Формування мотивації до занять фізичною культурою та спортом

Міністерство освіти та науки України

Черкаський Державний Технологічний Університет

кафедра фізичного виховання


Реферат

на тему «Формування мотивації до занять фізичною культурою та спортом»


Виконала:

студентка І курсу ФКТМД

гр. ТЕ-34

Півненко М.Е.


Черкаси 2014

Зміст


1. Вплив рухової активності на організм підростаючого покоління

2. Дефіцит мотивації до занять спортом

2.1 Комплекс мотивів спортивної діяльності

3. Класифікація мотивів спортивної діяльності

4. Мотиви до занять з фізичного виховання (дослідження).

5. Формування мотивації

5.1 Мотивацію треба шукати

6.Фактори, які впливають на мотивацію студентів щодо занять спортом і фізичною культурою

6.1 Сімейне виховання

6.2 Вплив телебачення

6.3 Роль преси

6.4 Вплив студентського виховання

Висновки

Список використаної літератури


1.Вплив рухової активності на організм підростаючого покоління


Проблема здоров'я підростаючого покоління в даний час дуже актуальна. Всесвітня організація охорони здоров'я проголосила програму «Здоров'я людства», що передбачає взаємодію всіх держав у здійсненні цього завдання. Один з головних напрямків у шкільній фізкультурі на сучасному етапі - це формування знань і практичних умінь учнів вести здоровий спосіб життя, оптимізація рухового режиму і фізичної підготовки школярів. Показники фізичної підготовки сучасних школярів досягають лише 60% від результатів їх однолітків 60-70-х років.

Чому так відбувається? Втрачена мотивація всього населення до занять фізичною культурою. При цьому у сучасних дітей відсутні можливості займатися нею у вільний час, що пов'язано із скороченням мережі спортивно-оздоровчих закладів або з високою оплатою за їх використання. Найбільшу оцінку як у хлопчиків, так і у дівчаток отримала така категорія, як розвага. Найменше значення для дітей під час занять спортом, як виявилося, має його результативність. Між цими двома мотиваціями знаходяться всі інші, які також мають велике значення (оздоровлення, рухова активність, гра, дружба, лідерство, досвід, майстерність). Цей послідовний ряд мотивацій особливо важливий при подальшому залученні дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

Необхідною умовою гармонійного розвитку особистості є достатня рухова активність. Останні роки в силу високого навчального навантаження в школі і вдома, і з багатьох інших причин, у більшості школярів з?ÿâëÿºòüñÿ дефіцит вільного часу у режимі дня, недостатня рухова активність, яка обумовлює появу гіпокінезії, яка може викликати ряд серйозних змін в організмі школяра.

Молоді не тільки доводиться обмежувати свою природну рухову активність, але й тривалий час підтримувати незручну для них статичну позу, сидячи за партою або навчальним столом. Мало рухоме положення відбивається на функціонуванні багатьох систем організму, особливо серцево - судинної і дихальної. При тривалому сидінні дихання стає менш глибоким обмін речовин знижується, відбувається застій крові в нижніх кінцівках, що веде до зниження працездатності всього організму й особливо мозку: знижується увага, послаблюється пам'ять, порушується координація рухів, збільшується час розумових операцій. Негативні насліди гіпокінезії виявляються так само на опірності молодого організму "простудним і інфекційних захворювань", створюються передумови до формування слабкого, нетренованого серця і пов'язаного з цим подальшого розвитку недостатності серцево-судинної системи. Гіпокінезія на тлі надмірного харчування з великим надлишком вуглеводів і жирів в денному раціоні може вести до ожиріння.

У малорухомих дітей дуже слабкі м'язи. Вони не в змозі підтримувати тіло в правильному положенні, у них розвивається погана постава, утворюється сутулість. Єдина можливість нейтралізувати негативне явище, що виникає у учнівської молоді при тривалій та напруженій розумовій праці, - це активний відпочинок від навчання і організована фізична діяльність. При систематичних заняттях фізичною культурою і спортом відбувається безперервне вдосконалення органів і систем в організмі людини. У цьому головним чином і полягає позитивний вплив фізичної культури на зміцнення здоров'я. М'язи становлять від 40 до 56% маси тіла людини і навряд чи можна чекати гарного здоров'я якщо добра половина складових організму клітин не отримують достатнього харчування і не володіють хорошою працездатністю. Під впливом м'язової діяльності відбувається гармонійний розвиток всіх відділів центральної нервової системи. При цьому важливо, щоб фізичні навантаження були систематичними, різноманітними і викликали перевтоми. У вищий відділ нервової системи надходять сигнали від органів почуттів і від скелетних м'язів. Кора головного мозку переробляє величезний потік інформації та здійснює точну регуляцію діяльності організму.

Фізичні вправи благодійно впливають на розвиток таких функцій нервової системи як сила, рухливість і врівноваженість нервових процесів. Навіть напружена розумова діяльність неможлива без руху. Ось учень сів і задумався над складним завданням і раптом відчув потребу пройтися по кімнаті - так йому легше працювати, думати. Якщо поглянути на думаючого учня, бачимо, як зібрані всі мязи його обличчя, рук, тіла. Розумова праця вимагає мобілізації м'язових зусиль, тому що сигнали від м'язів активізують діяльність мозку.

«Рухова активність - запорука здоров'я!». Рух може за своєю дією замінити будь-які ліки, але всі кошти світу не в змозі замінити дії руху. Систематична помірне фізичне навантаження є ефективним тренуючим чинником, що викликає сприятливі біохімічні, структурні та функціональні зміни в організмі. Завдяки цим змінам організм стає більш життєстійким і здоровим. Підвищується не тільки фізична, але і розумова працездатність, а також імунітет до хвороб і стресових ситуацій, тренувальний вплив фізичних навантажень особливо важливий в період розвитку організму. Проте, їх ефективність залежить від вікових особливостей опорно-рухового апарату і регулюючих його систем. Встановлено, що оптимальним, для тренирующих впливів фізичних навантажень є вік від 9-10 до 13-14 років, коли найбільш інтенсивно формуються основні ланки рухової системи і рухові якості: сила, витривалість і спритність. Великими потенційними можливостями для вдосконалення рухової системи володіє підлітковий вік. Це підтверджується великими досягненнями підлітків у різних видах спорту, таких як художня та спортивна гімнастика, фігурне катання. Високі результати досягаються підлітками також у танцях, балеті, цирковому мистецтві. Разом з тим, слід враховувати й те, що цей вік характеризується інтенсивними морфофункціональними перебудовами організму, пов'язаними із статевим дозріванням. Тому для підлітків, що займаються систематично спортом, треба дозувати навантаження, пов'язані з проявом максимальної сили і витривалості.

Необхідно підкреслити, що фізичні вправи є досить ефективним та доступним для всіх засобом вдосконалення свого тіла. А хто ж не хоче бути красивим? Систематичними фізичними вправами досягається не тільки фізична досконалість у вузькому сенсі цього слова, але і стійка узгодженість роботи всіх внутрішніх органів, а також - підвищення їх потужності. Більше того, фізична тренованість позитивно відбивається на роботі нервової системи та вдосконаленні психічних процесів.

В якості підтвердження візьмемо таку властивість нервової системи, як рухливість збудження і гальмування. Згідно з ученням І.П. Павлова, ця властивість обумовлює в значній мірі весь комплекс нервових і психічних властивостей людини: темперамент, характер, уміння направляти і переключати увагу, жвавість емоційного реагування, кмітливість, успішність у навчанні, спритність і швидкість фізичного реагування на раптово змінилася ситуацію, швидкість адаптації організму до змінених умов середовища, легкість у спілкуванні з людьми, швидкість і міцність формування нових навичок, зміцнення пам'яті.

Як зазначають психологи, у людей зі зниженою рухливістю, серед нервових процесів має місце скутість, незграбність, сповільненість сприйняття. Вони мляво на все реагують. Усвідомлюючи це, вони нерідко страждають, а головне, недооцінюють, а значить, знижують свої можливості. Нерішучість - їх типова риса. Для них характерні труднощі спілкування, сором'язливість, похмурість, скутість. Відомий психолог А. Леонтьєв запропонував вправи для усунення цього дефекту.

Як же розвинути рухливість нервових процесів до необхідного рівня? На виручку можуть прийти тільки м'язи, зокрема, тренування їх в напрузі і розслабленні (релаксації). Ленінградський учений В. Лобзин із співробітниками встановив, що систематичне чергування розслаблення і напруження тренують рухливість нервових процесів. Таке тренування має профілактичний і лікувальний характер, особливо для людей інертних, з загальмованою ініціативою, нерішучих, тривожно недовірливих, схильних до тривалих переживань.

Крім того, добре розвивають рухливість нервових процесів такі спортивні вправи, як спринтерський біг, біг на ковзанах, в тому числі і роликових, різноманітні стрибки, вправи зі скакалкою і особливо спортивні ігри.

Таким чином, фізичне тренування різнобічно впливає на організм. Воно призводить не тільки до фізичної досконалості, але і відбивається на розвитку нервових і психічних процесів, інакше кажучи, сприяє гармонійному розвитку особистості та формування її здоров'я. У чому ж секрет такого глобального впливу на організм тренуючої функції рухової активності? Звернемося до сучасних досягнень науки, що розкриває фізіологічний механізм цього впливу. Це пов'язано насамперед з тим, що організм реагує на систематичне фізичне тренування за принципом системності. Інакше кажучи, при фізичному навантаженні відбуваються функціональні біохімічні та структурні зміни організму на рівні: нервової регуляції ендокринної регуляції виконавчих органів. Кінцевий підсумок цих змін на рівні нервової регуляції проявляється у гіпертрофії (збільшення маси і потужності) моторних нейронів, що регулюють рух і підвищення в них активності дихальних ферментів. На рівні ендокринної регуляції це виражається в гіпертрофії і посиленні функції такої важливої ендокринної залози, як наднирник, що підвищує мобілізаційні можливості організму. На рівні виконавчих органів ефект тренування реалізується і в гіпертрофії (збільшенні маси і фізичної потужності) скелетних м'язів і збільшення в них кількості мітохондрій в 1,5 - 2,0 рази (збільшення енергетичної потужності). Одночасно такі ж зрушення відзначаються в системі кровообігу і зовнішнього дихання.

Таким чином, результатом тренування є збільшення фізичної і енергетичної потужності скелетних м'язів у поєднанні з посиленням потужності кровообігу і зовнішнього дихання, а також відповідні позитивні морфофункціональні зрушення в механізмах нервової та гуморальної регуляції. Все це підвищує адаптаційні можливості всього організму, роблячи його стійким до несприятливих факторів середовища будь-якої природи, тобто роблячи його здоровим. Виникає питання: яким чином фізичне навантаження надає такі глибинні системні (а не місцеві) перетворення в організмі? Дослідження показали, що це пов'язано з вирішальною роллю функцій генетичного апарату клітин, відповідальних за реалізацію руху, на всіх рівнях організації фізичної активності. Встановлено, що реакція генетичного апарату диференційованих клітин на тривале збільшення фізичного навантаження - стадійний процес. Розглянемо ці стадії на прикладі роботи серця в умовах безперервної гіперфункції, викликаної фізичним навантаженням.

Перша аварійна стадія, коли навантаження на серце мобілізує функціональні резерви. Це виражається у включенні генеруючих силу м'язових скорочень, в результаті чого розвивається м'язова гіперфункція. При цьому витрата АТФ на функцію перевищує її відновлення. У результаті розвивається стан дефіциту енергії.

Друга перехідна стадія - дефіцит енергії - призводить до активації генетичного апарату клітини, наслідком чого є збільшення маси клітинних структур і органів у цілому.

Третя стадія стійкої адаптації до навантаження. Маса органу збільшена до деякого стабільного рівня, функціональний і енергетичний резерв збалансовані на більш високому рівні. Активність генетичного апарату (швидкість транскрипції РНК і синтез білка) знаходиться на рівні, необхідному для оновлення збільшеної маси клітинних структур. Вельми примітно те, що взаємозв'язок: генетичний аппарат-функція - найвищою мірою автономний, філогенетично древній механізм внутрішньоклітинної саморегуляції організму. Він зіграв вирішальну роль в еволюції і визначив моторну активність провідним чинником онтогенезу.

Яким чином функція регулює активність генетичного апарату? При систематичному фізичному навантаженні до стану втоми (не плутати з перевтомою!), використання АТФ протягом деякого короткого часу випереджає її ресинтез (відновлення) в мітохондріях (енергетичних мікроструктурах) клітин. Це призводить до того, що концентрація багатих енергією фосфатних сполук у працюючих клітинах знижується, збільшується вміст у них продуктів розпаду АТФ. Ці метаболіти за механізмом зворотного зв'язку активують процеси фосфолірування і, таким чином, прискорюють ресинтез АТФ. У результаті, концентрація АТФ збільшується з надлишком і створюються умови анаболізму. Цей зсув через деякі проміжні ланки регуляції активує синтез нуклеїнових кислот. Фізіологічне значення цього процесу полягає в тому, що він забезпечує збільшення структурних генів, на яких транскрибуються інформаційні РНК, які є матрицею для синтезу мембранних, мітохондріальних, скорочувальних та інших індивідуальних білків. Тому при навантаженні створюється можливість більшої активації транскрипції РНК і, відповідно, великого зростання клітини при менш інтенсивній експлуатації кожної генетичної матриці. Цей кінцевий ефект тренуючої функції рухової активності створює умови оптимізації функцій, що забезпечує досягнення кінцевого корисного результату з найменшими енергетичними витратами.

Таким чином, рівень функції клітини, що визначає в кожний момент енергетичний баланс клітини, через концентрацію багатих енергією фосфатних сполук та продукти їх розпаду регулює не тільки синтез АТФ, а й активність генетичного апарату клітини, а отже, і утворення клітинних структур. Зміна співвідношення структур, що розвиваються при адаптації до фізичної роботи на рівні клітин і тканин, збільшує ефективність ресинтезу АТФ, зменшує витрату О2 і попереджає виникнення дефіциту АТФ при навантаженнях, що створює умови для економізації енергетичних і пластичних ресурсів організму, запобігаючи зношуванню і пошкодженню його органів і систем. Інакше кажучи, фізичне тренування формує і зміцнює здоров'я.

Забезпечення гармонійного фізичного і психічного розвитку кожної людини має розпочатися з дитячих років, основні умови повинні бути спрямовані на первинну профілактику, створення оптимальних для здоров'я дітей умов життя, як вдома, так і в навчальних установах, формування у них установок на зміцнення і збереження здоров'я. Кращі ліки проти гіподинамії - фізкультура і спорт. Мінімум щоденного фізичного навантаження, необхідного кожній людині, включає в себе неодмінну ранкову зарядку і рухливі ігри. У процесі занять фізкультурою і спортом виховується воля, наполегливість, сміливість, витривалість, дисципліна, колективізм. Регулярні заняття фізичними вправами у поєднанні з чітким дотриманням режиму дня є надійним профілактичним засобом проти травм і багатьох захворювань. Рухова активність - дієвий засіб попередження порушення постави, таких як сутулість і сколіоз.

В результаті рухової активності, у дитини підвищується працездатність і імунітет організму до захворювань, поліпшується робота органів дихання, зміцнюється серцевий м'яз і нормалізується обмін речовин. «Пізнай самого себе, - говорили древні. - Пізнай свій внутрішній, духовний і цілком відчутний, тілесний і фізичний світ». Мудра природа дала людині високу надійність і міцність всіх органів і систем. Однак реалізувати цю програму не так просто. Переважна більшість людей в силу різних причин, вільно або мимоволі, порушуючи правила природи, вкорочують своє життя. Ми зобов'язані допомогти своїм близьким і рідним реалізувати можливості, закладені природою в організмі людини. Корисність, необхідність фізичних вправ - всім відома істина. І все-таки... як казав академік М.М. Амосов, «поки людина здорова, він вправи робити не хоче». Сумно. Необхідно, щоб кожен задумався над своїм способом життя раніше, ніж виявить перші симптоми хвороб. Людський організм має свій «язик». На своїй «мові» він просить руху, а його господар, охоплений іншими турботами, може просто не розчути прохання.

Рух - благо. Він фактично повертає нам дар природи - здоров'я, яке ми легко вмудряємося втрачати. Збереження та зміцнення здоров'я дітей, які незабаром будуть основною працездатною частиною населення - одна з найважливіших завдань суспільства.

мотивація студент спорт


2.Äåô³öèò ìîòèâàö³¿ äî çàíÿòü ñïîðòîì


×îìó òàê â³äáóâàºòüñÿ? Çíèêຠìîòèâàö³ÿ äî çàíÿòü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðîþ. Ó ñó÷àñíèõ ä³òåé íåìຠìîæëèâîñò³ çàéìàòèñÿ íåþ ó â³ëüíèé ÷àñ, öå ïîâ'ÿçàíå ç ñêîðî÷åííÿì ìåðåæ³ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èõ óñòàíîâ ÷è ³ç âèñîêîþ îïëàòîþ çà ïðàâî ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Ç ³íøîãî áîêó, çíèçèâñÿ êîíòðîëü íàä îðãàí³çàö³ºþ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ ³ ô³çè÷íèì âèõîâàííÿì â îñâ³òí³õ óñòàíîâàõ. Íåäîñòàòíÿ óâàãà øêîëè äî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ðàö³îíàëüíîãî ô³çâèõîâàííÿ ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ç³ âñòóïîì äî øêîëè ä³òè ïåðåñòàþòü ðóõàòèñÿ àêòèâíî. Ïîêàçíèêè ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñó÷àñíèõ øêîëÿð³â äîñÿãàþòü ëèøå 60% â³ä ðåçóëüòàò³â ¿õí³õ îäíîë³òê³â 60-70 ðîê³â òîìó.


2.1 Êîìïëåêñ ìîòèâ³â ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³


Ç àíàë³çó ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë, ïðèñâÿ÷åíèõ ö³é ïðîáëåìè, ñë³ä â³äì³òèòè, ùî îñîáëèâó óâàãó â ïñèõîëîã³÷íîìó çàáåçïå÷åíí³ ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàéìຠìîòèâàö³ÿ, ÿêà ñïîíóêຠëþäèíó çàéìàòèñÿ ñïîðòîì.

Áëîê ìîòèâàö³¿ óòâîðþþòü ïîòðåáè, ìîòèâè ³ ö³ë³ ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ïîòðåáà, ÷è â³ä÷óòòÿ ëþäèíîþ ïîòðåáè ó ÷îìóñü, îçíà÷ຠïîðóøåííÿ ð³âíîâàãè ç äîâê³ëëÿì. Ïñèõîëîã³÷íî, öå ïîâ'ÿçàíå ç âèíèêíåííÿì âíóòð³øíüî¿ íàïðóãè, á³ëüø-ìåíø âèðàæåíîãî äèñêîìôîðòó, â³ä ÿêîãî ìîæíà ïîçáóòèñÿ ëèøå çàäîâîëüíèâøè â³äïîâ³äíó ïîòðåáó. Ñàìå òîìó âñÿêà ïîòðåáà ïðîáóäæóº òàê çâàíó ïîøóêîâó àêòèâí³ñòü, ñïðÿìîâàíó äî ïîøóêó ñïîñîáó ¿¿ çàäîâîëåííÿ. ßê ñâ³ä÷àòü äîñë³äæåííÿ ó÷åíèõ, áóäü-ÿêà ïîòðåáà ìîæå áóòè çàäîâîëåíà ó ð³çíèìè ñïîñîáàìè. Ëþäèíà ìîæå âèáðàòè áóäü-ÿêèé ñïîñ³á ç òèõ, ùî âîíà çíàº, àëå ðåàëüíî, ñôåðà éîãî âèáîðó ë³ì³òîâàíà êîíêðåòíèìè óìîâàìè æèòòÿ. ²íîä³, ñàì³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè ï³äøòîâõóþòü ó âèáîð³ ïåâíîãî øëÿõó. ² òîä³ âèá³ð â³äáóâàºòüñÿ í³áè ñàì ñîáîþ, áåç ÿñíîãî óñâ³äîìëåííÿ ïðîöåñó. ×àñòî ó òàêèé ñïîñ³á, ñïîíòàííî, â³äáóâàºòüñÿ âèá³ð ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê çàñîáó çàäîâîëåííÿ, ñïî÷àòêó, ëèøå îäí³º¿, òà ï³çí³øå - âñüîãî êîìïëåêñó ïîòðåá.

Ð.Ä. Ãîðáóíîâ âêëþ÷ຠó öåé êîìïëåêñ òàê³ ïîòðåáè: ïîòðåáà ó ä³ÿëüíîñò³, àêòèâíîñò³, ïîòðåáà ó ðóñ³, ïîòðåáà ó ðåàë³çàö³¿ ðåôëåêñ³â ö³ë³ é ñâîáîäè, ïîòðåáà ó ñóïåðíèöòâ³, çìàãàíí³, ñàìîñòâåðäæåííÿ, ïîòðåáà áóòè, ó ãðóï³, ñï³ëêóâàòèñÿ, ïîòðåáà ó íîâèõ âðàæåííÿõ ³ ò.ä..

Ìîòèâ - ñïîíóêàííÿ äî âèçíà÷åíî¿ àêòèâíîñò³, äî çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè ïåâíèì ñïîñîáîì. ßêùî ïîòðåáà º äæåðåëîì àêòèâíîñò³, òî ìîòèâè íàäàþòü ö³º¿ àêòèâíîñò³ ïåâíèé íàïðÿì é óòðèìóþòü ëþäèíè ó ðàìêàõ äàíîãî øëÿõó. Ìîòèâè äîçâîëÿþòü çðîçóì³òè, ÷îìó ñàìå ñòàâëÿòüñÿ ò³ ÷è ³íø³ ö³ë³, ðîçâèâàºòüñÿ ïðàãíåííÿ äî òèõ äîñÿãíåííÿ. Äëÿ ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ õàðàêòåðíî âåëèêà ð³çíîìàí³òí³ñòü ìîòèâ³â. Öå çðîçóì³ëî ô³çè÷íèìè ³ ïñèõ³÷íèìè íàïðóãàìè, ³ òâîð÷à ëþäèíà ïîâèííà çíàòè, â ³ì'ÿ ÷îãî âîíà ñòàðàºòüñÿ.


3.Êëàñèô³êàö³ÿ ìîòèâ³â ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³


) Ïî ñïðÿìîâàíîñò³ íà ïðîöåñ ÷è ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³:

·Ïðîöåñóàëüí³ ìîòèâè (³íòåðåñ, çàäîâîëåííÿ òà ³í..);

·Ðåçóëüòàòèâí³ ìîòèâè (î÷³êóâàííÿ íàãîðîäè, ïîçèòèâí³ íàñë³äêè, ïåðåìîãè òîùî).

) Çà ð³âíåì ñò³éêîñò³:

·Ñèòóàòèâí³ (êîðîòêî÷àñí³);

·Ñò³éê³ (äîâãîñòðîêîâ³, ÷àñòî áàãàòîð³÷í³);

) Çà ì³ñöåì ó ñèñòåì³:

·²íäèâ³äóàëüí³ (ìîòèâè îñîáèñòîãî ñàìîñòâåðäæåííÿ);

·Ãðóïîâ³ (ïàòð³îòèçì, ìîòèâè ÷åñíî¿ çìàãàëüíî¿ áîðîòüáè òà ³í..)

) Ïî äîì³íóþ÷³é óñòàíîâö³:

·Ìîòèâàö³ÿ «äîñÿãíåííÿ óñï³õó» (ïåðåâàæàííÿ ìîòèâ³â íà óñï³õ, ïåðåìîãó; íàâ³òü çà äîïîìîãîþ ðèçèêó);

·Ìîòèâàö³ÿ «óíèêíåííÿ íåâäà÷³».

ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë, ïðîòÿãîì ñïîðòèâíî¿ êàð'ºðè ðîëü êîíêðåòíèõ ìîòèâ³â ñòèìóëþâàííÿ àêòèâíîñò³ ñïîðòñìåíà çì³íþºòüñÿ, é ó êîæíîãî åòàïó ñïîðòèâíî¿ êàð'ºðè õàðàêòåðí³ ñâî¿ äîì³íóþ÷³ ìîòèâè.

Òàê ª.Ï. ²ëü¿í çàçíà÷àº, ùî ó ïî÷àòêîâîìó åòàï³ çíàþòü ïðè÷èíàìè ïðèõîäó ó ñïîðò (íåçàëåæíî â³ä âèäó, ò. å. ñïîðòó) ìîæå áóòè:

ïðàãíåííÿ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ;

ïðàãíåííÿ ñàìîâèðàæåííÿ ³ ñàìîñòâåðäæåííÿ;

ñîö³àëüí³ íàñòàíîâè;

çàäîâîëåííÿ äóõîâíèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ïîòðåá.

².Ð. Êåëèøåâ âèä³ëÿº ìîòèâ âíóòð³øíüîãðóïîâî¿ ñèìïàò³¿ ÿê ïî÷àòêîâèé ìîòèâ çàíÿòü ñïîðòîì. Îïèòàâøè áëèçüêî 900 ñïîðòñìåí³â ç âåëèêèì ñòàæåì ³ âèñîêèé ð³âåíü ìàéñòåðíîñò³, â³í âèÿâèâ, ùî ó ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ñïîðòèâíî¿ êàð'ºðè öåé ìîòèâ çàéìàâ âàæëèâå ì³ñöå. Ñóòí³ñòü éîãî âèÿâëÿºòüñÿ ó áàæàíí³ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â çàéìàòèñÿ áóäü-ÿêèì âèäîì ñïîðòó äëÿ òîãî, ùîá áóòè ñåðåä ñâî¿õ äðóç³â ³ îäíîë³òê³â. ¯õ óòðèìóº ó ñïîðòèâí³é ñåêö³¿ íå òàê ïðàãíåííÿ äî âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â ³, íàâ³òü, ³íòåðåñ äî öüîãî âèäó ñïîðòó, ñê³ëüêè ñèìïàò³¿ îäèí äî îäíîãî ³ çàãàëüíà ïîòðåáà â ñï³ëêóâàííÿ.

Àìåðèêàíñüêèé ïñèõîëîã Á.Äæ. Êðåòò³ ñåðåä ìîòèâ³â, ÿê³ ñïîíóêàþòü äî çàíÿòü ñïîðòîì, âèä³ëÿº:

ïðàãíåííÿ ñòðåñó ³ éîãî ïîäîëàííÿ; áîðîòèñÿ, àáè çäîëàòè ïåðåøêîäè, ïîòðåáà çì³íþâàòè îáñòàâèíè ³ íåáàæàííÿ äîñÿãàòè óñï³õó - öå ç íàéñèëüí³øèõ ìîòèâ³â ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

ïðàãíåííÿ äî äîñêîíàëîñò³;

ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó;

ïîòðåáà áóòè ÷ëåíîì ñïîðòèâíî¿ êîìàíäè, ãðóïè, ÷àñòèíîþ êîëåêòèâó;

îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíèõ çàîõî÷åíü.

Þ.Þ. Ïàëàéìà âèä³ëèâ äâ³ ãðóïè ñïîðòñìåí³â, ð³çíÿòüñÿ ïî äîì³íóþ÷îìó ìîòèâàö³þ. Ó ïåðø³é ãðóï³, óìîâíî íàçâàíî¿ êîëåêòèâ³ñòàìè, äîì³íóþ÷èìè º, ìîðàëüí³ ìîòèâè. Ó äðóã³é ãðóï³ - ³íäèâ³äóàë³ñò³â - ïðîâ³äíî¿ ðîë³ ãðàþòü ìîòèâè ñàìîñòâåðäæåííÿ, ñàìîâèðàæåííÿ îñîáèñòîñò³. Ïåðø³ êðàùå âèñòóïàþòü íà êîìàíäàõ, à äðóã³, íàâïàêè, - ó îñîáèñòèõ çìàãàííÿõ.

Ãðîìàäñüêèé ìîòèâ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðèòîìí³ñòþ ãðîìàäñüêî¿ çíà÷èìîñò³ ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³; ñïîðòñìåíè ç äîì³íóâàííÿì öüîãî ìîòèâó ñòàâëÿòü ñîá³ âèñîê³ ïåðñïåêòèâí³ ìåòè, âîíè çàõîïëåí³ çàíÿòòÿìè ñïîðòîì. Ìîòèâ ñàìîñòâåðäæåííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàäì³ðíîþ îð³ºíòàö³ºþ ñïîðòñìåí³â îö³íêó ñâî¿õ ñïîðòèâíèõ ðåçóëüòàò³â.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â ïñèõîëîã³÷íîìó çàáåçïå÷åíí³ ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âàæëèâî âðàõîâóâàòè ³ òîé, ³ òîé ìîòèâè. Óñï³øíå âèõîâàííÿ ñïîðòñìåíà ³ äîñÿãíåííÿ íèì âèñîêèõ ñïîðòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ìîæëèâå ëèøå çà ïðàâèëüíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ ñóñï³ëüíîãî òåëåáà÷åííÿ ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ìîòèâ³â. Àíàë³ç ïðàêòèêè ïîêàçóº, ùî çíåâàãà, ³ãíîðóâàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî ìîòèâó îäíàêîâî ïðèçâîäèòü äî íåãàòèâíèõ ðåçóëüòàò³â.

Äîì³íóâàííÿ ìîòèâ³â ï³äòâåðäæóþòü äàí³ äîñë³äæåíü, îòðèìàí³ ª.Ð. Çíàì'ÿíñüêî¿: ñïîðòñìåíè ç³ ñïîðòèâíî-ä³ëîâîþ ìîòèâàö³ºþ âèÿâëÿþòü âåëèêó çàõîïëåí³ñòü çàíÿòòÿìè ñïîðòîì; ñïîðòñìåíè æ, ÿê³ ìàþòü äîì³íóþ÷îþ âëàñíó ìîòèâàö³þ, íàäì³ðíî îð³ºíòîâàí³ íà îö³íêó ñâî¿õ ñïîðòèâíèõ ðåçóëüòàò³â, ïðîÿâëÿþ÷è ïîñò³éíó çàíåïîêîºí³ñòü îñîáèñòèì ñàìîñòâåðäæåííÿì. Öå º ïðè÷èíîþ íåàäåêâàòíî¿ ñàìîîö³íêè àáî åìîö³éíî¿ íåñò³éêîñò³ â åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ çìàãàíü.

×èìàëî àâòîð³â ïîâ'ÿçóþòü ñïîðòèâí³ äîñÿãíåííÿ ³ ñòàâëåííÿ äî çàíÿòü ñïîðòîì ç ìîòèâîì äîñÿãíåííÿ. Íàïðèêëàä, Ë.Ï. Äìèòð³ºíêîâà ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ ïîêàçàëà, ùî ó âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïîðòñìåí³â ìîòèâ äîñÿãíåííÿ óñï³õó âèðàæåíèé ñèëüí³øå, í³æ ó ñïîðòñìåí³â ñåðåäíüî¿ êâàë³ô³êàö³¿.

Ñïîðòèâí³ ïñèõîëîãè âèä³ëÿþòü á³ëüø êîíêðåòí³ âàð³àíòè ìîòèâàö³¿ äî çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó: çàáåçïå÷åííÿ öèêë³÷íîñò³, óïðàâë³ííÿ ðóõîì, ñèòóàòèâíå ïðîòèáîðñòâî.

Çàáåçïå÷åííÿ öèêë³÷íîñò³ ñïîðòèâíèõ ðóõ³â ó õîäüá³, á³ãó, ïëàâàíí³, ãðåáë³, âåëîñïîðò³, ñîö³àëüíèõ òà çìàãàëüíèõ âïðàâàõ ³íøèõ íàïðÿì³â, ïåðåäáà÷ຠ÷îòèðè îñíîâíèõ ãðóïè ìîòèâ³â: ðåàë³çàö³ÿ ïðèðîäíî¿ êîîðäèíàö³¿ ðóõ³â, ñïðèíòåðñüêî-ñòàºðñüêèé âèá³ð, îïòèì³çàö³ÿ åíåðãîçàòðàò, ñèíåðã³çì. Êîæíà ç öèõ ÷îòèðüîõ ãðóï ìîòèâ³â, ÿê âêàçóþòü äîñë³äíèêè, ôîðìóºòüñÿ ï³ä ÷àñ òðåíóâàíü ³ çìàãàíü, äîñÿãàþ÷è, ïàðàëåëüíî ç óäîñêîíàëåííÿì ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, âèñîêîãî ðîçâèòêó.

Óïðàâë³ííÿ ðóõîì ïåðåäáà÷ຠ³íø³ àêöåíòè ìîòèâàö³¿: çàáåçïå÷åííÿ íàéâèùî¿ ñêëàäíîñò³ êîîðäèíàö³¿, îïòèì³çàö³þ ðóõó ³ç òàêèìè ïàðàìåòðàìè, ÿê øâèäê³ñòü, ñèëà, òî÷í³ñòü, ðåàë³çàö³þ íàäàíî¿ ñïðîáè ³ áàãàòî ³íøèõ ÿêîñòåé. Àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äàíèõ ïîêàçóº, ùî ö³é ãðóï³ íàëåæèòü á³ëüø³ñòü òåõí³÷íèõ âèä³â çìàãàíü, ó ÿêèõ ñïîðòñìåíè ðàçîì ³ç åê³ïàæàìè âèñòóïàþòü ÿê ñòåðíîâ³ (ï³ëîòè, øê³ïåðè), ³ íàâ³òü âèäè, ïîâ'ÿçàí³ ç òî÷í³ñòþ óïðàâë³ííÿ çáðîºþ, ïàðàøóòîì.

Ðåçóëüòàòè ïðàêòè÷íèõ äîñë³äæåíü, ïðîâåäåíèõ ñïîðòèâíèìè ïñèõîëîãàìè ïîêàçóþòü, ùî êîíòàêòè ç ïðîòèâíèêàìè ÷è ïàðòíåðàìè òàêîæ º âàæëèâîþ ìîòèâàö³éíîþ îñîáëèâ³ñòþ îáðàíîãî âèäó ñïîðòó. Ðîçð³çíÿþòü òðè îñíîâí³ ð³çíîâèäó êîíòàêò³â: áåçïîñåðåäí³ (ó áîðîòüá³, áîêñ³, ðåãá³ òà ³íøèõ.), îïîñåðåäêîâàí³ (âîëåéáîë, ôóòáîë, øàõè òåí³ñ òà ³íøèõ.) ³ óìîâí³ (ïëàâàííÿ, ñïîðòèâíà ã³ìíàñòèêà ³ äð.).

Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî ìîòèâè âèçíà÷àþòü âèá³ð øëÿõó, íàïðÿìîê ðóõó, òî ìåòà - íàñê³ëüêè äàëåêî ëþäèíà ìຠíàì³ð ä³éòè ïî îáðàíîìó øëÿõó. ×èìàëî äîñë³äíèê³â ñïîðòèâíî¿ ìîòèâàö³¿: À. Ïèëîÿí, Á.Ä. Êðåòòè, Þ.Þ. Ïàëàéìà, À.Ö. Ïóíè òà ³íøèõ., â³äçíà÷àþòü ð³çíó ì³ðó óñâ³äîìëåíîñò³ òðüîõ ¿¿ äîäàíê³â. Ïîòðåáè ³ ìîòèâè ìîæóòü áóòè íåóñâ³äîìëåíèìè, íàï³âóñâ³äîìëåíèìè ÷è óñâ³äîìëåíèìè. Ö³ë³ æ çàâæäè óñâ³äîìëåí³ ³ º ðåçóëüòàòîì óÿâíî¿ ðîáîòè, ó ïðîöåñ³ ÿêî¿, ëþäèíà íàìàãàºòüñÿ â ³äåàëüí³é ôîðì³ âèð³øèòè ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ âèìîãàìè ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ¿¿ êîíêðåòíèìè óìîâàìè, ç îäíîãî áîêó, ³ âëàñíèìè ìîæëèâîñòÿìè, çä³áíîñòÿìè àäàïòóâàòèñÿ äî öèõ óìîâ òà ñàí³òàðíèì âèìîãàì, ç ³íøîãî. Òîìó ìåòà âèñòóïຠðåãóëÿòîðîì àêòèâíîñò³, âïëèâàþ÷è íà âèá³ð êîíêðåòíèõ ñïîñîá³â äîñÿãíåííÿ áàæàíîãî ðåçóëüòàòó.

Îòæå, áëîê ìîòèâàö³¿ âèêîíóº íà ñòðóêòóð³ ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òàê³ ôóíêö³¿:

º ïóñêîâèì ìåõàí³çìîì ä³ÿëüíîñò³;

ï³äòðèìóº íåîáõ³äíèé ð³âåíü àêòèâíîñò³ ó ïðîöåñ³ òðåíóâàëüíî¿ ³ çìàãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

ðåãóëþº çì³ñò àêòèâíîñò³, âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ êîøò³â ä³ÿëüíîñò³ äîñÿãíåííÿ áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â.


4.Ìîòèâè äî çàíÿòü ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ (äîñë³äæåííÿ)


 îäíîìó ç ÂÍdzâ íàøîãî ì³ñòà áóëî ïðîâåäåíî îïèòóâàííÿ ñòóäåíò³â ³ â ðåçóëüòàò³ ÷îãî âèÿâëåíî ìîòèâè ñòóäåíò³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ:


ϳäâèùåííÿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³32-33,4%Çáåðåæåííÿ ³ çì³öíåííÿ çäîðîâ`ÿ20-21,2%Äëÿ îòðèìàííÿ çàë³êó ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ17,9-20%ϳäâèùåííÿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³13,5-15%Ö³êàâî íà çàíÿòòÿõ10,8-13%Íàâ÷àííÿ íîâèì âïðàâàì 3,2-8%

% ñòóäåíò³â ââàæàþòü, ùî íà çàíÿòòÿõ ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â³äñóòí³ âïðàâè, ÿê³ ¿ì ïîäîáàþòüñÿ, ìàéæå 30% ñòóäåíò³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â õî÷óòü, ùîá ïðîâîäèëîñÿ á³ëüøå çàíÿòü ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ íà òèæäåíü. Íàéá³ëüøîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì, îêð³ì çàíÿòü ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, ââàæàþòü â³äñóòí³ñòü â³ëüíîãî ÷àñó. Òàêå ñòàâëåííÿ ìîæå áóòè ö³ëêîì çðîçóì³ëèì, òîìó ùî äàíà êàòåãîð³ÿ îïèòàíèõ - öå ñòóäåíòè, ÿê³ áàæàþòü îòðèìàòè çíàííÿ, ïîâÿçàí³ ç ìàéáóòíüîþ ñïåö³àëüí³ñòþ.

Âèñíîâîê: Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ïîêàçóþòü, ùî ó ñòóäåíò³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çíèæóºòüñÿ ³íòåðåñ äî çàíÿòü ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â³ä ² äî ²²² êóðñ³â. Ñïèðàþ÷èñü íà ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ, ìîæíà ðåêîìåíäóâàòè ðÿä çàõîä³â ùîäî ïîêðàùåííÿ îðãàí³çàö³¿ çàíÿòü ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ñåðåä ñòóäåíò³â ç ìåòîþ çàö³êàâëåííÿ òà çàëó÷åííÿ ¿õ äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì: â³äêðèòòÿ ñåêö³é ç ïîïóëÿðíèõ âèä³â ñïîðòó; êîðåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì; ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç óðàõóâàííÿì ìîòèâ³â òà ³íòåðåñ³â ñòóäåíò³â;ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè.


5.Ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿


Äåÿê³ ëþäè ïî÷èíàþòü çàìèñëþâàòèñÿ ïðî òå, ùî âîíè ìàþòü âåëèêèé ïîòåíö³àë ³ ñèëó âîë³. Àëå äëÿ ¿õ ïðîÿâó ïîòð³áíî çðîáèòè íåâåëèêèé, àëå â òîé æå ÷àñ ³ íàéñêëàäí³øèé êðîê - ïîáîðîòè ñåáå. Àëå ñïðîáóâàòè âàðòî!

Äîñèòü âèä³ëÿòè áëèçüêî 1-2 ãîäèí â äåíü äëÿ çàíÿòü ñïîðòîì. Öå íàäàñòü ïîçèòèâíèé íàñòð³é íà âåñü äåíü. Äëÿ ñïîðòèâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ, îäíîãî ïðàâèëüíîãî õàð÷óâàííÿ òà ñíó íåäîñòàòíüî. Ïîòð³áíî íàâàíòàæóâàòè ñåáå ³ ô³çè÷íî. ßêå ïîâíîö³ííå æèòòÿ ìîæå áóòè áåç ñïîðòó? Àëå öå ïîòð³áíî ðîáèòè áåç äóìîê, ùî ç íàñòóïíîãî äíÿ, òèæíÿ, ïîíåä³ëêà ÷è ì³ñÿöÿ, ïîòð³áíî ïî÷àòè çàéìàòèñÿ ñïîðòîì ÷è êèäàòè øê³äëèâ³ çâè÷êè. Öå ïðîñòî ïîòð³áíî çðîáèòè, áåç óñ³ëÿêèõ çàéâèõ äóìîê. ² ùîá ïåðåéòè â³ä äóìîê äî ñïðàâè, ïðîôåñ³îíàëè ðàäÿòü âèêîíàòè äåê³ëüêà ä³é.


5.1Ìîòèâàö³þ òðåáà øóêàòè…


Ïî-ïåðøå, íåîáõ³äíî çíàéòè ìîòèâàö³þ, ÿêà çìîæå çìóñèòè âàñ çàéíÿòèñÿ ñïîðòîì. Ìîòèâàö³ÿ ìîæå âèíèêíóòè ó ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè ïðè çàéíÿòò³ áóäü-ÿêîþ ñïðàâîþ. Ùîá çíàéòè ìîòèâàö³þ äëÿ çàíÿòü ñïîðòîì, íåîáõ³äíî ïîïîðïàòèñÿ òðîõè â ñîá³. Óñåðåäèí³ ñåáå áóäü-ÿêà ëþäèíà ìîæå çíàéòè ìîòèâàö³þ äëÿ çâåðøåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ä³¿, à ãîëîâíå ïî÷àòè ò³ ïîøóêè. Òàêîþ ìîòèâàö³ºþ ìîæå ñòàòè ³ ïîãàíà êîíñòèòóö³ÿ ñâîãî ò³ëà, ³ ïîãàí³ ñòîñóíêè ç ô³çêóëüòóðîþ ùå ç øê³ëüíèõ ÷àñ³â, ³ ïðîñòî áàæàííÿ êîìó-íåáóäü ñïîäîáàòèñÿ, ³ òå, ùî ïîâèííå çàö³êàâèòè óñ³õ - ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü óïîâ³ëüíþº ïðîöåñ ñòàð³ííÿ. Òàêèõ ìîòèâàö³é ìîæå áóòè âåëèêà ê³ëüê³ñòü.

Êîìóñü ïîäîáàºòüñÿ çàéìàòèñÿ â ñïîðòçàëàõ, ³íøèì á³ëüøå ïîäîáàþòüñÿ âîäí³ âèäè ñïîðòó, êîìóñü òàíö³, à êîìóñü àåðîá³êà.

ª ò³, õòî êàæå ïðî íåñòà÷ó â³ëüíîãî ÷àñó, àëå ÷àñ º ó âñ³õ. Àäæå çíàéòè õî÷à á 3-4 ãîäèíè íà òèæäåíü äëÿ ñåáå, äëÿ òîãî, ùîá ïîêðàùèòè ñâîº çäîðîâ`ÿ ³ çîâí³øí³é âèãëÿä, íå òàêå ñêëàäíå ä³ëî. Îòæå, ïåðøå, ùî ïîòð³áíî çðîáèòè íà øëÿõó äî ñïîðòèâíîãî æèòòÿ - íàéòè âëàñíó ìîòèâàö³þ.

ϳñëÿ ¿¿ çíàõîäæåííÿ, ïîòð³áíî çðîáèòè ïåðø³, õî÷ ³ íåâïåâíåí³, êðîêè äî äîñÿãíåííÿ ñâ ìåòè. Òàêèìè êðîêàìè ìîæå ñòàòè, íàâ³òü, ïðèäáàííÿ ñïîðòèâíîãî îäÿãó, âçóòòÿ, àáîíåìåíòà â òðåíàæåðíèé çàë è ò.ä.


5.2Ïåðøèé êðîê - «ïðèäáàòè ÷îá³òêè»


Íàéêðàùå áóäå ïðåäñòàâèòè ñåáå ç áîêó, â òîìó îáðàç³, ÿêèé íàéá³ëüø ñèëüíî ³ìïîíóº. Òàêå óÿâëåííÿ ïðè ðåãóëÿðíîìó çàíÿòò³ ñïîðòîì áóäå íàéêðàùîþ ìîòèâàö³ºþ. ² ÿêùî ìåòà ïîñòàâëåíà, êðîêè ó íàïðÿìêó äî íå¿ â÷èíÿþòüñÿ, òî ³ ìð³ÿ áóäå âèêîíàíà.

ª òàê³ ëþäè, ÿê³ ïåðåä ïî÷àòêîì ñïîðòèâíîãî æèòòÿ ôîòîãðàôóþòü ñåáå. Ðîáëÿòü âîíè öå ç ìåòîþ ïîð³âíÿííÿ ñåáå ìàéáóòíüîãî ç ñîáîþ ìèíóëèì. Àëå ïîð³âíþâàòè êîæåí äåíü íå âàðòî, ðåçóëüòàò³â ó òàêîìó âèïàäêó ìîæíà íå ðîçãëÿäàòè ³ êèíóòè âñ³ çàíÿòòÿ ñïîðòîì ïðîñòî â³ä â³ä÷àþ.


5.3Ãîëîâíå íå ïîñï³øàòè


Âñå ïðèéäå íå íàñòóïíîãî äíÿ, à ïî çàê³í÷åíí³ ÿêîãîñü ïåð³îäó ÷àñó. Ãîëîâíå, íå ñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ ìåòè äîñÿãòè ³äåàëó çà ï³âòîðà ì³ñÿö³. Öå ç îäíîãî áîêó íåðåàëüíî, à ç ³íøîãî áîêó ³ çîâñ³ì íåáåçïå÷íî. Ïî÷èíàòè òðåáà ïëàâíî, íå íàâàíòàæóþ÷è ñèëüíî îðãàí³çì. Àäæå êðîêè äî ìåòè ìîæóòü áóòè ³ êðèõ³òíèìè, àëå ãîëîâíå, ùî ö³ êðîêè ðîáëÿòüñÿ, ³ ëþäèíà íå ñòî¿òü íà ì³ñö³, ïðîñòî ìð³þ÷è. Òèì á³ëüøå, êîëè êðîêè çä³éñíþþòüñÿ ùîäíÿ, òî ³ äîðîãà äî ìåòè áóäå ïðîõîäèòè øâèäêî. ², çðåøòîþ, æîäåí ñïîðòñìåí íå ìîæå ïîõâàëèòèñÿ òèì, ùî â³í çì³ã äîáèòèñÿ âñüîãî äóæå øâèäêî ³ áåç îñîáëèâèõ çóñèëü.

 äàíèé ÷àñ ³ñíóº áåçë³÷ ð³çíèõ ñàéò³â ³ ôîðóì³â, íà ÿêèõ ìîæíà ñï³ëêóâàòèñÿ ³ çàäàâàòè áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ ç ïîòð³áíèõ òåì. ª áàãàòî ñàéò³â, ïðèñâÿ÷åíèõ çäîðîâîìó ñïîñîáó æèòòÿ. Ñàìå íà öèõ ñòîð³íêàõ ìîæíà çíàéòè îäíîäóìö³â ³ òèõ, õòî äîïîìîæå äîñÿãòè ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Îäíèì ç àñïåêò³â íà øëÿõó äî çäîðîâ'ÿ ìîæå ñòàòè íàñòð³é. ² ÿêùî íàñòð³é íå äóæå âåëèêèé, òî éîãî ìîæå çëàìàòè îäíà ïðîñòà íåâäà÷à.

Ãîëîâíå ïàì'ÿòàòè : íà ïî÷àòêó øëÿõó âñå ìîæóòü çðîáèòè ïîìèëêè. ² öå íå ôàòàëüíî ïðè çàíÿòòÿõ ñïîðòîì. Áóäü-ÿêà íåâäà÷à ìîæå ÷îãîñü íàâ÷èòè â æèòò³, ãîëîâíå íå çëàìàòèñÿ ³ íå âòðàòèòè ïîòð³áíó ìîòèâàö³þ. ² ÷èì àäåêâàòí³øå áóëà ñïðèéíÿòà íåâäà÷à, òèì êðàùå.

Òàêîæ íåîáõ³äíî ðóõàòèñÿ äî ðåàëüíî¿ ìåòè, ÿêà íå âèìàãຠçàíÿòü â 6:00. Òà é îðãàí³çì íå âèòðèìຠòàêîãî çíóùàííÿ íàä ñîáîþ. Ïî÷íåòüñÿ àïàò³ÿ ³ íåáàæàííÿ ùî-íåáóäü ðîáèòè. Òðåáà ðîáèòè òàêå íàâàíòàæåííÿ, ÿêà íå çàøêîäèòü îðãàí³çìó. ² áàæàíî, ùîá ³íø³ ä³ëà íå çàáóâàëèñÿ. ¯õ òåæ òðåáà âèêîíóâàòè.

ßêùî ðîáî÷èé ãðàô³ê íå çá³ãàºòüñÿ ç ðîáîòîþ òðåíàæåðíèõ çàë³â, òî öå íå á³äà. Áàãàòî õòî çíàõîäèòü âèõ³ä ç òàêîãî ñòàíîâèùà çà äîïîìîãîþ çàêóï³âë³ òðåíàæåð³â äî ñåáå äîäîìó. Òèì á³ëüøå òàêèõ òðåíàæåð³â äóæå áàãàòî. ² äëÿ íèõ òàêèé âàð³àíò íàéá³ëüø ïðèéíÿòíèé.


5.4Çàâîäèìî ùîäåííèê òðåíóâàíü


Äëÿ òîãî ùîá âàø³ ïëàíè ðåàë³çîâóâàëèñÿ, ðàäèìî çàâåñòè ùîäåííèê òðåíóâàíü. Äëÿ öüîãî â³çüì³òü òîâñòèé çîøèò ÷è ùîäåííèê, ïèø³òü äàòó, à íàâïðîòè - ÷àñ çàíÿòü ³ ê³ëüê³ñòü âèêîíàíèõ âïðàâ. ßêùî òðåíóºòåñÿ â çàë³, òî âæå âñòèãëè ïîáà÷èòè ó äåÿêèõ ëþäåé òàê³ çîøèòè, äå âîíè ðîáëÿòü çàïèñè.

Äîâåäåíî, ùî âåäåííÿ ùîäåííèêà çá³ëüøóº ðåçóëüòàòèâí³ñòü çàíÿòü íà 40%. Çàïèñóéòå ðåçóëüòàòè êîæíå òðåíóâàííÿ, ïîñòóïîâî çá³ëüøóþ÷è íàâàíòàæåííÿ. Çàâäÿêè öèì ïîçíà÷êàìè âè çìîæåòå â³äñë³äêîâóâàòè ñâîº âäîñêîíàëåííÿ, ùî ñòàíå äîäàòêîâîþ ìîòèâàö³ºþ. Ðîá³òü öå ðåãóëÿðíî. Çãîäîì ïîì³òèòå íàñê³ëüêè öå çðó÷íî. ßêùî âè ñó÷àñíà ëþäèíà, òî âàì êðàùå áóäå êîðèñòóâàòèñÿ åëåêòðîííèì ùîäåííèêîì òðåíóâàíü, ÿê³ çÿâèëèñÿ íà ðèíêó.

Ç óñüîãî âèùåñêàçàíîãî âè ïîâèíí³ çðîçóì³òè, ùî âåäåííÿ ùîäåííèêà äîïîìàãຠðîçðîáèòè ïëàí ä³é; âèáóäóâàòè òðåíóâàëüíèé ðåæèì, âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³ ñâîãî îðãàí³çìó.


.5̳íÿºìî ñâ³òîãëÿä ³ íàñòðîþºìî ñåáå çà óñï³õ


Ïîçèòèâíèé íàñòð³é ³ äîáðîçè÷ëèâå ñòàâëåííÿ äî ñåáå ³ îòî÷óþ÷èõ, íàáàãàòî ïðîäóêòèâí³ø³, í³æ êðèòèêà. ßêùî ñüîãîäí³ âè âèð³øèëè, ùî íàñòàâ ÷àñ çàéíÿòèñÿ ñïîðòîì, òî â ö³ëÿõ ìîòèâàö³¿ ïîõâàë³òü ñåáå çà öåé íàì³ð. Çãàäàéòå, êîëè âè â îñòàíí³é ðàç çàîõî÷óâàëè ñåáå? ×è â쳺òå âè õâàëèòè ñåáå? Ðàí³øå ââàæàëîñÿ, ùî ðîçõâàëþâàòè ñåáå íåñêðîìíî. Ó íàøîìó ñòîë³òò³ çÿâèëîñÿ áàãàòî ëþäåé íåçàäîâîëåíèõ ñîáîþ, ç êóïîþ êîìïëåêñ³â. Âñå öå äóðíèö³, ñåáå òðåáà ëþáèòè! Öå íå îçíà÷àº, ùî ñë³ä ñòàâàòè åãî¿ñòîì, õâàë³òü ñåáå, àëå â ì³ðó.

ßêùî âè ïî÷àëè çàéìàòèñÿ ô³çè÷íèìè âïðàâàìè, âàì íåëåãêî ìîðàëüíî ³ ô³çè÷íî, âàðòî õâàëèòè ñåáå ÷àñòî ³ ïîñò³éíî. Â÷îðà â³äìîâèëèñÿ â³ä ë³ôòà ³ ï³äíÿëèñÿ íà 3 ïîâåðõ. Ìîëîäåöü! ×åðåç òèæäåíü âæå íà 6-³é. ×óäîâî! Íàñîëîäæóéòåñü â³ä÷óòòÿì ïåðåìîãè.

Âèíàãîðîäæóâàòè ñåáå òðåáà çà âñå, íå çàëèøàéòå öå íà ïîò³ì. Ïðè íàéìåíøîìó îñîáèñòîìó äîñÿãíåíí³ íå ãð³õ ïîáàëóâàòè ñåáå.

Ïîëþá³òü ñåáå òàêèì, ÿêèì âè º, ç óñ³ìà íåäîë³êàìè. Çðîçóì³éòå, êîæíà âàäà, ÿêó âè áà÷èòå â ñîá³, äëÿ áàãàòüîõ îòî÷óþ÷èõ º ã³äí³ñòþ, âàøîþ ðîäçèíêîþ.

̳íÿéòå ñâ³òîãëÿä, çàéìàéòåñÿ ñïîðòîì, ³ æèòòÿ çàñÿº íîâèìè ôàðáàìè. Ìîæëèâî, äîñÿãíóâøè ïåâíèõ ðåçóëüòàò³â, âè çóñòð³íåòå ñâîþ äðóãó ïîëîâèíêó, ïðî ùî äàâíî ìð³ÿëè. À, ìîæå, íà îñîáèñòîìó ôðîíò³ ó âàñ âñå â ïîðÿäêó, àëå îñòàíí³ì ÷àñîì âè âñå ÷àñò³øå ëîâèòå íà ñîá³ çàêîõàíèé ïîãëÿä ð³äíèõ î÷åé. Õ³áà öå íå ñàìà çíà÷óùà ìîòèâàö³ÿ äëÿ çàíÿòü ³ ï³äòðèìêè ñåáå ó ôîðì³.

Ç ìàëåíüêèõ ïåðåìîã ïî öåãëèíö³ ñêëàäàºòüñÿ ôóíäàìåíò çäîðîâîãî òà ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ.


5.6Ðà䳺ìî íîâîìó æèòòþ


Äî ðå÷³, ñïîðò - ïðåêðàñíèé ñïîñ³á â³ä³ðâàòèñÿ â³ä òåëåâ³çîðà, êîìïþòåðà, ë³æêà, ¿äè. Ïðîáóéòå ð³çí³ âèäè ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ïîêè íå âèçíà÷èòåñÿ, ÿêèé ç íèõ ðàäóº âàø³ äóøó ³ ò³ëî. Øóêàéòå íîâèé ìàðøðóò äëÿ ïðîãóëÿíîê, íîâó ñòåæêó äëÿ ïðîá³æêè. Òîä³ âàì íå áóäå íóäíî, àäæå íóäüãà - â³ðíèé ñïîñ³á âòðàòèòè ìîòèâàö³þ.

Ïðèéäå ìîìåíò, êîëè îòî÷óþ÷³ ïîáà÷àòü çì³íè âàøîãî ò³ëà, íàâ³òü ÿêùî äëÿ âàñ âîíè íåçíà÷í³. Âàì áóäóòü ãîâîðèòè êîìïë³ìåíòè. Öåé ìîìåíò ìîæå ñòàòè ïåðåëîìíèì ó âàøîìó æèòò³, òîìó ùî âè çðîçó쳺òå, âàø³ ñòàðàííÿ íå áóëè ìàðíèìè ³ ñïîðò óâ³éøîâ ó âàøå æèòòÿ íàçàâæäè.


6.Ôàêòîðè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ìîòèâàö³þ ñòóäåíò³â ùîäî çàíÿòü ñïîðòîì ³ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ


Äëÿ ç'ÿñóâàííÿ ìîòèâàö³¿ ñòóäåíò³â ó ñôåð³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â ¿¿ ôîðìóâàííÿ íåîáõ³äíî óñòàíîâèòè ò³ ñïîíóêàííÿ, ÿêèìè êåðóºòüñÿ ìîëîäü ñâî¿õ ó÷èíêàõ, áàæàííÿõ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíî¿ ³ ïîçàêëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ìîòèâàö³éíà ñôåðà çàâæäè ñêëàäàºòüñÿ ç ðÿäó ñïîíóêàíü: ³äåàë³â ³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ïîòðåá, ìîòèâ³â, ö³ëåé, ³íòåðåñ³â òà ³í. Ö³ ñïîíóêàííÿ âèêîíóþòü ð³çíó ðîëü ó çàãàëüí³é êàðòèí³ ìîòèâàö³¿, íà ð³çíèõ åòàïàõ â³êîâîãî ðîçâèòêó çäîáóâàþòü òî á³ëüøå, òî ìåíøå çíà÷åííÿ, òîìó çíàííÿ ¿õ äîïîìîæóòü âèêëàäà÷ó äèôåðåíö³éîâàíî âïëèâàòè íà ìîòèâàö³þ ñòóäåíò³â äî ô³çè÷íîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.

Áóäü-ÿêà ä³ÿëüí³ñòü ïî÷èíàºòüñÿ ç ïîòðåá, óñ³ âîíè, íàâ³òü á³îëîã³÷í³ çà ïîõîäæåííÿì, ôîðìóþòüñÿ ïðè âçàºìî䳿 äèòèíè ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì ³ çàëåæàòü â³ä ðÿäó ôàêòîð³â. Ïîòðåáà - öå ñïðÿìîâàí³ñòü àêòèâíîñò³ ëþäèíè, ïñèõ³÷íèé ñòàí, ùî ñòâîðþº ïåðåäóìîâó ä³ÿëüíîñò³. Îäíàê ñàìà ïî ñîá³ ïîòðåáà; íå âèçíà÷ຠõàðàêòåðó ä³ÿëüíîñò³, òîìó ùî ìîæå áóòè çàäîâîëåíà ð³çíèìè ïðåäìåòàìè ³ ñïîñîáàìè. Ïðåäìåò çàäîâîëåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ òîä³, êîëè ëþäèíà ïîìèíຠä³ÿòè.

Íèçüêà ìîòèâàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ïîâ'ÿçàíà ç ïåâíèìè ôàêòîðàìè, ùî â ð³çíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ ìîæóòü âèñòóïàòè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîæèâàííÿ ìîëîä³, íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ.

²ñíóþòü ïåâí³ ðîçõîäæåííÿ ó ñòðóêòóð³ çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ ôàêòîð³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà ìîòèâàö³þ äî ñèñòåìàòè÷íîãî âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ ÿê çàñîáó ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ó ñòóäåíò³â.

Ó ñòóäåíò³â â³äíîñíî ð³âíîö³ííèìè ùîäî âïëèâó º òàê³ çîâí³øí³ ôàêòîðè, ÿê ïîðàäè áàòüê³â, ïîðàäè âèêëàäà÷à äàë³ éäóòü â³äâ³äóâàííÿ çìàãàíü, ïîðàäè äðóç³â, òåëåïåðåäà÷³ ³ ïðåñà.

Âíóòð³øí³ìè ôàêòîðàìè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ³íòåíñèâí³ñòü ìîòèâàö³¿, ìîæíà ââàæàòè çíàííÿ, ïåðåêîíàííÿ, áàæàííÿ ³ ïîøóê ïðè÷èí, ùî çàâàæàþòü ðåàë³çóâàòè ìåòó. Ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòóäåíòè, îñîáëèâî ä³â÷àò, âïåâíåí³ñòü ó êîðèñò³ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè á³ëüøà.

Äî îá'ºêòèâíèõ çîâí³øí³õ ïðè÷èí, ÿê³ óòðóäíþþòü ðåàë³çàö³þ ìåòè, ìîæíà â³äíåñòè â³äñóòí³ñòü ãðóï çà ³íòåðåñàìè ³ ñïðîìîæí³ñòü îïëà÷óâàòè çàíÿòòÿ, äî âíóòð³øí³õ ïðè÷èí, ÿê³ â³äáèâàþòü íåñò³éê³ñòü ìîòèâ³â òà ³íòåðåñ³â ³ íèçüêó ìîòèâàö³þ, íàëåæèòü áðàê ÷àñó.

 ñòóäåíò³â ïðîñòåæóºòüñÿ îäíàêîâèé ðåéòèíã ôàêòîð³â ³ ó õëîïö³â, ³ ó ä³â÷àò. Òàêèé çá³ã çà ñòóïåíåì âïëèâó ð³çíèõ ôàêòîð³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â ì³ðó çìåíøåííÿ òåðèòîð³¿. Óìàíü - íåâåëèêèé ðàéîííèé öåíòð, õî÷ ³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ óìîâàìè, âëàñòèâèìè ì³ñòó, àëå ñïîñ³á æèòòÿ ñòóäåíò³â îáóìîâëåíèé çäåá³ëüøîãî ñ³ìåéíèì âèõîâàííÿì ³ íåâåëèêîþ ð³çíîìàí³òí³ñòþ. Ó çâ'ÿçêó ç öèì ³ çàõîïëåííÿ ó â³ëüíèé ÷àñ ó íèõ ïåðåâàæíî çá³ãàþòüñÿ.


6.1ѳìåéíå âèõîâàííÿ


ѳìåéíå âèõîâàííÿ â³ä³ãðຠçíà÷íó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ ³íòåðåñ³â ìîëîä³. ѳìåéí³ òðàäèö³¿ ïåðåäàþòüñÿ ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ. Çàëó÷àþ÷è äèòèíó äî ñïîðòó ç ðàííüîãî äèòèíñòâà, áàòüêè çàçäàëåã³äü ï³êëóþòüñÿ ïðî çäîðîâå ìàéáóòíº ñâîãî «÷àäà». Äîâåäåíî, ùî ä³òè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì, ìåíø ñõèëüí³ äî òàêèõ øê³äëèâèõ çâè÷îê, ÿê àëêîãîë³çì, ïàë³ííÿ, íàðêîìàí³ÿ, òîêñèêîìàí³ÿ ³ ò.ï. ϳä âïëèâîì ô³çè÷íèõ âïðàâ ó íèõ âèðîáëÿºòüñÿ ñò³éêèé ³ìóí³òåò äî ð³çíèõ âèä³â çàõâîðþâàíü. Õòîñü ç «âåëèêèõ» ñêàçàâ: «Êîëè ëþäèíà íå 䳺, âîíà ïñóºòüñÿ», âêëàäàþ÷è ó çíà÷åííÿ ñëîâà «ïñóºòüñÿ» òå, ùî ëþäèíà ëåãêî ï³äïàäຠï³ä âïëèâ «äóðíî¿» êîìïàí³¿, ïåðåéìຠøê³äëèâ³ çâè÷êè é ó ï³äñóìêó ãèíå ÿê îñîáèñò³ñòü. Äóæå ÷àñòî ä³òè íåáëàãîïîëó÷íèõ ðîäèí ïîïàäàþòü ï³ä òàêèé âïëèâ, òàê ³ íå óñâ³äîìèâøè òîãî, ùî º ³íøèé á³ê æèòòÿ. Òîìó äóæå âàæëèâî, ùîá êîæíèé ç áàòüê³â ïðèä³ëÿâ ÿêíàéá³ëüøå óâàãè âèõîâàííþ ñâ äèòèíè, âðàõîâóþ÷è ¿¿ óïîäîáàííÿ òà ³íòåðåñè.

Âïëèâ ðîäèíè íà ôîðìóâàííÿ ³íòåðåñó äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì ñòàíîâèòü 21,6% ó õëîïö³â ³ 19,7% ó ä³â÷àò. Ç â³êîì íà öåé ôàêòîð óêàçóº ìåíøà ê³ëüê³ñòü ï³äë³òê³â - ó 6-õ êëàñàõ öå â³äçíà÷èëè 34,5% õëîïö³â ³ 32,9% ä³â÷àò, à â 9-õ êëàñàõ ò³ëüêè 17,2% õëîïö³â ³ 20,6% ä³â÷àò.

Âèÿâëåíî íèçüêó ìîòèâàö³þ ñòóäåíò³â äî ñèñòåìàòè÷íèõ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì (60-70% íå çàéìàþòüñÿ ÔÊ ³ Ñ). Îäíàê ìîëîäü âêàçóº íà ôàêò òàêèõ çàíÿòü ó ñâî¿õ àíêåòàõ, öå æ ³ ï³äòâåðäæóþòü ¿õí³ áàòüêè. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ â³äïîâ³äÿìè ñòóäåíò³â, ïðî çàíÿòòÿ ô³çè÷íèì âèõîâàííÿì ³ ñïîðòîì, ³ ôàêòè÷íèì ñòàíîì. Çâ³äñè âèïëèâຠîìàíà á³ëüøî¿ ÷àñòèíè áàòüê³â ïðî çàéíÿò³ñòü ñâî¿õ ä³òåé. Á³ëüø³ñòü áàòüê³â íå ìîãëè â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ ïðî ê³ëüê³ñòü çàíÿòü Ô ³ Ñ íà òèæäåíü ¿õí³õ ä³òåé ó 9-õ êëàñàõ.

Áàòüêè á³ëüøå ³íôîðìîâàí³ ïðî ³íòåðåñè ä³â÷àò äî õóäîæí³õ ô³ëüì³â (30% íåîá³çíàíèõ), í³æ ç³ ñïîðòó (67% íåîá³çíàíèõ). Áàòüêè õëîïö³â òàêîæ êðàùå ³íôîðìîâàí³ ïðî õóäîæí³ ³íòåðåñè ä³òåé (46% íåîá³çíàíèõ), í³æ ïðî ñïîðòèâí³ ³íòåðåñè (100% íåîá³çíàíèõ).

Ïðî çàíÿòòÿ ñòóäåíò³â ó â³ëüíèé ÷àñ á³ëüø ³íôîðìîâàí³ áàòüêè õëîïö³â (26% íåîá³çíàíèõ), í³æ ä³â÷àò (60% íåîá³çíàíèõ).

Áàòüêè ä³â÷àò êðàùå ³íôîðìîâàí³ ïðî òå, ÿê ïðîâîäÿòü â³ëüíèé ÷àñ ä³â÷àòà (60%). Âåëèêèé â³äñîòîê ðîçá³æíîñòåé ì³æ â³äïîâ³äÿìè ñòóäåíò³â ³ áàòüê³â ñâ³ä÷èòü ïðî íèçüêó êîíòàêòí³ñòü ì³æ íèìè, ïðî òå, ùî â ðîäèí³ ð³äêî îáãîâîðþºòüñÿ êîðèñíà ³íôîðìàö³ÿ, áàòüêè íå íàìàãàþòüñÿ ç'ÿñóâàòè ³íòåðåñè ñâî¿õ ä³òåé ³ âèñóíóòè ñòèìóëè äëÿ ¿õíüîãî ðîçâèòêó ³ ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè â ñàìîâäîñêîíàëåíí³ îðãàí³çìó çàñîáàìè ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³. Áàòüêè ñòóäåíò³â ïåðåêîíàí³ â 䳿 ñâîãî àâòîðèòåòó ³ ñëóõíÿíîñò³ ñòóäåíò³â ³ òîìó íå êîíòðîëþþòü ¿õ çàíÿòòÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè øê³äëèâèõ çâè÷îê ó 65-70% õëîïö³â ³ 57% ä³â÷àò 5-6-õ êëàñ³â, íåäîòðèìàííÿ ðåæèìó äíÿ â 70%, ïðàâèëüíîãî õàð÷óâàííÿ 65-80% ñòóäåíò³â. Ö³ çâè÷êè âêîð³íþþòüñÿ ³ íàâ³òü ïèëüíà óâàãà ³ êîíòðîëü ç áîêó áàòüê³â óæå íå ìîæóòü çì³íèòè ñèòóàö³þ.

Âèÿâëåí³ ôàêòè âèìàãàþòü øèðîêî¿ ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè ç áàòüêàìè ÷åðåç òåëåáà÷åííÿ, ïðåñó, øê³ëüí³ áàòüê³âñüê³ êîì³òåòè, ÿê³ ïîâèíí³ ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ ðîë³ ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ, â³äíîâëåííÿ êîíòàêòó ì³æ áàòüêàìè ³ ä³òüìè, ùî ñïðèÿòèìå ³ ï³äâèùåííþ ñàìîñâ³äîìîñò³ ìîëîä³ íå ò³ëüêè ìàòè áàæàííÿ áóòè çäîðîâèì, àëå ³ ðåàë³çóâàòè éîãî.

Ïðèðîäíî, ùî â³äñóòí³ñòü ñï³ëêóâàííÿ ç ñâî¿ìè ä³òüìè, íåçíàííÿ ¿õí³õ ³íòåðåñ³â ³ áåçêîíòðîëüí³ñòü ïðèçâîäèòü äî ïîñëàáëåííÿ âïëèâó ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ, äî ïåðåì³ùåííÿ ñôåðè âïëèâó íà «âóëèöþ», òîáòî â ì³êðîñåðåäîâèùå, ùî, íà æàëü, ìຠ÷àñò³øå íåãàòèâíèé âïëèâ. Öå ³ âèÿâëÿºòüñÿ â ïîÿâ³ çãóáíèõ çâè÷îê.

Áàòüêàì íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ïñèõîëîã³þ ìîëîä³, ¿õíº ðàííº äîðîñë³øàííÿ ³ ïðàãíåííÿ ìàòè âëàñíó äóìêó ùîäî çàáîðîííèõ ä³é.


6.2Âïëèâ òåëåáà÷åííÿ


Âïëèâ òåëåáà÷åííÿ íà ôîðìóâàííÿ ìîòèâ³â é ³íòåðåñ³â çóìîâëåíèé ùîäåííèì ïåðåãëÿäîì òåëåïåðåäà÷, ïðè÷îìó â³êîâ³ êîëèâàííÿ íåçíà÷í³. Ó áóäí³é äåíü ä³òè äèâëÿòüñÿ òåëåïåðåäà÷³ ïðîòÿãîì 2-3 ãîäèí, à ó âèõ³äí³ á³ëüøå 4-õ ãîäèí. Íà ïåðøîìó ì³ñö³ ÿê ó õëîïö³â, òàê ³ ó ä³â÷àò êàíàë 1 +1, íà äðóãîìó - ÑÒÁ ³ íà òðåòüîìó - ÃÐÒ.

Äîñèòü ÷³òêî ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ñòðóêòóðà ³íòåðåñ³â ìîëîä³ äî òåëåïåðåäà÷. Á³ëÿ 50% ñòóäåíò³â ïðèâàáëþþòü çàêîðäîíí³ ê³íîô³ëüìè. Ó õëîïö³â âåëèêèé ³íòåðåñ âèêëèêàþòü áîéîâèêè, ó ä³â÷àò - êîìå䳿 ³ ìåëîäðàìè. ²ç ðîçâàæàëüíèõ ïåðåäà÷ âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ êîðèñòóºòüñÿ ÊÂÊ.

Õëîïö³â á³ëüøå, í³æ ä³â÷àò, ïðèâàáëþþòü ïåðåäà÷³ ïðî çìàãàííÿ ïåðåâàæíî ç ôóòáîëó ³ áàñêåòáîëó, âîíè ëþáëÿòü äèâèòèñÿ çìàãàííÿ ³ ïåðåäà÷³ ïðî áîä³á³ëä³íã, îäíàê ¿õ ïîêàçóþòü äóæå ð³äêî. ijâ÷àòà ö³êàâëÿòüñÿ ïåðåäà÷àìè ïðî ô³òíåñ é àåðîá³êó.

Îòæå, ñòðóêòóðà ³íòåðåñ³â ìîëîä³ çà òèìè òåëåïåðåäà÷àìè, ÿêèìè âîíè ö³êàâëÿòüñÿ, äîñèòü ïðîçîðà. ²íòåðåñè õëîïö³â ñïðÿìîâàí³ çäåá³ëüøîãî äî áîéîâèê³â, ñþæåòè ÿêèõ ïîâ'ÿçàí³ ç ïðîòèáîðñòâîì, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â ð³çíèõ âèäàõ ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà, ñòð³ëÿíèí³ ç ð³çíèõ âèä³â çáðî¿, ñïîðòèâíèõ ³ íåñïîðòèâíèõ âèäàõ áîðîòüáè, áîêñó. ²äåàëîì õëîïö³â º òèï ñóïåðìåíà, óîñîáëåíèé ç³ðêàìè Ãîë³âóäó. Îäíàê, êð³ì íåãàòèâíèõ ìîìåíò³â, º ³ ïîçèòèâí³, òîìó ùî «³äåàë» ìຠêðàñèâó ô³ãóðó, ñòàëåâ³ ì'ÿçè, âîëî䳺 âèäàìè áîéîâèõ ìèñòåöòâ, ô³çè÷íî ñèëüíèé, ñïðèòíèé ³ âèòðèâàëèé, òîáòî ö³ ÿêîñò³ ö³ëêîì äîñÿæí³ ïðè ñïåö³àëüíèõ çàíÿòòÿõ. Òîìó õëîïö³ ñòàâëÿòü çà ìåòó, çàéìàþ÷èñü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè, ñòàòè ñèëüíèì, âèòðèâàëèì ³ ìàòè êðàñèâó ô³ãóðó. Çâ³äñè â íèõ é ³íòåðåñ äî ïåðåäà÷ ïðî áîä³á³ëä³íã, âîíè õî÷óòü äîâ³äàòèñÿ ÿê äîñÿãòè öüîãî, çàéìàþ÷èñü ñàìîñò³éíî.

Ó ä³â÷àò âèíèêຠ³íøèé ³äåàë, âîíè ñêëàäàþòü ç ìåëîäðàì îáðàç êðàñèâî¿, ñòðóíêî¿, ðîìàíòè÷íî¿ ãåðî¿í³. Çâ³äñè â íèõ ³ âèíèêຠáàæàííÿ ñõóäíóòè ³ ìàòè êðàñèâó ô³ãóðó. Íåîáõ³äíî êîíñòàòóâàòè, ùî ³äåàëè ìîëîä³ çì³íèëèñÿ. ßêùî ðàí³øå âîíè õîò³ëè áóòè ñõîæèìè íà â³äîìèõ ñïîðòñìåí³â, òî òåïåð âîíè íàâ³òü íå çíàþòü ¿õí³õ ïð³çâèù. Òàê³ ³äåàëè ìîæóòü ôîðìóâàòè ò³ëüêè ìåòó, àëå íå ï³äâèùóâàòè àêòèâí³ñòü äëÿ ¿¿ äîñÿãíåííÿ. Äëÿ ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ íåîáõ³äí³ ä³þ÷³ ñïîíóêàííÿ ³ ñòèìóëè.

Çíàþ÷è òåëåêàíàëè ³ ïåðåäà÷³, ÿê³ äèâëÿòüñÿ ñòóäåíòè, íåîáõ³äíî âêëþ÷àòè ðåêëàìí³ ðîëèêè ïðî çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, ðóõîâó àêòèâí³ñòü, ùî ìîæóòü ñëóæèòè ñþæåòîì äëÿ ðåêëàìè áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â, òðåíàæåðíèõ ïðèñòðî¿â, ô³òíåñ-öåíòð³â ³ ò.ï. Ö³ ñþæåòè ³ ñöåíà𳿠ïîâèíí³ ðîçðîáëÿòèñÿ ðàçîì ³ç ïñèõîëîãàìè é îõîïëþâàòè øèðîêó â³êîâó àóäèòîð³þ. Íåîáõ³äíî ïîâåðíóòè íà òåëåêàíàëè ïåðåäà÷³ ïðî ìàñîâ³ çìàãàííÿ òèïó «Ïàïà, ìàìà, ÿ - ñïîðòèâíà ñ³ì'ÿ», «Ðîáè ÿê ìè, ðîáè êðàùå íàñ» òà ³íø³ ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüí³ ïåðåäà÷³, ÿê³ ìàþòü ÿê ï³çíàâàëüíèé, òàê ³ ðåêëàìíèé õàðàêòåð.

Òåëåáà÷åííÿ âîëî䳺 øèðîêîþ ãëÿäàöüêîþ àóäèòîð³ºþ ñòóäåíò³â ³ òîìó ìîæå ñòàòè ä³þ÷îþ ñèëîþ çàëó÷åííÿ ¿õ äî ñèñòåìàòè÷íèõ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì, ùî áóäå ñïðèÿòè ¿õíüîìó ñàìîâäîñêîíàëåííþ, çì³öíåííþ çäîðîâ'ÿ ³ âèêîðèñòàííþ ñâî¿õ ô³çè÷íèõ çä³áíîñòåé íà áëàãî ñóñï³ëüñòâà, à íå ïðîòè íüîãî.

6.3Ðîëü ïðåñè


Îäíèì ç êîìóí³êàòèâíèõ ôàêòîð³â, ùî íåñå ³íôîðìàö³þ, º ïðåñà. Íàñ ö³êàâèëî ïèòàííÿ: ×è ÷èòàþòü ñòóäåíòè ñïîðòèâíó ïðåñó? Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî ÷èòàþòü ïðåñó 55,9 ± 2,02% õëîïö³â ³ 38,1 ± 1,96% ä³â÷àò. Ïðàêòè÷íî â óñ³ â³êîâ³ ïåð³îäè, êð³ì 5-ãî ³ 10-ãî êëàñó, ³íòåðåñ äî ïðåñè ó õëîïö³â âèùèé, í³æ ó ä³â÷àò, ó 2 ðàçè.

ßêà æ ³íôîðìàö³ÿ ö³êàâèòü ìîëîäü? Õëîïö³â á³ëüøå ö³êàâëÿòü ðåçóëüòàòè çìàãàíü (71,3 ± 6,65%), ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîðåêö³þ ô³ãóðè - 21,4 ± 2,4%, çì³ñò ñàìîñò³éíèõ çàíÿòü - 16,6 ± 2,17%, íåáàãàòüîõ ö³êàâëÿòü 䳺òè - 4,2 ± 1%, ñèñòåìè çàãàðòîâóâàííÿ - 3,9 ± 1,2% é îçäîðîâ÷³ ïðîãðàìè çàíÿòü -2,1 ±0,81%.

ijâ÷àò á³ëüøå ö³êàâèòü ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîðåêö³þ ô³ãóðè - 57 ± 3,12%, ïðî çìàãàííÿ - 41,3 ± 3,11%, îçäîðîâ÷³ ïðîãðàìè çàíÿòü - 25,2 ± 2,75%, 䳺òè - 17,8 ± 2,39%, çì³ñò ñàìîñò³éíèõ çàíÿòü - 10,7 ± 1,9% ³ ñèñòåìà çàãàðòîâóâàííÿ - 4,9 ± 1,38%.

Îòæå, â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ ï³äòâåðäèëè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ïðî ìîòèâè çàíÿòü ÔÊ ³ Ñ ñòóäåíò³â, òîìó ùî 48,8 ± 2,86% õëîïö³â øóêàþòü ³íôîðìàö³þ, ÿêà ñòîñóºòüñÿ îçäîðîâëåííÿ, êîðåêö³¿ ô³ãóðè, 䳺òè, çàãàðòîâóâàííÿ, ñàìîñò³éíèõ çàíÿòü, òîáòî òîãî, ùî ïîâ'ÿçàíî ³ç ñàìîâäîñêîíàëåííÿì ³ çì³öíåííÿì çäîðîâ'ÿ.

Ó ä³â÷àò á³ëüøîþ ì³ðîþ, í³æ ó õëîïö³â, âèÿâëÿºòüñÿ ³íòåðåñ äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ (ó ñóì³ âèÿâèëîñÿ 115,6%). Öå îçíà÷àº, ùî ä³â÷àòà â³äçíà÷èëè íå îäèí âèä ³íôîðìàö³¿, à äåê³ëüêà. ijâ÷àò á³ëüøå ö³êàâèòü ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîðåêö³þ ô³ãóðè, ïðî çìàãàííÿ, îçäîðîâ÷³ ïðîãðàìè çàíÿòü, 䳺òó, çì³ñò ñàìîñò³éíèõ çàíÿòü, ñèñòåìó çàãàðòîâóâàííÿ. Ö³ â³äïîâ³ä³ ùå ðàç_ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ó ñòóäåíò³â ïðèñóòí³é ìîòèâ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ'ÿ, ô³ãóðè. Âîíè øóêàþòü ³íôîðìàö³þ, ÿêà ñïðèÿëà á äîñÿãíåííþ ìåòè, ³ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ïðåñ³ ïîâèííî áóòè á³ëüøå, âîíà ïîâèííà áóòè äîñòóïíîþ, çðîçóì³ëîþ é ï³äãîòîâëåíîþ êâàë³ô³êîâàíèìè ôàõ³âöÿìè.

Âèâ÷åííÿ ³íòåðåñó äî ðóáðèê ï³äòâåðäèëî âèñíîâîê ïðî òå, ùî ó á³ëüøîñò³ õëîïö³â ³ ä³â÷àò ìîòèâè çàíÿòü ÔÊ ³ Ñ á³ëüøîþ ì³ðîþ ïîâ'ÿçàí³ ç ñàìîâäîñêîíàëåííÿì îðãàí³çìó é îçäîðîâëåííÿì.


6.4Âïëèâ ñòóäåíòñüêîãî âèõîâàííÿ


Âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä îñîá³ âèêëàäà÷à ô³çêóëüòóðè ïåðåñòàëà áóòè ä³þ÷èì ôàêòîðîì, ÿêèé âïëèâàâ áè íà âèõîâàííÿ ìîòèâàö³¿ äî ñèñòåìàòè÷íèõ çàíÿòü ÔÊ ³ ñïîðòîì ó ïîçàóðî÷íèé ÷àñ. Ïðè÷èíè öüîãî çàëåæàòü íå ò³ëüêè â³ä îñîáèñòîñò³ âèêëàäà÷à ô³çêóëüòóðè, àëå ³ â³ä ïîñòàíîâêè ïðîöåñó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó âèçíà÷åíèé ÷àñ. Îäèí ç íàïðÿìê³â ñó÷àñíî¿ „ Êîíöåïö³¿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ" íàïðàâëåíèé íà òå, ùîá äîìîãòèñÿ á³ëüø âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ íà îñíîâ³ ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïîâî íîâèõ ï³äõîä³â, çàñîá³â, òåõíîëîã³é, äå ãîëîâíèì º íå ïðîöåäóðà íàòàñêóâàííÿ íà ðóõîâèé ðåçóëüòàò, à ñêëàäíà ³ êðîï³òêà ðîáîòà ç ôîðìóâàííÿ ùèðî çàö³êàâëåíîãî â³äíîøåííÿ äî ïðîöåñó ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ îâîëîä³ííÿ ñïîñîáàìè óäîñêîíàëþâàííÿ ñâ îñîáèñòîñò³.

Çàâäàííÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá çðîáèòè àêòèâíó ðóõîâó ä³ÿëüí³ñòü á³ëüø îñìèñëåíîþ, ö³ëåñïðÿìîâàíîþ, íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äíîþ ³íäèâ³äóàëüíèì îñîáëèâîñòÿì êîæíîãî, õòî çàéìàºòüñÿ. Íåîáõ³äíî àêöåíòóâàòè óâàãó íà åëåìåíòàõ, ÿê³ ïîêëèêàí³ ñïðèÿòè åôåêòèâíîìó ôîðìóâàííþ ó ñòóäåíò³â ãðàìîòíîãî â³äíîøåííÿ äî ñåáå, ñâîãî ò³ëà, ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ ïîòðåáíî-ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè, óñâ³äîìëåííþ íåîáõ³äíîñò³ çì³öíåííÿ çäîðîâ'ÿ, âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ô³çè÷íîãî óäîñêîíàëåííÿ.


Âèñíîâêè


Ó ñòóäåíò³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çíèæóºòüñÿ ³íòåðåñ äî çàíÿòü ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â³ä ² äî ²²² êóðñ³â.

Á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â ïîçèòèâíî ñòàâëÿòüñÿ äî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ðîçóì³þòü çíà÷èì³ñòü òåîðåòè÷íèõ çíàíü äëÿ ñàìîñò³éíèõ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè;

Ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ â³äñóòí³ òåîðåòè÷í³ çàíÿòòÿ ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Ó çâ'ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ÷àñó íà óðîêàõ ÔÊ, òåîðåòè÷í³ çíàííÿ ïðî ñàìîîö³íêó ÔÐ ³ ÔÏ, âïëèâ ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ íà îðãàí³çì ëþäèíè ìîæíà ââåñòè â òàê³ äèñöèïë³íè, ÿê á³îëîã³ÿ, àíàòîì³ÿ, âàëåîëîã³ÿ.

Óðîêè ÔÊ îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíí³ âêëþ÷àòè òåîðåòè÷íó ÷àñòèíó, ÿêà âì³ùóâàëà á ìàòåð³àë ïðî äîçóâàííÿ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü, êðèòå𳿠åôåêòèâíîñò³ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè, ñòðóêòóðó ³ çì³ñò ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðîãðàì ÔÎÇ;

Ó ð³çí³ â³êîâ³ ïåð³îäè ïðîâ³äíó ðîëü ó ïîÿñíåíí³ ï³äñòàâè çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì â³ä³ãðàþòü ð³çí³ ìîòèâè.

Ç â³êîì çá³ëüøóºòüñÿ ðîçóì³ííÿ ñòðóêòóðè ìîòèâó ÿê âíóòð³øíº ñïîíóêàííÿ, à íå ÿê « ðåàêòèâíå », îáóìîâëåíå ëèøå çîâí³øí³ìè âïëèâàìè ³ îáñòàâèíàìè.

Çì³öíåííÿ ìîòèâàö³¿ äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì â³äáóâàòèñÿ â ðåçóëüòàò³ ñï³ââ³äíåñåííÿ ëþäèíîþ ñâî¿õ ïîòðåá ç ìîæëèâîñòÿìè òà îñîáëèâîñòÿìè âèêîíóâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Îñíîâíèìè ìåòîäàìè ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíî¿ ìîòèâàö³¿ äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì º çàîõî÷åííÿ ³ çìàãàííÿ (ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñòåé ó÷í³â).

Îñíîâíèìè óìîâàìè ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíî¿ ìîòèâàö³¿ äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì º îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ç óðàõóâàííÿì ïåäàãîã³÷íèõ âèìîã (ïðèíöèïè, çàêîíîì³ðíîñò³, â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ ³ ò.ä.).

Òðèâàë³ ñïîñòåðåæåííÿ çà ó÷íÿìè íà óðîêàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè äàþòü ï³äñòàâó ââàæàòè, ùî ïðîâ³äíèì ìîòèâîì ó çàíÿòòÿõ âñå á³ëüøå ñòຠ³íòåëåêòóàëüíèé ³íòåðåñ, ÿêèé á³ëüøîþ ì³ðîþ ðîçâèâàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì òåîðåòè÷íèõ çíàíü.


Ñïèñîê âèêîðèñòàíî¿ ë³òåðàòóðè


1. Àíäðååâà Å.Â. Ìîòèâàöèîííûå ôàêòîðû ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ // Ô³çè÷íå âèõ., ñïîðò ³ êóëüòóðà çäîðîâ'ÿ ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³: 36. Íàóê. ïð. -Ëóöüê, 1999. -Ñ.771-774.

. Àíò³êîâà Â.À., ªô³ìîâ À.Î. Âèõîâàííÿ ó ñòóäåíò³â ³íòåðåñó äî çàíÿòü ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè // Ðîëü ÔÊ ó çäîðîâîìó ñïîñîá³ æèòòÿ: Ìàòåð. ² íàóê.-ïðàêò. êîíô. - Ëüâ³â. 1992. - Ñ. 17!-172.

3. Àïàíàñåíêî Ã.Ë. Ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå äåòåé è ïîäðîñòêîâ. - Ê.: Çäîðîâüå, 1985. - Ñ.3-8.

. Àïàíàñåíêî Ã.Ë. Ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ çäîðîâüåì ÷åëîâåêà // Íàóêà â îëèìï. ñïîðòå. Ñïåö, âûïóñê, 1999. - Ñ.56-60.

. Àðîñüåâ Ä.À. Êàê óâëå÷ü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé //Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà â øêîëå. 1987. - ¹4,5. - Ñ.8-12.

. Àñååâ Â.Ã. Ìîòèâàöèÿ ïîâåäåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè. - Ì: Ìûñëü, 1976. - 156ñ.

. Àñìîëîâ À.Ã. Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè. - Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÌÃÓ, 1990.-368ñ.

8. Áàëáåíêî Ñ.Þ. Âèõîâàííÿ â ó÷í³â ³íòåðåñó äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ // Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ ä³òåé ³ ìîëîä³. - Ê.: Çäîðîâ'ÿ, 1982.-Âèï. 9.-Ñ. 7-9.

. Áàëüñåâè÷ Â.Ê., Çàïîðîæàíîâ Â.À. Ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ÷åëîâåêà. - Ê.: Çäîðîâ'ÿ, 1987. - 224ñ.

. Áîæîâè÷ Ë.È., Áëàãîíàäåæèíà Ë.Â. Èçó÷åíèå ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ. - Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1972. - 350ñ.

. Ñèíãàåâñêèé Ñ. Ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ øêîëüíèêîâ ê ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ // Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðåññà „Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå â øêîëå ". - 2001. -¹1. - Ñ.ÇÇ-36.

. Ñêëàä À. Ðîëü øêîëû â ñòèìóëèðîâàíèè ñïîðòèâíîé àêòèâíîñòè ó÷àùèõñÿ// Ñïîðò â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå. Âñåìèðíûé íàó÷íûé êîíãðåññ. - Ì., 1980. - Ñ. 94.

. Ñîëîï÷óê Í.Ñ. Âîñïèòàíèå ïîòðåáíîñòè â ôèçè÷åñêîì ñîâåðøåíñòâîâàíèè ó øêîëüíèêîâ äîïðèçûâíîãî âîçðàñòà: Àâòîðåô. äèññ. êàíä. ïåä. íàóê: 13.00.01.- 1991.-24ñ.

. Ñòàäíèêîâ Â.È., Ñòàðîæèëîâà Í.Ï. è äð. Èññëåäîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ èíòåðåñîâ øêîëüíèêîâ è ôàêòîðû èõ ôîðìèðîâàíèÿ.  êí.: Âîïðîñû äèôôåðåíöèðîâàííîãî ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ. - Ê.: ÊÃÈÔÊ, - Ñ.64-69.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru


Теги: Формування мотивації до занять фізичною культурою та спортом  Реферат  Туризм
Просмотров: 11053
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Формування мотивації до занять фізичною культурою та спортом
Назад