До питання розвитку туристочної галузі Полтавської області

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Науковий керівник

асистент О.О. Яновська


Для України туризм являється пріоритетним напрямом розвитку економіки та збереження національної культури. В державі створюються сприятливі умови для розвитку туристичної діяльності. Полтавська область являється унікальною за своїми туристичними можливостями. Тут поєднуються мальовнича природа з осередками національної духовності та культури. Неповторна самобутність Полтавського регіону, його багата історична спадщина, збереження давніх традицій народних промислів, екологічно чисті зони та цілющі джерела мінеральних вод обумовлюють важливе значення Полтавщини як осередку туризму та рекреації.

Деякі питання особливостей туристичних ресурсів Полтавської області, основних проблем та шляхів їх вирішення висвітлені у працях Є.В. Панкової, В.В. Павлова, Л.М. Патенко, І.В. Свиди, О.О. Любіцевої [2,3,5] та інших науковців. Однак, саме аспектам перспектив розвитку туристичної галузі, а особливо на регіональному рівні приділяється недостатня увага.

Таким чином, метою нашого дослідження є суспільно-географічний аналіз туристичного комплексу Полтавського регіону, виявлення проблем його ефективного функціонування, та шляхів їх розвязання.

Полтавська область - привабливий туристично-рекреаційний регіон, розташований в центральній частині Лівобережної України. Регіон має сприятливу для розвитку туризму розгалужену транспортну мережу [4].

Полтавська область розташована на перехресті важливих економічних, історично-обумовлених шляхів між Сходом і Заходом, Північчю і Півднем. Вдале проходження магістралі Київ - Харків - Ростов-на-Дону через Полтавщину, зручне залізничне сполучення (в тому числі, столичний експрес Київ-Харків), водне сполучення р. Дніпро сприяє розвитку туризму.

Майже всі райони області є перспективними для розвитку різних типів туризму: оздоровчого (санаторії, профілакторії, турбази), кваліфікованого, з активним способом пересування (кінний, водний, велосипедний, гірськолижний), культурно-пізнавального та культурно-етнографічного, релігійного та паломницького.

Перспективним є також культурно-пізнавальний туризм, активно використовуються етнографічні маршрути (Опішня - гончарство, Миргород, Пирятин - кераміка, Решетилівка - вишивка та ткацтво) з використанням народних промислів та ремесел, їх збереження та відновлення, організація майстер-класів.

Значний потенціал розвитку екотуризму (загальноознайомчі екскурсії з природою даного регіону, де залишились рідкісні види фауни, ландшафтні парки, заповідні території).

Значні перспективи розвитку в області спортивного, екстремального туризму та з активним способом пересування. Є можливості ефективної експлуатації спортивних баз та таборів, в тому числі, гірськолижного стадіону «Корчак» (с. Стасі), парашутного туризму (м. Полтава), яхт-клубів (м. Кременчук та Комсомольськ), кінних господарств (м. Кременчук, м. Комсомольськ, м. Лубни, м. Кобеляки, смт Котельва, с. Дібрівка Миргородського р-ну, с. Яреськи Шишацького р-ну, с. Березова Рудка Пирятинського р-ну, с. Сухорабівка Решетилівського р-ну) та кінно-спортивних шкіл, з відновлення яких проводиться в області [1].

Попри певні досягнення існує ряд проблем щодо розвитку туристичної інфраструктури в регіоні, що заважає в повній мірі використовувати різноманітні природні, історичні та культурні ресурси Полтавської області. Проблеми розвитку рекреаційного комплексу Полтавщини нерозривно повязані з загальнодержавними проблемами в сфері рекреаційного комплексу України, яка на міжнародному ринку фактично невідома як країна з розвинутою рекреаційною індустрією. На нашу думку, можна виділити ряд факторів, що гальмують розвиток туризму в регіоні:

Øневідповідність нормативно-правової бази міжнародному законодавству;

Øобмеженість інвестиційної привабливості туристичної та курортної галузей;

Øнедостатній рівень фінансування за рахунок державного бюджету;

Øмалоефективна реклама обласного туристичного продукту на внутрішньому і міжнародному ринках;

Øневідповідність переважної більшості туристичних закладів міжнародним стандартам - високий ступінь морального та фізичного зносу матеріально-технічної бази підприємств, технологічна відсталість, низький рівень комфортності проживання та запропонованих послуг.

Також не менш важливою проблемою, на нашу думку, є недостатній розвиток транспортного сполучення та низьке забезпечення необхідного рівня безпеки подорожей. Серед транспортних засобів найбільшою популярністю користується автомобільне сполучення. Однак цей вид транспорту є найбільш небезпечним через низьку якість автомобільних доріг України і Полтавська область тут не є винятком. Також до транспортних труднощів, що заважають іноземним туристам відвідувати Україну, в тому числі і Полтавський регіон, можемо віднести: недосконалий візовий режим, повільний залізничний транспорт, дорогі авіаквитки, обмежена кількість авіарейсів, значні черги на митницях.

Сучасний стан розвитку туризму регіону не відповідає потенційним можливостям області, яка має все необхідне для розвитку: природні умови, історико-культурні, матеріальні, людські ресурси. Туризм повинен стати одним з найефективніших засобів одержання прибутків, стимулювання ринкових відносин, активного впливу на розвиток сумісних галузей економіки, зайнятість, поліпшення роботи по охороні памяток історії, підвищення культурного рівня населення.

Незважаючи на деякі позитивні тенденції, туристична галузь Полтавського регіону не набула достатнього рівня для реалізації туристичного потенціалу. Але, при вирішенні ряду нагальних проблем, у даного регіону є неабиякі перспективи для подальшого розвитку туристичної інфраструктури. Для підвищення конкурентоспроможності та покращення розвитку туристичної галузі в області більш активно розвиваються звичні напрями туризму такі як культурно-пізнавальний та екологічний туризм, також набувають популярності нові напрямки туризму: зелений (сільський), екстремальний та спортивний туризм. При такому різноманітті напрямів туризму, високій забезпеченості всіма ресурсами для туристичної діяльності Полтавська область в майбутньому, за умови ефективного використання вищеперерахованих переваг може зайняти лідируючі позиції в туристичній галузі України.

Аналіз проблем та перспектив розвитку туристичної галузі Полтавської області, дозволив зробити наступні висновки. Полтавський регіон має значні природні, історичні та культурні ресурси, а також сприятливу для розвитку туризму розгалужену транспортну мережу. В області відзначається ряд проблем, які гальмують розвиток такого прибуткового сектору економіки. При вирішення цих проблем Полтавська область зможе конкурувати не лише з іншими регіонами України, а навіть вийти на міжнародний рівень.

Полтавщина була, є і буде краєм туризму у всіх його проявах. Вона має давні туристські традиції, кваліфікованих туристських лідерів, а головне - чудові історико-етнографічні та економіко-географічні передумови.

туризм полтавська національний традиційний

Список використаних джерел


1. Оніщук Л.М. Туристичний довідник - Полтава / Л.М. Оніщук, В.В. Павлов, Л.М. Патенко: «АСМІ», 2006. - 16 с.

2. Любіцева О.О. Туристичні ресурси України / Любіцева О.О., Панкова Є.В. Стафійчук В.І. - К.: Альтерпрес, 2007. - 369с.

3. Павлов В.В. Подорожуючи Полтавщиною. Путівник. - Полтава: АСМІ, 2006. - 10-12 с.

4. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство. Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2003. - 352 с.

5. Свида І.В. Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняного ринку туристичних послуг Науковий вісник Ужгородського університету. - 2009. - №28(3) с. 64-69


Теги: До питання розвитку туристочної галузі Полтавської області  Доклад  Туризм
Просмотров: 33851
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: До питання розвитку туристочної галузі Полтавської області
Назад