції, які відділення здійснює від імені та в інтересах Банку, відображаються на балансі філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк». Первинна звітність складається щоденно та передається в порядку та строки визначені внутрішніми документами Банку.

Метою діяльності відділення є реалізація політики Банку щодо всебічного банківського обслуговування фізичних та юридичних осіб, а також одержання прибутку від виконання банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності визначеної положенням та законодавством.

Предметом діяльності є здійснення банківських та інших операцій і угод згідно з наданими Національним банком України ліцензіями і дозволами.

Для забезпечення діяльності відділення, філія на балансі якої відображаються операції відділення, закріплює за ним необхідне майно, яке утворює його матеріально - технічну базу. Відділення користується майном відповідно до цілей своєї діяльності та за його призначенням. Майно Буринського відділення АТ «Ощадбанк» обліковується на балансі філії Сумського обласного управління, якій воно підпорядковане.

Загальне керівництво та контроль за його діяльністю здійснюється філією Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк». Керівництво поточною діяльністю відділення здійснює керівник - завідуючий, а в разі його відсутності - заступник. Відділення гарантує таємницю щодо операцій, рахунків та вкладів клієнтів, а також нерозголошення конфіденційної інформації, яка стала відома працівникам відділення у звязку з виконанням ними своїх зобовязань. Контроль за діяльністю. відділення здійснюється шляхом проведення аудиту, ревізії та тематичних перевірок службами банку або філії у встановленому порядку в межах її повноважень та компетенції. Нагляд за діяльністю відділення здійснює територіальне управління НБУ за місцезнаходженням відділення.

Прибуток АТ «Ощадбанк» формується за рахунок доходів, одержаних внаслідок провадження ним діяльності, і визначається відповідно до законодавства. Після сплати податків та інших обов'язкових платежів підлягає розподілу у строки та відповідно до порядку розподілу прибутку Банку, що визначаються наглядовою радою, а також за прийнятим нею рішенням про розподіл прибутку.

Збитки покриваються за рішенням наглядової ради за рахунок резервного фонду, інших фондів та резервів на покриття збитків від активів відповідно до законодавства.

Припинення діяльності відділення здійснюється відповідно до законодавства шляхом його реорганізації або ліквідації на підставі рішення правління Банку, а також у разі ліквідації АТ «Ощадбанк». Відділення вважається ліквідованим після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.


2.2Організаційна структура відділення


Єдину систему АТ «Ощадбанк» становлять його центральний апарат, філіх, територіально відокремлені без балансові відділення і представництва. Структура Банку будується за принципом централiзацiї з вертикальним пiдпорядкуванням i складається з:

центрального апарату;

фiлiй Банку, що видiленi на окремий баланс: обласних управлiнь, Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi, Кримського республiканського управлiння;

вiддiлень;

територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень;

представництв.

Територіально відокремлене безбалансове відділення - це установа банку, що створюється на балансі головного банку або його філій у межах однієї області і може здійснювати банківські операції тільки за дозволом, наданим головним банком

Буринське ТВБВ №10018/024 АТ «Ощадбанк», має лінійну структуру взаємодії підрозділів установи, яку представлено на рисунку 2.1. Лінійна організаційна структура являє собою систему управління, в якій кожний підлеглий має тільки одного керівника і в кожному підрозділі виконується весь комплекс робіт, повязаних з його управлінням.

Перевагами є чіткість і простота взаєємодії, відповідальність кожного за виконання свого завдання (надійний контроль та дисципліна); оперативність підготовки і здійснення управлінських рішень; Недоліками є необхідність високої кваліфікації керівника, та обмеження ініціативи у робітників на нижчих рівнях.

Згідно з організаційною структурою, затвердженою Наглядовою Радою, Буринське відділення №10018/024 підпорядковується Сумському обласному управлінню АТ «Ощадбанк», а те в свою чергу Головному управлінню, що знаходиться в м. Києві. Крім органів управління та контролю, входять структурні одиниці і підрозділи, які забезпечують його діяльність, а саме:

. Операційно - касовий сектор, здійснює відкриття рахунків та оформлення карткових рахунків, займається прийманням та видачею готівки в національній та іноземній валюті, контролем за збереженням в сховищі грошових та інших цінностей, управління наявним у відділенні запасом грошей, чеків, бланків.

. Відділ банківської безпеки - виконує завдання, повязані з дотриманням вимог охорони праці, в тому числі правил протипожежної безпеки, забезпеченням матеріальних та технічних умов для нормального функціонування відділення.

. Відділ бухгалтерського обліку звітності та контролю - займається веденням бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відділення та складення звітності, здійснює контроль за правильним оформленням і здачею документів.

. Відділ розвитку банківського бізнесу - здійснює продаж клієнтам банківських продуктів, обслуговує клієнтів, юридичних та фізичних осіб, надає інформаційні, консультаційні, сервісні послуги щодо банківських операцій, а також контроль за виконанням планових показників.


2.3 Структура управління відділення


Підпорядкованість Буринського відділення, - філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» становить певний режим організаційних відносин, який визначається організаційною залежністю та передбачає наявність у Філії важелів керуючого впливу, включаючи вирішення щодо кадрових питань, здійснення контролюючих функцій, отримання звітності, застосування заходів відповідальності. (рис. 2.2)

Органами управління філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» є Загальні збори, Наглядова Рада Банку, Правління Банку. Органами внутрішнього контролю Банку є Ревізійна комісія та департамент внутрішнього аудиту. Оскільки в лінійній структурі створюється безперервний «ланцюг команд», в даній структурі управління верхню позицію займає керівник, тобто йому підпорядковуються взаємоповязані сектори та відділи, які в свою чергу мають зав. відділами та зав. секторами, яким підпорядковуються підлеглі відділу, який створює колектив відділення.

Територiально вiдокремленi безбалансовi вiддiлення Банку очолюють керiвники, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади у порядку, визначеному правлінням. Буринське відділення - не є юридично особою, діє від імені Банку на підставі положення про установу, не має окремого балансу та здійснює операції, передбачені положенням про цю установу на підставі письмового дозволу, наданого Банком, підпорядковане Сумському обласному управлінню АТ «Ощадбанк», на балансі якого відкрите.

Керівник відділення банку організовує діяльність таким чином, щоб забезпечити:

розподіл обов'язків та повноважень щодо здійснення операцій;

належне документування всіх операцій (складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку);

своєчасне, повне та достовірне відображення операцій у регістрах бухгалтерського обліку;

накопичення та надання докладної інформації за кожною операцією з обовязковим зазначенням даних про її учасників, з визначенням балансових і позабалансових вимог та зобовязань, можливих змін за цими операціями, що забезпечують складання звітності Банку;

визначення наявних та можливих операційних ризиків і управління ними;

виконання необхідних процедур внутрішнього контролю;

зберігання інформації про всі операції установи Банку;

конфіденційність інформації про кожну операцію та її контрагентів (інформація про операцію під час її передавання відповідними каналами зв'язку має бути зашифрованою);

формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів, звітів відповідно до вимог законодавства України.

Операційну діяльність Буринського відділення АТ «Ощадбанк» забезпечують працівники, які виконують функції, визначені посадовими інструкціями та розподілені між учасниками операційного процесу відповідно до внутрішніх процедур установи банку.


2.4 Структура та функції відділу розвитку банківського бізнесу


Відділ розвитку банківського бізнесу, Буринського відділення №10018/024 філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» є самостійним структурним підрозділом та підпорядковується керівнику відділення.

Діяльність відділу розвитку банківського бізнесу регулює положення про відділ. У своїй роботі підпорядковується безпосередньо керуючому та заступнику керуючого - начальнику відділу розвитку банківського бізнесу. Посадова інструкція провідного спеціаліста відділу розвитку банківського бізнесу наведена в додатку Б. Основними задачами відділу згідно положення про відділ є:

пошук потенційних клієнтів - фізичних і юридичних осіб та залучення їх на обслуговування;

доведення до підзвітних установ нормативно - правових документів та надання методичної допомоги операційно - касовим працівникам з питань здійснення банківських операцій, віднесених до компетенції підрозділу;

складання бізнес - плану та бюджету ТВБВ за напрямками бізнес діяльності підрозділу та здійснює контроль за виконанням цих показників;

надає консультаційні послуги клієнтам відділення з питань здійснення банківських операцій, розглядає листи, заяви, звернення громадян та готує відповіді на них;

забезпечує збір, опрацювання, аналіз, та накопичення інформації для підготовки оперативних та аналітичних матеріалів на запит регіонального управління.

З питань планування та аналізу:

здійснює аналіз та контроль виконання окремих показників бізнес - плану, планового балансу, бюджету та плану капітальних вкладень в цілому по ТВБВ;

визначає та аналізує фактори, що впливають на відхилення фактичних даних від запланованих;

надає пропозиції щодо організаційної структури та розмірів посадових окладів працівників ТВБВ;

організовує та контролює здійснення валюто - обмінних операцій ТВБВ;


2.5 Корпоративне управління


Одним з ключових напрямів загальної політики АТ «Ощадбанк» щодо його подальшого розвитку є належне та ефективне корпоративне управління, яке відіграє вкрай важливу роль у залученні до Банку інвестицій та збільшенні конкурентноздатності на ринку. Підтримання стабільності, ліквідності Банку і ефективне використання фінансових ресурсів багато в чому залежить саме від рівня корпоративного управління. Якісне корпоративне управління таке ж важливе, як і професійний менеджмент.

Вiдповiдно до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» АТ «Ощадбанк» - це банк, сто вiдсоткiв статутного капiталу якого належить державi. Засновником Банку є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Держава здiйснює та реалiзує повноваження власника щодо акцiй, якi їй належать у статутному капiталi Банку, через органи управлiння Банку.

За станом на 01.01.2013 року мережа АТ «Ощадбанк» складалась складалась з 5 824 установ, з них: Головне управління по м. Києву та Києвській області, Кримське республiканське управлiння, 23 обласні управління та територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень - 5 799 одиниць. Порiвняно з минулим роком фiлiйна мережа банку зменшилась на 36 одиниць, у звязку їх неефективною дiяльнiстю.

Банк випустив iменнi простi акцiї вартiстю 1 млн. (один мiльйон) гривень кожна у бездокументарнiй формi на всю суму статутного капiталу. Торгiвля акцiями не здiйснювалась.

Структура і мережа АТ «Ощадбанк» створюються за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням. Управлінська структура Банку визначається органами управління Банку та упорядкованою сукупністю його функціональних підрозділів і служб. Управління Банком ґрунтується на правових засадах та принципах корпоративного управління, основними з яких є:

·забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів;

·забезпечення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;

·розкриття інформації та прозорість;

·належний контроль за фінансово-господарською діяльністю.

Органами управління АТ «Ощадбанк» є Загальні збори, Наглядова Рада Банку, Правління Банку. Органами внутрішнього контролю Банку є Ревізійна комісія та Департамент внутрішнього аудиту.

Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів здійснюють загальне керівництво діяльністю Банку, визначають основні напрями його діяльності.

Відповідно до управлінської та організаційної структури АТ «Ощадбанк, Правління банку складається з Голови Правління та 7 членів Правління, серед яких два Перших Заступники Голови Правління, Головний бухгалтер, 4 Заступника Голови Правління. Затвердження нової організаційної структури повязано зі зміною кількості членів Правління Банку та підпорядкованості підрозділів.

Вiдповiдно до ст. 41 Закону України «Про банки я банкiвську дiяльнiсть» Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансового - господарською дiяльнiсть банку. Згiдно п. 4.3 Положення про Ревiзiйну комiсiю, затвердженого рiшенням Наглядової ради вiд 18.11.2003 р., Протокол №5 Ревiзiйна комiсiя зобов'язана готувати висновки до звiтiв та балансiв АТ «Ощадбанк», в тому числi по рiчному фiнансовому звiту АТ «Ощадбанк», адже без висновку ревiзiйної комiсiї Наглядова рада не має права затверджувати рiчний фiнансовий звiт Банку.

Для забезпечення додаткових заходів щодо управління ризиками АТ «Ощадбанк» створює органи управління фінансовими ризиками з метою забезпечення сприятливих фінансових умов захисту інтересів вкладників та інших кредиторів.

Банк створює постійно діючі комітети, зокрема:

Комітет по управлінню активами та пасивами, визначає полiтику з управлiння ринковими ризиками, включаючи валютний, процентний, цiновий та ризик лiквiдностi. Його дiяльнiсть спрямована на розподiл капiталу банку та пiдтримання адекватної платоспроможностi з огляду на фiнансовi ризики; управлiння ринковими ризиками банку, вжиття управлiнських заходiв, що приводять структуру балансу банку у вiдповiднiсть до його стратегiчних цiлей та прiоритетiв довгострокової полiтики.

Кредитний комiтет визначає полiтику з кредитно-iнвестицiйної дiяльностi та забезпечує управлiння кредитними ризиками банку. Основними цiлями комiтету є управлiння кредитно-iнвестицiйним портфелем банку, встановлення лiмiтiв та обмежень з кредитних операцiй, встановлення лiмiтiв та обмежень з кредитних ризикiв у розрiзi окремих кредитних продуктiв, валют, структурних пiдроздiлiв, позичальникiв та груп позичальникiв, а також видiв економiчної дiяльностi.

Комiтет з управлiння операцiйними ризиками Банку, його дiяльнiсть спрямована на мiнiмiзацiю операцiйних ризикiв, а також зниження втрат Банку, що виникають внаслiдок реалiзацiї операцiйних ризикiв; аналiз та управлiння операцiйними ризиками банку, вжиття заходiв управлiнського впливу, спрямованих на зниження частоти виникнення або запобiгання виникнення операцiйних ризикiв, обмеження його прояву, зменшення втрат у разi виникнення операцiйних ризикiв, усунення наслiдкiв їх реалiзацiї в дiяльностi банку.

Комітет тарифної та продуктивної політики, який щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику Банку з питань операційних доходів.

Дiяльнiсть профiльних комiтетiв здiйснюється на постiйнiй основi i спрямована на розгляд поточного стану управлiння ризиками, визначення методологiї, встановлення лiмiтiв i обмежень з активних операцiй, фiнансових та операцiйних ризикiв.

Управлiння ризиками банку здiйснюється у вiдповiдностi до Концепцiї управлiння ризиками в системi АТ «Ощадбанк», погодженої Правлiнням банку та затвердженої рiшенням Наглядової Ради банку.

З точки зору структурної органiзацiї, згiдно Концепцiї, Банк прийняв комбiновану модель управлiння ризиками, згiдно якої управлiння вiдбувається на трьох рiвнях:

Загальнобанкiвський (цей рiвень представлений вищим менеджментом Банку та вiдокремленими пiдроздiлами. До його складу входять: Наглядова Рада, Правлiння Банку, профiльнi комiтети, пiдроздiли, що виконують функцiї ризик-менеджменту, внутрiшнього аудиту та ревiзiї на рiвнi Центрального апарату Банку);

Середнiй (цей рiвень представлений керiвництвом структурних пiдроздiлiв Центрального апарату Банку, що проводять банкiвськi операцiї, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту, що здiйснює аудит установ регiонального управлiння, керiвництвом регiональних управлiнь i його установ, профiльними комiтетами регiональних управлiнь, пiдроздiлами (працiвниками), що забезпечують управлiння ризиками, ревiзiї i контролю на рiвнi регiональних управлiнь Банку);

Операцiйний (операцiйний рiвень представлений пiдроздiлами, що безпосередньо проводять банкiвськi операцiї (тобто пiдроздiлiв, де безпосередньо генеруються ризики), та пiдроздiлiв, що супроводжують цi операцiї).

Отже, на сьогоднішній день, банк має суттєві переваги перед комерційними банками у сфері обслуговування населення регіонів країни через розгалужену мережу. Головним завданням банку залишається збереження завойованих позицій на регіональних ринках з метою підвищення прибутку як банку в цілому, так і його філій шляхом проведення виваженої політики щодо оптимізації мережі установ. Банк проводить цілеспрямовану роботу з оптимізації та розвитку мережі установ. При цьому банк, як і раніше, залишається системоутворюючим з найрозгалуженішою мережею установ, які охоплюють найвіддаленіші куточки країни.


3. Виробнича програма АТ «Ощадбанк»


На сьогодні у своїй діяльності АТ «Ощадбанк» затвердив новий Стратегічний план діяльності на 2012-2015 роки. Згідно зі Стратегічним планом діяльності на 2012-2015 роки зусилля менеджменту та всього колективу банку буде спрямовано на впровадження сучасних банківських технологій і продуктів як основи підвищення операційної ефективності та забезпечення зваженого і стійкого зростання у довгостроковій перспективі.

АТ «Ощадбанк» прагне до максимальної відкритості і вважає за потрібне оприлюднити та суворо дотримуватися у своїй діяльності таких принципів:

·Рівність і етичність у відносинах;

·Зваженість та доцільність у рішеннях;

·Прозорість у підходах;

·Чесність у відповідності закону;

·Категоричність у дотриманні безпеки;

·Відповідальність у питаннях соціального захисту;

·Надійність у вирішенні питань державного значення;

·Послідовність у досягненні цілей

Банк планує збільшувати свою присутність на ринку роздрібних банківських послуг для приватних осіб, малих та середніх підприємств, закріпити позиції на ринку корпоративних клієнтів, що передбачає визначення оптимального розподілу пропорцій між основними сегментами клієнтів

Останні роки яскраво продемонстрували, що, лише підтримуючи та розширюючи партнерство, банк може успішно проводити свою діяльність у висококонкурентному економічному середовищі. Тому і надалі для своїх клієнтів банк буде надійним партнером, який пропонує послуги та продукти, що найбільш повно задовольнять їхні потреби.

Серед пріоритетів діяльності АТ «Ощадбанк» були і залишаються модернізація своїх установ на основі впровадження новітніх технологій, удосконалення роботи і підвищення кваліфікації персоналу, забезпечення оптимального співвідношення між вартістю послуг та їх якістю. Розуміючи соціальну значущість присутності саме державного банку в найвіддаленіших куточках країни та його роль у реалізації державних програм, банк докладає зусиль до збереження достатньої присутності в усіх регіонах України. Банк має намір і надалі розвиватися як прибуткова фінансова установа, що опікується потребами клієнтів.

АТ «Ощадбанк» є банком, що пропонує своїм клієнтам - фiзичним особам повний спектр послуг на ринку роздрiбного бiзнесу. В таблиці 3.1 розглянемо обсяги реалізації основних видів послуг АТ «Ощадбанк» в за 2011 р. - 2013 р.


Таблиця 3.1. Обсяги реалізації основних видів послуг АТ «Ощадбанк» за 2011 р. - 2013 р, млн..грн.

Основні види послуг2011 р.2012 р.2013 р.Виконання плану, %Відхилення (+,-)Темпи росту, %планфактмлн. грнмлн. грнмлн. грнмлн. грнКредитні операції4614,53953,33674,44564,54,9+890,124,2Строкові депозити10411,915411,617645,018838,023,8+11936,7Розрахунково - касове обслуговування8667,39296,110036,510115,813,54+79,30,79Грошові перекази2478,54220,63974,54919,75,36+945,223,8Готівкові платежі18454,020959,635543,536532,447,9+988,92,8Операції з платіжними картками1734,62608,43235,73265,84,7+30,10,93Разом:46360,856449,674109,678236,20,04126,60,0


Аналіз показників таблиці 3.1 показують, що за останні 3 роки за всіма видами послуг відбулося збільшення фактичних показників, загальне збільшення їх вартості. Протягом 2013 найбільщу питому вагу займали готівкові платежі, порівняно з планом вони збільшились на 2,8% і становили -36532,4 млн. грн. Портфель строкових депозитiв фiзичних осiб зрiс на 6,9% або на 18838,0 млн. грн. Також найбільшого зростання досягли грошові перекази - 23,8% та портфель кредитних операцій - 24,2%

Попитом користувалися такi продукти: споживче кредитування: пiд поруку та забезпечене iпотекою, кредитування фiзичних осiб на придбання житла на первинному та вторинному ринку нерухомостi, кредитування фiзичних осiб на придбання транспортного засобу, встановлення кредитних лiмiтiв на платiжнi картки в рамках обслуговування зарплатних проектiв та держателiв пенсiйних платiжних карток.

Особлива увага у кредитнiй полiтицi 2013 року була спрямована на активiзацiю iпотечного кредитування шляхом залучення довгострокових кредитних ресурсiв за допомогою механiзму обiгу iпотечних облiгацiй. АТ «Ощадбанк» продовжив реалiзацiю проекту з рефiнансування iпотечних кредитiв шляхом спiвпрацi з ПАТ «АРЖК», що було розпочато у 2012 роцi.

АТ «Ощадбанк» збiльшив свою присутнiсть на ринку строкових депозитiв для фiзичних осiб. Пiдтвердженням цього стало значне зростання кiлькостi вкладникiв та обсягiв депозитного портфеля Банку. Населенню пропонувались депозити з рiзноманiтними умовами нарахування вiдсоткiв та строком повернення. У Банку дiє програма лояльностi для клiєнтiв, за умовами якої вкладники отримують пiдвищений розмiр процентiв по вкладу, у разi вiдкриття депозиту на велику суму.

На сьогоднi банк пропонує повний спектр послуг для клiєнтiв - фiзичних осiб для проведення всiх видiв розрахунково-касового обслуговування. На кiнець 2013 року кiлькiсть поточних рахункiв (в т.ч. карткових) фiзичних осiб становила 26,7 млн. рахунків

АТ «Ощадбанк» є уповноваженим банком Пенсiйного фонду України i Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України з виплати пенсiй та грошової допомоги. Банку надано право на обслуговування пенсiонерiв рiзних категорiй та одержувачiв соцiальної допомоги в усiх регiонах України.

Пiдставою для активної дiяльностi Банку на українському ринку платiжних карток є членство АТ «Ощадбанк» у двох мiжнародних платiжних системах: Visa International, MasterCard WorldWide, а також у Нацiональної системи масових електронних платежiв (НСМЕП).

АТ «Ощадбанк» продовжує активно розвивати послуги з приймання платежiв та здiйснення грошових переказiв фiзичних осiб. При здiйсненнi грошових переказiв Банк спiвпрацює з такими мiжнародними системами переказу коштiв як «CONTACT», «RIA Money Transfer», «Юнистрим», «MoneyGram», «ЛИДЕР», «BLIZKO», «Coinstar», «Xpress Money», «ХАЗРИ», «МИГОМ», «Intel Express», «ANELIK», «Western Union» «Золотая Корона». Крiм того, Банк здiйснює перекази фiзичних осiб в iноземнiй валютi через систему SWIFT, перекази нацiональної валюти в мережi пiдроздiлiв Банку через власну систему термiнових переказiв «ШВИДКА КОПIЙКА», а також перекази нацiональної валюти через СЕП НБУ.

Не дивлячись на гостру конкуренцiю на ринку обслуговування фiзичних осiб, АТ «Ощадбанк» зберiгає лiдерськi позицiї по прийому готiвкових та безготiвкових платежiв вiд населення.

Отже, 2013 рік для АТ «Ощадбанк» став періодом посилення його позицій на банківському ринку, чому сприяло впровадження та реалізація «Стратегічного плану діяльності на 2012-2015 роки», банк розвивав основні напрями своєї діяльності, активно впроваджуючи сучасні технології і банківські продукти, й надавав уряду максимальну допомогу в реалізації державних програм соціального та економічного розвитку, та вкотре підтвердив статус надійної та стабільної державної фінансової установи.


4. Оцінка рівня та ефективності використання персоналу і організації праці у Буринському відділенні АТ «Ощадбанк»


Персонал - сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп АТ «Ощадбанк», що зайняті в банку й входять до його облікового складу. Штатний персонал є головним ресурсом банку, від якості й ефективності використання творчого потенціалу якого багато в чому залежать результати діяльності банку та його конкурентоздатність на ринку банківських послуг. Для оцінки забезпеченості банку професійними кадрами розглянемо у таблиці 4.1 інформацію про наявність та забезпеченість персоналом Буринського відділення АТ «Ощадбанк».


Таблиця 4.1. Наявність та забезпеченість трудовими ресурсами у Буринському відділенні АТ «Ощадбанк», чол.

Категорії персоналу2011 р.2012 р.2013 р.Забезпече-ність, %Відхилення, +,-планфактУправлінський склад3333100%0Техніко-економічний склад91010888,8%-2Обслуговуючий склад6666100%0Всього:1819191794,4%-2

Аналіз таблиці 4.1 показав, що в досліджуваному періоді кадровий потенціал банку використовувався повною мірою. Вивчення динаміки змін загальної чисельності персоналу засвідчило, що за період аналізу незмінні темпи зростання мав тільки показник росту управлінського складу 100,0%. Інші показники мали відємну динаміку: скорочення техніко-економічного складу склало 16,7%, обслуговуючого - 50,0%. Скорочення середньооблікової чисельності персоналу відбувалось за рахунок зменшення техніко-економічного та обслуговуючого складу, одночасно чисельність керівного складу не змінювалась. Так за аналізований період штатний розпис був затверджений з чисельністю 18 працівників в 2011 році, 19 працівників в 2012 році та 17 працівників в 2013 році, що дорівнювало середньообліковій чисельності персоналу. Отже, використання трудового потенціалу було на рівні 100,0% в порівнянні з максимальними можливостями банку, що суттєво впливало на підвищення ефективності використання всього персоналу.

Розглянемо статевовікову структуру кадрового персоналу Буринського відділення АТ «Ощадбанк».Динаміка змін статевовікової структури персоналу банку наведена в таблиці 4.2.


Таблиця 4.2

ПоказникиПеріод аналізуАбсолютне відхилення, +/-2011 р.2012 р.2013 р.Чисельність, чолЧастка, %Чисельність, чол%Чисельність, чол%Чисельність, чол%Чоловіки та жінки 21-30 років844,5947,4847,102,6Чоловіки та жінки 31-40 років738,9736,8635,3-13,6Чоловіки та жінки 41-50 років316,6315,8317,601,0Чоловіки та жінки від 51 року00,000,000,000,0Всього:18100191001710000,0

Динаміка змін статевовікової структури персоналу Буринського відділення АТ «Ощадбанк» у 2011-2013 рр., чол.

Аналіз змін статевовікової структури персоналу відділення банку наведений в таблиці 4.2, показав, що в досліджуваний період найвищі темпи скорочення показника спостерігались 2013 р. у групи працівників у віці чоловіки та жінки 31 - 40 р. 35,3%. Помірні темпи зростання були в групі чоловіки та жінки у віці 21 - 30 років, у 2012 р. - 47,4%, та у скорочення у 2013 р - 47,1%. Не було змін в кількості працюючих групи чоловіки та жінки у віці 41 - 50 років, (16,6% - 17,6%). Отже, в відділенні банку домінували працівники молодших вікових груп, що сприяло підвищенню ефективності діяльності банку.

З метою вивчення закріплення персоналу Буринського відділення АТ «Ощадбанк» на роботі, здійснимо розподіл персоналу за стажем роботи, у таблиці 4.3.


Таблиця 4.3. Розподіл персоналу за стажем роботи у Буринському відділенні АТ «Ощадбанк» в 2011-2013 роках., чол.

Стаж роботиПеріод аналізуАбсолютне відхилення, +/-2011 р.2012 р.2013 р.Чисельність, чолЧастка, %Чисельність, чол%Чисельність, чол%Чисельність, чол%до 1 року00,000,000,000,0від 1 до 3 років316,7421,1423,5+16,8від 3 до 5 років633,4631,6529,4-1-4від 5 до 10 років633,4631,6635,301,9від 10 до 15 років316,7315,8317,600,9Всього:181001910017100+10,0


Аналіз даних таблиці 4.3 показав, що в досліджуваному періоді тенденція до зростання показника спостерігалась по персоналу зі стажем роботи від 1 до 3 років, за період аналізу темпи зростання склали 6,8%, що було обумовлено зменшенням штатних посад та прийняттям на роботу молодих спеціалістів. Сталими були темпи зростання персоналу зі стажем роботи від 5 до 10 років - 1,9% та від 10 до 15 років - 0,9%, в інших групах працівників спостерігались темпи скорочення показника, в основному за рахунок скорочення штатної чисельності працівників. Персонал зі стажем роботи до 1 року був відсутнім протягом 2011-2013 рр.

Проаналізуємо склад та структуру персоналу в розрізі професійно-кваліфікаційних характеристик відділення банку в таблиці 4.4


Таблиця 4.4. Професійно-кваліфікаційна структура персоналу Буринського відділення АТ «Ощадбанк», чол.

Рівень освітиПеріод аналізуАбсолютне відхилення, +/-2011 р.2012 р.2013 р.Чисельність, чолЧастка, %Чисельність, чол%Чисельність, чол%Чисельність, чол%з повною вищою освітою844,5842,1741,2-1-3,3з базовою вищою освітою738,9842,1741,202,3з початковою вищою освітою316,7315,8317,600,9з повною загальною середньою освітою00,000,000,000,0Разом:18100191001710000,0

Аналіз даних таблиці 4.4 показує, що в досліджуваному періоді рівень працівників відділення банку з повною вищою освітою мав тенденцію до зниження. Працівники за групами вищої освіти складали в 2013 році 41,2%, а у 2011 р. - 44,5% від загальної кількості працюючих. До того ж, за всіма групами освіти, крім повної загальної середньої освіти, спостерігались темпи скорочення чисельності працівників, що було пов`язано з загальним скороченням середньооблікової чисельності працівників.

Оплата праці співробітників банку складається з двох частин: фіксованої частини (посадовий оклад) та змінної (різноманітні надбавки та премії). У відділенні встановлена погодинна форма оплати праці. Вона є різновидом почасової оплати праці. При почасовій оплаті праці розмір заробітної плати працівників залежить від тарифної ставки (окладу) та кількості відпрацьованого часу, тобто передбачає визначення розміру основної заробітної плати на підставі кількості відпрацьованого робочого часу та кваліфікації працівника.

Основна заробітна плата: посадовий оклад, встановлений працівникам відповідно до штатного розпису;

Додаткова заробітна плата: надбавки, доплати, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, повязані з виконанням виробничих завдань (посадових обовязків) (за окремим положенням).


Таблиця 4.5. Фонд оплати праці керуючого персоналу відділення банку

Керівництво№Кількість штатних одиницьПосадовий оклад1.Керуючий ТВБВ131002.Заступник керуючого - начальник відділу розвитку банківського бізнесу12090


Таблиця 4.6. Аналіз балансу робочого часу одного працівника Буринського відділення АТ «Ощадбанк»

ПоказникиНа одного робітникаВідхилення, +/-Звітний періодПлановий період1. Календарний фонд часу, дні365365-2. Кількість неробочих днів93885- святкових - вихідних8 855 833 23. Кількість календарних робочих днів273277-4Неявки на роботу, днів в тому числі: - чергові та додаткові відпустки; - навчальні відпустки; - відпустки в звязку з пологами; - по хворобі; - інші неявки, що дозволяються законодавством;36,1 22,8 0,8 1,1 9,8 1,0 0,5 0,134,8 22,0 1,1 1,4 9,3 1,0 - -1,3 0,8 -0,3 -0,3 0,5 - - -5. Число робочих днів в році:236,9242,2-5,36. Середня тривалість робочого дня:7,847,84-7. Втрати робочого в звязку з скороченням робочого дня:0,050,040,018. Надурочно відпрацьований час, год2,52,5-9. Корисний фонд робочого часу2131,352131,35-

Вивчення використання робочого часу - важливий етап аналізу дослідження персоналу, аналізу факторів, що впливають на рівень продуктивності праці. Аналіз використання робочого часу починається з розробки балансу робочого часу, у процесі якого визначається фонд робочого часу, його розподіл на час роботи і час перерв у роботі, а так само причини втрат робочого часу. Аналіз балансу робочого часу на одного робітника наведено в таблиці 4.6

Отже, позитивним моментом у кадровій політиці керівництва відділення банку було здійснення заходів по удосконаленню штатно-організаційної структури, що дозволило отримувати більший ефект за результатами діяльності. Підсумовуючи аналіз ефективності системи управління персоналом відділення банку в 2011-2013 роках слід зазначити, що в цілому в досліджуваний період штатно-організаційна структура банку не зазнала принципових змін, однак якість окремих показників мала тенденцію до покращення за рахунок чого досягалась необхідна ефективність кадрового потенціалу відділення банку.


5. Оцінка рівня та ефективності використання основних засобів


Традиційні фінансові послуги, які надаються банками підприємствам та організаціям були б неможливими без наявності приміщень, де обслуговуються клієнти, спеціального обладнання, що використовується для здійснення банківських операцій, інкасаторських автомобілів, банкоматів та ін., тому, не зважаючи на незначну частку, що займають основні засоби в активах банку, вони є досить значимими у забезпеченні здійснення діяльності банку.

До основних засобів відносять матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Згідно облікової політики АТ «Ощадбанк» та інших внутрішніх документів, придбані основні засоби визнаються за первісною вартістю та зараховуються на баланс за цією вартістю, що включає всі витрати, пов'язані із придбанням, доставкою, установкою й введенням їх в експлуатацію.

Необоротні активи оприбутковуються на підставі прибуткових накладних від постачальників і актів прийому-передачі, складених в 2-х екземплярах постійно діючою комісією банку й затверджених керівником банку. Відбиття в бухгалтерському обліку, прийнятих в експлуатацію необоротних активів, здійснюється в тому звітному періоді, у якому вони були прийняті в експлуатацію.

Переоцінка об'єкта основних засобів і нематеріальних активів проводяться у випадку, якщо його залишкова вартість істотно відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. В таблиці 5.1 розглянуто наявність основних засобів АТ «Ощадбанк».


Таблиця 5.1. Наявність основних засобів АТ «Ощадбанк», тис. грн.

Показники2011 р.2012 р.2013 р.Абсолютне відхилення, +/-Відносне відхилення, %1. Первісна вартість на початок року295885330385043764806+805953132,92. Вартість основних засобів227366024660792985175+711515121,03. Знос основних засобів289744324877315209+2546597,0

Аналіз наявності основних засобів, що представлений у таблиці 5.1 показав, що залишкова вартість основних засобів має загальну тенденцію до збільшення, і зросла на 711515 тис. грн., цьому сприяло розширення мережі його філій, підвищення рівня технічного забезпечення. Будiвлi та офiснi примiщення, якi знаходяться у власностi Банку, були переоцiненi за ринковими цiнами, а отже і первісна вартість 2013 р - 2012 р, збільшилася на 805953 тис. грн., Для визначення справедливої вартостi будiвель та офiсних примiщень Банком був використаний метод порiвняння продажiв, для обєктiв, якi не мають ринкових аналогiв був використаний метод капiталiзацiї доходу. Рівень зросу має різну динаміку за весь досліджуваний період, у 2012 він зріс на 35133 тис. грн., порівняно з 2011 р., а у 2013 зменшився на 9668 тис. грн, порівняно з 2012 р., це сталося внаслідок списання обладнання що морально та фізично застаріло і не підлягає ремонту виявлені в результаті інвентаризації. Розглянемо структуру основних засобів АТ «Ощадбанк» у таблиці 5.2.


Таблиця 5.2. Структура основних засобів АТ «Ощадбанк» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Найменування2011 р.2012 р.2013 р.Відхилення, +/-тис. грн%тис. грн.%тис. грн%тис. грн%Будівлі, споруди178647278,6144366858,5151092350,6-275549-28,0Транспортні засоби1291575,72083268,436822712,3239070+0,44Меблі, офісне обладнання1796277,947234319,665518721,9475560+14,0Незавершене будівництво1445186,427157511,032354110,8179023+4,4Покращення орендованого майна218910,96378701,5338021,411911+6,6Нематеріальні активи119950,53322971,3934953,181500+2,57Разом:2273660100246607910029851751007115150,00

Отже, дослідження структури основних фондів АТ «Ощадбанк» показав, що балансова вартість основних засобів за період аналізу збільшилась на 711515 тис. грн. Зростання обсягу основних засобів слід вважати позитивним явищем оскільки вони дають можливість як розширювати обсяги діяльності так і сприяють підвищенню надійності банківської установи. У структурі основних засобів найбільшу частку у 2011 р. займали будівлі, споруди та передавальні пристрої (78,6%, в абсолютному вираженні 1786472 тис. грн.) це пояснюється тим що, протягом 2011-2013 років АТ «Ощадбанк» здiйснив придбання будівель, вiддiлень банку, розширюючи свою мережу. Також вагому частку займають меблі та офісне обладнання (21,9%) та транспортні засоби (12,3%), у 2013 р. Банк здійснив закупівлю броньованих автомобiв Ford Transit для укрiплення служб iнкасацiї банку. Найменшу питому вагу у структурі основних засобів у 2011 р. займали нематеріальні активи (11995 тис. грн., або 0,53%). Таким чином проведений аналіз дає змогу відмітити зростання активної частини основних засобів, що є позитивною тенденцією.

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів нараховуються протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, що встановлюється постійно діючою комісією АТ «Ощадбанк» при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). При визначенні строку корисного використання варто враховувати очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності, фізичне або моральне зношування.

У процесі діяльності відділення банку, окремі частини засобів праці зношуються і поступово втрачають свою здатність виконувати свої безпосередні функції. Відновлення їх працездатності та експлуатаційних властивостей досягається шляхом ремонтів, організація яких повинна бути повязана з раціональною експлуатацією і доглядом за обладнанням. Основу для цього складає система технічного обслуговування та ремонту основних фондів.

Якісна та правильно організована діяльність такої системи дає змогу забезпечити високу ефективність використання основних засобів. Строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів затверджуються Наказом Голови Правління із вказівкою річної норми амортизації з округленням до двох знаків після коми.

АТ «Ощадбанк» у 2013 році застосовував норми корисного використання основних засобів за такими групами:

) основних засобів:

будинки, споруди та передавальні пристрої (система сигналізації,

пожежогасіння та охорони) - від 7 років до 170 років;

машини та обладнання - від 2 років до 10 років;

інструменти, прилади, інвентар (меблі) - від 2 років до 10 років;

інші основні засоби - від 3 років до 20 років;

малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в

першому місяці їх використання в розмірі 100% вартості.

) нематеріальних активів:

група: права на знаки для товарів та послуг - 10років;

група: програмне забезпечення - від 2років до 10років;

група: інші нематеріальні активи - від 2років до 10років.

Нарахування амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт був уведений в експлуатацію, і закінчується з першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта.

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується на iсторичну (переоцiнену) вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв з метою поступового списання протягом очiкуваного строку корисного використання. Вона нараховується за прямолiнiйним методом з використанням щорiчних ставок.

Місячна сума амортизації при прямолінійному методі визначається розподілом річної суми амортизації на 12.

Перевагою прямолінійного методу є простота розрахунку амортизації, а недоліком - те, що він не враховує моральний знос обєкта та не дозволяє відображати зміни інтенсивності використання основних засобів в різні роки експлуатації.

Розрахунок суми амортизації обєкта (комп'ютер) основних засобів при застосуванні даного методу наведено в табл. 5.4


Таблиця 5.4. Амортизація обєкта АТ «Ощадбанк», тис. грн

Рік корисного використанняПервісна вартістьСума амортизації за рікСума амортизації з початку строку корисного використанняЗалишкова вартість на кінець рокуСума амортизації за місяць1-й450010501050345087,52-й450010502100240087,53-й450010503150135087,54-й45001050420030087,5

Отже, облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів в АТ «Ощадбанк» ведеться відповідно внутрішніх положень, які базуються на нормативних документах Національного банку України. Банк використовує прямолінійний метод нарахування амортизації. Кожного звітного року переглядає метод нарахування амортизації та строк корисного використання основних засобів та нематеріальних активів, результати зміни відображаються в обліковій політиці банку та в річних фінансових звітах.

Таким чином, для підвищення ефективності підприємства потрібно по-перше ретельно стежити за станом наявних основних фондів, підтримувати їх у належному стані, проводити роботи з підвищення їх ефективності, по-друге здійснювати заходи, спрямовані на максимально ефективне використання фондів, шляхом підвищення кваліфікації працівників, запровадження нових технологій.


6. Оцінка рівня та ефективності використання оборотних засобів


Оборотні кошти (оборотний капітал) - сукупність майнових цінностей банку, які обслуговують поточну виробничо-комерційну діяльність та повністю споживаються протягом одного операційного циклу.

Особливо актуальним стає підвищення ефективності використання всіх наявних ресурсів банку Одним із таких ресурсів є оборотні засоби, ефективне використання яких безпосередньо впливає на ефективність усього робочого процесу. Оборотні засоби перебувають у постійному русі, послідовно проходячи всі стадії кругообігу. Запас цих коштів на кожній стадії повинен бути таким, щоб забезпечити безперервну діяльність. Недостатня забезпеченість оборотними засобами може викликати порушення робочого процесу і, як наслідок, зниження показників ефективності.

Одним з джерел формування і збільшення ресурсної бази банківської установи є власні засоби або капітал банку. Власний капітал банку - це сукупність за призначенням фондів, які забезпечують самостійність і стабільність банку. Капітал виконує чотири функції:

·Захист від банкрутства;

·Підтримка довіри клієнтів банку;

·Формування основних фондів:

·Депозити.

Ресурсна база банку формується як за рахунок власних так і за рахунок залучених і запозичених коштів, тобто для оцінки достатності ресурсної бази банківської установи потрібно окремо проаналізувати достатність власного капіталу і достатність залучених і запозичених коштів банку. Розглянемо дані про власний капітал АТ «Ощадбанк» в таблиці 6.1 відповідно до балансу за 4 квартал 2013 року


Таблиця 6.1

№Власний капітал АТ «Ощадбанк»2013 р.2012 р.Відхилення1Статутний капітал1608177214748140+13336322Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)9650901787141-8220513Резерви переоцінки7410291221110-4800817Усього власного капіталу19187835177563911431444

Аналіз таблиці показав, що загалом власний капітал збільшися у 2013 р. порівняно з 2012 р. на 1431444 тис. грн. Це говорить про це здатність капіталу покривати ризики, які бере на себе банк у процесі здійснення своїх операцій і забезпечувати надійність і стійкість банку. Безумовно, чим більший рівень ризиковості у діяльності банківської установи, тим більша вірогідність отримання збитків і тим більший обсяг власного капіталу повинен бути, щоб покрити отримані збитки і забезпечити стабільність функціонування банку та його платоспроможність.


7. Інноваційна діяльність банку


АТ «Ощадбанк» продовжує впровадження інноваційних технологій та презентує нові послуги з метою покращення якості обслуговування. Банк активно розвиває інфраструктуру обслуговування платіжних карток у торгівельно-сервісній мережі, впроваджує ексклюзивні інноваційні проекти та суттєво збільшує кількість своїх партнерів.

Для більш комфортного обслуговування клієнтів Банк планує збільшувати кількість POS-терміналів, які стають все більш розповсюдженими в магазинах, супермаркетах, закладах швидкого харчування в найбільших містах України Вони надають можливість проведення безготівкових платежів за товари та послуги з використанням банківських платіжних карток.

Так, у 2013 році мережа POS - терміналів банку збільшилась на 6 тисяч і сьогодні нараховує понад 10121 одиниць. Одна з переваг терміналів Ощадбанку полягає в тому, що вони приймають до оплати не тільки картки міжнародних платіжних систем MasterCard та Visa, а й Національну картку системи НСМЕП. Понад 1000 терміналів банку обладнані зчитувачем карток Сontactless та обслуговують крім магнітних та контактних чіпових карток також безконтактні картки MasterCard PayPass та Visa РayWave.

Динаміку емітованих карток за 2011-2013 рр. можемо переглянути на рисунку 7.1.


Рисунок 7.1 Динаміка обсягу пластикових карток АТ «Ощадбанк» за 2011-2013 рр., шт.


В цілому за період з 2011 р. по 2013 р. обсяг емітованих карток АТ «Ощадбанк» зріс на 2865104 одиниці. АТ «Ощадбанк» постiйно перебуває серед лiдерiв з обслуговування карткових рахункiв. За даними Асоцiацiї українських банкiв, за обсягом емiсiї карток Банк посiв 2 мiсце серед українських банків - членiв платiжних систем. У 2011 р. кількість POS - терміналів становила 880 одиниць, а у 2013 р. - збільшилась на 9241 одиниць. Таким чином, ми спостерігаємо стійку тенденцію до зростання їх обсягу, і можемо припустити, що така тенденція зберігатиметься у наступних періодах.

Мережа банкоматів банку є достатньо великою і охоплює всі обласні та районно-територіальні центри країни. Банк одним із перших почав удосконалювати програмне забезпечення для банкоматів, розширення переліку операцій.

Клієнти Ощадбанку отримали можливість користуватися новим сучасним та зручним дистанційним сервісом - WEB - банкінгом.

Зокрема, власники платіжних карток, емітованих Ощадбанком на власному процесинговому центрі, мають доступ до власних карткових рахунків та управління ними в режимі реального часу цілодобово 7 днів на тиждень без відвідування банківської установи.

В системі WEB-банкінгу можна переглядати баланс карткового рахунку та історію операцій за карткою, формувати виписки за будь-який період, переказувати кошти між власними картками та на картки інших клієнтів Ощадбанку, блокувати / розблоковувати картку, формувати шаблони платежів та платіжні доручення, здійснювати інші операції. Користування системою можливо з будь-якої точки світу, де є доступ до мережі Internet.

Перш за все, такий сервіс зручний для клієнтів тим, що не потребує особистого відвідування банку, а отже, немає прив'язки до режиму роботи установи. Це, в свою чергу, істотно заощаджує час і кошти клієнта.

Еквайрингове обслуговування АТ «Ощадбанк» дозволяє клієнтам, не маючи при собі готівки, у будь-який момент часу розрахуватися за покупки пластиковою карткою, що дуже зручно, надійно й безпечно.

Крім цього, Ощадбанк запустив нову послугу Інтернет - еквайрингу з підтримкою технології 3D Secure. Ощадбанк використовує технологію 3D Secure, що лежить в основі програм Verified by Visa і MasterCard SecureCode та гарантує держателю картки повну безпеку операцій. Реквізити платіжної картки, яка використовується для оплати товарів або послуг, її власник вказує тільки на захищеній сторінці web-сайту банку, обмін інформацією проводиться за допомогою промислових форматів шифрування.

Сьогодні на еквайринговому обслуговуванні в АТ «Ощадбанк» перебувають понад 5 тисяч торговельно - сервісних підприємств. Серед них ресторани мережі МакДональдз в Україні, гіпермаркети будівельних матеріалів «Епіцентр», супермаркети електроніки та побутової техніки «Ельдорадо» та «Технополіс», гіпермаркети «Ашан», «Велмарт», продуктові супермаркети «Велика Кишеня», «Вопак», «Абсолют», мережа АЗС WOG та інші.

Значним досягненням Ощадбанку також є ряд реалізованих у 2013 році ексклюзивних інноваційних проектів. Саме через термінал Ощадбанку під час міжнародного джазового фестивалю Alfa Jazz Fest 2013 було здійснено перший в Україні платіж за допомогою мобільного телефону з NFC-модулем.

Одним із проектів 2013, є організація оплати картками через термінали банку на перших в Україні касах самообслуговування, що були впроваджені в мережі супермаркетів «Велика Кишеня».

Також, Ощадбанк продовжує еквайрингове обслуговування ресторанів мережі МакДональдз в Україні, включаючи МакДрайв, де завдяки терміналам банку впроваджено інноваційну систему оплати за допомогою безконтактних карток Visa PayWave та MasterCard PayPass. Для оплати замовлення безконтактними картками необхідно просто піднести картку до безконтактного зчитувача на платіжному терміналі Ощадбанку, навіть не виймаючи її з гаманця. Розрахуватися покупці можуть також за допомогою мобільного телефона, що підтримує безконтактні платежі, в тих самих платіжних терміналах, встановлених на касах у мережі МакДональдз.

Ощадбанк відкрів відділення нового типу в ТРЦ Gulliver - це високотехнологічний діловий офіс, який обладнаний згідно з найсучаснішими світовими стандартами банківського обслуговування, в якому розміщені зал самообслуговування, управління чергою, комфортні зони для обслуговування клієнтів різних сегментів, кімната переговорів, тощо.

Ощадбанк має найрозгалуженішу мережу установ в Україні і може реалізувати будь-який за складністю проект зі встановлення терміналів в оптимальні для торговельної мережі терміни. До того ж, власний потужний процесинговий центр надає банку можливість забезпечувати повний контроль усього процесу проведення платежів і розрахунків, а також підтримувати їх безпеку на найвищому рівні.

Таким чином, використовуючи ресурс банків, торговельні підприємства можуть посилити свою конкурентоспроможність та розширити клієнтську базу.

Отже, з цього розділу можна зробити висновок, що інноваційнa політика АТ «Ощадбанк» орієнтованa на впровадження на українському ринку принципoво нових, передових банківських послуг, які надaють клієнтам нові можливості упрaвління своїми фінансaми. Банк постійно впроваджує та розвиває інноваційні послуги, вдосконалює і розширює функціональність сайту банку і Контакт-центру, встановлює власні інформаційно-платіжні термінали, відкриває по всій країні відділення нового типу - високотехнологічні ділові офіси, обладнані згідно з найсучаснішими світовими стандартами.


8. Доходи і витрати АТ «Ощадбанк»


.1 Валові доходи


Найважливішим фактором, що впливає на величину всіх видів прибутку банку, є розмір доходів банку, який отримується в процесі діяльності.

Доходи банку - збільшення економічних вигод по сукупності господарських операцій, крім операцій з реалізації додатково кількості акцій, які призводять до:

збільшення суми активів банківської установи без відповідного збільшення суми його зобовязань;

зменшення суми зобовязань банківської установи без відповідного зменшення суми його активів.

Доходи банку прийнято розділяти на процентні і непроцентні. До процентних доходів банку відносяться:

нараховані й отримані відсотки по позичках у гривневому виразі;

нараховані й отримані відсотки по позичках в іноземній валюті.

До процентного також входить дохід за строковими депозитами, що

розміщені в інших банках. Значення складових процентного доходу може змінюватися щорічно залежно від змін процентних ставок і попиту на кредити, але дохід за кредитами практично завжди залишається важливим для кожного банку.

Комісійні доходи банку - це доходи за усіма послугами, наданими контрагентам, окрім комісійних, що подібні за природою до процентів. До категорії комісійних належать:

До інших банківських операційних доходів відносяться ті, що не включені у перелічені вище групи. До них належать доходи від цінних паперів із непередбаченим доходом: дивіденди від акцій, що зберігаються як об'єкт торгівлі, та капіталовкладень.

Аналіз складових доходів банківської установи дає можливість описати її фінансовий стан, прибутковість, рентабельність, масштаб операцій порівняно з конкурентами, основні напрями діяльності, ставлення до персоналу, якість кредитного портфеля, ступінь участі банку у формуванні податкових надходжень до бюджету. Вихідними даними для аналізу структури доходів і витрат банківської системи є структура фінансового результату банку, яка публікується щоквартально (Додаток В). Динаміку та структуру доходів АТ «Ощадбанк» наведено у таблиці 8.1


Таблиця 8.1. Динаміка і структура доходів АТ «Ощадбанк» за 2011-2013 рр. (тис. грн._ за 2011-2013 рр. (тис. грн)

Найменування статті2011 р.2012 р.2013 р.Відхилення (+,-)тис. грн%тис. грн%тис. грн%тис. грн%Процентні доходи845354084,41007352586,31121823986,4+27646992,0Комісійні доходи115792911,6128624111,0150151811,6+ 3435890,0Дохід від операцій з іноземною валютою1532071,51584841,4665660,51- 86641-0,99Результат від переоцінки іноземної валюти21100,02-322-0,00-15376- 0,11- 17486-0,13Результат від продажу цінних паперів2194872,2957710,821310621,0- 88425-1,2Інші операційні доходи274720,3551620,47746120,57+ 471400,27Всього:10013745100116688611001297662110029628760,00

Аналіз структури доходів АТ «Ощадбанк» протягом 2011-2013 рр. засвідчує такі основні тенденції:

По-перше, процентні доходи (на рівні від 84,4% до 86,4%) є домінуючою складовою валових доходів банку. Це пояснюється тим, що кредитування в різних формах було і залишається основним напрямом банківської діяльності.

По-друге, комісійні доходи (11,0-11,6%) є другим за питомою вагою джерелом прибутку, значення якого поступово зростає завдяки розширенню переліку різноманітних банківських операцій, впровадженню нових технологій, збільшенню кількості клієнтів і споживачів банківських послуг, розширенню мережі відділень.

По-третє, питома вага доходів від від переоцінки іноземної валюти та від продажу цінних паперів в останні роки не перевищує 2,2%, передусім унаслідок гранично низької курсової маржі. У 2012-2013 рр. доходи від торговельних операцій були відємними. Це пояснюється нестабільною ситуацією на фондовому ринку країни та курсом валют.

Щоб максимізувати прибуток, необхідно збільшувати доходи та зменшувати витрати банку В зв'язку з цим можна запропонувати основні напрямки зростання доходів комерційного банку: загальне зростання групи активів, що приносять процентний дохід, для чого банк повинен:

-по-перше, залучати більше позичальників і при цьому ретельно аналізувати їх фінансовий стан;

-по-друге, нарощувати свій кредитний потенціал за рахунок збільшення обсягу ресурсів, що залучаються.

Це можливо при проведені зваженої маркетингової та процентної політики; зміна питомої ваги доходних активів в сукупних активах; зміна загального рівня процентної ставки по активних операціях банку; зміна структури портфелю доходних активів. Для зниження рівня витрат необхідне залучення дешевих ресурсів; зниження витрат на утримання апарату управління.


8.2 Витрати прямі, накладні, валові. Собівартість послуг


Для забезпечення фінансово-господарської діяльності банки здійснюють відповідні витрати, обсяг та структура яких залежить від обсягів та вартості витрачених у процесі діяльності трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Повнота та достовірність операцій у сфері бухгалтерського обліку витрат банку залежить від облікової політики та внутрішніх процедур банку, що проводяться відповідно до чинного законодавства і нормативних актів Національного банку України без будь-яких відхилень.

Згідно з Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, доходи і витрати визнаються за таких умов:

визнання реальної заборгованості за активами та зобовязаннями банку;

фінансовий результат операції, повязаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

Але існують і витрати, які можуть не визнаватися в бухгалтерському обліку і не включатися до звіту про фінансові результати. Серед них такі:

·платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

·попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг;

·погашення одержаних кредитів, повернення депозитів тощо;

·витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до чинного законодавства України.

Порядок нарахування та визнання витрат за операціями, що здійснюються між структурними підрозділами банку (філіями), визначається банком самостійно.

За наявності простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами банк формує спеціальні резерви у відповідній валюті за рахунок витрат. Коли заборгованість визнається безнадійною, банк саме за рахунок резервів списує її і обліковує за позабалансовими рахунками групи 960.

Статті витрат не згортаються, а відображаються в обліку окремо, за винятком статей, повязаних із хеджуванням або активами та зобовязаннями, якщо є юридичне право на таке згортання та якщо це передбачено відповідними положеннями (стандартами) з бухгалтерського обліку.

Щодо процентних витрат банку, то вони в бухгалтерському обліку відображаються із застосуванням ефективної ставки відсотка, та визначаються як добуток амортизованої собівартості на ефективну ставку відсотка.

В процесі поточної діяльності АТ «Ощадбанк» як і будь який економічний субєкт несе ряд витрат, які суттєво скорочують прибуток банку і впливають на фінансовий результат. Виходячи із специфіки діяльності та аналізуючи фінансову звітність банку за період 2011-2013 рр. спостерігаємо структуру і динаміку витрат, що відображені в таблиці 8.2.


Таблиця 8.2. Динаміка і структура витрат АТ «Ощадбанк» за 2011-2013 рр. (тис. грн.)

Найменування статті2011 р.2012 р.2013 р.Відхилення (+,-)тис. грн%тис. грн%тис. грн%тис. грн%Процентні витрати393162541,0478471147,9571548147,417838566,4Комісійні витрати2214842,32462512,52703822,3488980,0

Аналіз динаміки та структури витрат АТ «Ощадбанк» показав, що за аналізований період загальна сума витрат банку зросла на 2488763 тис. грн. за рахунок двох складових - процентних витрат та загальних адміністративних витрат, причому частка процентних витрат збільшилася за період аналізу - на 6,4%. Банк має високу суму адміністративних та інших операційних витрат, а отже йому слід вжити заходів щодо оптимізації управлінської та кадрової структури на всіх рівнях, скоротити окремі статті витрат, а також сповільнити процеси збільшення кількості територіальних підрозділів в країні (оскільки подальше розширення банку буде нерентабельним та призведе до додаткових витрат). Дані заходи призведуть до оптимізації структури адміністративних витрат та їх скорочення. у України від 03.12.2003 р. №516 із змінами та доповненнями.

Рис. 8.1 Структура адміністративних витрат АТ «Ощадбанк» у 2013 р., %

Щодо загальних адміністративних витрат АТ «Ощадбанк» (рис. 8.1), що займають друге місце за питомою вагою після процентних, варто зазначити, що у їх структурі за 2013 р. спостерігається значне переважання витрат на утримання персоналу (38,6%), інших витрат (21,3%) а також витрат на утримання основних засобів та нематеріальних активів (15,4%), витрат на оперативний лізинг (оренду) основних засобів та нематеріальних активів (12,8%).

На даний час у АТ «Ощадбанк» використовується традиційна методика оцінювання собівартості банківських продуктів на основі обліку фактичних витрат і калькуляції собівартості.

Процедура оцінювання собівартості банківських продуктів у АТ «Ощадбанк» відбувається наступним чином:

-протягом операційного часу відбувається ведення обліку витрат банку за допомогою системи БАРС Millennium;

для проведення аналізу собівартості банківських продуктів працівники, які входять до складу комітету з розвитку банківських продуктів збирають необхідну інформацію за допомогою засобів системи БАРС Millennium;

відбувається рознесення витрат банку на прямі та накладні у залежності від того, які витрати формуються підрозділами банку та як вони відносяться до певного банківського продукту;

прямі витрати використовуються при аналізі собівартості тих банківських продуктів, під час вироблення та реалізації яких вони виникають;

накладні витрати розподіляються пропорційно між всіма банківськими продуктами;

відбувається оцінка собівартості банківських продуктів на основі прямих та накладних витрат, порівнюються отримані показники з плановими;

проводиться аналіз щодо можливих причин та наслідків виникнення розбіжностей між плановими та фактичними рівнями собівартості банківських продуктів;

відбувається розробка шляхів оптимізації витрат банку.

Розрахуємо собівартість та ціну видачі готівки в касі. Собівартість касових операцій банку визначають, насамперед, виходячи з обсягу здійснених прямих витрат, головним чином у вигляді оплати праці банківських працівників, безпосередньо зайнятих виконанням відповідних операцій. Слід також врахувати і витрати, які пов'язані з експлуатацією обчислювальної техніки і касових машин, що використовуються в роботі банку.

Для розрахунку собівартості касового обслуговування будуть використані дані про кількість працівників Буринського відділення №10018/024 АТ «Ощадбанк», яке забезпечує прийом, перерахунок і видачу готівки, розрахункову величину витрат на одного працівника і обсяг здійснених за місяць операцій. У таблиці 8.3 подано дані для розрахунку собівартості касового обслуговування у Буринському відділенні АТ «Ощадбанк».


Таблиця 8.3. Дані для розрахунку собівартості касового обслуговування у Буринському відділенні №10018/024 АТ «Ощадбанк».

ПідрозділОбсяг виконаних операційКількість працівників, чолВитрати на 1 працівникаЗагальна сума витрат, грн.Прибуткова каса112215501672Каса перерахунку132025501870Видаткова каса330025503850Разом:574255507392

Звідси, витрати на 1 видачу: 7392/3300=2,24 грн.

Витрати на роботу з касовими документами склали:

Підготовка видачі грошових коштів за чеком - 685,44 грн.

Проведення прибуткових касових ордерів і оголошень на внесок готівкою - 411,26 грн.

Звірка денної та вечірньої каси - 291,32 грн.

Разом: 1388,02 грн.

Звідси, собівартість обробки одного чека склала: (7392 грн. + 1388 грн.)/ 3300=8780 грн./3300 = 2,67 грн.

Проведені вище розрахунки показали, що собівартість обробки одного грошового чека складає - 2,67 грн. Кількість видач готівки у відділенні банку 3300, звідси сумарні витрати: 3300 * 2,67 = 8811 грн.

Під час розрахунку слід ураховувати, що незважаючи на те, що всі каси здійснюють свій обсяг операцій і несуть певні витрати, дохід банку приносять тільки операції видаткової каси з видачі готівки. Тому всі касові витрати повинні бути покриті саме за рахунок цієї діяльності і, відповідно, відноситися на собівартість операцій з видачі готівки.

Основними показниками ефективності роботи банку, які впливають на формування прибутку є, рентабельність активів (ROA) та рентабельність капіталу (ROE). Показник рентабельності активів показує здатність менеджменту банку ефективно управляти його активами і розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічного обсягу активів банку. Оптимальним значення даного показника вважається на рівні 1% і більше. Протягом досліджуваного періоду діяльності АТ «Ощадбанк» рівень рентабельності активів (ROA) склав 0,70%, в результаті чого Банк отримав позитивний результат своєї діяльності.

Що стосується показника рентабельності капіталу (ROE), то даний показник характеризує відсоткове відношення чистого прибутку банку до середньорічного обсягу власного капіталу. У 2013 році фінансовий результат діяльності Банку становив 3,17%, така ситуація свідчить про зростання ефективності використання банком власного капіталу.

Отже, було виявлено, що АТ «Ощадбанк» має значні резерви підвищення ефективності діяльності за рахунок оптимізації структури його активів, зобовязань та капіталу, а також раціонального використання витрат


9. Основні економічні та фінансові результати діяльності АТ «Ощадбанк»


Дiяльнiсть банку у 2012-2013 роках була спрямована на досягнення стратегiчних завдань, визначених Стратегiчним планом дiяльностi АТ «Ощадбанк» на 2012-2015 роки, та бiзнес-планами АТ «Ощадбанк» на 2012 та 2013 роки. Банк продовжував активний розвиток iз забезпеченням високого рiвня прибутковостi та фiнансової стiйкостi.

Дослідження основних фінансово - економічних показників діяльності банків необхідно починати з аналізу пасиву балансу. Пасив балансу банку характеризує джерела коштів і природу фінансових звязків банку. Саме пасивні операції значною мірою повинні визначати умови, форми і напрямки використання банківських ресурсів, тобто склад і структуру активів.

Інформаційною базою для проведення загальної характеристики діяльності АТ «Ощадбанк» будуть виступати дані річної фінансової звітності банку за 2011-2013 роки. Звітність представлена у додатках В і Г. Проведемо аналіз динаміки і структури пасивів АТ «Ощадбанк», що наведена в таблиці 9.1.


Таблиця 9.1. Аналіз динаміки і структури пасивів АТ «Ощадбанк», 2011-2013 рр. тис. грн.

Пасиви2011 р.2012 р.2013 р.Абсолютний прирістТемп ростутис. грн%тис. грн%тис. грн%тис. грн%Зобов'язання5649890676,56565939778,78281928181,2+ 2632037546,6Власний капітал1735754723,51775639121,31918783518,8+ 183028810,5Всього:7385645310083415788100102007116100+ 2815066338.1

Проаналізувавши загальний обсяг пасивів банку (табл. 9.1), можна зробити наступний висновок, що загальний обсяг пасивів банку за період аналізу зріс на 28150663 тис. грн. або на 38,1%, в основному за рахунок збільшення зобовязань на 26320375 тис. грн. або на 46.6%. Власний капітал банку за цей період зріс на 1830288 тис. грн., або на 10,5%, що свідчить про зростання загального обсягу капіталу. Значне збільшення власного капіталу є одним із головних індикаторів кредитоспроможності банку, що свідчить про фінансову стійкість та стабільність банку.

Станом на 01.01.2013 року АТ «Ощадбанк» належить до 3 групи банків за класифікацією НБУ відповідно до розміру активів (102007116 тис. грн.) Розглянемо структуру активів банку, на рисунку 9.1, мала позитивнi змiни у бiк зменшення їх недоходної частини.


Рис. 9.1 Структура активів АТ «Ощадбанк» станом на 31.12.2013 р.


Найбільшу частку активів склали кредити, надані клієнтам (61,5%), обсяг яких на 31.12.2013 досяг 51,3 млрд. грн. Банк традиційно фінансує великі компанії - представники стратегічних галузей, через що 95,4% кредитного портфеля банку становлять кредити юридичних осіб (49 млрд. грн.). Залишки за міжбанківськими операціями склали 14,8 млрд. грн. або 17,8% активів банку. З метою диверсифікації активів та зниження ризиків значну частину залучених коштів було розміщено в цінні папери, обсяг яких становив 0,1 млрд. грн., або 12,1% активів банку. Слід також зазначити, що АТ «Ощадбанк» є одним з найбільших операторів на ринку державних цінних паперів (3-тє місце серед банків-конкурентів). Залишок грошових коштів та рахунків у Національному банку України на 31.12.2012 становив 3,9 млрд. грн., або 4,6% активів банку.

У загальному обсязі ресурсів, якими володіє банк, переважають зобов'язання банку. Зобов'язання - заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди. Примітка Потенційні зобов'язання банку за 2013 р наведена в додатку Д

Розглянемо більш детально склад зобовязань АТ «Ощадбанк» станом на 01.01.2013 року. Дані наведені на рисунку 9.2


Рис. 9.1 Структура зобовязань АТ «Ощадбанк» станом на 01.01.2013 р.


В структурі зобовязань за результатами станом на 01.01.2013 року (рис. 9.2), випереджаючими темпами зростали рахунки клієнтів (59,20%), вони є основною часткою ресурсної бази і мають постійну тенденцію до зростання. Вагомим джерелом формування ресурсів Банку є кошти, залучені від інших банків, станом на 01.01.2013 року питома вага коштів інших банків становила 29,30%. Структура зобовязань Банку характеризувалась диверсифiкацiєю джерел залучених коштiв у бiк зростання частки довгострокових кредитiв, отриманих вiд мiжнародних організацій, яка у 2013 р. становила 5,7 млрд. грн., що складає 8,7% зобовязань банку. Залишок коштів, залучених на умовах субординованого боргу, становив 0,8 млрд. грн. (1,3% зобовязань банку). Інші зобовязання займають 1,5% загальної структури, що основному представлені дебіторською та кредиторською заборгованістю за операціями з купівлі/продажу іноземних валют та за операціями з клієнтами банку.

Банк незмiнно належить до першої групи комерцiйних банкiв України та станом на 01.01.2014 за основними фiнансовими показниками дiяльностi зберiг свої позицiї у ТОП-5 українських банкiв. Зокрема:

за розмiром власного капiталу 1-е мiсце (на початок року - 2-е мiсце);

за обсягами активiв - 2-е мiсце (на початок року - 3-е мiсце);

за обсягом прибутку - 4-е мiсце (на початок року - 4-е мiсце).

Протягом досліджуваного періоду діяльності АТ «Ощадбанк» рівень прибутковості активів склав 0,70%, що показує здатність менеджменту банку ефективно управляти його активами і розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічного обсягу активів банку. Оптимальним значення даного показника вважається на рівні 1% і більше. в результаті чого Банк отримав позитивний результат своєї діяльності

Що стосується показника прибутковості капіталу, то даний показник характеризує відсоткове відношення чистого прибутку банку до середньорічного обсягу власного капіталу. У 2013 році фінансовий результат діяльності Банку становив 3,17%, така ситуація свідчить про зростання ефективності використання Банком власного капіталу.

Для аналізу ефективності діяльності банку використаємо метод фінансових коефіцієнтів і техніко-економічних показників. Охарактеризуємо ефективність діяльності АТ «Ощадбанк» за допомогою даного методу.

Оцінка фінансової стійкості банку відбувається за допомогою наступних показників: коефіцієнт надійності; коефіцієнт фінансового важеля; коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів; коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом; коефіцієнт мультиплікатора капіталу. Показники ефективності діяльності протягом 2011-2013 рр., розраховані, і наведені в таблиці 9.2


Таблиця 9.2. Динаміка показників фінансової стійкості АТ «Ощадбанк» за 2011-2013 рр.

КоефіцієнтиУмовні позначення2011 р.2012 р.2013 р.Відхилення, (+,-)1. Коефіцієнт надійності 0.300,270,23-0,072. Коефіцієнт фінансового важеля3,263,694,321,063. Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів0,230,210,19-0,044. Коефіцієнт захищеності власного капіталу0,170,120,300,135. Коефіцієнт мультиплікатора капіталу.4,755,656,341,59

Аналіз показників фінансової стійкості, показаний у таблиці 9.2, дав змогу зробити наступні висновки. Коефіцієнт надійності, який показує рівень залежності банку від залучених коштів, за аналізований період дещо знизився, і у 2013 р. становив 0,23%, це говорить про те що банк не достатньо забезпечений власним капіталом.

Коефіцієнт фінансового важеля - що характеризує здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку, у 2013 р. склав 4,32%, що на 1,06% більше порівняно з 2011 р. Збільшення даного показника пояснюється тим, що протягом 2013 року відбулося збільшення активності банку щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку, що позитивно впливає на структуру його ресурсної бази, збільшує її диверсифікацію.

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів розкриває достатність сформованого власного капіталу в активізації та покритті різних ризиків. За аналізований період зменшився з 0,23 до 0,19, що свідчить про збільшення ризиковості діяльності банку для цього необхідно збільшувати власний капітал.

Дещо суперечливим є дані росту показника захищеності капіталу, відбувається його зменшення 0,17% у 2011 р та зростання, 0,30% у 2013 р., та., що є свідченням того що банк значну частину свого капіталу розміщує в нерухомість.

Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капіталу, який характеризує ступінь покриття активів акціонерним капіталом, він становив у 2011 р., - 4,75%., а у 2013 р., зріс до 6,34%. Підвищення показника зумовило зменшення активів, тоді як статутний капітал не змінився.

Наступним етапом необхідно проаналізувати показники ліквідності банку та порівняти їх з середніми значеннями по усій банківській системі. Для порівняння нормативів ліквідності банку та банківської системи вцілому згрупуємо все в таблиці 9.2


Таблиця 9.2. Нормативи ліквідності АТ «Ощадбанк» за період з 2011 р. до 2013 р., %

Норматив2011 р.2012 р.2013 р.1. Миттєвої ліквідності Н4 (не менше 20%)61,2050,6055,202. Поточної ліквідності Н5 (не менше 40%)75,1055,7360,833. Короткострокової ліквідності Н6 (не менше 20%)31,1019,5022,68

Як свідчать наведені дані таблиці 9.2 АТ «Ощадбанк» протягом періоду дослідження стабільно дотримувався нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України. Ліквідність установи банку, що аналізується протягом періоду, мала поступову тенденцію до зниження. Миттєва ліквідність забезпечується здатністю покрити грошові зобовязання, за рахунок високоліквідних активів банку. Національний банк України визначив мінімально допустиме значення даного нормативу на рівні 20% Так Н4 за період дослідження зменшився з 61,20% у 2011 р. до 55,20%, у 2013 р. на 6 процентних пункти.

Поточна ліквідність свідчить про збалансованість строків та сум ліквідних активів та зобовязань банку. Норматив поточної ліквідності за період аналізу знизився з 75,10%, 2011 р. до 60,83 2013 року або на 14,27 процентні пункти

Короткострокова ліквідність забезпечується здатністю банку своєчасно виконати короткострокові зобовязання за рахунок ліквідних активів. Для забезпечення ліквідності банк має дотримувати даний норматив на рівні не менше 20%.Н6 за цей період зменшився на 8,42 процентні пункти і станом на 2013 р. склав 22,68%. Така тенденція свідчить про те, що банк працює дуже обережно, а тому занадто багато своїх коштів вкладає у високоліквідні активи, які, зазвичай, є менш дохідними, ніж активи з більшим строком вкладення коштів.

Забезпечення необхідного обсягу капіталу та достатньої платоспроможності є пріоритетним завданням банку. Достатність власного капіталу банку досліджено у таблиці 9.3


Таблиця 9.3. Динаміка показників достатності капіталу АТ «Ощадбанк» за 2011-2013 рр.

Показник2011 р.2012 р.2013 р.Нормативне значенняРегулятивний капітал, млн. грн181411828919351-Норматив адекватності регулятивного капіталу, %30,5425,3525,41не менше 10%Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів, %21,7719,5416,44не менше 9%

Аналіз таблиці 9.3 показав, що регулятивний капiтал АТ «Ощадбанк», складав у поточному році 19351 млн. грн, що на 1210 млн. грн. більше ніж у 2011 р. Регулятивний капiтал банку є одним з найважливiших показникiв дiяльностi банку, основним призначенням якого є покриття негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв, якi банк бере на себе в процесi діяльності.

Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу у 2013 р. становив 25,41% що вiдображає здатнiсть банку своєчасно i в повному обсязi розраховуватися за своїми зобовязаннями. Норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв зменшився на 5,33% і у звітному році становив 16,44%, наведені дані підтверджують постійне виконання банком установлених нормативів адекватності регулятивного капіталу та нормативу співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів і свідчать про стабільність і фінансову надійність роботи банку.

Отже, проаналізувавши основні фінансово-економічні показники діяльності АТ «Ощадбанк», можна зробити висновок, що у звітному періоді банк кредитував реальний сектор економіки, забезпечував ефективну діяльність, своєчасне та якісне обслуговування клієнтів. За 2013 рік банк досяг виконання встановлених фінансових цілей


Список використаних джерел


1.Афанасьєв, А.А. Управління структурою капіталу [Teкст] / А.А. Афанасьєв, С.А. Кравченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - № - C. 25-28.

2.Баліцька, В.В. Структурування капіталу підприємств та оцінка ефективності його використання [Текст] / В.В. Баліцька // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №6. - C. 56

.Бланк, И.А. Финансовый менеджмент [Teкст]: учебный курс / И.А. Бланк. - Изд. 2-е перераб. и доп. - К.: Ника-Центр: Эльга, 2006. - 656 с. ISBN 966-521-257-5.

.Бланк, И.А. Управление использованием капитала [Teкст] / И.А. Бланк. К.: Ника-Центр: Эльга, 2000. - 656 с. - ISBN 966-521-257-5.

.Боронос В.Г. Формування механізму оптимізації структури капіталу та його вплив на фінансовий потенціал підприємства [Teкст] / В.Г. Боронос // Механізм регулювання економіки. - 2010. - №3.Т.1 - C. 154-166.

.Ганієв, А. Капітал акціонерного товариства: принципи формування, оптимізація структури [Teкст] / А. Ганієв // Ринок цінних паперів України. - 2002. - №7-8. - С. 41-45;

.Зборовська, Ю.О. Капітал підприємства: теоретичні аспекти визначення суті капіталу [Текст] / Ю.О. Зборовська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №7. - C. 35-39.

.Квасницька, Р. Інструментарій та методи оптимізації цільової структури капіталу підприємства [Teкст] / Р. Квасницька // Економіст. - 2005. - №5. - C. 73-75.

.Кірейцев, Г.Г. Фінансовий менеджмент [Teкст]: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; ред. Г.Г. Кірейцев. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: ЦНЛ, 2004. - 531 с. - ISBN 966-8253-96-5.

.Кравчук, О.М. Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва [Teкст]: навчальний посібник / О.М. Кравчук, В.П. Лещук. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 504 с. - ISBN 978-611-01-0067;

.Крамаренко, Г.О. Фінансовий менеджмент [Teкст]: підручник / Г.О. Крамаренко, О. Є. Чорна; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К.: ЦНЛ, 2006. - 520 с. - ISBN 966-364-151-7.

.Лисица, М.И. Обзор моделей теории структуры капитала и анализ их состоятельности [Текст] / М.И. Лисица // Финансы и кредит. - 2007. - №9. - C. 48-56.

.Луценко, С.И. Характеристики финансовой структуры капитала компании [Teкст] / С.И. Луценко // Финансовый менеджмент. - 2010. - №3. - С. 38-50.

.Марцин, В.С. Деякі підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства [Teкст] / В.С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №12. - С. 153 - 161.

.Петленко, Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств / Ю.В. Петренко // Фінанси України. - 2000. - №6. - C. 91-96.

.Подольська, В.О. Фінансовий аналіз [Текст]: навчальний посібник / В.О. Подольська, О.В. Яріш; Мін-во інформатизації України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К.: ЦНЛ, 2007. - 488 с. - ISBN. 966-364-360-2.


Теги: АТ "Ощадбанк" Буринське відділеня  Отчет по практике  Банковское дело
Просмотров: 40633
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: АТ "Ощадбанк" Буринське відділеня
Назад