Електронні пластикові картки та їх обслуговування

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торгово-економічний університет

Кафедра банківської справи


Картковий бізнес - проект

З дисципліни: «Електронні пластикові картки»:


Київ 2008


Зміст


Вступ

.Зображення картки, емблема, логотип

.Характеристика користувачів картки

.Вид рахунків та операцій за карткою

.Перелік основних учасників розрахунків

.Документи на видачу та використання картки

.Розподіл обовязків щодо проведення обслуговування карткового бізнесу

.Технічні засоби карткових розрахунків. Розміщення pos- термінальної та банкоматної мережі. Графіки завантаження банкоматів. Програмно-апаратна реалізація бізнес-проекту

.Фінансовий план проекту. Розрахунок окупності проекту. Оцінка економічної ефективності проекту для банку

.Ризики проекту та механізми їх запобігання


Вступ


.Зображення картки, емблема, логотипПлатіжна картка має стандартний вигляд, за винятком присутності на ній фотографії держателя. Розміри пластикової картки складають 85,6х54 мм, радіус закруглення кутів 3,17 мм. Ребро карти завжди білого кольору.

Логотип завжди розміщений на лицьовій стороні картки, у правому нижньому або верхньому її куті. На картках Visa. Логотип Visa (триколірний прапорець) завжди розташований на лицьовій стороні картки праворуч, вище або нижче голограми. На білій окантовці навколо логотипа нанесений мікротекст.


2.Характеристика користувачів картки


Користувачами ( тобто держателями ) даного карткового проекту будуть громадяни України які працюють на роботі, і організація співпрацює з установою банку. Зарплатна картка - це платіжна картка яка дозволяє користувачам задовольняти свої потреби за допомогою нарахування на картковий рахунок грошових коштів за послуги які надав клієнт підприємствам, організаціям та установам на якій він працює, у розмірі зарплати. Дана заробітна картка зорієнтована на людей працездатного віку, тобто громадян віком 18 до 55-60рокыв. Клієнтами э громадяни які працюють установах яким нараховується заробітна плата


3.Вид рахунків та операцій за карткою


vВідкриття карткового рахунку в гривні або доларах США;

vОтримувати готівку в касах банку, пунктах видачі готівки або в банкоматах як в Україні, так у будь-якій країні світу;

vПоповнювати рахунки мобільних операторів МТC, Jeans, Київстар, Djuice, Мобілич, Beeline, Life:), PeopleNet, Golden GSM через сайт банку;

vШвидке та зручне отримання готівкових коштів в валюті країни перебування за зручним курсом у будь-якому з банкоматів, що працюють цілодобово в усьому світі;

vМожливість розрахуватись за придбані товари та надані послуги за допомогою картки;

vВідкриття двовалютного карткового рахунку (гривня та долар США);

vВипуск карток Maestro і Vіsa Electron в прив'язці до одного карткового рахунку;

vЩомісячне нарахування відсотків на картковий рахунок;

vМожливість поповнення карткового рахунку готівкою чи безготівковим шляхом;

vПеревезення коштів через кордон України без зайвих процедур - картки непотрібно заносити до митної декларації;

vНезалежно від режиму роботи банку - можливість здійснювати операції цілодобово.

vМожливість відкриття додаткової картки для себе чи для члену Вашої родини, завдяки чому він зможе користуватися коштами на Вашому картковому рахунку (за бажанням Ви можете встановлювати ліміти на використання коштів).


4.Перелік основних учасників розрахунків


Учасниками системи розрахунків є:

Øбанк-емітент карток;

Øобслуговуючий банк (банк-еквайєр, тобто банк, що обслуговує заклади торгівлі і сфери послуг);

Øпроцесинговий центр;

Øклієнт (фізичні особи, власники карток);

Øмісця обслуговування карток (підприємства торгівлі, сфери послуг, банкомати тощо).

Банк-емітент - банк, що випускає картки власної системи чи міжнародні зі власним логотипом.

Банк-емітент відкриває рахунки для клієнтів-власників (користувачів) смарт-карток, обслуговує клієнтів за картками, видає картки клієнтам (фізичним і юридичним особам), виконує завантаження карток, а також може виконувати функції банку-еквайєра для іншого банку-емітета або для самого себе. Банк-емітент відкриває власнику картки спеціальний картковий рахунок для проведення всіх операцій з карткою; кожного місяця надсилає клієнту спеціальну виписку з його карткового рахунку із зазначенням усіх трансакцій, проведених за цей період, а також розмірів заборгованості та визначення термінів її погашення; стягує комісійні та відсотки згідно з встановленими тарифами; бере на себе зобовязання щодо оплати рахунків торговельних підприємств за операції, виконані з використанням карток з відрахуванням комісійних (дисконту).

Банк-екваєр - банки, які не є власниками (емітентами) карток, і лише обслуговують за комісійні платежі за предявленими картками. Банки-еквайри укладають договори з різними торговельними організаціями на прийом від клієнтів пластикових карток певного типу як платіжного засобу; виконують обробку торговельних рахунків; зараховують суми з торговельних рахунків на рахунки закладів торгівлі; передають інформацію про проведені операції до банків-емітентів через процесингову компанію. В окремих випадках функції банка-еквайра може виконувати банк-емітент.

Обслуговуючий банк обслуговує рахунки тих підприємств торгівлі, сфери послуг, громадського харчування і сервісу, які приймають картки даної платіжної системи, а також виконує операції з видачі та дозавантаження карток банку-емітента.

Підприємства торгівлі, сфери послуг, громадського харчування, транспорту, зв¢язку тощо приймають платежі із використанням пластикових карток і забезпечують передачу трансакцій до процесингового центру або обслуговуючого банку.

Клієнти (фізичні та юридичні особи) є власниками пластикових карток, здійснюють платежі і при необхіності отримують готівку в межах балансу платіжного інструмента.

Процесинговий центр управляє системою в цілому. Це підрозділ Центральної розрахункової палати НБУ, який надає членам-учасникам інформаційно-технічні послуги для забезпечення їх діяльності у міжнародній платіжній системі, застосовуючи відповідний комплекс програмно-технічних засобів.

Всі учасники забезпечують можливість проведення розрахунків за допомогою пластикової платіжної картки.

картковий логотип економічний банк

5.Документи на видачу та використання картки


Для громадян України:

·паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина Україна, або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;

·документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

·паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за наявності).

·Заява-анкета на відкриття карткового рахунку та випуск банківських платіжних карток

·Договір на відкриття та ведення поточного карткового рахунку

Для іноземних громадян:

·паспортний документ (перебування тимчасово) або паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання;

·документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків (за наявності).

·Заява-анкета на відкриття карткового рахунку та випуск банківських платіжних карток

·Договір на відкриття та ведення поточного карткового рахунку


6. Розподіл обовязків щодо проведення обслуговування карткового бізнесу


Відділ платіжних карток займається розробкою проекту платіжної картки, досліджує ринок, аналізує конкурентів і свої можливості задовольнити ринок та, можливо, привнести щось нове та унікальне. Проект обовязково узгоджується з керівництвом. Обмін та оброблення інформації про операції здійснює процесінговий центр.

Функції процесінгового центру полягають у наступному:

  • збір, сортування, обробка і/або авторизація трансакцій із платіжних і банківських терміналів, а також банкоматів та інших спеціалізованих пристроїв, виконаних із використанням національних і міжнародних (VISA, EUROPAY та інших систем) платіжних інструментів;
  • забезпечення інформаційного зв¢язку між учасниками системи;
  • розрахунок комісійних для учасників системи;
  • управління безпекою функціонування системи в цілому;
  • забезпечення ефективності роботи системи та її елементів;
  • виконання ролі арбітра між учасниками системи в конфліктних ситуаціях;
  • послуги пов¢язані з подальшим розвитком системи.

7.Технічні засоби карткових розрахунків. Розміщення pos-термінальної та банкоматної мережі. Графіки завантаження банкоматів. Програмно-апаратна реалізація бізнес-проекту


Розрахунки за даним видом платіжних карток, держатель картки може користуватися наступними засобами:

Øбанкомат, що надає можливість держателю картки здійснити самообслуговування за операціями з одержання грошей у готівковій формі, одержання інформації щодо стану рахунку;

ØТоргові термінали (POS-термінали) (для здійснення оплати за товар за допомогою картки), що призначені для обробки транзакцій при фінансових розрахунках і являють собою пристрій для оплати товарів чи послуг.

Інфраструктура карткового бізнесу включає 425 власних банкоматів, понад 529 пунктів видачі готівки, а також 3 264 торгово-сервісних точки.

Для кожного банкомата, зважаючи на рівень його захищеності та необхідність забезпечення безперебійної роботи, визначається ліміт коштів, що можуть бути одночасно завантажені та зберігатися в його сейфі. Визначена величина ліміту погоджується з головним бухгалтером та затверджується керівником банківської установи.

Підкріплення банкомата готівкою проводиться залежно від потреби в ній. Потрібну суму в межах визначеного для банкомата ліміту коштів касир банкоматів отримує у завідуючого касою. Вкладення купюр у касети, а також вилучення купюр із касет відбувається у приміщенні каси. Для реалізації проекту буде використовуватися процесінговий центр, який являє собою уповноважений платіжною системою спеціалізований обчислювальний центр, який містить базу даних ПС, дані про членів платіжної системи й утримувачів платіжних карток з метою забезпечення запитів на авторизацію в тому випадку, якщо банк-емітент не веде своєї власної бази; в іншому випадку, процесінговий центр пересилає в банк-емітент запит, який авторизується через еквайєра.

Що стосується безпосередньо користувача (тримача платіжної картки), то він матиме доступ до свої коштів через використання банкоматної мережі, а також у торгових точках зможе здійснювати оплату за товари чи послуги через торгові термінали.


8.Фінансовий план проекту. Розрахунок окупності проекту. Оцінка економічної ефективності проекту для банку


Точка беззбитковості показує на яку мінімальну суму необхідно банку продати пластикових карток, щоб покрити витрати банку.

До постійних витрат відносимо ті, обсяг, яких не змінюється в залежності від обсягу проданих карток.

До змінних витрат відносяться витрати, які змінюються в залежності від обсягу проданих карток.

Розрахунки здійснюємо у національній валюті України на півроку(таб.3).


Витрати на картковий проект

Статті витратСума, грн.Змінні витрати131 700Витрати на папір, фарбу500Витрати на електроенергію1200Витрати на з/п працівникам80 000Витрати на закупівлю карток*40 000Постійні витрати49 000Витрати на з/п керівництву12 000Загальногосподарські витрати1 000Витрати на рекламу36 000Загальна сума витрат180 700

* Припустимо, що ми плануємо продати 8000 карток. Собівартість 1 картки для банку становить 5 грн.

Розрахуємо точку беззбитковості:


Тб = FC/(1-dvc)


де: FC - постійні витрати;VC - доля змінних витрат у загальній кількості витрат

Точка беззбитковості = 49000 / (1 - 131700 / 180700) = 49000 / (1 - 0,72) = 175000 грн.

Розрахуємо необхідну кількість карток

/ 25 = 7000 штук.

Розрахувавши точку беззбитковості, можна зробити висновок, що банк планує продати 8000 карток, а точка беззбитковості досягається вже при продажу 7000 карток. Тому банк отримає прибуток у розмірі:

(8000-7000)*25=25000 грн.


Рис.1 Точка беззбитковості.


К - точка беззбитковості


Рентабельність = Прибуток/Загальні витрати


Рентабельність = 25000 / 180700 * 100 = 13%

Слід зазначити, що прибуток від продажу пластикових карток не є основним для банку. Проект пластикової картки є більш маркетинговим ходом для банку, тому що через привабливість нашої картки ми будемо залучати більше коштів на депозити.


9.Ризики проекту та механізми їх запобігання


Випуск картки повязаний з високим рівнем ризику збитків банку.

Також можуть зявлятися втрати у результаті технологічних збоїв та помилок, а саме:

існує ризик виникнення технічних проблем з обслуговування платіжної картки. Це можуть бути проблеми використання банкоматів чи торгових терміналів, проте такі ризики виникають дуже рідко.

недотримання вимог платіжної системи стосовно оформлення платежів;

недотримання вимог платіжної системи стосовно передання інформації.

Втрати у результаті шахрайських дій у системі банку:

несанкціоноване установлення авторизаційного ліміту, що дає змогу збільшити розмір доступної суми за картковим рахунком;

випуск паралельних карток на одного клієнта.

Втрати у результаті шахрайських дій поза системою банку:

овердрафт за рахунком клієнта, що виник у результаті шахрайських дій клієнта при масових операціях у торговельній мережі за карткою нижче авторизаційних лімітів торгових точок;

списання коштів за рахунком клієнта за підробленими картками;

списання коштів за рахунком клієнта за втраченими картками.

Мінімізацію таких ризиків, що повязані з шахрайськими діями здійснити важко, проте варто проводити моніторинг клієнтів, відстежувати транзакції, які виконуються з використання картки тощо.


Теги: Електронні пластикові картки та їх обслуговування  Практическое задание  Банковское дело
Просмотров: 21555
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Електронні пластикові картки та їх обслуговування
Назад