Туристичний потенціал Австралії

ВСТУП


Туризм займає одну з провідних ролей у світовому суспільному устрої, маючи в економіці значну частку у виробництві світового валового національного продукту. Туристична індустрія розвивається швидкими темпами і має всі шанси в найближчі роки стати найбільш важливим сектором світової економіки, щорічно підвищуючи обсяг вкладених в галузь інвестицій . Стаючи одним з найприбутковіших видів бізнесу в світі, туризм за обсягами обороту від продажу туристичних товарів і послуг вже зараз поступається тільки експорту нафти і автомобілів.

Активно розвиваючись, міжнародний туризм :

є активним джерелом надходжень іноземної валюти;

здійснює вплив на платіжний баланс країни;

значно впливає на зайнятість населення;

впливає на соціальне і культурне середовище країн і їх екологію.

Зростання міжнародного туризму викликає й деякі негативні наслідки: інфляції, руйнування навколишнього середовища, руйнування традицій місцевого населення. Тому своя тимчасова і всебічна оцінка наслідків міжнародного туризму для кожної конкретної держави є важливою передумовою для формування такої економічної політики в туристичній галузі , яка дозволила б отримувати максимальну економічну вигоду при ефективному попередженні руйнівного впливу туризму.

Вже давно ставши однією з країн з добре розвиненою туристичною індустрією, Австралія щорічно збільшує потік іноземних туристів, що прибувають в країну. Вона постає перед ними цілою палітрою своїх різноманітних барв:

червоною, як призахідне сонце;

синьою, як море;

смарагдовою, як джунглі;

золотою, як піщані дюни;

білою, як соляні пустелі;

жовтою, як пшеничні ниви;

сріблясто-зеленою, як евкаліптові ліси.

Створене каторжниками та іммігрантами держава довгий час персоніфікувалася із землею 1000 можливостей, де будь-якій людині знайдеться місце для того, щоб знайти удачу і легко розбагатіти. Ці безлюдні краї приваблювали незвичайними пригодами і відкриттями містичних культур. Тут досі більшість населення проживає в містах східного узбережжя, інші ж території залишаються практично безлюдними.

Не підлягає сумніву та обставина, що для залучення мандрівників у такий віддалений від основних розвинених країн регіон, потрібні дуже серйозні підстави і мотивація. Австралія - не та держава, куди можна приїхати на уїк-енд або короткострокову екскурсію. Тому країна-континент повинна мати в своєму арсеналі:

цілий комплекс туристичних ресурсів;

високорозвинену інфраструктуру туризму;

добре організовану, ефективно працюючу транспортну мережу.

Постійно зростаючий попит, про який свідчить щорічно збільшуючийся потік гостей материка, дає підстави вважати, що з цими завданнями Австралія справляється. Це забезпечується за рахунок:

великої кількості прибережних курортних міст;

внутрішньоконтинентальних туристичних центрів;

гірськокліматичних курортів;

унікального різноманіття рослинного і тваринного світу;

краси ландшафтних пейзажів;

теплого клімату.

Комплекс зазначених факторів служить хорошими передумовами для подальшого вдосконалення рекреаційно-туристичної галузі держави, ефективного врегулювання наявних проблем.

Ця курсова робота розглядає туристичні ресурси Австралії як одного з перспективних напрямків розвитку міжнародного туризму, всебічно досліджує їх привабливість і вплив на розвиток держави в цілому.

Метою роботи є оцінка стану туристичних ресурсів Австралії в їх динаміці на основі аналізу літературних джерел.

Об'єктом дослідження є потенціал Австралії для розвитку туристичної індустрії та її позиціонування на світовому ринку туризму.

Предметом дослідження є різноманітні туристичні ресурси країни-континенту.

Основні завдання, поставлені перед початком дослідження:

характеристика території материка та історичних етапів її освоєння;

розгляд найбільш розвинених туристичних ресурсів держави;

аналіз впливу туристичних ресурсів на розвиток міжнародного туризму в країні та його тенденції.

Методологія та методика, використані при написанні роботи: у процесі дослідження застосовувалися літературно-аналітичний та картографічний методи досліджень .


РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВСТРАЛІЇ

австралія туристичний материк

1.1 Фізико-географічна характеристика Австралії


Величезний вплив на вибір району для подорожі або туристичного маршруту надає характер природних умов. При цьому потенційні туристи звертають увагу на:

географічне місце розташування регіону чи держави (близькість до моря, лісових чи гірських масивів, характер берегової лінії, розташування регіону в зоні розвинених транзитних шляхів, розташування держави по відношенню до країн, які являються основними постачальниками туристів, і т.п.);

особливості клімату і ландшафту;

різноманітність і унікальність флори і фауни;

можливості природного рельєфу і ландшафту для активного відпочинку;

наявність екзотичних природних об'єктів.

Чим більше розмаїття фізико-географічних чинників, придатних для рекреаційних цілей, розташовує той чи інший регіон, тим більше у нього можливостей стати центром міжнародного туризму.

Єдиною державою на планеті, яка займає цілий материк , є Австралійський союз. Крім материкової частини, до його складу входить о. Тасманія і безліч невеликих островів.[5, с. 26]

Основними особливостями географічного положення австралійського материка є:

віддаленість його від інших материків;

розташування виключно в Східній і Південній півкулях Землі;

перетин материка майже посередині Південним тропіком;

велика компактність і мала розчленованість берегової лінії.

Будучи найменшим з усіх материків, Австралія має площу близько 7,7 млн. кв. км при протяжності:

з півночі на південь (між крайніми точками-мисами Йорк і Саут-Іст- Пойнт ) - приблизно 3,8 тис. км;

зі сходу на захід (між крайніми точками-мисами Байрон і Стип-Пойнт) - близько 4,1 тис. км;

берегової лінії - понад 59 тис. км (включаючи материкову частину довжиною понад 35 тис. км і острівну - довжиною близько 24 тис. км).

З півночі Австралія омивається Арафуртскім і Тиморським морями, зі сходу - Кораловим і Тасмановим морями (басейн Тихого океану), південне і західне узбережжя формувалися під впливом вод Індійського океану.

У обриси берегової лінії материка врізаються 2 великих затоки : з північної сторони - затока Карпентарія, який розділяє між собою півострова Кейп-Йорк і Арнемленд, з південної - Велика Австралійська затока. Примикає з південного сходу о. Тасманія відділений від Австралії Торреською протокою, а Басов протока поділяє північно-східне узбережжя Австралії та о-ва Папуа-Нова Гвінея. Унікальним географічним об'єктом Австралії є Великий Бар'єрний риф, який на 2 тис. км простягнувся вздовж східного краю материка. Детальні відомості про особливості місця розташування материка містить карта (дод. А).

Переважність рівнинного рельєфу обумовлена тим, що основою більшої частини материка є найдавніша Австралійська платформа. Цей факт обумовлює стійке положення материка з тектонічної точки зору, що здобуло йому славу самого спокійного континенту на сейсмічній карті планети, відсутністю землетрусів і вулканів.

% території Австралії підняті над морем на рівень, що не перевищує 600 м. На рівнинній Центральній низовині розташоване озеро Ейр, яке є самою нижчою точкою материка (-16,0 м над рівнем моря). Західну частину займає Західно-Австралійське плоскогір'я, висота якого над рівнем моря не перевищує 600 м. А ось на сході материка рельєф визначається областю стародавньої складчастості, утворюючи невисокі гори. Вони об'єднані в Великий Вододільний хребет, найвищою точкою якого є гора Косцюшко висотою 2228 м над рівнем моря. [6, с. 88]:

У надрах Австралії присутні вугілля, руди чорних, кольорових і рідкоземельних металів, золото, алмази, дорогоцінні камені, гіпс, крейда, кам'яна сіль.

Зони родючого землеробства розташовуються на сході і південному заході держави, де клімат сприятливий для вирощування фруктів , овочів , кормових трав для вівць і молочної худоби. Кліматичні ж особливості інших територій більшою мірою зумовлені рельєфом місцевості:

пустелі та напівпустелі в центральній і західній частині;

савани на півночі материка;

тропічні джунглі на півострові Арнемленд.

Тому на кліматичній карті австралійського материка присутній різноманітне поєднання абсолютно різних кліматичних зон (див. додаток Б).

Розташування материка в Південній півкулі планети передбачає діаметрально протилежну відповідність пір року по відношенню до якого звикли ми, жителі Північної півкулі. Тут січня є найтеплішим місяцем у році із середнім рівнем температур влітку (з грудня по лютий) від +22 ° С до +30 ° С. Середні температури зими (з червня по серпень) займають діапазон від +10 ° С до +20 ° С. Тому Австралія є єдиним материком, на території якого не утворюється льодовиків, а сніг лежить нетривалий час навіть в гірській місцевості.

Разом з тим материк є ще й самим сухим на планеті, завдяки наявності великих пустель. Лише на східні схили Великого Вододільного хребта з боку Тихого океану велика кількість опадів, де їх випадає максимальна для материка кількість - понад 2000 мм на рік. На півночі, сході і півдні материка їх кількість становить близько 1000 мм, а у внутрішніх районах - не більше 250 мм.

Найбільш контрастно зміна пір року проявляється на крайньому півдні, де опади випадають восени і взимку, і на крайній півночі з його літніми дощами. Високі середньорічні температури і нерівномірне випадання опадів на більшій частині Австралії обумовлюють тим, що близько 60 % території не мають стоку до океану, обмежуючись рідкісною мережею тимчасових водотоків.

Слабо розвинена мережа внутрішніх вод з річним стоком всіх річок в 350 км і переважно складається з невеликих не многоводних річок. Найбільшою річковою системою є річка Муррей з притоками - Дарлінг і Лаклан.

Південне узбережжя материка зовсім не має річок. Внутрішня територія Австралії порізана мережею криків (сухих річкових русел), які наповнюються лише в дощовий сезон. Найбільшими з них є Купері-Крік, Фінке , Дайамантина. Часто гирла криків губляться в пісках або закінчуються у відокремлених озерах з солоною водою, яких в Австралії - найбільше. Найбільший озерний район з цілою плеядою водойм (близько 200) розташований в штаті Західна Австралія . [6, с. 102]

Ізольоване становище Австралії зумовило унікальність її тваринного і рослинного світу, серед представників яких багато рідкісних і ендемічних видів: пляшкове і ріжкове дерево, казуарин, кенгуру, єхидна, качконіс, дика собака дінго, страус, лірохвіст та ін

Більше 5 % території материка займають національні парки і резервації, 11 з яких занесені ООН в список територій, що мають найважливіше значення для людства (Акула затока , о. Тасманія , Великий Бар'єрний риф, вологі 500 - кілометрові тропічні ліси Квінсленда). Загальна кількість національних парків досягає 500, а територій, що охороняються - 270.

Можливість застосувати для опису Австралії характеристики «самий ... з усіх материків», «єдиний на планеті » надає материку реальні шанси вважатися одним з найцікавіших туристичних об'єктів планетарного масштабу.


.2 Соціально-економічні фактори розвитку Австралії


Соціально-економічні фактори є найбільш важливими причинами, які впливають на динаміку і структуру туризму, формують його специфіку на рівні регіонів (окремих країн). Стабільний стан економіки і рівень добробуту населення виступають в якості економічної основи для розвитку індустрії подорожей, дозволяючи:

здійснювати інвестиції в галузь;

створювати інфраструктуру гостинності;

забезпечувати високий рівень туристичного сервісу.

Сфера туризму дуже чутлива до таких факторів, як фази економічного циклу (спад \ підйом) національної або світової економіки. Наприклад, в період економічних криз число міжнародних туристських переміщень значно скорочується.[1, с. 45]

Стан економіки Австралії дозволяє їй входити в число найбільших економічних систем серед капіталістичних держав світу. На її частку припадає приблизно 1,7 % всієї світової економіки.

Будучи індустріально-аграрною країною, Австралія має високий рівень розвитку ринкової економіки, який можна порівняти з економікою провідних західноєвропейських країн. Економіка держави являє собою розвинену ринкову систему західного зразка. Їй властива сучасна економічна структура, що включає багатогалузеву обробну промисловість і розвинену сферу послуг. Австралія визнана третьою державою з 170 за критерієм Індексу розвитку людського потенціалу, а також шостим - за критерієм якості життя.

Найбільш широкою мірою активності в розвитку економічної сфери держави визнається такий загальноприйнятий показник, як валовий внутрішній продукт (ВВП). Величина ВВП на душу населення в Австралії близький до показників основних країн Західної Європи. У додатку В наведено інформацію про динаміку зростання ВВП Австралії, а в додатку Г - економічні показники в порівнянні з даними інших країн - світових лідерів за останні кілька десятиліть.

Австралійська економіка має наступну структуру (у відсотках від ВВП за даними на 2013 рік):

сектор послуг, що включає туризм, освіта та банківську сферу - 75%;

гірничодобувний сектор - 11 %;

сектор економіки, пов'язаний з видобутком корисних копалин - 10,1%;

сільське господарство - 3,6 %.

Динаміка економічного зростання країни у великій мірі залежить від гірничодобувного та сільськогосподарського секторів, продукти яких експортуються переважно на ринки Східної Азії. Спільно з Новою Зеландією Австралія бере участь у реалізації плану з формування до 2015 року єдиного Австралійського економічного ринку. Держава має в Сіднеї Австралійську Фондову Біржу, яка є найбільшою фондовою біржею на півдні Тихоокеанського регіону.[ 2, с. 101 ]

Вражаючі показники економічного розвитку забезпечують значну величину соціальних гарантій для населення. Наприклад, широко розвинена австралійська система соціального забезпечення допускає диференціацію величини оплати послуг населення у сфері охорони здоров'я, освіти, ЖКГ залежно від ступеня доходів .

Станом на 30 вересня 2013 чисельність постійного населення Австралії становила 23 млн 235800 тис осіб. Це майже на 406 тис. чол. більше відповідного періоду попереднього року. Показник природного приросту склав 2,9 % в порівнянні з даними за станом на 30.09. Цей показник вищий , ніж у більшості розвинених країн . [ 8 ]

Близько 90 % населення проживають у містах , причому понад 60 % з них зосереджено в п'яти містах - «мільйонниках». Незважаючи на такі демографічні показники , Австралія з щільністю населення близько 3 чол. на 1 кв . км залишається самим малозаселеним континентом серед всіх заселених на планеті.

Показники рівня життя за останні 10 років свідчать про поліпшення якості життя. Про це свідчать такі соціальні індикатори , як [ 9 ]:

зменшення дитячої смертності з 10,0 до 5,2 осіб на кожну 1000 новонароджених;

середня тривалість життя збільшилася : у чоловіків з 79,1 до 79,9 років , у жінок - з 83,8 до 84,3 років, що є одними з найвищих показників у світі;

вік виходу на пенсію становить: для чоловіків - 65 років , для жінок - 60 років;

показник грамотності населення перевищило 95 % , а кількість жителів працездатного віку , що мають середню спеціальну або вищу освіту , збільшилася з 46 до 50 %.

Офіційною мовою держави і мовою міжнаціонального спілкування є англійська мова , тільки на ньому говорить близько 80 % населення. Крім цього є поширеними китайська, італійська і грецька мови . Всього в країні використовується більш 200 мов , 60 з яких є мовами корінного населення (аборигенів ) .

Держава офіційно декларує створення всіх умов для основних свобод , в т. ч. можливість вільного і відкритого висловлювання , вступу в організації, проведення зібрань, вибору релігії на свій розсуд , вільного переміщення по території Австралії без обмежень , поваги рівноцінності , гідності та свободи людини.

Від австралійців очікується ставлення один до одного з повагою і гідністю. А законодавством Австралійського Союзу заборонені дискримінація у всіх сферах життя за ознакою раси , фізичних можливостей , статі, віку. Австралійцями відкидаються такі способи врегулювання суперечок у суспільстві, як використання насильства, залякування чи приниження.[10]

Високий рівень і стабільна позитивна динаміка економічного зростання , які забезпечують постійне підвищення життєвих стандартів австралійського суспільства , сприяють тому, що місцеве населення піклуватися про більш високі категорії існування, ніж просте задоволення життєвих потреб. Це позначається на морально - етичній складовій громадського мікроклімату, орієнтації на вдосконалення вже наявних інститутів і матеріальної бази.


.3Роль історичних особливостей країни в становленні туристичної галузі Австралії


Одним з найбільш сильних спонукальних мотивів для туриста виступає природна допитливість щодо ознайомлення з особливостями інших культур та історичними етапами розвитку інших народів, що проживають в різних куточках земної кулі. Тому історично-культурний потенціал регіону або країни є одним з основних факторів розвитку туризму , оскільки він :

сприяє інтелектуальному розвитку індивідуума і культурному обміну між народами і цивілізаціями ;

є однією з умов , що істотно впливають на економічний розвиток регіону (країни) , т. к. об'єкти історично-культурної спадщини входять до складу важливих активів сучасних міст , які можуть приносити прибуток ;

впливають на соціальну сферу вирівнюванням сезонних коливань і рівномірним розподілом туристських потоків по території регіону (країни) ;

сприяють створенню сприятливого іміджу регіону (країни) , «брендування» історично-культурної спадщини , що може з успіхом використовуватися в якості ефективного інструменту затвердження лідерства на ринку надання туристичних послуг.[ 3, с. 45 ]

Крім того, наявність історично-культурних центрів і окремих історичних об'єктів надають місцевому населенню підстави для гордості своєю унікальною спадщиною , бажання поділитися нею з туристами.

У цьому відношенні Австралія може похвалитися багатим історичним минулим , стабільно розвиненим сьогоденням і перспективним майбутнім. Будучи одночасно як молодої, так і старої , країна - континент має історично - культурні традиції , які включають в себе три абсолютно різні складові.

Першу гілку традицій становить стародавня культура аборигенів - корінних жителів австралійського континенту. Вважається , що їх культурна історія є найбагатшою у світі.

За одними джерелами континент був заселений першими людьми близько 42-48 тис. років тому, інші дослідники наполягають на періоді в 70 тис. років. Сучасна культура австралійського суспільства мало піддалася впливу культури аборигенів, проте остання лежала в основі зародження цивілізації на Зеленому континенті. Про це свідчать стародавні малюнки зі сценами полювання і сюжетами з побуту, орнаментами, які прикрашали стіни печер ще 30 тис.

Другою складовою австралійських історично-культурних традицій є традиційно тісні зв'язки з Великобританією, переселенці з якої переносили з собою при переїзді свої звички і звичаї. Саме впливу метрополії Австралія зобов'язана цілою плеядою своїх художників, архітекторів, літераторів.

Саме з Туманного Альбіону дійшли в південну півкулю любов до регбі та футболу , а також основні свята: Новий рік, Різдво, Великдень, День Королеви .[13]

Спроби освоєння Австралії були зроблені європейцями ще в XVI столітті - спочатку португальцями і датчанами, а потім вже й англійцями. І тільки в 1770 році, що здійснював плавання уздовж східного узбережжя материка капітан Джеймс Кук оголосив ці землі володінням королівської корони Великобританії. Вони були названі Новим Південним Уельсом. Згодом сюди стали переселяти ув'язнених переповнених англійських в'язниць. І лише через кілька десятиліть тут стали з'являтися вільні поселенці, потягнулися в ці місця після відкриття в Австралії родовищ золота. На збереженій карті Австралії 1920 добре видно, що до початку минулого століття на континенті було вже досить багато міст і поселень (див. додаток Г`). З 1931 року Австралія є абсолютно самостійною державою, хоча формально її главою є глава британської монархії. .[ 7, с. 341 ]

Хлинули сюди після Другої світової війни іммігранти (переважно британського походження), викликавши пожвавлення культури та світосприйняття країни-континенту , значно вплинувши на її розвиток. У ці роки в Австралії спостерігався справжній економічний бум, оскільки попит її сировину і корисні копалини постійно зростав. А в 80-х роках минулого століття зріс потік іммігрантів з азійських країн .

Третьою історично-культурною складовою розвитку австралійського суспільства є звичаї і традиції, які виникли вже власне на цьому ґрунті безпосередньо в державі Австралійський Союз. Вплив різних культур проявляється всюди: в вигляді вулиць, популярності закладів громадського харчування, які спеціалізуються на національних кухнях, зростанні частки прихильників різних напрямків в релігії, розмаїтості преси багатьох мовах .

Маючи традиційну славу нехитрих провінційних жителів, австралійці інвестують багато коштів у розвиток мистецтва (театру, музики, балету), культурних центрів, телекомунікаційних проектів, музейних закладів. До того ж австралійське суспільство вважається одним з найбільш відкритих і неформальних у світі, що дозволяє його представникам не дотримуватися таких суворих формальностей у веденні бізнесу та спілкуванні, як це прийнято у їхніх сусідів по Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Розкута поведінка, відсутність чіткого структурування приватного і громадського життя, лояльне ставлення до відсутності титулів і статусів, суворому дотриманню правил етикету також є характерними рисами австралійців.

Сукупність даних факторів не може не викликати інтересу у туристів , незалежно від того, з якою конкретною метою вони відвідують австралійський континент. Тому прагнення ближче познайомитися з самобутнім облаштуванням австралійського суспільства також є однією з мотиваційних передумов для успішного розвитку туристичної індустрії та розширення ресурсів для залучення туристів в цьому регіоні.


РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ АВСТРАЛІЇ


.1 Міжнародні курорти та популярні місця відпочинку країни


Приймаючи щороку тисячі туристів з усіх куточків світу , Австралія в 2013 році досягла небувалих висот. Це виразилося в тому , що загальна кількість виїзжаючих з країни або прибуваючих на континент з туристичними цілями мандрівників перевищила чисельність населення материка і склало 24,7 млн. осіб.

Будучи для туристів екзотикою , в чому чималу роль зіграла віддаленість континенту , Австралія надає мандрівникам кілька видів відпочинку на будь-який смак :

пляжний відпочинок;

екотуризм ;

сафарі ;

дайвінг ;

серфінг і кайтсерфінг ;

екскурсійні тури;

відпочинок на екзотичних островах ;

гірськолижні курорти.

Найбільш відомі міжнародні курорти Австралії розташовані в різних місцях країни, і кожен з них чарівний і цікавий. У 10-ку найбільш відвідуваних місць увійшли як міста, так і інші популярні об'єкти туристичного інтересу .

. Сідней - столиця штату Новий Південний Уельс , розташованого на південно-східному узбережжі. Цей сучасний мегаполіс з багатовіковою історією прославився своєю мальовничою гаванню, на берегах якої перші мешканці регіону оселилися кілька тисяч років тому. Тут же причалювали кораблі із засудженими, висилаються в XVIII столітті сюди з Англії. Сьогодні сіднейські пороми приймають відвідувачів круїзів по знаменитому маршруту «Сідней Харбор Брідж » і театралів, що прямують у всесвітньо знаменитий Сіднейський оперний театр .

. Великий Бар'єрний Риф є найбільшою в світі системою рифів і одним з найпопулярніших місць для дослідників підводного світу і аквалангістів. Розташована в Кораловому морі біля берегів штату Квінсленд , система включає в себе більше 2900 коралових рифів і сотні невеликих острівців , займаючи досить значну площу. Сформований мільйонами живих морських організмів протягом декількох мільйонів років , риф являє собою одну з найбільш різноманітних екосистем у світі.

. Аліс-Спрінгс - місто, розташоване на півдні Північної території Австралії, в самому її серці , віддалений (близько 1500 км) від найближчого великого міста . Він є центром подорожей для відвідування таких пам'яток , як скеля-моноліт Айерс-Рок , національний парк Улуру - Ката Тьюта і Королівські каньйони. Тут можна подивитися комплекс печерних ущелин , безкраї пустельні ландшафти , познайомитися з віддаленими громадами аборигенів і свідоцтвами самобутньої історії першовідкривачів.

. Місто Кернс з населенням 150 тис. чол. розташований у північно-східній частині штату Квінсленд. Його тропічний клімат сформований , завдяки близькості Великого Бар'єрного рифа. Незважаючи на свою провінційність, місто є стильним місцем для відвідування і славиться околицями з прекрасними пейзажами дикої природи.

. Мельбурн - друге за чисельністю населення місто Австралії , є столицею штату Вікторія . Він розташований недалеко від південно-східного краю материка у великій природною бухті Порт-Філліп. Місто є культурною столицею і важливим міжнародним портом, відомий своїм зручним плануванням і магазинами, ресторанами, спортивними об'єктами .

. Перт - четвертий за величиною місто Австралії. Він є столицею Західної Австралії і розташований на південно-західному узбережжі. Перебуваючи в ізоляції від інших великих міст , Перт володіє своїм власним унікальним характером.

Маючи давню історію заселення , місто генерує атмосферу сучасності , молодості і веселощів. У рейтингу найбільш зручних для проживання міст світу Перт займає 9-е місце.

. Місто Брісбен - столиця штату Квінсленд з населенням близько 2 млн. осіб. Є третім за величиною містом Австралії (після Сіднея і Мельбурна). Він відомий своїм цілорічним теплим кліматом, вражаючими пейзажами, гостинними місцевими жителями, що сприяє його статусу самого швидкорослого міста-континенту.

. Місто Хобарт є столицею о. Тасманія з населенням близько 250 тис. ос. Тут присутній м'який помірний клімат з чотирма вираженими сезонами. Місто є важливим морським портом, звідки стартують австралійські і французькі антарктичні судна і прибувають численні круїзні лайнери.

У бухті Саллівана розташований район Саламанка-Плейс , який у XIX столітті був промисловим центром. Вулиці району забудовані рядами складських приміщень в георгіанському стилі, в яких зберігалися зерно, шерсть , китовий жир і товари, що завозились з інших країн. Тепер же тут відбувається злиття культурному житті і багатющої історії Хобарта - колишні склади переобладнані під кафе , магазини , галереї мистецтв , театри.

. Дарвін розташований на північному узбережжі Австралії , і завдяки цьому є найбільш міжнародним з великих міст країни. Близькість до інших країн Індійського океану зробила його транспортним вузлом з перших днів заснування . Двічі руйнований війнами і стихіями , місто відновлювалось , і зараз в архітектурному плані він вважається самим сучасним мегаполісом Австралії.

. Місто Аделаїда є столицею Південної Австралії і п'ятим за величиною містом на материку. Він має населення більше 1,2 млн. чол., Що становить близько 3\4 всього населення Південної Австралії. Розташований на рівнині на березі затоки Сент-Вінсент , місто межує з багатьма відомими виноробними регіонами. Історично він відомий як місто церков , що зберіг у своєму центрі більшу частину архітектури ще з часів колоніальної епохи.

Знаменита Австралія і своїм Золотим узбережжям , що розкинувся своїми пляжами на 40 км між Сіднеєм і Брісбені. Тут присутні як фешенебельний і гламурний Main Beach, так і спортивний і моложенний Surfers Paradise , а також демократичний пляж « для всіх» Broadbeach . Для пляжного відпочинку привабливі також тропічні острови в районі Великого Бар'єрного Рифа ( Данк, Лізард, Гамільтон, Хейман) .[ 6, с. 202 ]

Для занять серфінгом найбільше підходять Золоте узбережжі , пляжі м. Флері (Південна Австралія), о. Трігг (близько Перта), м. Белларін в штаті Вікторія , пляжі Хобарта і Сіднея.

Головним гірськолижним районом Австралії вважається мальовниче плато Бен-Ломонд (о. Тасманія) , вершина якого є другою по висоті (1572 м) точкою на континенті. Курорт оснащений сучасним обладнанням з розвиненою інфраструктурою і укомплектований підготовленим персоналом. Плато є національним парком, де під охороною знаходяться альпійська флора і фауна .

Різноманітність представлених видів відпочинку, безліч визначних пам'яток і пропонованих вражень, добре сплановані туристичні маршрути, розвинена мережа сучасної інфраструктури та готельного бізнесу залучають до Австралії туристів з самими різними вподобаннями .


.2 Значення обєктів Світової спадщини ЮНЕСКО та туристичних памяток в туристичній індустрії Австралії


В останні роки культурний туризм став одним з найбільш динамічно розвиваються секторів економіки багатьох держав. При цьому до числа найважливіших туристсько-рекреаційних ресурсів, які часто визначають вибір туристичного маршруту подорожі, входять унікальні природні та / або культурні ландшафти, пам'ятки історії та культури. Саме вони найчастіше позначаються як « природна і культурна спадщина», оголошуються багатьма країнами національним надбанням. Особливе значення мають об'єкти, які включені ЮНЕСКО до списку Всесвітньої культурної і природної спадщини.

Пам'ятниками Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є об'єкти (ділянки дикої природи, острови, історичні пам'ятники, будівлі, міста), які за визнанням спеціального міжнародного комітету представляють особливе культурне чи природне значення для міжнародної спільноти. Вони стають національним надбанням і підлягають охороні з боку держави, в якій вони розташовані.

На території Австралії розташовані 19 об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перелік яких наведено в додатку Д. [12] За показником відношення кількості об'єктів ЮНЕСКО до чисельності населення держав, що характеризує розміщення пам'яток природи та культури у світі, Австралія перевершила такі «туристичні Мекки», як США і Бразилія, а також більшість країн Азії і Африки.

Велика частина об'єктів зосереджена на північному сході, сході, південному сході і півдні материка, що добре видно на карті , наведеною в додатку Е. [6] У перелік цих об'єктів входять:

культурні (будівлі - пам'ятки архітектури XIX -XX століть , об'єкти садового мистецтва , історичні каторжні поселення і вугільні шахти XVIII -XIX століть , розкидані по території всього материка) ;

природні ( близько 1\3 всіх морських заповідних зон світу, острова, тропічні ліси , гірські масиви, національні парки, ландшафтні заповідники, озерний край) ;

об'єкти змішаного типу.

Багато австралійских пам'яток Всесвітньої спадщини розташовані в таких віддалених районах , що дорога до них сама по собі стає справжньою пригодою на позашляховику або вертольоті. Наприклад, таким об'єктом являюся «Викопні останки австралійських ссавців» (Australian Fossil Mammal Sites ) , знайдені в Наракурт (Південна Австралія ) і Ріверслі ( Квінсленд) або експедиції до найвідоміших із затонулих у Великому Бар'єрному Рифі кораблів ( англійські пароплави « Yongala » (1911 р.) і « Lady Bowen » (1894 р. )) . Однак більшість пам'яток доступні для відвідувань в рамках екскурсійних пропозицій місцевих туроператорів або самостійної подорожі на автомобілі.

Для того, щоб культурний чи природний об'єкт був включений до переліку пам'яток ЮНЕСКО, необхідно, щоб він володів «видатної універсальної цінністю» і відповідав хоча б одному з 10 критеріїв культурного або природного характеру. Наприклад, Великий Бар'єрний Риф має екосистему, в якій представлені понад 90% з 350 видів коралів , відомих науці .

А об'єкт «Дика природа Тасманії» (Tasmanian Wilderness World Heritage Area ) - єдиний в світі пам'ятник Всесвітньої спадщини , який відповідає 7 з 10 необхідних критеріїв.

Велика сила впливу навколишнього середовища на психічний і емоційний стан людини була встановлена ще в минулому столітті радянським фізіологом І.П. Павловим. Краса навколишнього пейзажу найкращим чином впливає на стан нервової системи , надає терапевтичну дію на організм. Незвичайні природні об'єкти і явища привертають увагу людини в силу того, що їх утворення відбувалося в результаті особливого збігу обставин. У них , як у фокусі, яскраво « спалахують » або « гаснуть » ті чи інші природні закономірності, в чому і полягає їх велика пізнавальна цінність.

У наш час пам'ятники природної і культурної спадщини Австралії перетворилися на об'єкти подорожей. До них щорічно спрямовуються багатотисячні потоки екскурсантів і туристів, щоб збагатити себе новими враженнями, зміцнити нервову систему і опорно-руховий апарат, отримати заряд бадьорості і здоров'я.

Туризм в Австралії, пов'язаний з об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відіграє важливу роль у заохоченні культурної різноманітності, оскільки:

надає історичної глибину іншим культурам ;

проявляє інших людей у їх природному оточенні ;

підкреслює різноманітність форм культурного самовираження в якості колективної спадщини , яку необхідно зберегти і передати майбутнім поколінням.

Економічні вигоди Австралії від такої форми туризму досить істотні. Вони виражаються в:

безпосередніх доходах від туристів ;

доходи від продажу продукції місцевих ремесел , музичних та інших культурних товарів;

сприяння в довгострокових цілях розвитку (нематеріальні вигоди);

прояві почуття гордості, що є одним з найважливіших факторів динамічного і сталого розвитку, які властиві багатій культурній різноманітності .

Щоб ці можливості реалізовувалися, необхідно виконати зобов'язання держави з охорони та обслуговування зазначених природних і культурних об'єктів , які знаходяться під захистом всього людства.


.3 Проблеми та напрямки розвитку туризму в країні


За класифікацією Всесвітньої туристичної організації UNWTO на планеті існує 6 туристських макрорегіонів світу, які за своїм складом відрізняються від загальноприйнятих регіонів в географії. Австралія віднесена до Азіатсько-Тихоокеанського регіону, в який також входять Океанія , країни Східної і Південно-Східної Азії.

У 2013 році UNWTO були опубліковані дані про фактичну динаміку туристичних поїздок в 2013 році. У звіті зазначено, що результати по Азіатсько-Тихоокеанському регіону перевершили всі очікування , показавши приріст +6 % порівняно з попереднім періодом ( див. додаток Є). При цьому Австралія збільшила кількість міжнародних прибуттів у порівнянні з 2012 роком на 5 % [ 12 ] .

За підсумками туристичного сезону 2013 Австралія увійшла в ТОП - 10 країн-лідерів за динамікою туристичних відвідувань , оцінених у вартісному вираженні , з показником в 28 млрд. USD. Порівняння цього показника з іншими країнами і даними по Австралії попередніх періодів наведено в додатку Ж .

У міжнародній класифікації існує Індекс конкурентоспроможності подорожей і туризму (TTCI), за допомогою якого вимірюється вплив факторів, які роблять туризм привабливим в кожній окремій країні. Відповідно до цього індексу Австралія має високу конкурентоспроможність (див. додаток З).

Індекс розробляється світовим економічним форумом і складається з трьох складових :

субіндексу регулювання економіки;

субіндексу інфраструктури та бізнес-середовища;

субіндексу людських і природних ресурсів.

Для розрахунку індексу дані збираються на основі анкетування найбільших міжнародних організацій. Підсумки 2013 року по різним країнам світу в розрізі субіндексів розраховані і наведені в додатку І.

Незважаючи на вражаючі показники розвитку, туризм Австралії має багато проблем. Деякі з них не залежать від діяльності туристичної галузі. Але існує ряд факторів організаційного характеру, які суттєво обмежують потік в країну міжнародних туристів.

Першою проблемою є значна віддаленість континенту від основних світових центрів цивілізації і високорозвинених країн. На вартість перевезень в Австралію припадає близько 30 % від усієї вартості поїздки. Потрапити сюди можна тільки за допомогою повітряного або морського транспорту. Авіатранспортом переміщається в 13 разів більше пасажирів, ніж по морю, причому авіапереліт займає багато часу і пов'язаний з пересадками в якому-небудь з аеропортів Азії (Сінгапур , Токіо , Гонконг і т. д.).

Висока вартість перевезень зупиняє багатьох потенційних туристів, яким доводиться вибирати альтернативу для відпочинку в місцях , ближчих до місця свого проживання. Тому велика частина міжнародних туристів Австралії - вельми заможні громадяни, які не звикли економити.

Великий вплив на кількість міжнародних туристів надають сформовані в багатьох країнах стереотипи про Австралію. Багато потенційних туристів чули про неї лише як про батьківщину пустель, кенгуру, коал і акул. Про інші визначні пам'ятки мало хто з них обізнаний. Деяких людей відлякує наявність на материку незнайомих тварин , які можуть становити небезпеку для життя і здоров'я. До того ж значна частина європейців консервативна, тому звикла відпочивати щороку в одному і тому ж місці і не бажає нічого змінювати , позбавляючи себе можливостей відвідувати інші країни.

Наступна проблема туризму Австралії - сформована думка про те , що в Австралію важко потрапити. Однак практика показує, що у візах відмовляють тільки близько 1 % бажаючих, і переважна кількість іноземних туристів залишаються задоволені відпочинком, прагнучи приїхати в країну ще не один раз.

Для вирішення наявних проблем уряд Австралії робить певні дії, спрямовані якщо не на ліквідацію негативного впливу зазначених факторів , то на зменшення їх впливу. Одночасно вкладаються кошти у подальший розвиток галузі.

З цією метою була розроблена відповідна програма, спрямована на заохочення розвитку австралійського туризму по всій країні і особливо в регіональних областях. Вона ґрунтується на успішному плануванні інноваційних проектів, які вдосконалять туристичну продукцію в містах та регіонах.

У рамках глобальної програми урядом створена програма готовності бізнесу місцевого туризму для допомоги окремим підприємцям або новим компаніям у розвитку життєздатної місцевої туристичної продукції чи бізнесу. Вона заохочує розвиток навичок управління, бізнесу та стратегічних планів , вивчення ринкової кон'юнктури, розуміння мереж розподілу туризму і комерційних методів в індустрії.

Для підвищення рівня екологічного туризму в захищених областях Австралії забезпечується фінансування з метою досягнення економічної вигоди місцевих громад, збільшення здатності захисту та охорони навколишнього середовища для майбутніх поколінь.

Охорона навколишнього середовища є найважливішою сферою діяльності як федерального уряду, так і урядів штатів. Починаючи з 70 -х років минулого століття, австралійське законодавство вимагає включення положень про охорону навколишнього середовища в більшість проектів розвитку. Для збереження національних багатств створено державне агентство, яке працює в рамках програми ЮНЕСКО «Світова спадщина» .

Найважливішою проблемою охорони навколишнього середовища є запобігання лісових пожеж. Головною причиною виникнення їх є сухий клімат і високий ступінь насиченості лісів олійними випарами деревини та листя евкаліптів, які легко спалахують. Пожежами щорічно знищується більше лісів, ніж їх вирубується для господарських потреб. Важливим заходом їх запобігання є прокладка в лісових масивах «пожежних доріг - просік», щоб полегшувати доступ до вогнищ можливих загорань .

Вимагають охорони та ендемічні види флори і фауни - кенгуру, страуси, сумчастий ведмідь коала та ін. А для збереження унікальної краси Великого Бар'єрного Рифа необхідне створення морського заповідника. Підлягають охороні і пустелі Центральної частини Австралії, куди в пошуках корисних копалин людина все частіше проникає з потужним гірничодобувним устаткуванням і механізмами. Загальнодержавною проблемою, на яку звернули увагу ще перші білі поселенці Австралії, є й ерозія ґрунтів.

Для задоволення очікувань як в міжнародному, так і у внутрішньому туризмі, уряд Австралії надає одноразову допомогу туристичній індустрії для створення ефективної національної добровільної системи акредитації операторів туристичного ринку.

Велика увага приділяється і тісній співпраці штатів, територій та туристичної індустрії. Для цих цілей:

сформована консультативна група для сприяння у впровадженні ініціатив туризму;

розроблений план впровадження після консультації з консультативною групою;

заснована Міністерська рада з туризму при уряді Австралії;

намічено проведення щорічних консультаційних форумів між урядом і представниками туристичної індустрії;

розроблено нову міжурядову угоду між урядом Австралії , штатами і територіями ;

передбачено опублікування регулярних бюлетенів та щорічних звітів про хід робіт з реалізації намічених планів.

У майбутньому передбачається, що зазначена консультативна група стане первинним джерелом консультацій щодо туристичної політики для австралійського уряду. Її робота продовжить зосереджуватися на ініціативах, що стосуються:

якості туризму;

заохочувального сталого розвитку туризму в національних парках і захищених областях;

впливу напрями політики держави на туристичний транспорт та інфраструктуру як особливий превентивний підхід до послуг повітряного транспорту.

За прогнозами СОТ в XXI столітті територіальна структура міжнародного туризму буде продовжувати тенденцію до змін. До 2020 року Азіатсько- Тихоокеанські регіон, в який входить Австралія, вийде на друге місце на ринку туризму, витіснивши США і поступившись першістю лише Європі. Тому позитивні тенденції якнайкраще сприяють розвитку індустрії на континенті, зосередженню на вирішенні проблем і впровадження нових форм туристичного продукту у вже успішно діючий ринок турпропозицій .


ВИСНОВКИ


У ході проведеного дослідження рекреаційного потенціалу та сучасного розвитку туризму в Австралії було здійснено аналіз , що дозволив зробити висновки про високу конкурентоспроможність країни як гравця міжнародного ринку туризму.

Для досягнення поставленої в роботі мети були вирішені наступні окреслені раніше завдання :

проведення країнознавчої характеристики Австралії;

визначення головних рекреаційних ресурсів країни ;

надання короткої характеристики туристичного потоку в динаміці і в порівнянні з іншими країнами світу;

визначення основних туристичних центрів і напрямів міжнародного туризму Австралії;

виявлення проблемних питань розвитку туристичної індустрії та перспективних напрямків їх вирішення в рамках основної перспективи розвитку міжнародного туризму на материку .

У результаті дослідження виявлено основні конкурентні переваги Австралії на міжнародному ринку туризму :

переважаюче становище туристичної індустрії в економіці держави;

унікальність природно-кліматичного комплексу , обумовленого специфікою географічного положення материка ( відокремленість від інших континентів , близькість Південного тропіка , різноманітність природних ландшафтів і кліматичних поясів) ;

екзотичність флори і фауни , що включає до свого складу велику кількість рідкісних і ендемічних примірників з незвичайним зовнішнім виглядом або способом життя ;

ексклюзивність історико-культурного потенціалу суспільного устрою , пов'язаного з самобутньою історією заселення земель і змішанням різних культурних традицій (у т. ч. корінних жителів і численних іммігрантів ) ;

наявність великої кількості об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО , в т. ч. пам'ятників культурної та природного походження ;

різноманітність можливостей для різних видів відпочинку , включаючи активні та інтелектуальні види ;

Довготривалі традиції розвитку туристичної галузі , що дозволили створити обширу сучасну інфраструктуру туризму , високий рівень сервісу та комфорту для різних категорій туристів .

Значний потенціал туристично-рекреаційних ресурсів викликає великий потік мандрівників з різних країн світу , який постійно збільшується. Надходженні в економіку країни кошти від туристських витрат сприяють її розвитку .

Зростаючий попит на туристичний продукт викликає зростання його виробництва та обсягів продажів, активізує споживчий ринок в туристичних центрах, сприяє зростанню інвестиційної привабливості туристичної галузі Австралії. Це, в свою чергу, тягне на створення нових інфраструктурних об'єктів туризму (підприємств готельного бізнесу, громадського харчування, спорту, дозвілля та розваг, комунальних служб, транспортних вузлів) або модернізацію та підвищення ефективності вже існуючих.

Сукупність усіх цих факторів свідчить про те, що країна-континент має суттєві передумови для подальшого розвитку існуючих туристичних напрямків, створення нових форм туристичних продуктів, реалізації свого потенціалу та ефективного використання туристичних ресурсів, особливо на малоосвоєних територіях.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.Зорін І.В., Квартальнов В.А./ Менеджмент туризму: Економіка туризму : Підручник. - М. : Фінанси і статистика, 2004., - 320 с.: Ил .

2.Карпов Л.Н / Соціально-економічна географія світу: Підручник. - М.: КРОН -ПРЕСС, 2008., - 592 с. , Іл.

.Квартальнов В.А./ Туризм: Підручник. - М. : Фінанси і статистика , 2004, . - 320с . : Ил .

.Кіст А., переклад з англійської М.А. Богуславкою, Л.Л. Ждановой / Австралія і острови Тихого океану: М.: « Прогрес» , 2005 . , - 304 с.

.Романов А.А., Саакянц Р.Г./ Географія туризму: Навчальний посібник. - М.: Радянський спорт , 2002 . , - 464 с.

.Сенін В.С. / Організація міжнародного туризму : Підручник. - 2 -е вид. , Перераб . і доп. - М.: Фінанси і статистика , 2004 . , - 400 с. : Ил

.Соколова М.В./ Історія туризму: навчальний посібник для студ. вищ. уч. закладу. - 2 -е вид., Перераб. і доп. - М. : Видавничий центр Академія , 2004 . , - 456 с

.Australian Demographic Statistics, Sep 2013, http://translate.google.com/translate?hl=auto&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.abs.gov.au%2FAUSSTATS%2Fabs%40.nsf%2FWeb%2BPages%2FPopulation%2BClock%3Fopendocument&sandbox=1)

.http://whc.unesco.org/en/statesparties/au

.http://www.be5.biz/ekonomika2/002/australia.htm#3

.http://www.immi.gov.au/living-in australia/values/book/translation/russian.pdf

.UNWTO Annual Report (Звіти Всесвітньої туристичної організації UNWTO) : http://media.unwto.org/annual-reports

.Історія географічних відкриттів http://igo.3dn.ru/photo/pamjatniki_unesco_avstralija/6- 0-58


Теги: Туристичний потенціал Австралії  Курсовая работа (теория)  Туризм
Просмотров: 31082
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Туристичний потенціал Австралії
Назад