Банківська система України

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

Інститут Післядипломної Освіти


Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Банківська справа»


Виконала студентка ІІ курсу

економічного факультету

Спеціальність «Фінанси та кредит»

Кучеренко Оксана Іванівна


Київ - 2015

Зміст


Завдання 1. На основі публікацій журналу «Вісник НБУ», офіційного сайту НБУ та інших джерел проведіть дослідження банківської системи України за наступними напрямками:

.1 Кількість банків, що зареєстровані та мають ліцензію НБУ на здійснення банківської діяльності

.2 Види банків за наступними ознаками: організаційно-правова форма господарювання; належність капіталу (резидентність власників); масштаб здійснення операцій; структура зобовязань і активів; розмір банку (за класифікацією НБУ)

.3 Регіональні особливості банківської системи

.4 Місії банків (не менше пяти) використовуючи інформацію сайту Асоціації українських банків

.5 Наявність системоутворюючих банків

Завдання 2. Здійсніть характеристику основних типів організаційних структур банків у країнах з ринковою економікою, а саме: пірамідальної; географічної; профіт-центральної; холдингової. До якого із розглянутих типів організаційних структур можна віднести типову організаційну структуру комерційного банку в Україні?

Завдання 3. Розкрийте зміст основних функцій підрозділів банку

Список використаної літератури


Завдання 1. Проведіть дослідження банківської системи України за наступними напрямками


.1 Кількість банків, що зареєстровані та мають ліцензію НБУ на здійснення банківської діяльності


Станом на 1 січня 2015 року в Україні, за даними Національного банку України, налічувалося зареєстрованих з ліцензію НБУ для здійснення своєї діяльності 163 банка, що на 17 одиниць менше ніж роком раніше (180 банків станом на 01.01.2014) (див. табл. 1).


Таблиця 1. Основні показники діяльності банків України

№Назва показника01.01 200801.01. 2009010.1. 201001.01. 201101.01. 201201.01. 201301.01. 201401.01. 20151Кількість банків, які мають банківську ліцензію175184182176176176*180*163*1.1з них: з іноземним капіталом47535155535349511.1.1у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 17171820222219192Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, %35.036.735.840.641.939.534.032.5* з них 1 банк має ліцензію санаційного банку [ 7].


Загальні активи всіх банків складали 1 трильйон 316 мільярдів гривень, що на 3,03% більше ніж роком раніше (1,278 трлн грн. на 01.01.2014). У 2014 році, сукупно усі банки в Україні зазнали збитків на 52,966 мільярда гривень, у порівнянні з прибутком у 1,436 мільярда гривень у 2013 році.

Так, протягом 2014 року НБУ прийняв рішення про відкликання ліцензії 18-ти банківських установ (в т. ч. двох у звязку з анексією Криму та як наслідок, неможливістю здійснювати банківський нагляд з метою регулювання). З початку 2014 року до 39 банківських установ було запроваджено тимчасову адміністрацію (з них по 26 банках вже було прийняте рішення про ліквідацію, в 13-х працює тимчасом адміністрація).

Станом на 1 січня 2015 року структура власності активів банківської системи України була представлена наступним чином: банки з приватним українським капіталом складають близько 47%; банки з іноземним капіталом (крім російських) - 17% ; банки з російським капіталом - 15% ; державні банки - 22% [3].


1.2 Види банків за наступними ознаками: організаційно-правова форма господарювання; належність капіталу (резидентність власників); масштаб здійснення операцій; структура зобовязань і активів; розмір банку (за класифікацією НБУ)


Відповідно до ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банки в Україні створюються у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку [1]. При цьому на банки поширюється законодавство про господарські товариства та про кооперацію в частині, що не суперечить ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та господарському кодексу.

Банк у формі публічного акціонерного товариства (БПAT) - це таке господарське товариство, статутний фонд якого поділений на визначену кількість часток рівної номінальної вартості, виражених в акціях, і яке несе відповідальність за своїми зобовязаннями усім своїм майном, акціонери банку несуть ризик збитків, повязаних із діяльністю банка, у межах вартості належних їм акцій.

Особливостями публічного акціонерного товариства є:

акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства;

товариство може здійснювати як публічне, так і приватне розміщення акцій;

при публічному розміщенні акцій акціонери не мають переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством

Кооперативний банк - це банк, створений суб'єктами господарювання, а також іншими особами за принципом територіальності на засадах добровільного членства та об'єднання пайових внесків для спільної грошово-кредитної діяльності. Відповідно до закону можуть створюватися місцеві та центральний кооперативні банки [2].

Державним є банк, створений за рішенням Кабінету Міністрів України на основі державної власності статут якого затверджується КМУ.

Відповідно до ч. 4 ст. 336 ГКУ, банки мають право створювати банківські об'єднання таких типів (див табл. 2):

банківська корпорація;

банківська холдингова група;

фінансова холдингова група.


Таблиця 2. Види та характеристика банківських обєднань

Вид банківського обєднанняХарактеристикаМета створенняБанківська корпорація- має статус юридичної особи (банка); - засновується та складається з банків; - члени корпорації передають їй повноваження на здійснення окремих операцій; - члени корпорації забезпечують централізацію виконання окремих функцій. - концентрація капіталів членів корпорації; - підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності; - забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю.Банківська холдингова група- складається виключно з банків; - материнському банку холдингу має належати ? 50% паїв або голосів кожного з його дочірніх банків (але не навпаки).- на головний банк групи покладаються додаткові організаційні функції; - створення системи управління спільною діяльністю.Фінансова холдингова група- складається переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги; - щонайменше один банк-член; - материнська компанія є фінансовою установою; - материнській компанії має належати ? 50% паїв або голосів кожного з учасників групи (але не навпаки).- на головний банк групи покладаються додаткові організаційні функції; - створення системи управління спільною діяльністю.Джерело [4].


Банківське об'єднання створюється за попередньою згодою Національного банку України та підлягає державній реєстрації. Ліквідується за рішенням його учасників або з ініціативи НБУ за рішенням суду у разі, якщо діяльність такого банківського об'єднання суперечить антимонопольному законодавству України або загрожує інтересам вкладників банків чи стабільності банківської системи. Ліквідація банківського об'єднання не припиняє діяльності банків - його учасників.

З огляду на ліквідацію окремих банківських установ та збиткову діяльність , обсяг власного капіталу банків протягом 2014 року зменшився на 44,58 млрд. грн. та станом на 01.01.2015 року складає 148 023 млн. грн.

Адекватність регулятивного капіталу станом на 01.01.2015 року складає 15,6%, що перевищує за достатнім запасом мінімальне допустиме значення (10%).

Також варто зазначити, що в результаті набуття чинності Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» змінено визначені ЗУ «Про банки і банківську діяльність» мінімальні обсяги статутного та додаткового капіталу банків. Так мінімальний розмір статутного капіталу банку збільшено із 120 млн. грн. до 500 млн. грн.

Протягом 2014 року 37 банківських установ збільшили статутний капітал на загальну суму 9,15 млрд. грн., зних 7 банків належить до першої групи, 7 - до другої групи, 2 - до третьої групи, та 21 - до четвертої групи (див. табл. 3).

Слід зазначити, що банки усіх груп збільшували статутний капітал переважно з метою розширення діяльності або підтримки бізнесу у разі необхідності, за винятком деяких банків четвертої групи, які нарощували капіталізацію з метою виконання законодавчо встановлених вимог щодо мінімального розміру статутного та регулятивного капіталів.


Таблиця 3. Банки які збільшили свій статутний капітал протягом 2014 року тис. грн.

№Назва банкугрупа01.01.201401.01.2015Зміна за 2014 р.1ПРИВАТБАНКІ16 352 0718 100 7401 748 6612УКРЕСІМБАНКІ16 514 05116 689 042174 9903ОЩАДБАНКІ15 829 63218 302 4802 472 8484УКРСОЦБАНКІ1 813 7272 468 023654 2965ПРОМІНВЕСТБАНКІ8 191 297 8 217 09217 7956ДЕЛЬТА БАНКІ2 327 0003 727 0001 400 0007БАНК ВІНАНСИ ТА КРЕДИТІ2 300 0002 800 000500 0008«ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»ІІ1 850 0002 000 000150 0009ІМЕКСБАНКІІ1 290 0001 440 000150 00010ПІВДЕНКОМБАНКІІ300 000550 000250 00011УКРІНБАНКІІ305 000405 000100 00012ЗЛАТОБАНКІІ452 500532 50080 00013БАНК КИЇВСЬКА РУСЬІІ516 080600 00083 92014БАНК КРЕДИТ ДНІПРОІІ315 000585 000270 00015ЄВРОГАЗБАНКІІІ270 000290 00020 00016АВАНТ-БАНКIІІ820 000321 3981 39817БАНК ДЕМАРКIV176 000206 00030 00018МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНКIV110 080121 42011 34419АВТОКРАЗБАНКIV185 000265 00080 00020БАНК ЮНІСОНIV123 331335 146211 81521«АКСІОМА»IV266 000316 00050 00022КОМІНВЕСТБАНКIV115 000125 00010 00023СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНКIV51 35652 9061 55024АКОРДБАНКIV91 75396 4004 64725БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙIV300 000500 000200 00026«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»IV95 221106 22111 00027«УКООПСПІЛКА»IV72 626321 724249 09728ВЕРНУМ БАНКIV131 000169 50038 50029МЕТАБАНКIV107 349110 2162 86830АПЕКС-БАНКIV190 000205 00015 00031БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТIV171 961208 31136 35032ІДЕЯ БАНКIV180 500186 1815 68133«ЛЬВІВ»IV245 405252 9057 50034«СТОЛИЧНИЙ»IV121 335151 33530 00035ПОЛІКОМБАНКIV49 50080 30030 80036ТРАСТ-КАПІТАЛIV53 25063 36810 11837БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛIV80 056122 05642 000ВСЬОГО:9 152 178Джерело [3]


Варто зазначити, що, незважаючи на до капіталізацію, окремі банківські установи протягом 2014 року були визнані неплатоспроможними. При цьому, окремі банки намагалися збільшити обсяг статутного капіталу шляхом публічного розміщення власних акцій. Втім, розміщення даних випусків було невдалим.

За підсумками 2014 року діяльність банківської системи України був відємним та становив (-) 52 966 млн. грн. Такий результат зумовлений в першу чергу погіршенням якості активів банків, що в свою чергу, зумовлює необхідність подальшого доформування резервів. Так, обсяг сформованих резервів за підсумками 2014 року, порівняно з 2013 роком, збільшився на 269,25% (75 322 млн. грн.) та станом на 01.01.2015 р. складає 103 297 млн. грн. Враховуючи значну питому вагу валютних кредитів в клієнтському кредитному портфелі та деяке погіршення якості обслуговування позичальниками кредитів (в тому числі, що були надані позичальникам в Донецькій та Луганській областях), цілком ймовірно, що банки будуть вимушені доформовувати резерви, що в свою чергу, негативно впливатиме як на показники дохідності, так і на рівень капіталізації банківської системи України (див. табл.. 4)


Таблиця 4. Основні показники результатів діяльності банківської системи України млн. грн.

Показник01.01.201301.01.201401.01.2015Чистий процентний дохід49 34349 05154 086Чистий комісійний дохід18 08120 99923 387Результат від торговельних операцій3 2313 30415 511Чистий операційний дохід від основної діяльності70 65573 35492 984Чистий інший операційний дохід-7 401-7 207-5 486Чистий операційний дохід63 2546614787 498Інший дохід2 7125 5665 064Загальні адміністративні витрати37 26540 67244 614Відрахування в резерви23 42327 975103 297Податок на прибуток3971 630-2 383Фінансовий результат поточного року4 8991 436-52 966Коефіцієнт ефективності діяльності 140,01 %138,43%154,48%Загальні адміністративні витрати / валовий дохід24,77%24,08%21,22%ROA0,45%0,12,%-4,07%ROE3,03%0,81%-30,46%

Загальні активи банків за 2014 рік зросли на 112 млрд. грн., або на 8% до 1,5 трлн. грн. , а без врахування валютних коливань (за курсом $ - 7,993 грн.) - скоротилися на 223 млрд. грн. (на 16%) у т.ч.:

у національній валюті - на суму 55млрд. грн. ;

в іноземній валюті - на 168 млрд. грн. (у долар. еквіваленті - на 21 млрд. грн. дол.. США) (на 33%).

Рівень доларизації активних операцій банків зріс із 36,4% до 44,7% (без без врахування курсової корекції - знизився з 36,4% до 29,1%).

Основну частину активних операцій складають кредитні операції - 66% (1,0 трлн. грн.) За 2014 р. їх обсяг зріс на 95 млрд. грн. або на 10%, а ез врахування валютних коливань - скоротився на 139 млрд. грн. (на 15 %), в т. ч.:

в національній валюті - на 60 млрд. грн. (на 10 %);

в іноземній валюті - на 79 млрд. грн. (у долар. еквіваленті - на 10 млрд. дол. США) (на 25%).

Осяг кредитів, наданих юридичним особам, зріс на 103 млрд. грн. або на 15 % до 803 млрд. грн., що складає 80% загального обсягу кредитів, а без врахування валютних коливань - скоротився на 87 млрд. грн. (на 12%), в т. ч:

в національній валюті - на 39 млрд. грн. (на 9%);

в іноземній валюті - на 48 млрд. грн. (на 20%).

Рівень доларизації кредитування економіки зріс з 34,8% до 48,0% (без врахування валютних коливань - знизився з 34,8% до 31,9%).

Обсяг кредитів наданих фізичним особам, зріс на 11млрд. грн., або на 7% до 179 млрд. грн., а без врахування валютних коливань - скоротився на 27 млрд. грн. (на 16%), в т. ч.:

в національній валюті - на 14 млрд. грн. (на 12%);

в іноземній валюті - на 13 млрд. грн. (у долар. еквіваленті - на 2 млрд. грн. дол.. США) (на 25%).

Рівень доларизації кредитування населення зріс з 31,6% до 43,5% (без врахування валютних коливань - знизився з 31,6 % до 28,1%).

Негативно класифікована заборгованість за кредитними операціями за 2014 рік зросла на 97 млрд. грн., або на 63 % до 251 млрд. грн., що становить 19,0% заборгованості за кредитними операціями.

Зобовязання банків за 2014 рік зросли на 83 млрд. грн., або на 8% - до 1,2 трлн. грн. , а без врахування валютних коливань - скоротилися на 230 млрд. грн. (на 21%), в т. ч.:

у національній валюті - на 53 млрд. грн. (на 9%);

в іноземній валюті на 177 млрд. грн. (у доларовому еквіваленті - на 22 млрд. грн. дол. США) (на 36%).

Рівень доларизації зобовязань зріс з 45.9% до 54.2% (без врахування валютних коливань - знизився з 45.9% до 37.6%).

Обсяг коштів фізичних осіб становив 416 млрд. грн., або 36% від суми зобовязань. За рік він скоротився на 17 млрд. грн., або на 4%, а без урахування валютних коливань - на 126 млрд. грн. (на 29%), у т.ч.:

в національній валюті - на 53 млрд. грн. (на 21%);

в іноземній валюті - на 73 млрд. грн. (у долар. еквіваленті - на 9 млрд. дол. США) (на 40%).

Рівень доларизації коштів фізичних осіб зріс з 42.8% до 53.2% (без врахування валютних коливань - знизився з 42.8% до 36.5%).

Обсяг коштів юридичних осіб становив 288 млрд. грн., або 25% зобовязань. За 2014 рік він зріс на 31 млрд. грн., або на 12%, а без урахування валютних коливань - скоротився на 26 млрд. грн. (на 10%), у т.ч.:

у національній валюті - на 4 млрд. грн. (на 2%);

в іноземній валюті - на 22 млрд. грн. (у долар. еквіваленті - на 2.8 млрд. дол. США) (на 27%).

Рівень доларизації коштів юридичних осіб підвищився з 31,3% до 40,2% (без врахування валютних коливань - знизився з 31,3% до 25,4%).

Регулятивний капітал банків за 2014 рік зменшився на 16 млрд. грн., або на 8% - до 189 млрд. грн., статутний капітал - на 5 млрд. грн., або на 3% - до 180 млрд. грн.. Скорочення обумовлено насамперед переведенням 17 банків у стан ліквідації та збитками, отриманими внаслідок формування резервів. Без урахування 17 ліквідованих банків регулятивний капітал по системі банків зріс на 3%, статутний капітал - на 4%. Рівень достатності (адекватності) капіталу знизився з 18.26% до 15.60%.

За підсумками роботи банківської системи України у 2014 році фінансовий результат був відємним - збитки сягнули майже 53 млрд. грн. При цьому, основні банківські операції в цілому по системі залишалися прибутковими [6].


Таблиця 5. Розподіл банків на групи за розміром активів на 2015 рік

№ п/п№ за гр.Назва банкуГрупа І11ПРИВАТ БАНК22ОЩАДБАНК33УКРЕКСІМБАНК44ДЕЛЬТА БАНК55ПРОМІНВЕСТБАНК66РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 77УКРСОЦБАНК88СБЕРБАНК РОСІЇ99АЛЬФА-БАНК1010«НАДРА»1111ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК1212ВТБ БАНК1313БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ1414УКРСИББАНК1515УКРГАЗБАНК1616ОТП БАНКГрупа ІІ171КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК182«ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»193«ПІВДЕННИЙ»204ВІЕЙБІ БАНК215ФІДОБАНК226ІМЕКСБАНК237ІНГ БАНК Україна248СІТІБАНК259«ХРЕЩАТИК»2610БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ2711РОДОВІД БАНК2812БАНК КРЕДИТ ДНІПРО2913ЗЛАТОБАНК3014УКРІНБАНК3115УНІВЕРСАЛ БАНК3216МЕГАБАНК3317ПЛАТИНУМ БАНК3418ДІАМАНТБАНК3519КРЕДОБАНКГрупа ІІІ361ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ372ПРАВЕКС-БАНК 383«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»394БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ405ПРОКРЕДИТ БАНК416БАНК ВОСТОК427УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК438БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ449МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК4510УКРБІЗНЕСБАНК4611БМ БАНК4712ФОРТУНА-БАНК4813ФІНБАНК4914ПІРЕУС БАНК МКБ5015АВАНТ-БАНК5116ТАСКОМБАНК5217МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК5318ІДЕЯ БАНК5419ІНДУСТРІАЛБАНК5520БТА БАНК5621ДІВІ БАНК5722КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК5823БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ5924ВІЕС БАНК6025«АРКАДА»6126МАРФІН БАНК6227БАНК ФОРВАРД6328«СОЮЗ»6429АКЦЕНТ-БАНК6530ЕКСПОБАНК6631«КИЇВ»6732БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ6833ЕНЕРГОБАНКГрупа IV691ЕКСПРЕС-БАНК702МІСТО-БАНК713«ТК КРЕДИТ»724БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ735ЮНЕСК БАНК746БГ БАНК757«КАПІТАЛ»768КРЕДИТПРОМБАНК779«ПРЕМІУМ»7810СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК7911ЄВРОБАНК8012РАДИКАЛ БАНК8113«ГЛОБУС»8214БАНК КАМБІО8315ПОЛТАВА-БАНК8416БАНК 3/ 48517УКРГАЗПРОМБАНК8618«ЛЬВІВ»8719ІНТЕГРАЛ-БАНК8820КОМІНВЕСТБАНК8921БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна9022УНІКОМБАНК9123«СТАНДАРТ»9224«НОВИЙ»9325АКТАБАНК9426ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК9527БАНК ГРАНТ9628ЕВРОПРОМБАНК9729ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК9830БАНК КОНТРАКТ9931НЕОС БАНК10032«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»10133БАНК ЮНІСОН10234БАНК СОФІЇВСЬКИЙ10335ОМЕГА БАНК10436БАНК СІЧ10537БАНК ТРАСТ10638АЛЕКС-БАНК10739АГРОКОМБАНК10840МЕТАБАНК10941КРЕДИТВЕСТ БАНК11042КЛАСИКБАНК11143«ПОРТО-ФРАНКО»11244«ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»11345ПРОФІН БАНК11446«СТОЛИЧНИЙ»11547ВЕРНУМ БАНК11648БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ11749ДОЙЧЕ БАНК ДБУ11850«УКООПСПІЛКА»11951АКОРДБАНК12052ОКСІ БАНК12153МОТОР-БАНК12254ІНВЕСТБАНК12355«АКСІОМА»12456ЛЕГБАНК12557БАНК АЛЬЯНС12658БАНК БОГУСЛАВ12759АРТЕМ-БАНК12860ПОЛІКОМБАНК12961БАНК ДЕМАРК13062БАНК АВАНГАРД13163УКРБУДІНВЕСТБАНК13264АСВІО БАНК13365РЕГІОН-БАНК13466РАДАБАНК13567«ТРАСТ-КАПІТАЛ»13668КСГ БАНК13769СМАРТБАНК13870БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ13971ГРІН БАНК14072ФІНАНС БАНК14173«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»14274БАНК ВЕЛЕС14375ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК14476ФІНЕКСБАНК14577МЕЛІОР БАНК14678ПРАЙМ-БАНК14779«КОНКОДОР»14880БАНК ФАМІЛЬНИЙ14981ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК15082КРЕДИТ ОПТИМА БАНК15183АСТРА БАНК15284«ЦЕНТР»15385ВЕКТОР БАНК15486АЛЬПАРІ БАНК15587БАНК ПОРТАЛ15688КОМРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК15789ДЕРЖЗЕМБАНК15890«ГЕФЕСТ»15991УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ16092ІНТЕРКРЕДИТБАНК16193УКРКОМУНБАНК16294СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК16395КРИСТАЛБАНКДжерело [7]


.3 Регіональні особливості банківської системи


Важливе значення для активізування соціально-економічного розвитку регіонів має рівень розвитку територіальної структури банківської системи. Адже, з одного боку, регіональна банківська мережа здійснює акумулювання тимчасово вільних грошових коштів підприємницьких структур та населення, а іншого - здійснює грошово-кредитне забезпечення потреб населення і підприємств у фінансових ресурсах. На територіальну диференціацію банківської системи у різних регіонах впливає комплекс чинників, серед яких можна виділити наступні групи чинників локалізації банківських установ: 1) ресурсні (демографічний розвиток регіону, природно-ресурсний потенціал регіону); 2) соціально-економічні (рівень розвитку малого і середнього бізнесу у регіоні, купівельна спроможність споживачів, рівень розвитку фінансової інфраструктури у регіоні); 3) просторово-географічні (близькість регіону до державних кордонів, характер місцевості).

Слід наголосити, що серед соціально-економічних факторів на територіальне розміщення банківських установ, їхню територіальну концентрацію впливає розвиток підприємництва, той портфель банківських послуг, яких потребує бізнес у відповідному регіоні.

Більшість комерційних банків концентруються у столичному регіоні. Так, у м. Києві та Київській області станом на початок 2015 року зареєстровано понад 106 комерційних банків. Іншими регіональними центрами концентрації української банківської мережі є Дніпропетровська, Донецька, Харківська Одеська області (див. табл. 6). Окрім того, нерівномірність регіональної концентрації банківської системи поглиблює висока залежність філій та відділень комерційних банків, що їм підпорядковані.


Таблиця 6. Територіальна реєстрація банків України які володіють ліцензією та не перебувають у стані ліквідації станом на 01.01.2015 р.

№ п/пНазва банкуНайменування по реєстру НБУРозташування центрального офісу1CityCommerce BankПублічне акціонерне товариство "Комерційний інвестиційний банк"Київ, вул. Солом'янська, 332Forward BankПублічне акціонерне товариство "Банк Форвард"Київ, вул. Cаксаганського, 1053UniCredit BankПублічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк»Київ, вул. Ковпака 294Union Standard BankПублічне акціонерне товариство "Юніон Стандард Банк"Київ, вул. Артема, 505VAB БанкПублічне акціонерне товариство "Всеукраїнський акціонерний банк"Київ, вул. Зоологічна, 56VS BankПублічне акціонерне товариство "ВіЕс Банк"Львів, вул. Грабовського, 117А-БанкПублічне акціонерне товариство "Акцент-Банк"Дніпропетровськ, вул. Батумська, 118Авант-банкПублічне акціонерне товариство "Авант-банк"Київ, вул. Івана Клименка, 239АгрокомбанкПублічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк"Київ, вул. Димитрова, 9А10АкордбанкПублічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Акордбанк"Київ, вул. Стеценко, 611Альфа-БанкПублічне акціонерне товариство "Альфа-банк"Київ, вулиця Десятинна, 4/612АльянсПублічне акціонерне товариство "Банк Альянс"Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А13Апекс-банкПублічне акціонерне товариство "Апекс-банк"Київ, вул. Печерська, буд. 2/1614АркадаПублічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк "Аркада"Київ, вул. Ольгинська, 315Артем-БанкПублічне акціонерне товариство "Артем-банк"Київ, вул. Артема, буд.10316Асвіо БанкПублічне акціонерне товариство "Асвіо Банк"Чернігів вул. Преображенська, 2 (04080, Київ, Фрунзе, 104)17Астра БанкПублічне акціонерне товариство "Астра Банк"м.Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 16-В18Банк 3/4Публічне акціонерне товариство "Банк 3/4"м.Київ, вул.Фрунзе, 2519Банк інвестицій та заощадженьПублічне акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень"Київ, вул. Мельникова, 83-д20Банк КіпруПублічне акціонерне товариство "Банк Кіпру"Київ, вул. Урицького, 4521Банк МихайлівськийПублічне акціонерне товариство "Банк Михайлівський"Київ, пров. Рильський, 10-12/322БГ БанкВідкрите акціонерне товариство "БГ Банк"м.Київ, вул. Дегтярівська, 4823Бізнес СтандартПублічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Бізнес Стандарт"м.Київ, вул. Куренівська, 15а24БМ БанкПублічне акціонерне товариство "БМ Банкм.Київ, бул.Т. Шевченка, 37/12225БогуславПублічне акціонерне товариство "Банк Богуслав" м.Київ, вул. Нижньоюрківська, 8126БТА БанкПублічне акціонерне товариство "БТА Банк"м.Київ, вул. Жилянська, 7527ВелесПублічне акціонерне товариство "Банк Велес"м.Київ, вул. Героїв Севастополя, 4828ВостокПублічне акціонерне товариство "Банк Восток"Дніпропетровськ, вул. Курсантска, 2429ВТБ БанкПублічне акціонерне товариство "ВТБ Банк»Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/2630ГлобусВідкрите акціонерне товариство "Комерційний Банк "Глобус"Київ, пров.Куренівський, 19/531ГрантПублічне акціонерне товариство "Східно-український банк "Грант"Харків, вул. Данилевського, 1932Грін БанкПублічне акціонерне товариство "Грін Банк"Київ, вул. Стельмаха 10-а33Дельта БанкПублічне акціонерне товариство "Дельта Банк"Київ, вул. Щорса, 36б34ДіамантбанкАкціонерний банк "Діамант"Київ, Контрактова площа, 10а35Діапазон - Максимум БанкПублічне акціонерне товариство "Діапазон - Максимум Банк"Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17в36Діві банкПублічне акціонерне товариство "Діві банк"Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13A37Дойче Банк ДБУВідкрите акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"Київ, вул. Лаврська, 2038Експрес-БанкПублічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-Банк"Київ, Повітрофлотський проспект, 2539ЕнергобанкПублічне акціонерне товариство "Енергобанк"Київ, вул. Воздвиженська, 5640Ерсте банкПублічне акціонерне товариство "Ерсте Банк"Київ, вул. Польова 24д41Європейський банк раціонального фінансування (ЄБРФ)Відкрите акціонерне товариство "Європейський банк раціонального фінансування"Київ, вул. Володимирська/пров. Рильський, 18/242ЄвробанкПублічне акціонерне товариство комерційний банк "Євробанк"Київ, бульвар Тараса Шевченка, 3543ЄвропромбанкППублічне акціонерне товариство "Європейський промисловий банк"Київ, вул. Саксаганського, 3А44Земельний капіталПублічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Земельний Капітал"Дніпропетровськ, пр.Пушкина, 1545ЗлатобанкПублічне акціонерне товариство "Златобанк"Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/5246Ідея БанкПублічне акціонерне товариство "Ідея Банк"Львів, вул. Валова, 1147ІмексбанкПублічне акціонерне товариство "Імексбанк"Одеса, проспект Гагарiна, 12А48ІнвестбанкПублічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк" Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б49ІНГ Банк УкраїнаПублічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна"Київ, вул. Спаська, 30-А50ІндустріалбанкПублічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Індустріалбанк"Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 39 Д51Інтеграл-банкПублічне акціонерне товариство "Інтеграл-банк"Київ, пр. Перемоги, 52/252Камбіо Публічне акціонерне товариство "Банк Камбіо"Київ,вул. Заньковецької/Станіславського, 3/153КапіталПублічне акціонерне товариство "Акціонерно-комерційний банк "Капітал"Донецьк, вул. Артема, 6354КиївПублічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Київ"Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-2255Київська РусьАкціонерний банк "Київська Русь"Київ, вул. Хорива, 1156Креді АгрікольПублічне акціонерне товариство "Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь"Київ, вул. Пушкінська, 42/457КласикБанкПублічне акціонерне товариство «Класикбанк»Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 6258Кліринговий ДімПублічне акціонерне товариство "Банк "Кліринговий дім"Київ, вул. Борисоглібська 5-а59Комерційний Індустріальний БанкПублічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк"Київ, вул. Воровського, 660КонкордПублічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Конкорд"Дніпропетровськ, вул. Артема, 9461КонтрактПублічне акціонерне товариство "Банк "Контракт"Київ, вул. Воздвиженськая, 5862City Commerce BankПублічне акціонерне товариство "Комерційний інвестиційний банк"Київ, вул. Солом'янська, 3363Кредит Європа БанкПублічне акціонерне товариство "Кредит Європа Банк"Київ, вул. Володимирська, 10164Кредит-ДніпроПублічне акціонерне товариство "Банк "Кредит Дніпро"Київ, вул. Мечникова, буд. 365Кредит Оптима БанкВідкрите акціонерне товариство "Кредит Оптима Банк"Київ, вул. Дмитрівська, 6966Кредитвест БанкПублічне Акціонерне Товариство «Вест Файненс Енд Кредит Банк»Київ, вул. Ковпака, 1767КредитпромбанкПублічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк"Київ, бул. Дружби народів, 3868КредобанкПублічне Акціонерне Товариство "Кредобанк"Львів, вул. Сахарова, 7869ЛегбанкПублічне акціонерне товариство "Легбанк"Київ, вул. Жилянська, 2770ЛьвівПублічне акціонерне товариство "Акціонерно-комерційний банк "Львів"Львів, вул. Сербська, 171Марфін банкПублічне акціонерне товариство "Марфін банк"Одеса, Польський узвіз, 1172МегабанкПублічне акціонерне товариство "Мегабанк"Харків, вул. Артема, 3073МетаБанкПублічне акціонерне товариство "МетаБанк"Запоріжжя, пр. Металургів, 3074Міжнародний Інвестиційний БанкПублічне акціонерне товариство "Міжнародний Інвестиційний Банк"Київ, вул. Цитадельна, 375Місто БанкПублічне акціонерне товариство "Місто Банк"Одеса, вул. Фонтанська дорога, 1176Мотор БанкПублічне акціонерне товариство "Мотор-банк"Запорiжжя, пр.Моторобудівників, 54Б77Надра БанкВідкрите акціонерне товариство комерційний банк "Надра"Київ, вул. Артема, 1578Народний капіталПублічне акціонерне товариство "Банк "Народний капітал"Київ, бульвар Івана Лепсе, 479Національні інвестиціїПублічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції"Київ, вул. Володимирська, 5480Національний кредитПублічне акціонерне товариство "Банк Національний кредит"Київ, вул. Тургенєвська, 52/5881НовийПублічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Новий"Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 9382ОКСІ БАНКПублічне акціонерне товариство "ОКСІ БАНК"Львів вул. Газова, 1783ОТП БанкПублічне акціонерне товариство "ОТП Банк"Київ, вул. Жилянська, 4384ОщадбанкВідкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" Київ, вул. Госпітальна, 12г85Перший Інвестиційний БанкПублічне Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк»Київ, пр.Московський, 686Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк»Київ, вул. Андріївська, 487Петрокоммерц-УкраїнаПублічне акціонерне товариство "Банк Петрокоммерц-Україна"Київ, вул. Велика Житомирська, 2089ПівденнийПублічне акціонерне товариство "Аціонерний банк "Південний"Одеса, вул. Краснова, 6/190Піреус БанкПублічне акціонерне товариство "Піреус Банк МКБ"Київ, вул. Іллінська, 891Платинум банПублічне акціонерне товариство «Платинум Банк»Київ, вул. М. Амосова, 1292ПолікомбанкПублічне акціонерне товариство "Полікомбанк"Чернігів, вул. Київська, 393Полтава-банкПолтавський акціонерний банк "Полтава-банк"Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а94Правекс-БанкПублічне акціонерне товариство комерційний банк "Правекс-банк"Київ, Кловський узвіз, 9/295ПреміумПублічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Преміум"Киів, вул.Бастіонна, 1/3696ПриватБанкПублічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Приватбанк"Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 5097ПроКредит БанкПублічне акціонерне товариство "Прокредит Банк"Київ, проспект Перемоги, 107-А98Промінвестбанк Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"Київ, пров. Шевченка, 1299Промислово-фінансовий банкПублічне акціонерне товариство "Промислово-фінансовий банк"Кременчук, квартал 278, буд. 22-б100ПроФін БанкПублічне акціонерне товариство "Банк "Професійного фінансування"Київ, вул. Дмитрівська, 69101РадабанкПублічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Радабанк"Дніпропетровськ, вул. Московська, 5102Радикал банкПублічне акціонерне товариство "Радикал банк"Київська обл., Києво - Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В103Райффайзен банк АвальПублічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"Київ, вул. Лєскова, 9104Регіон-банкПублічне акціонерне товариство "Регіон-банк"Харків, вул. Дарвіна, 4105Ренесанс КапіталПублічне акціонерне товариство "Банк Ренесанс Капітал"Київ, вул. Раїси Окіпної, 8б106Родовід БанкПублічне акціонерне товариство "Родовід банк"Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3107Сбербанк РосіїПублічне акціонерне товариство "Дочірній Банк Сбербанку Росії"Київ, вул. Володимирська 46108СЕБ БанкПублічне акціонерне товариство "СЕБ Банк"Київ, вул. Новокостянтинівська, 18109СітібанкПублічне акціонерне товариство "Сітібанк"Київ, вул. Ділова, 16Г110СічПублічне акціонерне товариство "Банк Січ"Київ, вул. Володимирська, 63111СофійськийПублічне акціонерне товариство "Банк Софійський"Київ, просп. Повітрофлотський, 54Джерело [7]


Проаналізувавши вищевикладене, можна виділити такі ознаки ефективності територіальної організації банківської системи: пропорційність регіональної структури банківської системи; пропорційна регіональна концентрація ланок банківської мережі; пропорційність наближення комерційних банків відносно всіх населених пунктів та рівномірність надання банківських послуг; орієнтація розміщення банківської мережі пропорційно до чисельності, густоти населення та обсягу ВВП; рівномірний характер розподілу фінансових ресурсів, що акумулюються в банківській системі; інноваційний характер розвитку банківської діяльності; активізування залучення іноземного капіталу у банківську систему; ефективно діюча нормативно-правова база територіальної організації банківської системи.


.4 Місії банків (не менше пяти) використовуючи інформацію сайту Асоціації українських банків


.Публічне акціонерне товариство "Радикал банк"

Місією ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» є максимальне задоволення потреб кожного клієнта у якісних банківських послугах на всій території України, за умови стабільної роботи банку, при повному збереженні коштів клієнта і акціонерів та інвестуванні цих коштів у реальний сектор економіки.

.Банк Фінансова ініціатива

Місія банку полягає у наступному :

сприяти підвищенню рівня добробуту клієнтів шляхом надання повного переліку банківських послуг приватним особам, а також стимулювати розвиток корпоративного бізнесу і всебічність банківського обслуговування корпоративних клієнтів;

створювати сприятливі умови, для професійної карєри для співробітників банку, розвитку їх потенціалу;

сприяти послідовному розвитку партнерських взаємовідносин з клієнтами за рахунок виконання взаємних обовязків, високої якості банківського продукту, поваги та взаємної довіри.

сприяти розвитку економіки України, зокрема через підтримання інноваційних проектів у перспективних галузях народного господарства.

.Дельта банк

Ми бачимо свою місію в наданні доступних, сучасних та якісних послуг, які задовольняють потреби клієнтів, а також у своєму внеску в розвиток економіки України.

Наше стратегічне завдання - розвиток ринку доступних фінансових послуг для клієнтів. Для цього ми розробляємо, впроваджуємо та пропонуємо сучасні високотехнологічні продукти у роздрібному та корпоративному сегменті.

.«Альфа-Банк»

Місія банку

Банк - один з лідерів серед українських приватних банків. Ми активно сприяємо інтеграції України у світове співтовариство і підтримуємо розвиток громадянського суспільства на Україні.

Ми бачимо нашою основною метою надання кожному Клієнту повного комплексу найсучасніших банківських послуг разом з постійним залученням нових досягнень у галузі інформаційних технологій, удосконалення бізнес-процесів та підвищення рівня сервісу.

Усі клієнти Банка -як приватні особи, так і найбільші корпорації - можуть завжди розраховувати на отримання першокласних банківських послуг. Стабільність та конкурентоздатність Банка забезпечена тим, що Банк прагне до лідерства в усіх сегментах фінансового ринку.

Ми планомірно розширюємо свою присутність у регіонах України та на світових фінансових ринках. Це дозволить нашим клієнтам завжди та скрізь отримувати повний комплекс сучасних, якісних, технологічних банківських продуктів та послуг на рівні світових стандартів.

5.ПАТ Банк «Фінанси та Кредит»

Місія полягає у тому, щоб завжди зберігати, брати участь у створенні та створювати самому, всіляко сприяти збільшенню та примножувати самому багатство своїх клієнтів, пропонуючи їм взаємовигідне партнерство, організовуючи партнерські стосунки на принципах стабільності, тривалості, надійності, компетентності та дотримання ділової етики, забезпечуючи ці стосунки інноваційними прагненнями та вольовими зусиллями персоналу, керівництва та власників Банку, досягаючи гармонії у стосунках між ними.

.ПАТ КБ «Хрещатик»

Місія банку:

Забезпечення потреб кожного клієнта, корпоративного або приватного, у банківських послугах високої якості і надійності, розвиток на цій основі ефективного банківського бізнесу, який би забезпечував захист і постійний приріст коштів клієнтів та акціонерів.

Стратегічна мета:

Постійне розширення банківського бізнесу з метою посісти лідируючі позиції на основі гнучкої та адекватної до змінюваного ринкового середовища системи управління банком.


.5 Наявність системоутворюючих банків


Згідно з Законом України Про банки і банківську діяльність в банківській системі України системоутворюючі банки виділяють окремо. Відповідно до статті 2 вказаного Закону системоутворюючий банк (системно важливий банк) - банк, неможливість функціонування якого спричиняє значний вплив на функціонування банківської системи в цілому. Це банк, зобов'язання якого становлять не менше 10 відсотків від загальних зобов'язань банківської системи [1]. Зокрема, в якості прикладу системоутворюючих банків можна віднести наступні банки, як Аваль, Приватбанк, Промінвестбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укрсоцбанк, УкрСіббанк.

Слід відмітити, що у структурі всіх контрагентів фінансового ринку більш ніж 90% активів належать банківським установам, тому саме їх стабільність стратегічно важлива для нормального функціонування економіки. Водночас слід відзначити тенденцію щодо створення системи великих банків в Україні, оскільки станом на 01.01.2014 р. найбільша частка активів, зобовязань та капіталу сконцентрована в 15 найбільших банках, що становлять 8,3% загальної кількості банківських установ України. Так, в 2013 році на І групу банків припадає 64,3% активів, 58,4% капіталу та 65,4% зобовязань всієї банківської системи [5].

На цій основі можна зробити висновок, що найбільші банки України потребують особливої уваги з боку Національного банку України, бо саме вони займають центральне місце серед учасників фінансового ринку і відіграють особливу роль у фінансуванні проектів соціально-економічного розвитку країни.

Відповідно до концепції розробленої Базельським комітетом з банківського нагляду спільно з радою по фінансовій стабільності, системо утворюючі банки характеризуються значним обсягом і складністю операцій, системною взаємоповязаністю, складністю замінності, а погіршення їх фінансового стану або порушення діяльності може завдати істотної шкоди банківській системі та економіці.

Для визначення глобальних системних банків Базельським комітетом з банківського нагляду було запроваджено наступні критерії: розмір, взаємоповязаність, транскордонна діяльність, замінність, комплексність (складність операцій) . За результатами застосування методики було виділено пять груп (кластерів) банків, для яких було встановлено індивідуальні вимоги до розміру капіталу.

У законодавстві України банки за критерієм розміру активів, що коригується Національним банком України щорічно, поділяються на чотири групи (найбільші, великі, середні, малі). Даний підхід не відповідає повною мірою рекомендаціям Базельського комітету з банківського нагляду, які вимагають розробки Національним банком України тих критеріїв, що дозволять виділити національні системні банки та розробити для них індивідуальні вимоги регулювання.

Таким чином, істотна концентрація капіталу і основних активно-пасивних операцій в декількох найбільших банках України зумовлює необхідність виділення та індивідуального регулювання так званих системоутворюючих банків, до яких, як правило, відносять великі, тісно повязані з іншими банки, вихід яких з ринку може мати значний негативний вплив на стан банківської системи та економіки країни. Розроблена ефективна система регулювання діяльності системоутворюючих банків дозволить банківській системі ефективно реалізовувати свої функції, оскільки підтримка фінансової стабільності є основою динамічного розвитку економіки і підвищення рівня життя населення.

банк економіка холдинговий пірамідальний


Завдання 2. Здійсніть характеристику основних типів організаційних структур банків у країнах з ринковою економікою, а саме: пірамідальної; географічної; профіт-центральної; холдингової. До якого із розглянутих типів організаційних структур можна віднести типову організаційну структуру комерційного банку в Україні?


Відомо декілька принципових схем побудови банку. Кожна з них адекватна певному типу кредитного ринку. Так, в умовах локального ринку, обмеженого контингенту клієнтів, відсутності активної боротьби конкуруючих установ, нерозвиненості або повної відсутності філіальної системи найбільш розповсюджена так звана «пірамідальна» схема побудови банку (рис.1). Для неї характерні гранична простота вертикальних звязків, пряме та безпосереднє підпорядкування відділів вищому керівництву банку.


Рис. 1 Пірамідальна структура банку [8].


Одна з альтернативних схем, яка забезпечує розподіл функцій та посилення ролі відділень банку, має назву географічної структури (рис.2).


Рис. 2. Географічна структура банку [8]


Ще один підхід до організації банка на великій території має назву функціонального (рис.3). Тут управління операціями основане на чіткому розподілі функцій, акумуляції ресурсів та здатності їх використання.


Рис. 3. Функціональна структура банку [8]


Можлива й інша побудова банку за даною схемою. По мірі розширення діяльності банку на регіональних та загальнонаціональних ринках стає доцільним створити всередині банку систему спеціалізованих профіт-центрів, які надають клієнтам набір окремих фінансових операцій та послуг, які мають свої службі, апарат управління, свою калькуляцію витрат та отримуваного прибутку.

Це більш висока форма організації компанії ніж вищерозглянута система. Прикладом типового профіт-центру може слугувати трастовий відділ банку, функції якого в значній мірі уособлені і це дозволяє досить чітко оцінити затрати та результати роботи відділу. Структура банку з окремими профіт-центрами показана на рис.4.

Ще більша ступінь спеціалізації досягається в банківській холдинг-компанії (рис.5). Вона дуже схожа на попередню модель, оскільки дочірні філіали холдингу також володіють самостійністю, але існують відмінності в методах контролю.


Рис. 4. Система профіт-центрів.


Схема профіт-центрів використовується в рамках єдиного банку. В холдингу його дочірні філіали мають статус самостійних юридичних осіб. Банківський холдинг може контролювати небанківські компанії, які тісно повязані з банківською діяльністю. Таким чином, холдингова організація являє високу ступінь незалежних дочірніх компаній та філіалів.


Рис. 5. Банківський холдинг.


Можлива ще одна форма - мережна. Багато в чом вона аналогічна холдингу. Там також наявна центральна координуюча організація, але звязки між нею та іншими учасниками регулюються за допомогою контрактних угод.

Типовими організаційними структурами в найбільших банках України (наприклад, ПАТ КБ «Приватбанк») є структура «профіт-центрів», в невеликих банках - пірамідальна чи функціональна структура.


Завдання 3. Розкрийте зміст основних функцій підрозділів банку


З метою оцінки собівартості банківського продукту і ефективності роботи центрів прибутку важливо визначення набору функціональних підрозділів і закріплення за ними окремих напрямів роботи, виділення статей доходів і витрат, що відносяться до діяльності даних підрозділів, складу і функцій підрозділів, їх витрат і порядку віднесення на собівартість банківських продуктів.

Загальне завдання функціональних підрозділів - максимальна реалізація конкретних банківських продуктів різним групам клієнтів.

До основних функціональних підрозділів банку, як правило, відносяться управління (відділ) позикових операцій, управління операцій з цінними паперами, управління розрахунково-касового обслуговування, управління депозитних операцій, управління міжбанківських операцій, управління валютних операцій, управління трастових операцій і деякі інші. Ці підрозділи виконують наступні основні функції:

. Управління (відділ) розрахунково-касового обслуговування здійснює відкриття рахунків внесків до запитання, зарахування і списання коштів по цих рахунках, видає готівку, займається організацією емісійно-касової роботи, проводить інкасацію виручки, надає інші послуги, повязані з указаними напрямами роботи.

. Управління (відділ) депозитних операцій залучає ресурси у формі строкових внесків для здійснення активних операцій (у першу чергу, кредитування), регулює склад і структуру пасивів.

. Управління (відділ) валютних операцій займається організацією міжнародних розрахунків, залученням і розміщенням валютних депозитів, біржовими операціями, встановлює кореспондентські відносини з іноземними банками.

. Управління (відділ) міжбанківських операцій забезпечує збалансованість потоків ресурсів, що залучаються і розміщуються, формує структуру активів і пасивів банку за допомогою загального управління ресурсами, займається міжбанківським кредитуванням, відкриттям кореспондентських рахунків.

. Управління (відділ) трастових операцій надає довірчі й агентські послуги клієнтам банку.

Також, окремо виділимо деякі основні функції окремих підрозділів Національного банку України, а саме:

. Головне господарське управління здійснює господарське забезпечення діяльності підрозділів центрального апарату, ОПЕРУ та структурних підрозділів Національного банку України; соціально-побутове обслуговування працівників Національного банку України; належне утримання будівель та споруд, що обліковуються на його балансі; координація господарської діяльності підрозділів Національного банку України та розроблення нормативно-правових актів і розпорядчих документів Національного банку України з питань охорони навколишнього середовища, охорони праці, житлово-побутового забезпечення, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників Національного банку України; організація капітального будівництва, здійснення контролю за ефективністю використання капітальних вкладень у будівництво власних обєктів Національного банку України, моніторинг нерухомого майна та управління основними засобами Національного банку України, тощо.

. Операційне управління здійснює забезпечення ведення бухгалтерського обліку операцій, які повязані з виконанням основних функцій Національного банку України; ведення рахунків клієнтів, банків; здійснення розрахунків в іноземній валюті за укладеними Національним банком України контрактами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України; складання фінансової, статистичної та податкової звітності Національного банку України.

. Центральне сховище здійснює Приймання, видача банкнот і монет територіальним управлінням Національного банку України, облік та зберігання банкнот і монет національної валюти; перевезення готівки та інших цінностей у системі Національного банку України.

. Державна скарбниця України здійснюється Накопичення та зберігання монетарного золота, банківських металів Національного банку України та здійснення операцій з ними.

. Центральна розрахункова палата здійснює забезпечення функціонування систем електронних платежів Національного банку України, Національної системи масових електронних платежів, систем автоматизації інструментів монетарної політики, готівково-грошового обігу та оброблення статистичної інформації; здійснення регламентних процедур експлуатації, адміністрування апаратно-програмних комплексів національного маршрутизатора, процесингового центру та їх технічної підтримки; супроводження апаратно-програмних комплексів обслуговування карток НСМЕП, організація проведення взаєморозрахунків за результатами клірингу між учасниками НСМЕП.

. Група управління проектами міжнародних кредитних ліній при Національному банку України здійснює управління міжнародними кредитними лініями від імені Національного банку України.

. Дирекція з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України здійснює адміністрування, зберігання та управління активами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України.

. Дирекція із забезпечення проведення навчання персоналу та організації інформаційно-бібліотечного обслуговування здійснює організацію проведення навчальних заходів у системі Національного банку України; бібліотечно-інформаційне та бібліографічне обслуговування працівників Національного банку України.

Окрім зазначених функцій банки можуть виконувати ряд інших операцій, конкретне коло яких визначається особливостями різних секторів ринку і потребами тих груп клієнтів банку, на які він орієнтує свою діяльність. У цьому полягає відмінність комерційних банків від спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, що надають обмежене коло послуг.


Список використаної літератури


1.Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121

2.Господарський кодекс України від 06.02.2015 р.

.Аналітичний огляд банківської системи України за 2014 рік // Національне рейтингове агентство «Рюрік».

.Банківські обєднання. Матеріал з вільної енциклопедії «Вікіпедія»

.Мордань Є.Ю. Регулювання системоутворюючих банків України// Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014 р. - С 17-18.

.Національний банк України. Тенденції розвитку банківської системи у 2014 році. // Банківська система, 2015 р.: виклики та перспективи, - 2015 - С 36.

.Офіційний сайт Національного банку України.

.Щетинін А.І. Гроші та кредит: підручник для студентів вищих навчальних закладів. / А.І. Щетинін. - К.: Центр навчальної літератури, 2005, - 432 с.


Теги: Банківська система України  Практическое задание  Банковское дело
Просмотров: 22587
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Банківська система України
Назад