Кращий інвестиційний проект кластеру "Інформаційно-комунікаційні технології"

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УБС НБУ

кафедра фінансів та економічної безпеки


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни ІНВЕСТУВАННЯ

бізнес-план на тему: "Кращий інвестиційний проект кластеру "Інформаційне - комунікаційні технології""


Виконали:студенти групи 31-ФК

Адамський Я.О.

Свєтайло Д.О.


Харків - 2014

Титульний аркуш


Назва та адреса підприємства.

ТОВ "Speed". Харківська обл., м Харків, вул. Сумська, 14 офіс 123

Директор, ім'я і телефон.

Свєтайло Дмитро Олександрович, 0502529625

Імена та адреси засновників:

. Свєтайло Дмитро Олександрович, Харківська обл. м. Харків, пр. Перемоги, 55а

. Адамський Ярослав Олексійович, Харківська обл. м. Харків, пр. Перемоги, 55а

Суть проекту.

ТОВ "Speed" займається наданням послуг мережі Інтернет та кабельного телебачення.

Новизною даного проекту являється використання нових технологій передачі даних на основі протокола Gigabit Enternet.

Основними споживачами будуть вітчизняні фірми та домогосподарства, які знаходяться на території міста Харків.

Вартість проекту

800грн. Сюди відносяться витрати на технічні засоби, такі як комбайни, трактора, машини, а також витрати на закупівлю сировини та оренду земельних наділів, рекламу, тощо.

Джерела коштів

Внески засновників

Заява про комерційну таємницю:

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова правління

ТОВ "Speed"

Свєтайло Д.О.

М.П.

Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію і правила їх збереження.

Дане Положення розроблене у відповідності, ст. 30, ст. 38 Закону України "Про інформацію".

Комерційною таємницею і конфіденційною інформацією ТОВ "Speed", надалі "Підприємство" є:

- комерційна інформація;

- таємниці виробництва;

- організаційно-управлінська діяльність підприємства.

До комерційної інформації відносяться відомості:

- знання і досвід в сфері реалізації продукції та послуг;

- відомості про конєктуру, маркетингові дослідження;

- аналіз конкурентноздатності продукції і послуг;

- інформація по споживачах, замовниках, посередниках; банківські відносини, кредити, борги;

- відомості про найбільш вигідні форми використання грошових коштів, капіталовкладеннях;

- бухгалтерські і фінансові звіти;

- очікувані обєми комерційної діяльності і плани розвитку Підприємства, відомості про наради:

- відомості про заробітну плату;

- відомості по укладених договорах (контрактах ), пропозиціях по їх укладенню;

- умови договорів реалізації і передачі продуктів;

- умови перевезення вантажів;

- список ( перелік ) клієнтів;

- ділова кореспонденція;

- форми і види розрахунків;

- відомості про безпеку Підприємства.

Таємницями виробництва ("ноу - хау") Підприємства є:

- методи і способи правового здійснення діяльності підприємства;

- знання повязані з освоєнням, обслуговуванням, створенням, експлуатацією, ремонтом нової техніки, технології, управлінського, фінансового, економічного та ін. характеру

Організаційно-управлінська діяльність підприємства:

Організаційно-управлінською інформацією, що охороняється в якості конфіденційної , є:

- Структури і методи управління;

- Звязки як в середині, так і поза Підприємством;

- Розподіл обовязків і їх зміст;

- Взаємодія структурних підрозділів;

- Плани розвитку и реорганізації виробництва;

- Склад засновників Підприємства і їх частка в Статутному фонді. Кадровий склад, його підбір, формування;

- Обєкти охорони і контролю, його організація, методи боротьби і способи.

До комерційної таємниці Підприємства відносяться інші відомості повязані з її діяльністю, що не ввійшли до вищевказаного переліку, розголошення (передача, витік) котрих може зашкодити підприємству, його інтересам.

Міри по захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації: усі відомості, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, передаються стороннім організаціям, державним органа (відповідно до їх компетенції) і фізичним особам тільки з санкції керівника Підприємства. Процес передачі оформляється Протоколом. Ця інформація передається в письмовому вигляді на письмові запити.

Від осіб, допущених до ознайомлення з комерційною таємницею, беруться відповідні розписки про нерозголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації і про їх згоду з мірами відповідальності у разі її розголошення.

Надання відомостей, що містять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, представникам судових, ревізійних , слідчих та інших контролюючих державних органів, народним депутатам, представникам телебачення, радіо, преси здійснюється тільки з санкції керівника з обовязковим протоколюванням і в законодавчо встановленні строки.

Працівник Підприємства, що має доступ до комерційної таємниці і конфіденційної інформації зобовязується її зберігати, і погоджується з мірами відповідальності за їх розголошення.

Розголошенням комерційної таємниці і конфіденційної інформації є ознайомлення інших юридичних або фізичних осіб іншого органу без санкції керівника Підприємства з відомостями , що складають у відповідності до даного Положення комерційну таємницю, працівником Підприємства, котрому ці відомості були доведені до відома у встановленому порядку або стали відомі у звязку з виконанням службових обовязків, якщо це спричинило чи могло спричинити шкоду Підприємству.

До працівника Підприємства, що допустив порушення даного Положення, застосовуються наступні міри відповідальності: дисциплінарна відповідальність - догана чи звільнення у відповідності з трудовим законодавством чи контрактом; кримінальна відповідальність згідно ст. 231, 232, 361-2, 362 КК України.

Даний документ розроблений на основі вимог Правління Підприємства про підтримку конфіденційності в питаннях, що складають чи містять комерційну таємницю Підприємства.

Основною вимогою є нерозголошення подробиць фінансово - господарської та ділової діяльності Підприємства, а саме:

- будь-яка інформація стосовно фінансових і ділових партнерів Підприємства як на території України так і поза її межами;

- будь-яка інформація про фінансово-господарську діяльність Підприємства, специфіки ведення бухгалтерського обліку, оформлення та складання документів.

Будь-яка інформація стосовно договірних зобовязань Підприємства з контрагентами:

- зміст договору;

- умови договору;

- предмет договору;

- пільгові умови договору

- порядок і форма оплати;

- строки виконання зобовязань згідно договору;

- будь-яка інформація про порядок зберігання матеріальних цінностей, навантаження, розвантаження товару, його кількості;

- інформація про розміри торгівельної виручки і порядок її індексації поточного залишку на р/р Підприємства, товарно-грошового обігу;

- інформація про фінансові можливості Підприємства;

- будь- яка інформація про розміри заробітної плати, формах і розмірах матеріального стимулювання працівників Підприємства;

- будь-яка інформація про організацію охорони офіса, обєктів, складських приміщень, пожежно-охоронною сигналізацією;

- будь-яка інформація про кількість працівників Підприємства, їх посад;

- будь-яка інформація витік, якої може завдати моральну чи матеріальну шкоду Підприємству, його працівникам.


1. Вступ або резюме проекту


Вигідність. Вигідність даного проекту полягає в тому, що послугами Інтернет користуються все більше і більше людей які стають більш вимогливими до якості надання послуг.

Місія та організаційні цілі підприємства. Місія: забезпечення клієнтів більш якісним доступом до мережі інтернет задовольнивши їхні потреби у даних послугах.

Філософія підприємства - завжди тримати руку на пульсі часу, та навіть випереджувати його; створювати події, які суттєво змінюють життя; робити все можливе і неможливе для досягнення успіху.

Кошти, необхідні для здійснення справи: Для даного підприємства необхідні кошти в розмірі 345 000 грн.:

NET Server 50 000

DNS 30 00

Стекло волокно 100000

LAN кабель 25000

PC 4 0000

Маршрутизатор 50 000

Оренда 20 000

Реклама 20 000

Витрати на з/п 50 000

Всього 345 000


Організаційні цілі підприємства

ЦіліКороткострокові ціліСередньострокові ціліДовгострокові ціліФінансові ціліЗалишити прибутки на початковому рініЗбільшити прибутки на 10%Збільшити прибутки на 15%Цілі, що повязані з виробництвомЗбільшити кількість клієнтів до 100Збільшити кількість клієнтів до 300Збільшити кількість клієнтів до 500Цілі, що повязані з ринком діяльності організаціїНаростити долю на ринку надання послуг до 1 % від загального обсягуНаростити долю на ринку надання послуг до 3 % від загального обсягуНаростити долю на ринку надання послуг до 5 % від загального обсягуЦілі, що пов язані з персоналомНаняти персонал для надання послугЗбільшити рівень з/п працівникамПідвищити рівень кваліфікації працівників до спеціалістів високого рівняЦілі, що повязані з дослідженнями та розробкамиРозробити правильну стратегію розвитку підприємстваВідшукати найкращій спосіб надання послугОбрати найякісніше обладнання для надання послуг

Висновок - чому фірма доможеться успіху. Фірма доможеться успіху, бо вона буде надавати більш широкий та якісний спектр послуг ніж інші подібні організації. Завдяки використанню нових способів передачі даних (Gigabit Enternet) компанія доможеться поставленої мети.


2. Аналіз становища справ у галузі


Характер галузі ( розвивається, стабільна, розвивається).

Галузь надання послуг в Україні стрімко розвивається, оскільки кількість користувачів постійно росте. Якщо проаналізувати усі минулі роки то ми бачимо стрімке зростання кількості користувачів та швидкий розвиток галузі в Україні.


Графік 1 Діаграма зміни чисельності інтернет-користувачів в Україні 2000-2010

Питома вага Інтернет користувачів серед дорослого населення 1997 - 2013р.


Як ми бачимо з даного графіку кількість Інтернет користувачів серед дорослого населення постійно зростає і найбільший показник був зареєстрований у 2013 році, що говорить про те що галузь знаходиться в дуже гарному стані, та постійно розвивається.Якщо проаналізувати данні показники то ми бачимо, що кількість користувачем що користуються Інтернетом один раз на місяць дорівнює 19 млн. осіб, а кількість осіб що користуються Інтернетом чаще ніж один раз на тиждень дорівнює 17 млн. осіб, кількість користувачів що користуються Інтернетом кожен день дорівнює 13 млн. осіб. Ці данні говорять про те що велика кількість людей вже не може уявляти своє життя без інтернету.


інвестиційний вигідність кошти конкурент

З цієї діаграми видно від куди найчастіше користувачі виходять у мережу, як ми бачимо найчастіше це стаціонарний домашній компютер це свідчить про те що найбільшу кількість клієнтів займають домогосподарства, на представлення послуг домогосподарствам буде націлена наша компанія.

Прогноз на 2014 - 2020 рр.

Протягом 2014-2020 років планується представлення послуг високої якості, яке буде забезпечуватися його високою технічною базою та рівнем підготовки працівників.

Наприкінці року повністю окупити витрати на проект, отримати доходи. Зростуть витрати на рекламу, через що наша фірма матиме більший попит. Таким чином можна буде забезпечити вихід на Український ринок. Протягом цього періоду планується використовувати тільки найкраще технічне обладнання що дасть нам змогу надавати послуги високого рівня.

Конкуренти, хто виробляє аналоги продукту.

Конкурентів даної галузі слід розглядати локально, так як попит на дану продукцію є скрізь, а на те, наскільки наша фірма буде конкурентоспроможною, певним чином впливають і конкуренти.

Отже, головними конкурентами в даному районі є: Укртелеком, Київстар, Воля, Тріолан, Датагруп, Vega, TEHET, Фрегат, Airbites.З даної таблиці можна зробити висновок, що ринок надання послуг Інтернет досить великий, але кількість підприємств що надають дані послуги досить маленька ринок має тип Олігополія. Це дає нам смогу предпологати що дана галузь дуже прибуткова.


. Суть проекту


Опис товару (послуги).

Дана послуга є дуже популярною серед населення у всіх вікових категоріях і дозволяє отримувати інформацію у будь-який час коли забажає користувач.

Які перспективи розвитку.

Згідно даних які наведені вище, ми бачимо, що дана галузь все більшого розвитку серед населення, та є дуже актуальною в наші часи. Це дає змогу для стрімкого та стабільного розвитку даної компанії. Звертаючи на те, що ринок надання Інтернет - послуг є олігополістичним новій компанії з новим видом послуг буде дуже легко зайняти свій сегмент на ринку.

Де розміщене підприємство. Транспортна схема.

Підприємство розміщене в Харківській області, м. Харків.

Юридична адреса підприємства Україна, Харківська обл., м Харків, вул. Сумська, 14 офіс 123. тел.: 0502529625

Загальна потреба в кадрах (керування і виробництво).

До складу кадрів відносяться:

Системний адміністратор

Налаштувач

Головний бухгалтер

Відомості про підприємства і партнерів.

Партнерами-постачальниками обладнання і ОС є:


НазваПродукція, яку надають підприємстваАТ "1С"Операційні системиФірма "Microsoft"Операційне забезпечення"AMD"Технології"Intel"Технології"Saturn"Стекло волокно

Аргументи, що обґрунтовують успіх справи.

Беззаперечним аргументом являється наявність технологій які по швидкості передачі даних перевершують наших конкурентів в декілька разів.

Отже це забезпечить успіх компанії <<SPEED>>


Теги: Кращий інвестиційний проект кластеру "Інформаційно-комунікаційні технології"  Бизнес-план  Экономическая теория
Просмотров: 33551
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Кращий інвестиційний проект кластеру "Інформаційно-комунікаційні технології"
Назад