Аналіз показників Державного бюджету України за 2008-2012 роки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний Університет "Львівська Політехніка"

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра фінансів


Звіт

по лабораторній роботі №1

Аналіз показників Державного бюджету України за 2008-2012 роки


Виконала:

Ст. гр. ФК 46

Сидор О.В.

Викладач:

Яров О.С.


Львів 2013


Вступ

бюджет україна дохід приріст

Мета роботи: Проаналізувати Державний бюджет України за 2007-2011 роки, шляхом визначення структури доходів і видатків Державного бюджету України за кожен рік, обчислення динаміки доходів і видатків всього і за окремими статтями, визначення видатків бюджету за відомчою класифікацією та здійснення прогнозу таких видатків на наступні 3 роки.

Завдання: Визначити структуру доходів та видатків ДБУ за кожен рік, обчислити динаміку доходів і видатків ДБУ всього та за окремими статтями, використовуючи: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту, середньорічний рівень доходів і видатків бюджету, середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп зростання і приросту. Побудувати графік структури та динаміки видатків ДНУ.


1. Визначення суті Державного Бюджету, його доходів та видатків


Державний бюджет (англ.budget - сумка) - це фінансовий план видатків держави та джерел їхнього покриття (за рік).

Згідно із Законом України "Про бюджетну систему України", бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади.

Ідеологією формування бюджету національної економіки виступає визначення джерел і сум надходжень коштів до нього, державних видатків та шляхів покриття дефіциту бюджету.

Завданням державного бюджету є підтримка ринкової рівноваги і стимулювання розвитку окремих сфер та галузей національної економіки.

Держбюджет як список державних доходів і видатків за певний період (фінансовий рік) має бути затверджений у законодавчому порядку.

Через державний бюджет розподіляється близько 70% національного доходу країни. Сутність держбюджету визначається соціально-економічним ладом, природою, завдання і функціями держави.

Бюджетну систему України складають державний бюджет і місцеві бюджети.

Сума всіх бюджетів бюджетної системи називається зведеним бюджетом.

На першому етапі відбувається процес складання проекту держбюджету, Кабінет Міністрів України не пізніше ніж 15 вересня подає його на розгляд Верховній Раді України.

На другому етапі - розгляд і затвердження проекту бюджету на сесії Верховної Ради.

На третьому етапі - виконання і складання звіту про виконання (покладено на Кабінет Міністрів України). Фактично виконання бюджету починається з 1 січня і завершується 31 грудня кожного календарного року.

Доходи та видатки бюджету

Державний бюджет України має досить тривалу історію становлення і розвитку Вона бере свій початок у XVI ст.

Була загальновійськова казна, до якої надходили прибутки від рибних промислів, скотарства, полювання. Видатки передбачалися на військове спорядження, будівництво укріплень, монастирів тощо.

У 1990 р. прийнято Закон "Про бюджетну систему України", згідно з яким державний бюджет складається з двох ланок - загальнодержавного бюджету і місцевих бюджетів. За ними закріплені доходи та видатки.

До основних джерел доходів відносять:

податки;

платежі за використання природних ресурсів (воду, землю);

неподаткові надходження (від приватизації);

доходи від операцій з капіталом;

офіційні трансферти;

цільові фонди.

Основним джерелом поповнення державного бюджету є податки. Податки забезпечують близько 90% доходів держави. Розглянемо їх суть детальніше.

Податки - це обов'язкові платежі (примусові), стягувані державою та місцевою владою з фізичних та юридичних осіб.

Податки виконують дві основні функції:

розподільчу - є інструментом перерозподілу грошових доходів держави;

фіскальну - формування державних фондів.


2. Класифікація видатків бюджету


Видатки бюджету класифікуються за чотирма ознаками:

. Функціональна класифікація видатків бюджету (за функціями, з виконанням яких пов'язані видатки) (КФКВ);

. Економічна класифікація видатків бюджету (за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки) (КЕКВ);

. Відомча класифікація видатків (за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів) (КВКВ);

. Програмна класифікація видатків бюджету (КПКВ). Функціональна класифікація здійснюється відповідно до основних функцій держави, які викладені у вигляді розділів видатків, з низкою підрозділів.


Таб.1 Державний бюджет України за 2008 - 2012 рр.СтаттяРоки20082009201020112012Діяльність і забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону5 782 978,206 718 758,807 688 858,509 030 984,2010 339 531,30Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ240 516,40246 209,70256 244,10291 485,10298 477,20Забезпечення захисту прав і свобод громадян5 542 461,806 472 549,107 432 614,408 739 499,1010 041 054,10Всього доходів231 931 966,70245 309 356,40254 995 704,10303 875 487,70373 960 236,20Всього видатків200 106 067,70194 412 348,50240 987 254,00295 965 916,90413 5 316,00


Таблиця 2

Структура доходів та видатків Державного Бюджету України за 2008-2012 роки

СтаттяСтруктура, %20082009201020112012Діяльність і забезпечення громадського порядку,боротьба із злочинністю та охорона державного коро доне2,893,463,193,052,50Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ0,120,130,110,100,07Забезпечення захисту прав і свобод громадян2,773,333,082,952,43Всього доходів-----Всього видатків100100100100100


Таблиця 3

Динаміка доходів та видатків Державного Бюджету України за 2008-2012 роки

СтаттяАбсолютний прирістТемп ростуТемп приросту200920102011201220092010201120122009201020112012Діяльність і забезпечення громадського порядку,боротьба із злочинністю та охорона державного кордону935 780,6970 099,71 342 125,71 308 547116,18114,44117,46114,4916,1814,4417,4614,49Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ5 693,310 034,435 2416 992102,37104,08113,75102,402,374,0813,752,40Забезпечення захисту прав і свобод громадян930 087,3960 065,31 306 884,71 301 555116,78114,83117,58114,8916,7814,8317,5814,89Всього доходів13 377 389,709 686 347,7048 879 783,6070 084 748,50105,77103,95119,17123,065,773,9519,1723,06Всього видатків-5 693 719,2046 574 905,5054 978 662,90117 639 399,1097,15123,96122,81139,75-2,8523,9622,8139,75


Таблиця 4

Аналіз статті видатків бюджету за функціональною класифікацією

СтаттяАбсолютне значення 1 % приростуСередньорічний абсолютний прирістСередньорічний темп зростанняСередньорічний темп приростуСередньорічний рівень доходів і видатків2009201020112012Діяльність і забезпечення громадського порядку,боротьба із злочинністю та охорона державного кордону57829,7867187,5976888,5990309,841139138,2844,70-55,307912222,20Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ351,842462,102562,442914,8514490,2031,02-68,98266586,50Забезпечення захисту прав і свобод громадян55424,6264725,4974326,1487394,991124648,0845,29-54,717645635,70Всього доходів2319319,672453093,562549957,043038754,8835507067,3840,31-59,69282014550,22Всього видатків2001060,681944123,492409872,542959659,1753374812,0851,67-48,33269015380,62


Таблиця 5

Прогноз видатків бюджету на наступні 3 роки

РокиРозпис видатків бюджету (У), тис. грн.Метод найменших квадратівМетод плинної середньоїty*tt^2Yt2008200 106 067,70-2-4002121354238200577 2009194 412 348,50-1-1944123491253607979211 835 223,402010240 987 254,0012409872541284422782243 788 506,472011295 965 916,902591931833,84299830184316 852 828,972012413 605 316,00312408159489315237585354 785 616,452013 4 16330644987 2014 5 25346052389 2015 6 36361459790 Всього1 345 076 903,10-14791105529624294562731 127 262 175,28n5a0269015380,6a115407401,58

Рис.1 Прогноз видатків бюджету на наступні 3 роки


Висновок


Держа?вний бюдже?т Украї?ни - план утворення і використання фінансових ресурсів <#"justify">Доходи бюджетів різних рівнів формують за рахунок надходжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів та інших платежів, а також надходжень з інших джерел, передбачених законодавством України. Доходи бюджетів України поділяють на доходи Д Б України та місцевих бюджетів.

Доходи Державного бюджету формуються за рахунок податків, акцизних зборів і мита (75-85%), надходжень від державної власності і державного підприємництва (5-8%), внесків у державні цільові фонди соціального страхування (пенсійний, страхування від безробіття, сприяння зайнятості населення - становлять 10-12% усіх доходів), інших доходів, установлених законодавством України і віднесених до доходів Державного бюджету (наприклад, від приватизації тощо).

Бюджетні доходи можна поділити на звичайні: податки, збори (на право торгівлі, акцизи, мито, плата за ліцензії на діяльність тощо), доходи від державної власності та держпідприємництва, внески у цільові державні фонди забезпечення та соціального страхування; надзвичайні: від приватизації тощо.

Головними суб'єктами фінансово-бюджетного регулювання виступають: Міністерство фінансів України; Міністерство економіки; Головне контрольно-ревізійне управління; Державне казначейство України; Державна податкова адміністрація; Державна митна служба України.

Видатки бюджетів усіх рівнів поділяють на:

поточні (споживання) - це видатки бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій, які діють на початок поточного року, а також на фінансування заходів соціального захисту;

видатки розвитку - це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капіталовкладень, структурної перебудови, субвенцій та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.

Узагальнюючи, витрати державного бюджету можна класифікувати за такими типовими напрямами (за призначенням):

витрати па соціальні послуги: охорону здоров'я, освіту, соціальну допомогу, субсидії місцевим бюджетам (40-50%);

видатки на господарські потреби (10-20%);

видатки на озброєння і матеріальне забезпечення зовнішньої політики (10-20%);

адміністративно-управлінські витрати на утримання державних органів, міліції, юстиції і т. д. (5-10%);

обслуговування і платежі з державного боргу (7-8%).


Теги: Аналіз показників Державного бюджету України за 2008-2012 роки  Практическое задание  Финансы, деньги, кредит
Просмотров: 36898
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аналіз показників Державного бюджету України за 2008-2012 роки
Назад