Вплив політичної ситуації на творчість Джона Мільтона. Написання поеми "Втрачений рай"

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки


Вплив політичної ситуації на творчість Джона Мільтона. Написання поеми «Втрачний рай»


Гордіюк К. М.

Науковий керівник канд. філол. наук, доц. Калиновська І. М

Актуальність. Поема «Втрачений рай» Джона Мільтона не втрачає своєї актуальності з 1665 року. Твір написаний з епічним розмахом, в ньому змальовуються величні цілі, він примушує кожного заглибитись у роздуми над сутністю буття і місцем людини у світі.

Метою є провести паралель між поемою Джона Мільтона «Втрачений рай» та його мирським життям.

Але дуже складно зрозуміти суть і дух цієї поеми ні разу не читавши біографії автора.

Джон Мільтон народився 9 грудня 1608 року в Лондоні [4]. Отримав прекрасну освіту спочатку вдома і в школі св. Павла, а потім в Кембриджському університеті. Коли закінчив навчання, то провів 6 років в батьковому маєтку заглиблений у самоосвіту та самовдосконалення. У 1637-1638 роках подорожував по Італії та Франції, де познайомився з Галілеєм, Гуго Гроцієм та іншими знаменитими людьми того часу. На противагу більшості великих людей Мільтон провів першу частину свого життя в повній душевній гармонії, страждання та душевні бурі затьмарили його зрілий вік та старість.

Саме наприкінці свого життя Джон Мільтон написав три найвідоміші твори: «Втрачений рай», який зявився друком у 1667 році, «Повернений рай» та «Самсон-борець», які вийшли друком в 1670 [2]. Лише досвід 50-60 років допоміг йому створити поему, адже задум набув більш конкретного національного характеру [5] . «Повернутий Рай» передає історію спокуси Ісуса Христа духом зла і написана більш холодно і штучно [3] . У трагедії, написаної Мільтоном в дні старості, - «Самсон-борець» - поет відобразив в образі біблійного героя розбиті надії своєї партії. У той час на нього найбільше вплинула політична ситуація. Саме це допомогло йому створити неперевершений образ сатани про який досі ведуться дискусії. Він перший у світовій літературі висвітлив цей образ.

Твір складається з 12 пісень і містить близько 11 тисяч віршів [1].

Мільтон вважав, що шлях страждання людства призводить до його прогресу.

У центрі твору боротьба сатани з Богом, це асоціюється з початком англійської революції. В основу образу люцифера він вклав кипучі політичні пристрасті, жагу до влади, жагу до свободи, яка довела його до зла. Також дуже поетично описується рай, кохання перших людей та їх вигнання [2].

Незліченні поетичні нариси, передача почуттів, музикальність поеми, грізні акорди наштовхують нас на думку про непримиренність що стосується віри та дають вічне життя цьому неперевершеному, психологічному твору.


Висновок

мільтон поема страждання сутність

Опис люцифера вперше у світовій літературі не осуджується, але й не вітається. Бої між ангелами які пішли за люцифером та ангелами які на стороні Бога можна порівняти з боротьбою за владу між виконавчою і законодавчою владою (роялістами та парламентом).

Література


1. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття : навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко - [2-ге вид.]. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - с. 81-84.

2. Електронний ресурс: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Мильтон,_Джон>.

3. Самарин Р.М. Творчество Джона Мильтона. - М., - 1964.

. Чамеев А. А. Джон Мильтон и его поэма "Потерянный рай". - Л., - 1986.

5. Штейнберг А. А. «Потерянный Рай» / Джон Милтон. «Потерянный рай. Возвращённый рай. Другие поэтические произведения». Илл. Г. Доре <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B5,_%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2>. - М.: «Наука» <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)>, «Литературные памятники <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8>», 2006 <https://ru.wikipedia.org/wiki/2006>.


Теги: Вплив політичної ситуації на творчість Джона Мільтона. Написання поеми "Втрачений рай"  Эссе  Литература
Просмотров: 14393
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Вплив політичної ситуації на творчість Джона Мільтона. Написання поеми "Втрачений рай"
Назад