Українська мова

1. Поясніть, як ви розумієте слова Івана Огієнка: "Для кожного народу мусить бути тільки одна літературна мова й вимова, тільки один правопис".

2. Запишіть 10 термінів з вашої професійної діяльності ( чоловічого роду) у формі родового відмінка однини.

Щодо кожного слова наведіть правило, яке визначає вживання відповідного закінчення.

Наприклад: статут - статуту.

3. Зясуйте, які з поданих означень сполучаються з поняттям "керівництво", а які з поняттям "керування". Висновок мотивуйте.

Загальне, автоматичне, колективне, дистанційне, організаційне, централізоване.

4. Утворіть можливі форми ступенів порівняння наведених прикметників: іменник відмінок прикметник порівняння

важливий, оперативний, ініціативний, уважний, небезпечний.

5. Складіть пояснювальну записку. Поясніть причини невиконання завдання з будь-якої дисципліни.

6. Продовжіть речення:

1. У заяві подаються відомості про те, ... . 2. Найчастіше довідки оформляються на... . 3. Зміст доповідної записки повинен бути... . 4. В офіційному дорученні обов'язково зазначаються... . 5. Усі листи за функціональним призначенням поділяються на такі, що... , й такі, що... . 6. Підпис особи, що дає розписку, засвідчується... . 7. Протокол підписують... .

1. Поясніть, як ви розумієте слова Івана Огієнка: "Для кожного народу мусить бути тільки одна літературна мова й вимова, тільки один правопис".

Жодне суспільство не може існувати без мови: всі народи і кожна окрема людина живуть у мовній сфері. Рівень розвитку наукової мови впливає на інтелектуальний поступ суспільства, свідчить про стан мовного самовиявлення народу. Якщо людина народилась і живе в одній країні, то і читати, писати і розмовляти вона повинна на своїй рідній мові.

2. Запишіть 10 термінів з вашої професійної діяльності ( чоловічого роду) у формі родового відмінка однини.

Щодо кожного слова наведіть правило, яке визначає вживання відповідного закінчення.

Алгоритм - алгоритму

Процесор - процесору

Запис - запису

Веб-сайт - веб-сайту

Інтернет - інтернету

Документ - документу

Графік - графіку

Форум - форуму

Браузер - браузеру

Монітор - монітору

Іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини приймають закінчення -у(ю) , коли вони мають значення: назви процесів, станів, властивостей, ознак, формацій, явищ суспільного життя, загальних і абстрактних понять, терміни іншомовного походження, що означають фізичні або хімічні процеси, частину площі й т. ін., а також літературознавчі терміни.

3. Зясуйте, які з поданих означень сполучаються з поняттям "керівництво", а які з поняттям "керування". Висновок мотивуйте.

Загальне, автоматичне, колективне, дистанційне, організаційне, централізоване.

"Керівництво" : загальне, колективне, централізоване (збірн. Керівний склад якоїсь установи, організації тощо)

"Керування" : автоматичне, колективне, дистанційне, організаційне (Система або сукупність приладів, за допомогою яких керують машинами, механізмами тощо)

4. Утворіть можливі форми ступенів порівняння наведених прикметників:

важливий, оперативний, ініціативний, уважний, небезпечний.

Вищий ступінь: важливіший, оперативніший, більш ініціативний, уважніший, небезпечніший.

Найвищий ступінь: найважливіший, найоперативніший, найбільш ініціативний, найуважніший, найнебезпечніший.

5. Складіть пояснювальну записку. Поясніть причини невиконання завдання з будь-якої дисципліни.

Ст. викладачеві Сафоновій С. О.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Студентка групи КІ-12з не здала курсовий проект на тему: "Програмування на Delfi" тому, що перебувала у лікарні. Довідка додається.

.05.2014р. Сошенко Т.В.

6. Продовжіть речення:

. У заяві подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання (документи перелічуються після основного тексту перед підписом).

. Найчастіше довідки оформляються на бланках або чистих листах.

. Зміст доповідної записки повинен бути точним та лаконічним, поділеним на частини.

. В офіційному дорученні обов'язково зазначаються реквізити :

1.назва організації, яка видає доручення;

2.номер доручення й дата видання;

.посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано до ручення;

.назва організації чи підприємства, від якого повинні бути отримані матеріальні цінності;

.перелік цінностей із вказівкою на їх кількість і суму;

.термін дії доручення;

.зразок підпису особи, якій видано доручення;

.назва документа, що посвідчує особу отримувача цінностей (паспорт, посвідчення);

.підписи службових осіб, які видали доручення;

.печатка організації, що видала доручення.

. Усі листи за функціональним призначенням поділяються на такі, що потребують відповіді , й такі, що її не потребують.

. Підпис особи, що дає розписку, засвідчується нотаріальною конторою.

. Протокол підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій - усі члени президії.


Теги: Українська мова  Контрольная работа  Английский
Просмотров: 43690
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Українська мова
Назад